Vad är Alt Right? Vad är Alt Left? – Del 2 Sanningen om Antifa och Den Nya Alternativa Vänstern
avatar

Så har turen kommit till Alt Left. I mitt förra inlägg om Alt Right så konstaterade jag att förvirringen blev total efter Donald Trumps presskonferens när han yttrat orden ”What about the alt left?”. Här tänker jag reda upp oklarheterna gällande vad begreppet betyder. Först behöver jag dock göra ett påpekande. När jag skrev inlägget så hade vad vi kan kalla ”Berkeley-fiaskot” ännu inte inträffat. För tydlighetens skull väljer jag att nämna händelserna som ett separat stycke. På så sätt kan ni själva bedöma hur väl det jag sade före händelserna i Berkeley står sig efteråt.

Berkeley-fiaskot

Förra helgen var två högerpolitiska möten planerade i Kalifornien. På lördagen tänkte gruppen Patriot Prayer ledd av Joey Gibson hålla ett ”Freedom Rally” och på söndagen planerade en annan grupp ledd av transsexuella Amber Cummings ett ”No To Marxism In America Rally” i Berkeley som tog tydligt avstånd mot rasism och våld. Efter att ha mottagit hot och sett den uppladdning som Alt Left i allmänhet och Antifa i synnerhet planerade möta dem med ställdes dock bägge in av sina organisatörer. Joey Gibson lät meddela han tänkte bege sig till Cummings möte. Den 25:e Augusti uppmanade Amber Cummings sina anhängare att stanna hemma. Amber hade för avsikt att bege sig dit och hålla sitt tal ensam.

“I stress I DO NOT WANT ANYONE COMING and if they do you will be turned away, I’m sorry for this but I want this event to happen peacefully and I do not want to risk anyone getting harmed by terrorists,”

Vad som sedan hände var ett sådant Fiasko för Antifa att till och med delar av Mainstream Media som MSNBC reagerade. Antifa-folket som dök upp och firade att ha stoppat ett ”Anti-Marxism” möte kunde helt enkelt inte avhålla sig från att visa sitt sanna ansikte. Men med mötet inställt och de grupper de tänkt slåss mot inte längre där så vad blev resultatet? Jo arga vänsteraktivister som tillhörande Antifa och BAMN attackerade genast polisen och när polisen drog sig undan för undvika konfrontationer om en ”gräsplätt” (MLK Civic Park) så sprang arga vänsteraktivister runt och letade Trumpsupporters att misshandla. Detta var ett faktum så tydligt att det för första gången någonsin rapporterades av flera tidningar utan att vinklas.

Washington Post ”Black-clad antifa members attack peaceful right-wing demonstrators in Berkeley”

Washington Times ”Antifa, leftist protesters spur mayhem in Berkeley even after cancellation of anti-Marxism rally”

Vi ser fortfarande efterverkningarna av Berkeley. Toppdemokraten Nancy Pelosi har offentligt gjort ett överraskande fördömande av Antifa och Berkeleys borgmästare har öppnat för att kategorisera Antifa som ”gang” (kriminellt gatugäng). Kanske mest talande är dock artikeln igår i Zero Hedge ”Liberal Media Continues To Turn Against ’AntiFa’: ”This Is Food For The Adversary” som summerar de senaste dagarnas utveckling i media. Här berättas hur Antifa attackerade Frank Somerville och hotade att förstöra hans telefon. Där gick de allt på fel person.

Frank Somerville är en populär TV-kändis och programledare för KVTU. Somervilles kommentarer efter Berkeley kunde inte vara mer talande.

”My wife told me I’m going to get crucified by posting this. I told her I didn’t care. This is what happened. This is what I saw. This is what I experienced. This is the truth. Period.

If people dont want to hear the truth thats not my problem. I have no agenda. Im just saying that this is what happened to me today, think about it. And make your own decision.

I experienced hate first hand today… It came from these people dressed in all black at a protest in Berkeley.

Ironically they were all chanting about NO hate.

Här avslutas den nyskrivna delen om Berkeley-fiaskot. Vad som nu följer är den text jag skrev klart före Berkeley i oredigerad form. Nästföljande stycke är alltså hur det här inlägget var tänkt att börja.

The Alternative Left

I likhet med det förra inlägget så börjar jag med konstaterandet att det ursprungligen finns två olika grupper som kallas Alt Left och den grupp som började använda begreppet är en annan än den Trump menade. Precis som var fallet hos högern så var Alt Left från början ett försök till alternativ mer färgglad och frihetligt sinnad vänster. Här följer SkyNinjas korta presentation av vad grupperingen står för och därmed den ursprungliga betydelsen av Alt Left

Men precis som med Alt Right så fanns det från början ingen klar definition på vad som var och inte var Alt Left. Begreppet står helt enkelt för dem som är vänster utanför den etablerade vänstern. Hos Alt Right innebar det att rörelsen inkluderade eller associerades med en liten högljudd grupp av så kallade vita nationalister. Hos Alt left så uppstod samma problem där rörelsen inkluderade eller associerades med samma revolutionära vänstergrupper som i media ofta har kallats Autonoma. Dessa inkluderar praktiskt tagit vem som helst som deklarerar att dennes handlingar är en respons på ”förtryck” och dessa autonoma hade snabbt blivit Alt Lefts motsvarighet till de vita nationalisterna i Alt Right.

Det är alltså den så kallade Autonoma vänstern som Donald Trump menade när han pekade ut Alt left. Andra namn som använts för att beskriva dem inkluderar ”Hard Left”, ”Neo-Progressives”, ”Leftwing Authoritarians” och ”Social Justice Warriors” (SJWs). Men som jag nu kommer att visa så spelar de här namnen i stort sett inte den minsta roll – inte bara det – de namn som vänstern själva använder vid sina aktioner spelar heller inte den minsta roll. Dessa har inkluderat både mer permanenta namn som Antifascistisk Aktion (AFA/Antifa) och Black Lives Matter samt mer temporära namn som DisruptJ20 och G20 Welcome To Hell.

”Antifascistisk Aktion” (AFA/Antifa) är ett av de vanligaste namnen i detta sammanhang så jag tar dem som exempel. Det är främst tre saker saker som utmärker dagens Antifa. De har en maskerad kärna som kallas ”Black block”, de förespråkar våldsamt motstånd mot Donald Trump och deras filosofi är BAMN (By any means necessary). Efter att Antifa genomfört flera våldsamma aktioner mot Trump-möten under valet samt bränt mängder av bilar och misshandlat 400 poliser under G20 i Hamburg så finns det nu en petition till vita huset för att officiellt deklarera AFA en Terroristorganisation. Efter att ha satt fart på allvar är det nu 300.000 personer som skrivit under petitionen att officiellt deklarera Antifa en terroristorganisation.

Antifa är dock inte en grupp i traditionell bemärkelse. De fungerar ärligt talat mer som terroristnätverket IS där organisationen står för en världsbild där vem som helst som håller med deras idéer kan dra på sig masken, begå brottsliga gärningar och kalla sig Antifa. För IS gäller att vem som helst som är islamist kan utföra terroristattacker, bara att svänga upp med bilen på trottoaren, köra på folk och känna sig god och fin inombords. För Antifa gäller på samma sätt att vem som helst som är en del av deras ideologi kan maskera sig, slå ner sin uppfattade ”fascist” med knogjärn och känna sig god och fin inombords.

Likheterna mellan Antifa och IS

Det första man märker när man börjar granska Antifa (Alt Left) är att de har så många saker gemensamt med IS att ett helt stycke kan skrivas enbart om likheterna.

Strukturer – Bägge tillämpar strukturell världssyn och Guilt by Association (GBA) med följden att ingen av dem är särskilt noga med vilka personer som råkar ut för deras attacker. Redan idag så finns det mängder av personer som inte haft ett dugg att göra med vad Antifa påstår sig motsätta sig som ändå blivit offer för deras aktioner av en orsak eller annan. Givetvis så har Antifa inget vettigt svar på hur de valt ut dessa måltavlor då hela poängen med medlemskap i en grupp som Antifa är att slippa behöva tänka. Det sista bokstaven i AntiF(A) står för ”Aktion”. De är alltså en aktionsgrupp och de låter någon annan sköta tänkandet. Jag återkommer till det.

Fredsaktivism – I likhet med IS så menar Antifa att brukar våld för att skapa fred. Föga förvånande hoppade CNN på den historien. De publicerade den 18 Augusti artikeln ”Unmasking the leftist Antifa Movement” Inte nog med att texten på flera punkter har rena självmotsägelser (Antifa säger – Antifa har ingen ledning). De ändrade även rubriken då den ursprungliga undertexten sade ”Activists seek peace through violence”. Efter gnäll från Antifa att de framstod som våldsamma så togs den delen bort. I själva verket så är det givetvis korrekt att såväl Antifa som IS har som mål att uppnå fred,. Antifa slutar med våld när inga får yttra sig förutom Antifa själva och dem de håller med. IS slutar med våld när alla länder respekterar Sharia.

Historesynen – Både Alt Left och islamister tillämpar revisionism på världshistorien och förespråkar ”Iconoclasm” dvs att förstöra symboler som strider mot deras världssyn. Vad gäller amerikanska alt left så innebär detta vita män i allmänhet och sydstaterna i synnerhet, Det var det som var bakgrunden till händelserna i Charlottesville där Alt Left och deras systerorganisationer gapat gråtit och skrikit för att få historiska statyer som den av Robert E Lee bortplockade. Vad gäller IS så innebär det historiska symboler i allmänhet och religiösa symboler i synnerhet. Ett särskilt hatobjekt för IS har varit Palmyra. Extra History beskriver här Palmyras roll i att troligen förlängt romarrikets historia i 1200 år och här beskrivs vad ISIS gjorde när de intog staden.

Avslutning

Det finns många fler saker som kan skrivas om Alt Left men nu efter Berkeley-fiaskot så vill jag inte lägga till saker i efterhand. Enligt min mening så är det mer ärligt att posta texten som jag skrev den innan jag visste hur rätt/fel jag inom kort skulle få än att lägga till slutsatser som helt eller delvis redan fått sina svar. Det kommer dock att innebära att ett stycke som var planerat men ej färdigskrivet inte inkluderas. Jag hade planerat att även gå igenom Antifas ideologi. I korthet så är Antifas tre minsta gemensamma nämnare rasism, sexism och homofobi här är de partier jag hade hunnit skriva:

Vad detta innebär är att de har gjort ett urval av människor baserat på ingenting förutom medfödda faktorer. Är människor födda som kvinnor, färgade eller homosexuella ja då är de värdefulla. Är människor födda som män, vita eller heterosexuella ja då är de värdelösa. Dock med ett undantag: Alla kvinnor, färgade och homosexuella som är höger och alla vita, män och heterosexuella som är Antifa själva.

Utåt framställer Antifa gärna sin kamp som något som bara riskerar att drabba ”Fascister” men den som granskar deras ideologi märker snabbt att huruvida någon är ”Fascist” är högst subjektivt och tolkningen gör Antifa själva utan någon som helst översyn så i klartext kan Antifa kalla vem de vill fascist för att få en ursäkt att attackera vem de vill. Det är alltså inte bara ändamålen helgar medlen. Det är även Antifa helgar ändamålen.

Vidare eftersom de här nätverken i den autonoma vänster inte är riktiga grupper så finns heller inget som separerar de olika namnen som de använder. Samma personer som genomför en aktion under namnet ”Antifa” kan genomföra en annan aktion under namnet ”Black Lives Matter” och en tredje aktion under namnet ”DisruptJ20”.

Varför alla dessa namn varför går inte grupperna ihop? Det sannolika svaret är att om Antifa och BLM går samman så blir det på sin höjd en marginell ökning av det totala antalet eftersom de flesta som är Antifa redan också är medlem i BLM och flertalet andra autonoma. Vi har sett samma taktik hos islamister i Sverige. Som Johan Lundberg påpekade i Ljusets fiender så är det samma lilla grupp som toppar de flesta islamistförbund som finns i Sverige.

Under arbetet med slutkapitlet i min bok ”Ljusets fiender”, vilket handlar om vårens kravaller i Husby, kom jag i mitt sökande efter ideologiska underströmmar att stöta på en rad organisationer som förvånade mig genom att ett fåtal namn ständigt återkom

Vid närmare granskning av verksamheten konstaterade Lundberg att det fanns två huvudverksamheter som dessa organisationer ägnade sig åt. Den första var att påvisa rasism mot muslimer, den andra var att kritisera Sveriges terroristlagstiftning. Inte sällan slog man ihop dem till en enda och beskrev det som rasistiskt att bekämpa islamistisk terrorism.

Det finns alltså två tydliga orsaker att – som Alt Left – ha en massa olika organisationer. Man framställer sig som en större grupp än man är  och man får ekonomiskt stöd för samma medlemmar flera gånger.

 

Kommentarer

Vad är Alt Right? Vad är Alt Left? – Del 2 Sanningen om Antifa och Den Nya Alternativa Vänstern — 106 kommentarer

 1. Att skada, attackera och tysta extremhögern hjälper yttrandefriheten, eftersom extremhögern vill ta bort flest friheter och dessutom är mer pk än någon annan. Betänk hur extremhögern reagerar när man vill diskutera kolonialism, misogyni i väst, Israeliska nybyggares sadism och experiment, knäböjandet inför Saudiarabien eller det faktum att SD för ekonomisk kögerpolitik som är dålig för löntagare.

  Det är lite som hur vissa bränder inte bekämpas med vatten, utan med explosioner.

 2. ”Är människor födda som kvinnor, färgade eller homosexuella ja då är de värdefulla. Är människor födda som män, vita eller heterosexuella ja då är de värdelösa.”

  I det liberala/humanistiska samhället är det tvärtom eftersom liberaler tror på att individualism och meritokrati är möjligt och om folk får det sämre av att samhället och lagen släpper diskriminering fritt så ska de hånas och tystas om de uttrycker missnöje. Samma behandling Erik vill att vi ska ge transpersoner idag hade han gett Nelson Mandela eller Martin Luther King. För förändringar är fel, och att motarbeta diskriminering är för svårt för den typen av män som tror på guldmyntfot och trickle-down-ekonomi.

 3. Hej.

  Din slutsats och den refererade ’Ljusets fiender’ redogör för något som alltid varit praxis för alla former av fascistiska grupper när de inte innehar den formella makten:

  Att agera som en hydra.

  Antifa och dess allierade bekämpas bäst på samma sätt som denna best.

  Att låta Antifa och dess sympatisörer fritt uttrycka sig och att visa vilka åsikter de har och vilka de är, är det bästa argument mot dem som finns. Se de två första inläggen i tråden; perfekta åskådningsexempel.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 4. Robert Nozick
  ”Why Do Intellectuals Oppose Capitalism” PDF
  Nozick menar att eftersom verbalt begåvade barn blir så belönade i skolan så vill de att verkliga livet skall fungera precis som den skola där det var de som blev belönade och kände sig viktiga. Detta gäller enbart dem begåvade på ord, dem vars begåvning är siffror verkar inte alls leda till samma sorts personliga belöningar i skolan.

 5. Erik

  ”Antifa slutar med våld när inga får yttra sig förutom Antifa själva och dem de håller med. IS slutar med våld när alla länder respekterar Sharia.”

  Vad får dig att tro att de skulle sluta med våld, någonsin?

 6. @Erik: och det är därför du gör allt för att främja, försvara och maskera kristna fascister. Mycket logiskt.

  Inga nazister, inga antifa.

  Inga antifa, glada nazister.

  Så var det kanske inte under kalla kriget (delvis eftersom fascism och tyranni – påhejade av Friedman, Moderaterna, Downing Street och Vita Huset – gav näring åt våldsverkare bland vänstern) men så är det idag.

  Därtill så var det rädslan för supersmörj som förhindrade våld i Boston och San Fransisco. En handfull våldsamma antifascister kan ge andrum åt tusentals fredliga ickefascister. I Charlottesville så räddade antifa kyrkoarbetare.

  Och nej, alla till höger om typ Annie Lööf är inte ”fascister”. Fascister är lätta att känna igen, för det finns bara två huvudtyper med enkla beteenden.

  Antingen så skanderar de ”blood and soil” och ”Jews will not replace us”. Eller så vågar de inte skandera, men tar varje tillfälle att säga att skanderarna och personerna som vill förbjuda eller spöa upp skanderarna är ”lika goda kålsupare”. Så man kan säga att det finns Spencer-fascister och så finns det Thiessen-fascister.

  ’They’re going to make up fake news anyway—turning a fascist who lost a fight into an innocent bystander or lending credence to the guy who stabbed himself and blamed antifa. The truth is that most pundits (on the right and supposed left) are happy to fall for these ”vicious antifa” stories because these pundits are more concerned with order than justice.’

 7. @Erik: Hej.

  En mycket god artikel med ett viktigt budskap, anser jag. Parar man den med förkvinnligandet av skola och samhälle blir det än tydligare varför kommunikation (vilket är social manipulation – se olika bloggars semantiker vilka går loss i kommentarsfälten) trumfar fakta och förmåga till konkretion såväl som abstraktion; varför utveckla dessa när semantisk manipulation ger fördelar?

  Det här citatet torde räcka som förklaring varför medelmåttorna inom det intellektuellas skrå alltid tenderar mot totalitära läror, så som dagens feminister, SJW:s och identitetsrasister inom svensk akademi, politik och media:

  ”The wordsmith intellectuals are successful within the formal, official
  social system of the schools, wherein the relevant rewards are
  distributed by the central authority of the teacher.”

  De vill att Ledaren, Storebror, Profeten skall uttala sig Ex Cathedra om vad som är Sant och Gott, och vad som är dess motsats. De vill inte tänka eller kunna eller pröva sina teser mot verkligheten, utan vill bara känna vad som är rätt.

  Antifa, EXPO, SUM, med flera är nutidens fascister och anti-demokrater; de är frihetens förrädare på amma sätt som islamofila feminister är kvinnornas förrädare.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Jag ser att min första kommentars påstående om att ”…låta Antifa och dess sympatisörer fritt uttrycka sig och att visa vilka åsikter de har och vilka de är, är det bästa argument mot dem som finns.” bevisats. DS

 8. @Axel Edgren:

  ”Inga nazister, inga antifa.”

  1. Precis som nätverket IS: Inga Infidels, Ingen terrorism.
  2. En likadan äldre version: Inga häxor – Inga bålbränningar
  3. Eftersom Antifa inte ansvarar inför någon (såvida inte de ljuger om att inte ha ledare och låter Soros bestämma) så är det fritt fram för dem att peka ut vem som helst som nazist. Det finns inget sätt att inte vara nazist eftersom du är det bara Antifa säger det.
  4. Antifa är militanta kommunister och kommunismen uppkom före nazismen inte efteråt. Det är alltså rent ljug att antifa skulle ha uppkommit som en respons på nazism.

  ”Inga antifa, glada nazister.”

  Nonsens, Riktiga nazister är bra på våld och ser gärna att Antifa driver bort all diskurs och förvandlar politiken till en tävling i vem som är mest våldsam på gatan. Här är ett talande foto: Tyskland 1932. Kom ihåg att vad Antifa gjorde för att stoppa nazisterna inte fungerade då heller.

  Antifa

  ”Så var det kanske inte under kalla kriget (delvis eftersom fascism och tyranni – påhejade av Friedman, Moderaterna, Downing Street och Vita Huset – gav näring åt våldsverkare bland vänstern) men så är det idag.”

  Beträffande kalla kriget så var det Josef Stalin som hade makten fram till 1953. Ovan foto visar alltså inte bara hur Antifa totalt gjorde fiasko som nassejägare på tyska gator under det bloddrypande valet. Det visar även hur de var die hard stalinister då hammaren och skäran vid denna tidpunkt stod för Stalin.

  ”Därtill så var det rädslan för supersmörj som förhindrade våld i Boston och San Fransisco. En handfull våldsamma antifascister kan ge andrum åt tusentals fredliga ickefascister.”

  Nonsens, ni ljuger ju bara om Boston som vi har videobevis från, hade inte hänt något våld alls utan Antifa på Boston Free Speech rally men som bevisas av Berkeley hade Antifa hotat och misshandlat personer i Boston även om inget möte blev av. Vidare så var det inget nazistmöte i Boston det bara exemplifierar min punkt 2. att Antifa påstår vem som helst är nazist.

  ” I Charlottesville så räddade antifa kyrkoarbetare.”

  Från våldet de själva var orsak till eller? Det var ingen som brukade grovt våld eller utsatte någon för fara under de planerade marscherna och heller ingen som slogs när tungt beväpnade Otathkeepers ställde sig mellan dem. Och då fanns det ändå riktiga nazister där. Våldsamheter i Charlottesville utbröt mestadels efter att mötet ställts in och Polisen hade skickat ut högerfolk i den riktning motdemonstranter stod – inte i den riktning där gatorna var säkra.

  ”Antingen så skanderar de ”blood and soil”

  Kommer från ”Vangard America” – En av de grupper som kallas fascister såvitt jag förstått men inte inblandade i våldsamheterna under dag 2 i Charlottesville eftersom de lämnade parken i god tid och hade sköldmurar på andra sidan parken.

  ”och ”Jews will not replace us”.”

  Nej, där har fakenews varit framme igen. Ropen var i de flesta videoklippen ”you will not replace us”. Så här i efterhand har jag hittat ett enda där någon verkar ropa ”jews” och det kommer från en enda källa. Vice TV som hängde runt tokdåren Cantwell hela dagen. Det är också han och några enstaka som syns i de bilderna och deras material är redigerat där man hör ljud från en sak och ser bilder från en annan. Det går sålunda inte att bedöma varifrån det ljudet kommer. Inte ens The Guardian har den vinklingen.

  ”chanting slogans like “You will not replace us” and “Blood and soil”
  https://www.theguardian.com/world/2017/aug/12/charlottesville-far-right-crowd-with-torches-encircles-counter-protest-group

  Och inte ens BBC har en annan beskrivning vilket KAN ha att göra med det klipp de har på samma sida där det går att höra vad de ropar.

  ”White US nationalists chant ’you will not replace us'”
  http://www.bbc.com/news/av/world-asia-40911744/white-us-nationalists-chant-you-will-not-replace-us

  Det är fullt möjligt att antisemiter som Cantwell ropar Jews will not replace us. Det är trots allt samma person som klagar över att Donald Trumps svärson är jude. Sedan kommer vi till det faktum att det fanns riktiga rasister och nazister i Charlottesville, medan det inte funnits dem vid något av de andra tillfällena. Som konsekvens är det ingen skillnad på hur Antifa betett sig vare sig det varit nazister där eller inte

 9. @Gigas:

  ”Vad får dig att tro att de skulle sluta med våld, någonsin?”

  Ingenting får mig att tro det. Vi vet redan att islamister mördar muslimer som de inte anser är renläriga nog och kommunister mördar både socialister och kommunister som de anser är inte renläriga nog. I ett samhälle där den politiska makten bygger på våld Hanzi Freinachtkommer våldet aldrig att ta slut och om våldet brukas mot infidels/nazister så får man ett ständigt växande antal personer som pekas ut som infidels/nazister.

 10. @Rikard:

  Det här citatet torde räcka som förklaring varför medelmåttorna inom det intellektuellas skrå alltid tenderar mot totalitära läror, så som dagens feminister, SJW:s och identitetsrasister inom svensk akademi, politik och media:

  ”The wordsmith intellectuals are successful within the formal, official
  social system of the schools, wherein the relevant rewards are
  distributed by the central authority of the teacher.”

  De vill att Ledaren, Storebror, Profeten skall uttala sig Ex Cathedra om vad som är Sant och Gott, och vad som är dess motsats. De vill inte tänka eller kunna eller pröva sina teser mot verkligheten, utan vill bara känna vad som är rätt.

  Helt korrekt, de har också en stark motvilja mot allting som inte placerar dem själva på toppen. Detta leder dem att motsätta sig både den fria marknaden och det fria utbytet av ideer.

 11. @Axel Edgren:
  Ja,som vänsterextremist så förstår jag att du tycker att ändamålen helgar medlen och att det därmed är ok för vänsterextremisterna att misshandla andra.

  Bara för att Afa/antifa inte gillar vissa ideologier så ger det dom ingen rätt att misshandla de som förespråkar dom.

  För jag antar att du aldrig skulle acceptera om någon högerextremist misshandlar kommunister ?

  Afa/antifa är inget annat än människor som gillar våld men döljer det bakom en ideologiskt täckmantel.Det är ju perfekt att dölja det backom antifascism/antinazism för det gör ju att politiker och andra opinionsbildare aldrig skulle få för sig att på allvar ifrågasätta det dom håller på med och dom gör det heller inte.

  Afa/antifa är inte ett dugg bättre än de nazister dom attackerar.

  Och innnan du startar din brunmålning av mig kan jag säga att jag har verkligen inget till övers för nazisterna men det innebär inte att jag tycker att det är ok att misshandla dom. Om dom begår hets mot folkgrupp eller misshandlar någon så skall dom självklart åka dit för det.
  Skillnaden mellan dig och mig är att jag anser att även vänsterextremisterna som begår brott skall åka dit samt att jag inte anser att kommunismen har något att vara stolt över…
  Kamrat Stalin var en minst lika stor mördare som Hitler men det brukar ju ni inom vänstern aldrig vilja kännas vid alternativt försöker relativisera.

 12. ”Från våldet de själva var orsak till eller?”

  Högern i Charlottesville hade gömda vapensamlingar förberedda och diskuterade att köra över folk.

 13. ”Vice TV som hängde runt tokdåren Cantwell hela dagen.”

  Cantwell är representativ för alla i paraden. Är man så dum att man tror på folkutbyte och Pizzagate är man dum nog att vara nazist eller motsvarande.

 14. Känns ju i alla fall lite hoppingivande att mainstream media nu verkar fått upp ögonen för vad Antifa & co sysslar med – bättre sent än aldrig får man väl säga.

  Det är visst flera evenemang på kommande i september, bland annat Ben Shapiro vid Berkley, där det ska bli intressant att se om trenden håller i sig. Bara nu även polisen börjar göra sitt jobb och plockar bort våldsamma mobbar av alla de sorter från gatan så fort de visar sig känns det som om saker är på väg i rätt riktning.

 15. @Erik:

  Så är det ju, har man inte haft respekt för sina medmänniskor tidigare blir det inte bättre när ens makt växter, snarare tvärtom. Det finns ju otaliga exempel på det genom mänsklighetens historia.

 16. @Axel Edgren:

  ”Högern i Charlottesville hade gömda vapensamlingar förberedda och diskuterade att köra över folk.”

  Fel dag. Du har förväxlat dagarna, det var på kvällen dag 1 som folk var i kyrkan. Ingen körde över någon dag 1, ingen brukade vapen mot någon dag 1 TROTS närvaron av nazister. Som Sargon of Akkad påpekade, det fanns ingen begriplig orsak att ha mötet och det fanns heller ingen annan orsak att stoppa mötet än att man ogillade åsikterna.

  Som framgår av videoklippen var våldsamheterna närmast uteslutande koncentrerade till dag 2 (dagsljus). Det var alltså inte när nationalisterna marscherade med facklor och ropade dumheter som våldsamheterna utbröt. Det var när Alt Left försökte stoppa dem till varje pris från att marschera och hålla tal som det utbröt kaos och det var då våldet, skadorna och alla dödsfallen inträffade.

  militia

  Snacket om ”gömda vapen” är ju bara trams. Varför skulle någon behöva gömma vapen när tungt beväpnade högermiliser som Oathkeepers (ovan bild) gick runt i kamouflagekläder med sina vapen fullt synliga.

 17. ”Det var alltså inte när nationalisterna marscherade med facklor och ropade dumheter”

  ”ropade dumheter”

  Nästa gång en av dina amerikanska Twitterföljare får ett cykellås i skallen kan jag kalla det för ”käbbel”.

  ”Det var när Alt Left försökte stoppa dem till varje pris från att marschera och hålla tal som det utbröt kaos och det var då våldet, skadorna och alla dödsfallen inträffade.”

  Viiiilket ledde till att några dussin ytterligare rallys runtom i USA den 9e september ställdes in. Så. Om man ska se till vad som ger resultat: Prata med nazister/nationalister och lyssna på hur ledsna de är över Ghostbusters utan penis eller typ män som tvingas betala underhåll – inte så mycket resultat. Slåss – färre nationalistiska rallys med potatiskranier och cargo-shorts som legitimerar och skriker ut antisemitism eller går omkring med vapen.

  För som vi alla sett så kan en av dessa stolta gossar med vapen börja skjuta lite hur de vill utan att polisen gör något, så att begränsa deras handlingsförmåga och sabotera deras plattformar och sammankomster kan rädda liv.

 18. Borgerligheten och kapitalister hatar tydligt demokratiska socialister och syndikalister mycket mer än de hatar öppet anti-demokratiska etno-nationalister, fascister och judeo-kristna fascister.

 19. @Axel Edgren:
  Och kommunister älskar vänstervåld och hatar demokratin….

  Förstår inte hur någon kan försvara Afa/Antifa och deras kommunistiska kamrater precis som jag inte förstår hur någon kan försvara nazister.

  Men kommunisterna brukar ju hävda att deras våld är berättigat medan alla andras våld är fel.

  Både Afa/Antifa och Nazisterna är avskyvärda pack.

  Sedan kan ju kommunistapologeter som du Axel försöka hävda motsatsen..

  Är ju för övrigt ett skämt att påstå att Afa/antifa är demokrater.
  Deras enda argument är knytnävar,knivar och järnrör..

 20. @Pelle2: Hej.

  Han har ju en viss charm, den gode Axel. Jag har börjat använda honom som exempel när mindre politiskt insatta ex-kollegor och bekanta undrar hur folk från AFA/Antifa, EXPO och liknande resonerar.

  Så på så vis hjälper ”Axel Edgren”:s våldsförhärligande och rasistiska kommentarer alla som är motståndare till våld som politisk metod.

  Som jag sade ovan, det bästa argumentet mot Antifa/EXPO är att helt enkelt låta dem redovisa sina åsikter och ävenså redovisa deras agerande – som vi vet behöver de ju inte ens sina motståndare på plats för att vandalisera, kravalla (som man sade i Stockholm på åttiotalet i de kretsarna) och plundra.

  För min del får han gärna fortsätta sin jihad här; jag har bestämt mig för att vara fascinerad och se hur långt han kan gå när han snärjer in sig själv istället för att som tidigare bli irriterad.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Det där med att inte förstå hur man kan försvara socialister respektive nationalsocialister; det jag inte förstår är hur man inte kan se att det är samma ideologi, men där skyller jag på skolväsendet och akademikermarxisternas hjärntvätt av sig själva. DS

 21. @Axel Edgren:

  ”Viiiilket ledde till att några dussin ytterligare rallys runtom i USA den 9e september ställdes in”

  PRECIS! Något dussin rallys som inte hade något med Charlottesville att göra och mängder av oskyldiga. Så med Antifas metod att göra motstånd med våld så blev de enda som fick utrymme *fanfar* vitmaktfolket i Charlottesville.

  Till och med vänstermedia har sent omsider vaknat upp nu och är i full färd med backtracking

  Så grattis, Antifa fick vitmaktfolket att växa och ALLA ANDRA stoppades eftersom de inte är lika villiga som vitmaktfolk att ta till våld. Dessa inkluderar (konstituellt konservativa, klassiskt liberala, centrister, moderater med flera, det är i den här kategorin du hittar mig)

  ”Så. Om man ska se till vad som ger resultat”

  PRECIS, vi behöver bara gå tillbaka till hsitorien. En perfekt upprepning av 30-talets tyskland där de enda vi hör någonting om är nazister och kommunister som kämpar om makten med våld. De andra partier som inte ville ta makten med gatuslagsmål fick såklart inget utrymme alls då heller.

  ” Slåss – färre nationalistiska rallys med potatiskranier och cargo-shorts som legitimerar och skriker ut antisemitism eller går omkring med vapen.”

  Det där är nonsens. Vad som kommer att hända är att vitmaktfolket får mer inflytande eftersom de var de enda som kunde stå emot kommunistvåldet. Och vad som kommer att hända nästa gång vitmaktfolket håller möte är att de inte kommer att lita på polisen.

  Samtidigt kommer Antifa att tappa i inflytande eftersom de inte bara misshandlar vitmaktfolk utan även de andra grupper jag nämnt inklusive – som i ovan video – handikappade rullstolsbundna veteraner

 22. ”Något dussin rallys som inte hade något med Charlottesville att göra”

  Ja, det är vad dessa rallys uppgav. Och Nordkorea är som vi alla vet en demokratisk folkrepublik eftersom den kallas för det. Och sjöhästar äter havre. Och myrlejon kan ryta och har man.

  Bara för att alla dina läsare och bekanta dricker blyfärg till frukost betyder inte att jag gör det.

  ”Till och med vänstermedia har sent omsider vaknat upp nu och är i full färd med backtracking”

  Man är inte vänster om man ser Antifa som ett hot. Då är man liberal, alltså en del av den gamla ordningen som hellre sätter fingrarna i öronen än väljer en av de två sidor som uppenbarligen står till buds.

  När FBI nu har börjat försöka krysta fram anledningar till varför Antifa ska ses som en ”terrorgrupp” har de kommit med argument som ”de samåker tillsammans” och ”de samlar in borgenspengar”. Vilket säger en del om vilken chans ni töntar har att komma med något bättre.

  ”Så grattis, Antifa fick vitmaktfolket att växa”

  Och sedan så växer motgiftet och immunförsvaret. Dialektik, kallas det. Om USA hade en poliskår och en statsmakt folk kan lita på hade det inte blivit så. Men nu har USA politiker som aktivt motarbetar övervakning och kontroll av högerextrema och nazister, och då går det som det går. Allt är högerns fel.

  ”En perfekt upprepning av 30-talets tyskland där de enda vi hör någonting om är nazister och kommunister som kämpar om makten med våld”

  Icke att förglömma – borgerliga och konservativa som allierade sig med nazisterna för de gillade inte idén om lägre vinster och högre löner.

  ”Och vad som kommer att hända nästa gång vitmaktfolket håller möte är att de inte kommer att lita på polisen.”

  Varför skulle de inte lita på polisen?

  ”Samtidigt kommer Antifa att tappa i inflytande eftersom”

  Eftersom de aktivt får hjälp och stöd från ”liberaler” och borgerliga som är mer upprörda över kritik mot neoliberalism än över folkmordsanhängare.

 23. On Twitter, the hashtag #Berkeley was amplified by Russian-linked influence networks, as evidenced by the output of the Hamilton 68 dashboard, a project of the Alliance for Securing Democracy, which tracks the activity of 600 Twitter accounts linked to Russian influence operations. These include state-sponsored propaganda outlets like Sputnik and RT, as well as individual users, automated accounts (“bots”), and cyborgs (accounts that produce automated content some of the time, but are human-controlled at other times) that actively and frequently amplify Kremlin propaganda (knowingly, and in some cases, potentially unknowingly).
  Between the hours of 4pm EST and 8pm EST on Sunday, #Berkeley soared to the top spot among the most frequently used hashtags on Hamilton 68’s dashboard. The number of times the hashtag #Berkeley was used increased by a staggering 27,600% during that time period.
  At 4pm EST, #Berkeley was not even in the top ten hashtags, though the related hashtag #Antifa was in ninth place.

  Repetition is one of the most important elements of successful propaganda dissemination. Even when information is not true, being exposed to it repeatedly and from multiple sources boosts its credibility and increases the likelihood that an audience will internalize and believe the message. Repetition also increases the likelihood that any given person will be exposed to the message, while simultaneously drowning out alternative messages and perspectives.
  There is also an important social normative element involved: When people see that other individuals with similar ideological viewpoints are propagating a certain message or position, they’re more likely to adopt that perspective themselves. Additionally, perceptions of widespread support can make extreme ideas seem more acceptable and “mainstream” —a key step in the process of normalization. These social normative factors make social media ripe for manipulation, as it’s easy to create false impressions of support using automated accounts (“bots”), cyborgs, and orchestrated hashtag campaigns.
  The methods used by these “alt-right”/far-right figures to shape the narrative surrounding #Antifa and #Berkeley may look familiar, as they mirror the methods used by authoritarian states to manipulate public opinion and skew perceptions of reality. RAND detailed many of these methods in an extensive report on Russia’s “Firehose of Falsehood” propaganda model:

  Med andra ord så är allt högern säger om yttrandefrihet värdelöst, eftersom de aldrig säger det de säger för att de är rädda för Antifa och dess effekter, utan för att de lyder en psykologisk reflex som de aldrig kan betvinga. Det är Pavlovianskt, inte något som görs utav rädsla för samhällets utveckling.

 24. @MJx:

  Att begära definition av Demokrati verkar ha blivit din motsvarighet till hur TYT-Cenk upprepade gånger under Politicon 2016 i debatten mot Dinesh D Souza upprepade ”The Southern Strategy”. När Cenk försökte samma BS mot Ben Shapiro på Politicon 2017 så upptäckte han ”Fallacy of ignorance” när Ben Shapiro bevisade att The Southern Strategy är ljug.

  Att motståndaren för tillfället inte har tid att göra research för svepande påståenden betyder inte att vad som påstås är mer sant. Vad det betyder är att det tar tid och energi av moståndare att motbevisa den sortens påståenden.

  Jag bloggade om det här fenomenet för över åtta år sedan.

  För den som vill ta debatten finns det dock resurser. Här är en som finns på Stanford University framtagen för att utbilda folk i Irak. Nio korta punkter varsågod och diskutera. Jag kan citera punkt 1

  Democracy Education for Iraq—Nine Brief Themes

  ”In a democracy, every citizen has certain basic rights that the state cannot take away from them. These rights are internationally recognized and guaranteed. Everyone has the right to have their own beliefs, including their religious beliefs, and to say and write what they think. Everyone has the right to seek different sources of information and ideas. Everyone has the right to associate with other people, and to form and join organizations of their own choice, including trade unions. Everyone has the right to assemble and to protest government actions. However, citizens have an obligation to exercise these rights peacefully, with respect for the law and for the rights of others.”

  https://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/DemocracyEducation0204.htm

  Har inte tid att diskutera mer just nu men vem som helst som vill kan diskutera utifrån länken ovan.

 25. ”när Ben Shapiro bevisade att The Southern Strategy är ljug.”

  Jahaaaaa rädsla och hat mot folk som inte skulle passa in i ett avsnitt av 7th Heaven har absolut ingen politisk relevans i USA? LOL.

  ”Att motståndaren för tillfället inte har tid att göra research för svepande påståenden betyder inte att vad som påstås är mer sant. Vad det betyder är att det tar tid och energi av moståndare att motbevisa den sortens påståenden.”

  Gish Gallop, vilket är precis vad högern gör nu när de instinktivt repeterar att alla som inte hatar Antifa *lika mycket* som nazister och rasister är Antifa-anhängare (vilket inte är sant).

  Samma metodik används för att sprida myter om klimatvetenskap och klimatdata, och för att sprida myter om Sverige och islam.

 26. Vita supremacister pratar om att köra över folk, en högeraktivist gör det, högerpolitiker vill göra det lagligt.

  Just det, glömde att en högerpolitiker hotade en kvinna med lynchning om hon inte slutade propsa på att ta bort en staty som hyllar slaveriet.

 27. @MJx: Hej.

  Kan du?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS När vi ändå håller på, kan du definiera definiera, kan, och du? DS

 28. @Axel Edgren: ’Eftersom de aktivt får hjälp och stöd från ”liberaler” och borgerliga som är mer upprörda över kritik mot neoliberalism än över folkmordsanhängare.’

  Och så kommer det att fortsätta återigen. Är valet att alliera sig med högerextremister eller alliera sig med vänsterextremister så tittar de flesta sig runt, ser hur utvecklingen gått i de vänsterextrema länderna, håller för näsan och kör till och med ett varv folkmord till om det är priset för att slippa ännu större folkmord och decennier av misär.

  Så hitta ett sätt att arbeta mot den utvecklingen, eller lev med att du kommer vara medskyldig till att högerextremister återigen kommer lyckas få ett stort inflytande.

 29. @MJx:
  Är inte ett skit intresserad av att diskutera med dig MJ för du är inte mottaglig för några som helst argument och är bara intresserad av att visa hur oerhört intelligent och allvetande du anser dig vara.
  Vad jag än hade svarat på frågan om vad jag anser demokrati vara så hade du vändit och vridit det till att det inte finns några demokratier.
  Du hade förmodligen påstått att Sverige är en diktatur och Ryssland är höjden av demokrati eller åtminstone lika mycket demokrati som Sverige..
  Sedan hade du toppat det hela med att de värsta länderna i hela världen är Israel och USA som du brukar…

 30. @Rikard:
  Personligen är jag trött på sådana som Axel som försvarar våld från de som har samma ideologiska preferenser som han själv,läs kommunism,medan dom är jätteupprörda om deras ideologiska motståndare använder sig av samma metoder.
  Sedan toppar han det med att vara en radikalfeminist.

  Sammataget gör det honom till en i mina ögon avskyvärd person som inte förtjänar något annat än förakt…
  Men visst, ett bra exempel på extremist är han.

 31. Jag undrar var det finns bevis för att jag är för kollektivt exproprierande och ägande av produktionsmedel, eller för väpnad revolution eller någon form av proletariats diktatur. För jag är nämligen inte kommunist, så sådana uttalande vore märkliga. Jag tror inte kommunism är bra.

  Jag är dock inte heller rädd för att kommunism ska ta över något land någonstans, eftersom jag inte är dum i huvudet eller väldigt gammal.

  ”Sedan toppar han det med att vara en radikalfeminist.”

  Icke. De män som sköter sig tycker jag är instrumentala för framtiden, men jag tycker det är synd att goda män ska behöva dras med män som saboterar för allihopa.

 32. @Axel Edgren:
  Du kanske inte är kommunist fullt ut men du försvarar vänsterextremisters våldshandlingar och menar att det är fullt rimligt att dom misshandlar andra för deras åsikters skull.

 33. @Pelle2:
  Med andra ord: Du vet inte vad demokrati betyder utan använder det som ett begrepp för länder du tycker om helt subjektivt.
  För att dölja det så drar du en lång svada om varför du inte tänker avslöja vad du menar med demokrati.

  (Att vara smartare än de som använder begrepp de inte förstår är inget att skryta med. Det ligger väl kring IQ 70.)

 34. @Erik:
  Nej det är mitt argument mot idioter som använder ”demokrati” som ett argument trots att de inte vet vad det betyder och med det bara menar ”stater jag gillar”.
  Argumentet blir då ”Stater som jag gillar är bättre än andra stater för de är stater som jag gillar”.

  Om vi börjar med din punkt då:
  Är Tyskland och Rumänien demokratier, där hela ideoligier är förbjudna.
  Eller USA där det finns drygt 60 grupper som det är förbjudet att tillhöra eller ens förespråka?
  Amerikanska delstater där gängsymboler är förbjudna?
  Sverige där hets mot folkgrupp är förbjudet?

  Innan du hittar på ursäkter så försök komma på sådana som inte också är applicerbara på länder som du tycker bryter mot detta.

 35. @MJx:
  Uppriktigt sagt skiter jag i vad du tror att jag menar är demokrati och att du tror att jag inte vet vad demokrati betyder och är som sagt var inte intresserad av att diskutera med dig.
  Du har alldeles för många gånger visat att du egentligen inte är intresserad av en debatt utan bara vill visa för andra vilken intelligent och allvetande person du tycker att du är.
  Ditt svar till mig är ju symptomatiskt för ditt sätt att debattera med personangrepp och allmän otrevlighet.

 36. @Pelle2:
  Ändå använder du en massa tid åt att komma med ursäkter för varför du inte tänker dela med dig av vad demokrati är trots att du vet vad det är.

 37. @MJx:
  Mitt sista svar till dig är ännu en gång att jag inte tänker diskutera med dig vad demokrati är för jag är så jävla trött på dig och din så kallade debatt-teknik som går ut på att peka finger åt andra, håna folk som inte ger dig i dina ögon rätt svar på dina påstående och gå till personangrepp om man inte ställer upp på ditt sätt att argumentera.

  För övrigt handlade inte ämnet som Erik tog upp om vad demokrati betyder utan om alt-left och alt-right rörelserna.

  I svaret Erik skrev till dig angående frågan om vad demokrati betyder förstår jag att det är ett av dina favoritämnen som du tar upp lite nu och då förmodligen i akt och mening att sätta dit dom som inte delar din syn på saken.

 38. @Axel Edgren: ”Jag är dock inte heller rädd för att kommunism ska ta över något land någonstans, eftersom jag inte är dum i huvudet eller väldigt gammal”

  Nej, men du är inte mer än en röst. Så gör ett snabbt tankeexperiement – om vi räknar alla med mindre än medelbegåvning som dumma i huvudet och alla över medelålder som väldigt gamla… hur stor andel av rösterna blir det?

  Oops. Där fick de som kämpade mot de våldsamma kommunisterna visst makten.

 39. Och ju mer man hatar kommuniam desto mer våldsam, antidemokratisk och auktoritär är man.

  Se på övertygade libertarianer till exempel. Det finns ingen grupp som glider över i fascism och nazism lika lätt.

 40. @Pelle2:
  Det är svårt att låta bli att driva med någon som är så barnslig som du är. Hela det här ”jag kan visst men jag vill inte visa dig”-argumentet återfinns ju normalt på dagis.

  Ja jag brukar påpeka att de som använder demokratiargumentet inte vet vad demokrati är. Det har haft 100%-ig framgång hittills.

 41. @Olof:
  Nu påstod ju inte axel att alla som var dumma i huvudet var rädda för kommunister utan att alla som var rädda för kommunister var dumma i huvudet.
  Att alla A är B betyder inte att alla B är A.

 42. @MJx: Hej.

  Du har glömt att definiera ’demokrati’ så att vi vet vad du menar med ordet.

  Kan du definiera ’demokrati’, Musse?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 43. @Axel Edgren: Hej.

  Du har glömt att redovisa namn och eller egenskaper för de män som sköter sig.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 44. @Rikard: @Rikard:

  Jag brukar inte använda ordet eftersom det inte betyder något längre.
  Men modern demokrati är samhällssystem som upprätthåller alla demokratiska fri- och rättigheter. (Och utvecklar dessa, det är ett evolutionärt system).

  Det är det samhällssystem som klassiska liberaler förespråkade. Idén var att staten inte skulle få utöva politiskt förtryck.
  (Socialliberaler och socialister lägger till sociala fri- och rättigheter som ska förhindra ekonomiskt förtryck (i socialliberalernas fall därför att avsaknad av politiskt förtryck är värdelöst utan avsaknad av ekonomiskt förtryck.)

  När jag var ung så visste varenda skolbarn detta.
  Jag är inte muslim om du trodde det.

 45. @MJx: Hej.

  Är Sverige en demokrati enligt din definition?

  Jag har fleråriga studier i statskunskap bakom mig. En sak man var rörande överens om då var att det saknas en entydig definition av demokrati. Begreppet är så brett att allt från att du får rösta på ett av staten enda tillgängliga alternativ till beslutande folkomröstningar ryms inom det. rörande överens var man inom statsvetarnas skrå också om att demokrati är mer än en formell metod för hur styrande utses – begreppet rymmer mängder av värderingar med nyansskillnader. Därför blir meningen:

  ”Men modern demokrati är samhällssystem som upprätthåller alla demokratiska fri- och rättigheter.”

  smått komisk. Vilka fri- och rättigheter talar vi om? Allmän rösträtt, eller begränsad rösträtt? Allmän valbarhet och personval eller partisystem? Yttrande- och åsiktsfrihet eller lagar som kriminaliserar åsikter och dessas framförande? Äganderätt eller beskattningsrätt? Frihet att utöva religion utan inskränkningar eller frihet från andras religionsutövning? Och så vidare (och när jag studerade var det ännu inte kontroversiellt att visa det självklara i att demokratibegreppet och dess värderingar var kultur och civilisationsbundet i hur det tolkades från teori till praktik).

  Du verkar glömma att inte heller de klassiska liberaler du hänvisar till var överens om var gränsdragningarna skall göras inom varje begrepp.

  Vad din kommentar om huruvida du är muslim eller ej går ut på begriper jag inte, annat än i kontexten att islam inte går att kombinera med demokrati om islam inte tvingas att anpassa sig likt kristendomen.

  Lästips:
  Premfors, ”Den starka demokratin”
  Hague & Harrop, ”Comparative Governement and Politics”
  Marsh & Stoker, ”Theory and Methods in Political Science”
  Held, ”Models of Democracy”

  Jag kan sätta en krona på att du inte hittar någon fras i dessa som går ut på att demokrati är lättdefinierat eller entydigt. Läs gärna det av Erik länkade dokumentet ovan; det verkar innehålla självklarheter ända tills man jämför de invävda bärande värderingarna med en icke-amerikansk kultur – man kan med fördel jämföra med Sverige till och med.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 46. @Rikard:
  Nej. Det postmoderna demokratibegreppet uppstod under kalla kriget då man började använda demokrati på det sättet. Alltså som en titel på stater man gillade.

  Modern demokrati har inget med hur de styrande utses att göra (förutom att det inte får ske som politiskt förtryck, t.ex. om man har folkliga val som metod så får man inte utesluta grupper från valen).
  I samband med den postmoderna demokratin så började man som förklaring till pöbeln definiera demokrati som förekomst av allmänna val. Pöbeln kunde man ju lätt lura genom att aldrig rapportera om val i stater man inte tyckte om. Idag med internet så är det svårt att lura annat än de absolut mest korkade.

  De demokratiska fri- och rättigheterna skrev jag ju. För en lista av dem kan du läsa t.ex. Europakonventionen.

  Du skrev musse vilket numera är vanlig slang bland lågbegåvade för muhammedaner. Om det är ett namn så är man normalt döpt till Rasmus om man kallas musse så då skulle mina initialer inte vara MJ.

  Nej det postmoderna demokratibegreppet är subjektivt och opportunt så det är faktiskt omöjligt att definiera. Därav Eriks och Pelles problem.

 47. För att travestera.
  Alt Left och Alt Right,aldrig de mötas,de två.
  Samhället blir bara sjukare.
  Det vi ser nu är demokratins kollaps.
  Ytterlighetsgrupper på bägge kanter sätter agendan.
  Vakna”vanliga” svenskar!
  Extremisterna skall inte styra majoriteten!
  Låt dom slåss på inhägnade områden,som fotboll,ungefär.
  Med betalande publik.
  Kan bli en guldgruva för reklamkanalerna….
  Är man orolig för framtiden?
  Absolut!
  Left/Right,det finns bara tokstollar på ytterkanterna.
  MVH.Egon.

 48. MJx.
  Postmodern demokrati?
  Demokrati efter 1968,eller?
  Hör du hur sjukt det låter?
  Det finns väl inget som heter så?
  Modern demokrati?
  Ytterligare en ny definition av demokrati?
  Är inte demokrati demokrati?
  Kanske är detta kunskaper inlärda på Södertörns högskola?
  ”En” undrar……..Smile!

 49. MJx.

  Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).

  Funkar för mig.
  Kanske inte för dig.

 50. @Egon:
  Så då är t.ex. Kuba, Venezuela, Iran och Ryssland demokratier. Liksom t.ex. Sovjetunionen och Östtyskland var.
  Medan t.ex. Israel inte är det.
  Eller?

 51. MJx.

  Öhh.

  FRIA VAL.

  Fanns det det i de misslyckade utopierna du räknar upp?
  Fanns det opinionspartier i CCCP eller DDR?
  Iran?
  Där styr ju Muhammad,
  Fast han har varit död i hundratals år?
  Fantastiskt.
  Varför inte räkna upp,
  Norge
  Danmark
  Tyskland
  Frankrike
  Belgien
  Holland……

  Demokratier ,eller?

  Israel?
  Flerpartistat,eller?
  Allmäna val,eller?

 52. @Egon:

  Så du vill lägga till kriteriet att man ska rösta på partier och inte på personer?
  I DDR fanns det oppositionspartier och i Iran finns det.

  Tyskland förbjuder ju vissa partier. Får man göra det och vara demokrati enligt din definition?

  Israel förbjuder alla icke-sionister från att ställa upp i val och de låter inte hela befolkningen rösta.
  Men det är kanske ok enligt din definition?

 53. MJx.

  ”Så du vill lägga till kriteriet att man ska rösta på partier och inte på personer?
  I DDR fanns det oppositionspartier och i Iran finns det.”

  OK MJx……
  Vilka partier?
  Berätta MJx?

  ”Tyskland förbjuder ju vissa partier. Får man göra det och vara demokrati enligt din definition?”

  Min definition av demokrati har du ju redan fått?
  Du har tydligen inte förstått?

  ”Israel förbjuder alla icke-sionister från att ställa upp i val och de låter inte hela befolkningen rösta.
  Men det är kanske ok enligt din definition?”

  Vilka är det som de utesluter från att rösta?
  De som vill mörda dem ?

  Skall Hizbolla bli ett parti i Knesset?

  Du är nog osedvanligt korkad MJx.
  Du är bedrövlig!

 54. @Egon:
  Men herrejävlar. Är du så okunnig?
  I DDR var de stora partierna: socialdemokraterna, socialistiska enhetspartiet (vänsterblocket), kristdemokraterna, liberaldemokraterna, nationaldemokraterna och demokratiska lantmansförbundet (högerblocket).
  I iran finns det en mycket stor mängd partier som normalt sett valsamverkar. De största koalitionerna är reformkoalitionen, stora fundamentalistkoalitionen och folkets röst.

  Men du lade ju till det här med partier till din definition. Därav frågan om det innebär att Tyskland inte är en demokrati enligt din definition.

  De utesluter palestinier i ockuperade områden.
  Nu skulle nog inte Hezballah få så många röster. Men vad i din definition tillåter att man förbjuder dem?

  Kom igen nu. Försök ändra din definition så att du får in länderna som du vill ha med och slipper ha med länderna som du inte vill ha med. Det fina med postmodernism är ju just det, att du kan välja definition efter vad du vill ha för utfall. Utnyttja det.

 55. MJx.

  ”Men herrejävlar. Är du så okunnig?

  I DDR var de stora partierna: socialdemokraterna, socialistiska enhetspartiet (vänsterblocket), kristdemokraterna, liberaldemokraterna, nationaldemokraterna och demokratiska lantmansförbundet (högerblocket).”

  Fantastiskt!
  Var det inte så att Socialistiska enhetspartiet fick 98% i alla val.
  Politiska motståndare spärrades in i fängelse eller mentalsjukhus?

  Hur kan man förvränga sanningen så för sig själv och förneka vad som hände?

  Otroligt.

  I Iran styr Mullorna.
  Strikt enligt sharialagar.
  Allt annat är spel för galleriet….
  Är Iran en demokratisk stat?
  Nej!

  ”Men du lade ju till det här med partier till din definition. Därav frågan om det innebär att Tyskland inte är en demokrati enligt din definition.”

  Nej.
  Det gjorde jag inte.
  Du läste definitionen men begrep tydligen ingenting……

  Kolla!
  Här gör MJx ett praktfullt självmål!

  ”Det fina med postmodernism är ju just det, att du kan välja definition efter vad du vill ha för utfall. Utnyttja det.”

  Postmodernismen är inget annat än Marxism i nya kläder.

  Kommunismen är död och begraven.
  Inte ens i världens två största länder fungerade den.
  Den gav oss bara två massmördare.
  Stalin och Mao.

  Frågor på det MJx?

 56. @Egon:

  Nej så var det inte. I valet 1986 fick de t.ex. 127 platser av 500 i parlamentet.

  Vilka pokitiska motståndare spärrades in?

  Väktarrådet i Iran är en konstitutionsdomstol. Kan inte demokratier ha sådan?
  Nu blir det många nya kriterier.

  Nej. Marxism är en modernistisk ideologi.
  Det du sysslar med är postmodernism. Hur det är självmål på mig vet jag inte. Det är ju du som försöker ändra din definition för att få rätt utfall.

  Men enligt din definition så var ju Stalin demokrat.

 57. Svårt att välja i Stralsund 1986?

  Socialist Unity Party of Germany SED 127
  Free German Trade Union Federation FDGB 61
  Christian Democratic Union CDU 52
  Liberal Democratic Party of Germany LDPD 52
  Democratic Farmers’ Party of Germany DBD 52
  National Democratic Party of Germany NDPD 52
  Free German Youth FDJ 37
  Democratic Women’s League of Germany DFD 32
  Cultural Association of the DDR KB 21
  Peasants Mutual Aid Association VdgB 14

  Precis så här gör en totalitär regim i sin enfald för att lura andra att de är en demokrati.

  Ingen tror på dem

  MJx kanske…..

  Inget hände iallafall tills Östtyskarna blev så förbannade på kommunistregimen att de vart tvunga att öppna porten.
  Mauer weg!

  Människor vill inte leva i en totalitär diktatur.
  DDR är ett bevis på det.

 58. @Egon:

  Vad menar du?
  Är det nu typiskt diktaturer att ha många oppositionspartier?

  Sen, gick du från att vara lika okunnig om DDR som ett litet barn till att bli expert?
  Det var som du gjorde med Nordkorea där du inte ens visste vad de hade för statsideologi och ändå hävdade att du var expert på landet.

 59. Men det kan väl aldrig bli 100% demokrati för individen eftersom individen måste rätta sig efter majoriteten?

  Enligt mig är det därför så många individer äter antidepressiva läkemedel. Vi är inte fria. Demokrati är inte det bästa styrelseskicket. Eller det kanske det är, men kapitalism eller kommunism är det inte.

  Och varför måste vi vara antingen eller, antingen vänster eller höger, antingen demokrati eller diktatur? Det är ålderdomligt. Vi borde kämpa mot härskarklassen och deras härskartekniker. Och mot köpta medier.

  Men alla tycker så olika. Borde vi kanske leva i klaner/mindre grupperingar? Sudda ut landsgränser och bara ingå där vi mår bäst och kan leva efter våra principer?

 60. @MJx:

  ”Nej det är mitt argument mot idioter som använder ”demokrati” som ett argument trots att de inte vet vad det betyder och med det bara menar ”stater jag gillar”.”

  Det där är rent nonsens. Det är ingen som använder demokrati som beteckning på ”stater jag gillar” av den enkla anledningen att demokrati alltid utan undantag inkluderar saker man gillar och saker man inte gillar. Desto vanligare är att ordet demokrati används för att beteckna västvärldens värderingar. Därav orsaken folk som beskriver genusaktivism i Hollywood kallar det ”Cultural war” (Tim Pool kallar det ”Cultural Civil War”)

  Den fråga som besvaras av begreppet ”demokrati” har alltså inget med gillande att göra- Man får alltid saker man gillar och saker man ogillar och de flesta som pratar gillande i sammanhanget har tränats att stirra sig blinda på det sistnämnda och argumentera att västvärldens demokratier antingen är oerhört orättvisa eller helt enkelt kolonialt rasistiska.

  Vidare så är det två små ord som samma personer tränats att inte känna till som alla borde lära sig använda oftare. Det första är ordet ”MER”. Det andra är ordet ”MINDRE”, dessa betecknar empiri, inte absoluta gudagivna sanningar.

  Personer som tränats att ogilla demokratier pratar i regel om huruvida ett land är ANTINGEN ELLER. Det är med samma logik som de anser ingen socialistdiktatur var ”riktig socialism/kommunism”. Alltså om ett land antingen är kommunistiskt eller inte så har enligt dem kommunism aldrig existerat, vilket är det i stort sett enda försvar de har.

  ”Argumentet blir då ”Stater som jag gillar är bättre än andra stater för de är stater som jag gillar”.”

  Vilket inte alls fungerar vid bedömning av demokrati eftersom det alltid finns saker både att gilla och ogilla. Det är därför det finns ett helt akademiskt fält skapat för att kritisera västvärlden – huvudsakligen med argumentet att demokrati är ond då den tillåter ondska.

  Det faktum att de länder som är MER vad de gillar redan är skyldiga till mångdubbelt mer ondska säger de inget om. De använder som sagt inte orden Mer/Mindre. Varken om demokrati eller kommunism.

  ”Om vi börjar med din punkt då:
  Är Tyskland och Rumänien demokratier, där hela ideoligier är förbjudna.”

  Ingen aning hur det ser ut idag men Tyskland var långt mer demokratiskt än Rumänien förut när Rumänien styrdes av Caecescu. Å andra sidan är dagens Tyskland inte bara Tyskland utan även den centrala maktfaktorn för EU efter att 1) UK lämnat och 2) EU gått från att vara en handelsunion till att en Europeisk motsvarighet till Sovjetunionen där man pratar i termer om egen flagga, egen nationalsång, egen militärmakt, egna domstolar etc. Sålunda måste en ny bedömning av Tyskland göras efter hela EU, då Tyskland dominerar EU idag.

  Det är sålunda teoretiskt möjligt att dagens Tyskland är mindre demokratiskt än Rumänien. Det är dock oerhört svårbedömt pga det faktum att ingen av ledamöterna i EU bryr sig om sina länder. Så fort någon anställs av EU har de så bra ställt att deras främsta lojalitet blir EU.

 61. @Erik:

  Så med ”demokrati” menar du egentligen ”västvärlden”.
  Då blir det ju inte heller något argument. Ryssland kommer aldrig bli ett land i västvärlden, även om Ryssland blir en kopia av USA 1950 och USA blir en kopia av Ryssland 1950.

  Men jag tror inte att det stämmer heller. T.ex. är inte Israel en del av västvärlden och landet är kulturellt lika långt från västvärlden som t.ex. Sudan.

  Västvärldens ledande ideologier är feminism och nyliberalism. Det skulle då vara vad demokrati är, eller?

 62. Kom ihåg att när väljare som inte gillade SD sade till sina partier att de inte fick regeringsförhandla med SD så bestämde sig hundratusentals manliga demokratiexperter för att demokratin var död.

  Och i USA fick en liten vit minoritet i bidragstagande områden i tre delstater säga åt majoriteten att det var dags för en icke läskunnig våldtäktsman som president och miljontals vita män kallade det en triumf för självbestämmande.

  Så ”demokrati”, precis som ”yttrandefrihet” och ”marknadsfrihet”, har reducerats till meningslösa, retoriska vapen som de minst intelligenta icke-kvinnorna i världen eftersträvar enbart för egen vinning, på värdefulla människors bekostnad.

  Demokrati är vad som gynnar gulagsfyllnaden på Flashback. På samma sätt som det är slöseri med billigare lokaltrafik men inte slöseri stt låta Academedia ta så mycket skattepengar de vill tills de ger upp och gör en John Bauer.

  De som hatar ”postmodernism” mest är också de som gör mest för att omtolka och tortera ord och begrepp för sina egna ändamål.

 63. Ha ha den genetiska återvändsgränden Tim Pool är redan nere på Granskning Sverige-nivå men han sprang skrikande från icke-bleka så han räknas som ”riktig” journalist eller hur?

 64. @MJx:

  ”Så med ”demokrati” menar du egentligen ”västvärlden”.

  Nej med demokrati menar jag värderingar – som kommer från västvärlden – föga förvånande så är de än idag oftast förekommande i länder som antingen ligger i västvärlden eller länder som har stark koppling dit vilket beror på att det visat sig enormt svårt för både vänstern och högern att föra över dem till andra platser med annan kultur och andra förutsättningar.

  ”Då blir det ju inte heller något argument. Ryssland kommer aldrig bli ett land i västvärlden, även om Ryssland blir en kopia av USA 1950 och USA blir en kopia av Ryssland 1950.”

  Det där är nonsens. Västvärlden är ingen specifik plats utan västeuropas kulturella sammanhang och då det täcker upp alla forna kolonialmakter så är det potentiellt nästan varenda land på jorden – förutsatt att makthavare och folk där vill ha det så. Ofta visar det sig att de vill göra sin ”egen grej”. Det är bara det att de inbillar sig de kan magiskt få samma resultat.

  ”Men jag tror inte att det stämmer heller. T.ex. är inte Israel en del av västvärlden och landet är kulturellt lika långt från västvärlden som t.ex. Sudan.”

  Israel är mycket riktigt EJ en del av västvärlden. De har däremot mycket starka kopplingar till västvärlden. Platsen där Israel grundades var en brittisk koloni i allt utom namnet (kallades mandat) från slutet av första världskriget till slutet av andra världskrige. Från det att det brittiska inflytandet minskade när brittiska imperiet började upplösas så började Israel istället ha täta kontakter med världens nya supermakt USA.

  ”Västvärldens ledande ideologier är feminism och nyliberalism. Det skulle då vara vad demokrati är, eller?”

  Du anger ingen källa så det är hopplöst att veta vad du menar ligger bakom begreppet ”ledande ideologi” men det stämmer hur som helst inte med vad som skrivits på området. Exempelvis Professor Niall Ferguson (Författare: The West and The Rest) som jämfört oss med Kina definierar västvärldens ledande strategier som:

  1. Intern tävlan
  2. Vetenskaplighet
  3. Lagstyre
  4. Modern Medicin
  5. Konsumtionssamhälle
  6. Arbetsmoral

  Även om vi begränsar oss till mer officiella ”ideologier” så skulle jag ge ett annat svar än du gav. Västvärldens ledande ideologier är då 1) industriell kapitalism 2) individuell frihet/rätt 3) vetenskaplig världssyn och 4) kompetenshierarkier. Det sistnämnda är ett begrepp som Professor Jordan Peterson valt att särskilt lyfta fram i ett av sina senaste anföranden.

  Hur du kan inbilla dig feminism är en ledande någonting i västvärlden är ett mysterium. Vi har sålt hela fabriker till Afrika, hur mycket ser du Afrika bry sig om vår feminism? De vill inte ha feminism, de vill ha pengar. Vi måste BETALA dem för att ens överväga feminism och enda orsaken vi har pengar att betala dem är de fyra saker jag nämnde.

 65. @Axel Edgren:

  ”men han sprang skrikande från icke-bleka”

  Den där uppenbasra lögnen är det knappt jag ids svara på.

  1. Fakta är att frilansjournalisten Tim Pool antog en utmaning från Paul Joseph Watson om att sova över i så kallade No-Go zoner. Tim Pool började i Malmö, besökte och sov över i Rosengård utan problem och kritiserade högerns beskrivningar av området som ”överdrivna”.

  Tim Pool fick gott om beröm från vänstern/liberaler för att ha visat att Malmö inte är så illa som väntat. Därefter reste han till Stockholm, planerade göra samma sak i Rinkeby och sedan gick det som det gick. En hotfull ”folkmassa” började samlas, Polisen varnade det kunde gå illa om de stannade efter att polisen lämnmat platsen. När Tim Pool sedan rapporterade vad som hänt i Rinkeby så försvann berömmet och den där sortens löjliga anklagelser började slängas runt.

  2. Det är inte bara du som ljuger om det här, polisen skickade fram en löjlig PR-kvinna som också ljög om vad som hände. Slutligen när Tim Pool intervjuades på SVT så ”försvann” textningen när Pool besvarade polisens lögner (och upplyste om att de har alltihop på video så det är inte en öppen fråga om vem som talade sanning)

  Tim Pool själv är inte vit utan halvasiat (till hälften Korean).

 66. @Erik:

  Vad för värderingar?
  Det kommer ju en oerhörd mängd olika värderingar och ideologier från västvärlden, fascism, nazism, marxism, liberalism, nyliberalism, feminism, postmodernism m.m.
  Den moderna demokratin är också från västvärlden, men den tycker du ju inte om och den menar du inte.

  Så demokrati har fått en ny innebörd så att demokrati = västvärlden men västvärlden har fått en ny innebörd så att västvärlden = demokrati?
  Då har du bytt ord, men definitionsproblemet återstår.

  Jo, Israel är beroende av USA på samma sätt som Saudiarabien och de har ungefär samma samband med USA. Men det betyder inte att Israel och Saudiarabien hamnar i västvärlden, att de kulturellt är lika västvärlden eller drivs av samma värderingar som länder i väst.
  Så hur får du in Israel i din demokratidefinition?

  Västvärldens stater styrs till största delen av nyliberaler och feminister. Det finns vad jag vet inte ett enda regeringsparti i västvärlden som tar avstånd från feminism.

  De där fem punkterna handlar inte om det politiska styret. Tycker du att den svenska regeringen baserar sina beslut på vetenskaplighet och arbetsmoral t.ex.?
  De sex punkterna handlar om den tekniska utvecklingen. Delvis stämmer de också att västvärlden blev världsledande i teknisk utveckling med hjälp av de sex punkterna. Men det kommer att variera i framtiden precis som det gjort i Historien, ingen högkultur varar för evigt.

  1. Industriell kapitalism är ett teknisk utvecklingssteg från feodal kapitalism. Det är inte en ideologi. Kapitalism är däremot en ideologi. En ideologi som västvärlden lämnade i början av 1900-talet när det moderna samhället växte fram, och som sedan kom tillbaka under kalla kriget.
  2. Individuell frihet/rätt, vad betyder det?
  3. Vetenskaplig världssyn, vad betyder det? Är det t.ex. de enorma satsningarna på genusvetenskap, postmodernism m.m. ?
  4. Kompetenshierarkier, vad betyder det? Är det t.ex. när man sätter inkompetenta kvinnor på höga poster för att få mer mångfald?

 67. @MJx:

  ”Vad för värderingar?”

  Redan besvarat ovan
  https://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/DemocracyEducation0204.htm

  ”Det kommer ju en oerhörd mängd olika värderingar och ideologier från västvärlden, fascism, nazism, marxism, liberalism, nyliberalism, feminism, postmodernism m.m.”

  Det kommer många fler än så men du hänvisade till ”ledande ideologier”. Med undantag för liberalism (europeisk definition, inte amerikansk) så är de ideologier från väst som du nämner inte ett dugg ledande utan tvärtom exempel på ideologier som var misslyckanden och fiaskon.

  MARXISM är ett gränsfall vad gäller väst då den å ena sidan skapades av tyskar i väst men å andra sidan inte fick följare att tala om förrän de blev utsparkade från väst och deras tankar hittade vägen till andra mer mottagliga kulturer som Sovjet, Kina och Sydamerika vilket bara styrker poängen att kulturen i hög grad avgör hör populär ideologin blir. Detta ledde till kalla kriget och i vilket *fanfar* de förlorade.

  KRISTENDOM är motsatsen till Marxism, en av de mest framgångsrika ideologierna som funnits i väst men samtidigt måste vi komma ihåg att medan Kristendom har allt Marxism saknar så har Marxism en enda sak kristendom saknar – Kristendom kommer från mellanöstern, Marx och Engels höll hus i *surprise* Tyskland.

  FASCISM/NAZISM är klassiska tyska ideologier som blev totala förlorare i väst. Besegrade huvudsakligen tack vare liberal nationalism och industriell kapitalism. Andra världskriget varade för övrigt inte längre än SEX ÅR, kortare än tiden som George Bush var president av USA.

  (Märker ni förresten hur Tyskland gång på gång utmärker sig som födelseplats för ideologiska fiaskon?, Vi är på god väg att få ett till exempel idag)

  FEMINISM var ursprungligen en del av Liberalism, har blivit mer och mer fiasko ju mer den lämnat liberalism och blivit marxism och postmodernism.

  POSTMODERNISM – ett retoriskt vapen vars framgång mäts efter förmågan att försvaga egna nationen och göra det lättare för främmande makts övertagande. Postmodernister vill ha bort gränser. Postmodernism är dock bara en framgång för dem som tycker Iran blev bättre efter att de Islamistiska Mullorna tog över där,

  LIBERALISM – Den absolut enda av de ideologier du nämner som är en av västvärldens ledande ideologier en längre tid och exporterats till andra delar med någorlunda framgång.

  ”Den moderna demokratin är också från västvärlden, men den tycker du ju inte om och den menar du inte.”

  Demokrati är från antikens Grekland, jag har en hel historiekurs hemma på ämnet.

  ”Så demokrati har fått en ny innebörd så att demokrati = västvärlden men västvärlden har fått en ny innebörd så att västvärlden = demokrati?
  Då har du bytt ord, men definitionsproblemet återstår.”

  Det där sade absolut ingenting om någonting. Ursprunget är fortfarande antikens grekland och demokrati kommer från två grekiska ord.

  ”Jo, Israel är beroende av USA på samma sätt som Saudiarabien och de har ungefär samma samband med USA. Men det betyder inte att Israel och Saudiarabien hamnar i västvärlden, att de kulturellt är lika västvärlden eller drivs av samma värderingar som länder i väst.”

  Att Israel skulle dela saker med Saudiarabien är nonsens. Du verkar ha glömt att Israel och USA har sin moderna historia gemensamt. Bägge var i flera decennier brittiska koloniotter vars dåvarande befolkning hade krigat mot och besegrades av Storbritannien och andra kolonialmakter. I Israels fall var det Ottomaner. I USA:s fall var det Indianstammar. Britterna tog över varefter samhällen växte upp efter *FANFAR* brittisk modell. Samma sak hände i Kanada fast där var det en blandning av Storbritannien och Frankrike.

  ”Så hur får du in Israel i din demokratidefinition?”

  Fel fråga, hur får du in likheter mellan Brittiska Kolonier (USA och Israel) och Saudiarabien? Har du inbillat dig britterna tog över i Saudiarabien? De saker som britterna lämnade när kolonialismen upphörde fanns det ingenting av i Saudiarabien.

  ”Västvärldens stater styrs till största delen av nyliberaler och feminister. Det finns vad jag vet inte ett enda regeringsparti i västvärlden som tar avstånd från feminism.”

  Det är det som är skillnaden mellan att vara en Chef (Management) och att vara en Ledare (Leadarship). Du beskrev ledande ideologier. Du har rätt i att cheferna ofta är feminister men de är inte ledare, de har inga följare, de inspirerar ingen, Feministiskt Initativ har pengar men inga mandat – folk måste tvärtom ha BETALT för att bli feminister och utan våra ledande ideologier som producerar dem så *fanfar* FANNS DET INGA PENGAR ATT TA AV.

  Det är därför rika länder är feminister, de blir inte rika tack avre feminism som vissa verkar lögnaktiga/dumma nog att påstå. Det är däremot bara rika länder som har råd med den krävande trofefrun feminism.

  ”De där fem punkterna handlar inte om det politiska styret. Tycker du att den svenska regeringen baserar sina beslut på vetenskaplighet och arbetsmoral t.ex.?”

  I nutid? Nej, Varken Löfven eller Reinfeldt stämmer det på. Tidigare regeringar? Ja. Det var valförlusten 1991 som ledde Socialdemokraterna att drastiskt omvärdera Sverige och allt de trodde på eftersom de är så dåliga på att inte ha makt. Vilket i sin tur gav Moderaterna möjlighet att 2006 kalla sig ”Nya arbetarpartiet” För att sedan på fyra år lyckas klanta bort allting genom att lyssna på samma ljugtomtar som gav Socialdemokraterna två valförluster med tre olika partiledare.

  ”De sex punkterna handlar om den tekniska utvecklingen. Delvis stämmer de också att västvärlden blev världsledande i teknisk utveckling med hjälp av de sex punkterna. Men det kommer att variera i framtiden precis som det gjort i Historien, ingen högkultur varar för evigt.”

  Nejvisst, ingen högkultur varar för evigt men de varar i många många hundra år och de uppfinningar de producerar varar ofta för evigt. När Romarriket var i liknande situation så gjorde deras ledande medborgare de rätta besluten så ledde det till att Romarriket varade flera hundra år längre vilket i sin tur innebar att i flera hundra år längre producerade Rom bra saker ÅT OSS.

  Nästa gång du hämtar vatten ur kranen tänk ”Akvedukt” och fundera över hur ditt liv sett ut idag om romarna varit sådana negativa pessimistiska gnällspikar gällande sitt eget samhälle,.

  ”1. Industriell kapitalism är ett teknisk utvecklingssteg från feodal kapitalism. Det är inte en ideologi. Kapitalism är däremot en ideologi. En ideologi som västvärlden lämnade i början av 1900-talet när det moderna samhället växte fram, och som sedan kom tillbaka under kalla kriget.”

  Industriell kapitalism är en ideologi besläktad med kapitalism som växer upp i de länder vars befolkning är mottagliga för den ändringen. Det var just för att samma befolkningar var så enormt oemottagliga för marxism som den sparkades ut ur de västländer den skapats för och sedan istället växte upp i öst och syd i andra länder med annan kultur som UTESLUTANDE byggde på jordbruk.

  ”2. Individuell frihet/rätt, vad betyder det?”

  Att vår syn på individen som enskild entitet är unik i världen. Nästan alla andra delar av världen saknar vår syn på individen och fäster större vikt vid andra saker.

  ”3. Vetenskaplig världssyn, vad betyder det? Är det t.ex. de enorma satsningarna på genusvetenskap, postmodernism m.m. ?”

  Det betyder att vårt samhälle är byggt på vetenskap. Genusvetenskap är inte vetenskap mer än DRK är demokratiskt. Det är ett postmodernt fält som attackerar vetenskap och menar att vetenskap varit rasistisk och sexistisk och därför är ett misslyckande för mänskligheten i enlighet med en moralisk ide som de själva hittat på som inte är mer sann någonstans på jorden.

  PS: Blir ännu mindre sann nu när vem som helst som är man som tröttnar på skiten börjar kalla sig kvinna och vilja tävla på kvinnokvoten.

  ”4. Kompetenshierarkier, vad betyder det? Är det t.ex. när man sätter inkompetenta kvinnor på höga poster för att få mer mångfald?”

  Det betyder – som förklarades fantastiskt bra av Professor Peterson – att vi inte har höga poster, vad vi har är komplexa jobb och vad vi gör är sätter personer med uppvisat hög intelligens på komplexa jobb. Han själv är en av dessa, Professor Peterson har genomgått flertalet av de tester som hans disciplin (Psykologi) utför och vad gäller IQ är hans egen närmare 150.

 68. Hellre en icke-transfob med IQ 95 än en liten mobbare som siktar in sig på de svagaste men har IQ 250.

  Den som förlustar sig över att skada och förfölja transsexuella kommer förfölja en lite starkare och flertalig grupp när de väl känner sig nöjda med transsexuellas lidande. Tidigare så hade Peterson killgissat sig till utsäkter för att demonisera rasblandning eller homosexuella, men idag så vågar inte hans människoart vara så ambitiösa utan börjar med en mindre grupp.

 69. Det är något så enormt absurt vad du överskattar denna bloggs betydelse. Ett ärligt namnbyte skulle förpassa den till samma patetiska skräphög som Aktivarum vilar i. Fattar du nu varför den fortfarande heter GD? Man har haft intelligentare och mer givande samtal med mellanstadieelever.

 70. Äsch någon måste hålla igång en blogg där vita bittra män kan skriva om hur kommunism, islam och kvinnors frigörelse är dåligt. Vem skulle annars göra det?

 71. @Axel Edgren:

  ”Hellre en icke-transfob med IQ 95 än en liten mobbare som siktar in sig på de svagaste men har IQ 250.”

  sade ingen som var ute efter en hjärtkirurg till sin 3-åriga dotter Saras operation. Det du säger är bara dumheter, ingen vill leva så för egen del.

  ”Den som förlustar sig över att skada och förfölja transsexuella”

  Skada enligt vem då? Vem säger det nu igen? Nej just det. Ingen har bevisat något sådant. Vi har professionella experter på terapi som säger att detta inte är skada. Personer som dokumenterat hjälpt tusentals människor må bättre.

  Vi har inkompetenta klåpare som gapar och skriker om saker de inte kan ge den minsta belägg för är sanna. Personer som inte har den minsta dokumnterad framgång i terapoi. Så vad vi kan se är hur klåparna försöker hindra debatt genom att tysta, hota och anklaga folk eftersom deras inkompetens blir tydlig för alla om debatt blir av.

  Den där sortens påståenden är psykologins och psykiatrins motsvarighet till Homeopati. En annan grupp som gör totalt overifierade påståenden både om vad som skadar och vad som läker människor och har noll trovärdighet och hatar också riktig vetenskap.

  ”kommer förfölja en lite starkare och flertalig grupp när de väl känner sig nöjda med transsexuellas lidande.”

  Lidande som du själv hittat på utan belägg för att det är så man får makt i din värld? Prata om stackars offer offer offer och eftersom du är så jättesnäll mot offer offer offer så måste vi göra dig till Stalin och Lysenko på en och samma gång.

  Sorry, det där tricket funkar inte på dem som vet det är ett trick och det faktum att det bara är en vidrig maktteknik innnebär att utöver att inte fungera som tänkt har det dessutom biverkningen att det gör folk förbannade.

  ”Tidigare så hade Peterson killgissat sig till”

  Förstår att ni är avundsjuka på Professor Peterson. han har trots allt tusentals dokumenmterade bevisade fall av att läkt riktiga skador med riktig psykiatri från legitimerad expertis medan du är – ursäkta min rakhet men som sagt vidriga makjttekniker gör folk förbannade – inte kvalificerad att behandla en förkylning ens.

  Än mindre uttala dig om komplexa psykiska problem.

  Er avundsjuka stinker lång väg.

 72. @tintinula:

  ”Det är något så enormt absurt vad du överskattar denna bloggs betydelse.”

  Det är fascinerade hur öppna ni är med ert förkastande av logik.
  Precis, det är för att bloggen är så oviktig som sådana som du tycker det år så viktigt att ge svar på tal här på bloggen, eller hur?

  Det är ju inte så att det faktum att du försöker tysta mig gör vad du just sade till världens mest uppenbara självmotsägelse, eller hur?

  Och det faktum att ni inte ens är synkade i era angrepp gör allting så mycket roligare. Vi har i tur och ordning

  1. Tysta, ignorera, förträng
  2. Censurera, Släng anklagelser, Demonisera
  3. Infiltrera, låtsas varit med på vad som nyligen bevisats

  Du är på steg 1.
  Men Axel är på steg 2. det är därför du och Axel trampar varandra på fötterna hela tiden, ni är inte överens om på vilket steg Genusdebatten befinner sig – till stor komik för oss insatta.

  ”Ett ärligt namnbyte skulle förpassa den till samma patetiska skräphög som Aktivarum vilar i.”

  Du menar 1200 registrerade prenumeranter och regelbundet nya följare trots att 1. Jag är enda skribenten och 2. jag knappt publicerar något där? Du har dock rätt i att vi behöver ett namnbyte eftersom de flesta har svårt att greppa att genusvetenskap inte längre handlar om kön.

  null
  This is the final boss you face at the end of Gender Studies SOCI 3390

  Student of today

  ”Fattar du nu varför den fortfarande heter GD? Man har haft intelligentare och mer givande samtal med mellanstadieelever.”

  Hahaha Den heter inte GD.

 73. ”…sade ingen som var ute efter en hjärtkirurg till sin 3-åriga dotter Saras operation. ”

  Man kan ha en IQ på 75 och vara hjärnkirurg. Se på hovnarren Ben Carson.

  ”Så vad vi kan se är hur klåparna försöker hindra debatt genom att tysta, hota och anklaga folk eftersom deras inkompetens blir tydlig för alla om debatt blir av”

  Men han har inte lyckats förbjuda transrättigheter eller korrigerande operationer trots hans höga IQ, vilket bara visar att hur man än vrider och vänder på det så har Peterson misslyckats enligt sin egen måttstock, vilket betyder att han måste vara en dålig och ointelligent person eftersom han hävdar att världen är meritokratisk.

  ”Lidande som du själv hittat på utan belägg för att det är så man får makt i din värld? ”

  Hellre ha makt än ha rätt, eftersom den som har rätt inte alltid belönas med makt men den som har makt har automatiskt rätt. Det är ju den världen vi lever i, tyvärr.

  ”Sorry, det där tricket funkar inte på dem som vet det är ett trick och det faktum att det bara är en vidrig maktteknik innnebär att utöver att inte fungera som tänkt har det dessutom biverkningen att det gör folk förbannade.”

  ’Sluta försvara dig mot mina attacker annars blir jag arg och attackerar din familj också’

  ”Precis, det är för att bloggen är så oviktig som sådana som du tycker det år så viktigt att ge svar på tal här på bloggen, eller hur?”

  Eller för att vi tror att det försämrar era liv och sänker era serotonin- och dopaminnivåer när folk inte håller med er?

 74. Jag undrar hur dysfunktionell man är som människa om man ens kan reagera på sådana foton, än mindre se dem som indikativa för något.

 75. @Axel Edgren:

  ”Man kan ha en IQ på 75 och vara hjärnkirurg. Se på hovnarren Ben Carson.”

  Nej, det är omöjligt för en person med IQ på 75 att vara Hjärnkirurg. Tror du en sådan person kan utföra hjärnkirurgi så kan du inget om ämnet. Medelvärdet bland Hjärnkirurger är 125, men Dr Ben Carson uppskattas till 148.

  ”Men han har inte lyckats förbjuda transrättigheter eller korrigerande operationer trots hans höga IQ”

  Han har framgångsrikt hjälpt flera personer med sexuell dysmorfi (som han haft som patienter på sin klinik) tack vare sig höga IQ och en klar majoritet av de transpersoner som kommenterat frågan höll med Dr Peterson.

  ”vilket bara visar att hur man än vrider och vänder på det så har Peterson misslyckats enligt sin egen måttstock”

  Det finns ingen ”sin egen” måttstock. Han är en legitimerad psykolog med tusentals framgångsrikt behandlade patienter, han är professor och har undervisat på Harvard. Han är expert i bägge sina fält. Han har också varit konsult åt stora juristfirmor gällande hur de kan behålla fler kvinnliga delägare, och han har hundratals inspelade lektionstimmar på Youtube så avundsjuka nollor som vill göra anklagelser har inget att hämta.

  ”vilket betyder att han måste vara en dålig och ointelligent person eftersom han hävdar att världen är meritokratisk.”

  …sade avundsjuka vänstermänniskor för vilka meritokratin inte gav komplexa jobb med hög status, så de började kalla komplexa jobb ”höga poster” och inbilla sig personer som Peterson – som de inte vet något om – fick sitt jobb genom hudfärg och kön.

  ”Hellre ha makt än ha rätt, eftersom den som har rätt inte alltid belönas med makt men den som har makt har automatiskt rätt. Det är ju den världen vi lever i, tyvärr.”

  Du är skrattretande naiv och vet inte hur fel du har. Det där är precis hur kommunister tänker om pengar. Makt och Pengar finns dock i begränsad mängd. Kommunister kan inte trolla fram pengar så kommunistländer har aldrig bra ekonomi.

  DU kan inte trolla fram makt så inget du säger innebär att du eller någon annan får mer makt. Det är din chef som får mer makt och dennes chef som får ännu mer makt och dessa väljs alltid ut i just den kompetenshierarki som du klagade på. Du blir bara ett redskap utan makt, utan talan, utan värde och om du dör bryr det dem inte det minsta för i det system du förespråkar är du utbytbar.

  Dina åsikter har alltså noll att göra med att du eller människor i allmänhet skulle få makt. Vad de innebär är att de som har makt är sämre på att bygga fungerande samhällen vilket i sin tur innebär att det spelar ingen roll hur ni vill fördela den makt som finns. För när ni bestämmer kommer det att finnas mycket mindre totalt.

  ”‘Sluta försvara dig mot mina attacker annars blir jag arg och attackerar din familj också’”

  DU skulle inte vara den första men min familj läser inte ens vad folk skriver på internet om dem i ämnen som faktiskt intresserar dem.

  ”Eller för att vi tror att det försämrar era liv och sänker era serotonin- och dopaminnivåer när folk inte håller med er?”

  Det är inte ”folk” som inte håller med mig. Det är enstaka individer som gör det. De enstaka personer som säger emot är utmärkt övning för hur jag skall hantera de enstaka personer som invänder i en grupp.

 76. @Axel Edgren:

  Fotona i sig är inte indikativa för någonting. Reaktionerna på samma sorts foton med ”white” utbytt till något annat är däremot extremt indikativa – precis som en öppen bok faktiskt – och vad de indikerar är direkt kopplat till allt från Brexit till konflikten mellan EU och flertalet av dess egna länder.

 77. Det är omöjligt för en person som har IQ ovanför 75 att säga saker som Ben Carson säger, så nu låter vi den frågan bero.

  ”Det är din chef som får mer makt och dennes chef som får ännu mer makt och dessa väljs alltid ut i just den kompetenshierarki som du klagade på”

  Det finns olika typer av hierarkier. Libertarianismens och ”Västvärldsförsvararnas” hierarki är dålig eftersom där får man inte makt från konsekvent tänkande eller ärlighet utan av att säga rätt saker så man kan tigga pengar och uppmärksamhet från personer som ser en som användbar eller emotionellt tillfredsställande när man säger vad de vill höra. Där kan man till och med uppskattas för rent ljugande så länge det kan leda till våld och trakasserier mot rätt personer.

  Ett lyckat företag däremot kan inte bete sig hursomhelst så där måste cheferna ha något i huvudet för att ha makt, speciellt om de själva har investerat tid och pengar i verksamheten.

 78. @Axel Edgren:

  ”Det är omöjligt för en person som har IQ ovanför 75 att säga saker som Ben Carson säger, så nu låter vi den frågan bero.”

  Du har ingen talan över IQ, det enda vägran att acceptera att Dr Ben Carson har över 125 i IQ visar är att du inte förstår vad Wechler-skalan mäter.

  ”Det finns olika typer av hierarkier.”

  Det finns också olika typer av länder där vi kan se vad varje typ av hierarki leder till för resultat för befolkningen.

  Nästa!

  ”Libertarianismens och ”Västvärldsförsvararnas” hierarki är dålig eftersom där får man inte makt från konsekvent tänkande eller ärlighet”

  Detta argument är värsta sortens nonsens. Det är lika med alla alternativ som västhatare förespråkar, Deras alternativ ger inte mer makt från konsekvent tänkande eller ärlighet (de få gånger de ens har alternativ, ofta är det bara kritik som självändamål) – medan väst producerar konsekvent bättre resultat i de absolut flesta kriterier.

  Nästa!

  ”utan av att säga rätt saker så man kan tigga pengar och uppmärksamhet från personer som ser en som användbar eller emotionellt tillfredsställande när man säger vad de vill höra.”

  Vilket är lika sant i alla andra alternativ som någonsin lagts fram. Det är därför politiska teoretiker styr klassrum, inte länder.

  Nästa!

  ”Där kan man till och med uppskattas för rent ljugande så länge det kan leda till våld och trakasserier mot rätt personer.”

  Precis som i alla andra alternativ (vilket innebär orden ”till och med” i ditt påstående är ren lögn då de implicerar detta skulle vara ett undantag)

  Nästa!

  ”Ett lyckat företag däremot kan inte bete sig hursomhelst så där måste cheferna ha något i huvudet för att ha makt, speciellt om de själva har investerat tid och pengar i verksamheten.”

  Din förståelse av chefer, företag och ekonomi är totalt efterbliven. Det är inte från chefer som ett företag får investeringar. Chefer får betalt något som kallas LÖN för att utföra ett arbete som tar TID. Om en chef inte råkat ut för att företaget vägrat att betala lön så har den chefen investerat absolut ingenting i det företaget. Bara utfört ett komplext arbete – mot betalning.

  Anledningen chefer i privata företag behöver ha något i huvudet är att de tävlar med andra personer om att bli chefer och urvalsmekanismen baseras på intelligens och meriter. Av samma anledning så har vi haft haverier i minst tre olika myndigheter vars urvalsmekanism var lojalitet till regeringen.

 79. ”Det finns också olika typer av länder där vi kan se vad varje typ av hierarki leder till för resultat”

  Till exempel världens mest ”manshatande” och minst kristna land som går som tåget.

  ”. Det är lika med alla alternativ som västhatare förespråkar”

  Alternativ som helgledighet, semester, dagisverksamhet, åtta-timmarsdag, förbud mot barnarbete, säkerhetsföreskrifter på arbetsplats, fackförbund, pensioner och socialiserad sjukvård?

  ”medan väst producerar konsekvent bättre resultat ”

  Resultat som uppnås genom att allvarligt överskrida budgetramar är resultat som stulits från kommande generationer. Lite som att skryta om hur glad och lycklig man är trots att det är kostsamma och beroendeframkallande droger som ligger bakom.

  ”Av samma anledning så har vi haft haverier i minst tre olika myndigheter vars urvalsmekanism var lojalitet till regeringen”

  Och vars nya gudar hette privatisering och New Public Management.

 80. @Axel Edgren:

  ”Till exempel världens mest ”manshatande” och minst kristna land som går som tåget.”

  Jaså? Du menar 100 miljoner i statsskuld per dag, en skola i fritt fall, Universitet där studenter inte kan svenska, 20+ no go zoner där politikers enda lösning är ”dont call it a no go zone”, lika många handgranater slungade som i knarkkrigets Mexiko en asylmottagning som är i paritet med den risk som bankerna drog på sig under bolånekrisen 2008, NORDEA, effing NORDBANKEN har just bestämt sig att flytta från landet och över 1/4 av befolkningen beredda att rösta på SD?

  Ledsen att säga det här men du vet inte vad du pratar om, precis som de allra flesta så har du inbillat dig att vad som händer NU är hur det går NU. Ni har inte fattat att vi under lång lång tid byggde upp vad som finns idag medan vi idag bygger upp vad som kommer att finnas i framtiden. Det är samma problem som kommunisterna hade. Å ena sidan ville de krossa det konservativa kejsardömet och fördela om dess resurser – å andra sidan skapade deras ideer om hur samhället skall se ut för att stämma med deras moralteori obefintliga NYA resurser att dela ut.

  ”Alternativ som helgledighet, semester, dagisverksamhet, åtta-timmarsdag, förbud mot barnarbete, säkerhetsföreskrifter på arbetsplats, fackförbund, pensioner och socialiserad sjukvård?”

  Alla de sakerna var BETALADE av just de saker som ni redan avskaffat och de kommer inte att finnas i framtiden oavsett. Fattigpensionärer har vi redan fått
  http://www.expressen.se/dinapengar/pension/fler-fattigpensionarer–sa-ar-laget-pa-din-ort/
  Och även det nya fenomenet ”inget BB, föd ungen i bilen AB”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6612506
  Och det är bara början på hur de saker vi haft kommer att försvinna…

  ”Resultat som uppnås genom att allvarligt överskrida budgetramar är resultat som stulits från kommande generationer.”

  Nej du, det enda som stulits från kommande generationer är de förutsättningar med vilka det här landet byggdes upp. Allting man vill förespråka idag (inklusive trigger warnings, safe spaces och femtiosju olika ”kön”) är saker som inte fanns så några garantier för att det ens gått att bygga landet på det sättet existerar inte.

 81. @Axel Edgren:

  ”Och vars nya gudar hette privatisering och New Public Management.”

  Skall påminna om en händelse som inträffade i USA:
  Republicans: Government doesnt work
  Bill Maher: Not when you are doing it…

  Här i Sverige ser vi nu samma sak fast omvänt. Socialdemokraterna tycks mena att när de tack vare DÖ tar makten och genomför en privatisering på det mest inkompetenta sätt man kan tänka sig efter att ha tillsatt höga chefer på basis av att deras pappa var sossetopp så är det något de sedan kan peka på för att visa att det är privatisering i sig som är dålig. Svaret till socialdemokraterna är uppenbart.

  When YOU are doing it…

  Det är bara marginellt galnare än Miljöpartiet som pekar på allt regeringen gör som de tycker är dåligt…… alltså…… den regering de själva sitter i.

 82. Ingen bryr sig om statsskulder, minst av allt dagens höger. Ingen bryr sig om skolan eftersom vi nu har bestämt oss för att vara enda land i världen som låter företag ta ut pengar från sin skolverksamhet när de känner för det. Ingen tror längre på no-go zoner eftersom de har gjorts till en ny råtta i pizzan av en nätbaserad skrikhöger som säger ”våldtäkt” och ”pizzagate” lika ofta som telegram skriver ”STOP”.

  ”NORDEA, effing NORDBANKEN har just bestämt sig att flytta från landet”

  Därför att man kan ge en sociopat 63 miljarder för att han inte ska dö och han kommer ändå inte känna någon långvarig lojalitet.

  ”Alla de sakerna var BETALADE”

  Ja. Betalade i blod och svett. Och vi har även kommunisterna att tacka – hade borgerligheten och kapitalet inte varit rädda för revolution, expropriering och femtekolonnare som sympatiserar mer med Moskva än med nationen de föddes i hade det inte funnits förhandlingsmöjlighet till bättre villkor och friheter.

  ”Fattigpensionärer har vi redan fått”

  Jepp, och SD har konsekvent röstat emot deras intressen.

  ”Allting man vill förespråka idag (inklusive trigger warnings, safe spaces och femtiosju olika ”kön”)”

  Dessa mål kräver oerhört lite tid och resurser för alla inblandade och har endast stor prioritet eftersom det förs krig mot dem. Det är enbart dagens höger som gör väsen av frågorna i sitt identitetspolitiska arbete med att söndra samhället.

 83. @Axel Edgren:

  ”Ingen bryr sig om statsskulder, minst av allt dagens höger.”

  Huruvida folk i Sverige bryr sig om statsskulden är lika irrelevant för verkligheten vi lever i som huruvida folk i Florida bryr sig om Orkanen Irma – Den bryr sig inte det minsta om huruvida du ”bryr dig”. Du blir träffad av konsekvenserna oavsett om du bryr dig eller inte.

  ”Ingen bryr sig om skolan eftersom vi nu har bestämt oss för att vara enda land i världen som låter företag ta ut pengar från sin skolverksamhet när de känner för det.”

  Har din sort svårt att använda hjärnan? Det spelar ingen roll om företagen tar ut vinster. Vad som spelar roll är hur mycket pengar som finns totalt. Vi kommer att ha mindre pengar totalt ÄVEN om ni era idioter förbjuder vinster. Inget land i hela världen som lyssnat på er sorts ideer fick bättre ställt och vi är redan rika och ni hatar rika så uppenbarligen är ni inte motiverade av att förbättra saker.

  ”Ingen tror längre på no-go zoner eftersom de har gjorts till en ny råtta i pizzan av en nätbaserad skrikhöger som säger ”våldtäkt” och ”pizzagate” lika ofta som telegram skriver ”STOP”.”

  Jaså du? är det därför Raheem Kassams bok ”NO-GO ZONES” är #1 på”Islamic Law” på amazon med 4,6 i betyg där 86% av bekräftade köpare ger den 5/5 av betyg?
  https://www.amazon.com/No-Go-Zones-Sharia-Neighborhood/dp/1621576809/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505066055&sr=8-1&keywords=no+go+zones
  Är det därför Riskpolischef Eliassons försökte hemlighålla att NOA:s lista på Särskilt Utsatta Områden uppgraderats till 23st vilket DN:s källa när listan läckte beskriver som ”jättekänsligt”?
  http://www.expressen.se/nyheter/hemliga-listan-23-omraden-ar-nu-sarskilt-utsatta/

  ”Därför att man kan ge en sociopat 63 miljarder för att han inte ska dö och han kommer ändå inte känna någon långvarig lojalitet.”

  Nordea är ett privat företag med lång erfarenhet och mycket kompetent folk. OM de bedömer Sverige som ett land som inte längre är gynnsamt att ha som säte så bör nog alla förutom kompletta idioter lyssna.

  ”Ja. Betalade i blod och svett.”

  Fel, de var betalade i pengar. Pengar kommer inte från blod och svett – särskilt inte här i Norden med våra små befolkningar. Pengar kommer från geografi, intelligens, effektivitet och produktivitet. Ett litet land med 10 miljoner invånare som tävlar i blod, svett och tårar blir mosat av större länder.

  ”Och vi har även kommunisterna att tacka”

  Fel, vi har den gamla sortens socialdemokrater och liberaler att tacka. Kommunisterna bojkottade varenda beslut som gjorde Sverige till en välfärdsstat. De ville ha revolution, de vill känna sig viktiga och mäktiga. Inte ens OLOF PALME eller ens JFK var dum nog att stötta kommunism.

  ”hade borgerligheten och kapitalet inte varit rädda för revolution, expropriering och femtekolonnare”

  Dumheter. Då hade de inte behövt lägga lika mycket pengar på att skydda sig mot de sakerna så mer pengar hade kunnat används för vettigare saker än att stoppa naiva och/eller egoistiska förrädare som hjälpte främmande makt.

  ”som sympatiserar mer med Moskva än med nationen de föddes i hade det inte funnits förhandlingsmöjlighet till bättre villkor och friheter.”

  *Som sympatiserar med de koncentrationsläger som inspirerade Hitler att bygga egna. *Som var så naiva och korkade de lyckades spendera flera dagar i Kambodja UTAN att märka att deras gästvärdar folkmördade 1/4 av egna befolkningen.

  ”Jepp, och SD har konsekvent röstat emot deras intressen.”

  Nonsens, det är inte i pensionärernas intresse att Sverige har mer invandring då invandringen urholkar välfärden och äldrevård var det första politikerna kapade för att få mer pengar till invadrare.

  Den ekonomiska förlusten för invandringen som pensionärer får ta smällen för är mångdubbelt större än förlusten för de saker du klagar på. Svenska pensionärer hade inte tjänat en krona på att lyssna på dig. Politiker har redan sparat ner äldrevården till skamgränsen, det är som att ta en hundralapp i månaden av pensionärer och sedan hävda att det är SD:s fel de blir av med 2.50 kr till.

  ”Dessa mål kräver oerhört lite tid och resurser för alla inblandade”

  Du verkar ha svårt att fatta.
  1. Vi byggde vårt samhälle 100% utan de sakerna, de uppfyller alltså noll behov i vårt samhällsbyggande, noll behov, vi gjorde allt jobb helt utan dem.
  2. Inget säger att det går att bygga ett samhälle med dem. Hade ett samhälle kunnat byggas på samma sätt MED de sakerna så hade det funnits ett sådant idag,

  Det finns lika lite orsak för Sverige att vara första triggerwarning-landet som det fanns för Sverige att vara det första klasslösa kommunistlandet.

  ”…och har endast stor prioritet eftersom det förs krig mot dem.”

  Precis, ni är så infantiliserade att ert behov av dem är inte ens är baserade på att de är bra till någonting.

  Ni har samma motivering som småbarn i trotsåldern. Ni sätter er på tvären baserat på vad de andra vill.

  ”Det är enbart dagens höger som gör väsen av frågorna i sitt identitetspolitiska arbete med att söndra samhället.”

  Dagen normalhöger har inget identitetspolitiskt arbete. De är inte pro-vita. De är pro-västvärlden (alltså pro de saker som skapade västvärlden)

  De enda som har identitetspolitik är identitetsvänstern som hatar vita samt den Alt Right som älskar vita som kastades ut från Deploraball av The New Right

 84. ”Du blir träffad av konsekvenserna oavsett om du bryr dig eller inte.”

  Jepp, och jag kommer bli rädd för stadsskulden den dagen du blir upprörd av klimatförändringar och radikaliseringen av högern, det vill säga aldrig.

  ”Vi kommer att ha mindre pengar totalt ÄVEN om ni era idioter förbjuder vinster. ”

  Nej, att låta företag ta pengar för att de känner för det är dåligt för folkets moral och respekt för lagen. Att se giriga förlusta sig på våra pengar när nihilismen.

  ”är det därför Raheem Kassams bok”

  ’Haru sett Zeitgeist asså shit asså!’

  ”på amazon med 4,6 i betyg där 86% av bekräftade köpare ger den 5/5 av betyg?”

  Vad tycker de om den på Sentio?

  ”OM de bedömer Sverige som ett land som inte längre är gynnsamt att ha som säte”

  Så är det för att de har bedömt att de tjänar mer i slutändan på att byta gisslan till Finland.

  ”Nonsens, det är inte i pensionärernas intresse att Sverige har mer invandring då invandringen urholkar välfärden och äldrevård var det första politikerna kapade för att få mer pengar till invadrare.”

  Som vi alla vet så kommer den fattige som offrar svaga grupper till fascister för att säkra sin välfärd förlora bådadera, och det är rätt åt hen.

  ”1. Vi byggde vårt samhälle 100% utan de sakerna, de uppfyller alltså noll behov i vårt samhällsbyggande, noll behov, vi gjorde allt jobb helt utan dem.”

  Men vårat samhälle är ju ändå bara skit? Det har man fått höra från högern sedan 60-talet ungefär. Ms senaste härförare kallade svenska modellen för Apartheid så sent som på 90-talet fick jag veta av media ända tills media hotades till tystnad av yttrandefrihetens vänner.

  För övrigt så finns det inte en chans att vi hade haft ett fungerande samhälle om vi varit sadistiska, nihilistiska svin som söker upp de svagaste att göra satir över, vilket är den typen av höger vi har idag och det är enbart deras fel att trigger-varningar finns.

  ”Precis, ni är så infantiliserade att ert behov av dem är inte ens är baserade på att de är bra till någonting.”

  Du fick en stroke där någonstans medan du inte alls var ”mad online” men jag kan berätta att safe spaces och triggervarningar, precis som samkönade äktenskap eller handikappsramper, inte är till för mig utan för andra, och därtill kostar de inte något. Att den får sådana som dig att komma på skolskjutar-humör är bara en bonus.

  ”Dagen normalhöger har inget identitetspolitiskt arbete”

  Man kan kolla in ”normalhögerns” bastioner som Hakelius, minstreln Hanif, GP och SvDs ledarsidor och söka på ”Södermalm” eller ”förorten” så kan man se hur fel man har.

  ” hatar vita samt den Alt Right som älskar vita som kastades ut från Deploraball av The New Right”

  Är det Quenya eller Dothraki du pratar här?

  ”identitetsvänstern som hatar vita”

  Märkligt att alla hot och förolämpningar jag som vit har fått ta emot kommer från vit manlig höger.

 85. ”Kolla in mitt höga hus där folk jobbar. Jag byggde allt här.”

  ”Marken, råvarorna och manstimmarna till husets grunder stal du från folk makthavare bedömde som icke-människor, huset kommer förstöra klimatet för dina barn och pengarna du tjänar köper du politiker för så du kan tillåtas ge de som jobbar i huset sämre lön och arbetsliv.”

  ”Du vill inte tillbe mig för att jag byggde hela huset själv, på grund av min ras.”

 86. @Axel Edgren:

  ”Jepp, och jag kommer bli rädd för stadsskulden den dagen du blir upprörd av klimatförändringar och radikaliseringen av högern, det vill säga aldrig.”

  Rädsla och Upprördhet är en fråga om personlighet. Det som gör mig upprörd har ingenting att göra med hur upprörd DU blir. Vänstern lyssnar mer på upprörda personer så personer som är vänster har lärt sig bli upprörda på kommando som ett sätt att belönas. Er upprördhet är som ett dresserat djur på zoo ute efter att få mat.

  PÅ TAL OM KLIMATFORSKNING

  Beträffande klimatförändringar så antar jag att du inte vet den vetenskapen sedan flera år tillbaka är i domstol efter att ledande klimatforskare istället för att möta kritiker i akademisk debatt har gått den juridiska vägen och stämt flera skribenter, däribland klimatologen Dr Tim Ball i British Columbia Court.

  Så sent som i Juli 2017 beodrade British Columbia Court Klimatforskaren Michael Mann att presentera sina data för ”Hockeyklubban” inför domstolen. Förbluffande nog vägrade Mann och jag tror rätt många av er som hänvisar till Global Warming inte fattar hur allvarligt detta är.

  ”this outcome shames not only Michael Mann, but puts the climate science community in crisis. Many hundreds of peer-reviewed papers cite Mann’s work, which is now effectively junked”

  Vad detta innebär är med andra ord

  ”Mann’s imminent defeat is set to send shock waves worldwide within the climate science community as the outcome will be both a legal and scientific vindication of U.S. President Donald Trump’s claims that climate scare stories are a “hoax.”

 87. ”Vänstern lyssnar mer på upprörda personer så personer som är vänster har lärt sig bli upprörda på kommando som ett sätt att belönas”

  Det är därför högern idag lever på att bli förnärmade och uppjagade över allt från slaka flaggstänger till personer som inte tycker om n-ordet?

  Kritiker? Förtalare. Man får inte kalla forskare för pedofiler hursomhelst. Det är att sabotera deras karriärer för att man inte gillar deras upptäckter.

  Sedan kan hockeyklubban självklart återskapas, så vad Mann är ute efter vet jag inte riktigt. Han kanske inte litar på de inblandade i domstolen. Det finns mycket mera data som är oberoende av Manns helt korrekta arbeten.

 88. Contrary to the nonsensical allegations made by John O’Sullivan in his July 4 posted on climatechangedispatch.com and elsewhere, plaintiff Michael Mann has fully complied with all of his disclosure obligations to the defendant Tim Ball relating to data and other documents.

  No judge has made any order or given any direction, however minor or inconsequential, that Michael Mann surrender any data or any documents to Tim Ball for any purpose.

  Accordingly it should be plain and obvious to anyone with a modicum of common sense that Mann could not possibly be in contempt of court.

  Just to be clear: Mann is not defying any judge. He is not in breach of any judgment. He is not, repeat not, in contempt of court. He is not in breach of any discovery obligations to Ball.

  In this context, O’Sullivan’s suggestion that Ball “is expected to instruct his British Columbia attorneys to trigger mandatory punitive court sanctions” against Mann is simply divorced from reality.

  Finally, a word about the actual issues in the British Columbia lawsuit.
  If O’Sullivan had read Ball’s statement of defence, he would immediately see that Ball does not intend to ask the BC Court to rule that Mann committed climate data fraud, or that Mann in fact did anything with criminal intent.
  O’Sullivan would have noticed that one of Ball’s defences is that the words he spoke about Mann (which are the subject of Mann’s lawsuit) were said in “jest.”

  The BC Court will not be asked to decide whether or not climate change is real.
  So there is no chance whatsoever that any BC Court verdict about Mann’s libel claims against Ball will vindicate Donald Trump’s perspective on climate change.

  Roger D. McConchie

  Kom tillbaka när du läst på lite och är beredd att visa mig, som din enda engagerade läsare, den respekt jag förtjänar.

 89. @Axel Edgren:

  Och sedan har vi det där med källkritik. Texterna som citeras av Axel kommer mycket riktigt från Roger McConchie. Vilket leder oss till frågan: Vem är Roger Mc Conchie och ur vilken position talar han i frågan?

  Svar: Roger McConchie är Michael Manns advokat och talar i frågan som juridiskt ombud för Michael Mann i hans försök att avgöra vetenskapliga debatter genom att stämma skribenter som skrivit elaka kommentarer om honom (Nej, jag skämtar inte)

  1. Det är totalt vansinne att som källa använda en advokat i hans eget mål. Även om advokaten tror att hans klient är ”full of it” så är det hans betalda jobb att framställa det på för klienten fördelaktigt sätt.

  2. Till och med tidningar och bloggar som förespråkar Global Warming anser att Michael Mann har gått för långt som besvarar kritik mot sin forskning genom att stämma kritiker. Alla organisationer med intresse av öppen diskurs har lämnat in Amicus Brief MOT Michael Mann.

  3. Skribenten Mark Steyn som själv blivit stämd för att ha kallat Mann något i stil med ”Ring Leader for the Tree-Ring Circus” har trots att han själv inte kan yttra sig hunnit publicera en hel bok med citat kritiska mot Michael Mann och hans klimatforskning.
  https://www.amazon.com/Disgrace-Profession-Mark-Steyn-editor/dp/0986398330/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1505320520&sr=8-4&keywords=a+disgrace+for+the

  4. En av orsakerna dessa rättsfall tar sådan tid är att Michael Mann försökte framställa sig som Nobelpristagare. Den delen av målet är redan avgjord med svaret från Nobelpriskommittéen i Oslo
  http://www.nationalreview.com/corner/331738/michael-manns-false-nobel-claim-charles-c-w-cooke

 90. Pingback: Red Pill Black – Candace Owens toksågar Medias Narrativ om Vitmakt och Ku Klux Klan | Genusdebatten

 91. ”stämma skribenter som skrivit elaka kommentarer ”

  Förtalat honom och sagt att han medvetet fuskat och behandlat data på samma sätt som pedofiler behandlat barn.

  Att säga att en forskares arbete inte är gångbart påverkar forskarens karriär och kan inte göras hursomhelst.

  ”Alla organisationer med intresse av öppen diskurs”

  Alltså extremister som ACLU som känner sig tvungna att försvara nazister?

  Kritiken mot Mann var till för att tysta honom. Fossilföretagens slavar och prostituerade såsom Reason eller National Review får helt enkelt inte pengar om de inte säger att klimatforskare är undermåliga, men om de aktivt förtalar de och kallar de för dataförfalskare får de stå sitt kast.

  Jag vill leva i en värld där pressen inte kan kalla forskare för dataförfalskare bara för att de känner för det.

 92. @Axel Edgren:

  ”Förtalat honom och sagt att han medvetet fuskat och behandlat data på samma sätt som pedofiler behandlat barn.”

  1. Det som är fascinerande här är att du försöker använda juridiska termer som ”förtal” men du bryr dig inte om att förstå vad de betyder. Att du PÅSTÅR något är förtal i ett rättsfall gör ingen skillnad. Du kan upprepa det ordet 100 gånger det gör fortfarnade ingen skillnad. Det varken är mer eller mindre förtal för att du upprepar ordet så ofta du kan i poststrukturell inbillning.

  ”Att säga att en forskares arbete inte är gångbart påverkar forskarens karriär och kan inte göras hursomhelst.”

  2. Vad som är ännu mer fascinerande är att du tror att lagarna inte gäller alla yrken. Låt oss ponera att domstolen vill vara radikal och döma att offentliga uttalanden som ”Mann is the ringleader of the tree-ring cirkus” är förtal. Vad tror du då händer med Manns egna yttranden mot välkända etablerade journalister och debattörer som han anklagar för att inte vara journalister utan ha dunka syften som olje-lobbyister. Du tror man får döma ut ena yrket men inte det andra. Faktum är att flera av Manns egna kollegor varnar för det här.

  ”Alltså extremister som ACLU som känner sig tvungna att försvara nazister?”

  De försvarar yttrandefrihet, huruvida de behöver försvara nazister har inget med dem själva att göra. Det är åter helt och hållet en konsekvens av vad andra personer gör. I övrigt är allt du sade oviktigt för detta fall berör inga nazister. Du bara slängde in det ordet också som fulretorik.

  ”Kritiken mot Mann var till för att tysta honom. Fossilföretagens slavar och prostituerade såsom Reason eller National Review får helt enkelt inte pengar om de inte säger att klimatforskare är undermåliga”

  3. Så intelligent då att starta ett rättsfall som riskerar att göra det olagligt för Michael Mann att utan bevis få hävda journalister bluffar och är betalda av oljeindustrin.

  ”men om de aktivt förtalar de och kallar de för dataförfalskare får de stå sitt kast.”

  Precis som alla som aktivt kallar journalister och kritiker för anställda av oljeindustriun utan klara bevis på att de är det?

  ”Jag vill leva i en värld där pressen inte kan kalla forskare för dataförfalskare bara för att de känner för det.”

  Jovisst, där vill du leva… i hela fem sekunder innan du inser att i samma värld kan du heller inte kalla journalister ”köpta av oljeindustrin utan att själv vara skyldig för samma brott (anklaga yrkesperson för att vara en bluff köpt av oljepengar)

  Hadet!

 93. Om en journalist kan visa att varken de eller deras redaktion får pengar av fossilföretag på något sätt så kan de göra det via discovery.

 94. @Axel Edgren:

  ”Om en journalist kan visa att varken de eller deras redaktion får pengar av fossilföretag på något sätt så kan de göra det via discovery.”

  Oj! Du förstår visst inte alls. I det fall att Michael Mann vinner så är det den som påstår att journalisten får pengar av fossilföretag som har hela bevisbördan. Detta är vad hela rättscirkusen kring Michael Mann handlar om. Skall du prata om det här kanske du skall se till att veta vad det handlar om först.

 95. @Axel Edgren:

  ”Att anklaga någon för datafuskande och för fiskalt jäv är två olika ting.”

  Nej, inte i lagens ögon, därav orsaken organisationer som ACLU och The Reporters Comittee har lämnat in Amicus Brief till National Reviews fördel.

 96. Pingback: Alternativvänstern i de Politiska Namnkrigens Tidsålder | Genusdebatten

 97. Pingback: ANTIFA från insidan – Vänsterextremister spelades in i smyg | Genusdebatten