Angående diskussionen om Sexuell makt samt Över- och underordning
avatar

Som de flesta redan vet är detta inlägg fortsättningen på en serie diskussioner som huvudsakligen ägt rum på Genusdebatten med början i min granskning av Anna Lindeborgs masteruppsats. Jag skrev ett långt svar till Charlotte varefter Ninni analyserade Charlottes masteruppsats. Charlotte debatterade sedan sin egen syn på genusvetenskap och där finns numera 184 kommentarer. Diskussionerna tog dock slut när vi hamnade på sidospåret moderering. Sedan dess har Charlotte bloggat på Hit och dit, först om Över- underordning och sedan om Kvinnors sexuella makt. Det är dessa två inlägg som jag tänker kommentera. Jag börjar med sexuell makt eftersom det är lättast att komma in i diskussionen. Så här skriver Charlotte på sin blogg:

Jag har lovat att jag skulle ta upp kvinnors sexuella makt igen, för det är en hel del saker som bör ifrågasättas och sättas i perspektiv. 

Jag har redan i mitt långa svar (länkat ovan)  tagit upp de problem jag sett med ifrågasättande och kritik som utgångsläge så det är ingen nyhet att jag inte anser den här modellen fungerar bra. Med detta sagt om helheten tänker jag gå in på själva detaljerna.

För det första: själva premissen för hur sexuell makt som begrepp används av somliga i dag. Grundtesen är nämligen att män vill ha mer sex än kvinnor och att kvinnor därför genom att kontrollera männens tillgång till sex i förlängningen kan kontrollera mannen.

Nej, den tolkningen är gjord på felaktig grund. Man säger inte att män vill ha mer sex än kvinnor, vad man säger är att män (generellt) hellre vill ha sex än kvinnor. Vilket i förlängningen innebär att män är mindre kräsna än kvinnor gällande vem de vill ha sex med. Se mitt inlägg: ”Har kvinnor lättare än män att hitta sexpartners? Sanningen om ett socialt experiment.” Kvinnor kan alltså kontrollera männen (generellt) genom att dela upp män i en minoritet som de vill ha casual sex med (män som inte kan kontrolleras) och en stor majoritet som de aldrig vill ha casual sex med (de kontrollerade männen) . Detta är en hypotes som kan testas genom att man låter män och kvinnor fråga främlingar om de vill ha casual sex och jämför könens resultat. Exakt vad man gjort inom evolutionspsykologi.

För det andra: tesen om kvinnors sexuella makt är grundad på idén att män alltid vill ha mer sex än kvinnor. Detta finns det inga bevis för. Frågar man runt är det mycket möjligt att man får resultatet att män vill ha mer, men vad man måste ta i beaktande är att ett sådant resultat inte säkrar för att många kvinnor blivit uppfostrade att inte vilja ha sex.

Denna ”andra” punkt bygger på samma missförstånd som den första. Förväxling mellan de bägge alternativen ”män vill ha mer sex” (fel förståelse) och ”män vill mer ha sex” (rätt förståelse). När Charlotte utgår från den felaktiga förståelsen kommer hon helt korrekt fram till slutsatsen att det i vårt samhälle finns en hel del faktorer som hindrar kvinnor från att säga ja till sex. Poängen som verkar missas är att världen är full av män som gör förbjudna riskfyllda inte sällan olagliga saker ändå för att öka chansen att kvinnan vill ha sex. Att påpeka kvinnor lyder förbud och påbud är på intet sätt ett argument för att könen är mer lika varandra än vi tror. Det blir i praktiken mest kohandel med ”teori” där man accepterar antagandet om könsskillnader i risker för att få slippa acceptera antagandet om skillnader i  sexdrift.  Med andra ord: Vi kan säga kvinnor och män är lika villiga att ha sex OM BARA vi först hävdar att kvinnor (till skillnad från män – ett faktum) måste omges av en riskfri tillåtande atmosfär för att kunna vara sig själva alls.

Man kan alltså inte avgöra om män eller kvinnor vill mer genom att fråga folk eftersom vi blir socialiserade in i en viss syn på sexualitet. Det Baumeister, Catanese och Vohs har visat i sin Is There a Gender Difference in Strength of Sex Drive? (att män kategoriskt vill ha mer sex än kvinnor) är baserat på just sådana undersökningar som inte säkrar för socialisering.

Kom ihåg distinktionen från ovan. Frågan handlar inte om män vill ha mer sex än kvinnor utan om män mer (i högre grad) vill ha sex än kvinnor. Charlottes hänvisning till socialisering innehåller två missar:

1) Förväxling, Man tror argumentet bygger på att män vill ha mer sex än kvinnor. Det riktiga argumentet innebär dock att män och kvinnor vill ha lika mycket sex om de kan. Men kvinnor kan inte ha lika mycket sex som män eftersom de låter andra saker gå före medan män i högre grad ignorerar dessa saker och oftare sätter sex främst. Med andra ord mäns drift att ha sex med vem som helst är starkare. Inte mäns lust att ha sex OM det bara är med den rätta personen under de rätta förutsättningarna.

2) Utopi som motpart, Man använder socialisering som argument utan någon koppling till andra mänskliga samhällen. Med andra ord argumentet blir inte att A händer i samhälle A och B händer i samhälle B. Argumentet blir istället något i stil med att vi inte kan veta att (det ej definierade) samhället Y inte kan lösa all världens problem. Men om det samhälle Y som teoretiskt kan skapa den perfekta människan X inte är ett samhälle som existerar – då kan man heller inte hänvisa till den människan. Dels existerar inte samhälle Y och dels finns ingen garanti det hade kunnat skapa människa X.

”Baumeisters fynd från 2001 – att kvinnor visar större variation gällande sexuellt beteende än män och att män går mer på biologiska drifter – skulle lika gärna kunna sägas ha grund i att kvinnors sexualitet alltid kontrolleras medan män har varit betydligt friare att leva ut sin sexualitet. Det är socialt accepterat för män att följa sina drifter.

Här har vi samma problem som med marxismen. För att kunna säga ett klasslöst samhälle är mer rättvist måste vi ha ett klasslöst samhälle att hänvisa till. Annars har vi ingen vetenskapligt godtagbar orsak att tro ett klasslöst samhälle skulle leda till mer rättvisa eller ens att det går att skapa ett klasslöst samhälle. Det främsta argumentet för det klasslösa samhället blir då att det inte finns – och därmed kan ingen visa några problem med det samhället. Ovan är argumentet att i ett samhälle där kvinnors sexualitet inte kontrolleras skulle det se annorlunda ut men vilket samhälle har inte kontrollerat kvinnors sexualitet? Utan exempel på ett sådant samhälle vet vi varken om det skulle vara annorlunda där eller om det överhuvudtaget är möjligt att ett sådant samhälle uppstår. Vi går vidare…

Att flera av de studier som gjorts på skillnaderna mellan män och kvinnor och som visar på mäns större drifter dessutom gjorts på college students (ex. Lippa 2006, Ostavich och Sabini 2004) är kanske inte alldeles lyckat då det är en ålder då män är på sin sexuella topp. Det är väl belagt att sexlusten varierar över livscykeln.

Huruvida det är lyckat att göra studier på människor i College-ålder eller inte hänger helt på vad man vill undersöka. Evolutionspsykologiskt sett vill man veta hur könens preferenser fungerar i den mest fertila åldern eftersom det är där nästa generation skapas. Det är också i den åldern som kvinnor anses mest sexuellt attraktiva och det är mest evolutionärt relevant att titta på kvinnors sexuella val i den ålder där kvinnor kan ligga med vem de vill och där liggande är mest sannolikt att resultera i att man för sina gener vidare.

Rent historiskt sett blir det ännu mer fascinerande för vi lever alltså nu i den första tidseran som betraktar den kvinnliga sexlusten som mindre än den manliga. Genom århundradena har kvinnor framställts som så översexuella och drivna av sina omättliga begär att de måste tryckas ner och kontrolleras.

Vad som lätt blir bortglömt här är vad detta innebär rent praktiskt. Nämligen att vi lever i den första tidseran där kvinnor anser så få män är sexuellt attraktiva att det blir oviktigt att diskutera den kvinnliga sexlusten i sig. Det spelar ingen roll hur mycket kvinnor vill ligga för de vill inte ligga med vem som helst i lika hög grad som män och ju mer politiskt och ekonomiskt jämställda kvinnor blir med män ju färre män är det som duger. Typiskt exempel ser vi i Monica Gunnes Aftonbladet-krönika.

Tjejerna väljer bort dom. De vill ha trygghet och vill hellre ha en kille som har ett arbete.

Givetvis blir resultatet att fler än någonsin idag har orsak att tro kvinnor har mycket lägre sexdrift än killar. Jag förstår inte varför detta skulle vara ett svårt koncept. Vi säger inte att män vill ha mer sex än kvinnor. Vi säger att kvinnor inte vill ha GRATIS-sex med tillräckligt många av de män de som de träffar för att det skall bli i närheten av en (gällande makt) jämställd situation. Och det är just för att situationen inte är jämställd som kvinnornas sexuella makt uppstår.

Och att kvinnor skall ”hålla på sig” är inget giltigt mot-argument här för ingen säger kvinnor håller på sig idag. Vad man säger är att kvinnor begränsar sitt liggande till ett för litet antal män för att kvinnors sexdrift skall kunna betraktas likvärdig mäns sexdrift. Avslutningsvis är det märkligt att Charlotte, trots att hon är finskakunnig, inte nämner sociologen Henry Laasanens bok Naisten seksuaalinen valta (Kvinnans sexuella makt).

Kommentarer

Angående diskussionen om Sexuell makt samt Över- och underordning — 45 kommentarer

 1. Charlotte bortser ju helt förutsägbart från de faktiska argumenten i målet, bortser från viktiga fakta i målet, samt bortser från den fullständigt gigantiska, rosa elefanten mitt i rummet: konkreta realiteter, den faktiska verkligheten.

  Charlotte ”argumenterar”, ”resonerar” och ”analyserar” (läs fantiserar) således i bästa fall i klass med ett könsideologiskt hjärntvättat skolbarn. Substanslöst feministpladder således. Pinsamt.

 2. För att ge Charlotte rättvisa så måste det framhävas att hon anser att kvinnans sexuella makt kanhända existerar men att den är begränsad på ett antal sätt, bl.a. genom att åldern har en avgörande betydelse.

 3. Jeg mener å ha lest(minns ikke kilden) at kvinner med større testosteronnivå enn normalen har sterkere sexdrift enn kvinner flest og at kvinner som tar testosterontilskudd får en markant økning i sexdrift og at den kan sammenlignes med menns. Har noen andre lest det samme? Det velter i så fall Charlottes teori om at kvinner av kulturelle årsaker må hemme sin sexdrift.

  Dessuten synes jeg det er merkverdig at det jeg ser som hovedmarkøren i kvinners seksuelle makt ikke nevnes av det være seg Erik eller Charlotte, nemlig at initiativet/ansvaret for dette, i vår kultur ligger på mannen, dermed er det kvinnene som selekterer og i bunn og grunn bestemmer hvorvidt en mann skal få ha ett sexliv eller ikke.
  Jeg har masser av erfaring på dette(vesentlig bitter) da jeg er over 40 år,og jeg har alltid har hatt svårt for å få kontakt med kvinner, jeg kjenner hele livet på deres seksuelle makt ved at jeg holdes utenfor, ikke pga at jeg er lite attraktiv fysisk, men av andre faktorer som kvinner har makten til å bestemme skal ligge til grunn for om jeg får ha seksuell kontakt eller ei.
  Det kan dreie seg om min økonomi,mitt bosted(leier og ikke eier) min svake initiativevne osv. Faktorer som IKKE hindrer en kvinne i å få sex.
  En passiv mann får ikke sex i det hele tatt, en mann som er en dårlig forfører får svært lite, det samme gjelder ikke for kvinner som kun trenger vise seg frem på eksempelvis en internettdatingside og tilbudene om sex strømmer inn. Vi menn opplever ikke det. Kan det være så vanskelig for Charlotte å lage en slik fake-dating-profil og se med egne øyne hur verden ser ut istedenfor å sitte med sine teorier som ikke stemmer?

  Alle menn vet om denne makten, alle kvinner vet de kan få den sex de ønsker, de kvinner som nekter for dette er hyklere. Deres kresenhet(selektivitet) er noe man ikke skal snakke om, men den ligger alltid i bunn for deres valg av sexpartnere, menn flest er som Erik sier villige til å være mindre kresne. Jeg har snakket med en god del kvinner i alle aldre om dette, og når en kvinne sier at hun lever en periode i ufrivillig sølibat, så betyr det ikke at hun ikke kan få sex med en eller annen, men at de menn som byr seg frem, er menn hun ikke ønsker ha sex med. Men kvinner flest fatter ikke at for menn flest i en sådan situasjon så er det diametralt motsatt.
  Å kunne være i posisjon til å kreve/forvente at det annet kjønn skal gjøre storparten eller hele jobben for at man skal få ett sexliv, er ikke det seksuell makt?

  Min erfarenhet er at kvinner så snart jeg har fått sex med dem, kan fremvise en stor sexdrift, altså når vi er i ett forhold, men ute i singelmarkedet er det ikke slik og det er der den seksuelle makten i stort ligger slik jeg opplever det, det dreier seg ikke kun om hvor sterk den iboende driften er.

 4. =)

  ”Kanhända”? Kanhända existerar? Jösses… Rick, det är ett glasklart exempel på en i sammanhanget barnsligt korkad utgångspunkt. Den i sammanhanget uppenbart verklighetsfrånvända utgångspunkten är fullt rimlig endast för den människa som levt exakt hela sitt liv med sitt eget huvud uppkört djupt i sitt eget könsideologiskt offerkoftade arsle.

 5. Patrik, exemplifieringen och nyanseringen som du efterfrågar, som du nu här ska få av mig, består i att du själv helt enkelt sticker ut huvudet genom fönstret och tittar dig omkring i verkligheten.

  Varsågod =)

 6. Charlotte burde presisere at kvinnens seksuelle makt må sees i forhold til alle de menn som lite (eller i verste fall ingen) sex får, ikke kun de menn kvinner velger å ha seg med. Tar man med alle menn som står utenfor både uforpliktende sexliv(helt eller bare dels), og utenfor ett familieliv med barn, blir makten meget synlig!

  Angående familieliv: I Norge var i 1970 10% av alle 45 årige kvinner barnløse mens 12% av 45 årige menn var det. Pr nå er fortsatt 10% av 45 årige kvinner barnløse mens hele 26% av de 45 årige mennene er det.
  Hvordan var det med denne makten….?

 7. @Liberalen

  Jag återgav vad jag uppfattade som Charlottes ståndpunkt. Jag kan inte hålla med dig om att den skulle vara ”barnsligt korkad”, eftersom hon har en poäng i att en 60-årig kvinna inte har någon sexuell makt. Tesen om sexuell makt gäller i det stora hela kvinnor i fertil ålder samt ett litet antal kvinnor som lyckats behålla sin attraktivitet därefter. Jag skulle dessutom i ditt ställe låta bli att använda ord som ”arsle”, emedan de inte tillför debatten något av värde.

 8. @Rick:

  Ja, jag såg att du hade tagit upp flera av de saker jag påpekar i kommentarsfältet på Hit och dit. Eftersom det här inlägget besvarar hennes inlägg (med tydliga citat) så har jag inte tagit med de saker som sades i kommentarsfältet på hennes blogg.

 9. @ Runar

  Precis detta hävdade jag på Charlottes blogg, dvs. att kvinnor ibland delar på samma man. En 50-årig ”alfahanne” kan bilda en ny familj och få ny avkomma med en betydligt yngre kvinna, efter att redan ha reproducerat sig i en tidigare relation. Det blir en strategi för vissa kvinnor att söka sig till äldre ”alfahannar” om de inte lyckas med att få en i ungefär sin egen ålder.

 10. @Runar: De siffrorna är ett tydligt exempel på den kvinnliga sexuella makten.

  Det blir nästan lite löjligt när Charlotte först själv säger att män har både fru och piga att ha sex med eller att män har flera fruar (i kulturer med månggifte), men sen inte ser det elementära matematiska sambandet att det då också blir mängder av män över som varken har fru(ar) eller piga.

  Hon ser som så många andra genusvetare bara till de mest framgångsrika och privilegierade alfahannarna. Det är de som definierar hela gruppen män för Charlotte. Alla övriga män finns inte. Alla de som inte har någon att ha sex med.

  Precis som genusvetare heller inte ser alla män som sliter ut sig i gruvor, i jordbruket, på krigsfälten, osv. De enda män som räknas i genusvetarnas värld är kungar, adelsmän, generaler, företagsledare, osv.

  Hela genusvetenskapen är uppbyggd kring apex fallacy.

 11. @Rick:

  ”Jag kan inte hålla med dig om att den skulle vara ”barnsligt korkad”, eftersom hon har en poäng i att en 60-årig kvinna inte har någon sexuell makt.”

  Den poängen är dock grundlös eftersom det fortfarande är alla kvinnor som har sexuell makt, de har det bara inte samtidigt och heller inte hela livet ut (bara tills andra kvinnor tar över makten). Men har någon påstått att alla kvinnor har sexuell makt samtidigt i livet? Nej så vad besvaras egentligen?

  ”Tesen om sexuell makt gäller i det stora hela kvinnor i fertil ålder samt ett litet antal kvinnor som lyckats behålla sin attraktivitet därefter.”

  Precis, fertil ålder, dvs biologiskt överförda ideal. Kvinnor kan tänka sig ligga med omanliga män när det inte längre finns någon risk att de männen får barn. Att tro man kan ha det idealet och sedan 10-20 år senare komma och ändra sig är verkligen småbarnsbeteende. Vuxna människor fattar att det finns ingen ångerknapp på riktiga livet. Och beter man sig som om biologi är superviktig under biologiskt relevant ålder är det enbart löjligt att vara anhängare av teorier om social konstruktion. Vill man ha social konstruktion betraktat som ett giltigt alternativ får man bete sig därefter i riktiga livet i relevant ålder.

 12. Rick, en 60-årig kvinna har i allra högsta grad sexuell makt i förhållande med sin kära och förälskade make. Waky-the-fuck-paky, grabben. Stick ut huvudet genom fönstret och titta dig omkring här i världen.

  Ps. Tips inför framtiden till dig: Om du av någon anledning känner dig svårt moraliskt upprörd och känslomässigt stött över vissa ord, i detta fall just ordet arsle så kan du tejpa en liten lapp maskeringstejp över just ordet arsle på din egenbildskärm och själv förslagsvis skriva ordet: rektum.

 13. As an author of book ”Female sexual power” I would say that female sexual power in the mating market is the product of supply and demand.

  There is much more demand for female sexuality than for the male sexuality. If you don’t believe me, you can go to any internet dating site or chat as (pretending to be) a man or a woman wanting to have sex. Women can find as many sex partners they want (even the 60 years old fat woman), but men have big problems in finding any sex partners.

  As far as sexual power is concerned, it doesn’t matter, weather the difference in demand is coming from biology or socialisation. It’s irrelevant.

  In Baumeisters terminology a person with high sexual desire wants to have sex often, with anyone, anytime, anywhere etc. Women are usually the opposite of that. Women are usually very picky for the conditions of sex and that reduces dramatically the demand of male sexuality in the mating market.

  And you must notice, that sexual power in the mating market is very different from sexual power inside the relationship, because female sexual power is the product of men competing with each other and in the relationship, there is no such competition.

 14. @Liberalen:

  ”en 60-årig kvinna har i allra högsta grad sexuell makt i förhållande med sin kära och förälskade make.”

  Ja givetvis, för det är i förhållande till yngre kvinnor hon tappar den makten (inte i förhållande til lsin man) och yngre kvinnor är för övrigt bara intresserade av äldre män om mannen har hög status. Vi ser aldrig samma kombinationer av 30-åriga kvinnor och 50 åriga gubbar när gubben har fel jobb.

 15. ”60-year-old woman has no sexual power.”

  It’s not true.

  If a 60-year-old women puts an dating ad to internet saying ”I am 60-year old women and I want to have sex”, she gets hundreds of responses from young men, high level married and from all kinds of men.

  So, a 60-year-old woman has huge chances to have sex with partners of much higher quality than herself. It’s something, that men can only imagine in their wildest dreams.

  So, 60-year-old woman have much power than 90 % of men as far as getting sex is concerned. Getting relationships is – of course – a different story.

 16. @Erik:

  Welcome Mr Laasanen. Glad to see your participating our discussion here. I would have liked to read your book Female Sexual Power but unfortunately I cant read finnish. However I have read the PDF (Your doctoral thesis I believe) in english which some friends helped make a readable version from the finnish original.

  ”As far as sexual power is concerned, it doesn’t matter, weather the difference in demand is coming from biology or socialisation. It’s irrelevant.”

  Yes, exactly. The only way a cultural argument can be made is if you have several different cultures. The social argument is irrelevant cause you cant base a scientific argument on a fantasy-human socially construected by a society that doesnt even exists.

  ”In Baumeisters terminology a person with high sexual desire wants to have sex often, with anyone, anytime, anywhere etc. Women are usually the opposite of that. Women are usually very picky for the conditions of sex and that reduces dramatically the demand of male sexuality in the mating market.”

  Yes, however this says nothing of the amount of sex women would prefer to have (Which is Charlotte Vainos argument here). It doesnt matter (regarding power) how much sex women want to have with the right guy. What matters is how large proportion of all guys is included in that category.

  ”And you must notice, that sexual power in the mating market is very different from sexual power inside the relationship, because female sexual power is the product of men competing with each other and in the relationship, there is no such competition.”

  Excellent point, though I´d say men in relationships always compete with other men only in a different way. Basically when women in relationships speak to other women in relationships its a competition between the women for having the best boyfriend (her status within her circle decided on how he is treating her). Also we have the subject of women in relationships having affairs/cheating.

 17. Erik: ”I would have liked to read your book Female Sexual Power but unfortunately I cant read finnish. However I have read the PDF (Your doctoral thesis I believe) in english which some friends helped make a readable copy.”

  It’s my master thesis. The book is much bigger (119 pages to 365 pages) and most of the main ideas are in the book.

  If you are interested, I can write article of Female sexual power to your blog (in english, which you can translate to swedish if you like).

  If you have questions for me, I can try to answer them.

  I also had an idea of comparing men’s movement in Finland to men’s movement in Sweden. Meybe we could trade articles and I would publish (translated in Finnish) your article in my Uusi Suomi -blog. (I have written number of articles about feminism and men’s movement in Sweden.)

  I have folloved your blog by my News reader and by using google translate from swedish to english, which works quite well. [Yes, I have studied swedish years and years in the school, but it’s not good enough… Frown ]

 18. @Henry Laasanen och Erik:

  Jag är inte så bra på engelska, men Henry tycks fixa texten skriven på svenska med, så jag håller mig till svenska. Hoppas det är okej, Henry.

  And you must notice, that sexual power in the mating market is very different from sexual power inside the relationship, because female sexual power is the product of men competing with each other and in the relationship, there is no such competition.

  I relationen är det annorlunda, men inte så att sexuell makt upphör. Kvinnor har vanligen lägre libido. Vad det beror på är irrelevant.

  Vad innebär det?
  Tänk er att kvinnan och mannen skulle äta samma mängd mat och mängden sattes efter vad kvinnans behov. Det skulle innebära att kvinnan fick sina behov tillgodosedda, medan mannen inte fick det. Och eftersom de måste äta lika mycket får mannen lirka, locka och plocka för att kanske få till en extra fika. Dessutom kan kvinnan, då hon inte lever med akut hunger bestraffa mannen om han inte gör så som hon vill genom att säga ”Nej, idag är jag inte hungrig, så vi hoppar lunchen.”

  Sexstrejka är ett fungerande vapen.

  Sen är det också viktigt att poängtera att kvinnans makt är vidare än sexuell makt. Det handlar t.ex. även om skyddsvärd och att män ofta har det som Dr Warren Farrell säger så här (ca: 1:12- 1:38):

  the big caveat with men is this, a man will not feel comfortable doing that if he is picking up body language from the woman that suggest that she really does not respect him for doing that. Men are prisoners of female approval and respect. If women said ”we want men to go around walking on their hands”, men would be into contest about walking on their hands, and then they start jumping on one hand to show that they are better than the men that walk on their hands …

  Det här är det jag har svårast att förstå på ett emotionellt plan hos män och det jag menar ligger bakom att män ofta tar skit som jag aldrig skulle ta. Jag noterar och respekterar att män ofta är så, och jag beundrar det måste jag tillägga, men jag kan inte riktigt känslomässigt förstå det.

  Detta, att mannen är ”prisoner[s] of female approval and respect”, vilket i synnerhet gäller The female, det ger ett grymt maktövertag i relationen, menar jag.

 19. @Henry Laasanen:

  If you are interested, I can write article of Female sexual power to your blog (in english, which you can translate to swedish if you like).

  Ja! Mer än ja. Långt förbi ja.

  Det här är som jag ser det, nyckeln i jämställdhetsproblematiken. Jag skulle absolut uppskatta gästblogg från dig.

 20. @Rick:

  Även en 60-årig kvinna har sexuell makt över män i hennes egen ålder, särskilt om hon är gift. Hans alternativ att ge sig ut på singelmarknaden är fortfarande en hög tröskel att kliva över, jämfört med att göra som hustrun säger.

 21. Ja det är svårt för feminister att tillstå kvinnors makt eftersom deras makt bygger på att kvinnor är maktlösa.

 22. @Henry Laasanen:

  Yes, trading articles sounds like a great idea. Our blog is always happy for guest-writers. I am certain many people here would have questions for you since the only way for non-finnish people to read ”Female sexual power” is if they (like me) have home-made translations of the master thesis.

  ”I have folloved your blog by my News reader and by using google translate from swedish to english, which works quite well. [Yes, I have studied swedish years and years in the school, but it’s not good enough… Frown ]”

  Google Translate is not perfect but still awesome. As I understand it both swedish and finnish are hard languages to learn when not growing up with them. However I can read and write english almost as good as swedish so that works for me. And off course I can clarify anything that was lost in translation.

 23. Charlotte skrev,

  Baumeisters fynd från 2001 – att kvinnor visar större variation gällande sexuellt beteende än män och att män går mer på biologiska drifter – skulle lika gärna kunna sägas ha grund i att kvinnors sexualitet alltid kontrolleras medan män har varit betydligt friare att leva ut sin sexualitet.

  En som talar emot det är Baumeister själv (tillsammans med Twenge) i Cultural Suppression of Female Sexuality, där slutsatsen är:

  The view that men suppress female sexuality received hardly any support and is flatly contradicted by some findings. Instead, the evidence favors the view that women have worked to stifle each other’s sexuality because sex is a limited resource that women use to negotiate with men, and scarcity gives women an advantage.

  Mer utförligt:

  We reviewed all of the evidence we could find relevant to these two theories [Female Control Theory vs. Male Control Theory] and a series of predictions based on them. This evidence repeatedly favored the female control theory. Mothers and female peers, rather than fathers and male peers, are the main sources that teach adolescent girls to refrain from sexual activity. Boyfriends, one male source, do have some ainfluence, but they push in the opposite direction (toward more sexual activity). Adult women feel more disapproval from female peers than from men over engaging in sexual activity beyond the current norms. Women support the double standard more than men; in other words, women are the main supporters of a moral system that condemns acts by women more severely than identical acts by men. In cultures that use surgical methods to curb female sexuality, these practices are supported and carried out by women, to almost the entire exclusion of men. In our own culture, the sexual revolution, which almost by definition was a major defeat for the forces that sought to suppress female sexuality, was received more positively by men than women and regretted more by women than men, implying that women were more in favor of the sexual suppression that prevailed before the sexual revolution.

  Sex ratio studies show that when gender imbalances in the population give one gender the greater ability to dictate sexual norms, female power generally pushes for sexual restraint, whereas male power pushes toward more liberal sex. Patterns of sexual deception contradict the view that men want their wives and sex partners not to enjoy sex: If anything, women pretend to have more pleasure than they actually have with their established partners, contrary to the view that men want their partners to be sexually stifled. They mainly conceal their interest from prospective partners, which is what an exchange theory would emphasize.

 24. @ Henry & Genusdebatten

  Jag tar gärna på mig att översätta Henrys text direkt från finska. Henry har ett fenomenalt sätt att uttrycka sig på finska som visserligen kan vara svårt att översätta, men jag kan göra ett försök.

  Henry, käännän siis mielelläni suomenkielisen tekstisi ruotsiksi. Olen alkuviikosta työmatkalla, mutta sen jälkeen minulla pitäisi olla riittävästi aikaa. Ilmoita sopiiko tämä järjestely, ja jos näin on, lähetän sinulle yhteystietoni.

 25. @Runar:

  Angående familieliv: I Norge var i 1970 10% av alle 45 årige kvinner barnløse mens 12% av 45 årige menn var det. Pr nå er fortsatt 10% av 45 årige kvinner barnløse mens hele 26% av de 45 årige mennene er det.

  Har du någon källa?
  Finns det liknande siffror för Sverige (gärna länk)?

 26. @Chattanoga:
  Det var ikke enkelt å finne en enkel kilde på det der, det er en god stund siden jeg leste en artikkel om fenomenet,og tallene mine var derifra. Utfordringen er at det er så mange måter de statistiske data blir presentert, bl.a tar ikke alle hensyn til mannens utbildningsnivå, og noen presenterer ett gjennomsnitt ut ifra de forskjellige årsklasser som er undersøkt osv. Det jeg har funnet er noe høyere andel barnløse kvinner, 12% og ikke 10% som jeg skrev først, men stabilt antall over lang tid, mens for mennene har antallet barnløse 40åringer(presentasjonene varierer fra 40-45 åringer) øket drastisk fra ca 16% for 20år siden til ca 26% nå,

  http://www.dagbladet.no/2012/03/22/tema/klikk/helse/20795484/
  http://www.aftenposten.no/innsikt/Farre-menn-blir-fedre-6582879.html#.UjXOYH9qP3J
  I den her artikkelen gjentas tallene kort i ett avsnitt,men jeg synes den var interessant forøvrig også.
  http://www.hegnar.no/kvinner/livsstil/article694736.ece

 27. Pingback: Feminism, sexuell makt, och sexbotar | bittergubben

 28. Jag vet inte vilka slutsatser man kan dra av följande statistik, men den visar iallafall hur antalet barnlösa män överstiger antalet barnlösa kvinnor (18% mot 14%). http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2007K02_TI_03_A05ST0702.pdf
  Det låter ju inte som en särskilt intressant skillnad, men det kanske det är? Och är den större eller mindre i mindre jämställda länder? Och är dessa data releventa i diskussionen om sexuell makt? @Chattanoga:

 29. Ser ut att Charlotte blev slagen på fingrarna igen. Det är ganska komiskt att se det även om det inte är Eriks intentioner. Men visst flinar man lite åt det!

  Härligt att dom inte längre kan stå oemotsagda vetenskapligt !

 30. @trattis: Inte längre? De har aldrig kunnat stå upp vetenskapligt. Allt de har kommit med, har varit vetenskapligt motbevisat redan innan de har sagt det.

 31. @Rick:

  Det låter toppen om ni kan komma överrens om översättning av Laasanens verk. Jag har hört tidigare att han var ett väldigt speciellt sätt att uttrycka sig på finska men själv förstår jag som sagt inte finska så det vore intressant att se hur översättningar som inte är gjorda av Googletranslate ser ut. Önskedrömmen hade såklart varit att kunna läsa och diskutera hela boken.

  På tal om ingenting ifall någon missat det kan jag nås på aktivarum@gmail.com

 32. @Runar: Här finns en intressant artikel om barnlösa män:
  http://www.forskning.no/artikler/2013/juni/360980
  ”Men selv om norske kvinner får stadig flere barn, er det en kraftig nedgang i antall menn som blir fedre.

  Jensen viser til annen forskning som har funnet at blant menn født i 1940-1945 var 20 prosent av de med lav utdanning barnløse ved 40 års alder, samtidig som 10 prosent av de med høy utdanning i samme årskull var barnløse.

  Blant menn som var født ti år senere, hadde andelen barnløse menn i 40 års alder økt til 20 prosent for de med høy utdanning og 26 prosent for de med lav utdanning. I samme periode sank antallet barnløse kvinner.”

 33. @Mariel:
  Det är en norsk bok skriven av Mads Larsen som handlar om sexuell makt som tydligen blivit bränd på bål av feminister. Verkar inte finnas någon svensk översättning så jag tänkte att du kanske behöver lite ännu mera att göra Smile

 34. @JonasBsson: Hehe bra förslag! Vet inte om jag är SÅ bra på norska dock att jag kan översätta en hel bok. Pratar ju inte ens norska här efter att ha bott här i 2 år Smile

 35. @Erik:

  Jag köpte just tre ex. av Laasanens bok för 10€ på en vandringsresa i lappland, vilket fynd, även om tråkigt för författaren att en så omvälvande bok säljs för så billigt. Men jag tänkte läsa den på nytt och kommentera vissa tankar därifrån och inlägg från hans blogg på min egen blogg, jag översätter texten som kommenteras till svenska så det blir mera Laasanen på svenska där snart.

 36. @Henry Laasanen:

  ”As far as sexual power is concerned, it doesn’t matter, weather the difference in demand is coming from biology or socialisation. It’s irrelevant.”

  Det stämmer att kvinnor har sexuell makt oavsett om skillnaden är biologisk eller kulturell men frågan om socialisering är central. Frågan blir vad socialiseringen handlar om/går ut på. Feminismens enda svar har ju varit förtryck av kvinnlig sexualitet men det finns en annan aspekt av socialiseringen som ignorerats, nämligen den kvinnliga oppotunismen och prostitutionaliteten som makten möjliggör. Denna socialisering är helt central och en diskussion om endast sexuell makt blir en diskussion om en aspekt av en helhet.