Det som skulle vart en artikel
avatar

Jag och Dolf skrev nedanstående text i förhoppning om att få in den på Dagbladet.no. Då den, tyvärr, inte blev publicerad där så publicerar jag den här istället.

I artikeln Ta ikke moroa fra oss! beskriver Rolness träffande feminismen i Sverige: ”det nærmeste du kommer statsreligion, samtidig som den forlengst har sprengt grensene for menneskelig fornuft, og nå nærmest ligner et tankemonster fra en annen planet.” Rolness skrapar ändå bara på ytan av dagens galenskaper.

Varje gång man gräver i en sakfråga får man en mer nyanserad bild än den feminister framhäver; oftast är bilden som framträder direkt motsatt de feministiska flosklerna. Sandra Nelsen skriver i artikeln Ikke vær redd Rolness!: ”Det ubetalte dobbeltarbeidet svenske mødre driver med gir både dårlig helse og sykemeldinger.” En klassiker – fast ibland heter det att kvinnorna trippelarbetar. Låt oss titta närmare på detta exempel på feministisk retorik.

Hur är arbetsfördelningen i svenska hem? Enligt t.ex. rapporten Nu för tiden från Statistiska centralbyrån 2013, lägger mödrar mer tid på hemarbete, men pappor, i synnerhet i familjer med med småbarn, arbetar mer totalt (förvärvsarbete + hemarbete). Hur blir mindre tid totalt ”dubbelarbetande”? Varför säger feminister: ”män tar inte ansvar för det obetalda hemarbetet” men aldrig: ”kvinnor tar inte ansvar för familjens försörjning”? Varför lägger man till en negativt känsloladdad dimension på hemarbetet genom att kalla det ”obetalt”? Betalning handlar om utbyte, man ger en produkt åt en annan och ersättningen man får är betalningen. I hemarbetet är man sin egen kund, när man gör saker åt sig själv är det resultatet av arbetet som är betalningen, och som en extra bonus är det skattefritt. En mer korrekt term vore ”egenproduktion”, men det saknar en känsloladdad dimension.

Är man ensamstående utan barn är man fri att själv styra sin tid. Hur används tiden då? Även här lägger kvinnor mer tid än män på hemarbete. Det förefaller alltså som att hemarbetet är viktigare för kvinnor än för män, varför förväntar man sig då att hemarbetet ska delas lika inom ett parförhållande?

Den skandinaviska meta-studien Workhours and worklife balance (Albertse K., et al., 2008) fann att män är ok med att jobba mycket medan kvinnor inte vill göra det, men är ok med att mannen gör det. Den svenska studien Papporna och motiven: Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv (Almquist A.-L., Sandberg A., Dahlgren L., 2010) hävdar: ”I detta perspektiv skulle en anledning till männens fortsatt låga uttag av föräldraledigheten vara kvinnornas obenägenhet att släppa sin dominans i familjesfären.”

Professor Bo Rothstein visar i Det moderna patriarkatet – den kausala mekanismen på ytterligare en aspekt av arbetsfördelningen. Kvinnor tenderar att ”gifta sig uppåt”, både i ålder och position på arbetsmarknaden. Mannen har därför vanligen kommit längre i yrkeslivet och har därmed en högre lön. Det är då ekonomiskt gynnsamt för paret att han ansvarar för försörjningen och hon ansvarar för hemmet.

Studie efter studie visar en mer nyanserad, oftast motsatt, bild jämfört med feminismens utmålande av kvinnan som ”offer”. Feminister sätter männens val som måttstock efter vilken kvinnors val bedöms. Väljer kvinnor som grupp annorlunda än män, menar man att kvinnorna ”förlorar” och deras val kallas ”en kvinnofälla”. Men det feminister behöver inse är att det finns andra värden i livet än pengar; en svensk studie, Det envisa könsgapet i inkomster och löner. Hur mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar (Angelov N., Johansson P., Lindahl E., 2013), säger: ”Slutligen är det viktigt att poängtera att kvinnor inte nödvändigtvis ska ses som förlorare i och med att de generellt minskar sitt engagemang i arbetslivet för att i stället engagera sig mer i uppfostran av barnen. Om glädjen av att förvärvsarbeta understiger glädjen av att umgås med sina barn är papporna förlorarna, eftersom tid med barnen inte kan transfereras medan inkomst kan delas lika inom familjen.”

Den s.k. jämställdhetsparadoxen, (se t.ex. Schreiner C., 2006. Exploring a ROSE garden: Norwegian youth’s orientations towards science: seen as signs of late modern identities), visar tydligt att kvinnor och män är olika; med ökad jämställdhet och ekonomiskt välstånd ökar könsskillnaderna i val och valen blir då mer könsstereotypa. Varför då förutsätta en önskan att dela försörjnings- och hemarbete lika? Varför ser feminister ner på kvinnors val?

Individer som försökt att bemöta feminism i debatter har tystats med diverse härskartekniker (t.ex. ”kvinnohat”, ”vita kränkta män”, ”rädd”) vilket leder till att feministisk retorik får stå oemotsagd. Det är en av orsakerna till att feminismen i Sverige blivit sådan som den är idag.

Vi menar att jämställdhet är lika rättigheter och skyldigheter, inte nödvändigtvis lika utfall. Kvinnor och män är olika; man kan inte förvänta sig lika utfall på kollektiv nivå. Bättre vore att mäta välbefinnande, då individer som gör fria val rimligen mår bättre: ”Women around the world are happier than men, regardless of which happiness question is used.” (Graham & Chattopadhyay, 2013. Gender and well-being around the world.)

På en punkt har dock Sandra Nelsen rätt. Sverige har problem med kvinnors sjukskrivningar för psykisk ohälsa. De ökar lavinartat i takt med feminismens ökade dominans i samhället. Kvinnors ökade ohälsa ter sig naturlig då feminister inte respekterar kvinnors val utan hela tiden framställer kvinnor som ständiga förlorare och offer ”drabbade” av orättvisor. Det är, i vårt tycke, en mycket nedvärderande kvinnosyn, som vore kvinnor hjälplösa löv som virvlande i vinden saknar förmåga att styra sina liv genom medvetna val.

Kommentarer

Det som skulle vart en artikel — 17 kommentarer

 1. Bra skrivet jag tycker ni ska försöka få in debattartiklar på nyheter24 har man läst en del debattartiklar där så håller era betydligt högre standard.Jag såg även att metro ska börja med något nytt angående detta fast där får artikeln endast innehålla 3000 ord.
  Om Ninni skriver något och vill vara anonym så kan det undertecknas som ett kollektiv Genusdebattens skribenter eller bara Ninni skribent GD där t,ex Dolf får vara ansvarig för texten.

 2. ”Jag och Dolf” är väl minst sagt en sanning med modifikation. Det är Ninnis artikel. Jag mest plockade bort.

 3. @michael: Jag antar att du menar 3000 tecken. En normal boksida ligger på 250–300 ord, så 3000 ord skulle vara 10–12 boksidor.
  Sen var det väl ungefär så vi gjorde. Artikeln signerades ”Ninni och Anders Ericsson”, varav man förstås kan dra vissa slutsatser. Men ära den som äras bör, det är helt Ninnis artikel, jag plockade i praktiken bara bort från den.

 4. Jag tittade på Dagbladets hemsida och saken är uppenbar: Det är den sortens tidning som inte uppskattar alltför mycket noggrannhet med referenser – om vi uttrycker oss så. Grin

  Skriv om texten så att den passar stilen (enkelt, inga svåra resonemang) eller ännu bättre, leta efter en tyngre publikation.

 5. En typisk Ninniartikel som kortats så mycket att den blir ”plottrig” och ”osammanhängande”. Och ja här passar alla källhänvisningar men ej i en artikel. Men det mest ”förvirrande” för ”utomstående” är nog att något som kan uppfattas som en (särarts)feministisk artikel kritiserar feminism. Dvs den kan nog mer uppfattas som en ”inomfeministisk” kamp än ett nytt perspektiv sas.

 6. Fick ni någon motivation till refuseringen? Jag har svårt att se att en så välskriven, underbyggd och saklig artikel skulle kunna refuseras av andra skäl än rent ideologiska.

  Bra jobbat av er båda (ni får ta åt er i den proportion ni själva anser berättigat Big Smile, och tack för att vi får ta del av resultatet.

 7. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Men ära den som äras bör, det är helt Ninnis artikel, jag plockade i praktiken bara bort från den.

  Ja, det var jag som skrev den, det tror jag läsarna här ser, för du och jag är så olika. Men ditt finger var, anser jag, inte obetydligt. T.ex. är sista meningen omformulerad av dig. Och jag tycker det blev nästan poetiskt, liksom.

  @michael:

  Bra skrivet jag tycker ni ska försöka få in debattartiklar på nyheter24

  Ska ha det i åtankeSmile

  @Rick:

  Skriv om texten så att den passar stilen (enkelt, inga svåra resonemang)

  Förstår tanken, men jag skulle inte göra så för det skulle inte kännas rätt för mig. Jag skulle uppleva det som jag nervärderade mina medmänniskors förmåga att ta till sig information. Det kolliderar med mitt enda rättesnöre i livet: your conscious is all you can take to your grave. Smile
  Om media inte tycker det passar deras stil så respekterar jag deras val.

  leta efter en tyngre publikation.

  Det är ett alternativ.Smile

 8. @Mia.:

  något som kan uppfattas som en (särarts)feministisk artikel kritiserar feminism. Dvs den kan nog mer uppfattas som en “inomfeministisk” kamp än ett nytt perspektiv sas.

  Ja, det kan jag tänka mig att det skulle uppfattas så. Jag som antifeminist har visa likheter med både särarts- och liberalfeminister. Det kräver att man sätter sig in i tankesättet ett tag för att man ska se var skillnaderna finns.

  Under tiden jag debatterade ensam bland feministvänner så fick jag på grund av detta ofta höra ”det där är feminism” eller ”du är feminist” just för man hade svårt att identifiera skillnaderna. Och med mitt tankegods och vad jag anser feminismen medför för samhället, så är feminist ett kränkande epitet att få klistrat på mig. Det var en orsaker som slutligen fick mig att välja epitetet antifeminist som beteckning för mitt tankegods, en ”kalla mig inte feminist för f*”-markering.

 9. För bara några månader sedan så hade Ni nog fått in den. Feminismen var på tapeten och det började bli tillåtet att diskutera, och kritisera, feminismen. Men sedan slog ”antiislamismen” till, nu upptar det dummerjönsbråket hela media och halva bloggosfären.
  Tyvärr är det ju så att de flesta antifeminister är höger och högern blåser ju hit och dit hela tiden. Så de har glömt bort feminismen just nu. Men igår kom det en nyhet om att USA och Saudiarabien ska gå in med militärt stöd till islamisterna i al Nusra och FSA, då kommer högern tona ner sin ”antiislamism”, och förhoppningsvis kommer man kunna återgå till att plocka ner feminismen. Så försök igen, med en omskriven variant, om ett par månader.

 10. @Ninni:

  ”Det kräver att man sätter sig in i tankesättet ett tag för att man ska se var skillnaderna finns.”

  Precis och vill man nå de som inte gjort det gäller att ”plocka upp folk” där de är och många är som sagt inte ”där”, inte ens i närheten. Upplever det själv när jag pratar med folk och att jag då får påminna mig om var jag själv var för 5-7 år sedan. Och jag som ser mig som hyfsat normalbegåvad och relativt insatt ska ärligt säga att jag har svårt att ”hänga med ner på djupet” ibland (det finns så mycket kunskap mellan raderna, särskilt i artikeln ovan som sagt). Som någon skrev är kanske inte en komprimerad artikel i en tidning rätt ställe utan kanske mer en uttömlig version i vetenskaplig diskurs var de nu äger rum.

 11. @Mia.:

  Och jag som ser mig som hyfsat normalbegåvad och relativt insatt ska ärligt säga att jag har svårt att “hänga med ner på djupet” ibland (det finns så mycket kunskap mellan raderna, särskilt i artikeln ovan som sagt). Som någon skrev är kanske inte en komprimerad artikel i en tidning rätt ställe utan kanske mer en uttömlig version i vetenskaplig diskurs var de nu äger rum.

  Det handlar inte om ditt intellekt, det handlar om 1) formatet, 2) jag är inte helt klar än.

  Blogg är inte optimalt för att beskriva genussystemet. Det som tar mest tid för mig är att korta ner, plocka bort och renodla från sidospår för att anpassa till bloggformat. Och därför är där mycket riktigt saker mellan raderna. Men då det är vårt sociala system så kan en halv tanke räcka för att så ett frö hos läsaren. Och när den mognat hos läsaren räcka för att denne själv ska uppleva ”Ah, det var det där Ninni menade!” i sitt eget liv.

  Kan ta ett konkret exempel, det här med Kompetitiv vs Kollaborativ samtalsstil. Om man har den kunskapen med sig att samtalsstilarna är lite olika och en tjej upplever sig ”mansplainad” så med det i bakhuvudet så vet hon om att det kan bero på kulturkrock och att hon inte behöver ”vänta på sin tur” och om hon då testar att säga vad hon har på hjärtat kommer hon upptäcka att det fungerar.

  Och tvärtom för en man då som är van vid ”manliga samtal” kan hejda sig om han tycker han inte får någon respons och bara skjuta över ”tal-bollen” med ett ”vad tycker du?”

  Och så kan kulturkrockar minskas även om man bara fått med sig ett frö och som allt annat så lär man sig bäst av egen erfarenhet och att provaSmile

  Optimalt format hade nog varit bokform kombinerat med föreläsningar/studier.

 12. Artikkelen er bra. Men, jeg tror at til den debatten som pågikk passet den ikke så godt inn. Dere tar opp et av poengene hennes og går så inn på en lang drøftelse av dette. Drøftelsen er god. Men, debatten handlet om svensk feminisme generelt og om dens ekstreme utslag. Dette er en god kritikk av feministisk ensidighet på et saksområde. Men, artikkelen burde heller fokusert på et bredere spekter av problematiske sider ved svensk feminisme. Inkludert flere eksempler på det ekstreme som at folk skriver artikler om at de faktisk hater menn, og får dem på trykk. En slik artikkel ville passet bedre inn i debatten slik den var.

  Når det er sagt er poengene i denne artikkelen så gode i forhold til det dere tar opp at jeg tror jeg skal skrive en kronikk en gang basert på deres resonementer og noe av deres data, men tilpasset norske forhold og med litt mer norske data.

 13. @Johan:

  En rimlig förklaring, men samtidigt anas ett Moment 22 här: skriver man bredare med flera exempel öppnar man för kritiken att man inte har tillräckligt på fötterna. Smile

 14. Att krokna.
  Det som avgör mera ofta, som jag ser det, blir första åsynen ens vy av ett början-anslag och justnu isåfall och i första stycket med sin dragning -” Rolness skrapar ändå bara på ytan av dagens galenskaper.” kommen dit och där är det möjligt att bromsen slog till.

 15. @Ulf T:

  Ja. Och när man står på sidan som riktar kritik mot en samhälls”sanning” som det råder bred konsensus kring kan man inte kritisera utan att visa att man har torrt på fötterna, menar jag. Bara den som säger det många redan tror är sant kan debattera utan stöd.

 16. Pingback: Vad säger fakta om kvotering till bolagsstyrelser? | Genusdebatten