Shaken Baby Syndrome och Den Goda Mamman
avatar

I dagens tidning kan man läsa om hur en man som dömts för att ha skakat ihjäl sitt spädbarn kommer att få resning.

Det har enligt artikeln kommit fram ny medicinsk kunskap som visar att sådana skador i vissa fall kan uppkomma spontant, och i detta fall hade pappan dömts eftersom man ansåg att barnet (enligt nu förlegad kunskap) måste ha skakats, och pappan var den enda som kunde ha gjort det.

Naturligtvis vore det oerhört att inte bara förlora sitt barn, utan dessutom bli oskyldigt dömd för att ha vållat dess död. Min uppmärksamhet fångades dock av en kommentar på slutet av artikeln:

När SvD intervjuade mannens advokat Percy Bratt i oktober sade han att det troligen sitter fler oskyldiga pappor i fängelse och att ett resningsbeslut kan bana väg för fler avgöranden i HD

Jaha? Så är det bara pappor som skakar sina barn? Eller är det bara pappor som döms för att de skakar sina barn?

Enligt en tidigare artikel i SvD, får man veta:

När barn skakas är det ofta av en förälder – vanligast pappan – som inte har klarat av att höra sitt barn bara skrika och skrika.

Men det tog inte lång tid att hitta en artikel från 2011, där detta antagande vederläggs. Enligt en ny amerikansk studie är det lika vanligt att förövaren är en kvinna, men vanligare att en manlig förövare erkänner övergreppet – och vanligare att mannen blir dömd för det.

In Shaken Baby Syndrome, Women as Likely to be Perpetrators as Men: Study

En länk till själva studien finns här (jag kan inte komma åt artiklar i PubMed).

In data collected over 10 years on 34 cases of abusive head trauma (AHT) in infants, researchers found that abusers’ gender was evenly split and that female abusers were typically significantly older than males.

Dock noterar man att risken för skada är större när män skakar barnet, på grund av männens större styrka. Det ges också en kommentar till att tidigare studier funnit att män är mer sannolika förövare:

In this study, biological parents were the most common perpetrators, followed by the mothers’ boyfriends who were not the child’s biological father. Prior research identified male caregivers as the more likely to cause abusive head injury to infants, but lead author Dr. Debra Esernio-Jenssen said she wasn’t surprised that her study showed that half were women.

”I think there is a bias,” said Esernio-Jenssen, medical director of the Child Protection Team at the University of Florida at Gainesville. ”When a child comes in who’s fussy and irritable and maybe vomiting, many pediatricians are not considering that this child could be an abusive head trauma [victim] if the child comes in with a woman.”

While the perpetrators’ ages ranged from 16 to 60, the median age of females was 34 — significantly higher than the males’ median age of 27. But 15 of 17 male perpetrators confessed, compared to only three of 17 women, and 82 percent of the men were convicted.

Man hade använt sig av anonyma enkäter för att konstatera att kvinnor skakar sina barn i betydligt större utsträckning än man trott.

Man kan möjligen misstänka att kvinnor känner en större press att leva upp till bilden av den Goda Mamman, och därmed är mer ovillig att erkänna att hon skadat sitt barn. Omgivningen tycks också mindre villig att tänka sig den möjligheten.

Studien nämns även i denna artikel på WebMD

”Even when controlling for defendant and offense characteristics, women were statistically more likely than men to be released and have their charges dropped,” Esernio-Jenssen and colleagues find. ”In addition, when convicted, female defendants received lighter sentences.”

Fourteen of the 17 accused male perpetrators were convicted and two await trial. Five of the 17 accused female perpetrators were convicted; none still awaits trial.

I ljuset av de nya medicinska rönen bör vi förstås lämna öppet för att några kvinnor också kan ha blivit oskyldigt dömda. Dessutom bör vi minnas att man inte skall dra alltför stora växlar på en studie baserad på 48 fall. Förhoppningsvis har jag dock kunnat erbjuda lite mer substans och balans än dagstidningarna i frågan.

Kommentarer

Shaken Baby Syndrome och Den Goda Mamman — 14 kommentarer

 1. Här finns en rätt utförlig diskussion om de nya rönen, med bra länkar:

  Shaken Baby Syndrome – New York Times article, February 2011

  Bland annat hittar man följande färgstarka beskrivning:

  Much of the science of shaken-baby syndrome dates from the late 1960s, when a neurosurgeon named Ayub Ommaya conducted a brutal animal experiment to figure out how much acceleration it took to cause a head injury. Ommaya took more than 50 rhesus monkeys and strapped each one into a chair mounted on wheels, leaving their heads unsupported. He placed the chair on a 20-foot-long track, and an air-powered piston sent the monkeys zooming into a wall. Fifteen emerged with some kind of cerebral hemorrhage. Eight of those also had injuries to the brain stem or cervical cord.

  Ommaya’s experiment involved neither shaking nor infants. Still, two pediatric specialists, John Caffey and A. Norma Guthkelch, each wrote a paper that pointed to the work as evidence that unexplained subdural bleeding in babies could occur without direct impact to the head and with or without a visible neck injury. In the 1980s, the term “shaken-baby syndrome” came into broad use, and a national prevention and awareness campaign was set in motion.

  As the diagnosis of shaken-baby syndrome took hold in medicine, and prosecutors began to bring charges based on it, doctors testified that shaking could generate the same terrible force as throwing a child from a second-story window. It turned out they were wrong. In 1987, a neurosurgeon named Ann-Christine Duhaime published a paper that included the autopsy results of 13 babies with symptoms associated with shaken-baby syndrome. In all of them she found evidence of trauma that was actually caused by impact. She teamed up with biomechanical engineers to create infant-sized dummies equipped with sensors to measure acceleration.“We shook them as hard as we could, and we thought something was wrong, because the accelerations we measured were unexpectedly low,” Duhaime says. Instead, the force level shot up when the testers released the dummies after shaking them, even if they hit a soft surface like a bed or a couch.

  Later experiments confirmed this finding and have made some doctors and biomechanical engineers skeptical that shaking alone can cause severe brain damage or death. At the same time, the experiments have not ruled this out, Duhaime says. Among other things, the dummies are not live children, and while their heads and necks can exhibit the effects of acceleration, impact on brain tissue is still hard to model.

 2. Intressant, all enkelriktat onyanserad kritik av män behöver få perspektiv. Säg till om du vill ha en kopia av artikeln förresten. Jag antar att du kan se adressen.

 3. Att det är lika vanligt att mammor begår brottet var förvånande eftersom mammor generellt är överrepresenterade när spädbarn dödas.

  Däremot var det inte lika förvånande att män i högre grad döms för brottet. Det Skyldiga Könet är mer benäget att dömas av rättsväsendet, som vanligt.

 4. Jag har hört att kvinnor oftare är skyldig till vanvård av barn? (inte juridiskt skyldig, utan bara att de gör det oftare) Jag tror det var Pelle Billing som sa det i en debatt med Hannah Lemoine. Stämmer det? Någon som vet? Monkey 2

 5. @H:
  Ja det var intressant att läsa hans tankar och jag är glad att man läser beteendevetenskap vilket handlar om verkligheten och inte läser genusvetenskap som handlar om det skyldiga könet (män) vilket skulle sätta rättssäkerheten ännu mer ur spel.

 6. ”In this study, biological parents were the most common perpetrators, followed by the mothers’ boyfriends who were not the child’s biological father.”

  Min slutsats är då att den biologiska pappa är den minst troliga förövaren. Handcuffs

 7. @JonasBsson:

  Nu när jag har tillgång till originalrapporten (tackar ödmjukast), kan jag tillhandahålla de faktiska siffrorna, antal förövare i respektive kategori:

  Mother: 10
  Father: 9
  Mother’s boyfriend: 7
  Grandmother: 4
  Female babysitter: 3
  Babysitter’s husband: 1

 8. I källförteckningen till rapporten hittade jag för övrigt denna rapport:

  Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18–88 yr (Journal of Applied Physiology 1999).

  Länken leder till hela rapporten.

  Abstract

  We employed a whole body magnetic resonance imaging protocol to examine the influence of age, gender, body weight, and height on skeletal muscle (SM) mass and distribution in a large and heterogeneous sample of 468 men and women. Men had significantly (P < 0.001) more SM in comparison to women in both absolute terms (33.0 vs. 21.0 kg) and relative to body mass (38.4 vs. 30.6%). The gender differences were greater in the upper (40%) than lower (33%) body (P < 0.01). We observed a reduction in relative SM mass starting in the third decade; however, a noticeable decrease in absolute SM mass was not observed until the end of the fifth decade. This decrease was primarily attributed to a decrease in lower body SM. Weight and height explained ∼50% of the variance in SM mass in men and women. Although a linear relationship existed between SM and height, the relationship between SM and body weight was curvilinear because the contribution of SM to weight gain decreased with increasing body weight. These findings indicate that men have more SM than women and that these gender differences are greater in the upper body. Independent of gender, aging is associated with a decrease in SM mass that is explained, in large measure, by a decrease in lower body SM occurring after the fifth decade.