Varför slösas resurser bort på låtsasbrott istället för på verkliga?
avatar

Igår (20/9-17) rapporterades på Rapport och Aktuellt om hur Östberga i Stockholm var ett utsatt område, där gängen tagit över och människor inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott.   Jag tänker inte orda om vad det är som skapat situationen, mer än att de ansvariga politikerna – i alla fall av denna typ av utsatta områden – fullständigt brustit i ansvar och kompetens. Men jag måste också i detta sammanhang fråga mig varför vi i detta land varje år lägger tio miljoner kronor på polisiär verksamhet för låtsasbrott istället för att satsa dem på verklig brottslighet?

Det låtsasbrott jag i första hand talar om är sexköp. Hela agendan bygger på en fascistoid radikalfeministisk tolkning av sexköp som kränkande och skadligt för den kvinnliga sexsäljaren – dock inte mot män och/eller transsexuella som säljer sex, märkligt nog bara mot kvinnor. I denna agenda måste man falsifiera, både vad gäller sexköp (här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här och här), porr (här och här) och trafficking (här och här).

Sex är en ekonomisk resurs som i miljontals år på olika sätt sålts av kvinnor och män för att överleva eller förbättra levnadsvillkoren för dem som säljer det. Beteendet är vad man kallar för en ”evolutionär adaption”, d v s ett genetiskt nedärvt beteende som lika lite går att via lagar eller kultur eliminera som t ex homosexualitet. Själva idén om att det också är kränkande och/eller förnedrande är uteslutande en kulturell konstruktion och på intet vis en universell övertygelse, som t ex motståndet mot våld, tvång, stöld, bedrägeri och förräderi är. Motståndet mot dessa fenomen omfattas av alla kulturer, globalt över hela mänsklighetens historia, medan motståndet mot sexhandel är ett religiöst skapat motstånd som borde vara totalt främmande för en feministisk rörelse.   En sådan borde istället värna om välbefinnandet för de kvinnor (och män och transsexuella) som väljer att sälja sex, men istället är man ute efter att i praktiken straffa sexarbetarna för deras radikalfeministiskt ideologiskt totalt felaktiga uppförande.

Den amerikanske sociologen Howard S Becker skrev 1963 boken ”Outsiders” om människor i utanförskap, av olika anledningar utstötta av det ”normriktiga” (politiskt korrekta) samhället, och han säger, att det att kriminalisera beteenden som är naturliga är ”att göra kriminella av människor som annars inte är benägna för ett kriminellt beteende”. Och det är precis vad det handlar om i fallet sexköpslagen. Ytterst, ytterst sällan kan de sexköpare som infångas – och man tar ju bara sådana som köper sex av kvinnor – lastas för någon verklig typ av kriminellt beteende. Tvärtom vidgår även svenska myndigheter att sexköparna är ”som vanliga män”. Det betyder att det är ett låtsasbrott – eller som det tyska ordspråket säger, ”falska lagar mognar snart till riktiga brott”. Vad Howard S Becker också mycket insiktsfullt säger är, att ”måttet på perversion ligger inte i en handling i sig, utan i den värdering som vi lägger i handlingen”. Som ett bra parallellexempel kan tas homosexualitet. När kyrkan bestämde att det skulle vara en pervers handling på 300-talet blev det en sådan ända fram till 1979, då vi plötsligt beslutade att det inte skulle vara en pervers handling. En hel rad av exempel kan andras på sådana kulturella konstruktioner av sexuella handlingar som beslutats vara perversa. Bara för att ta ytterligare ett så är det oralsex. Det var fortfarande på 1950-talet förbjudet i lag i de flesta amerikanska delstater men idag ligger t o m de fascistiska feministerna lågt i att angripa oralsex, åtminstone om det är cunnilingus. Men fellatio är naturligtvis förnedrande för en kvinna enligt dem.

Man kunde ju tro att vi i vår ”upplysta” tid inte skulle ägna oss åt denna typ av kulturella stigmatiseringar av genetiskt inplanterade beteenden, men det är vi alltså inte.   En fascistoid ideologi, som radikalfeminismen är (och jag undantar verkligen vettiga, traditionella feminister, som tar avstånd från tokerierna, från detta), kan alltså med falsarier, bedrägeri och lögner – precis som religion, kommunister och nazister tidigare – få oss att acceptera att man stämplar annars laglydiga individer som brottslingar och lägger tio miljoner om året på detta låtsasbrott enbart för att tillfredsställa en ideologisk ståndpunkt. Något som drar bort resurser från verklig brottsbekämpning. Det gäller även fast dessa tio miljoner även läggs på bekämpning av trafficking, vilket brott – när det sällsynt nog förekommer (tio miljoner kronor resulterar i genomsnitt i 2,5 hittade verkliga offer i vårt land och världen över är det endast 0,48 fall på 100.000 invånare) – borde kunna skötas av vanlig polisiär brottsbekämpning. Men det är väl ett betyg på hur vettiga och ansvarskännande politiker och journalister vi har, vilka hellre försöker plocka billiga poäng på ideologi än på att bekämpa verklig brottslighet!

Och vad gäller vår ”upplysta” tid. Varje generation under människans historia har ansett sig vara mest upplyst – vilket kallas för ”chronoscentrering” – och varje generation har följts av senare generationer, vilka skakat på huvudet åt de dumheter de tidigare generationerna utfört.   Sexköpslagen kommer avgjort vara ett sådant fall och de som genomdrev denna djupt diskriminerande och stigmatiserande lag kommer nån gång i efterhand att få stå med hundhuvudet. Men det är inte till hjälp för dem – sexarbetare och sexköpare – som drabbas av den idag. Inte heller är det till hjälp för de verkliga brottsoffer i vårt samhälle som inte får hjälp för att resurser istället läggs på låtsasbrott.

Jag vill i detta sammanhang också påminna om att Amnesty International i en rapport 2016 gör ner sexköpslagens verkningar i Norge – vilket även måste sägas gälla för Sverige, se nedan – och rekommenderar avkriminalisering av sexhandeln, eftersom sexköpslagen våldför sig på mänskliga rättigheter. En annan rapport, från Kanada 2014, visar att sexköpslagen tvingat de gatubaserade sexarbetarna att arbeta längre arbetspass för att få kunder, att de tvingats till mindre säkerhet för att få kunder och efter lagens införande att våldet mot dem ökade. Man skriver: Tvärtemot målet med kriminaliseringen av kunder visar våra studier att detta anslag har begränsade eller inga effekter på att begränsa gatubaserat sexarbete och att det inte reducerade förekomsten av sexarbetar-relaterat våld. Våra analyser tillhandahåller starka empiriska exempel på sexarbetares upplevda erfarenheter indikerandes att den fortsatta kriminaliseringen och policyn gentemot kunder, även fast sexarbetare inte längre är mål för polisen, avgjort påverkade sexarbetare i att förhandla deras villkor, hälsa och säkerhet.” De finner inga som helst positiva verkningar av lagen. En tredje rapport, från 2015, är engelsk och gör ner den svenska sexköpslagen, och vilken även den konstaterar att lagen förgriper sig på mänskliga rättigheter (kan läsas som referat här).

Det finns alltså inte någon vetenskaplig utredning (och den svenska s k ”utvärderingen” eller Melissa Farley är ljusår från att vara vetenskapliga) som visar annat än att sexköpslagen är skadlig, implementerad som den är på rent fascistoida radikalfeministiska (och religiösa) grunder. Sexköp, liksom sexarbete i andra länder, är låtsasbrott som drar resurser från verklig brottsbekämpning.

Avkriminalisera sexköp och lägg resurserna på verkliga brott!

Kommentarer

Varför slösas resurser bort på låtsasbrott istället för på verkliga? — 34 kommentarer

 1. Varför säljer människor sex? Det är en uppriktigt ställd fråga. ”Förbättra levnadsvillkoren” är ett brett begrepp.

 2. @Jenny
  De är få jobb utan kvalificerad utbildning som ger flera tusen i timmen. Förbättra levnadsstandarden är allt från den senaste märkesväskan, två veckor på Hawaii, eller fixa sig ett hus hemma i (någonstans billigt).

  Det varierar på vem du frågar.

 3. @Jenny:

  ”Varför säljer människor sex? Det är en uppriktigt ställd fråga”

  Den är säkert uppriktigt ställd men det är också en felaktigt ställd fråga och långt mer komplicerad än den som ställer den frågan tror. Låt mig demonstrera hur det riktiga argumentet skulle se ut – Varefter jag också besvarar frågan. Jag såg just senaste avsnittet i en serie som hade usla argument för/mot könsbyte så en presentation av riktiga argument är jag motiverad att göra bara för att bli av med frustrationen.

  1. Den riktigt ställda frågan skulle vara: Varför säljer människor INTE sex?/ Eventuellt hur får vi människor att inte sälja sex?

  2. Anledningen det är inkorrekt att fråga varför människor säljer sex är att det helt enkelt varken är extremt ovanligt eller begränsat någonstans i vår värld. Sålunda kan man på goda grunder anta att frågeställaren gjort sig själv till uttolkaren av vad som är/borde vara det rätta istället för utgått hur världen faktiskt ser ut.

  3- Egentligen är formuleringen ”sälja sex” också missvisande, vad som säljs är snarare deltagande i sexuella akter som oftast inkluderar två personer som samtidigt både FÅR och GER ”sex”. Så egentligen är det inte sex som säljs överhuvudtaget. Här använder vi dock för enkelhetens skull den termen.

  4. Varför skulle behovet av motivering ligga hos den stora majoritet som deltar i handeln med sexuellt deltagande och inte hos den lilla högljudda minoritet som utgår från att inte göra det borde vara det normala i världen?

  5. Innan vi går vidare så låt mig för tydlighetens skull förklara att jag inte talar i egen sak och aldrig haft personligt intresse av ämnet. Vad jag säger har inget att göra med vad jag vill. Frågar man mig får man fakta, inte subjektivt blaha typ ”för mig betyder det….” inte en låtsasreligion och inte terapi.

  6. Ett par till premisser. För det första så säljer de flesta människor inte sex så vi pratar enbart om de som gör det, inte människor i allmänhet. För det andra så är varje människa en enskild individ så nu pratar vi enbart om de individer som av en eller annan orsak gör det. Inte om alla andra.

  7. På tal om alla andra: Är det inte intressant hur många människor som trots att de varken säljer sex eller behöver göra det eller påverkas av att andra gör det på något sätt har gjort det till en personlig och nationell förolämpning att det sker alls? Vissa av dem så galna de vill förbjuda det sker i andra länder.

  8. Med detta sagt till den riktiga ANLEDNINGEN men jag kan garantera att den kommer att göra folk besvikna för det är inte hjärnforskning och det behövs ingen akademisk utbildning för att förstå den (Snarare behövs det tvärtom akademisk utbildning för att INTE förstå det, dvs inbilla sig det finns behov av teorier och abstraktion)

  9. Så utan fler invändningar här kommer anledningen/anledningarna folk (de vi nämnt) säljer sex (vad vi sagt). Är ni redo? 1. För att de kan och 2. För att de tjänar på det. Det är helt och hållet en konsekvens av marknadsekonomi på nybörjarnivå.

  10. Eller på enkel svenska, folk (vissa) säljer (kan sälja) sex för att det finns en efterfrågan, vilket inte borde det minsta mysterium för någon för precis samma efterfrågan som gör att folk kan sälja sex och tjäna på det driver en mängd andra saker i vårt samhälle och nästan uteslutande i precis samma riktning.

  11. Exempelvis: Varför kan samhällen driva vissa män att jobba ihjäl sig och varför sker detta i så mycket högre grad hos män än hos kvinnor? SVAR: För att det finns en efterfrågan, eller på enkel svenska. för att män som gör det och blir bäst i världen BADAR i attraktiva kvinnor men kvinnor som gör det badar inte i attraktiva män.

 4. @Jenny: Om man går till t ex den Nyzeeländska utvärderingen av deras avkriminaliseringen (Abel, Gillian, Healy, Catherine, Bennachie, Calum & Reed, Anna. (2010). The Prostitution Reform Act. I Taking the Crime out of Sexwork. New Zealand sex worker’s fight for decriminalisation. Portland Or.), eller Jenkins (Beyond Gender: An Examination of Exploitation in Sex work. Summary Report. Keele University, UK.) så handlar det definitivt inte bara om överlevnad i västerländerna. Många kvinnor, som har haft andra arbeten, tycker att sexarbetet är både bekvämare och mer inkomstbringande än deras tidigare arbeten. Jenkins rapporterar att endast 3,2 procent av de sexarbetare hon intervjuade planerade att sluta och Steinfatt (Working at the Bar. Sex Work and Health Communication in Thailand. Civic Discourse for the Third Millennium. Michael H Prosser (Ser ed). London, världens största undersökning av sexarbetare, över 4000 intervjuade över 12 års tid, ingen rapporterade tvång in i arbetet) rapporterar att 69 procent av sexarbetarna på barer i Thailand tyckte de hade ett bra jobb, men 15 procent planerade att sluta. Problemet med svenska medelklasskvinnor är att de är för besatta av egocentrisk empati och utgår från att alla kvinnor känner som de själva gör inför tanken på att sälja sex. Men i verkligheten är kvinnor (och män) väldigt olika, med olika preferenser och önskemål. Det kan verka otroligt för dig, Jenny, att kvinnor kan tänka tanken att de vill sälja sex, men alla tänker inte som du. Vad gäller sexarbetare så är de i allmänhet mycket mer besvärade av kvinnor som inte har förmågan att inse eller respektera att de gjort ett val att sälja sex, utan istället ska omyndigförklara dem med att anföra t ex ”falsk medvetenhet” (en gammal marxistisk term för arbetare som inte såg borgarklassen som fiender) än vad de är av sina kunder. Att inte respektera deras val är ett stort övergrepp! Som du kan se i texten är det tunga internationella rapporter som gör ned sexköpslagen för att den bryter mot mänskliga rättigheter. Men människor som inte klarar av att respektera sexarbetares val vill tvinga dem att sluta genom att ”eliminera efterfrågan”. Eftersom detta handlar om genetiskt nedärvda beteenden är det lika realistiskt som att tro att man kan behandla bögar till att bli heterosexuella. Tror du man kan göra det? Jag skulle rekommendera dig att läsa texterna i länkarna.

 5. @Jenny:

  ”Varför säljer människor sex? Det är en uppriktigt ställd fråga.”

  Människor säljer sex för att de KAN och för att de tjänar på det.

  Män vill ha mer sex än kvinnor
  Även F2M transsexuella som hormonbehandlas vill ha mer sex så vi vet det är biologi.

  Detta leder till en brist
  Vilket leder till en efterfrågan
  Som skapar en marknad för

  Smycken
  Glamour (Inklusive kungabröllop)
  Mode
  Diamanter
  Romantiska resor för 2
  osv

  Kort sagt kvinnor låter hela tiden sitt val av sex influeras av saker som kostar pengar. Det finns en direkt och absolut koppling mellan att en man kan betala för sig och kvinnors val av sexpartners. Gäller allt från hur dyr lägenhet han bor i till bilen hon hämtas i.

  (På ett forum var det en kvinna som ville dö efter att ha upptäckt hennes raggs Lägenhet var lånad och bilen hyrd. Hon trodde hon hittat drömprinsen och nu när han var vanlig knegare och han inte ÄGDE de saker han raggat henne med gissa hur glad hon var?)

  Män ”köper sex” av kvinnor hela tiden, ingen kallar det prostitution bara vi gör själva betalningen indirekt för att skapa illusionen att kvinnan både kan säga nej och fortsätta få de saker som mannen ger henne för att ”bättra chansen”. Vilket såklart är ljug, hon kan inte både säga nej – och fortsätta uppvaktas.

  Samma efterfrågan skapar en marknad för…
  Prostitution

  Som är vad vi kallar samma sak när betalningen är direkt istället för indirekt vilket för oss till en fråga om var gränsen går så låt mig ge ett tredje alternativ

  En man betalar porrstjärnan Anna B för att spela in en porrfilm med honom i huvudrollen för eget bruk.

  Är mannen sexköpare? Ja/Nej? – Motivera.

 6. ”Män ”köper sex” av kvinnor hela tiden”

  Så prostitution är redan lagligt?

  Så varför gnäller Dick så j-la mycket?

 7. @Axel Edgren: Prostitution är lagligt, d v s att kvinnor inte fängslas för att de säljer sex (men de bestraffas indirekt), men inte sexköp. Sexköpslagen gör annars icke kriminella människor till kriminella enbart för att tillfredsställa en fascistisk ideologi. Ska det vara så svårt att fatta?

 8. Men att köpa sex är ju lagligt enligt Erik. Sedan att det inte är billigt nog enligt vissa är inte mitt problem.

 9. @Axel Edgren:

  ”Men att köpa sex är ju lagligt enligt Erik”

  Inte när kvinnan är prostituerad. Det är däremot lagligt för henne att sälja sex.
  När vi inte kallar det prostitution däremot så verkar det vara lagligt att köpa sex
  Blev det för förvirrande nu?

 10. Du sade att något du klassar som prostitution är lagligt. I prostitution är det automatiskt en torsk och en prostituerad involverade.

  Förresten, innan du börjar gråtskrika om pedofilvännens senaste jippo och hur det blivit megadödsknarkcensurerat eller något, läs detta: https://twitter.com/studentactivism/status/908689087032422400

  We’re nine days away from a huge four-day conference, and ”no venue contracts have been signed.”

  No security arrangements are in place. No rental payments have been made. Only three speakers have been confirmed directly with UCB admins.

  To summarize: Planning for this supposed ”Free Speech Week” doesn’t seem to be in line with the claims that are being made about it. At all.

  So, what does this all mean? Well, there’s a few possibilities. First, remember that Milo has pulled a Berkeley bait-and-switch before.

  He claimed he was planning an appearance at Berkeley in May—put up posters and everything—then ”cancelled” at the last minute.

  So one possibility is that Milo is just pulling a PR prank, and that he’ll ”cancel” the event at a press conference next week.

  As likely, though, to my mind, is the chance that the hoax is a more sinister one—that the plan is to blame UCB for the ”cancellation.”

 11. Sällan har jag hört något så inskränkt som Axel Edgren uttrycker i inlägget här ovan; ”I prostitution är det automatiskt en torsk och en prostituerad involverade.” Vad baserar du detta påstående på? Har du aldrig hört talas om att man kan prostituera sig politiskt eller journalistiskt, t ex, och säga rätt saker för att göra karriär eller? Var har du plockat upp stereotypen att det alltid är en torsk och en prostituerad som det handlar om? Om du läser min text så borde du förstå att det inte är så sexarbetarna uppfattar det. Och liksom till Jenny rekommenderar jag dig att läsa länkarna i texten. Kontroversiella och problematiska ämnen som detta är alltid svåra att handskas med, och jag förstår att du drabbas av Semmelweisreflexen, men försök att tänka lite utanför dina egna blockeringar. Sex är ett kapital som kvinnor (och män) kan utnyttja och det handlar inte om en stereotyp med torskar och sexarbetare (jag noterar att du istället väljer ordet prostituerade). Vad du helt bortser från är det faktum att vi lägger en massa resurser på låtsasbrott – istället för på verkliga, universellt omfattade – men däremot snöar in på ett enskilt universitet. Var är din empati för de sexarbetare som finner sig vara utstötta, diskriminerade och stigmatiserade p g a sexköpslagen och kriminalisering?

 12. Mats, Milo är en sjukdom. Inget han säger kan vara sant.

  Vad som är sant är att hans jippo är lika välordnat och välplanerat som Fyre Festival eller vad det debaclet nu kallades.

 13. @Axel Edgren:

  ”Mats, Milo är en sjukdom. Inget han säger kan vara sant.”

  Uppenbarligen läste du inte texten och har noll koll på vad som sägs.

  Delar av texten är överhuvudtaget inte skrivna av Milo utan av Studentgruppen Berkeley Patriot, som redan via juridisk hjälp har lämnat in en anmälan mot UC Berkeley hos USA:s Justitiedepartement (Diskriminering) vilket bekräftas här av advokatfirman Melo & Sarsfield LLP- De berättar att de även kommer att anmäla UC Berkeley för ”Retaliation” (Vedergällning pga anmälan) Andra delar av texten är också lätta att kontrollera. Som exempelvis att den andra författare som publiceras av Milos förlag är Pamela Geller vilken bekräftas av författaren själv. på officiella hemsidan.

  Spelar alltså ingen roll att du hatar Milo, vad han säger är sant och bekräftas av andra källor än Milo själv.

 14. ”Uppenbarligen läste du inte texten”

  Jag vill inte smittas.

  Milo misslyckades med att anordna och förbereda jippot och Berkeley anmäls på grund av detta misslyckande.

  Fascinerande hur mycket pengar Berkeley lägger på att hjälpa och sedan tampas med kräken. Det är bra att universitet som inte behandlar alt-högern som en sjukdom drabbas av problem, kravaller och stora kostnader. Förr eller senare kanske de lär sig att helt enkelt förbjuda ungrepublikaner och andra Milovänner så de slipper problemen.

  ”den andra författare som publiceras av Milos förlag är Pamela Geller”

  Vilket i ett normalt land skulle varit grunder för att stänga ner förlaget och sälja av dess utrustning till statskassan.

 15. In an email chain obtained by the Bay Area News Group, Lucian Wintrich, one of the supposed speakers, told UC Berkeley spokesman Dan Mogulof Saturday morning that the event had been merely an attention grab from the start.

  “It was known that they didn’t intend to actually go through with it last week, and completely decided on Wednesday,” Wintrich wrote.

  “Wait, whoah, hold on a second,” wrote a clearly surprised Mogulof. “What, exactly, are you saying? What were you told by MILO Inc? Was it a set-up from the get-go?”

  “Yes,” Wintrich, a writer for the right-wing blog The Gateway Pundit, responded.

  Till och med ultrahögern på TGP kan inte låtsas om något annat än att Berkeley försökte ge sjukdomen rätten till ett evenemng till ingen nytta eftersom det var ämnat att misslyckas för martyrskapets skull.

  Men Berkeley har bara sig själva att skylla när de inte gör som vettiga personer säger.

 16. Så alla kvinnor prostituerar sig. För de vill ha vräkiga bilar och stora hus. Jag pratar inte om alla andra arbeten och att alla prostituerar sig blah blah blah.

  Och alla tonårskillar som säljer sex? De gör det för att män är kåtare. Jag har för mig att fler tonårskillar säljer sex än kvinnor.

 17. @Jenny:

  ”Så alla kvinnor prostituerar sig.”

  Nej, se punkt 6. i min kommentar. ” För det första så säljer de flesta människor inte sex så vi pratar enbart om de som gör det, inte människor i allmänhet”

  ”För de vill ha vräkiga bilar och stora hus.”

  Nej, det handlar uppenbarligen inte om att kvinnor själva vill ha ha det, snarare vill de att männen de ligger med har det. Annars skulle de sakerna vara helt irrelevanta vid tillfälliga romantiska möten och så är inte alls fallet.

  ”Jag pratar inte om alla andra arbeten och att alla prostituerar sig blah blah blah.”

  Vilket är anledningen jag skilde på sexköp vi kallar prostitution och sexköp vi inte kallar prostitution men där marknaden finns av samma orsaker.

  ”Och alla tonårskillar som säljer sex? De gör det för att män är kåtare. Jag har för mig att fler tonårskillar säljer sex än kvinnor.”

  De flesta tonårskillar som säljer sex gör det av samma anledningar som jag beskrivit. Antalet tonårskillar som någon gång sålt sex är större än antalet tonårskvinnor som någon gång sålt sex, ja helt riktigt. Men vem köper sex av dem?

  När jag pratat med socialarbetare och poliser kopplar de manlig prostitution till sexualitet. Man ser det som en del i att komma ut som homosexuell och upptäcka sin sexualitet. Den kopplingen finns inte alls när man diskuterar kvinnor som säljer sex.
  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/fler-killar-%C3%A4n-tjejer-s%C3%A4ljer-sex-1.567575

  Eller på enkel svenska: Det finns färre unga killar som vill ligga med homosexuella män än det finns homosexuella män – därför finns även möjligheten för killar som vill ha pengar att sälja sex – bara inte till kvinnor. Givetvis finns det även kvinnliga sexköpare men eftersom de kan få sex gratis väldigt lätt så är deras sexköp uttryck för något helt annat – precis som skådespelaren Charlie Sheens sexköp heller inte var uttryck för samma sak.

 18. Hej.

  Ni pratar flera stycken om varför eller varför inte någon vill sälja eller köpa sexuella tjänster, med allt från sociologiska till biologiska faktorer. Gott så, eftersom alla utom bloggens sedvanliga ’enfant terrible’ diskuterar på ett moget och kunskapssökande sätt utan att ge avkall på sina värderingar.

  Min fundering är varför orsaken till köp/sälj är relevant. Om inget tvång föreligger i form av våld, hot eller utpressning borde det inte vara något problem annat än att agerandet strider mot den egna moralen. Man kan lätt dra parallellen till homosexualitet där många religiösa anser det fel på ett moraliskt plan. Det betyder inte att de har rätt att förbjuda någon annan än sig själv. Man kan på ett annat plan dra en parallell till städjobb i andras hem, där en del människor finner det moraliskt fel för andra att hyra ut sig själv som städhjälp. Man kan även jämföra det med diverse val av dieter, där man av moraliska skäl väljer bort födoämnen eller produktionsmetoder.

  Poängen är väl ändå att undersöka om någon blir skadad?

  Att rensa bort moral-lagar handlar inte om att på postmodernt vis avlägsna all moral enär vi då blir som (de andra) djuren i naturen – det handlar ständigt om att destillera moralen till ständigt större frihet och ständigt mindre lidande för så många som möjligt utan att det sker på någons bekostnad, med undantag för den som utan hänsyn till medmänniskan utnyttjar, plågar och skadar denna.

  Distinktionen finns på alla plan. Där en del av oss säger: ”Jag anser att deras åsikter är [svordom], men de har rätt att framföra dem” säger andra: ”Den som tycker [åsikt] är en [dehumaniserande förolämpning] och måste/får/bör misshandlas/hotas/mördas”.

  Man kan till och med dra parallellen till diverse pyjamas-sporter – utanför ringen är det misshandel det som sker i densamma. Att det inte räknas som misshandel är för att där föreligger dels ett regelverk med begränsningar (för MMA, UFC osv har drösvis med regler – ingen vill slåss utan regler) dels (och viktigare) frivillighet för deltagarna.

  Det gamla ordstävet: ”Är man dum i hu’et får kroppen ont” är en god moralisk princip.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 19. @Jenny: Ingen påstår att alla kvinnor prostituerar sig, däremot finns det en term för den typ av sexhandel som sker inom förbindelser mellan män och kvinnor. I ”Samlag eller Salighet” beskrivs det sålunda: Hypergyni: Refererar i social vetenskap till fenomenet, att kvinnor strävar att gifta sig uppåt, med män som är av högre social status än de själva, för att försäkra sig om bästa support för sin avkomma. En negativ följd av hypergynin (åtminstone för män) är till exempel det som Norberg-Schönfeldt konstaterar (dock utan att förstå att det hänger ihop med hypergyni), att åtskilliga kvinnor överger sina män då de blir långtidsarbetslösa, medan däremot få män överger sina kvinnor på grund av dessas ekonomiska ”förfall”. Hypergyni ligger till exempel också bakom fenomenet ”groupies”.

  Att kvinnor (och män) även använder sex som handelsvara har bl a gjort att Antropologen Anthony Marro 1949 hävdade: Den enda skillnaden mellan kvinnor som säljer sig i prostitution och de som säljer sig i äktenskapet är pris och längden i tid som kontraktet löper. Att kvinnor använder sig av sex som kapital understryker bl a Baumeister & Twange (ett referat här: http://www.anstandigt.com/pdf/fortryckavkvinnligsexualitet.pdf) och att det i första hand är kvinnor – inte män – som förtrycker kvinnor sexuellt. Men dessa självklara saker är inte vad min text i inlägget vill komma åt. Det är hur samhället genom lögn och förfalskning tillverkar kriminella och drar bort resurser från brottsbekämpning av verkliga brott. Man må ha sin åsikt, att sexarbete inte ska få finnas, men när man tar sig rätten att tvinga andra att följa den ounderbyggda åsikten agerar man fascistiskt auktoritärt. Särskilt om man försöker gömma det bakom falsarier och lögner. Nu anklagar jag inte dig personligen för detta så länge du inte försvarar lagen i sig.

 20. @Rikard: Instämmer Rikhard. Problemet är att så många anser sig ha rätten att tvinga på andra sina egna moralistiska uppfattningar, som i fallet sexköpslagen t ex.

 21. @Axel Edgren:

  Prostitution är att sälja sex, att sälja sex är lagligt så ja prostitution i sig är lagligt, men inte problemfritt eftersom deras kunder är kriminaliserade. Vidare så drabbas prostituerade av kopplerilagar som kriminalierar ”främjandet” av prostitution. I stort sett vad som helst kan betraktas som främjande av prostitution så vad som händer är att sexsäljare kan behöva gå till grovt kriminella för att få hjälp med enkla tjänster som exempelvis att hyra bostad.

 22. @Axel Edgren:

  Fel, sexköpare är kriminaliserade när vad sexsäljaren gör kallas prostitution men inte kriminaliserade när vad sexsäljaren gör inte kallas prostitution. Så huruvida sexköp är kriminaliserade av sexköpslagen eller inte är en definitionsfråga av vad vi kallar sexköp/prostitution

  och det är fortfarande ingen som svarat på min fråga om det är eller inte är sexköp om du betalar en porrstjärna för att spela in en film med dig själv i huvudrollen.

 23. ”när vad sexsäljaren gör kallas prostitution men inte kriminaliserade när vad sexsäljaren gör inte kallas prostitution.”

  Men du kallar ju redan lagligt samröre mellan människor för prostitution/sexköp. Alltså är sexköp och sexsäljande redan lagligt.

 24. @Dick: ”Problemet med svenska medelklasskvinnor är att de är för besatta av egocentrisk empati och utgår från att alla kvinnor känner som de själva gör inför tanken på att sälja sex.”

  Mycket bra formulerat. Med små förändringar är detta en beskrivning av orsakerna till många problem i Sverige idag. Ungefär såhär:
  ”Problemet med svensk medelklass är att de är för besatta av egocentrisk empati och utgår från att alla människor känner som de själva gör.”

 25. Dick! Konstigt att du inte förstår något om något! Hur ung är du?

  Nåväl, vi andra vet at de flesta våldsbrott begås av invällare och med avsikt de vält in!

 26. Det som förbryllar mig mest om den svenska sexköpslagen är inte att man struntar i vad prostituerade tänker eller blundar för konsekvenserna av att verksamheten tvingas under jorden.

  Nej, det som jag verkligen inte förstar är den tänkta verkningskedjan: hur lagen skall fa stopp pa prostitution – eller atminstone den nöd och det förtryck som anses driva utbudet.

  Ta droger. Där har vi klart sett att det inte fungerar att kriminalisera enskilt bruk och fokusserar oss pa de som säljer och dess grossister, medan vi försöker hjälpa beroende att aterintegrera sig. Det minskar bade utbud och efterfragan.

  Men med prostitution gör vi av nagon anledning tvärtom. Vi gör det lagligt att sälja och olagligt att köpa och bruka. Vi minskar efterfragan, men uppmuntrar utbud. Den ekonomiska effekten blir en extremt ineffektiv skatt som sexköpare maste betala utöver priset för tjänsten – i form av risk för straffrättsliga konsekvenser och kanske utpressning. En skatt som inte gynnar nagon eller bringar intäkter.

  Jag förstar inte hur man tänkt sig här…