Pojkars resultat i skolan – En självuppfyllande profetia
avatar

Inledning

Jag fick för ett tag sen ett mejl från en av GDs läsare, som föredrar vara anonym. Denne person hade översatt en artikel, som redovisar resultatet från forskning som ger ytterligare stöd till mitt inlägg, Pojkarnas ”kollektiva fördelar”. Innan vi tittar på översättningen av artikeln, så vill jag ta tillfället i akt att förtydliga ett svar jag inte kände mig nöjd med rörande pojkars könssocialisering.

Johan Grå skrev följande frågeställning:

Angående komplimanger. Jag håller med dig om vad du säger men har du sett Baumeister i videon ni har i högerlisten? Han betonar skillnaden mellan hur man bör uppmuntra män och kvinnor. Inte vet jag om han har rätt, men det är tänkvärt.

Bildkälla

Flickor sätts på piedestal Bildkälla

Som framgår av inlägget så anser jag att pojkars könssocialisering är snudd på psykisk misshandel som förhindrar utvecklingen av en positiv självbild. Jag håller inte med Baumeister och för att förklara varför, så är det lättast att ställa sig frågan: ”Varför gör vi så här med pojkarna?”

Vi är biologiska djur och vår uppfostran är i mångt och mycket instinktiv och den är anpassad efter ett liv i en mycket svårare tid på Afrikas savanner. Där var det avgörande för artens överlevnad att så många livmödrar som möjligt nådde fertil ålder, lite ”spill” bland pojkar och män påverkade inte artens möjlighet till att reproducera sig. Därför är vi biologiska sexister som uppfostrar pojkar till ”the Disposable Sex” som lärs att sätta flickorna på piedestal. Men att bryta ner eller förhindra personers utveckling av en positiv självbild är inte fungerande i ett modernt samhälle där prestationer i skolan vanligen är av avgörande betydelse för individens framtid.

Men det är inte så att jag menar att Baumeister har helt fel. Om man skulle kunna gradera barns självkänsla och plotta den i ett diagram skulle man troligen få en normal­fördelnings­kurva, där pojkar är överrepresenterade bland de som har mycket hög nivå av självkänsla (höger i bild nedan) och flickor bland de som har väldigt låg (vänster i bild nedan). Och om man bara ser till extremerna, så håller jag med Baumeisters teorier. Men de flesta barn, både pojkar och flickor, finns i mitten och har inte råd att man förhindrar deras skapande av en positiv självbild.

De flesta barn behöver vuxna som agerar som mentorer och rådgivare.

De flesta barn behöver vuxna som agerar som mentorer och rådgivare.

Pojkars skolresultat påverkas av ”Stereotype Threat”

Artikeln som är översatt nedan återfinns här. Noterbart är att denna inte är okänd i vårt avlånga land:

Hartley, B., & Sutton, R. (2011, July). A stereotype threat account of boys’ academic underachievement . Paper presented at the European Association for Social Psychology General Meeting, Stockholm.

Det tål också att begrunda att vi lever i ett av världens mest feministiska land och att klyftan mellan könens prestation ökar. I senaste PISA ligger Sverige riktigt dåligt till internationellt vad gäller könsgapet. Det är inte en slump, menar jag, att en misandrisk ideologi ger detta resultat.

Stereotype Threat” är hur forskare beskriver den effekt som uppstår när en grupp presterar sämre av att få höra att den egna gruppen varit sämre tidigare. Att detta är en självuppfyllande profetia är inget nytt för forskningen , men den kunskapen har märkligt nog inte använts när man diskuterat pojkars resultat i Sverige. Detta är en tydlig indikation på den ideologi som finns här.

Artikeln – Negativa fördomar om pojkar försämrar deras skolresultat

Negativa fördomar om pojkar försämrar deras skolresultat, men om man förklarar för dem att pojkar och flickor presterar lika bra så höjs deras resultat. Från en väldigt ung ålder så tror barn att pojkar är sämre än flickor i skolan, och de tror också att vuxna anser det. Redan från dessa låga åldrar påverkas pojkars resultat av informationen som antyder att flickorna kommer att prestera bättre.

Detta är resultatet från ny forskning som presenteras i tidskriften Child Development och som utförts vid universitetet i Kent. Forskningens mål var att försöka hitta orsakerna till pojkars vikande resultat i skolan.

”Människors resultat blir lidande om de tror att andra kommer att se på dem genom en lins av negativa förväntningar såsom ras, klass och andra sociala stereotyper – som de relaterade till kön – och på så sätt förväntar sig att de ska prestera sämre”, förklarar Bonny L. Hartley, doktorand vid universitetet i Kent, som ledde studien. ”Den här effekten, känd som stereotyphot, ger stereotyperna en självuppfyllande kraft.”

I tre studier gjorda på brittiska barn har Hartley, och hennes kollegor, undersökt genusstereotypers roll. De fann att redan från en väldigt ung ålder så tror barn att pojkar är sämre än flickor i skolan, och de tror också att vuxna anser det.

Den första studien tittade på barns stereotyper gällande pojkars respektive flickors beteende, förmåga och motivation. Forskarna gav 238 barn, i åldern 4 till 10 år, en serie scenarion som berättade om ett barn med antingen gott uppförande och resultat (barnet vill verkligen lära sig och prestera bra i skolan) eller dåligt uppförande och resultat (barnet är inte så bra i skolan). Efter varje scenario fick barnen visa vem historien handlade om genom att peka på en bild, i siluett, av en pojke eller en flicka. Redan från en tidig ålder – flickor från 4 och pojkar från 7 – så parade barnen ihop de positiva historierna med flickor och de negativa med pojkar. Detta indikerar att barnen förknippade flickor med bättre beteende, bättre resultat och att flickor har en bättre förståelse för sitt arbete än pojkar har, detta trots att pojkar skulle tillhöra en icke stigmatiserad högstatusgrupp som skulle ha avsevärda fördelar genom sitt kön. Uppföljningsfrågor visade att barnen även trodde att vuxna delade dessa fördomar.

Forskarna gjorde sedan två experiment för att se om fördomarna påverkade pojkarnas skolresultat. I ett som involverade 162 barn i 7 och 8 års ålder, berättade man för barnen att pojkar var sämre än flickor i skolan; pojkarnas resultat försämrades då i ett test som inkluderade läsning, skrivning och matematik (jämfört med en kontrollgrupp utan den informationen). I det andra experimentet som involverade 184 barn i 6 till 9 års ålder, berättade man för barnen att pojkar och fickor förväntades prestera lika bra; pojkarnas resultat förbättrades då (jämfört med en kontrollgrupp). Flickornas resultat påverkades inte.

”I många länder får pojkarna sämre resultat än flickorna i skolan”, enligt Hartley. ”Dessa studier indikerar att negativa akademiska fördomar om pojkar uppfattas av barnen redan de första åren i grundskolan och att de får självuppfyllande konsekvenser. De indikerar också att det är möjligt att förbättra pojkars resultat, och på så sätt stänga gapet mellan könen, genom att förmedla jämställd information och att avhålla sig från att dela in klasser i kön.”

Kommentarer

Pojkars resultat i skolan – En självuppfyllande profetia — 12 kommentarer

 1. …detta trots att pojkar skulle tillhöra en icke stigmatiserad högstatusgrupp som skulle ha avsevärda fördelar genom sitt kön.

  Detta är ju en viktig detalj. Det är ju rätt ofta i debatten som man får höra att det är legitimt att diskriminera mot män, eftersom de ju ändå är så privilegierade.

  Tyvärr tror jag inte att många av de som förfäktar det ’legitima hatet’ och anser att grupper av barn eller vuxna skall ’omskolas’ för att kompensera för fiktiva oförrätter kommer att ändra åsikt när (om) de läser sådant här.

  Och många som till äventyrs läser det, kommer inte att våga sprida det, eftersom det kan vara stigmatiserande att förknippas med ’fel’ sorts idéer.

  Desto viktigare då att sprida det så gott man kan.

 2. @Ulf T:

  Desto viktigare då att sprida det så gott man kan.

  Ja, fast ibland känns det hopplöst. Kom på en incident som hände mig för ett tag sen. Jag hade suttit och läst om pojkarnas skolresultat på vägen när jag skulle träffa en man. Det är en man jag har stor respekt för, väldigt intellektuell och så. Så var jag lite disträ för jag blir på allvar bekymrad av läget för våra unga blivande män. Så jag sa: ”Åh, förlåt, jag är lite disträ. Jag har nyss läst om pojkarnas situation i skolan och det tar lite på mig.”
  Han: ”Vad då?”
  Jag: ”Det går riktigt dåligt i vår svenska skola, och det i synnerhet för pojkarna. Och jag blir tok av att man inte gör något för pojkarna”
  Han: ”Det är bra att man satsar på flickorna.”

  Fatta hur ställd jag blev?

 3. @Ninni:
  Ja men det är inte hopplöst trägen vinner som man säger Smile jag tyckte det var intressant att läsa kommentarerna från folket i medierna när det gällde Zlatans uttalande där man såg en stor vrede mot feminismen som luftades där den anklagades för hyckleri och dubbelmoral osv så stora delar av svenska folket har redan genomskådat den Ninni Smile problemet är att den sitter på makten fast deras maktbas krymper även fast dom sitter på alla propaganda apparater men som i likt gamla Sovjet så räcker det inte när ismen inte längre beskriver verkligheten för medborgarna så växer föraktet för dom där uppe.
  Och glöm inte bort att vi jämställdister har fakta och vetenskap på vår sida medans dom endast har halvsanningar lögner och propaganda och är det något man vet så är det att när skolor lär ut och säger att det finns bara en ism som är rätt så gör alltid ungdomar uppror mot den.

 4. @Ninni:

  Han: “Det är bra att man satsar på flickorna.”

  Fatta hur ställd jag blev?

  Ja, den där reaktionen är ju så automatisk hos många att det inte ens går att närma sig en diskussion om hur det verkligen förhåller sig.

 5. @michael: ”och är det något man vet så är det att när skolor lär ut och säger att det finns bara en ism som är rätt så gör alltid ungdomar uppror mot den”
  Haha, du gav mig just en hel del framtidstro! <3

 6. De här förväntningar på pojkar fanns redan för 40 år sedan, de var högst påtagliga i åk 4-5. Vår klasslärarinna ansåg helt öppet att pojkar var stökiga, bråkiga, perversa, hedonistiska, okristna och destruktiva.
  Hon var definitivt inte radikalfeminist, tror knappt ens att begreppet fanns i Sverige runt 1974, utan snarare ytterst värdekonservativ.
  Men likheterna mellan radikalfeminismen och den reaktionära högern är slående.

 7. @Magnus:

  De här förväntningar på pojkar fanns redan för 40 år sedan, de var högst påtagliga i åk 4-5. Vår klasslärarinna ansåg helt öppet att pojkar var stökiga, bråkiga, perversa, hedonistiska, okristna och destruktiva.

  Absolut. Den biten är förvånandsvärt stabil. Det jag upplever kommit till är ”privilegierade”, samtidigt som demoniseringen förvärrats, men den är inte ny.

  Mina minnen från skolan var att jag hela tiden ”flög under radarn” utan att jag kopplade varför. Idag förstår jag att man tog för givet att jag bara ”hängde på” killarna. Men jag var absolut minst lika drivande, men jag slapp i princip allt ansvar när vi hittat på något…

 8. @Vince:

  Jo, jag har läst den. Hurså?

  Den var lite osammanhängande, men det han framför allt kritiserade var att media ville likställa de kvinnliga fotbollsspelarnas prestationer med de manligas. Jag har på andra ställen, t.ex. här och här påpekat att det, tvärtemot vad Zlatan säger, faktiskt går att jämföra prestationer på olika sätt.

  Till att börja med kan vi kanske stipulera att alla elitidrottare presterar nära toppen av sin egen förmåga. Men vad som krävs för att bli bäst i en sport beror väldigt mycket på hur hård konkurrensen är. Vill man bli bäst på löpning 100 m, krävs extremt mycket talang och extremt hårt arbete, vare sig man är man eller kvinna, men mer om man är man, eftersom man har fler konkurrenter.

  Det är t.ex. inte så att amerikaner är genetiskt mer lämpade för att spela basketboll än vad svenskar är. Till exempel är medellängden bland svenska män 1.815 m, men bara 1.78 bland svarta amerikaner. Det som gör att det är löjligt att jämföra Michael Jordan med Jonas Jerebko är just att det krävs en så oerhört mycket högre nivå för att bli USAs bästa basketspelare än för att bli sveriges bästa. Att säga det behöver inte betyda att man förminskar Jonas Jerebko – och jag tror inte han själv skulle påstå att hans prestation är i nivå med Jordans, och det är inte socialt stigmatiserande att påstå att det är stor skillnad.

  Endast 8% av världens aktiva fotbollsspelare är kvinnor. Konkurrensen är inte i närheten av vad den är inom herrfotbollen.

 9. Kan det inte vara så att pojkar och män *både* kan ”stigmatiseras” som bråkigare och ljudliga men ändå privilegieras i slutändan och inom karriären?

  Sedan kan man ju ta upp att olika länders pedagogiker är mycket mer ”sitt ner och håll tyst och inga lekar” och därefter presterar bättre – jag tycker man ska ha mängdlära och mera repetitiv inlärning i ämnen där det passar. Uppenbarligen sägs det att det faktum att så inte är fallet är ett resultat av ”feminisering” av skolan. Jag ser det mer som ett resultat av populistisk nedvärdering av akademiska färdigheter till förmån för artistiska, diplomatiska, sociala och andra luddigare sådana.

 10. Pingback: En ideologisk tvekamp – Jämställdism vs Feminismen: Del 4 – Könsmakt och konsekvenser | Genusdebatten