Jan Helin, swesocs svarta ryttare
avatar

Det här blev ett väldigt långt inlägg, var inte riktigt min mening. Men jag hoppas det är väl värt att läsa. Jag börjar med att slakta debattinslaget med Janne Josefsson och Jan Helin. En viktig del, som du kan hoppa direkt ner till, är att jag granskar lagen och SVT:s sändningstillstånd. Vill du inte läsa den långa slakten så kan du hoppa direkt till den mycket viktiga, men lite kortare, delen om Aktuellts haveri när de gör ett politiskt motiverat avståndstagande. Sist men inte minst, så kan du går direkt till den korta snutten som förklarar den svarta ryttaren. Gissar att du är nyfiken på det Wink

Dolfs logo, munkavelversion

Eders Ödmjuke talar medans tid är

Det visade sig vara tur i oturen att jag inte lyckades klämma in det här i mitt förra inlägg om Egor Putilov och säkerheten, för dagen efter kom Aktuellt med ett inslag som inte bara gav en extra dimension till ”debatten” mellan Jan Helin och Janne Josefsson, det knöt också ihop Jan och Jannes debatt med Mattias Karlssons och Anders W Johnssons debatt om Putilov.

Debatten mellan Janne Josefson och Jan Helin hade som sin utgångspunkt att Vávra Suk råkade få lite utrymme i ett inslag den 22 september. Det kan vara värt att se det inför den följande kritiken av Jan Helin. Inslaget med Vávra Suk var tänkt att vara en debatt, men där låtsashistorikern Henrik Arnstad vägrade våga debatten. Märk väl att Arnstad glatt var med i Aktuellt och uttryckte sina ”sanningar”. Han vägrade bara diskutera dem med Vávra Suk.

Inslaget med ”debatt” (jag använder citattecken för jag har mer intryck av att det är en chef som tillrättavisar sina underlydande) mellan Janne Josefsson och Jan Helin:

Janne Josefsson – Jan Helin

Så, låt oss ta kritiken av inslaget punkt för punkt (dock inte nödvändigtvis i ordningsföljd, punkterna är lite snåriga, upprepas och vävs in i varandra):

 1. Vem tystar vem?

  Vem tystar vem?

  Man börjar i vanlig ordning med att voice-overn till bilder från manifestationen mot Nya Tider på bokmässan kallar tidningen för ”högerextrem” och hävdar att det ”inte är vilken tidning som helst”. (Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om att Vávra Suk misshandlades 2009, av alla tecken att döma politiskt motiverat.) Nya Tider betraktar sig vad jag kan förstå inte som högerextrem. Jag vet inte ens om de betraktar sig som höger. Om man skall vara objektiv och opartisk i sin rapportering bör man rimligtvis använda sig av termer som alla är överens om. Om det räcker med att någon som är ”betrodd” kallar någon annan för ”högerextrem” för att denne skall uteslutas från samhällsdebatten har vi verkligen ett demokratiproblem rörande vår yttrandefrihet.
   
 2. Jonathan Leman från Expo får sedan fritt orera om att man ”lyfter fram antisemitiska konspirationsteoretiker” och att personer som förnekar förintelsen får skriva i tidningen, och han hävdar sedan att den verkar i ”den rasideologiska miljön … samma politiska extremmiljö som de nazistiska och nyfascistiska grupperna”. Det här börjar bli ganska tröttsamt. Jag har hittills aldrig sett någon som lyft upp ett exempel på rasism eller ideologiskt extremt material i tidningen. Jag har inte heller någonsin sett något material av det slaget när jag varit inne på deras sidor. Framför allt har tidningen aldrig dragits inför rätta, än mindre fällts, för vare sig hets mot folkgrupp eller något annat. I det kontroversiella inslaget med Vávra Suk hävdar Suk dels att det handlar om något som förintelseförnekaren skrivit tidigare, det har alltså i sig ingen koppling till Nya Tider, dels att personen har blivit felciterad. Notera också att man är långt ifrån neutral i hur man behandlar de som intervjuas. När Vávra Suk i förbifarten råkar nämna ”lögner som bara DN har sysslat med” så är ankaret Cecilia Gralde kvick med att påpeka att DN inte är där för att försvara sig. När Vávra Suk kallar Arnstad för ”låtsashistorikern” är ankaret också noga med att ge Arnstad tillfälle att bemöta anklagelsen. Det verkar däremot vara fritt fram att få påstå vad som helst om Nya Tider och/eller Vávra Suk utan att man ger dem möjlighet att försvara sig eller bemöta anklagelserna.
   
 3. Den goda vänstern som står upp för alla människors lika värde

  Den goda vänstern försvarar alla människors lika värde

  Jan Helin inleder sedan med att de fick kritik för en debatt där de försökte debattera ”alla människors lika värde”. Jag har väldigt svårt för att kalla människor lögnare, då jag generellt tror människor om gott och uppfattar att felaktiga påståenden oftast handlar om okunskap eller felaktig information. Men jag kan inte för ett ögonblick tänka mig att Jan Helin inte vet vad det är han uttalar sig om. Min slutsats är således att han blåljuger tittarna rakt upp i ansiktet. Det är lätt att verifiera genom att se inslaget med Vávra Suk och Henrik Arnstad. Det handlade om Nya Tiders närvaro vid bokmässan, inte ”alla människors lika värde”. Något som Granskning Sverige också uppmärksammade. Helins reaktion är väldigt talande.
   
 4. Ankaret Nike Nylander hävdar att Jan Helin i ett möte sade att extremister inte skulle få debattera. Hon säger vidare att ansvarig utgivare och alla som var på mötet också uppfattade det så. Det nekar Jan Helin till. Janne Josefsson som tydligen inte var med på mötet, menar ändå att baserat på Helins artikel i DN och resonemang han hört innan sändningen att tolkningen ”extremister skall inte få debattera” är korrekt. Min tolkning av Jan Helins nekande och förklaringar är, osminkat och brutalt, att Jan Helin är full med skit.
   
 5. Två sidor – ping @Helin

  Två sidor – ping @Helin

  Helin anser att frågan om ”alla människors lika värde” inte är en fråga som har två sidor och som man inte bör debattera med extremister. ”Alla människors lika värde” är inte ett faktum. Det är en ideologiskt anammad utgångspunkt. Ett politiskt axiom, och som sådant, ett ganska bra axiom. Men det är lik förbaskat ett ideologiskt och subjektivt ställningstagande och som sådant måste det kunna debatteras. Det här känner jag mig för övrigt personligen berörd av eftersom jag aldrig har ställt upp på premissen om alla människors lika värde som ett faktum. I dagens sverige betyder det i praktiken att jag har arbetsförbud i offentliga sektorn (fast jag har aldrig blivit tillfrågad om var jag står ifråga om ”alla människors lika värde”) och är otänkbar i några som helst mediala sammanhang.
   
 6. Jan Helin säger att ”vad jag efterlyser här är att vi måste bli bättre på att lyfta fram fakta och granska dom här”. Amen!

  Jamen, så för fan, gör ditt jobb då och se till att man verkligen granskar på riktigt och lyfter fram fakta och inte en massa vänsterpropaganda.
   

 7. Etnopluralism?

  Etnopluralism?

  Jan Helin drar fram att man skulle kunna ha med Vávra Suk i en debatt om skillnaden mellan etnopluralism och nazism, men att han inte tror så många vet vad etnopluralism är. Enligt min mening är Helin ohederlig här, för han säger i princip att de med avvikande åsikter är välkomna att debattera, men (om man läser mellan raderna), de är bara välkomna att debattera de ämnen som passar honom. Så i praktiken är det ”jag skiter i vad du tycker, här diskuterar vi på mina villkor”.

  Vad etnopluralismen anbelangar, nä, jag visste inte vad det var, så jag kollade. Enligt wikipedia är ”Etnopluralism:

  en ideologi som menar att ingen ras eller etnisk grupp är mer värdefull än någon annan, men att de måste leva åtskilda för att undvika påstått negativa konsekvenser av genetisk och kulturell sammanblandning.

  Jag har personligen inget att invända mot första biten, andra biten ställer jag mig lite tveksam till formuleringen som den ges där, specifikt att ”de måste leva åtskilda”. Jag ser mångfald som något positivt, och önskar se en värld där olika kulturer lever med en viss åtskillnad utan att blandas urskillningslöst, men har ett väl utvecklat utbyte och umgänge med varandra. Så vitt jag förstår är det ungefär så långt ifrån nazism och racism som man kan komma, men jag får definitivt intryck av att Helin insinuerar att det bara är subtila skillnader mellan entopluralism och nazism, och att de i praktiken skulle vara är ungefär samma sak
   

 8. Jan Helin hänvisar till en text som han skrev i Dagens nyheter (Det är ett låååångt blankt stycke efter ingressen innan brödtexten börjar, men den finns där). Så låt oss titta lite på vad han säger där:

  Det går inte att förhålla sig opartisk till den värdegrunden och samtidigt säga sig omfatta den.

  Jag har redan visat att Helin är ute och far i det blå beträffande ”värdegrund”. Men oavsett, om han inte klarar sitt uppdrag så är han definitivt fel man på fel plats. Avgå!

  SVT:s journalistik ska enligt sändningstillståndet vara saklig och opartisk. Den ska också enligt radio- och tv-lagens demokratiparagraf utgå från ”det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

  Han fulciterar å det grövsta här. Första biten om saklig och opartisk är korrekt. Men vad gäller ”demokrati” och ”alla människors lika värde” så förekommer det inte alls i sändningstillståndet, och bara på ett enda ställe (eller två om man skall vara petig, för det står i separata paragrafer för tv och för radio) i Radio- och tv-lagen, och så här står det i 5 kap. ”Innehållet i tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv” om man citerar ordentligt (min kursivering):

  1 § En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv- sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

  Jan Helin läser lagen som fan läser bibeln. Det är en sjujäkla skillnad mellan ”programverksamheten som helhet” och att alla program skall efterleva detta på detaljnivå. Helin utelämnar en viktig del och hänvisar sedan till paragrafen på ett sätt som inte är tillämpligt. Och, jag repeterar, förutom motsvarande paragraf om radio förekommer varken ”demokrati” eller ”alla människors lika värde” i vare sig lagen eller sändningstillståndet.

  Det kan också vara värt att lägga märke till att Helin i DN-artikeln ekar samma retorik med nazityskland och ”lügenpressen” som Arnstad begagnade sig av i inslaget med Vávra Suk.
   

 9. Jan Helin hänvisar till ”värdegrunden”. Låt det bli allom känt att varken Radio- och tv-lagen eller sändningstillståndet (se nedan) nämner ”värdegrund”. Det existerar helt enkelt inte i dessa dokument. ”Värdegrund” är ett relativt nytt begrepp, det är svårt att hitta någon riktig definition, men NE har en bakom en betalvägg så jag har inte tillgång till hela uppslaget, men själva definitionen som kommer först kan ses även om man inte har konto:

  värdegrund, de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar.

  Örebro kommun ger en liknande definition i dokumentet Värdegrund för Socialförvaltningen:

  Värdegrund är ett etablerat begrepp som innebär de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning.

  Det är djupt problematiskt att man talar om värdegrund på tv (och myndigheter generellt) eftersom ”värderingar” per definition är subjektiva ställningstaganden. ”Saklighet och opartiskhet” är oförenliga med ”värdegrund”. Dessa två saker kan inte samexistera. Så Helin begår dubbelfel när han åberopar ett begrepp som inte förekommer i den relevanta lagstiftningen.

 10. Jan Helin säger att han inte tycker att vi skall ha debatter med nazister om alla människors lika värde. Varför inte? Enligt sändningstillståndet (läs gärna igenom det, hela tillståndet är bara 9 sidor, och styckena av intresse, 6–9 §§ och 13–15 §§, uppgår på sin höjd till 2 sidor totalt):


  SVT ska erbjuda en mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. I detta ligger att tillhandahålla ett varierat utbud på det svenska språket.

  Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. … SVT ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar.

  Notera ”mångfald av åsikter och meningsyttringar”, inte ”mångfald av hudfärger” eller ”mångfald av vänsterfeminister”.

  8 §
  Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program. SVT ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.

  Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter.

  Känns det som SVT följer sitt uppdrag på den punkten?

  13 §
  Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv, SVT ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet. Ämnesval och framställning ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.
  14 §
  Den som har befogat anspråk på att bemöta ett påstående ska ges tillfälle till genmäle. En begäran om genmäle ska behandlas skyndsamt. Bifalls begäran om genmäle. ska ett genmäle sändas så snart det kan ske i eller i anslutning till program av samma eller likartad karaktär som det som anmärkningen avser.
  Om en skriftlig begäran om genmäle har avslagits av SVT ska bolaget lämna information till den berörde om förutsättningarna för att hos granskningsnämnden för radio och tv anmäla bolagets beslut eller dess handläggning av ärendet. Ett beslut om avslag ska innehålla uppgifter om skälen för avslaget.

  Jag vet att det börjar bli tröttsamt att jag hävdar att diverse maktpersoner borde skaka galler och förplägas med vatten och bröd, men, jo, jag anser att det gäller också Jan Helin, hans förakt för demokratin han falskeligen förespeglar att han värnar är så grovt att han förtjänar en kall cell. Jag ställer mig tveksam till om han är värd vatten och bröd. Vatten duger gott åt honom.

  Det finns annars faktiskt en anledning att inte debattera människovärdet med nazister, en av punkterna jag tog upp som en godtagbar anledning att vägra en debatt i Att vägra våga debatten, är helt enkelt att frågan är så pass marginell och hör till en så pass begränsad intressesfär att det inte finns någon anledning att ödsla tv-tid på den. Den är helt enkelt en ointressant debatt för en överväldigande majoritet av befolkningen på samma grundval som det blir ointressant att ha debatter om frenologins giltighet och frågan om hur många svenska kvinnor som färdas till Blåkulla över påsk. Frågan om Nya Tider är däremot allt annat är marginell och begränsad.
   

 11. sippery-slopeJanne Josefsson tar upp den mycket viktiga punkten med det sluttande planet. En stor del av problemet här är att det inte finns några objektiva kriterier för vad som är ”högerextremt” och att man grundlöst påstår att andra är ”odemokratiska” eller inte står för ”alla människors lika värde”. Det är jäkligt bekvämt att bara smeta på någon av dessa etiketter på dem man inte vill släppa fram i debatten.
   
 12. Jan Helin lyfter flera gånger fram att  debatten  mellan Vávra Suk och Arnstad skulle ha varit dålig. Det är irrelevant i sammanhanget, särskilt som det inte går att säga i förväg om en direktsänd debatt kommer att bli bra eller dålig. Man kan ha synpunkter på hur  debatten  genomfördes, men det beniga fingret (skulden) pekar först och främst på Arnstad som inte ställde upp på att debattera. Sens moral: släpp inte in knäppgökar som Arnstad i seriösa program.
 13.  

 14. Blåsippa? Eller röd ros?

  Blåsippa? Eller röd ros?

  Jan Helin får frågan, både från Janne Josefsson och ankaret Nike Nylander, om hur han ställer sig till att låta sverigedemokrater debattera då han har kallat dem för fascister. Men han duckar från frågan och försöker begränsa det till Nya Tider. Jag är allvarligt frestad att citera Mona Sahlin och säga att hans anhang är ideologiskt drivna extremister … och hatar demokrati. De är fega uslingar. Det är en mycket viktig punkt som Josefsson och Nylander tar upp. Helin är skyldig att besvara denna frågeställning.
   
 15. Helin påstår att problemet med debatten var att de gav ”intryck av en falsk balans”. Ja, det kan jag förvisso hålla med om. Det framgick klart och tydligt att Arnstad var den ”gode” och Suk ”den onde”, och mer obalanserat än så kan det knappast bli.
   
 16. Helin säger:

  … vi har lätt ibland, och det gäller många redaktioner idag, till debatt. Vi tar den lätta vägen ut, där vi borde göra mer research och ta fram mer fakta och verifiera …

  Som Janne Josefsson säger så är det väl ingen som har några invändningar mot det. Men det är i alla fall inte vad jag uppfattar är hans verkliga ståndpunkt, hans artikel i DN och hans argumentation går helt emot debatter och yttrandefrihet på lika villkor. Helin framstår i mina ögon som den slickade bilförsäljaren eller vilda västerns handelsresande som prånglade ut snakeroot oil som en universallösning på allt från nageltrång till svärmorsproblem. Helin är en PR-mans skickligt uppbyggda fasad utan något substantiellt innehåll under skalet. Jag avslutar punktlistan med Janne Josefssons träffande kommentar på slutet:

  Du har stora problem när en redaktion uppfattar det på det sättet [extremister ska inte få debattera], jag läser det och uppfattar det på det sättet, och dom som redovisar idag vad du har sagt och skrivit …

   

Falsk balans, en högerextremister väger lika som en gås

Falsk balans, en högerextremister väger lika som en gås

Jag kommer lite osökt att tänka på vad en annan känd demagog sade: ”Så talar diktaturens kreatur till varandra.”

Och redan dagen efter råmade kreaturen när denna lilla pärla exploderade i Aktuellt:

SVT överger principen om opartiskhet och saklighet

Nu ett förtydligande. I gårdagens Aktuellt, den 28 september, så genomfördes en debatt mellan gruppledaren för sverigedemokraterna, Mattias Karlsson, och gruppledaren för centerpartiet, Anders W Johnsson.

I replikskiftet så gick Mattias Karlsson till hård attack mot den förra alliansregeringens politik, och han sa bland annat då med hänvisning till Anders W Johnsson att ni, citat, ”släppte in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister.”

Detta uttalande utgör en generalisering av, i detta fall, gruppen nyanlända flyktingar och asylsökande. Det här strider mot principen om alla människors lika värde, och mot bakgrund av det här vill Aktuellt understryka att redaktionen till fullo tar avstånd från detta uttalande.

Först och främst borde man nog ge lite mer kontext till vad Karlsson faktiskt sa. Karlssons uttalande så som det återges i avståndstagandet är inget annat än ett fulciterande, så här sade Karlsson, med korrekt kontext:

När det handlar om säkerhet i riksdagen så har sverigedemokraterna gång på gång under flera års tid lagt fram förslag om att förbättra säkerheten i riksdagen. Det har ni stoppat. När det handlar om säkerheten för sveriges medborgare under er tid i alliansen så rustade ni ner försvaret, ni rustade ner polisen, ni släppte in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister som inte hade giltiga ID-handlingar. Så ni har inget track record när det gäller säkerhet. Kom inte och påstå det.

Att aktuellt-redaktionen dagen efter gör ett uttalande i en sändning som tar avstånd från det här saknar sin like. Jag har aldrig tidigare sett eller hört en sådan markering i public service. Det är ett klart och tydligt politiskt ställningstagande från Aktuellt-redaktionens sida. Generaliseringar av debatterande parter är legio (helt vid sidan av att Karlssons ”potentiella sexförbrytare och terrorister” rent sakligt är helt korrekt), men SVT har aldrig tidigare på eget bevåg gjort uttalanden av denna typ. I Aktuellt 11 januari stod Ida Östensson och sa ifråga om sextrakasserier att:

Det handlar bara om kön. Det här är gruppen män som står för det hära.

På SVT Nyheter Opinion (som visserligen inte är ett tv-program, men drivs av SVT och rimligtvis borde verka inom samma ramar) skriver redaktionen i en artikel 5 juli:

Hur kränkande det än känns ÄR alla män potentiella våldtäktsmän, enligt författaren.

Här underlåter man inte bara att ta avstånd från generaliseringen, man lyfter också fram den (och t.o.m. förstärker vad författaren sa, för det var inte riktigt hennes formulering).

Om dessa formuleringar godtas måste också Karlssons uttalande godtas eftersom man släppt in tiotusentals män utan giltiga ID-handlingar föregående år.

Aktuellts uttalande är ett så grovt brott mot de ramar som fastställts i SVT:s sändningstillstånd att jag anser det motiverat att aktivera följande lilla passus från sändningstillståndet:

Detta tillstånd kan återkallas enligt bestämmelserna i 18 kap. 1,2 och 7 §§ radio- och tv-lagen.

Jag tänker anmäla detta till granskningsnämnden. Fast jag vet att jag kommer att få avslag. Till skillnad från idioten som anmälde debatten mellan Helin och Josefsson för att »Josefsson tar in ett begrepp som ”Vänsterextrem” i samma andetag som högerextremism så som om de vore lika goda kålsupare. Det här är osakligt och faktamässigt fel.» Det är mycket möjligt att vi får höra i ett kommande inslag att granskningsnämnden fällt Aktuellt för omnämnandet av vänsterextremism.

De som orkat läsa hela vägen hit undrar nu förstås över ”swesocs svarta ryddare”.

800px-Ingsoc_logo_from_1984.svgSwesoc alluderar förstås till Ingsoc, den totalitära socialismen i Orwells roman 1984. Och om man inte förstår kopplingen tycker jag definitivt att man skall ta och läsa boken. Den är en ögonöppnare.

Den svarta ryttaren alluderar till apokalypsens fyra ryttare på domedagen i Johannes uppenbarelse. Det slog mig när jag höll på med inlägget att precis som de fyra ryttarna i sjätte kapitlet av Uppenbarelseboken kommer med världens undergång, så har vi fyra ryttare som kommer med demokratins undergång, ungefär så här:

 1. Ryttaren på den vita hästen: Det finns lite olika tolkningar om vad den vita ryttaren egentligen står för. I den svenska bibeln från 1917 är det ”segraren”, på engelska sägs att ryttaren kommer för att erövra. Ibland tolkas det som att det är anti-Krist, ibland som att det är pesten. Jag tycker en passande tolkning för swesocs vita ryttare är Anne Ramberg. Råttor, pest och Ramberg som rättsrötans företrädare, låter som en logisk kombination enligt mig.
 2. Ryttaren på den röda hästen: En vanlig tolkning av den röda ryttaren är att den röda färgen symboliserar blodet, och att ryttaren kommer med kriget. Specifikt inbördeskriget (till skillnad från den vita ryttaren erövraren) som söndrar och söndersliter folket. Vem passar väl bättre som swesocs röda ryttare än Dan Eliasson som kastrerat vår poliskår så att terrorister och ligister har fritt fram att spilla medborgarnas blod och sprida död och förintelse.
 3. Ryttaren på den svarta hästen: Enligt bibeln kommer den svarta ryttaren med svält. I sverige har vi blivit svältfödda på sanningen, vi matas med förgiftade fakta och vinklade hullingförsedda nyheter. Visst passar väl Jan Helin och den svarta hästen varandra som handen och handsken?
 4. Ryttaren på den gulbleka hästen: Enligt bibeln är ryttaren på den gulbleka hästen Döden som kommer med dödsriket i sitt följe. Om vi tänker i termer av demokrati så låter det i mina öron precis som Stefan Löfven.
   
 5. the_four_horsemen_of_the_apocalypse_by_korintic-d4l7icg

  ©2016 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Jan Helin, swesocs svarta ryttare — 29 kommentarer

 1. Pingback: Värdelös television | Jan Millds blogg

 2. Hej.

  Som ungdomarna säger (?): ”Boom! Headshot!”

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 3. Sjukt….
  En debatt om ingenting.
  Jan Helin skruvar fast ”allas lika värde”.
  Fast alla vet att det inte är sant.
  Min pension skall betalas av icke anställningsbara muslimer-
  Tror någon på fullt allvar att de betalar min pension…..
  Lycka till bröder,Födda 63 jobbat hela livet.
  Ingen bakom oss kommer att bidra till vår pension.
  Tack Löven för att du importerade 500 000 obildbara muslimer.
  Precis vad vi behövde!

 4. Robert Aschberg sätter fyr på en bil.
  Vi visste att han är en psykopat
  Vänsterextremister förnekar sig icke.
  Robert har miljoner på banken.
  Han kan kosta på sig att fjolla runt.
  En patetisk pajas.

 5. Robert är en vit fet man………
  Normkritiskt så är han mindre värd än städaren som jobbar svart hos oss.
  Städaren är neger och kommer från Gambia
  Han är det ”nya” Sverige där rasifierade invandrare skall göra skitjobben.
  Lycka till…………
  Assimileringen har totalt misslyckats
  Robert kan dock leva vidare i all välmåga .
  Trots alla pengarna så är han fortfarande kommunist.
  Kaviarkommunist men ändå tvättäkta
  Som Sjöstedt ungefär

 6. Om Aktuellt nu för första (?) gången känner sig nödgade att ta offentligt avstånd från Karlssons uttalande, betyder det att redaktionen helhjärtat ställer sig bakom alla andra uttalanden som medverkande gjort i programmet under åren?

 7. Stort tack till dig Dolf för denna genomgång av TV och Jan Helin! Nu är det verkligen dags att kasta ut apparaten och sluta finansiera idiotierna.

 8. Bra inlägg.

  En stor del av problemet här är att det inte finns några objektiva kriterier för vad som är ”högerextremt” och att man grundlöst påstår att andra är ”odemokratiska” eller inte står för ”alla människors lika värde”. Det är jäkligt bekvämt att bara smeta på någon av dessa etiketter på dem man inte vill släppa fram i debatten.

  Det är så här man gör, hela tiden, om alla man vill motarbeta men där man saknar argument. Man gör så med SD, Folkets Demonstration, alternativ media … Det är så otroligt genomskinligt, kejsaren är fullständigt naken och det är helt klart vilka som är problemet här i Sovj … förlåt Sverige.

  Men folket tycks vilja ha den korrupta makteliten kvar … I don’t get it.

 9. @Rikard: Den var en ny, tror jag inte jag har hört tidigare. Men det var ju ett talande uttryck.

 10. @Egon:
  Aschbergs bilbrännnande var en fullständig nyhet för mig. Konstigt att jag aldrig hört talas om det. Jag undrar om detta någonsin sändes i TV. Och vems var bilen?
  Han har ju också gjort sig skyldig till tidigare våldsamheter ifråga om bilar när han 1991 sparkade in dörren på en bil som inte stannade vid ett övergångsställe (alltså innan väjningsplikten infördes).
  Rätt talande blir då vad programdirektören säger i artikeln som jag länkade till under själva videoklippet av bilbränningen:

  Anders Knave, programdirektör på MTG TV, har tidigare berättat om programmet för Dagensmedia.se:
  – Jag har förstått att ditt sätt att vara inte förändras när du är under hypnos, utan dina egenskaper förstärks bara. Så det här handlar mycket om hur väl du känner dig själv. Det är en klassisk ”set up” som sticker ut i och med transen.

 11. @Marie-Louise:
  Vassego. Ja, jag tycker absolut att det är dags att sluta finansiera idioterna om man inte, som jag, redan gjort det. (Notera att jag inte påstått att du skall behålla apparaten, för det vore uppvigling om jag gjorde det.)

 12. @Ninni:

  ”Men folket tycks vilja ha den korrupta makteliten kvar … I don’t get it.”

  Stockholmssyndrom på nationell nivå?

 13. @Ninni:

  Har du noterat att moderaterna nu öppet på sin hemsida erkänner att man har ljugit i alla år om det här med internationella konventioner?

 14. @Utlandssvensk:
  Att M öppet medger att de ljuger (det var den saken jag svarade på om du kollar länken). Jag var inne på deras sida http://www.moderat.se/, men ser inget som uppenbart passar in på det du säger. (Inte för att jag tvivlar på att de ljuger, det är jag helt övertygad om att de gör.)

 15. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Moderaterna har nu på sin hemsida följande uttalande:

  ”Sverige behöver en tillfällig paus i flyktingmottagandet. Det betyder att den som kommer till Sverige för att söka asyl från ett annat säkert EU-land, såsom Danmark eller Tyskland, som huvudregel ska nekas inresa (direktavvisning). Med förslaget respekteras FN:s flyktingkonvention.”

  http://www.moderat.se/migration-och-integration

  Notera sista meningen: ” Med förslaget respekteras FN:s flyktingkonvention.”

  Så är det och så har det varit hela vägen. Man inser då lätt att vi aldrig hade behövt att ta emot mer än några få procent av de som har kommit de senaste 30 åren, eftersom det är nästan omöjligt att komma hit utan att passera säkra länder.

  M erkänner nu helt öppet att de har ljugit oavbrutet under mycket lång tid. I nästan varenda riksdagsdebatt jag har sett de senaste 10 åren om immigrationspolitiken har företrädare för M dragigt upp detta med internationella konventioner. ALLT VAR LÖGN!!!!!! Detsamma gäller självklart övriga sjuklövern, men vad jag vet har de inte öppet erkänt detta ännu.

  Vidare har HELA svenska MSM systematiskt och medvetet ljugit om detta. Jag har personligen upplyst många av dem om detta när jag fortfarande inbillade mig att de brydde sig om sanningen, dvs. för 10-15 år sen. Vidare vet jag att många, många andra har gjort samma sak.

  De visst att de ljög. Hela vägen.

 16. @Utlandssvensk:

  Jo, jag vet. I 41 år har de etablerade politikerna bedragit svenska folket. 41 år! Och saken är, M låter mycket nu men det är höga toner i artiklar o på sociala medier. I RD är det betydligt tunnare med action. Där sitter de mest på händerna och låter landet destabiliseras ytterligare av socialismen regeringen + V bedriver … 2 år till med socialism ovanpå detta, mumma! Blir bra det här.

  Men vi har de politiker vi väljer …

 17. @Ninni:

  ”Men vi har de politiker vi väljer …”

  Det har vi haft länge…. Cry

  Jag är dock otroligt förvånad över att det inte blir starkare reaktioner nu när lögnen står svart på vitt på moderaternas hemsida. Ingen verkar tycka att detta är vidare upprörande! Är folk verkligen så totalt bedövade?

  ”I 41 år har de etablerade politikerna bedragit svenska folket. 41 år!”

  Jo, delvis. Men lögnerna har varit varierande både i sort och storlek. Det var helt klart värst under 2010-2014.

  I grunden utvecklades Sverige som de flesta västländer fram till 1991. Dvs. först fanns det en naiv tro på mångkultur, sen kom det en motreaktion (Luciabeslutet och NyD). Men sen kom det någon form av motreaktion till motreaktionen, som jäste långsamt fram till 2006 för att sen övergå i rent och skärt vanvett under Reinfeldt.

 18. @Utlandssvensk:

  Jag är dock otroligt förvånad över att det inte blir starkare reaktioner nu när lögnen står svart på vitt på moderaternas hemsida. Ingen verkar tycka att detta är vidare upprörande! Är folk verkligen så totalt bedövade?

  Ja, det är märkligt. Mycket märkligt.
  Det är ju skador på vårt land, som kanske inte ens Går att fixa igen. Man har, med berått mod, försatt folket i fara för liv o hälsa. Det är ju dessutom inte ens Bara invandringsfrågan … Identitetspolitiken, försvaret är andra ”trevliga” delar.

  Och även om man skulle lyckas få ett sammanhållet o harmoniskt post-kristet Sverige igen … Kostnaden för detta sociala experiment, den notan får folket betala.

 19. @Ninni:

  ”Man har, med berått mod, försatt folket i fara för liv o hälsa.”

  Exakt så! Om man så önskar, kan man gå ett steg längre: Man har de facto implementerat något som nästan säkert kommer att leda till att folket utplånas som folk.

  Detta har skett med ett flertal metoder men något av grundbulten i hela historien har varit detta trams om internationella konventioner. Nu har jag läst på, rejält och för länge sen, och har hela tiden insett att det var en fräck lögn. Men få har trott på detta.

  Men likväl trodde jag att när de grövsta brottslingarna öppet erkände, så skulle det bli en kraftig reaktion.

  Tydligen hade jag fel. Igen….

 20. Demokrati och yttrandefrihet,två personer med olika åsikter debatterar och åhörarna tillåts sedan bilda sin egen uppfattning vem man anser ha mest rätt.
  SVTs demokrati och yttrandefrihet,två personer debatterar varför en tredje part har fel där denne inte tillåts uttala sig.

 21. @michael.:

  SVTs demokrati och yttrandefrihet,två personer debatterar varför en tredje part har fel där denne inte tillåts uttala sig.

  Varefter en journalist intervjuar en annan journalist som förklarar vem som vann debatten.