Den svenska skolans PISA-fiasko – 29% är inte mer än 71%
avatar

Igår så hade jag en diskussion på twitter om den svenska skolans fiasko. Diskussionen ifråga utgick från Gabriel Heller Sahlgrens DN-artikel om Invandringens effekt på skolresultat. Jag tänkte passa på att klargöra mina poänger gällande den svenska skolans kollaps – som särskilt hårt drabbar pojkar. IFN-forskaren Gabriel Heller-Sahlgren skriver i artikeln två saker om orsakssambandet gällande svenska skolbarns försämring 2000-2012. En försämring som kan ses i bilden nedan.

Bildkälla: OECD

1) Statistik utan invandrarbarn

Om vi från PISA plockar bort elever med utlandsfödda föräldrar som inte talar svenska så omfattar det 29% av Sveriges försämring i PISA (41 procent av fallet i naturvetenskap, 28 procent av fallet i läsförståelse och 19 procent av fallet i matematik) Elever med svenska föräldrar som talar svenska står alltså för följande andelar av PISA-raset:

Naturvetenskap: 59%

Läsförståelse 72%

Matematik 81%

Totalt 71%

Här finns två problem som behöver påpekas. För det första så redovisar artikeln inte vad försämringen utgörs av. När man däremot läser den den 16-sidiga rapporten så visar det sig att 11% förklaras av en minskning av andelen elever med svenskt ursprung medan 18% var hur mycket kraftigare invandrarbarns fall var jämfört med svenska barns fall. (11+18 = 29)

För det andra så nämns inte proportionerna. Antalet elever med svenska föräldrar är långt större än antalet elever med utländska föräldrar så det borde vara uppenbart varför 29% inte är större än 71% här. Majoriteten av PISA-försämringen består av att svenska skolan lär de många fler svenska eleverna sämre samtidigt som invandringen ökat. Vad har då Gabriel Heller-Sahlgren att säga om detta?

2) Invandringens effekt på svenska elever

Visst verkar en stor andel av resultatförsämringarna bero på andra faktorer. Men vi vet inte med säkerhet vilka dessa faktorer är. Många hypoteser florerar i debatten, men det har visat sig vara svårt att empiriskt klarlägga huruvida de stämmer eller inte. (DN)

Ja, det där svaret var ju inte mycket att hänga i julgranen. Bara frågeställningen tycks påverka hans förmåga att uttrycka sig tydligt. Istället för att exempelvis säga att en klar majoritet av PISA-förändringen (ca 71%) finns hos den lika klara majoriteten svenska elever så skriver han om resterande försämring på följande intetsägande sätt: ”en stor andel som verkar finnas hos andra faktorer”. 

En stor andel? Verkar finnas? Vi pratar om majoriteten av problemet. Ett problem som finns särskilt i Sverige) och som särskilt hårt drabbar elever från socioekonomiskt svaga grupper. Det sistnämnda redovisas inte ens i artikeln. I vilket fall som helst så undersökte jag hur väl det stämmer att ”forskningen” inte vet något om dessa andra faktorer. Mina damer och herrar här får ni skolstrategen Per Kornhalls syn på den saken.

Den svenska försämringen i PISA förklaras mest av att våra sämsta elever har blivit sämre. Det beror på att skolans likvärdighetsuppdrag blivit allt mera uppluckrat.

Om det här stämmer så beror invandrarbarns försämring alltså inte till största delen på att de är invandrare. Invandrarbarns försämring beror till största delen på exakt samma saker som svenska skolbarns försämring. Eftersom invandrarbarn från början är en socioekonomiskt svagare grupp så blir de också en av de värst drabbade grupperna av sämre undervisning, men faktum kvarstår att ALLA svenska barn har blivit sämre, utom de som det redan gick bäst för, dvs barn till högutbildade.

71% är mer än 29%.

Att invandrarbarn är sämre från början visste vi redan. Det behövde vi inte forskning för att begripa. Den viktiga frågan för forskningen lyder: Varför är svenska barn år 2012 så mycket sämre än svenska barn år 2000? Jag tror mig veta var man hittar svaret på den frågan. En av många ledtrådar kan hittas i Per Kornhalls artikel.

”Pasi Sahlberg berättar i sin bok ”Finnish lessons” om hur Utbildningsstyrelsen (Finlands motsvarighet till Skolverket) 1990 kommer till Skolverket på besök. Delegationen får höra att nu ska svensk skola bli bäst i världen! Visst, stanna ni kvar i den gamla skolan (kan Pasi tycka sig höra de dryga svenskarna säga) så får ni se hur det går. Vi i Sverige, vi är moderna och på väg mot den nya skolan.”

Vad detta betyder är att Skolverkets höjdare 1990 satte ideologi (att vara modern är ett ideologiskt argument) före vetenskaplighet (systematisk bevisning). När man gör vad som är modernt så finns inga som helst garantier för att man får ett bättre resultat. Hur kommer det sig att skolverkets pedagoger så glatt kunde ignorera detta? Journalisten Maciej Zaremba har undersökt saken och så här lyder svaret han fick från Mats Öhlin, skolchef i Haninge.

När trivselpedagoger skall förklara varför deras metoder inte gett avsedda resultat hänvisar de i regel till att elevunderlaget inte håller måttet. För många ”lågpresterande” i den skolan, det vill säga barn till utlänningar och lågutbildade.

Så när de metoder som pedagogerna påstår är bra för barns inlärning tvärtom visar sig vara extremt dåliga för barns inlärning så blir det plötsligt okej för pedagogerna att skylla på för dåligt barnunderlag? Då kan de leka socialdarwinister i progressiv förpackning och hylla pedagogik som bara funkar på barn till högutbildade (vars föräldrar kan förmodas rädda sina barn undan svensk skräpskola)

Sedan kan de skylla på invandrarbarnen och låta de låga förväntningarnas rasism styra forskningen. Det är inte skolans fel – det är barnen fel – samma retorik som pedagoger och höjdare använder när flickor får bättre resultat än pojkar. Även då är det barnens eget fel – aldrig skolans fel.

Kommentarer

Den svenska skolans PISA-fiasko – 29% är inte mer än 71% — 25 kommentarer

 1. Det verkar förhålla sig så att den svenska skolan är anpassad efter medelmåttiga svenska medelklasstjejers behov. Övriga elever passar inte in i systemet, varken hög- eller lågpresterarna.

  Beträffande invandrare så manar jag till försiktighet. Min erfarenhet är att vissa invandrargrupper snarare höjer en sänker den svenska skolans resultat. Jag har till min stora glädje fått bevittna hur föräldrar från länder där skolan handlar om att lära ungarna läsa, skriva och räkna ställt diverse flumpedagoger mot väggen på föräldramöten. De svenska föräldrarna brukar däremot sitta och genusmysa över någon ”likabehandlingsplan” och fundera på hur deras Kalle ska förmås springa omkring i rosa klänning. Jag minns fortfarande med värme den bosniske pappan och tillika ingenjören som för flera år sedan slog näven i bordet på ett föräldramöte och krävde att ungarna i årskurs 3 äntligen ska få arbeta med en riktig matematikbok. En sådan dök intressant nog upp genast efteråt.

 2. ”Beträffande invandrare så manar jag till försiktighet. Min erfarenhet är att vissa invandrargrupper snarare höjer en sänker den svenska skolans resultat.”

  För att göra en lång historia kort så har du både rätt och fel. Vissa invandrargrupper är bättre på vissa ämnen MEN samtidigt så är förhåller det sig så att ökad invandring även försämrar all svensk undervisning, inte pga invandrare själva utan pga indirekta orsaker som när vita svenska lärare instrueras från högsta ort om allt fler allt nya regler för vad som är ”rasism” och skall undvikas.

 3. Egentligen borde det vara ganska självklart, lärarna lägger rimligen så mycket tid de kan på att få de sämsta eleverna att komma ikapp så att de kan komma vidare i sin undervisning. Om klasserna inte är uppdelade efter elevernas kunskaps-/talangnivå (vilket de sällan är i sverige) så innebär det automatiskt att alla blir sämre förutom de som har högutbildade föräldrar som kan kompensera istället.
  Den här effekten förstärks sedan kraftigt av att de verklighetsfrånvända ideologibaserade undervisningsmetoder som används är så ineffektiva att det skulle krävas mer tid än lärarna har redan från början för att ens få medelmåttorna i närheten av tidigare resultat.
  Ovanpå det så innebär politiseringen och infantiliseringen av undervisningen (och lärarna) även att stora delar får läras om mellan olika nivåer för att eleverna ska kunna komma vidare. Ett problem som blir allt tydligare mellan gymnasie och universitet iaf för de universitetsutbildningar som inte infantiliserats på samma sätt.

 4. ”Antalet elever med svenska föräldrar är långt större än antalet elever med utländska föräldrar”

  Har du några belägg för detta? Enligt vad jag har sett, är andelen av befolkningen i åldern 0-44 år som är född utomlands eller har minst en utlandsfödd förälder cirka 35%. Rimligen är då andelen betydligt högre i de yngre årskullarna och hos gruppen 15 åringar förefaller det helt möjligt att att den är kring 50%.

  Men du kanske har andra siffror?

 5. @Rick:

  ”Beträffande invandrare så manar jag till försiktighet”

  Jo, min uppfattning är nog att den svenska skolans kollaps i huvudsak beror på interna svenska faktorer. Även helt utan invandring hade det nog sett bedrövligt ut i PISA, vilket man även kan se när man tittar på kunskapsnivån i helsvenska skolor.

  Sen kan det säkert finnas en del invandrargrupper som bidrar till att bromsa förfallet men i huvudsak har nog invandringen de senaste 20 åren varit en ren katastrof, främst pga. att vi har haft ett väldigt påtagligt negativt urval av vilka som har kommit till Sverige.

 6. @Utlandssvensk:

  ”Har du några belägg för detta? Enligt vad jag har sett, är andelen av befolkningen i åldern 0-44 år som är född utomlands eller har minst en utlandsfödd förälder cirka 35%”

  Jag kanske var otydlig där, hur många invandrare vi har hänger så klart på definitionen av invandrare. Den defintion som används av Heller i pisadata är att a) barn med utländska föräldrar b) där familjen inte talar svenska.

  Trots att grupper som exempelvis miljöpartiets ledning, Fi:s intersektionalister och mediaeliten ständigt försöker att hålla invandrare kvar som andra klassens ”skyddad grupp” så är det fortfarande väldigt många invandrare som efter x år i Sverige lär sig svenska och vars barn inte räknas som invandrare här för det finns ingen orsak att förvänta sig barn vars föräldrar talar svenska hemma skulle klara sig sämre i skolan än andra barn vars föräldrar talar svenska hemma.

  Det är nämligen bara rasister och white-guilt stollar som tycker det är logiskt att svarta barn vars föräldrar talar svenska hemma skulle klara sig sämre än vita barn vars föräldrar talar svenska hemma. Varför då? JO så här är det. Rasister tror att svarta föds korkade. White guilt stollar har inbillat sig att vi har sååå hemska strukturer som förklarar varför svarta svenskar alltid gör sämre ifrån sig tills vi haft en revolution mot strukturerna. Deras lösning är att ”spegla andra kulturer”

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/barnens-ursprung-uppmarksammas-inte

  Vilken effekt detta kommer att ha på undervisningens kvalitet kan ni se redan i debattörens språkbruk.

  ”Det är en jättegivande satsningen.”

 7. @Erik:

  ”Det är nämligen bara rasister och white-guilt stollar som tycker det är logiskt att svarta barn vars föräldrar talar svenska hemma skulle klara sig sämre än vita barn vars föräldrar talar svenska hemma”

  Tja, såvitt jag förstår är konsensus att det finns ganska markanta skillnader i genomsnittlig IQ. 1994 kom det ut en bok i USA med titel ”The bell curve” som hävdade just detta och sen följde en intensiv debatt. Bland annat ledde detta till att en grupp framstående forskare på området publicerade ett dokument som de kallade ”Mainstream Science on Intelligence”.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream_Science_on_Intelligence

  Där hävdar man t.ex att:

  ”The bell curve for whites is centered roughly around IQ 100; the bell curve for American blacks roughly around 85; and those for different subgroups of Hispanics roughly midway between those for whites and blacks.”

  ”Heritability estimates range from 0.4 to 0.8 … indicating genetics plays a bigger role than environment in creating IQ differences”

 8. @Utlandssvensk:

  Jag känner till Charles Murray och ”The Bell Curve”. Saken är dock den att det bara är halva sanningen. Beteendegenetikern Eric Turkheimer har också visat att genetiska faktorer är långt viktigare vid höga socioekonomiska nivåer medan miljöns påverkan ökar dramatiskt vid låga socioekonomiska nivåer (extrem fattigdom). Här poängteras betydelsen av Outliers-författaren Malcolm Gladwell

  ”So who’s right? Turkkeimer would say, both sides are.”

  Lägg till detta Flynn-effekten. Resultaten från IQ-tester ökar konstant med cirka tre poäng per decennium.

 9. @Erik:
  Två frågor slår mig när jag ser de resultaten, den första är om det är en träningseffekt man ser. Att man med bra och tidig utbildning (samt social värdering av sådan) lär sig utnyttja den genetiska potentialen, dvs återstående variation beror mer på genetiska förutsättningar. På samma sätt blir den lägre delen av skalan mer en blandning av genetiska förutsättningar och utbildning/sociala faktorer.

  Den andra frågan är hur väl IQ-tester fungerar över hela spannet i IQ, dvs det kan helt enkelt vara så att det är en test-effekt som man ser där spridningen är för stor i den lägre delen av IQ-spannet för att kunna skilja på effekterna.

 10. Det verkar brydsamt sannolikt att det existerar skillnader i IQ på gruppnivå. Frågan är således hur det här ska hanteras. Borde man tiga ihjäl alltsammans? Problemet är att åtskilliga (förment normalbegåvade) människor inte klarar av att göra skillnad mellan genomsitt och enskilda individer. Om de accepterar att t.ex. svarta har lägre genomsnittlig IQ än vita så får de genast för sig att alla svarta är lågintelligenta (inklusive bl.a. den lysande nationalekonomen Thomas Sowell). Jag är alltså rädd för att man spårar ur i andra riktningen.

  För övrigt lär östasiater enligt liknande undersökningar vara smartare än européer. Det är inte roligt att uppfattas som lågintelligent Frown

 11. @En annan Andreas:

  Ja, det är definitivt en träningseffekt vi ser. Det är viktigt att se till DNA-skillnader men bara när man först har fått uppnå sin grundpotential.

  Rent praktiskt kan resultaten förstås genom att vi har två olika blommor som skall jämföras. Om bägge får en viss mängd solljus, vatten etc så kommer inte nödvändigtvis bägge att växa sig lika stora och ståtliga. Det är en god chans att skillnader i DNA ger den ena av dem fördelar – Detta motsvarar traditionell forskning.

  MEN låt oss säga att vi gör en jämförelse där den ena av blommorna varken får den mängd vatten eller den mängd solljus som den andra får. Om den blomman sedan inte växer sig lika stor och ståtlig så har miljön sannolikt mycket mer med det att göra än den hade vid det första exemplet – Detta motsvarar modernare forskning av Turkheimer.

  Misstaget som vänsterextremistiska kritiker av traditionell forskning gör är att – på grund av ren personkult – ta för givet att när den ena av blommorna får mer vatten än den andra så kan de ta det som ursäkt att skylla alla skillnader på det och hävda att om inte bägge blommorna växer sig exakt lika stora så betyder det att den diskrimineras av miljön.

  Att bägge blommorna under rättvisa förhållanden kan växa sig lika stora (vänsterextremism) är precis lika mycket en påhittad fantasi som när den andra sidan menar att miljön inte har någon påverkan alls på hur stor och ståtlig blomman blir så sociala program kan slopas helt (högerextremism).

  På tal om det så går det heller inte längre att påstå det går bäst för vita i USA pga rasism för det går inte bäst för vita. Universiteten har redan tvingats börja diskriminera asiater för att få behålla ”mångfald”

  ”Students for Fair Admission’s complaint highlights data and analysis that strongly suggests that white, African-American, and Hispanic applicants are given racial preferences over better qualified Asian-Americans applying for admission to Harvard”

  http://uk.businessinsider.com/wsj-op-ed-calls-asians-the-new-jews-of-harvard-admissions-2015-5?r=US&IR=T#ixzz3hgYmZCXF

 12. @Rick:

  ” Problemet är att åtskilliga (förment normalbegåvade) människor inte klarar av att göra skillnad mellan genomsitt och enskilda individer.”

  Jag tror att det mest är en halmgubbe, dvs nästan alla kan nog förstå skillnaden men det ligger i vissa debattörers intresse att hävda att så inte är fallet. Då kan man nämligen motivera att man inte bör prata om saken.

 13. @Erik:

  ”Universiteten har redan tvingats börja diskriminera asiater för att få behålla “mångfald”

  Ja, och det är ju lite roligt med tanke på att asiater för inte så länge sen var en grupp som gynnades av affirmative action på universiteten.

  Frågan är när man börjar kvotera in vita i friidrottslagen och svarta i simlagen. För nu råder det ju inte mångfald…..

 14. @Erik:

  Det vore kul att höra hur du ser på utvecklingen i de städer i USA där svarta är i majoritet (t.ex Detroit och Baltimore). I princip samtliga av dessa befinner sig i närmast totalt sönderfall med rent astronomiska våldsnivåer.

  Nu finns det, minst sagt, olika uppfattningar om varför så är fallet och frågan är väldigt laddad. Jag är inte riktigt klar över vad jag själv anser men det förefaller uppenbart att de förklaringsmodeller som man har använt de senaste 50 åren inte fungerar.

 15. @Utlandssvensk:

  ”Det vore kul att höra hur du ser på utvecklingen i de städer i USA där svarta är i majoritet (t.ex Detroit och Baltimore). I princip samtliga av dessa befinner sig i närmast totalt sönderfall med rent astronomiska våldsnivåer.”

  Baltimore som stad vet jag mindre om men jag kan beskriva varför Detroit kollapsade. Rent praktiskt handlar det om hur extremvänsterns marxistiskt inspirerade ideer om ekonomi och antirasism är praktiskt värdelösa. Den som mer än någon annan orsakade Detroits kollaps var den vänsterextrema borgmästaren Coleman Young som lyckades mygla åt sig makten i 19 år och förmodligen suttit längre om inte kreditinstitutet Moodys tröttnat på cirkusen och nedgraderat staden till ”Junk-status” 1992.

  Det stämmer att Borgmästare Young är svart men hans sätt att ta och behålla makten skiljer sig inte från hur extremvänster av andra etniciteter har tagit och behållt makten. 1) Han fyllde hela departement med sina egna sympatisörer 2) I marxistisk anda baserade han sin personliga makt på att leda proletärer (svarta) i kamp mot burgoisen (vita). Han handplockade polischefen William Hart och gjorde klart att det absolut inte fick arresteras för många svarta. Senare när den vita medeklass i förorterna klagade över brottsligheten i svarta innerstaden så svarade Borgmästare Young stöddigt att lag och ordning bara var kod för ”keep the n—ers in their place”

  Med polisen beodrade att inte störa svartas brottslighet för mycket (och polisen uppdelade i svarta och vita poliser) så blev Detroit en av USA:s våldsammaste städer och som konsekvens började stadens vita medelklass att flytta bort. Detta var enbart bra för Borgmästare Youngs politiska makt för ju fler vita som flyttade ju större var andelen fattiga svarta som röstade vänster på honom som vanligt. Detta är heller inte något unikt för svarta, samma mönster uppvisar andra fattiga grupper.

  Vad som ytterst knäckte Detroit var mängden människor, särskilt utbildade människor, som flyttade eftersom Coleman Young var så ointresserad av deras behov. Man skall komma ihåg att Coleman Young finansierade stora delar av sina projekt med ”federal grants” och därmed tyckte han inte det var ett problem att allt större delar av stadens befolkning flyttade. Tydligen begrep han inte att det man får sina pengar från skattebetalare. Enligt ekonomiska beräkningar bygger Detroits budget på minimum 750.000 skattebetalare.

  Vad som märktes desto tydligare var när stadens svarta medelklass började flytta ut till de tidigare i högre grad vita förorterna varefter stadens centrum dominerades helt av outbildad svart underklass och därmed var förfallet ett faktum. Den enda person som verkar ha försökt få staden på fötter var den svarte domaren (state supreme court) Dennis Archer som utan svart majoritetsröst blev borgmästare efter young 1994-2001. Archer motarbetades dock massivt av Youngs sympatisörer. Här är en beskrivning av hans arbete.

  ”As mayor Archer promoted economic growth in the most impoverished areas of the city by persuading the federal government to make Detroit one of the first cities to receive federal Empowerment Zone status. He also initiated Detroit’s downtown “renaissance,” a controversial plan to develop the downtown area to lure businesses and residents back into the city. He also promoted new downtown stadiums for the Detroit Lions football team and the Detroit Tigers baseball team.”

  http://www.blackpast.org/aah/archer-dennis-1942

  Efter Archer så valdes dock en mer ”autentisk” svart röst till borgmästare. Nämligen Kwame Kilpatrick som av beundrare kallades ”The hip hop mayor”. Så här i efterhand kan jag tänka mig att de ångrar det namnet för en Hip Hop-borgmästare var precis vad de fick och likt många andra Hip Hop pampar så var han inblandad i en mängd muffens. 2005 utnämde TIME magazine Kwame till en av amerikas värsta borgmästare och 2013 blev han dömd till 28 års fängelse.

  Så vad kan man dra för lärdom av detta? Min skulle vara att personer som Coleman Young må vara bra på att kriga men de är genomusla på att regera under fred.

 16. Tittar man på hur det ser ut baserat på antal utlandsfödda/klass så framkommer det att resultaten sjunker för alla elever ju fler utlandsfödda det är. Och självklart, om alla resurser läggs på de svagpresterande och ribban läggs lägre så drabbar det ju alla elever.

  Men jag är övertygad om att svaret finns nån annanstans. Nämligen att man medvetet satsat på att flytta fokus från kunskap och prestation till förmåga till argumentation och relativisering. Idag är det viktigare att vara genus och låtsas brinna för ”allas lika värde” än att ha konkreta kunskaper och faktiskt kunna driva sina slutsatser i logik.

  Om skolan bara spolade de mjuka värden man yrar om och satsade på svenska, matte, fysik och kemi stenhårt så skulle uppsvinget kunna ske relativt snabbt. Framförallt måste man satsa på ren logik och att rätt svar är det viktiga, inte hur man kommer dit.

 17. @Erik:
  Om det är en träningseffekt så borde kurvan vara skev, bredare på sidan över medianvärdet och mer komprimerad på den lägre sidan, har du sett något om detta? Dvs en träningseffekt är antagligen multiplikativ inte additiv.

  Om det hade varit så enkelt som att alla på den lägre sidan av den socioekonomiska skalan fick sämre utbildning och möjlighet att realisera sin potential så hade andelen arv blivit likartad ändå. Att det är svårare att skilja arv från miljö tyder mer på att de får väldigt olika möjligheter och/eller i olika grad väljer att utnyttja möjliheterna att realisera sin potential.

 18. ”Nämligen att man medvetet satsat på att flytta fokus från kunskap och prestation till förmåga till argumentation och relativisering.”

  Där har du den stora boven, så länge du resonerar utifrån rätt perspektiv så spelar det inte någon roll om påståendet är sant eller falskt.

  Hörde en diskussion på radion ang ”tjejmilen” där man var väldigt överens om att det var ett tecken på patriarkala strukturer å att tjejer nedvärderas.

  Gick snabbt in på loppets hemsida och fann att resonemanget var exakt samma! Fast tvärtom.

  ”Tjejmilen visade vägen för kvinnlig löpning

  Före Tjejmilens premiär 1984 var det männen som dominerade i svenska löpartävlingar. Herrklassen var alltid störst och viktigast. De kvinnliga deltagarna kom i andra hand.
  Tjejmilen satte kvinnorna i centrum och loppet blev direkt en succé.”

  Facepalm…

 19. @Erik:

  Tack så mycket för ett väldigt utförligt svar!

  Jag har väl tänkt liknande tankar som du angående Detroit, men samma mönster verkar nu upprepa sig i många städer och jag är inte längre så säker. Tyvärr har jag inte riktigt tid nu, men det kanske blir tillfälle att återkomma till ämnet senare.

 20. Pingback: Hur ”logik” fungerar i forskning och varför att tänka logiskt inte är samma sak som att ha rätt | Hit och dit och tillbaka igen

 21. Då jag nog är blockad hos Charlotte, skriver jag min fundering på hennes inlägg även här..

  ”Elementärt.

  Det är också därför all vettig forskning granskas från alla håll och kanter av människor med olika syn på saker och ting, just för att förhoppningsvis undvika ”confirmation bias” och slå hål på felaktiga premisser och annat.

  Fast på min tid behövde vi inte 8 års utbildning för att förstå det.”

 22. Hej.
  Det finns en stark ådra inom svensk lärarkultur där de gemensamma sanningarna grovt förenklat kan beskrivas som såhär: automatisk progression oavsett förmåga eller resultat, ingen klassindelning efter förmåga, alla skall gå i vanlig klass oaktat asocialt beteende, betyg är dåliga och kunskap kan varken mätas, värderas eller jämföras, samt avslutningsvis; man måste tänka på barnen.

  Skulden skall i hög grad läggas på den svenska lärarkåren som via sina fackförbund aktivt medverkat till nedmonteringen av skolsystemet, i mitt tycke från SIA-utredningen 1979 och framåt. Det finns även starka krafter inom facken som arbetar för att den som skall erhålla lärarbehörighet inte får tillhöra fel politiskt parti, eller ha fel åsikter (dvs fel värdegrund).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare än så länge

 23. Men jag är övertygad om att svaret finns nån annanstans. Nämligen att man medvetet satsat på att flytta fokus från kunskap och prestation till förmåga till argumentation och relativisering. Idag är det viktigare att vara genus och låtsas brinna för “allas lika värde” än att ha konkreta kunskaper och faktiskt kunna driva sina slutsatser i logik.

  ^Det här. Och:

  Vi har ett snowboardgymnasium där de med talang och vilja kan bli bäst på snowboard, men vi har inget mattegymnasium för det är fult att ens insinuera att folk kan ha olika talang för logik.

  Oberoende geografisk plats på skolbyggnaden, lär varje enskild mattelärare kunna tala om vilka elever som själva lärt sig halva matteboken och vilka som aldrig kommer förstå något ur den, även efter femton olika perspektiv/angreppsvinklar och personlig stödresurs.

  Lägg dessutom till att barn/omvårdnad och fordonsteknisk givetvis ska vara lika akademiskt meriterande som alla andra linjer och kaoset är fullbordat.

 24. @Grodan Boll:
  Tack o lov har du fel om mattegymnasium, Danderyds Gymnasium har under många år haft en matteinriktning, även innan det blev poppis med att profilera skolan.
  På senare tid så har de en sorts intagningsprov så att elever som inte fått rätt förståelse för sitt matteintresse i grundskolan har en chans. Min son har gått där och då var det en tjej från högskolan som var missnöjd med vad hon fick för elevunderlag från gymnasiet som bestämde sig för att göra något åt det så hon blev lärare och ansvarig för matte på Danderyd. De hade rejält högt tempo och hade 3 olika mattelärare med olika inriktningar, problemlösning, kombinatorik mängdlära, nationella kurser, linjär algebra, så de hann läsa flera universitetskurser i matte och dessutom extra kurser i fysik som relativitetsteorierna som studerades lite djupare än normalt och experimentell problemlösning. Så för min son blev det inte någon chock att börja på Chalmers Teknisk matematik, utan han kunde ta det ganska lugn i början eftersom flera av kurserna i början hade han redan läst helt eller delvis och fick bara en repetition med eventuell fördjupning. Danderyd är ju tyvärr, som du märkt, inte så högljudda med sin profil, så jag fick jaga ett tag innan jag hittade dem.

 25. Pingback: Pedagogikprofessor berättar om pedagogiska teoriers ansvar för PISA-raset och skolans förfall | Genusdebatten