PRESSTOPP! Ny studie av STEM avslöjar 2:1 preferens för att anställa kvinnor
avatar

Hej allihop! Under natten så twittrade Christina Hoff Sommers länken till en minst sagt intressant artikel i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS.org). Då följande inlägg lär förvåna en stor mängd människor inkluderar jag all relevant information i inlägget.

Under den talande rubriken ”National hiring experiments reveal 2:1 faculty
preference for women on STEM tenure track” konstateras att forskarduon som var ute efter att avslöja sexistiska strukturer mot kvinnor inte bara kammade noll på det. De konstaterade även en massiv favoritism för kvinnliga sökande. Studien visade att kvinnor har 2:1 chans jämfört med identiskt meriterade män att få högre positioner i STEM***

***Science, Technology, Engineering, & Mathematics

STEM hiring study 1

Women are Wonderful-effekten synlig för blotta ögat? Bild: PNAS.org

Favoritismen för kvinnor var inte begränsad till bara vissa fält utan gällde alla fält. Det gjorde dessutom sak samma om det var en man eller kvinna som gjorde bedömningen. Det enda fält där den kvinnliga fördelen visade sig vara märkbart mindre var Ekonomi, vilket fascinerande nog berodde på att de manliga ekonomerna – men inte de kvinnliga – gjorde könsneutrala bedömningar med en fördelning av 54,8% för manliga och 45,8% för kvinnliga kandidater.

Women were ranked first by 67.3% of faculty, representing a highly significant 2:1 advantage (n = 339; χ2 = 40.38; P < 0.0001). There was no evidence that women were preferred more often in some fields than others: women were strongly preferred in biology, engineering, economics, and psychology, with χ2s ranging from 3.89 to 19.17 and all Ps < 0.05. With the single exception of economics, there was no difference between male and female faculty in their strong preference for female applicants; in economics, male faculty rated identically qualified male and female candidates as equally hirable (54.8% for male candidates vs. 45.2% for females; n = 31; χ2 = 0.29; P = 0.59). It is worth noting that women economists preferred women candidates two to one, 68.3% to 31.7% (n = 41; χ2 = 5.49; P = 0.019), but most economics faculty members are male. Thus, men’s votes carry more weight in economics hiring decisions, although men in this field were gender-neutral in their hiring preference, not antifemale

Studiens författare forskarna Wendy M. Williams1 & Stephen J. Ceci vid Cornell University kommenterar resultaten i slutet av artikeln där de lyckas med konststycket att inte säga ett ord om vad studien rent praktiskt innebär för män som söker positioner hos några andra än ekonomer. Istället ligger fokus helt på deras oro att kvinnor skall avstå från att söka till STEM för att de tror det är svårare för kvinnor än för män medan experimentet visar vad författarna kallar en ”förvånande välkomnande attityd för kvinnor”

We hope the discovery of an overall 2:1 preference for hiring women over otherwise identical men will help counter self-handicapping and opting-out by talented women at the point of entry to the STEM professoriate

Vad som dock saknas helt hos forskarna som gjorde studien är den minsta eftertanke om att deras utgångsläge skulle kunna ha varit felaktigt. Nej här är det  damage control som gäller. Sålunda inte bara särskilt poängteras hela två gånger att de studerade fälten inte var ”anti-woman” (som om det fanns orsak att förvänta sig de hade varit det). De gör även en stor affär av hur hemsk den diskriminering som de inte hittade skall ha varit och hur framgångsrika försöken att bekämpa den sexismen verkar ha varit.

Efforts to combat formerly widespread sexism in hiring appear to have succeeded. After decades of overt and covert discrimination against women in academic hiring, our results indicate a surprisingly welcoming atmosphere today for female job candidates in STEM disciplines….

Däremot så lyckades de bägge forskarna inte helt med att skaka av sig den vetenskapliga insikten om vad deras studie faktiskt visade. Man får leta ordentligt men till slut hittar man ett litet stycke i texten som visar att de klarar av att förstå vad de data de just presenterat faktiskt innebär för helhetsbilden.

It is worth noting that female advantages come at a cost to men, who may be disadvantaged when competing against equally qualified women. Our society has emphasized increasing women’s representation in science, and many faculty members have internalized this goal. The moral implications of women’s hiring advantages are outside the scope of this article, but clearly deserve consideration.

Williams & Ceci räddar sig snabbt undan med påpekandet att diskriminering av män är en rent moralisk fråga som ligger bortom vad deras studie skall handla om. De sträcker sig till att nämna att det förtjänar eftertanke. Det är lätt att se hur annorlunda det hade låtit från dem om studien visade de omvända siffrorna. Avslutningsvis så bemöts här även invändningen att favoritismen av kvinnliga akademiker beror på en ärlig vilja att skapa bättre könsbalans. Så är det inte alls. Även där kvinnor är majoritet, vill man ha mer kvinnor.

”Our results indicate a surprisingly welcoming atmosphere today for female job candidates in STEM disciplines, by faculty of both genders, across natural and social sciences in both mathintensive and non–math-intensive fields, and across fields already well-represented by women. 

Med tanke på att kvinnor är i majoritet i högre utbildning som helhet blir det bara ännu mer tydligt att stora delar av högskolenvärlden nu har lämnat alla pretenser på att eftersträva jämställdhet i form av könsbalans. I takt med att allt fler ämnen har kvinnlig majoritet så är könsbalans något fult man inte skall prata om. Inte helt oväntat.

Kommentarer

PRESSTOPP! Ny studie av STEM avslöjar 2:1 preferens för att anställa kvinnor — 19 kommentarer

 1. Det kommer inte som en överraskning för någon tänkande människa. Jag ser det som pinsamt uppenbart att kvinnor gynnas i STEM och endast en feminist kan hävda motsatsen.

  Men, visst är det kul att få vatten på sin kvarn. Vatten, som utan tvekan inte kommer att påverka den svenska debatten det minsta.

 2. Det här var en bra illustration över hur man med ett utifrånperspektiv resonerar kring jämställdhet inom STEM. jag blir så trött på att det år efter år bara förutsätts att anledningen till att färre kvinnor söker dessa områden skulle bottna i att gruppen människor som verkar inom STEM skapar ett exkluderande klimat.

  Vi som jobbar i någon av dessa sektorer vet ju att det sedan länge förhåller sig precis som studien visar. Kvinnor är inte alls diskriminerade utan tvärtom väldigt eftertraktade och anställs mer än gärna. Egentligen borde det vara uppenbart att det bör förhålla sig på det viset, i alla fall för alla som befinner sig utanför genusvetenskapens förvirrade föreställningsvärld. De flesta människor föredrar helt enkelt att verka på blandade arbetsplatser av många skäl, och därför vill alla anställa den minoritet kvinnor som finns att tillgå i dessa branscher.

  Tyvärr verkar det för svårt för många att ta till sig att människor skiljer sig åt vad gäller intresse och kynne, och att det betyder att fler män än kvinnor är intresserade av vissa områden. Men för mig som är och arbetar bland ingenjörer är det så oerhört tydligt att de kvinnor som trots allt väljer att bli ingenjör har andra intresseområden och tänker lite annorlunda än majoriteten kvinnor. Faktum är att att flera av de här kvinnorna har uttryckt att de också umgås mycket med män just för att de har lättare att hitta likasinnade bland män. Individ är viktigare än kön. Men sådant skulle väl aldrig någon våga skriva om i en sådan här studie.

  Det mest beklämmande tycker jag ändå är det som tas upp på slutet, att preferensen att anställa kvinnor fortsätter även på arbetsplatser där kvinnorepresentationen är bra. Det kan ju inte längre bero på att man strävar efter en balanserad arbetsplats. Snarare är det väl att vi i samhället allmänt och inom STEM i synnerhet anses vara på den ”goda sidan” om vi gynnar kvinnor. Men att diskutera diskriminering av män verkar ju tyvärr inte bara vara ”beyond the scope” för studien ovan utan för samhället rent generellt. Så jag är egentligen inte ett dugg förvånad.

  En liten detalj bara. Att kvinnor är ”well represented” betyder väl inte nödvändigtvis att de är i majoritet, bara att de inte är tydligt underrepresenterade. Inte för att det påverkar slutsatsen, men om man vill vara noggran Wink

 3. De positiva/negativa aspekterna av eventuell särbehandling av kvinnor var alltså inte ”outside the scope” – bara negativa aspekter för män?

  Studien verkar ju annars ovanligt ambitiös. Detta var nog också lite intressant:

  An overall comparison of applicants within each of the six
  lifestyles showed the same strong preference for women with no
  effect of specific lifestyle (i.e., being married or single or being
  with or without daycare-age children did not change the highly
  significant 2:1 female advantage; Fig. 2; all preferences for
  women were significant within each lifestyle with the exception
  of mothers with spouses running home-based businesses).

  I det fall som inte uppvisade en 2:1-favör för kvinnor var favören ’bara’ 1.5:1 …

  Vidare:

  In a comparison between a divorced mother and an identically qualified traditional father with a stay-at-home wife (both with two preschoolers), female faculty members chose the divorced mother 71.4% of the time and the traditional father 28.6% of the time, revealing a significant preference for divorced mothers (n=28; χ2=5.14; P=0.036). In contrast, male faculty members chose the traditional father 57.1% of the time and the divorced mother 42.9% of the time (n=35; χ2=0.71; P=0.50).

  Än en gång är männen neutrala och bedömer jämställt, medan kvinnorna diskriminerar av bara tusan (eftersom Patriarkatet, förstås). De moraliska implikationerna av det är förstås också ”outside the scope”.

 4. Oj, figur 4 var ju också lite brännande.

  Ingen signifikant diskriminering från endera könet mot män som tagit ut föräldraledighet, däremot favoriserar män kvinnor som tagit ut ledighet, medan kvinnor tydligt straffar dem!

 5. Den som är uppmärksam har vid det här laget upptäckt att det finns en länk till ännu mer material i PNAS-artikeln. Här är själva appendix-länken.

  http://www.pnas.org/content/suppl/2015/04/08/1418878112.DCSupplemental/pnas.1418878112.sapp.pdf

  Detta är den första experimentella studien av sitt slag

  ”No prior study has experimentally examined tenure- track-hiring bias in math-intensive fields and employed a large, national sample of tenure-track faculty from various types of institutions, with multiple validity checks to ensure its representativeness and generalizability and to rule out plausible alternative hypotheses. The present experiment was designed to shed light on whether male and female Ph.D. applicants with identical scholarly records (differing solely in the gender pronoun used to describe them) were viewed as equally hirable by tenure-track faculty across the U.S.,”

  Forskarna testade både med summeringar av sökande och med fullständiga CV

  ”In Experiment 4 a small group of 35 engineering professors were asked to do the same task their peers did in the earlier experiments but instead of giving them narrative summaries of the applicants they were given full CVs. This was done to see whether the same results would be found. As was the case with their colleagues who were given narrative summaries, faculty given full CVs preferred the female applicant over the identically-qualified male, 75.8% vs. 24.2%.”

  Man testade även om preferensen för kvinnor höll när ingen tävlan förelåg

  ”In Experiment 5 we examined whether the same results would be found if instead of asking faculty to choose between a male and female applicant for the position they were asked to evaluate just one applicant, either a female or a male, in the absence of a contest between opposite sex applicants which might induce politically-correct responding to prefer the female even if the faculty held implicit biases against her.” // ”Females were rated significantly higher than males, 8.20 vs. 7.14, F(1,123)=16.48; p < .001, suggesting, as we noted in the text, that values favoring gender diversity have become internalized among U.S. faculty in these fields"

  En viktig detalj: Preferensen för kvinnor är konstant under alla förutsättningar medan data aldrig visar en preferens för män.

  ”In sum, the strong (2-to-1) female preference under controlled conditions appears to be a robust finding across nearly all of the conditions of these experiments, and it accords fairly well with the actual hiring data, which although usually displaying less than a 2-to-1 preference for women, sometimes reaches this level and, importantly, never shows a preference for men.”

 6. Pingback: Breaking News! Massiv studie av STEM avslöjar 2:1 preferens för kvinnor vid akademiska anställningar | Aktivarum

 7. Finns det någon feministisk dogm som det faktiskt finns vetenskapligt stöd för?

 8. Hej allihop, jag kan påpeka att mina tweets om detta uppvisar en påtagligt högre tendens att få retweets/favorites än vanligt. Tack alla som hjälper till. Jag har även börjat titta på reaktionerna som Williams & Ceci fått sedan studien lämnades in för översyn slutet av förra året (det var nu den publicerades) Sexismen mot män är så djupt rotad att artiklar vinklas på uppenbart oärliga sätt.

  Här är exempelvis Association for Psychological Science: Gender Fairness Prevails in Most Fields of Academic Science

  For those women who do receive a PhD in a math-intensive science, however, the playing field actually seems to be level. Women are equally (or more) likely as men to be invited to interview for a tenure-track job or be offered such a job.

  Fairness? Här kunde läsare bli ursäktade om de trodde att vad studien visade var att det rådde könsbalans vid anställningar. Men om ni tycket detta är missvisande nog så ta en titt på vad Carole J Lee skriver i faculty.washington.edu Revisiting Current Causes of Women’s Underrepresentation in Science

  ”How do we reconcile the substantial experimental evidence (which demonstrates implicit gender bias) with the large-scale correlational studies (which demonstrate no gender effect)?1 How we answer this question has important social and institutional consequences. Rhetorically, Ceci and Williams’s appeal to large empirical studies demonstrating no gender effect has the potential to be very damaging to the credibility of programs designed to recruit and retain women in STEM”

  Blindheten hos akademiker för allt som inte är kvinnor är så djupt rotad att till och med författarna Williams & Ceci själva kan ses sprida information i media som rent praktiskt måste anses felrepresentera deras egen studie. Sunday Review: ”Academic science isnt sexist” av Williams & Ceci

  Our analysis reveals that the experiences of young and midcareer women in math-intensive fields are, for the most part, similar to those of their male counterparts: They are more likely to receive hiring offers, are paid roughly the same (in 14 of 16 comparisons across the eight fields), are generally tenured and promoted at the same rate (except in economics), remain in their fields at roughly the same rate, have their grants funded and articles accepted as often and are about as satisfied with their jobs. Articles published by women are cited as often as those by men. In sum, with a few exceptions, the world of academic science in math-based fields today reflects gender fairness, rather than gender bias.

  Som jag redan demonsterat är detta helt osant. Manliga sökare mötte enligt deras egen studie en 2:1 preferens för kvinnor, dvs en mycket påtaglig bias och inte alls någon ”gender fairness”. Det enda fält där gender fairness fanns var ekonomi, och anledningen till det var att manliga ekonomer var både fler till antalet och mer rättvisa än de kvinnliga ekonomerna som uppvisade stark preferens för kvinnliga sökande.

  En mer rättvisande rubrik hade varit ”Academic science is not sexist – Academics just dont like men”

 9. @Erik:

  I rättvisans namn: tror att alla de kommentarerna gäller andra studier av Williams & Ceci. De kom ut med en i 2014 och en 2011.

 10. @Ulf T:

  I Ceci & Williams (2011) kan man läsa i slutsatsen:

  Despite frequent assertions that women’s current underrepresentation in math-intensive fields is caused by sex discrimination by grant agencies, journal reviewers, and search committees, the evidence shows women fare as well as men in hiring, funding, and publishing (given comparable resources). That women tend to occupy positions offering fewer resources is not due to women being bypassed in interviewing and hiring or being denied grants and journal publications because of their sex. It is due primarily to factors surrounding family formation and childrearing, gendered expectations, lifestyle choices, and career preferences—some originating before or during adolescence (3, 50, 54, 58) (SI Text, S9)—and secondarily to sex differences at the extreme right tail of mathematics performance on tests used as gateways to graduate school admission (SI Text, S10).

  Man kan gissa att den nya, ambitiösare, studien var avsedd att gräva fram den diskriminering av kvinnor som man ’missade’ i 2011.

 11. @Ulf T:

  ”I rättvisans namn: tror att alla de kommentarerna gäller andra studier av Williams & Ceci. De kom ut med en i 2014 och en 2011.”

  Det kan man tro men så är inte fallet, titta på datumen.

  1. Psychological Science (3 november 2014)
  2. faculty.washington.edu av Carole J. Lee (2015)
  3. SundayReview av WIlliams & Ceci själva (31 oktober 2014)

  Vid den tidpunkt som de här texterna skrivs så antingen ljuger de om vad aktuell forskning visar eller så har de valt att inte ens ta reda på vad aktuell forskning visar, detta trots att de gör anspråk på att berätta vad forskningen på ämnet visar. Så antingen är de oärliga eller inkompetenta. Oavsett vilket så är deras beskrivning inte sanning.

 12. På ett allmänt plan skulle en gender bias mot kvinnor ha varit nästan obegriplig. För dom flesta människor är ju rörande eniga om att jämställdhet är viktigt och att kvinnor ska stödas i att göra icke-könsstereotypiska val.

  Därför skulle det ha varit väldigt konstigt om kvinnor, trots denna samhälleliga konsensus om att jämställdhet är viktigt och en allmän välvilja mot kvinnor, skulle diskrimineras i anställningar och att män, som man allmänt beskriver i mera negativa ordalag i samhället, skulle favoriseras?

 13. Hmm straight.m.b,- ”gender bias mot kvinnor — obegriplig, Därför skulle det ha varit väldigt konstigt om kvinnor, skulle diskrimineras i anställningar och att män, skulle favoriseras?”

  Njaee konstigt-å-konstigt jag ser det mera som sedvanligt oavsett: flytta fram dig till position (vilkensomhellst) att det blir liv i luckan, prutmån uppnådd, därefter backa till det kalkylerade och simsallabim, sympatier tebax.

  Nååå —, män! när ska vi sluta städa och fixatilldet och pröva avfärda den kvinliga gråtan låta dem stå för sin handling, som du får göra. Kan de va nått?

 14. Pingback: Studie visar 2-1 preferens för kvinnor inom STEM | bittergubben

 15. Pingback: Mina svar på kritiken av Williams & Ceci och Underbara-kvinnor-effekten | Genusdebatten