Ett ord, etniska grupper och bruna råttor
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke brukar diverse ord

– Ingen familj, etnisk grupp eller företag ska tillåtas kontroller direkt/indirekt mer än fem procent av media.

… och så var cirkusen igång.

Givetvis handlar det om Anna Hagwalls (SD) motion om att slopa presstödet. Eftersom motionen är väldigt kort så tar jag med hela motionstexten:

Motion till riksdagen
2016/17:693
av Anna Hagwall (SD)

Sprid ägandet i medierna

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medieägandet bör fördelas på fler oberoende företag och personer och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa presstödet och tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SVT ska börja koda sina sändningar och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Hela åttio procent av medierna ägs och kontrolleras av en och samma ägare.
Det är inte acceptabelt. Därför behövs en spridning i ägandet av medierna som fördelas på fler oberoende företag och människor. För att förändra detta föreslår jag ett slopat presstöd och att Sveriges Television börjar koda sina sändningar i syfte att var och en som vill abonnera på deras kanaler får göra ett eget aktivt val om detta. I detta behöver dock finnas en tv-kanal inom Sveriges Television som behålls öppen för samtliga medborgare. Vidare bör denna kanal inneha mandat att bryta samtliga övriga kanalers sändningar i händelse av att kritiskt viktig information behöver sändas nationellt på samtliga kanaler.

– Anna Hagwall (SD)

Jag vet inte var hon har fått 80 % från, det verkar vara grovt fel. Men bortsett från det är det enda anmärkningsvärda med motionen att … tja, det står inte så mycket i den.

Personligen anser jag själv att man rätt och slätt borde slopa presstödet och låta tidningarna överleva för egen maskin, det är helt i linje med min generella politiska filosofi. Jag tycker alltså i viss mån att hennes motion är ett steg i rätt riktning, men inte helt. Men som sagt, motionen var ju inte särskilt fyllig så den lämnar ju en hel del att fundera över. Det var tydligen inte bara jag som tyckte det.

Så Anna Hagwall begick dumheten att besvara frågor via mejl från Aftonbladet. Och då gjorde hon den dubbla dumheten att uttala sig om Bonnierskontrollerade medier, bland annat svarar hon på en fråga:

Hur skulle slopandet av presstödet till landets lokaltidningar minska Bonniers makt över media-Sverige?
– De flesta små tidningar kontrolleras direkt eller indirekt av Bonnier och varför denne skall få betalt av svenska skattebetalare är en gåta. De små tidningarna i landsorten har blivit direkta eller indirekta språkrör till DN/Bonnier, skriver Anna Hagwall i ett mejl till Aftonbladet och fortsätter:
– Låt de små Bonnierska tidningarna i landsorten gå under ty då uppstår ett tomrum som kan fyllas av tidningar som bryr sig om människor och företagare på orten.

och så förstås …:

Därför vill SD-ledamoten ha en reglerad mediemarknad, där bland annat etnicitet ska vara en faktor och där ägandet inte får bli större än fem procent, skriver hon.
– Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media.

Dessa saker som i artikeln förekommer klart åtskilda med annat emellan och som del av ett resonemang presenteras i ingressen ihopklippt som:

– Låt de små Bonnierska tidningarna i landsorten gå under. Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera mer än fem procent av media, skriver SD-toppen i ett mejl till Aftonbladet.

… och det verkar också vara det som sprids vidare i andra tidningar.

Man konstruerar alltså ett gångbart citat som man sen kan dreva på. Hela drevet som nu håller på att dra igång baserar sig egentligen bara på att ordet ”etniska” förekommer på ett ställe, och faktumet, som det bör poängteras att hon själv inte berör någonstans, att Bonnier är en judisk familj. Hon gör överhuvud taget inget uttalande om någon specifik etnicitet.

Jag reagera på detta, för tvärt emot vad man kanske kan tro så brukar jag ha ganska bra marginal när jag går på krigsstigen. Jag undviker att hänga upp mig på enskilda ord och är försöker förstå vad skribenter verkligen har för avsikt med vad de säger istället för att bara tolka det på ett sätt som passar min egen agenda. Ett par mycket matnyttiga texter om detta som jag verkligen rekommenderar är Ohederliga debattekniker kortsluter debatt av statsvetaren Katarina Barrling och Låtsad dumhet är en tickande bomb av Sanna Rayman.

Jag reagerade först på att det (som jag trodde) stod ”mer än 5 %”. Min omedelbara tanke blev att det förmodligen var ett typo och skulle vara ”50 %” för annars skulle det ju innebära att det behövdes minst 20 ”etniska grupper”, och finns det ens så många i sverige? Jag var inte klar över om intervjun hade skett muntligt eller skriftligt, så jag började undra om det var möjligt att hon kanske hade sagt ”enskild grupp” (vilket hade passat i sammanhanget” eller att det till och med skulle kunna handla om ett autokorrekt-fel (vilket väl fortfarande inte är helt uteslutet). Tar man bort ”etniska” får man ”ingen familj, grupp eller företag”. Det förefaller mig inte som om det skulle handla specifikt om etnicitet, utan snarare rent allmänt om ägarkoncentration av medierna.

Nu tror jag inte att det rör sig om några sådana fel. Hon var nog mer än lovligt korkad. Men jag litar inte för fem öre på Aftonbladet. Det som återges är klippta stycken ur mejlet, inte mejlet i sin helhet. Jag har så fruktansvärt lågt förtroende för dem att jag inte ens utesluter att de rätt och slätt fabricerat eller förvrängt hennes svar. Vore det helt fabricerat skulle hon inte kunna motbevisa det för hon har inget alls i så fall att visa fram. Och jag tror faktiskt att medierna sjunkit så lågt att de skulle kunna ta till sådana tjuvknep. Men troligaste är att man bara grundat på att hon namnger ”Bonnier” som medieägare och sen på en annan plats använder ordet ”etniska” så har man lyckats skapa en skandal som förmodligen, vad det verkar, kommer att leda till att hon utesluts ur partiet.

Min slutsats är att det här i mångt och mycket är en fabricerad nyhet.

Jämför med gårdagens inlägg där jag tog upp advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs nedvärderande uttalanden på sin blogg om bruna råttor, gatans parlament och rännstenen där hon placerat ”taltratten” och riksdagsmannen Hanif Bali. Det ska sägas att bloggen inte är en privat historia utan hennes bloggande där sker som en del av hennes verksamhet som generalsekreterare. Advokatsamfundet är inte heller vilken liten syklubb som helst, den har särskilda befogenheter som närmast gör den likvärdig med en myndighet, och Anne Rambergs sitter på en maktposition med ett oerhört inflytande. Se t.ex. Hilda + Ruben = Sant på Ledarsidorna.se.

Anne Rambergs post om råttor följdes sedan av Cecilia Hagens drapa om att utplåna mänskliga råttor och om frågan om man skall använda gift.

Nej, jag tror inte att Ramberg och Hagen allvarligt menar att man skall börja utrota sina meningsmotståndare, inte mer än jag menar på allvar att de skall ta cyanidpiller. Fast jag tycker idén är ganska tilltalande. Det framgår dock klart och tydligt att det de skriver speglar deras syn på människor som inte delar deras syn på viktiga frågor.

Jag tycker kan vara värt att jämföra hanteringen av ”etniska grupper” och ”bruna råttor”. Jag kollade på Aftonbladet, Expressen, DN, SvD och GP, sökte å ena sidan på ”Ramberg”, ”Hagen” och ”Råttor”, sökte på den andra sidan ”Bonniers”. Det här blev resultatet:

Bruna Råttor
Etniska grupper
21 september 2016
Anne Ramberg: ”Bruna råttor tittar alltför ofta upp ur sina hålor. Bedrövligt är t.ex. att skåda hur en moderat riksdagsman väljer inte bara att ropa med gatans parlament utan att därtill, i många stycken, agera som dess taltratt. Hanif Balis samtalston hör hemma, inte i Sveriges riksdag, utan i rännstenen. Och debatten behöver hyfsas. Till fromma både för fattigpensionärer och asylsökande flyktingar. ”
29 september 2016
Cecilia Hagen: ”Det är de där andra rådisarna [mänskliga] jag skulle vilja utplåna på ett värdigt vis. … Hur man ska bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?”
05 oktober 2016
Anna Hagwall: ”– Låt de små Bonnierska tidningarna i landsorten gå under ty då uppstår ett tomrum som kan fyllas av tidningar som bryr sig om människor och företagare på orten.

– Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media.”

 
Aftonbladet:
ingen reaktion från tidningen.
Virtanen försvarar Ramberg-Hagen på twitter:


 
Dagens nyheter:
Cecilia Hagen kritiseras för krönika om ”mänskliga brunråttor”
(Kort, saklig, avslutar med replik från Hagen)

 
Göteborgsposten:
Halleluja, en kritisk ledare: Teodorescu: Vad är det som håller på att ske i Sverige?
Göteborgsposten:
Kort, saklig, citerar ärligt: Interna strider inom (SD) – om presstöd

 
Svenska Dagbladet:
Avviker från det allmänna mönstret,
1. kritisk ledare från gästskribent: Fredrik Johansson: Bristen på stringens försurar debatten
2. Ytterligare en kritisk ledare från samma gästskribent: Fredrik Johansson: Tonläget, näthatet och stringensen
3. Kritisk debattartikel från Annika Borg (teologie doktor), Ann Heberlein (lektor i etik), Jakob Heidbrink (docent i civilrätt), Sarah Mohammad (människorättsaktivist) och en rad andra personer: ”Djupt oroande när människor kallas råttor”
4. Anticimex bortförklarar: Cecilia Hagen: De missförstår mig med flit

 
Expressen:
1. Cecilia Hagens ursprungliga krönika: Hur ska man bli av med mänskliga brunråttorna?
2. Cecilia Hagen förklarar och rättfärdigar: ”Sluta rasista! Sluta nazista! Sluta terrorista och extremista!”‬‬
3. Tydligen ingen internkritik. Chefredaktören tweetar:


Expressen:
1. Antisemitism-kortet: SD-ledamot vill minska Bonniers inflytande
2. Chefredaktören går lös, använder fulcitatet från AB: Mattsson: Utspelet är förstås ren galenskap
3. Chefredaktören bloggar: SD-förslag om ”etnicitet” bland medieägare är historielöst – bra att SD backar direkt

 

Jag har undvikit att kommentera, utom där jag känt att det varit nödvändigt. Jag tror bilden framstår ganska klart ändå.

Det är inte direkt så att jag tycker att Anna Hagwall har hanterat det här smart eller att Rambergs och Hagens retorik förstör min nattsömn, men jag tycker det är en klar slagsida i reaktionerna. Om Ramberg och Hagen hade fått samma behandling som Hagwall hade de utan tvekan, med tanke på att deras uttalande var bra mycket grovare, varit sparkade för länge sedan och förmodligen gått i självmordstankar nu. Det finns ingen som helst proportionalitet eller konsekvens i bedömningarna.

Tycker Hanif Bali har en passande slutkläm på det här inlägget:

… och så förstås, när jag höll på med det här så kom ”nazist”-filmen. Det får vänta, jag har inte tid och ork för det just nu. Jag tar det imorgon om inte någon annan tar upp det på ett förnuftigt och vettigt sätt (jag tvivlar).

©2016 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Ett ord, etniska grupper och bruna råttor — 6 kommentarer

 1. Hej.

  Hagwall har glömt en viktig sak i mediahantering: antingen måste du kontrollera format och forum, och då kan du använda formuleringar som verkar märkliga eftersom du kan lägga ut texten (diverse statsbidragsfinansierade medias insmickrande intervjuer med Goda människor) eller så måste du komma ihåg att reportern och dess uppdragsgivare är din fiende. Uttalanden skall vara korta och grammatiskt/semantiskt komponerade så att de svårligen kan saxas sönder till för reporterns agenda gynnsamma stycken.

  Ett alternativ är förstås att kräva att intervjusvar skall återges i sin helhet eller inte alls, samt att insistera på att tredje part spelar in och bevarar originalmaterialet: få journalister, om några, i bidragsmedia skulle gå med på detta.

  Hur Ronald Reagan hanterade journalister, både som senator och president, borde vara obligatorisk studiematerial för politiker.

  (Journalisten skall betraktas som fiende, enär du då ständigt är på din vakt. Därför söker journalister alltid etablera en mysig ’vi’-känsla vid en intervju, för att få den tillfrågade att sänka garden. Journalister är inte ute efter att rapportera det du vill ha fram, inte heller strävar de efter att presentera en objektivt sann bild av ett skeende eller en person, och de är definitivt alltid ute efter något som ger genomslag.)

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare
  Ps Ovanstående är inte bara akademisk kunskap, utan också erfarenhetsbaserat. Ds

 2. Tja…
  Jag trodde länge att SD hade en seriös ledning och att den salongsfähiga delen av SD inte delade SD-pöbelns värderingar. Många gånger har jag i diskussioner påpekat att SD inte lagt förslag som stämmer överens med olika tokiga uttalanden från sympatisörer. (Precis som att S inte vill göra revolution även om vissa SSU:are pratar om revolution (utan att vet vad det betyder förvisso)).
  Pöbeldelen av SD-sympatisörerna har ju inget annat parti att välja på så deras röster har de ju automatiskt (precis som de s.k. ”gråsossarna” som länge röstade på S trots att de inte gillade S:s politik utan ville tillbaka till äldre sossepolitik.) utan att föra sådan politik.

  Men jag har alltmer börjat inse, mycket på grund av Ninnis inlägg om SD här, att den salongsfähiga delen till stor del delar de här pöbelåsikterna, och istället spelar teater för att få med sig mer sansade och bildade människor.

 3. Pingback: Skratta aldrig åt nazister! | Genusdebatten

 4. @Rikard: Är helt enig med dig om att alla journalister är att betrakta som fiender. Också med viss erfarenhet.

 5. @MJx: Finns liknande i de andra partierna. Man gör bara inte affär av varenda dumhet i deras fall.

 6. Pingback: Om kränkningen av Trumpna kvinnor | Genusdebatten