Vem är inte sexist?
avatar

Expressen uppmärksammade nyligen en studie som tycks ha funnit att män som ler mot kvinnor möjligen lider av ”välmenande sexism”, medan män som ler mindre kan lida av ”fientlig sexism”.

Själva forskarartikeln finns här. Man kan förstås fråga varför en sådan tramsig studie över huvud taget får ett seriöst omnämnande i Science Daily?

Vad är det för fel på studien?

Kortfattat: den ägnar sig åt svårartad ”correlation mining” – när man använder statistisk analys för att gräva fram samband ur ett urval som inte rimligen kan sägas vara representativt.

Till att börja med, använde man 27 par universitetsstudenter. Ett rätt litet underlag, men det skulle ändå kunna vara användbart om resultaten är tydliga nog. Här är de inte det.

Det man har försökt gräva fram är skillnader i beteende hos män som uppvisar ”välmenande sexism” och män som uppvisar ”fientlig sexism”. Första frågan blir då förstås huruvida de utvalda männen uppvisar endera formen i någon större utsträckning. Mätmetoden var Ambivalent Sexism Inventory (ASI, se nedan) och resultaten var, genomsnitt och standardavvikelse:

 • Benevolent sexism: 2.64 (0.81)
 • Hostile sexism: 2.34 (0.87)

Om man jämför med andra studier, motsvarar dessa värden ungefär de genomsnitt och spridning som man fått för gemene man. Det är för övrigt värden som till stor del överlappar dem som kvinnor uppvisar. Männen är alltså sannolikt helt normala.

Sättet att utläsa spridningen t.ex. för välmenande sexism är, förutsatt att urvalet liknar en normalfördelning, vilket 27 personer sannolikt inte gör:

 • 68% (18 st) av männen faller inom 1.83 och 3.45 (en standardavvikelse)
 • 95% (26 st) av männen faller inom 1.01 och 4.26 (två standardavvikelser)

Vad fann man då?

Consistent with the affiliative nonverbal impressions, men’s benevolent sexism predicted more smiling, β=.51, p=.006. In contrast, men’s hostile sexism predicted marginally fewer smiles, β=−.34, p=.057. No other molecular nonverbal cues were associated with either form of sexism.

Tolkningshjälp: β står för en ’sannolikhetsdistribution’, och kan grovt översättas till en sannolikhet. β=.51 betyder alltså att om en man flaggar ut som ’välvillig sexist’, är sannolikheten ca 50% att han kommer att le mer i interaktion med kvinnor. p=.006 betyder att om man gjorde om studien, är chansen ca en på 166 att man skulle få samma resultat [EDIT: resultatet visar sig vara en slump]. Notera att detta är relevant endast om underlaget utgör en normalfördelning. Med tanke på hur små skillnaderna var här, hur luddiga indikationerna är, och hur många rörliga delar man observerar (männens allmänna inställning till kvinnor, kvinnornas agerande, männens agerande), kan man nog lugnt säga att urvalet är på tok för litet för att kunna säga någonting med någon säkerhet. Dessutom är urvalet 27 män från universitet i nordöstra USA, i åldrarna 18-22 år. Inte minst med tanke på Eriks senaste inlägg, finns möjligen anledning att misstänka lite likformighet i beteende och åsikter.

Hur känner man igen correlation mining?

Tja, t.ex. genom att man stöter på påståenden som detta:

Hostile sexist men did not use significantly fewer positive emotion words, but the direction was negative as predicted, β=−.22, p=.247.

Igen, p=.247 innebär alltså att om man upprepade studien, skulle resultatet hålla endast var fjärde gång [EDIT: 3 gånger av 4], och ’sannolikheten’ att ena beteendet följs av det andra är alltså bara 22%. Denna observation är alltså helt värdelös, och att den råkade utfalla i den riktning de gissade, har ingen betydelse i vetenskaplig mening.

Ambivalent Sexism Inventory

För att bedöma graden av sexism används ett test som kallas Ambivalent Sexism Inventory (ASI). Testet försöker gradera ”hostile sexism” och ”benevolent sexism” på en skala från 0 till 5.

Ni kan ta testet själva på nätet här. Vi roade oss med det här på Genusdebatten. Resultaten håller vi hemliga, men det överraskar möjligen inte att Ninni fick högst poäng av oss alla på ”Hostile sexism” (delat med en annan – gissa vem)? Jag fick för övrigt även stryk av min hustru där, så jag inser att jag har som uppgift att vara en modererande kraft på kvinnorna omkring mig. Wink

Vi vill förstås alla helst få noll på såväl ”hostile” som ”benevolent” sexism. Jag har kollat in graderingen, och erbjuder härmed facit. Har ni svårt att ärligt fylla i rätt svar, rekommenderar jag omskolning.

Ambivalent Sexism Inventory

Ambivalent Sexism Inventory

Benevolent sexism

Du skall svara Disagree strongly på följande:

(1) No matter how accomplished he is, a man is not truly complete as a person unless he has the love of a woman.

(8) Many women have a quality of purity that few men possess.

(9) Women should be cherished and protected by men.

(12) Every man ought to have a woman whom he adores.

(17) A good woman should be set on a pedestal by her man.

(19) Women, compared to men, tend to have a superior moral sensibility.

(20) Men should be willing to sacrifice their own well being in order to provide financially for the women in their lives.

(22) Women, as compared to men, tend to have a more refined sense of culture and good taste.

…och Agree strongly på följande påståenden:

(3) In a disaster, women ought not necessarily to be rescued before men.

(6) People are often truly happy in life without being romantically involved with a member of the other sex.

(13) Men are complete without women.

Hostile sexism

För att få resultatet noll på ”Hostile sexism”, behöver du svara Disagree strongly på följande påståenden:

(2) Many women are actually seeking special favors, such as hiring policies that favor them over men, under the guise of asking for ”equality.”

(4) Most women interpret innocent remarks or acts as being sexist.

(5) Women are too easily offended.

(10) Most women fail to appreciate fully all that men do for them.

(11) Women seek to gain power by getting control over men.

(14) Women exaggerate problems they have at work.

(15) Once a woman gets a man to commit to her, she usually tries to put him on a tight leash.

(16) When women lose to men in a fair competition, they typically complain about being discriminated against.

…och Agree strongly på följande:

(7) Feminists are not seeking for women to have more power than men.

(18) There are actually very few women who get a kick out of teasing men by seeming sexually available and then refusing male advances.

(21) Feminists are making entirely reasonable demands of men.

Om du känner ett behov av att nyansera något av ovanstående påståenden är du alltså sexist.

Om du skulle svara tvärtom på de två frågor som berör feminism, stiger din ”hostile sexism” från 0 till 0.91, dvs mer än hela standardavvikelsen för de män som deltog i studien.

Kommentarer

Vem är inte sexist? — 50 kommentarer

 1. Allt, som inte är som kvinnor vill/är ofördelaktigt för kvinnan, är sexism.

  Välmenande sexism är ändå sexism för det är fördelaktigt tänkande i ett icke-önskbart sammanhang. I andra sammanhang skulle det inte betraktas som sexism. Ett exempel på detta är kvotering, kvotering är inte sexism för det är vad kvinnor vill och det arbetar för dom, men om man i ett sammanhang, där kvinnor inte ville slippa lättare undan, utgick från att kvinnor behöver handikapp skulle det betraktas som sexism.

  Sexismen avgörs alltså av fördelaktigheten och om kvinnan ifråga vill ha specialbehandlingen eller inte, inte av åtgärden/förhållningssättet i sig.

 2. Feministers sätt att mäta sexism är enkel.
  Till att börja med är den individuell och utgår från den kränkta feministen. Hon kan kränkas på två sätt i detta fall:

  Är hon intresserad av dig och du inte (uppmärksammar) ler mot henne är du sexist.

  Är hon inte intresserad av dig, men du är intresserad av feministen och försöker ge ett gott intryck genom att du uppmärksammar henne och ler, är du sexist.

  För övrigt:
  Notera att jag kallar personen feminist och inte kvinna.
  Som tur är fungerar normala kvinnor inte så, utan endast feminister och möjligen personer med likartade diagnoser som de….

  Det ligger en identisk kommentar i fel tråd, vore tacksam om admin raderade den…..

 3. https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/6958/Yeung_Amy.pdf?sequence=1

  Relevant studie om hur en handling av låg BS uppfattas som hög HS. Tycks stödja uttrycket damned if you do, damned if you don´t.

  Från abstraktet:

  … In Study 1, I manipulated the target’s gender and responses on a subscale of the Ambivalent Sexism Inventory (high HS, low HS, high BS, or low BS). The low BS male target (compared to high BS male target) was judged to be higher on HS, less supportive of female professionals, less good of father and husband, and more likely to perpetrate domestic violence. Ratings of the low BS male target were as equally negative as those of the high HS male target. In Study 2, low BS male targets were judged to be low in hostility towards women only if they explicitly stated that their low BS was motivated by egalitarian values, otherwise men’s low BS was assumed to indicate misogyny…

 4. Testet är i all sin enfald på samma nivå som personlighetstest i veckotidningar. Nåja, det var väl bara en tidsfråga innan damtidningarna skulle börja betraktas som seriösa vetenskapliga tidskrifter.

  Vårt samhälle håller på att förfalla och jag börjar ha mina egna teorier om varför Romarriket gick under. Grin

 5. Ja män ska vara nollställda och titta ner i backen för att inte vara sexistisk,påminner en hel del om hur svarta män skulle vara i södra USA förr i tiden i närheten av vita kvinnor.Där en blick från en svart man på en vit kvinna vilken hon upplevde som sexuell kunde rendera en lynchning av mannen.Vilket förövrigt var den vanligaste orsaken till lynchningar.

 6. 4.36 av 5 hostile sexist! Kunde man få poäng på båda skalorna samtidigt? Kunde inte avgöra för jag hade noll på benevolent… Känns stabilt.

 7. @Rick:

  årt samhälle håller på att förfalla och jag börjar ha mina egna teorier om varför Romarriket gick under

  Kvinnor kommer att bli orsaken till västerlandets undergång, for realz.

 8. @ Matias

  Jag tänker mig att romarna hittade på någon stollighet och blev därför försvarlösa mot barbarerna och så försvann den västeuropeiska civilisationen i hundratals år. Laugh

 9. Jag svarade i stort sett enligt ditt ”facit” på benevolent och fick väldigt lågt. Däremot svarade jag två snäpp in (men fortfarande till vänster om mitten) på dina hostile frågor. Min rating var bra mycket högre än snittet! Grin

 10. Jag gjorde några korrigeringar i artikeln. I min brådska vände jag upp och ned på p-värdets betydelse.

  Det skall alltså läsas som sannolikheten att nullhypotesen är sann, och att det samband som hittats bara var ett resultat av slumpen. Man kan alltså se ß som ett mått på hur starkt sambandet tycks vara, och p som sannolikheten att sambandet egentligen inte finns alls.

 11. Ulf T:

  Man kan förstås fråga varför en sådan tramsig studie över huvud taget får ett seriöst omnämnande i Science Daily?

  För att ”sexism” och ”ojämställdhet” är allmänt etablerade ’sanningar’ som ’vi vet’ att existerar, därför är beviskraven så låga. Det räcker med att det finns en öppning mot att tolka det som sexism, då är det ’bevisat’.

  Något (feminism) som har endast en förklaringsmodell, istället för alternativa förklaringsmodeller, är ju varken moraliskt eller vetenskapligt hållbart. För man kan ju omöjligen vara ute efter sanning och kunskap om man inte accepterar att det kan finnas olika möjliga förklaringar? Hur (bort)förklarar feminism avsaknaden av alternativa förklaringsmodeller? Kan någon feminist svara?

 12. Pingback: Genusvetenskapsforskningsprofessorer | WTF?

 13. @Andreas Ooka:

  4.36 av 5 hostile sexist!

  Ha! Din amatör. Jag fick 4,45. Wink

  Kunde man få poäng på båda skalorna samtidigt? Kunde inte avgöra för jag hade noll på benevolent…

  Ja. På Benevolent Sexism Score fick jag 1,00. Det beror på att jag ser en bra livspartner som något som gör en hel och får en att växa. Och därför nyanserade jag svaren på de frågorna. Men jag skulle svara precis likadant om man byter kön i frågeställningen. Så jag är lika sexistisk på båda håll Wink

  På fråga tre ville jag också nyansera lite … jag vill se ett samhälle där vi människor hjälper varandra, den starka hjälper den svaga. Precis som jag hjälper ”mina elever” med skolarbetet för att jag kan, för jag är starkare än dem på ämnet, så vill jag i en katastrofsituation att den som är fysiskt (och psykiskt) stark i den situationen hjälper den som är svagare i den situationen. Då katastrofsituationer vanligen kräver fysisk styrka så blir det i den svaga gruppen fler kvinnor och i den starkare gruppen fler män. Och nej, jag vill inte ni män rusar iväg bara för ni kan, när jag ligger under raset och av brist på fysisk styrka inte kan ta mig ut själv.

  Det är inte ett samhälle jag vill se.

 14. @Ninni:

  Losers! Grin

  Jag fick fulla poäng i hostile och 0.27 i benevolent. Jag är en malevolent sexist.

  Och samhället får vara och bli det vill att det ska bli (och är och blir), vi ska bara vara öppna och ärliga om vad vi vill, vilket inte är fallet nu.

 15. Finns det någon correlation mellan fråga 1,6,12,13 och röda fläckar längs med banverkets vallar?
  ( Givetvis utan att det finns causation )

  Behöver jag tillägga att jag som sexist hade önskat mer nyanserade frågor?

 16. @Matias:

  Ja, det är lite kränkande att jag inte fick bli en fullblodare på ämnet.

  Det var denna som ställde till det för mig:

  (22) Women, as compared to men, tend to have a more refined sense of culture and good taste.

  Jag imponeras av människor som är duktiga på ”sin sak” oavsett område … och fler kvinnor än män har i fingrarna att piffa till sina hem, välja detaljer i klädsel osv. osv. så det blir så himla fint att se på. Jag inser att det är som allt annat: träning ger färdighet. Jag är sämre på sånt än majoriteten kvinnor är för att mitt intresse är mycket lågt och jag därmed inte lagt lika mycket tid och energi på det. Och då blir man inte bra på något.

  Och där är jag mer som män. Därav nyanserade jag mitt svar på den frågan och missade det hedervärda maxvärdetRazz

 17. Sen måste jag erkänna att jag har svårt för att ange var jag står i flera frågor. Om man är neutral i frågan, eller inte har något åsikt, skall man då försöka ange mitten (dvs. 2.5 i det här fallet som inte finns, det stör mig också, det finns inget mittenvärde, utan man måste antingen dra åt ”agree” eller ”disagree”) eller skall man ange 0 för strongly disagree. Det är liksom inte helt klart om man skall ställa sig i mitten eller vid 0. Jag tenderade att försöka välja mitten, vilket ledde till att jag inte alls var så fientlig av mig som jag borde vara Twisted. Jag kanske skulle ha valt 0 istället i de fallen?

  Sen lämnar ju frågorna en hel del i övrigt att önska.

 18. @Ninni:

  Det var denna som ställde till det för mig:

  (22) Women, as compared to men, tend to have a more refined sense of culture and good taste.

  Jag funderade lite som du, men sedan kom jag och tänka på saker som Fifty Shades of Grey, fittpyssel och annat, och kom fram till att det inte finns några större skäl att upphöja kvinnors smak. Wink

 19. Hostile Sexism Score: 5.00
  Benevolent Sexism Score: 2.18

  Störde mig på att om man är emot sexism så e man sexist. Det gamla vanliga att de kopplar ihop en hatisk religion med kvinnor så att om man är emot sekten är man emot kvinnor som kön. Sjukt.

  Men, något som de kanske inte tar upp i studien, har inte läst den, rär att poängen är ju rätt lika över båda könen? Iaf det man ser i slutet.

  HS
  Män: 2.74
  Kvinnor: 2.05

  BS
  Män: 2.96
  Kvinnor: 2.68

 20. Ska göra testet senare, men snubblar till redan när jag läser exempelfrågorna. T.ex.:

  No matter how accomplished he is, a man is not truly complete as a person unless he has the love of a woman.

  Det där har väl mycket mer med ens syn på kärlek, livet, osv, än på kön? Jag skulle ju sätta strongly agree på den, och det skulle jag göra även om frågan gällde kvinnor.

  Herregud, jag skulle göra det även om människor vore hermafroditer. Dvs:

  No matter how accomplished someone is, they are not truly complete as a person unless they have the love of a someone else.

  Vilket påminner mig direkt om den här gamla ”kvinnor behöver en man lika mycket som en fisk behöver en cykel”. Jag då som tycker att män och kvinnor behöver VARANDRA blir alltså någon form av antifeminist direkt.

  Eller ”sex är bättre för kvinnor när kärlek är inblandat”. Det är också lite kvinnofientligt att tycka. Även om man tycker att det där gäller generellt, dvs även för män.

 21. @Ulf T:

  Fifty Shades of Grey har vi ju talat om många gånger. Det är högkvalitativ smak på porr (säger hon som varken läst eller sett änRazz). Annat än ert dullinuttandeWink. Men måste du verkligen påminna mig om fittpyssel od. när jag förträngt detta?

 22. Men jösses jag trodde ju först att det här var någon form av seriöst test…

  Feminists are making entirely reasonable demands of men.

  Det beror kanske lite på vilka sorts krav de ställer.

  Panda

  Edit: Det där skulle inte vara en panda utan en annan smiley, men det blev ju rättså passande ändå så den får vara kvar.

 23. Bara 3.27 och 0. Känns som om jag sviker ”mansnormen” Smile

  Instämmer med MK, vilka feminister och vilka krav?

 24. @Ninni:
  ”’Kör in den, Pomperipossa’ om man vill komma in i sagomotivet.”
  -Riskradion, ”Barnböcker”.

 25. @Hy:

  ”otherwise men’s low BS was assumed”

  Man får väl vara tacksam för det lilla, de erkände iaf att vad det rör sig om är just ”assumptions” the mother of all f_ckups!

 26. @Rick:

  ”Testet är i all sin enfald på samma nivå som personlighetstest i veckotidningar. Nåja, det var väl bara en tidsfråga innan damtidningarna skulle börja betraktas som seriösa vetenskapliga tidskrifter.”

  Håller med till 100%. Jag har ett längre tag observerat hur sådana här godtyckliga skit-tester ersätter riktig kunskap här och där. Man har personer som kallar sig forskare som inte gör annat än letar sätt att slippa utföra jobbig research.

  ”Vårt samhälle håller på att förfalla och jag börjar ha mina egna teorier om varför Romarriket gick under. Grin”

  Låter intressant men vilken av gångerna menar du? Romarriket (Roman Empire) gick väl under 2-3 gånger minst? Först har vi vanliga romarriket, sedan har vi kejsardömet Rom, därefter har vi Östrom (Byzantium) som fanns kvar efter att romarriket först blivit västrom och sedan kollapsat, slutligen har vi ”Holy Roman Empire” som var typ Frankrike/Tyskland.

 27. @MK:

  Ang:

  No matter how accomplished he is, a man is not truly complete as a person unless he has the love of a woman.

  Maslow sätter ju relationer/kärlek/gemenskap före självförverkligande.

  Han är alltså sexist.

  Trots att han inte säger ett jota om varken män eller kvinnor.

  Det är skrattretande.

  För att spinna vidare på Maslow så säger han ju även att när det gäller ”esteem” så finns det higher esteem och lower esteem. Higher esteem kommer inifrån, dvs självkänsla, självrespekt, kompetens osv. Lower esteem kommer från:

  status, recognition, fame, prestige, and attention

  Det är det här som feminister förväxlar med ”makt”. Vilket leder mig in på något jag har pratat om tidigare, dvs det paradoxala i att feminismen säger sig vilja störta patriarkatet, samtidigt som man utgår från de patriarkala idealen som någon form av värdemätare.

  Man vill inte störta patriarkatet, man vill helt enkelt bara att kvinnor ska vara en lika stor del i det som män är.

  Det oavsett vad kvinnor själva vill. Bisarrt nog blir kvinnor som finner tillfredsställelse i ”higher esteem”, men inte väljer en ”maktkarriär”, som grus i maskineriet för feminismen, medan en kvinna av ”lower esteem” som väljer en maktkarriär blir något positivt.

  Feminismen mäter helt fel saker.

  Jag är övertygad om att vi borde titta mer på lycka, välbefinnande, (higher) esteem osv.

  Ninni – Såg du OECD-studien som jag länkade till häromdagen?

  För de som missade är den här:

  http://www.oecdbetterlifeindex.org

  Kontentan är att kvinnor rapporterar högre kvalitet på i stort sett alla områden, i de flesta länder.

  Den stora avvikaren överlag är Safety, men då är detta trots att män är mer utsatta, för man har inkluderat upplevd trygghet i den uträkningen.

  Tydligen hamnar kvinnor högre även om på inkomst, iaf i Sverige. Jag vet inte hur det går till för beskrivningen nämner inte könsskillnaderna.

 28. Ok jag fick 2.64 på båda.

  Sidan där man fyller i sina uppgifter är ju lite rolig. Man kryssar inte i ”man” eller ”kvinna” utan man skriver i för hand. Jag antar att detta är för att inte kränka någon som definierar sig som något annat, samtidigt är hela testet, och resultatsektionen, uppbyggd kring just tvåkönsmodellen.

  Sedan kommer frågan om ”ras”, som tydligen är viktig av någon anledning.

  Sedan kommer frågan om man är hispanic/latino. Som tydligen inte är en ”ras” då, och som alltså behöver utrönas i en separat kategori.

  Jättekonstigt test överlag, som sagt.

 29. @MK:

  Jag skulle säga att alla som får under 4 i HS och över 1 i BS är sexister Grin

 30. @Matias: jag antar att de d’r andra frågorna bara är en del av demografisk datainsamling. Men om det skulle påverka resultatet vore det verkligen intressant att se hur de skiljer på sexismen beroende på om det är en kvinna eller en man som svarat, och hur vita/kaukasier står sig jämfört med andra.

 31. @MK: Varje land har mer eller mindre tokiga kriterier för ras/etnicitet/socialgrupp.
  Min son är född här i Storbrittannien med mor som är ”White, British” och mig som är ”White, Other.” Rent strikt borde han tydligen kryssa ”Mixed”.

 32. Mina svar var jämställdistiska
  Jag fick Benevolent Sexism Score: 0.00
  Egentligen står värdet för chivalry. BS (bullshit) är ett passande begrepp för att beskriva de frågorna i testet.

 33. Vad då ”sexist”?
  Jag är verkligen inte på det klara med vad de som använder sig av ordet som ett förklenande epitet, egentligen menar.

 34. @MK:

  Sexism verkar definieras som att antingen ha en negativ eller positiv syn på kvinnor.

  Som jag i tidigare kommentar påpekade avgör inte positiviteten eller negativiteten sexismen. Du kan vara positivt inställd tex. när du försöker hjälpa en kvinna, men om hjälpen är oönskad kommer det att betraktas som sexism.

  Det är alltså önskbarheten som avgör sexismen, därför måste man ju ha dubbla måttstockar BS och HS för att avgöra det. Om man sexismen skulle endast avgöras av ens positivitet/negativitet skulle det räcka med en HS mätare.

 35. @Ninni:

  Ett jämställt förhållningssätt kan vara sexism om man kommer med det i fel situation tex. om man utgår från att kvinnor klarar av något som de i den givna situationen inte vill klara av eller vill göra.

  Är kvinnor sexister när de förväntar att mannen ska betala för middagar? Nej, det är en preferens, som hos mannen (vilja betala) är ett sexistiskt förhållningsätt (fast många kvinnor förväntar det av honom). Han är en sexist, men hon är det inte.

  Man kan inte vinna som man, för allt som man gör rätt, är ändå fel på något annat sätt.

 36. @Ninni:

  Sexism är när en man förbrukar syre utan att konstant be om ursäkt. Era större lungor gör att ni roffar åt er på vår bekostnad.

  ”Nästa vecka i Vetenskapens Värld …”

  @Matias:
  Även om du är menar väl och din handling välkomnas av den som är föremål för den, kan en tredje part tycka att du handlar från principen ”kvinnor behöver hjälp av män.” Sexist!

 37. @Rick:

  Det är ännu värre än så. Forskning visar att kvinnor har sämre syresättning av muskulatur, vilket man är inne på kanske kan förklara kvinnors högre frekvens av värksjukdomar.

  Ni roffade åt er syret i ert patriarkal förtryck av oss -> våra lungor blev underutvecklade -> sämre syresättning -> kvinnor lider av värk världen över.

  Där har vi det! Jag tror jag får kontakta vetenskapens värld!

 38. @Matias:

  Alltså jag menar ur ett feministiskt perspektiv.

  Håller du upp en dörr och detta tas emot positivt av kvinnan ifråga så är du fortfarande sexistisk enligt feminismen.

 39. @MK:

  Men också om man vägrar göra något tex. vägrar ge en kvinna företräde i en brandsituation eller dylikt, är man en sexist.