Mansfrågor i radio 1!
avatar

Fredrik Steen, som vikarierar för Cissi Wallin på radio ett, hade en och en halv timme program vikt åt mansfrågor i radio ett. Om programmet kunde man önska mer, men jag tror att folk är så här dåligt insatta i … Läs mer