Stora och viktiga nyheter
avatar

Ashin Wirathu är en oförskämd tölp. Denne buddhistiske munk och tillika extremnationalist i Myanmar har nämligen kallat FN:s sändebud i landet för ”hora” och ”bitch”. Nu har FN från högsta ort fördömt mannens uttalanden (BBC World 22 januari).

Vem är då denne Wirathu, utöver att han är munk och extremnationalist? Faktum är att det inte riktigt framgår någonstans. Han ska vara ledare för en gruppering om vilken inte särskilt mycket finns att säga annat än att den är anti-muslimsk. Han sitter av allt att döma inte på någon framträdande position i Myanmar och inte heller framgår det att han skulle besitta någon större intellektuell eller spirituell auktoritet.

Det verkar helt enkelt handla om en trångsynt bråkmakare.

FN ser det dock som sin skyldighet att tillrättavisa språkbruket hos en sådan karaktär. Vän av ordning kan nu fråga sig om inte FN i konskevensens namn borde tillrättavisa alla väldens tölpar på enahanda grunder, men gissningsvis ryggar man tillbaka inför den troligen gigantiska arbetsbördan.

Nu hör det till saken, vilket de flesta säkert gissat sig fram till på basen av tölpens ordval, att FN:s sändebud Zeid Ra’ad Al Hussein är kvinna. Antagligen har just detta faktum fått FN att reagera så skarpt, för det är föga troligt att Wirathu är den ende på jorden som uttalat sig föraktfullt om FN-anställda. Och även om någon skulle ha gjort det är det osannolikt att ordväxlingen skulle toppa världens ledande nyhetsbyråers tablåer.

För ett litet tag sedan råkade astronomen Matt Taylor ut för något liknande då han i en rätt så besynnerlig skjorta redogjorde för landningen på kometen Rosetta. Det blev en världsnyhet. Skjortan alltså, inte kometlandningen. Nu kan jag i och för sig hålla med dem som tycker att Taylors val av skjorta var olämplig vid en internationell presskonferens, men ska detta faktiskt vara en världsnyhet?

Valet av vad som blir viktiga nyheter återspeglar världsbilden hos journalistkåren. Märk väl att detta gäller i hela västvärlden, inte bara Sverige. I takt med en tilltagande feminisering av kåren (vilket i sig inte behöver vara negativt) följer att uppfattningar som är rätt utbredda bland kvinnor också syns på ett helt annat sätt än förr. En sådan uppfattning är att man, eller rättare sagt män, inte får säga elaka saker om kvinnor och inte heller annars göra något som får kvinnor att känna sig ”kränkta”. Det motsatta gäller givetvis inte, vilket bevisas dagligen i åtminstone svenska medier, som basunerar ut ett manshat av rent episka proportioner.

En brittisk tidning avsåg härom dagen att upphöra med sina smått klassiska bilder på barbröstade kvinnor. Den avsikten höll i cirka en dag innan damerna gjorde comeback. Detta blev givetvis en stor nyhet med alla tillhörande obligatoriska moralistiska utgjutelser. Folk som faktiskt skulle vilja läsa en tidning klarar sig nog utmärkt utan dessa bilder, men nu handlar det inte om någon tidning med ambitionen att nå ut till dem som faktiskt läser.

Detta är trenden i värderingen av nyheter. I Nigeria verkar hatgruppen Boko Haram ha utplånat en hel stad och detta uppmärksammas ungefär lika mycket som en astronoms olyckliga val av skjorta eller uttalanden från en munk som är ful i mun.

Det var dock inte nödvändigtvis bättre förr. För bara drygt etthundra år sedan kunde en förnäm dams känsla av kränkthet får företräde i nyhetsförmedlingen framom utplånandet av hela samhällen i Afrika, på den tiden i första hand utförda av européer. Vi är tillbaka på ruta ett och tycks få återuppleva år 1913. Vi kommer knappast att göra bättre val nu heller.

Kommentarer

Stora och viktiga nyheter — 8 kommentarer

 1. Beträffande astronomens skjorta, omständigheterna bakom att han bar skjortan vid tillfället ifråga kanske framgick av nyheterna när det var aktuellt, jag har dock inget minne av det. Så vet vi överhuvudtaget om Taylor valde skjortan inför presskonferensen. Det är väl fullt tänkbart att han hade skjortan på sig, fick ett telefonsamtal där man bad honom närvara vid en presskonferens om en timme, och inte hade tid att byta, eller kanske överhuvudtaget tänkte på sin klädsel.
  Det är en petitess i sammanhanget, jag vill bara lyfta poängen att man ofta dömer utifrån antaganden som kanske inte alls visar sig stämma.
  Det kan också på liknande grunder vara försiktig med att bara acceptera nyheterna om buddistmunkens uttalande och döma honom från det. För det första kan jag med till säkerhet gränsande sannolikhet säga att han inte kallade henne för ”hora”. Detta av den enkla anledningen att jag tvivlar på att en burmesisk munk skulle tala svenska i ett sammanhang som rör FN. Då förefaller det mycket troligare att han sade ”bitch”, om det han talade engelska. Och i det sammanhanget är det då också mycket möjligt att han kallade henne för ”whore”. Vilket inte är samma sak som att kalla någon för ”hora”. Att säga ”whore” på engelska är inte alltid det samma som att säga ”hora” på svenska. Detta kan man till exempel se i vissa kristna kontexter som Uppenbarelseboken där det talas om ”the great whore” på engelska, vilket på svenska återges som ”den stora skökan”. Det är på svenska en stor skillnad att tala om någon eller något som ”hora” eller ”sköka”, och kan alltså i vissa kontexter vara ett gravt översättningsfel att översätta ”whore” som ”hora”.
  Om munken inte ens talade engelska utan burmesiska eller något annat underligt asiatiskt språk så öppnar det för möjligheten att hans uttalande är både rimligt och relevant.
  Jag kan ju i det sammanhanget påminna om Carl-Henric Svanberg, VD för BP, som upprörde hela den engelsktalande världen då han efter olyckan med en oljeplattform sade att ”we care about the small people”. Han felöversatte alltså ”den lilla människan” till ”the small people” istället för ”the common man”. Och alla engelsktalande upprördes över hans nedlåtande inställning gentemot människor för att de helt enkelt inte förstod att han talade helt acceptabel svenska med engelska ord.

 2. @ Dolf

  Jag instämmer i ditt resonemang. Min fokus låg däremot vid reaktionerna, dvs. alldeles oberoende av vad munken Wirathu ordagrant har sagt, så är reaktionen minst sagt oproportionerlig.

 3. En mysko artikel. Vad vill författaren ha sagt? Bekänner först att jag knappt vet något om Burma och inget om den buddistiske munken. Vet desto mer om om FN.

  Anar att skribenten menar att media och FN tog upp hans uttalanden mest beror på att FN-sändebudet är kvinna. Troligen!

  Dock verkar skribenten dela kritiken som riktas mot munken och exponerar personliga antipatier både mot ordval och att han är nationalist. Brukar vara kommunister/västmarxister som är emot nationalism.

  FN är en av världens mest korrupta organisationer. De lägger sig i suveräna nationer/stater på ett sätt som är oacceptabelt. De gör t.ex. ”revisioner” i länder för ”mänskliga rättigheter” som vanligen går emot majoritetsbefolkningen.

  Man kan tolka munkens ord som: Dra åt helvete FN!

  FN är en stor spelare inom NWO (New World Order) och hoppas få skapa/bli den världsregering som ska störta oss i fördärvet.

  Västerländsk civilisation ska förstöras först, via kulturmarxismen som har Sverige i ett järngrepp. Där ingår tokfeminismen som en stor murbräcka. Har kulturmarxismen nu nått Burma?

 4. @ Tålis

  FN är korrupt, javisst, men tror du inte lite väl mycket om den organisationen när du misstänker att den är en av huvudaktörerna bakom det du beskriver som ett försök att erövra världen. Jag menar, finns det ingen mer kompetent konspiratör? Vilka är f.ö. FN:s medkonspiratörer?

 5. Tja, det är väl mer en förhoppning hos oduglingarna i FN, än kompetens. Dock är det inte där problemet sitter; dvs var/vem som synes härska! Tack och lov är vi inte där än. Aldrig hoppas jag!

  Svara gärna på vad du vill ha sagt. Hatar du munken eller FN, för att spetsa till det?!

 6. @ Tålis

  OK, här är ett direkt svar: Nej, jag hatar inte munken, jag tycker bara att an är en tölp. Jag hatar inte FN heller, för det är bara en återspegling av världens länder.

  Svara du mig nu: Vem förutom FN deltar i NWO-konspirationen?

 7. Jag blev nyfiken på Ricks syfte med sin artikel, men blev inte så mycket klokare av hans svar. En mer neutral artikel kan läsas här: ”Buddhistmunken till utsände FN-rapportören: “I vårt land är du bara en hora!”” ;http://nyheteridag.se/buddhistmunken-till-utsande-fn-rapportoren-i-vart-land-ar-du-bara-en-hora/

  Zeid Ra’ad Al Hussein är inte en kvinna utan en karl. Yangee Lee heter ”horan”.

  Själv blev jag än mer nyfiken på munkens ilska, vilket jag anser beror på FN:s agerande i Burma. Buddisterna/burmeserna anklagas av FN och människorätts-organisationer för förföljelser och diskriminering av muhammedaner i landet. Särskilt i en provins som heter Arakan. Men det är huvudsakligen tvärtom. Åtminstone tiotusentals buddister har dödats av muhammedanerna, som kallas Rohingya, sedan 40-talet.

  Burmeser ogillar och misstror FN:s och andra internationella organ, som har verkat/verkar i landet. Ett otal sådana anställda har gripits, arresterats och deporterats för att ha hjälpt Rohingya att skaffa vapen och/eller planera attacker på buddister. Orsaken är att många av dessa utlänningar också är muhammedaner. Vad Rohingya är ute efter, är en egen etniskt rensad sharia-stat vilket varit deras mål i över 50 år. Ett land som inte är deras, utan ett som de har invandrat till. Många kom på 40-talet.

  Så här kan det låta i moskéer i Burma, från hatets och våldets religion, översatt:

  Oh Allah, eternal God, Accept those who believe in Islam and destroy all the other non-believers.

  Demolish the infidels communities, Oh Allah, Break the foundation of their false religions.

  Destroy and pulverize their villages and towns, and even the ground beneath their homes must be destroyed.

  Those who don’t believe in Allah, those who don’t listen to Allah, may everything be cursed for them.

  Oh Allah, bring the natural disaster to the infidels, bring the worst diseases to the unbelievers, bring all forms of catastrophe to them.

  Man kan också påminna om att muslimer ser mer ner på buddister och hinduer än judar och kristna, enär de ingen gud har respektive är polyteistisk.

  Mönstret känns igen. Muslimer ses som offer, även som förövare. Klart buddistmunken blev förbannad, när en FN-representant för ”mänskliga rättigheter” kommer dit och gormar om stackars muslimer. Dessutom hade hon den dåliga smaken att klaga på Burmas buddister, men inte på landets muslimer. Munken vill att Burma ska förbli buddistisk, en önskan jag sympatiserar med.

  Eftersom jag skrev att jag knappt kan något om Burma, och nu kan tyckas vara ”Burmaexpert”, så anger jag min källa: ”Conflict & Violence in Arakan (Rakhine) State, Myanmar (Burma)”; https://docs.google.com/file/d/0B5x_WQ8boBL7VXlfY1BjWVRaNms/edit?pli=1. Kan givetvis inte gå i god för att allt är korrekt, men verkar trovärdig för mig.

  Avslutar Burma med ett direkt citat från nämnda text:

  Notice that UN Agencies, Human Rights Watch, Amnesty International, Doctors Without Borders, and many other organizations – large and small – glaringly mention nearly nothing positive about the Rakhine Buddhists people, culture, history, or their Buddhist ways. Almost all reference to them is using negative words and terms such as: racist, violent, militant Buddhists, extremist monks, genocidal Buddhists, neo-Nazis, Nationalist, etc.

  The intent is to sway people to the pro-Rohingya view on all Arakan and Burma related news and issues. And, since almost no foreigners know about the very deeply-rooted Buddhism of Arakan it is easy to demonize, scapegoat, and pile all blame on the Buddhists of Rakhine State, and in doing so, to constantly overlook, or deliberately ignore the actual reality:

  1)Racism- the Bengali Muslims exhibit some of the worst racist supremacism in the world.
  2)Bigotry- the Bengali Muslims have long ridiculed and insulted the Rakhine people and their Buddhism.
  3)Intolerance- the Bengali Muslims have the goal of a land taken from the Rakhine, and cleansed of all infidels, and to declare it an independent Islamic State ruled by Sharia Law.
  4)Fraud- the Bengali Muslims have no compunction about constructing false history and origin claims, and false, deceptive and manipulative media to reinforce their disingenous calls of victimhood.
  5)Manipulation- the Bengali Muslims willingly use lies, deceit and fraud to shape opinion about them.
  6)Violence- the Bengali Muslims have been cruelly violent and abusive – even to monks and children.

  Lite av samma skit vi överöses i Sverige från PK-maffian och FN mot oss. Kulturmarxismen har definitivt nått Burma.

  NWO hör egentligen hit, men kan väl knappast längre kallas för en konspirationsteori. Numera talas ibland öppet om det bland makthavare. När andan faller på, ta en titt på ”The Complete Idiot’s Guide to the New World Order!
  http://videos.videopress.com/1swdG4Gb/the-complete-idiots-guide-to-the-new-world-order_fmt1.ogv

  FN har minst Agenda 21, IPCC och en våt dröm om att få beskatta hela jordens befolkning. Bilderbergare…