Kvotering och lönsamhet
avatar

Ace Wilder på Melodifestivalen

Ace Wilder: Busy Doing Nothing

Kvinnodagen gick mig relativt spårlöst förbi, eftersom jag jobbade hela dagen. Jag tittade för all del på Melodifestivalen med dotter och hustru, och undrade om jag skulle tycka att det var signifikativt att en av toppkandidaterna var en ung tjej som sjöng om att hon inte ville jobba, utan bara tjäna pengar medan hon sov. Möjligen har jag fått en sådan överdos av prat om kvinnors rättigheter att jag inte ens kan ta in att en kvinna skulle kunna mena detta ironiskt, men får hon berätta själv verkar temat vara just att det är viktigt att ”släppa loss lite”. Kanske jag borde tänka på det också, och inte klämma in 10-timmars arbetspass även på helgerna, bara för att?

Nå, när jag nu började varva ned lite ett par timmar efter midnatt, noterade jag detta bombnedslag, möjligen som en tanke publicerat 40 minuter efter att Kvinnodagen tog slut:

Elisabeth Thand Ringqvist


Kvinnlig VD:
Elisabeth Thand Ringqvist

Företagarna på DN Debatt: Företag med kvinnor som vd har lägre vinstmarginal

Det är uppenbart att artikelförfattaren, Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist, upplever att hon hädar lite när hon presenterar ett sådant här resultat.

Jag skulle vilja fälla några spontana kommentarer till artikeln.

För ovanlighetens skull tänker jag inte krydda med referenser. De kanske kan komma i kommentarsfältet i stället.

Debatten om jämställdhet i näringslivet urartar lätt till en debatt för eller mot kvotering i börsstyrelser. Det är en enkel fråga med tydliga motpoler och det är lätt att ta ställning för eller mot.

Jo, det håller jag med om. Det var poppis under ”Cirkus Spendrup” att radda upp kvinnliga makthavare som utropade att de var ”jättemycket för kvotering”, ungefär som om de talade om mänskliga rättigheter, kärlek eller rätten att få njuta av härliga sommardagar. Men kvotering har några konkreta nackdelar – det var bland annat några av dessa som Spendrup ägnade en stor del av intervjun åt att beskriva: när det kvoteras sätter man fokus på annat än kompetensen och minskar dessutom företagens oberoende.

Thand Ringqvist verkar här mena att hennes artikel handlar om något annat än kvotering. Jag är tveksam.

Men vill man uppnå verklig jämställdhet när det kommer till den ekonomiska makten i samhället måste man fördjupa debatten och angripa mycket svårare frågeställningar än så.

Yes! Absolut.

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars har Företagarna gjort en analys över andelen kvinnliga vd:ar i företag och hur lönsamheten ser ut i företag som leds av kvinnor respektive män. Vår avsikt har varit att ge styrka åt argumentet att fler kvinnliga ledare leder till ökad lönsamhet och att företagen själva alltså borde ha starka ekonomiska incitament att ta tag i frågan.

Ja, det är ju vanligt att man gör så, och det brukar kallas tendentiös forskning, eller på ren svenska: beställningsverk.

Men resultatet blev det motsatta. Vår analys av lönsamheten i mer än 125.000 företag uppdelade på kvinnliga och manliga vd:ar gav ett entydigt resultat. Företag med kvinnlig vd har 12–17 procent lägre vinstmarginal än företag med manlig vd.

Wow! Jag är… inte själv överraskad över resultatet, men överraskad att man publicerade resultatet när det visade sig att det faktiskt visade precis motsatsen till det man hade tänkt visa. Låt mig betona hur viktigt det är att göra detta. De resultat som får oss att utmana våra fördomar är mycket mer värda än de som bara bekräftar det vi trodde oss veta.

Jag rekommenderar att ni läser deras metod-PM. Det skall man alltid göra, om man kan. Till exempel behöver man ju kolla om de faktiskt försökt kontrollera för olika variabler, vilket de iofs säger att de gjort:

Vi har också prövat de uppenbara förklaringarna att det skulle kunna bero på företagets ålder, soliditet, vilken bransch man är verksam i, antalet anställda eller var i Sverige man verkar. Resultatet står sig och är starkare än om man inte tar hänsyn till dessa variabler.

Men nu blir det intressant. Vad ser Thand Ringqvist för konsekvenser och möjliga förklaringar till detta?

För oss som önskar ett jämställt näringsliv är det en allvarlig upptäckt. Skillnader i lönsamhet påverkar inte bara ägarens privatekonomi genom avkastning (de flesta företag ägs och leds av samma person). Vid ekonomisk nedgång är företag med lägre marginaler mer sårbara, vilket innebär att fler företag ledda av kvinnor skulle hotas av nedläggning eller konkurs.

Här håller jag inte med riktigt. Jag tycker att den allvarligare upptäckten är att de ekonomiska utfallen i våra företag blir sämre av åtgärder som vi driver igenom på bred front i förvissningen om att det skulle bli en förbättring. Är det värre att företag drivna av kvinnor hotas med nedläggning eller konkurs? Nej. Men det är illa för oss alla om vi systematiskt skadar våra företag.

För tydlighetens skull: Jag tror inte att detta resultat säger något speciellt om kvinnors förmåga att leda företag, utan om vad som händer när vi väljer personer till nyckelpositioner baserat på andra faktorer än deras lämplighet för jobbet. Jag kan naturligtvis inte säga säkert att detta är den underliggande förklaringen, men det är utgångspunkten för mina kommentarer.

Att lägga fram ett så tydligt resultat är naturligtvis inte okontroversiellt. Det finns säkert dem som tar det som en ursäkt för att inte ta tag i frågan om jämställdhet.

Vilka är dessa personer, och vilket inflytande har de på någonting?

Låt oss ta det som en ursäkt för att just gräva djupare, diskutera de svårare frågorna och sluta låtsas som att jämställdhet endast handlar om att få in så många kvinnor på prestigepositioner som möjligt.

Det finns solid forskning som visar att företag med en äkta mångfald, inte bara med män och kvinnor, utan också ifråga om olika erfarenhet, ålder, ursprung, geografi med mera är mer lönsamma än homogena företag.

Japp. Samma saker som kan leda till att andelen kvinnor ökar skulle kunna leda till att män från andra grupper, och med andra kompetensprofiler, kommer fram. Men så har det ofta inte varit. Män som avviker från ’karriärmallen’ sorteras nog bort lika hårt som alltid. Nästan bara kvinnor kan väljas in med hänvisning till kompetens i andra dimensioner än de som brukar premieras.

Moderna företag och moderna chefer vet dock hur man löser detta: Skapa kompetensprofiler baserat på en bred diskussion om vad företaget behöver i olika funktioner: sök specifikt sådana personer, och använd de medel som står till buds för att utvärdera hur väl kandidaterna matchar den uppsatta profilen.

Börja inte med att bestämma vilket kön kandidaten bör ha. Det är sällan relevant.

Å andra sidan så kommer säkert upptäckten att kritiseras av dem som menar att publiceringen försvårar jämställdhetsarbetet. Till dem vill jag säga att jag, som feminist och ledamot i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet, är övertygad om att arbetet för jämställdhet måste, för att vara trovärdigt och vinna i längden, bygga på solida fakta och inte filtreras genom politiska glasögon.

Jens Spendrup

Tänk om artikeln skrivits av denna man istället…

Jag håller med, men noterar att hon viftar med ’medlemskortet’. Tänk på att jag är feminist! Jag är på er sida!

Det anses viktigt vem som säger något, ofta viktigare än vad och hur underbyggt det är…

Sedan lämnar hon några förslag till möjliga förklaringar till varför kvinnlig VD skulle leda till lägre vinstmarginal.

Kvinnor är sämre på att ta betalt?

Sorry, men det tror jag inte alls på. Hon är inne på att man kanske rekryterar kvinnor från bakgrunder där de haft annan fokus än vinst. Kan så vara, men det faller då inom kategorin att man väljer kvinnliga VD på andra premisser än man väljer manliga, vilket var min invändning.

Kvinnor bemöts annorlunda?

Kvinnliga VD skulle alltså vara mindre effektiva, eftersom de bemöts sämre än manliga? Jag har läst flera studier som visar att detta inte är fallet. Den bästa kontraktsförhandlare jag någonsin träffat är dessutom kvinna – så det så.

Kvinnor vill investera mer i sin personal?

Hon verkar dock inte tro på denna förklaring själv, och påpekar dessutom att företag som satsar så mycket på sin personal att de skadar företagets överlevnadschanser faktiskt inte agerar rationellt.

Elefanten i rummet…

Det Thand Ringqvist inte för fram som en möjlig förklaring är att det är just ett sådant här resultat man kan förvänta sig om en grupp kvoteras in i maktpositioner baserat på andra kriteria än deras lämplighet för jobbet.

Utredningen säger egentligen ingenting om kvinnors lämplighet för VD-posten. I urvalet finns ca 20 000 kvinnor och 105 000 män. Det är 0.2%0.9% av alla sysselsatta kvinnor i Sverige och 4.5% av alla sysselsatta män. Totalt utgör VD:arna i urvalet ca 2.7% av alla sysselsatta i landet. Som Erik Wedin påpekade i P1 Debatt väljs inte dessa personer alls baserat på hur genomsnittet ser ut. Låt oss då inte söka förklaringarna i genomsnittliga skillnader mellan kvinnor och män.

Jag är övertygad om att det finns många fler kvinnor än dessa 20 000 som skulle kunna göra ett jättebra jobb som VD – kanske bättre än flera av de som har dessa poster – om de vore villiga att investera tiden och energin som krävs för att komma dit; om de vore villiga att inordna sitt privatliv så att det fungerar på den nivån, kanske med en man därhemma som tar hand om barnen; om de kunde tänka sig att integrera ett antal egenskaper som vi traditionellt kallar ’manliga’, men som inte minst är ändamålsenliga för sådana här uppgifter; …

Det är många ’om’, men sanningen är att få personer är lämpade för dessa jobb, och ännu färre är beredda att göra de uppoffringar som krävs för att nå dit. Jag har åtminstone haft möjlighet att välja en sådan karriär, och har jobbat i företagsledning och styrelser. Jag vill inte jobba så. Det handlar inte så mycket om huruvida jag skulle kunna göra jobbet, utan om att jag inte trivs i den rollen.

Thand Ringqvist avslutar:

Vill vi åstadkomma verklig jämställdhet i näringslivet, så måste vi ta steget från börsbolagens styrelser till att diskutera hur kvinnors företag ska kunna bli lika lönsamma som mäns. Då börjar vi verkligen nå kärnfrågan om hur vi utjämnar den ekonomiska makten.

Jag anser inte att detta är kärnfrågan. Tvärtom anser jag att det är just detta resonemang som leder oss till den typen av problematik som studien påvisar.

Annika Falkengren


VD, varken mer eller mindre…

Låt oss inte prata om ’kvinnors’ och ’mäns’ företag! Är det viktigt att SEB har en kvinnlig VD? Nej. Är det viktigt att hon är kompetent? Ja. Är hon kompetent? Ja. Varför länkar jag till just den artikeln om henne? Jag finner det intressant att hon tvingas försvara att hon agerar precis som andra i motsvarande position gör. Är det inte jämställt? Förväntade vi oss att hon skulle agera annorlunda just för att hon är kvinna?

Kommentarer

Kvotering och lönsamhet — 84 kommentarer

 1. ”Men resultatet blev det motsatta. Vår analys av lönsamheten i mer än 125.000 företag uppdelade på kvinnliga och manliga vd:ar gav ett entydigt resultat. Företag med kvinnlig vd har 12–17 procent lägre vinstmarginal än företag med manlig vd.”

  Och jag springer iväg efter boken jag nöjesläser lite pö om pö. Det är en dansk debattbok utgiven av Hans Bonde. Efter lite bläddrande hittar jag ett kort sammandrag av de norska erfarenheterna, de har ju infört kvotering sedan 2002.
  Han redogör för att en ökning av kvinnor i styrelserna på 10% har minskat den ekonomiska lönsamheten(?)/”økonomisk performance” med ca 18%. Värt att nämna så avregistrerade sig ca halva börsen för att unkomma lagstiftningen. Antalet börsbolag sjönk från 640 till 350 om jag begriper det rätt.

  Jag har inte gått in å källor eller efterforskat det själv, men för den som gärna slår sig på det danska språket rekommenderar jag boken ”Fordi du fortjener det – fra feminisme til favorisme”.

  Teo

 2. @Runar:

  Bra artikel!

  Jentene klagde over at de jobbet mer og tjente mindre enn guttene. Vi satte i verk en spørreundersøkelse for å sjekke om det stemte.

  Svaret var at lønnsnivået var helt likt, men at jentene arbeidet én time mindre per uke. Dette kom som en stor overraskelse på jentene selv, som var vant til å tro at de blir utnyttet og forfordelt.

  Ja, där ser man. Det är vanskligt att lita på sin subjektiva upplevelse, och bra att faktiskt utreda saker. Smile

 3. Jag hittar ingenting om att de skulle ha justerat för de företag som gick i konkurs under tiden. Om män tar högre risker är det ju fullt naturligt om det blir både högre vinster och fler konkurser, så utan den justeringen säger ju jämförelsen i praktiken ingenting alls.

 4. @Daniel Brahneborg:

  Det beror väl på hur stor andel av företag går i konkurs och hur stor skillnad det är i den kategorin?

  Kvinnligt chefskap – Utmaning eller problem? (Kand. uppsats 2006)

  I en jämförelse med år 2005 kommer det fram att 23 av 10 000 företag ägda av män och 8 av 10 000 företag ägda av kvinnor gick i konkurs. Det bör dock påpekas att överrepresentant förhållandet av män i förhållande till kvinnor är 2,9. Det är ett tecken på att kvinnor, ekonomiskt sett, kan i stora drag vara lika effektiva företagsledare som män med hänvisning till det låga procenttalet för konkurs.

  Enligt färska källor ligger den årliga konkursfrekvensen på runt en promille av antalet aktiebolag. Om 2-3x fler konkursföretag har manlig VD, är det ändå relativt lite med tanke på att mer än 6x fler företag har manlig VD än kvinnlig.

  Man kan alltså fråga sig vad konkursstatistiken säger till att börja med, men andelen konkurser torde vara så liten att även om risken för konkurs skulle öka med manlig VD (vilket jag inte tycker verkar stämma), så torde det löna sig ändå.

  Men återigen: jag argumenterar inte för att kvinnor skulle vara sämre företagsledare, utan för att vi får sämre företagsledare om vi kvoterar in dem på andra kriteria än lämplighet för uppdraget.

 5. Ja det intressanta är att hon som feminist har svalt den feministiska propagandan med hull å hår där hennes tanke var att publicera undersökningen den 8.mars.
  När resultatet blev det omvända och luften gick ur denna feministiska väderballong som svävat i det blå,så publiceras den endast som små notiser.
  Men vi vet ju alla att om resultatet varit det omvända,så hade alla tidningar haft stora rubriker och varje morgonsoffa och radioprogram diskuterat detta.
  Där alla unisont utropat att kvinnor är bättre företagsledare än män,medans nu kommer en massa feministiska bortförklaringar varför verkligheten inte uppfyller deras fördomar.
  Vilket den feministiska artikelförfattaren visar väldigt väl och hon ska alltså vara anställd av regeringen som expert på jämställdhet.

 6. When feminism backfires:

  Vår avsikt har varit att ge styrka åt argumentet att fler kvinnliga ledare leder till ökad lönsamhet och att företagen själva alltså borde ha starka ekonomiska incitament att ta tag i frågan.

  Man får ge beröm till deras intellektuella heder att publicera studien, trots att resultatet motsäger deras politiska ambitioner. Ganska ofta ser man studier där påståendena i slutsatserna går stick i stäv med vad de empiriska resultaten visar, vilket Ninni brukar påvisa när hon läser genusforskning.

  ”Jämställdhet är en kunskapsfråga, inte en åsiktsfråga”, brukar det heta. Hade varit kul att höra Maria Arnholms kommentar på den här kunskapen?

  Vem blir först att skylla på ”kvinnors dubbelarbete” och föreslå individuell föräldraförsäkring som lösning på även detta problemet?

 7. Jag läste artikeln innan denna bloggpost, och fick en obehaglig känsla i slutet när man försöker ”förklara problemet”. Som om dessa VD:ar inte själva skulle vara ansvariga för sina resultat eftersom de är kvinnor, utan att det beror på yttre faktorer som har med bristande jämställdhet att göra. Därmed skulle de ha rätt till hjälp av samhället för att lösa ”problemet”. Det började egentligen redan i ingressen på DN:s sida, men ”Oavsett vilken måste problemet tas på allvar.”. Varför inte bara konstatera faktum och låta de ägare som kvoterat in kvinnor fundera på om det var så klokt?

  De letar efter förklaringar i omgivningen, men går konsekvent runt det faktum att även kvinnliga VD:ar faktiskt måste vara ansvariga för sin verksamhet. Jag är övertygad om att alla (nåja, så gott som) kvinnliga VD:ar faktiskt vill hållas fullt ansvariga för det ekonomiska resultatet, och inte leta bortförklaringar som har med kön att göra.

 8. Det är ju mycket småbolag med och då är det utan tvekan så att VD tillsätts på lite andra premisser än rena meriter och vinstkapacitet. Du får komma ganska långt upp i bolagens storlekar innan sådana faktorer blir avgörande eller ens meningsfulla. I småföretag där VD förmodligen även är ägare samt åtminstone delaktig i produktionen spelar det ingen roll att någon annan rekrytering skulle vara lite bättre på att generera vinst; kostnaden för att ha dem skulle äta upp vinsten (om inte befintlig VD/ägare sparkar sig själv och skaffar sig ett annat jobb).

  Med ett sådant självselekterande urval kommer naturliga skillnader i genomsnitt mellan grupperna att bli tydligare än med mer merittilsatta tjänster.

  Och naturligtvis har det inget med kön att göra, människor som är bättre eller sämre på att ta betalt finns inom alla tänkbara grupperingar. Vill man av någon anledning hantera det och förbättra lönsamheten generellt bland lågpresterande företagare bör man snarare uppmuntra till utbildning och utveckling för alla sådana generellt oberoende av kön.

  Eller så kan man bara konstatera att många förmodligen gör egna avvägningar som prioriterar andra saker framför lönsamhet och att det förmodligen är rimliga avvägningar även om de inte kan mätas rakt av i kronor.

  Vilket naturligtvis för oss till grundproblemet med avsaknaden av kvinnliga kandidater till vissa poster; prioriterar man inte vissa saker framför allt annat i livet är man inte en lämplig kandidat för vissa jobb. Det innebär att om en grupp som genomsnitt har andra (och förmodligen vettigare, på ett personligt plan) prioriteringar så kommer ett lägre antal att vara bra kandidater. Och då får man en ojämn fördelning på vissa poster.

  Jag noterar uttalandet som Tobias Krantz gjorde när kvoteringen på högskolorna avskaffades: ”Gällande regelverk slår /…/helt ojämlikt. Förra året var det i princip uteslutande kvinnor, 95 procent av det totala antalet, som arbetat hårt för att komma in på sina drömutbildningar som utestängdes på grund av sin könstillhörighet.”

  Samma sak gäller naturligtvis om kvotering skulle införas på styrelseposter. Män som arbetat hårt för att komma till sin drömposition skulle utestängas på grund av sin könstillhörighet, till fördel för en mycket mindre grupp kvinnor med kvalifikationer och intresse av samma position. Exakt samma resultat som på högskolorna.

  PS. Matten bakom 20000 = 0,2% verkar lite konstig, om jag inte räknar helt fel skulle det innebära c:a tio miljoner sysselsatta kvinnor i Sverige…

 9. @Olof Hansen: Jag reagearade också på 0.2% och 20000. Men till skillnad från dig kom jag på korrekt förklaring. Könet är en social konstruktion och vi är alla lika. Med andra ord 10 miljoner någonting. Och eftersom kvinnor alltid är bäst så är vi då alla kvinnor. Och det vet vi ju, att alla kvinnor dubbelarbetar, så vi är alla sysselsatta.
  Utom när vi sitter i styrelser, för då är de flesta av oss ondskefulla män som stänger ute de som saknar snopp.

 10. En fråga från en ekonomiskt okunnig, som inte orkar googla:

  Vad är vinstmarginal? Är det detsamma som den vinst man verkligen gör, eller är det någonting annat, typ ”den vinst som eftersträvas”?

  Om det är så att kvinnor generellt sett har lägre krav på att göra vinst än män, och att de så att säga lättare ”nöjer sig med att det går runt”, vilket också skulle kunna uttryckas som att ”kvinnor inte kan ta betalt” – behöver då detta vara ett problem? I synnerhet om mönstret ser ut som det diskuteras i @Daniel Brahneborg och @Ulf T:s kommentarer, att mäns företag oftare går i konkurs än kvinnors? Om kvinnors företag mera sällan går i konkurs, trots lägre ”vinstmarginal” (vad nu detta är…), kan då inte den som vill söka sig till sådana företag, och de som vill annorlunda, till mera riskbenägna och potentiellt lönsamma ”manligt styrda” företag – ungefär som man kan välja att investera i ”tryggare”, men mindre lönsamma räntefonder, relativt potentiellt mera vinstgivande, men också mera riskutsatta aktiefonder? Måste män och kvinnor styra företag på samma sätt, och måste alla företag bara ha möjligheten att göra vinst och i förlängningen att uppnå global dominans, som yttersta motivation? Det finns ju sådant som ”socialt företagande” och liknande:

  http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/samhallsentreprenorskapochsocialainnovationer.4.3c4088c81204cca906180001274.html

  I en värld där vi har att tampas med det faktum att vi exploaterar våra naturresurser och människors arbetskraft, på ett icke hållbart sätt, och där konkurrensen om dessa resurser ofta leder till våldsamma konflikter, tycker jag rent allmänt, att vi bör ifrågasätta detta endimensionella krav på ”finansiell vinst”, som den enda framgångsfaktorn i våra företags verksamheter. Det känns som det idag finns en hel massa kostnader, som inte blir synliga i företagens resultatredovisningar, men som ändå är förutsättningen för dessa företags ”vinster” (i den mera snäva pengamässiga bemärkelsen). Med tanke på sådana saker som konkurrensen och konflikterna kring de krympande naturresurserna, ”slitaget” på vår gemensamma livsmiljö, och det vi ”lånar” (eller stjäl?) från framtida generationer, borde vi inte åtminstone få med sådana saker i våra företags resultatredovisningar, för att bättre kunna bedöma den ”vinst” som företaget kanske menar sig göra? Vad ”kostar” till exempel en obefintlig trygghet, när det kommer till att veta om man får gå klart sin skolutbildning eller ej?

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/satte-skola-i-konkurs-trots-miljonvinst
  http://www.dn.se/ekonomi/konkursskolor-saknar-ansvar-for-eleverna/

 11. (Något off topic, men det tar sig mot slutet…)

  På den nylanserade A Voice for Men-MGTOW-sidan…

  http://www.avoiceformen.com/allbulletins/a-voice-for-men-mgtow-is-here/

  …kan den som vill lära sig mera om hur man kan tillfriskna från ”Gynocentrism”, ta del av ett tolvstegsprogram (till dels inspirerat av AA – Anonyma Alkoholister:s dito). De tre första stegen i vad man skulle kunna kalla ”GA – Gynocentrists Anonymous”, men som nedan benämns ”The 12 Steps of Liberation from Gynocentrism”, lyder som följer:

  ”Step 1: Honesty
  After many years of denial, recovery can begin with one simple realization – that whether from feminism or traditionalism, Gynocentrism means more than equal rights: it is about securing unearned and undeserved comforts, security, money and power for women and women alone, at the expense and often destruction of men, their lives, and their families.

  Step 2: Faith in oneself
  It seems to be a spiritual truth that before we can break the chains of the expectations that gynocentrism places on men, we must accept that men are worthy creatures undeserving of the shame, self-loathing and lies that are told about us. Men, and the happiness of men, matter. They are critical to the survival of both humankind and human civilization. When enough men give up on it, society dies.

  Step 3: Self-liberation
  A lifetime of deference to the whims of whining women will come to a screeching halt, and change forever, by making a simple decision to turn it all over to a higher power – one’s own good judgment that men’s needs matter, too. The only true liberation is self-liberation – a slave forced into freedom by others will remain enslaved until he embraces his freedom as his own.”

  Kanske är steg elva (och påföljande kommentar om det) mest intressant, relativt Ulf T:s inläggs tema om kvotering:

  ”Step 11: Making Contact
  There is value and strength in contacting others in recovery to share our stories and plan our futures, whether as a group or on our own. In recovering from gynocentrism, the insights of one man or woman can and do enrich all our lives. Additionally, building a community of men who recognize the value in each other is a rare and powerful weapon against gynocentrism. Men don’t bond (in general) as quickly or seamlessly as women do, and whenever men build a space for themselves, women try to bully their way in.”

  Del av ”numbCruncher”:s kommentar (min kursivering):

  ”On point eleven, we are losing men-only spaces partly because one of the things women really cannot bear is to feel excluded.

  Women need to recognise and respect our need for space. While breaking free from gynocentrism involves many steps for us as individuals, others’ attitudes need to change as well.”

  Kanske finns en del av kvinnors drivkraft, till att arbeta för kvotering av kvinnor till företagsstyrelser, mera i detta psykologiska behov av insyn och kontroll, än i att kvinnor faktiskt vill ha ”jämställdhet” och ekonomisk makt? Och är inte detta också kontentan av Vänsterpartiets internfeministiska handboks behandling av separatism (när det gäller män och olika former av parti-interna ”mansmöten”), att ”one of the things women really cannot bear is to feel excluded”?

  Är män kanske generellt bättre på att låta kvinnor ”vara ifred”, än kvinnor klarar av att låta män ”vara ifred”? Om det är så, är det för att män själva oftare upplever ett större behov av att få vara ”ifred” (gentemot såväl kvinnor som gentemot andra män), och därmed tar det som något naturligt och okontroversiellt, och inte som ett personligt ifrågasättande eller hot?

 12. Det måste vara ansett som en postmodernistisk flopp på gränsen till katastrof att utföra en undersökning som inte sammanfaller med presumtionen. Inte ens hur man än vrider och vänder på resultatet.

 13. @John Nilsson:

  I synnerhet om mönstret ser ut som det diskuteras i @Daniel Brahneborg och @Ulf T:s kommentarer, att mäns företag oftare går i konkurs än kvinnors?

  Nå, innan man drar för stora växlar på det där med konkurser kan man nog notera att de verkar vara branschrelaterade. T.ex. är de mest konkursdrabbade branscherna 2006-12:

  Siffrorna i parentes är antal enskilda företag ägda av män/kvinnor som gjort konkurs.

  1. Byggindustri – 1 202 konkurser (235/5)
  2. Detaljhandel utom med motorfordon – 866 (27/26)
  3. Uppgift saknas – 816 (102/19)
  4. Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik – 688 (44/12)
  5. Parti- och provisionshandel utom med motorfordon – 549 (20/5)

  Jag noterar också att på Gotland har fler kvinno- än mansägda företag gått i konkurs, medan de är jämställda i Gävleborg. Wink

 14. Män som startar företag är bättre på att växa och anställer efter tid fler än kvinnor som startar företag.
  Om man har en kvinna och en man som ska starta ett likadant företag,så får kvinnor mer hjälp från staten än mannen vilket kan leda till att han konkurreras ut,eftersom starten och första året för ett företag är väldigt känsligt för fortsatt drift.
  Så när staten ger kvinnor otillbörlig konkurrenskraft mot män kan det vara direkt kontraproduktivt när man vill få ner arbetslösheten.
  Jag diskuterade med en kvinna från tillväxtverket som ansåg att det var rätt att satsa på kvinnligt företagande för jämställdhetens skull.
  Jag skrev att jag tyckte det var en märklig jämställdhets syn hon hade,att det finns en pott där alla kan söka kvinnor som män,men sen även en till speciell pott där endast kvinnor kan söka.

 15. @John Nilsson:

  Grejen är ju att E Thand Ringqvist avsåg att använda just såna endimensionella mått, för att i samband med Internationella Kvinnodagen bevisa att kvinnor är bäst. Men det blev ett självmål när resultatet visade motsatsen, hur de än vände och vred på siffrorna.

 16. Angående Tillväxtverket och deras allmänna och särskilda potter.

  Min bror blev arbetslös vid 55 och såg som enda utväg att starta eget, då hans gamla bransch är utdöende. Trots att han är man fick han starta-egetbidrag och fick ut motsvarande sin gamla sjuklön under första halvåret, eller om det rentav var första året. Nu omsätter han över en miljon om året och står på egna ben. Köpte några maskiner billigt från Kina via nätet, vilket rationaliserat hans verksamhet enormt. Men det vill ju till att man har en affärsidé som håller också, annars är såna bidrag bortkastade.

 17. Ser att Aftonbladet har en artikel ” killarna stod för årets fiasko i melodifestivalen” . Man skriver att killarna kom sist osv .

  Var likadant under OS. Det kändes som att Sverige tävlade mot Sverige . Damerna tog si och så många medaljer , titta grabbar. Jag blir väldigt ledsen över det könskrig som utspelar sig i vårt land. Det är verkligen kvinnor mot män. Det har spridit sig enormt tycker jag. I tävlingsprogram är det inte ovanligt att programledarna hejar fram kvinnorna om de ligger efter. Jag trodde vi eftersträvade jämställdhet, inte att kvinnor ska vinna till varje pris och med illa dold skadeglädje.

 18. @Torstensson:

  Ser att Aftonbladet har en artikel ” killarna stod för årets fiasko i melodifestivalen” . Man skriver att killarna kom sist osv .

  Jag såg finalen, och tyckte att alla bidrag höll mycket hög kvalitet. Det var väl egentligen bara en eller två som jag inte hade varit ok med som segrare. Vilka som sedan vinner och förlorar är ju väldigt mycket en fråga om mode.

 19. OT: någon som gillar att debattera på internet, i god ton? Här är ett litet och trevligt (kanhända en aning elitistiskt) forum där de flesta har en sund självdistans och inställning till jämställdhetsdebatten: http://www.playing.se/section.phtml?f=2 Däremot frodas en del myter om feminist och jämställdhet och det skulle förmodligen kunna bli en ganska kul fajt om någon här var sugen. Varning dock för att folket på forumet är ganska klipska.

 20. @Torstensson:

  Dessutom var det ju ett himla gnällande förra året när männen dominerade tävlingen medans det enbart är positivt när kvinnor vinner. Dubbla måttstockar är en favorit hos feministerna..

 21. Kan säga att jag försökte kommentera artikeln på DN,s hemsida och skrev något i stil med att det var modigt av Elisabeth Thand Ringqvist att publicera undersökningen när den visar på det olämpliga i att kvotera in kvinnor. Skrev också att jag var förvånad att den gravt feministiska Dn lät henne publicer artikeln.

  Detta var så kontroversiellt tydligen att DN inte publicerade min kommentar….

 22. Är inte det här lite som när man jämför ”likvärdiga” jobb, och kommer fram till att kvinnor har lägre lön än män? Trots att ”likvärdigt” betyder olika på svenska.
  Vilka BRANSCHER är kvinnor VD inom, och hur ser vinstmarginaler m.m. ut inom den branschen? Är det en bransch där företagen är få och stora eller många och små etc. etc.

 23. Jag tycker vi skall skilja mellan korrelation och kausalitet även här. Kommer att återkomma med en längre fundering när jag sitter med datorn tillgänglig.

 24. @Magnus:

  Vilka BRANSCHER är kvinnor VD inom, och hur ser vinstmarginaler m.m. ut inom den branschen?

  De gjorde en regressionsanalys för att kontrollera för företagsstorlek och bransch. Detta ökade skillnaden istället för att minska den.

  Därmed inte sagt att resultatet inte skulle kunna förklaras om man kontrollerade för fler variabler. Problemet där är förstås att man bara kan kontrollera för de variabler som finns kvantifierade i materialet.

  Det jag främst vänder mig mot är att man försöker se kvinnliga VD som en enhetlig grupp, och företag ledda av kvinnor som speciella företag.

  Jag var på väg att säga att kvinnliga VD troligen är bland de mest individualistiska kvinnorna i landet, men sedan slog det mig att artikelförfattaren också är kvinnlig VD… Smile

 25. @Lövet:

  Jag tycker vi skall skilja mellan korrelation och kausalitet även här.

  Alldeles riktigt. Jag hoppas jag var tillräckligt tydlig när jag skrev:

  … det är just ett sådant här resultat man kan förvänta sig om en grupp kvoteras in i maktpositioner baserat på andra kriteria än deras lämplighet för jobbet.

  Jag kan förstås inte säga att deras studie visar detta – tvärtom: det gör den inte. Däremot visade flera studier efter experimentet i Norge med lagstadgad kvotering av kvinnor till styrelser, att:

  The quota led to younger and less experienced boards, increases in leverage and acquisitions, and deterioration in operating performance.

  I norgefallet fanns en tydlig kvotering med tidspress, vilket gjorde resultatet tydligt. Kvoterar vi kvinnor till VD-poster? Inte formellt.

  Informellt, finns flera indikationer på att det ändå sker:

  Are There Glass Ceilings for Female Executives? (Gayle et al, CMU 2009):

  Given executive rank and background, women are paid more than men, experience less income uncertainty, and are promoted as quickly. Amongst survivors, being female increases the chance of becoming CEO.

  Women are promoted more quickly internally, but this is offset by a lower external promotion rate, and are also more likely to accept lower ranked positions with other firms. The other striking feature distinguishing men from women about job transitions is that the women exit the sample at a much higher rate.

  Sedan har vi ju t.ex. svenska ministrar som uttalat sig i frågan:

  Men självfallet finns det mer att göra, exempelvis är andelen kvinnor som är VD:ar alldeles för låg och även andelen kvinnor i ledningsgrupperna, även om den ökar glädjande nog, från 31 procent i fjol till 35 procent i år. Steg för steg förbättras jämställdheten i de statligt ägda företagen. Långsiktigt arbete ger resultat. [Maud Olofsson, då näringsminister: förord, verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2009]

 26. Man kan med fog säga att den inte visar på ett positivt samband mellan andelen kvinnor på VD-posten och resultat. Sedan är det avslöjande att de avsåg att använda det från början väntade resultatet för att hävda just kausalitet, men nu plötsligt ivrigt börjat leta andra yttre parametrar på offerkoftetemat…

 27. Tycker att den norska studien bör behandlas likaledes försiktigt. Lagen beslutades 2004 med övergångstid till 2008. Den globala ekonomiska utvecklingen under perioden efter det borde kunna influera även norska företag. Dock kan man även här säga att studien inte stödjer hypotesen om ett starkt positivt samband mellan andelen kvinnor och resultat.
  …återkommer om detta.

 28. Det intressanta är inte undersökningsresultat. Det är alldeles för komplext för att bedöma en slutsats att kvinnlig VD har sämre resultat(vinstmarginal). Hade den visat tvärtom hade vi tjatat sönder den om felaktigheter hit och dit. För komplext och så vidare.

  Det intressanta är
  Arr det var beställt en rapport som skulle visa kvinnliga vd är bättre och att den skulle publiceras 8/3.
  B att man ändå valde att publicera dem. Faktiskt helt otroligt.

 29. Några ord om bra och dålig vetenskap

  Att jämföra två olika stora grupper är i sig vetenskapligt tveksamt och hela poängen var ju att det är för fåtaliga kvinnor som var VD:ar. Så vi vet att den kvinnliga urvalsgruppen är mindre än den manliga.

  OM män och kvinnor är lika bra på att VD:a från början så är det vetenskapligt väntade resultatet att de kvinnliga VD:arna presterar betydligt bättre än de manliga VD:arna. Helt enkelt för att de från början är en hårdare selekterad grupp bestående av färre individer.

  Om de fåtaligare kvinnliga VD:arna däremot presterar lika bra eller sämre än de många fler manliga VD:arna så har man fått ett resultat som kraftigt ifrågasätter grundtanken man hade att könen var lika bra från första början.

  Vad man sedan skall göra är en rent filosofisk fråga. Skall man ha filosofin att det är okej att sämre lämpade personer får jobbet eller inte? Att de kvoterade personerna ifråga kommer att vara sämre lämpade för jobbet är dock ställt bortom allt tvivel. Det enda resultat som hade visat något annat är att de hårdare selekterade kvinnorna var bättre än männen.

  Det av rent kvalitiativa forskare populariserade påståendet att en kvinna måste vara dubbelt så bra eller rentav tre gånger bättre än männen kan dock kastas på soptippen, tillsammans med trovärdigheten hos många av de rent kvalitativa forskarna.

  Det här är alltså – för att använda fotbollsmetafor – den sorts situation där egna laget förlorar turneringen även om det blir oavgjort i matchen.

 30. @Erik:

  OM män och kvinnor är lika bra på att VD:a från början så är det vetenskapligt väntade resultatet att de kvinnliga VD:arna presterar betydligt bättre än de manliga VD:arna. Helt enkelt för att de från början är en hårdare selekterad grupp bestående av färre individer.

  OM män och kv. är lika bra, men obalansen i numerär beror på att kvinnor måste vara bättre än män för att komma i fråga (vilket man iofs brukar påstå: ”dubbelt så bra” är den emoviriskt* belagda siffran).

  Om däremot kvinnor kommer fram lättare till posten, behöver det inte betyda att de i grunden ändå inte var lika lämpade – det skulle kunna räcka med att de får en sämre förberedelse eftersom man har så bråttom att få dem ’i mål’.

  * Så, jag hittade just på det, eftersom jag inte tyckte att ’empiriskt’ passade. Alltså ’emoviri’, härlett från latins ’emovere’, som är den etymologiska basen för ’emotion’: from Old French emouvoir ”stir up” (12c.), from Latin emovere ”move out, remove, agitate,”

 31. Om man tittar på siffrorna så kan det noteras att skillnaden mellan manlig och kvinnlig VD är signifikant, rentav större eller åtminstone i samma härad som de omtalade inkomstskillnaderna mellan könen i de studier som blåser upp siffrorna genom att jämföra heltid med deltid o.s.v.

 32. Jag glömde det mest relevanta citatet:

  ”The research team found that effective leaders have high levels of testosterone combined with low levels of cortisol in their blood stream.”

 33. Och så är det en person som vill vara både forskare och aktivist IGEN! Senaste i raden av feministiska forskare som vill vara både och är Karin Thorburn.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18506779.ab

  Som såklart inte alls är nöjd med företagarnas studie (som om hon hade varit nöjd med någon studie som visade män är bättre än kvinnor)

  ”Stora internationella studier visar att börsbolag har en positiv korrelation mellan kvinnor i styrelse såväl som ledningsgrupp och lönsamhet, aktiekursutveckling och så vidare. Jag tror att det annorlunda resultatet här har att göra med att de tittat på så väldigt små bolag, säger Karin Thorburn.”

  http://www.dn.se/ekonomi/foretagarna-blandar-ihop-korten/

 34. @Erik:

  Vilka stora internationella studier är det som avses? För jag har hört påståendet många gånger förut, men aldrig fått någon tydlig källhänvisning.

 35. @MK:

  ”Vilka stora internationella studier är det som avses?”

  Hade några avsetts så hade hon som professor varit förbannat skyldig att redovisa dem. Det är en skamfläck att en professor säger ”det finns studier”… det är ett skämt att journalister inte ställer någon följdfråga som förtydligar vad hon babblar om.

 36. @Ulf T:

  OK, jag skummade bara artikeln i DN. Det är ju alltid bättre att gå till källan och läsa ordentligt. Ska göra det om jag få tid.
  Jo, jag reagerade också på begreppet VD. Det allra flesta företag som bedrivs som AB här i landet är små, många är enmansbolag där man gör allting själv, så det är ju naturligtvis en jäkla skillnad på att krana ett enmansbolag jämfört med ett företag med 800 anställda.
  I min bransch är det inte så ovanligt med kvinnliga VD:ar och toppchefer, har haft ett gäng sådana över mig faktiskt. Med lite anekdotisk bevisföring har de betett sig ungefär som sina manliga kollegor.

  @MK: Har män större potential att bli bättre ledare än kvinnor pga hormonnivåer?

  Vi gjorde en studie om det där inom facket, och vi anlitade ett konsultföretag som hette EC Sverige som tittade på vad som karaktäriserade goda ledare. En egenskap som var väldigt viktig var flexibilitet, alltså förmågan att kunna anpassa beteendet så att den man ska leda känner förtroende för en. Det som slog mig direkt var att mycket av de sakerna som EC hävdade gäller för bra ledare sammanfaller mycket med vad pua-communityt säger. Det är därför jag hävdat att det här med pua är mycket mer allmänmänskligt än att bara ragga upp kjoltyg. Flera av de här pua-snubbarna säger ju att träna, träna, träna – och då kommer jag till min poäng:
  Om man tränar sitt beteende på en samling väldigt olika människor, ökar man sin sociala flexibilitet då? Det verkar ju rimligt att det är så.
  Har män ett mer diversifierat umgänge än kvinnor, och bidrar det diversifierade umgänget till bättre social flexibilitet, och därmed bättre ledaregenskaper??

 37. @Magnus:

  ”Det är därför jag hävdat att det här med pua är mycket mer allmänmänskligt än att bara ragga upp kjoltyg.”

  Absolut, och min erfarenhet är också att de som ser det hela mer som ”personal development” än ”lära sig ragga brudar” också är de som lyckas bäst. På båda de områdena. =)

 38. @Erik:

  Ur DN-artikeln:

  Organisationen har där undersökt lönsamheten i de mer än 125.000 svenska företag som redovisat uppgift om vd:s kön och kommit fram till att i drygt 70.000 är det en kvinna.

  Va??

  Ur Företagarnas Metod-PM:

  För att beräkna skillnaden i procent utgår vi från den genomsnittliga vinstmarginalen för alla företag i urvalet, vilken är 8,17 %. Av de företag som bidrar till detta genomsnitt har 16 % en kvinnlig vd:

  Vidare ur DN-artikeln:

  – Ungefär 9 av 10 företag i Sverige har 0 till 1 anställda och eftersom många av dessa har en registrerad vd kan man förstå hur det blir så mycket som 70.000 kvinnliga vd:ar i Sverige. Men då är det är en väldigt annorlunda grupp än den som avsetts i debatten om könskvotering till börsstyrelser, säger Karin Thorburn, professor vid Norges Handelshøyskole.

  Ur Företagarnas Metod-PM (min fetstil):

  Kontrollvariabler: antal anställda, soliditet, bransch (binär variabel för varje SNI-1-bransch), län (binär variabel för varje län) och företagsålder (2014-registreringsår)
  Samma modell användes för de två fallen med cut-off 50 respektive 100 % vinstmarginal. I båda fallen är resultaten nedan signifikanta om man korrigerar för bransch, storlek, företagsålder, soliditet och län.

  Resultatet av regressionsanalysen är alltså att skillnaden i vinstmarginal som leds av kvinnor respektive män är större [deras fetstil] än vad de enkla medelvärdena utan korrigeringar ger uttryck för.

  Vidare från professorn:

  – Stora internationella studier visar att börsbolag har en positiv korrelation mellan kvinnor i styrelse såväl som ledningsgrupp och lönsamhet, aktiekursutveckling och så vidare. Jag tror att det annorlunda resultatet här har att göra med att de tittat på så väldigt små bolag, säger Karin Thorburn.

  Brittiska Campaign for Merit in Business brukar utmana alla som säger sådana saker att visa de studier som bevisar deras påståenden. De brukar aldrig få några svar. Själva har de samlat några longitudinella studier – enligt dem alla longitudinella studier som gjorts inom området – och redogör för deras slutsatser:

  Improving Gender Diversity on Boards Leads to a Decline in Corporate Performance – The Evidence

  Bland annat länkar de till denna studie, som studerade tyska banker från 1994 till 2010:

  We obtain the following key results. First, we show that younger executive teams increase risk-taking. Second, board changes that result in a higher proportion of female executives also lead to a more risky conduct of business. Third, if board changes increase the representation of executives holding Ph.D. degrees, risk taking declines. This has important policy implications: while quotas regarding the age, gender and education of an executive directly affect the representation of different groups on executive boards, they have a knock-on effect on corporate outcomes.

  A detailed exploration suggests that this result reflects that female executives have less expertise on the executive level than their male counterparts [min fetstil], and we obtain this result despite the fact that we control for executives’ age which is correlated with experience. Third, raising the proportion of executives with Ph.D. degrees reduces risk taking. Our findings are insensitive to an array of robustness tests in which we use alternative risk measures and employ alternative samples that exclude loss-making banks, merged banks, and use banks from alternative control groups. The results are also confirmed in a placebo test where we pretend that the board change occurred two periods before it actually took place and do not find effects on risk taking.

 39. Erik: ”OM män och kvinnor är lika bra på att VD:a från början så är det vetenskapligt väntade resultatet att de kvinnliga VD:arna presterar betydligt bättre än de manliga VD:arna. Helt enkelt för att de från början är en hårdare selekterad grupp bestående av färre individer.”

  hur menar du att kvinnor är en hårdare selekterad grupp?

 40. @jaja:

  ”hur menar du att kvinnor är en hårdare selekterad grupp?”

  Det betyder att de utvalda kvinnorna var färre till antalet. Om man väljer ut de bästa så kommer standarden att vara högre bland de utvalda ju färre som godkänns. Skall man däremot låta fler personer godkännas så kommer genomsnittet i den godkända gruppen att sjunka.

  Exempel:
  * Amerikanska marinkåren är en mindre hårt selekterad grupp, en stor del av dem som försöker bli medlemmar lyckas. Det finns ett stort antal marinkåresoldater.
  * SEAL-styrkorna är en mycket hårdare selekterad grupp, större delen av de som försöker bli medlemmar misslyckas. Det finns ett mycket mindre antal SEAL-soldater.

 41. Om större delen av de undersökta företagen består av enpersonsfirmor, så är resultatet inte konstigt alls. Kvinnliga ensamföretagare är i större utsträckning personer som satsar på att försöka leva på sin hobby, medan mannen i huset fortfarande har det huvudsakliga försörjningsansvaret. Kvinnorna kanske startar en liten inredningsbutik, ett café eller en nagelstudio. Jag känner många såna kvinnor. Ofta får de lägga ner efter några år, när verksamheten inte går runt.

 42. @Bashflak:

  ”Vem blir först att skylla på ”kvinnors dubbelarbete” och föreslå individuell föräldraförsäkring som lösning på även detta problemet?”

  Jag väntar på ”allt kan inte mätas i pengar”-argumentet från feministerna, att kvinnliga vd:n är lika bra som manliga men bara på ett annat sätt och vi (vår kultur) ska bara bli bättre på att uppskatta detta kvinnliga sätt.

  Här har vi igen ett exempel på då feminister/kvinnor förväntar sig att världen ska anpassa sig till hur kvinnor är och inte omvänt: kvinnor till världen, som män måste göra. Jag förstår att kvinnor tar det som en självklarhet att män anpassar sig till deras förväntningar i parbildning men att hela den mänskliga ekonomin skulle göra det är ingenting mindre än hybris av astronomiska mått.

 43. @Bashflak:

  Det är nog många ”Hemslöjds-hobby-cafe-bio-ekologisk” som verkligen borde gjort en marknadsundersökning och ekonomisk kalkyl inan de startade

  Och samtidigt kan man tycka at det är rätt intressant eftersom så många män accpterar att ägna så mycket av sin inkomst och sin tid att hjälpa sin partners hobby.

  Som egenföretagare så förstår man ju detta bra efter några år kan man säga.
  Jag räknar ju på möjligheten att utveckla oss varje kvartal känns det som.

  Oj, Back online, cirkulera!

 44. ”Vår avsikt har varit att ge styrka åt argumentet att fler kvinnliga ledare leder till ökad lönsamhet och att företagen själva alltså borde ha starka ekonomiska incitament att ta tag i frågan.”

  Förstår dessa personer alls själva hur ideologiskt förblindade de är? De har en självklar bild av sakförhållandet förrän de ens forskat i saken? Nå, åtminstone gjorde de en undersökning i frågan, istället för att bara sedvanlig feministisk anda, utan en undersökning, utgå från att det är sant och sedan förklara allt utgående denna icke-undersökta ”självklarhet”.

  ”För oss som önskar ett jämställt näringsliv är det en allvarlig upptäckt. Skillnader i lönsamhet påverkar inte bara ägarens privatekonomi genom avkastning (de flesta företag ägs och leds av samma person). Vid ekonomisk nedgång är företag med lägre marginaler mer sårbara, vilket innebär att fler företag ledda av kvinnor skulle hotas av nedläggning eller konkurs.”

  Och vad gör hon? Hon gör det till en kvinnofråga! Trots att undersökningens ’fynd’ ger oss en allvarlig funderare om hela jämställdhetsdebatten så tänker hon bara på hur det kan drabba kvinnor. Otroligt!

  ”Att lägga fram ett så tydligt resultat är naturligtvis inte okontroversiellt. Det finns säkert dem som tar det som en ursäkt för att inte ta tag i frågan om jämställdhet.”

  Säkert finns det men den springande punkten är att denna radikala ’fynd’ (alltså radikal mot bakgrunden av det förhärskande synsättet) inte verkar ge henne orsak att omvärdera hennes ståndpunkt. Eller som hon skriver:

  ”Å andra sidan så kommer säkert upptäckten att kritiseras av dem som menar att publiceringen försvårar jämställdhetsarbetet.”

  Försvårar? Vad är detta för respons på vad undersökningen kom fram till? Ska vi bara tillåta information som är i linje med våra uppfattningar?

  ”Till dem vill jag säga att jag, som feminist och ledamot i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet, är övertygad om att arbetet för jämställdhet måste, för att vara trovärdigt och vinna i längden, bygga på solida fakta och inte filtreras genom politiska glasögon.”

  Det här låter redan mycket bättre.

  ”Kvinnor är sämre på att ta betalt?”

  Bli bättre på att betalt.

  ”Kvinnor bemöts annorlunda?”

  Om män bemöts annorlunda (bättre) så beror det säkert till mestadels att män anpassat sig bättre till näringslivets förväntningar, det är alltså inte näringslivet som har anpassats till män utan män till näringslivet.

  ”Kvinnor vill investera mer i sin personal?”

  Nå, här kom det: ”allting kan inte mätas i pengar”-argumentet.

  Ulf T:

  ”Det Thand Ringqvist inte för fram som en möjlig förklaring är att det är just ett sådant här resultat man kan förvänta sig om en grupp kvoteras in i maktpositioner baserat på andra kriteria än deras lämplighet för jobbet.”

  Visst kan man förvänta sig detta men dessa kvinnor var inte kvoterade, de var alltså icke-kvoterade kvinnor som gjorde ett sämre jobb.

  ”Vill vi åstadkomma verklig jämställdhet i näringslivet, så måste vi ta steget från börsbolagens styrelser till att diskutera hur kvinnors företag ska kunna bli lika lönsamma som mäns. Då börjar vi verkligen nå kärnfrågan om hur vi utjämnar den ekonomiska makten.”

  Jag har en enkel lösning: Kvinnor blir mera som män. Men Thand Ringqvist menar väl hur vi ska förändra samhället så att kvinnor har lika lönsamma företag som män. Men hur kommer det sig att män ska anpassa sig till världen medan världen ska anpassa sig till kvinnor? Varför tänker man i sådana banor?

 45. @Matias:

  ”Det Thand Ringqvist inte för fram som en möjlig förklaring är att det är just ett sådant här resultat man kan förvänta sig om en grupp kvoteras in i maktpositioner baserat på andra kriteria än deras lämplighet för jobbet.”

  Visst kan man förvänta sig detta men dessa kvinnor var inte kvoterade, de var alltså icke-kvoterade kvinnor som gjorde ett sämre jobb.

  Jag anser, liksom Peggy Bruzelius, att kvinnor redan kvoteras in, eftersom man i åratal haft den politiska ambitionen att öka andelen kvinnor i företagsledning och styrelser. Det är också det man ser i de större studier som noterar att kvinnor – allt annat lika – har större chans att nå VD-posten än motsvarande män. Det är också rimligen förklaringen till att kvinnliga VD och styrelseledamöter är yngre än motsvarande män: de når dit 3-5 år tidigare i snitt, om jag minns rätt.

  Det är bara inte formell kvotering, men definitivt särbehandling.

 46. @OlaOla:

  Hastigt och lustigt läst igenom verkar det vara bra tankar men avslutningen har jag lite problem med:

  ” Kjønnene er tvert imot gjensidig avhengige – biologisk og sosialt. Den grunnleggende konflikten i tilværelsen er mellom individer av samme kjønn om ressurser, status, og dypest sett tilgang til individer av motsatt kjønn for å avle barn med”

  Det stämmer att en inomkönslig tävlan är större än en mellankönslig, men det existerar en intressekonflikt mellan könen likadant som det existerar mellan arbetarn och arbetsgivarn: Båda vill att relationen så långt som möjligt är på ens egna villkor eller att relationen är så lång som möjligt till för en själv, vilket självklart innebär, om det finns intressemotsättningar (och det finns), att när en själv vinner kommer motparten att förlora. Självklart kommer båda att vinna av att relationen fungerar så bra som möjligt men människor har andra intressen än denna.

 47. @Ulf T:

  Du har nog helt rätt där, men detta skulle ju betyda att antalet kvinnliga vd:n som är lika kompetenta som de manliga är ännu lägre.

 48. @Matias:

  Du har nog helt rätt där, men detta skulle ju betyda att antalet kvinnliga vd:n som är lika kompetenta som de manliga är ännu lägre.

  Möjligen, men viljan att stötta med hjälp av mentoring, stödgrupper m.m. kan ju också bidra till att kvinnor i karriären faktiskt får hjälp att överträffa sina manliga konkurrenter. Smile

 49. @Matias:

  ”Förstår dessa personer alls själva hur ideologiskt förblindade de är? De har en självklar bild av sakförhållandet förrän de ens forskat i saken?”

  För att göra en lång historia kort JA många av dem förstår definitivt hur ideologiskt blinda de är. Det är inte förståndshandikappade småungar eller somalier utan grundskola vi pratar om, det är ofta högutbildade personer som växt upp i ett modernt informationssamhälle. Att de inte skulle förstå är en omöjlighet.

  De ljuger helt enkelt för att tjäna på det, antingen av ekonomiska orsaker för att öka sin status eller av moraliska orsaker för att det känns så jävla bra att göra det att de skiter i allt annat. Men det är inte personer som saknar förstånd. De vet mycket väl vad de säger och väljer att ljuga i egen vinning, precis som folk i Nazityskland valde att ljuga i egen vinning och precis som folk i Kommuunistsovjet valde att ljuga i egen vinning.

  Varenda gång någon föreslagit att den politiska makten får total bestämmanderätt över den privata har det funnits personer som ljög för att de ville vara med och dela på bytet. Det är inte första gången och knappast sista heller.

  ”Men hur kommer det sig att män ska anpassa sig till världen medan världen ska anpassa sig till kvinnor? Varför tänker man i sådana banor?”

  Det gör man inte, man tänker i banor om egen vinning och när man säger att allt är politiskt och gör sig själv till den del av den politiska makten säger man i realiteten att 1) vi är politiken 2) allt är politiskt 3) dvs allt är vår egendom, inget är privat egendom***

  ***I praktiiken blir det dock alltid så att de med politisk makt betraktar det allmänna som sin egen personliga ägodel så även det är en ren lögn från början till slut.

 50. @Ulf T:

  Jag talade för ett tag sedan med en kvinna som jobbar mycket med olika företagsledare. Hon ondgjorde sig över att så många av de manliga företagsledarna var väldigt fyrkantiga i sitt tänkande, och att det absolut behövdes kvinnor för att bryta in med nytänkande.

  Jag föreslog att det visst finns massor av begåvade män som tänker nytt och fritt, men att dessa har en mycket svårare väg framåt än kvinnorna har. Hon hade inte tänkt på det, men var (tycktes det) villig att acceptera tanken att begåvade kvinnor tillåts tänka friare än männen, eftersom man ändå förväntade sig att de skulle vara påtagligt annorlunda.

  Detta har jag funderat på länge. För åtskilliga år sedan (tror det var -97 eller -98) läste jag om en doktorsavhandling som utredde hur höga chefer rekryterades: det var huvudsakligen bland bekanta från internatskolan, country cluben, jaktlaget, golfklubben, föräldrarnas bekantas barn, … Grejen var att man behövde någon som man förstod sig på och litade på. Forskaren konstaterade uppgivet att det ju inte fanns så många kvinnor i dessa miljöer, så det var inte så konstigt att de inte fanns med på listan av kandidater.

  När jag läste det kunde jag inte låta bli att konstatera att jag inte fanns i några av de miljöerna heller – den stora majoriteten av begåvade män finns inte med. Det är alltså inte bara kvinnor som hamnar utanför.

  Det tråkiga är ju att kvinnor inte tycks ha fattat att de lyckats smita in bakvägen, och i bästa fall lyckats bidra med ett fräscht perspektiv i en miljö som verkligen behövde mer mångfald, men att det perspektivet inte var unikt kvinnligt! Massor av män som också har fräscha perspektiv, har fortfarande svårt att komma in. Frågan är om det har blivit lättare för dem, eller för andra grupper som också skulle kunna bidra konstruktivt? Jag har inte sett några studier på det.

 51. @Ulf T:

  ”Möjligen, men viljan att stötta med hjälp av mentoring, stödgrupper m.m. kan ju också bidra till att kvinnor i karriären faktiskt får hjälp att överträffa sina manliga konkurrenter.”

  Med ett ord NEJ, kvinnorna som har stöttats fram kommer inte att prestationsmässigt överträffa männen (eller kvinnorna) som har slitit sig fram. Det är en omöjlighet. Om man får hjälp hela tiden blir man inte lika bra som dem som blivit kvar i ständiga utslagsurval.

 52. @Erik:

  Jag håller med, givet att man vet vad det är som behövs.

  Men se min senare kommentar. Ibland kan det nog vara så att mentorer ser en möjlighet att kunna coacha fram en kvinna på ett sätt som inte vore möjligt med en man. Jag har sett åtskilliga män påbörja en lovande chefskarriär som sedan råkat skaffa sig för många fiender någonstans på vägen, och plötsligt försvunnit ut i periferin.

  I många organisationer är det stenhårda krav på män att de skall kunna spela det politiska spelet extremt väl. Faran med det är att man till slut blir indoktrinerad själv, och tappar en hel del av sin förnyelseimpuls på vägen. Kvinnor har ett alibi, eftersom ingen förväntar sig att de skall spela enligt samma regler.

  Ibland kan det nog vara en fördel.

 53. ”Att de inte skulle förstå är en omöjlighet.”

  Jo, det är nog svårt att tro att det kunde handla om en intellektuell svårighet, så dumma kan de nog inte vara, och att det mera handlar om ett moraliskt tillkortakommande: de driver sina egoistiska intressen, men du verka tillskriva dom en målmedvetenhet som är inte helt plausibel. Du skriver:

  ”De ljuger helt enkelt för att tjäna på det, antingen av ekonomiska orsaker för att öka sin status eller av moraliska orsaker för att det känns så jävla bra att göra det att de skiter i allt annat. Men det är inte personer som saknar förstånd. De vet mycket väl vad de säger och väljer att ljuga i egen vinning, precis som folk i Nazityskland valde att ljuga i egen vinning och precis som folk i Kommuunistsovjet valde att ljuga i egen vinning.”

  Det här är naken ondska, menar du verkligen att dessa personer gör det helt medvetet eller med öppna ögon? Jag tror att det mera handlar om det sista alternativet du gav: ”av moraliska orsaker för att det känns så jävla bra att göra det att de skiter i allt annat.”. En ”tjänar på det” förklaring är nog en alltför ska vi säga rationell förklaring, den utelämnar något centralt vilket den ”moraliska” förklaringen kommer med.

  Och när det kommer till ondska är ingenting ”helt enkelt” även om handlandets ondska kan vara enkel att få syn på. Man undrar om människor som kommer med dessa ”helt enkelt”-tankar är naiva eller cyniska? Eller kanske cynism är en form av naivitet i meningen du är naiv då gör det så enkelt.

  En fråga;

  Varför gör de fel? Eller varför lyssnar de på ormen?

 54. @Ulf T:

  ”Jag har sett åtskilliga män påbörja en lovande chefskarriär som sedan råkat skaffa sig för många fiender någonstans på vägen, och plötsligt försvunnit ut i periferin.”

  Ja, och det är ett problem, men det är ett minst lika stort problem med män som gör alla nöjda och inte skaffar sig fiender. Det är ingen lösning och de männen blir ännu sämre chefer i skarpa lägen.

  ”I många organisationer är det stenhårda krav på män att de skall kunna spela det politiska spelet extremt väl. Faran med det är att man till slut blir indoktrinerad själv, och tappar en hel del av sin förnyelseimpuls på vägen”

  Javisst, men personer som konkurrerar presterar ändå bättre än dem som inte gör det. Spelar heller ingen roll vilket kön de är det är helt enkelt en metod som i alla lägen i mänsklighetens historia producerat bättre resultat.

  Så tidigt som när Alexander den store erövrade Persien så var konkurrens en metod som producerade bättre resultat. Man har en metod som låter bra och är enormt populär i skyddad sfärer. En annan metod som bevisligen vunnit i stort sett allt som kan vinnas.

  Vi har en metod som gjorde svenska skolbarn konkurrenskraftiga. Vi har en metod som låter jättebra, marknadsförs ännu bättre men där svenska skolbarn är sämre än någonsin på att skriva, läsa, räkna och förstå grundläggande naturlagar. Vi har på ena sidan en ren uppvisningssport som är jättepoppis i media. En annan prestationssport som likt Zlatan pangar in mål på mål.

  Det är utan tvekan de här människornas fel att Sverige tappar i internationellt anseende. Att Sverige tappar internationellt är inte en teori, inte en åsikt och inte ens ett diskussionsämne. Dels har vi PISA-chocken. Sedan så sent som förra veckan rök alla svenska universitet utom Karolinska på listan över skolor internationellt ansedda. Skall vi kanske belöna de ansvariga för deras nytänkande?

  ”Kvinnor har ett alibi, eftersom ingen förväntar sig att de skall spela enligt samma regler. Ibland kan det nog vara en fördel.”

  Om kvinnor behövde spela alls vore det en fördel men sanningen är ju att med krav på en viss mängd kvinnor så de här kvinnorna kan göra vad de vill utan risk att ersättas. Tvärtom, du kan ta en kvinna som inte ens är godkänd i träning och sätta henne som affischnamn som stridspilot bara för att politikerna krävde fler kvinnor och alla tränarna beodrades att kvinnorna godkänns oavsett vilket.

  Det var order!

  Det var ju därför en viss Hultgreen dog i en F-14 Tomcat, för att hon var kvinna och godkändes flyga den trots att det var just den sortens flygning hon inte behärskade. En annan kvinna som var ännu sämre godkändes också, tills en man faktisk fick ryggrad, struntade i politiska diktatorfasoner och gav henne flygförbund med motiveringen. Utsatta sig själv för onödig fara, Utsatte omgivningen för onödig fara och sist men inte minst GDNKH (Goddamn near killed herself)

  Så nej, så länge de här diktatorfasonerna pågår kommer inte kvinnorna att tillföra något nytt förutom att de alls få positioner som ingen man med så låg standard skulle få. Genomsnittligt 8 år lägre medelålder på högsta chefsnivå, 8 år mindre erfarenhet av att leda i företag – det ger inte högre kompetens det förstår nog alla om vi istället för att prata genus kräver att företagen skall tvingas sätta folk med 5-10 år mindre erfarenhet framför de som har 5-10 år mer.

  Det föreslår ingen om det inte gäller att få in mer kvinnor eller fler personer med ”utomeuropeisk bakgrund” (för jugoslaver duger inte längre som mångfald, det anses numera okej att anse de är för vita… YUCK!!!)

 55. @Erik:

  Om kvinnor behövde spela alls vore det en fördel men sanningen är ju att med krav på en viss mängd kvinnor så de här kvinnorna kan göra vad de vill utan risk att ersättas. Tvärtom, du kan ta en kvinna som inte ens är godkänd i träning och sätta henne som affischnamn som stridspilot bara för att politikerna krävde fler kvinnor och alla tränarna beodrades att kvinnorna godkänns oavsett vilket.

  Jo, men dra nu inte alla kvinnor över en kam! Wink

  Jag känner åtskilliga kvinnor som är rejält drivna. Dessutom är det inte ingen konkurrens. Minns att många kvinnor upplever att de måste vara dubbelt så bra som männen, så de upplever nog att konkurrensen är väl så hård…

  Hursomhelst, min poäng var bara att ibland kan det mycket väl vara så att kvinnor har en möjlighet att smyga in kvaliteter i ledningsgrupper som, om de hade varit män, hade rökts ut långt tidigare. Konkurrensen för toppositionerna är inte alltid förädlande eller till företagets bästa…

 56. @Matias:

  ”Det här är naken ondska, menar du verkligen att dessa personer gör det helt medvetet eller med öppna ögon?”

  Många av dem gör det medvetet ja. Det är precis som påpekas i videorecensionen som jag länkat. ”evil and stupid”. Några av de värsta personerna i nazityskland var alla byråkrater som dagligen stämplade att den och den godsvagnen skickades dit och dit. De inte bara visste vad som pågick de var de enda som visste de exakta siffrorna, den exakta omfattningen. Ingen har bättre koll på det än den som är ansvarig för pappersarbetet och i regel vill inte cheferna veta för mycket. Observera att precis som påpekas i videon, det var samma sorts människor som röstade på nazister som röstade på kommunister.

  ”Jag tror att det mera handlar om det sista alternativet du gav: ”av moraliska orsaker för att det känns så jävla bra att göra det att de skiter i allt annat.”. En ”tjänar på det” förklaring är nog en alltför ska vi säga rationell förklaring, den utelämnar något centralt vilket den ”moraliska” förklaringen kommer med.”

  Det där var lite av en kuggfråga. Känslor är bara en responsmekanism och anledningen det känns bra att delta i de här påhitten är just att man tjänar på det. Personer som går på känslor deltar villigt i att säga världen är platt bara tillräckligt många står i deras rygg och applåderar för genom att ha folk med sig förbättrar man sin egen position.

  Däremot känns det aldrig bra för dem att ta personliga risker så det gör de aldrig av moraliska orsaker. Riskera andra människors inkomster det är vad som känns bra men i ett land där diktaturen styr, där stödjer de glatt diktaturen för då är det vad som känns bra för dem. Och helst skall de kunna ändra sig vid behov.

  ”Och när det kommer till ondska är ingenting ”helt enkelt” även om handlandets ondska kan vara enkel att få syn på. Man undrar om människor som kommer med dessa ”helt enkelt”-tankar är naiva eller cyniska? Eller kanske cynism är en form av naivitet i meningen du är naiv då gör det så enkelt.”

  Ingetdera. Känslor har med överlevnad att göra. Dels överlevnad i nuet. Dels genetiskt överförda impulser för vad som krävs för överlevnad. Det har sedan flera hundra år tillbaka varit en del av det moderna projektet att inte låta impulser om vad som var bra för 100-tals år sedan styra dagens beslut. Men som ni alla vet var det bara vita mäns ide och därför är den dålig. För att de var fel kön och kom från Europa.

  ”Varför gör de fel? Eller varför lyssnar de på ormen?”

  Evolutionärt sett gör de inte fel. Själva tjänar de ju på det och några andra lojaliteter har de inte. Tvärtom de säger ju hela tiden att de vill ha bort allting. Så de tjänar på det personligen och de tillfredställer sig själva. Eftersom de ändå skiter i allt annat så hur gör de fel?

 57. @Erik:

  ”Många av dem gör det medvetet ja. Det är precis som påpekas i videorecensionen som jag länkat. ”evil and stupid”. Några av de värsta personerna i nazityskland var alla byråkrater som dagligen stämplade att den och den godsvagnen skickades dit och dit.”

  Håller hon på med samma sak?

  ”Observera att precis som påpekas i videon, det var samma sorts människor som röstade på nazister som röstade på kommunister.”

  Dras samma sorts människor till feminism?

  ”Det där var lite av en kuggfråga. Känslor är bara en responsmekanism och anledningen det känns bra att delta i de här påhitten är just att man tjänar på det.”

  Vad tjänar eller tjänade Elisabeth Thand Ringqvist på att säga så?

  ”Däremot känns det aldrig bra för dem att ta personliga risker så det gör de aldrig av moraliska orsaker.”

  Jag menade moraliska inom citationstecken och menade det som en fråga om moraliska korståget de driver men du menar att det boil down to egenintresse?

  ”Ingetdera. Känslor har med överlevnad att göra.”

  Alltså denna känsla?

  ”Evolutionärt sett gör de inte fel. Själva tjänar de ju på det och några andra lojaliteter har de inte. Tvärtom de säger ju hela tiden att de vill ha bort allting. Så de tjänar på det personligen och de tillfredställer sig själva. Eftersom de ändå skiter i allt annat så hur gör de fel?”

  Varför började du prata evolution då min fråga gällde det moraliska? Varför är de onda?

 58. @Ulf T:

  ”Jo, men dra nu inte alla kvinnor över en kam! Wink”

  Jag har inte alls pratat om kvinnor. Det är tvärtom mestadels makthavare av manligt kön som har tagit de här besluten. Bortsett att så många kvinnor antingen stödjer feminister eller iaf låter feminister tala ostört med deras röst så är det såklart inte kvinnornas eget fel att de hindras i utveckling.

  ”Jag känner åtskilliga kvinnor som är rejält drivna. Dessutom är det inte ingen konkurrens. Minns att många kvinnor upplever att de måste vara dubbelt så bra som männen, så de upplever nog att konkurrensen är väl så hård…”

  Konkurrensen blir inte hård för att de upplever den blir hård. Däremot upplever de hela tiden det är hårt när de tjänar på att uppleva det. Att känna så är en ren responsmekanism som stärks av att män i deras närhet reagerar på den och gynnar därmed deras överlevnad. Detta är vad känslor är till för och…

  1) Detta är rent praktiskt det närmaste ”patriarkat” som har existerat. Att män ser till att kvinnor inte behöver utvecklas.

  2) Sedan kom en period av ”kvinnor kan” och lika liberalismens åsikt om människors lika värde.

  3) Tack vara postmarxism på skolorna är vi nu tillbaka till ett feministiskt ”patriarkat” där kvinnor inte skall behöva ”kunna”

  ”Hursomhelst, min poäng var bara att ibland kan det mycket väl vara så att kvinnor har en möjlighet att smyga in kvaliteter i ledningsgrupper som, om de hade varit män, hade rökts ut långt tidigare.”

  Kvinnor kunde göra det om de behövde ja, men människan utvecklas inte genom brist på behov och om kvinnorna inte behöver det kommer de inte att göra det heller. Precis som män som inte längre behöver leva i verkligheten kan leva i dataspel vilket Professor Jordan Peterson påpekade i första videoklippet.

  (Observera att ingen anklagade honom för att dra alla män över en och samma kam. Pratar man om män så vet folk hur människan fungerar.)

  ”Konkurrensen för toppositionerna är inte alltid förädlande eller till företagets bästa…”

  Vi kan inte ens veta om det är sant utan alternativ, det är i praktiken som att säga demokrati inte är bäst för ett land. De som säger det anger sällan alternativet de påstår är bättre. De brukar säger att vi lever i ett falskt medvetande och inte har förmågan att se alternativ förrän det gamla systemet först är krossat. Så i deras sinne skall de inte ens behöva presentera nåt som är bättre, de skall få krossa det bästa vi har på basis av att nån dyrt och heligt svär nåt bättre magiskt dyker upp förstå då.

 59. @Matias:

  ”Håller hon på med samma sak?”

  Jag missade att posta länken så förmodligen missförstod du referensen. Det var alltså videorecensionen av ”Explaining postmodernism” som jag menade. Nu är den länkad här är ännu en länkning för säkerhets skull.

 60. Märkligt att en organisation som säger sig representera färetagsägare verkar ha en så brist på respekt till rätten att ägarskapet och rätten att tilsätta den vd man vill och driva en verksamhet på en fri marknad. Hon säger kanske inget rätt ut men viljan att reglera dessa lite mer finns ju helt klart där.

 61. Hur pass mycket stämmer det som killen i detta TED-talk påstår.

  Att porren gör oss beroende och ger vanföreställningar kring sex köper jag. Att man kan drabbas av impotens och socialt isolera sig från omvärlden köper jag också. Jag är porrmotståndare i det privata, eller rättare sagt ”icke porr-konsument” av rent egoistiska skäl, jag vill inte bli beroende och jag vill inte bli impotent.

  Men sen undrar jag hur pass välunderbyggt det är att påstå att porr skapar prostitution. Han resonerar som så att om någon tittar på porr-kategorin ”asiatiska kvinnor” så kommer någon börja pimpa asiatiska kvinnor på ”marknaden”. Dvs porren leder till att kvinnor prostituerar sig. Jag påstår inte att hans påståenden är fel, jag vill bara veta hur pass väl det stämmer. Killen är från Israel tror jag och föreläser om ”gender” runt om i världen.

  Vad säger Ninni, Ulf och Erik om killens påståenden.

 62. @Torstensson:

  Att porr och prostitution existerar känns som en direkt konsekvens av brist på utbud av dessa varor på gratismarknaden.

 63. @Torstensson:

  ”Vad säger Ninni, Ulf och Erik om killens påståenden.”

  Till att börja med så säger jag att han inte ger en enda källa med vilken hans påståenden kan bedömas. Däremot så har Penn & Teller Bullshit sågat just den här sortens resonemang så vi kan börja med att länka till dem.

  Fortsättning av intervjun med den feministiska ”sociologen och experten” Diane Russell här. Som framgår i den längre intervjun är vad hon går på inte någon form av komparativ analys med en kultur som faktiskt saknar porr.

  Varför inte om nu ”vetenskapen” tror på hennes snack? Jo för feministisk vetenskap tror inte på att falsifiera resulta. Vad de tror på är SELF REPORTING där forskarna mer ägnar sig åt att tolks och sprida folks fördomar än att granska om de stämmer.

  Här är hela programmet Penn & Teller Bullshit, War on porn del 1 och del 2. Observera att det är både den feministiska vänsterns och den kristna högerns moraliserande man förkastar.

 64. @Torstensson:

  ”Men sen undrar jag hur pass välunderbyggt det är att påstå att porr skapar prostitution.”

  Personligen undrar jag varför jag ens skall behöva bemöta de här postmodernistiska sagoberättarna? Varför skall jag behöva bevisa att nåt är fel som sägs av en person som gör inga som helst ansatser att bevisa vad denne säger är rätt? Kan för allt i världen be mig kommentera gud också. Det är inte jag som skalle leta rätt på deras belägg det är de som skall presentera dem.

  Om publiken låter dem komma undan med det här, ja då skiter ju publiken uppennbarligen i om vad som sägs är sant eller inte. Varför skall vi bry oss när de bevisligen inte gör det?

  ”Han resonerar som så att om någon tittar på porr-kategorin ”asiatiska kvinnor” så kommer någon börja pimpa asiatiska kvinnor på ”marknaden”.”

  Hans rasistiska fördomar om asiatiska kvinnor är hans problem. Så han är en rasist. Varför skall jag egentligen behöva kommentera det?

  ”Dvs porren leder till att kvinnor prostituerar sig.”

  Så kvinnor dras inte till framgångsrika män i länder som har mindre tillgång till porr? Är det geniämnets motivering? Hans egna rasistiska fördomar och inkomepens på ämnet andra kulturer? Det är tillgång på snabba pengar som leder till att kvinnor prostituerar sig. Detta är mer ståuppkomik än föreläsning.

  ”Jag påstår inte att hans påståenden är fel, jag vill bara veta hur pass väl det stämmer. Killen är från Israel tror jag och föreläser om ”gender” runt om i världen.”

  Jag behöver inte påstå killens påståenden är fel, han har inte gjort sina påståenden rätt. Det är som att behöva kommentera att nån påstår en osynlig tekanna svävar runt i rymden ett argument som Bertrand Russel sågade 1952. Detta är ju teater där publiken håller med dem som säger vad de själva vill höra. Så istället för att utmana sina fördomar med fakta så lyssnar de postmoderna de bara på dem som bekräftar de fördomarna, de lyssnar bara på information som de valt de vill höra.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Russells_tekanna

 65. Många av argumenten mot porr är dom samma man har använt mot onani genom historien och mig veterligen har inte människor blivit översexualiserade,inåtvända,sinnesslöa och fått hår i händerna i någon större omfattning av onani.

 66. @michael:

  Folk blir ingenting av porr. Först blir människor saker. Sedan när de redan är det börjar de använda porr. Tillgång skapar inte efterfrågan – Efterfrågan skapar tillgång.

  Sociolog idag (i alla fall den antipositivistiska inriktningen) verkar i hög grad vara en yrkesgrupp vars specifika jobb är att säga raka motsatsen till vad som stöds av bevisning. Bevis säger att sex säljer, vad svarar sociologer? Jo att det är efterfrågan som skapar tillgång. Det är inte vi som skapat reklamen och genom konsumtion valt vilken reklam vi ser mer av. Det är reklamn som bara magiskt dök upp och började skapa oss.

  Jean Baudrillard (famous french intelletual): ”Its not you watching the TV – Its the TV watching you.”

  Jag: Öhh, nej det ÄR jag som tittar på TV:n och Baudrillard som är ett miffo.

 67. Kvotering, media och journalism

  ”0,33 procent. Så liten är andelen kvinnor som basar på tio av Sveriges största medieföretag. Det är skrämmande.
  Allt vore enklare att förklara om man jobbade med en hög mansgrisar. Men ­mina chefer och flertalet kollegor är bra, medvetna män. De hämtar på förskolan, ­accepterar ingen sexism och vill verkligen ”få fram fler kvinnliga profiler”.”

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/jenniferwegerup/article18517652.ab

 68. @Erik:

  Jennifer Wegerup:

  ”Problemet ligger på en mer subtil nivå. Där män ser och väljer män, beundrar och geniförklarar varandra. Där de spelar golf och käkar och ölar ihop, efter jobbet.

  Där majoriteten (männen) har tolkningsföreträde och därmed bestämmer vad som är viktigt att rapportera om.

  Och när männen i större utsträckning väljer och kommenterar nyheterna, då blir det de som tolkar världen, skildrar den och därmed också formar den och våra ideal.

  Ideal som bland annat säger att det är viktigt för kvinnor att vara behagliga, vilket är bland det sista man ska vara som journalist. Haha, så exotiskt och fräckt med de manliga kufarna/stjärnorna, vare sig de bajsar, krökar eller gormar. Men jag behöver bara sitta och lyssna på suckarna om en kvinnlig kollega som ringt in och ifrågasatt en redaktörs beslut, ”fan, vad hon alltid ska bitcha”, för att veta att spelreglerna är olika för könen.

  Regler som måste ändras.”

  Där har vi det igen: Världen som ska förändras, inte kvinnor som ska anpassa sig till världens regler.

  Man kunde påpeka åt Wegerup att det troligtvis mera handlar om att det är manlighet som premieras och inte män, men pga. att män är manligare än kvinnor kommer mera män att premieras. Kvinnor kunde ju också testa att vara mera manliga och se om det skulle funka, om inte så då kan man börja dra slutsatser om ”herrklubbar” osv. men inte före.

  Kvinnor sluta bitcha och bli mera manliga!* Kanske ’lösningen’ är så enkel?

  *Bra motto för en eventuell okonventionell jämställdhetskampanj, eller vad?

 69. @Matias:

  Wegerup:

  ”Problemet ligger på en mer subtil nivå.”

  Ööh, det där verkar ju inte alls subtilt av männen att premiera män så? Skulle det inte märkas om män verkligen höll på så där?

 70. Erik

  Han var hyffsad i början på föreläsningen, sen ballar han helt enkel ur och drar en lång drapa om att porrtittande män skapar efterfrågan på prostituerade kvinnor på gatan. Han slutade bland annat att titta på porr för att han drog de slutsatserna. Men prostitution har ju alltid funnits, romarriket hade knappast internet-porr och säkerligen ännu större prostitution än vad vi har idag med liknande öden för kvinnorna som sysslade med det. Dvs snygga prostituerade kvinnor fick bra liv hos kejsaren. Fulare prostituerade kvinnor på gatan levde fattigt eller mindre flådigt.

  Efterfrågan på sex kommer ju inte minska i samhällen som inte har internet. Det skulle inte förvåna mig om det vore tvärtom, att porren är så pass billig jämfört med riktig sex att det inte blir lika ”kul” längre? att gå till prostituerade?

  Man kan undra varför han helt ballar ur, kul att vara ridderlig? Kul att basha män? Kul att få betalt för att basha den enda gruppen man kan basha och komma undan med det, heterosexuella män.

 71. @Torstensson:

  Men för sjutton vet du vad stollen påstår vid 10.35? Han är så genustvättad i huvudet han på fullaste allvar påstår att anledningen kvinnor dokumenteras i intima situationer är:

  ”cause they wanted to please som guy they had feelings for”

  Tjejerna är kära, det är därför de klär av sig på varenda fyllefoto??? Vilka vackra och underbart fräscha könsroller han sprider med kvinnorna som aldrig är kåta, alltid kära, aldrig vill knulla, alltid har känslor och så vidare. Herregud! hur kan den här killen ens tillåtas föreläsa? Han är ju en intelligensbefriad konstnärsflummare. Inte ett ord han säger har belägg, han är mest en yngre Hugo Schwyzer som låtsas vilja ”bättra” män för att bli poppis bland kvinnor.

  ”Cause they wanted to please some guy they hade feelings for”???

  Alltså LYSSNA på honom. Han är ju blåst. Han beskriver inte tjejer utifrån nån som helst vetenskaplig grund, han beskriver som HAN personligen vill tjejer skall vara och som tjejer själva vill bli sedda. Det värsta av allt är att många tjejer faktiskt tror på det här tramset. De tror verkligen att om de klär av sig är det tecken på att de har känslor för killen.

  SUCK! En av mina kompisar har dokumenterat hundratals kvinnor i intima situationer. Och det var kvinnor som knappt kände honom. Att de skulle behöva ha känslor för en kille för att göra det är så verklighetsfrånvänd idioti jag har lust att anmäla youtubevideon för nån form av abuse. Det är sjukt att så fort man pratar om kvinnor är standarden vad kvinnor vill höra, inte vad som bevisats vara sant.

  Unga tjejer älskar att porra sig framför kameror. De gör det precis hela tiden på fester och verkligen inte bara med killar de känner och har någon form av känslor för. Den här killen är uppenbarligen en ovetenskaplig nolla som kan ingenting om kvinnors dualistiska sexualitet. Varför lyssnar jag ens på en föreläsning om kvinnor från en kille som verkar ha fått sin kvinnosyn från romantiska hollywoodkomedier?

  Och där började dåren ta upp självmord också som argument. Ett fenomen som är totalt mansdominerat och vad bryr han sig om? Jo givetvis risken att en tjej vars nakenfoto har kommit på avvägar skall begå självmord på grund av detta. Han säger ingenting om hur vansinnigt det är att begå självmord för en nakenbild som hela nätet är fullt av. Fjärran är han att kritisera iden att en tjej skulle BEHÖVA begå självmord för att folk kan hitta nakenbilder.

  Nä fy! Nu stänger jag av, nu gjorde han likhetstecken mellan en hallick (påtvingad chef) och en pojkvän (fritt vald sexpartner) för att sedan börja likställa porr med trafficking Han är helt sjuk i huvudet och bara hittar på saker som han tycker låter bra THE END!

 72. @Matias:

  Rena lögnen att män gör det, däremot styrks av Alice Eagly (Women are Wonderful-effekten) iden att kvinnor fungerar på det sättet när DE bestämmer.

  ”As Steve Moxon outlined in The Woman Racket (2008), women display a very strong same gender preference when recruiting and promoting staff, while men don’t, contrary to feminist conspiracy theories such as the “glass ceiling”.”

  http://www.avoiceformen.com/feminism/feminist-governance-feminism/bbc-a-job-creation-scheme-run-by-women-for-women/

 73. @Erik:

  ”Det är sjukt att så fort man pratar om kvinnor är standarden vad kvinnor vill höra, inte vad som bevisats vara sant.”

  Den här var så bra att jag jag vill plocka den skilt om ingen orkar läsa hela ranten, men ni borde. HAHAA!

 74. @Erik:

  Kanske hon projicerar sitt eget kvinnliga beteende på män och tror att de skulle göra likadant som hon själv? Kanske någon borde bara informera henne att män är och gör inte likadant som kvinnor gör.