Belibers jakt på rus
avatar

För en tid sedan satt jag i diskussion med en tonårskille om kärlek. Han var ”besatt” av en flicka hand inte kunde få. Han var ensam, ledsen och frustrerad. Det fanns, av skäl jag inte ämnar gå in på, inte … Läs mer