En hyllning till alla vardagshjältar på internationella kvinnodagen
avatar

Idag är det internationella kvinnodagen, en av av de mest uppmärksammade dagarna på listan för Förenta Nationernas internationella dagar. Naturligtvis vill även jag som jämställdist instämma i hyllningskören och uppmana till kamp för alla kvinnors rätt till ett värdigt liv. Även … Läs mer

Gör Internationella kvinnodagen Internationell bröllopsdag
avatar

Låt kvinnodagen också vara bröllopsdagen Jag avslutade lite surt den 19 november förra året mitt inlägg ”När toaletterna tystnat!” med konstaterandet att det inte bara var den internationella toalettdagen, det råkade också vara den internationella mansdagen. Vilket då enligt sedvanlig … Läs mer