Varför osynliggör Katerina Janouch oss kvinnor?
avatar

Detta inlägg är skrivet av Jämställdisterna Ninni & Mariel i dialog:

Ninni: Katerina Janouch har uppmärksammat oss i ett inlägg, där hon tydligt osynliggör oss kvinnor som är jämställdister, i vanlig ordning. Hon skriver:

”så kallade ”jämställdistiska” bloggare som skrockar i skägget – typ – ”ja, där fick ni feminister så ni teg!”

Jag har inte tillsymme till skäggväxt. Det finns förvisso kvinnor som har skäggväxt, men dessa brukar avlägsna den. Jag har faktiskt aldrig sett en kvinna med skägg. Således är feminstkritiska röster så som Tanja Bergkvist, Susanna Varis, Rocki, Trollan, Ann-Mari Maukonen m. fl skägglösa. Vissa feministkritiska röster väljer att kalla sig jämställdister, andra inte. Och ja, vi är av åsikten att feminismen bär ansvar för mycket elände som vi ser i vårt samhälle av idag. Feminismens sexistiska och axiomatiska ideologi får människor, kvinnor såväl som män, att må dåligt, därför engagerar vi oss.

Läs mer