Hur, vem eller vad?
avatar

Inledning

Jag hade förvisso avhandlat Judith Butler och Könet brinner! men mina två stackars grå celler kan inte koppla av förrän jag fått förmedla ännu en sak. Som några av er säkert noterat säger jag ganska ofta: ”Det är inte hur något sägs och inte vem som säger det utan vad som sägs som är det viktiga.”

Judith Butler är inte ”vem som helst”, hon är en riktig tungviktare inom feminismens och genusvetenskapens värld. Och jag, jag är bara helt ställd.

Med tanke på att kulturnyheterna idag talade om ”näthat”(vi vet ju av erfarenhet att det ofta är en synonym för ”kritisk mot pk-åsikt”) som man påstår ökar, att man bör stänga ner kommentarsfält eller förbjuda anonymitet, så kändes detta lägligt att ta just nu. Istället för att fundera på varför detta ökar(om det ligger något i påståendet) och vad dessa ”hatarna” försöker säga, så ska man alltså tysta folks möjlighet att yttra sig. Istället för att fundera på varför vi ”hatare” ofta är anonyma, så ska man göra det omöjligt för oss att säga vår åsikt i politiska frågor utan att riskera att vår politiska åsikt drabbar våra nära och kära eller får andra negativa konsekvenser i vårt privatliv.

 

Hur, vem eller vad?

Jag bad vår ojämförligt genialiska, oerhört skarpsinniga och beundransvärda begåvning inom den högre intelligentian, Dolf, med sin oerhört akrobatiskt fantastiska verbala formuleringsförmåga om hjälp med att översätta en specifik mening till högtraveri (dvs. hur något sägs):
(Ja, han kommer få betala dyrt för att han tvingar mig till detta smöreri!)

 ”Avsändaren av detta budskap önskar härmed informera mottagaren i sin egenskap av att vara en så höggradigt klandervärd feminin entreprenör, att explicita invektiv av de mest förödande slag kan anses vore befogat, inom den verksamhet som omfattar utbyte av njutningstjänster involverande genitalier av tjänsteförsäljaren, i detta fall mottagararen av detta budskap, och flerfaldiga kunder, företrädesvis av motsatt (det vill säga maskulint) kön om att sagde avsändare, vid den ej närmare specificerade tidpunkt varmed normalt avses uppvakningsfasen och de personliga bestyr som ombesörjes innan transport till annan plats för påbörjan av dagens värv, intog näringsprodukter i avseende att säkerställa ett täckt energibehov fram till dess att nästa intag av födoprodukter rimligtvis kan förväntas ske.”

Visst låter det fint och viktigt? Men ser ni vad där står? Vad var det för mening jag bad Dolf att översätta?

”Jag har ätit frukost, din jävla hora!”

Det är just det som gör att det är viktigt att se till vad som sägs, för alla besitter inte ordets gåva, alla har inte förmåga att hålla god ton när man blir arg. Även den som inte har denna typ av begåvning har yttrandefrihet och även denna person kan ha aldrig så kloka tankar värda att ta del av. Så låt oss gå till Judith Butler och titta på hur och vad.

 

Genusmelankoli/Avvisad identifikation

Boken Könet brinner! från 2005 är ett urval av Judith Butlers texter i svensk översättning. För urvalet står Tiina Rosenberg och översättningen är utförd av Karin Lindeqvist. Genom översättningen introduceras en riskfaktor värd att ha i åtanke, nämligen den att om översättningen är bristfällig så vilar min bedömning av Judith Butler på ett bristfälligt material.

Genusmelankoli/Avvisad identifikation är en av texterna i urvalet. Nedan ser ni några citat som visar hur något sägs:

Heterosexualitet växer fram med hjälp av förbud. Homosexuella känslobindningar är ett av objekten som omfattas av dessa förbud och förbuden framtvingar sålunda förlusten av dessa bindningar. (s. 173)

 

När förbudet mot homosexualitet genomsyrar hela kulturen, då framkallas »förlusten» av homosexuell kärlek av ett förbud som upprepas och ritualiseras överallt i kulturen. Följden blir en kultur av genusmelankoli där maskulinitet och femininitet framstår som spåren av en osörjd och osörjbar kärlek; ja, där maskulinitet och femininitet i den heterosexuella matrisen förstärks av de avvisanden som de utför. Till skillnad från föreställningar om sexualitet som något som »uttrycker» genus, förstås här genus självt som bestående av just det som förblir oartikulerat i sexualiteten. (s. 177)

 

Melankoli är både en vägran att sörja och en introjicering [psykiatrisk term för att tilskriva sig själv egenskaper från omgivningen; motsatsen till projicering] av förlust, ett efterliknade av den död som inte går att sörja. (s. 179)

 

Det är en exkludering som aldrig blivit sörjd, men »bevarad» genom intensifiering av den feminina identifikationen. I denna mening är den »sannaste» lesbiska melankolikern den uteslutande heterosexuella kvinnan och den »sannaste» manlige homosexuelle melankolikern är den uteslutande heterosexuelle mannen. (s. 184)

Visst låter det tjusigt? Hon är nästan lika duktig som Dolf minsann. Men vad är det egentligen hon säger?

Jo, i detta kapitel lägger hon fram en tankemodell för hur vårt heteronormativa samhälle skapar heterosexualitet och/eller en genuspositionering som heterosexuell man eller kvinna. Låt mig bjuda på min tolkning av hennes modell, på enkel svenska;

Man kan tänka sig att vi föds med en ursprungs-sexualitet, som kan liknas vid ett salladshuvud. Vårt heteronormativa samhälle gör att vissa av salladshuvudets blad vissnar bort och förmultnar utan att individen är medveten om denna process. Bladen försvinner på grund av normer och förbud av juridiskt och/eller socialt slag. Individen kan inte sörja denna förlust eftersom han/hon inte är medveten om den, och därför vänds förlusten inåt och blir en (genus)melankoli, dvs. en form av depression.

Som en filosofisk tankemodell måste den 1) hålla hela vägen ut och 2) vägas mot andra förklaringsmodeller såsom biologiskt medfödd variation.

Andra förklaringsmodeller lämnar jag därhän just nu. Håller denna tes med social konstruktion som förklaringsmodell hela vägen ut?
Om det bara funnits bisexuella och heterosexuella teleiofiler (sexuell attraktion till vuxna) då hade den, som tankemodell, hållit hela vägen. Men vi har exklusivt homosexuella individer. Vilka normer/förbud är det som fått dessa individers ”hetero-salladsblad” att förmultna? Vi har även en uppsjö parafilier: pedofili, nekrofili, zoofili, gerontofili, hebefili etc. etc. Alla de som fortfarande tvingas leva i garderoben i vår kultur. Vad har fått deras salladsblad att förmultna till den rest av ”ursprungs-sexualiteten” de lever med?

 

 Slutord

Jag förstummas inför en värld som sätter vår yttrandefrihet på spel för att begränsa de som inte har ett så fint språk (”hur”) och kallar det näthat för att skydda människor med allt för känsliga tår, men samtidigt låter sig förledas och indoktrineras av ett vackert/avancerat språk (”hur”) med helt befängt budskap (”vad”) för att det låter bra och det sägs av ”en viktig vem”.

Kommentarer

Hur, vem eller vad? — 51 kommentarer

 1. Jag hade skrivit en kommentar som svar på en del punkter från de senaste debatterna om queerfrågor men eftersom detta inlägg är nytt, högst upp, någorlunda relevant och i behov av en startkommentar så hamnar den här istället.

  Det här om sexuell läggning är medfödd eller inte är en märklig debatt eftersom mängder av andra saker om människans natur redan har debatterats och det logiska är att använda svaren från de debatterna.
  Så här ser det ut då:

  *** Sexuell läggning är medfödd men indviduellt starkare hos vissa och svagare hos andra. Sexuell läggning är även generellt svagare hos kvinnor än hos män.

  Om det är viktigare för män att bestämma sig gällande allt annat är det inte konstigt det är viktigare för män på den här punkten också medan fler kvinnor tycker att det spelar väl ingen roll. Nu har vi alltså ett samhälle där skolan lär allt fler kvinnor att tro män skulla rätta sig efter kvinnors mentalitet.

  Det är dock fullkomligt förutsägbart (såväl som vetenskapligt styrkt av bla Roy Baumeister) att män har starkare sexuell läggning än kvinnor. Att kvinnor generellt är ”mer ok” med vissa saker betyder inte att lika många män är eller någonsin kommer att vara det. Detta Oavsett vad regeringar, professorer, journalister, eller EU och FN vill, säger eller tycker!

  Ingen av dessa instanser har makt över dessa frågor. Socialkontruktivism handlar mest om att ta en minoritet människor, ljuga ihop att deras föräldrars gener inte påverkade dem och sedan framställa dessa människor som nytt ideal dvs norm. Men att ett litet antal personer är exempelvis transsexuella och kan byta kön betyder inte att det funkar likadant för alla andra människor.

  Frågan är sålunda inte vad som är möjligt i enstaka fall (som genusfolk tycks älska att inbilla sig är representativa för den stora massan) Frågan är vad som är möjligt för den stora massan. Det hela följer en rätt enkel logik som lätt kan appliceras på andra områden: Exempel: Att röka på funkar för några rika musiker under hippie-eran betyder inte att det funkar för alla andra, och alla andra kan heller inte vara rika musiker, endast några få kan det.

 2. Texten är minst sagt besynnerlig och det känns som översättaren inte riktigt behärskar engelska. Finns citaten på engelska kanske så man kan jämföra?

 3. Två reflektioner:

  1 Om nu vår sexuella läggning är socialt konstruerad, hur kan det då komma sig att det ens finns homosexuella om det råder en så fruktansvärt förtryckande heteronorm?

  Det finns ju fortfarande länder där homosexualitet är belagt med dödsstraff, men likt förbaskat så har det alltid funnits homosexuella även i dessa samhällen.
  Hur är detta ens möjligt och detta borde då innebära att man skulle kunna ”bota” homosexualitet genom terapi.
  Jag tror säker att det finns många homosexuella som hellre skulle vara hetero, så varför håller håller man detta från dem?

  2 Jag tror inte för en sekund att vår sexuella läggning är något som vi väljer utan detta är något vi föds med.
  Men jag kan tänka mig att den är mindre flexibel hos män än hos kvinnor,då kan vi konstatera att man (feminister/genusbluffmakare) åter igen använder sig av en kvinnlig måttstock som ska vara den rådande normen i diskussionen kring sexualitet och normer.

  Feminister talar hela tiden om hur fel det är när vissa tror att de vill göra kvinnor av män, men om de kräver av oss män att vi ska förändra oss mätt efter en kvinnlig måttstock.
  Så kan ju slutresultatet inte bli något annat än detta.

 4. @Pinjata:

  Något har jag kunnat hitta här.

  Men här har du två av citaten:

  Heterosexualitet växer fram med hjälp av förbud. Homosexuella känslobindningar är ett av objekten som omfattas av dessa förbud och förbuden framtvingar sålunda förlusten av dessa bindningar. (s. 173)

  Heterosexuality is cultivated through prohibitions, and these prohibitions take as one of their objects homosexual attachments, thereby forcing the loss of those attachments. (136-137)

  Melankoli är både en vägran att sörja och en introjicering av förlust, ett efterliknade av den död som inte går att sörja. (s. 179)

  Melancholy is both the refusal of grief and the incorporation of loss, a miming of the death it cannot mourn. (142)

  Här är en annan av texterna.

  Jag har dock inte gjort någon bedömning av översättningens kvalité och jag anser mig inte vara kompetent nog för att göra det. Och saken är att oavsett.. så är det denna ”Könnet brinner!” som används på de svenska universiteten.

 5. Ninni:
  ”Jag förstummas inför en värld som sätter vår yttrandefrihet på spel för att begränsa de som inte har ett så fint språk (”hur”) och kallar det näthat för att skydda människor med allt för känsliga tår, men samtidigt låter sig förledas och indoktrineras av ett vackert/avancerat språk (”hur”) med helt befängt budskap (”vad”) för att det låter bra och det sägs av ”en viktig vem”.”

  Paradoxalt nog verkar det värsta som Leo Lagercrantz (som var med och grundade Newsmill) har att säga om ”näthatarna”, är att ”de gemensamma nämnarna för anonyma tyckare snarare hög utbildning och ihärdighet”. Shock

  http://www.svt.se/kultur/ingen-mansklig-rattighet-att-vara-anonym

  När ”hög utbildning och ihärdighet” blir ett problem, vart är vi på väg då? Vilka medborgare/mediekonsumenter vill de ”där uppe” ha egentligen?

 6. Jag försöker mig också på en tolkning på ren svenska:
  ”Ju större din omedvetna och osörjda förlust av din homosexualitet är, desto mer heterosexuell känner du dig.”

  Låt oss köpa Butlers resonemang. Det går kanske att tillämpa på andra områden? Jamenvisst!
  Som vänsterhänt inser jag nu att styrkan i människors upplevda känsla av högerhänthet korrelerar med deras osörjda förlust av deras medfödda bådhänthet, på grund av den förtryckande norm av högerhänthet som råder i samhället.
  För den som missade sarkasmen: med Butlers resonemang kan man förklara vilken upplevd identitet som helst som en förlust av sin motsats, samt tillskriva förlusten en påstådd samhällelig norm. Jag känner mig som vit eftersom jag osörjer min förkrympta mörkhyadhet. Jag är nöjd eftersom jag osörjer min förkrympta missnöjdhet…

 7. Bra inlägg!
  Det där med auktoritetstro tycks vara väldigt viktigt hos genusfolket. VEM som sagt något är viktigare än vad och hur. Om någon av husgudinnorna sagt något så hålls det som absolut sanning, som inte behöver ifrågasättas eller empiriskt beläggas. Och när de ska belägga ett påstående genom källhänvisningar så tror de att något är sant bara för att en auktoritet har skrivit det. Hur auktoriteten kom fram till sina slutsatser verkar inte vara så viktigt.

  Det här med HUR de skriver saker, s.k. postmodernt språk, menar vissa är en dimridå som ska få folk att inte våga ifrågasätta innehållet och påstå att kejsaren är naken. Jag har även hört en annan variant, där forskare på vissa Amerikanska universitet får nån slags lönebonus för varje sida de publicerar. Det har skapat en kultur att ordbajsa i oändlighet inom vissa fakulteter, vilket spridit sig internationellt. Jag märkte det själv när jag läste ekonomi inom ramen för min ingenjörsutbildning. Det som kunde sagts fullständigt och lättbegripligt med ett kort stycke, tog upp en hel A4-sida. T.ex. en artikel om entreprenörskap inleddes med frasen ’Entreprenören är entreprenörskapets aktör’ och sen svamlade det på i samma anda, sida upp och sida ner tills vi teknologer blev gröna i ansiktet. Det är nog ungefär likadant på alla samhällsinriktade fakulteter och genusinstitutionerna tycks vara värst.

  Jag såg gårdagens Kulturnytt som nämns i inlägget och jag reagerade när de sa att de ville stänga kommentarsfälten för att ’förbättra debattklimatet’. Vadå debattklimat, har man ingen debatt, finns det ju inget klimat alls? Då blir det ju en envägskommunikation. Men det är väl så de vill ha det, som i gamla tider när korta och hårdmodererade insändare var den enda åsiktsventiler läsarna hade för att ge repliker. Och som vanligt debatterar de mot trollen, hellre än de sakliga kritikerna.

 8. Ninni skriver:

  ”Jo, i detta kapitel lägger hon fram en tankemodell för hur vårt heteronormativa samhälle skapar heterosexualitet och/eller en genuspositionering som heterosexuell man eller kvinna. Låt mig bjuda på min tolkning av hennes modell, på enkel svenska;”

  Och jag funderar på vad boken gör på universitet. Är den där för att granskas kritiskt (som en bok utan bra källor) eller för att använda som FAKTA-underlag? Så att den som har en homosexuell vän kan börja tänka att det faktiskt går att skala av salladsbladen?

 9. @Ninni:
  Spontant tycker jag att första stycket ”Heterosexuality is cultivated through prohibitions, and these prohibitions take as one of their objects homosexual attachments, thereby forcing the loss of those attachments.” är allför bokstavligt översatt och inte förmedlar det semantiska innehållet. Kort sagt dåligt. Nu är det ju taget ur kontext, men såhär på rak arm går jag nog mer åt det här hållet:

  Heterosexualiteten kultiveras genom förbud. En av måltavlorna för dessa förbud är homosexuella böjelser, vilket genom förbudens tvångskaraktär leder till att dessa böjelser går förlorade.

  Läs bägge översättningarna utan att referera till orginalet. Vilken är tydligast och mest begriplig. Verifiera sedan att den också korrekt återger vad orginalet ville förmedla. Gör den det är den också den bättre översättningen.

  På nummer 2, ja du Ninni, hade jag sett det här innan jag granskade din text så hade jag hållit fast vid att du borde ha behållit ”[sic]” vid ”introjiceringen” istället för ”[psykiatrisk term … bla bla … motsatsen till projicering]” Fanns ingen som helst anledning för översättaren att använda sig av en psykiatrisk fackterm här. ”Incorporation” är vanlig engelska på hyfsad bildningsnivå. Det är ungefär som om man skulle översätta ”number” med ”ordinaltal” (vardagsbegrepp översatt med matematisk fackterm).

  Så det är nog som jag sade i vår diskussion tidigare, den som har översatt är nog mer en hängiven genusit än översättare.

 10. @Ninni:

  Tack Ninni för att du letade fram texterna. Jag håller med Dolf om att texten kanske är för bokstavligt översatt men svårt att bedöma med så lite text.

 11. @Dolf Jag dristar mig att köra in på ett stickspår som du hade vänligheten att öppna för mig.

  ”Så det är nog som jag sade i vår diskussion tidigare, den som har översatt är nog mer en hängiven genusit än översättare.”

  Det är inget unikt. Ofta är det just entusiaster inom ett ämne som har de kunskaper och det intresse som krävs för att en översättning ska bli till. Professionella översättare översätter för att de är proffs, dvs yrkesmässiga, dvs för att de ska få bröd på bordet och smör på brödet, och det finns sällan ekonomi i att översätta specialiserade texter för en väldigt begränsad målgrupp, och därmed inget förlag som tar på sig en sådan kostnad, dvs betalar för brödet. En dålig översättning tar inte bort en boks meriter, men kan fördunkla dem.

 12. @Daniel:

  ”Om nu vår sexuella läggning är socialt konstruerad, hur kan det då komma sig att det ens finns homosexuella om det råder en så fruktansvärt förtryckande heteronorm?”

  Du har rätt i allt du skriver, men vill ändå ge en alternativ förklaring till vad Judith kanske menar.

  Det är kanske mer en fråga om att sociala normer begränsar människors medveten om sin sanna sexuell läggning. Vi kan jämför med pedofili som är stark stigmatiserat. Det finns flera studier som visar att det finns lika många pedofiler som homosexuella, runt 4% av befolkningen, men en opinionsundersökning skulle resultera i ytterst få som skulle erkänna denna läggning även om de ger helt sanna svar. Detta för att människor aldrig tänkt tanken på att man kanske har läggningen.

  Det är ifs svårt att säga samma sak om homosexuella i Sverige idag men bara för några årtionden sedan var det säkert väldigt annorlunda.

 13. Läser en diskussion inne på Cattas Bubbla: http://cattasbubbla.se/2013/01/05/for-barnens-basta-jo-tjena/ Det handlar om barn som omhändertas eller inte, då pappan slår ihjäl mamman.

  Man kan diskutera dessa frågor, om de vidskepliga genusvetarna, vars ”kunskap” grundar sig på litteratur och fördomar. Men i grund och botten handlar egentligen frågan om något annat. Effektivt hindras kunskap om hur man ska förhindra de som slår ihjäl sin partner, genom att man drar fel slutsatser. Istället riktar man in sig på pseudovetenskap, som ges exempel ovan. Pseudovetenskap – därför att ingen hypotes kan testas vad gäller ovanstående teorier.

  Det är så uppenbart att genom att låtsasforska tränger ut forskning som verkligen skulle behövas. Vilket är den allra största förlusten.

  Detta är förmodligen mitt sista svar/inlägg på debattsida i genusfrågan. Jag önskar er lycka till.

 14. @Mariel:

  Dags att gå vidare. Jag upplever inte jag har så mycket att tillföra.

  Jag tycker det ni gör är intressant, och jag hoppas att trenden vänder, men just nu verkar taktiken: ”jag är utsatt för hat – därför ska ni hålla med mig”, fungera alldeles utmärkt för de stackars tok-feministerna. Jag har inga nya idéer hur man kan vända på denna trend, så jag stannar här.

 15. @Mars: Vad tråkigt… Jag tycker tvärtom att du har något att tillföra, även om det bara är att du kommenterar (stödjer) oss här. Kommer du att titta förbi utan att skriva i så fall eller inte ens det? Tackar för dina kommentarer, du är välkommen tillbaka anytime. Kiss

 16. @Mars Jag förstår din frustration men bara genom din blotta närvaro, tyst eller aktiv, så bidrar du till den kritiska massan. Det är en viktig funktion. Om man så bara någon gång i någon situation gör något lite annorlunda är det en förändring, och ju fler som gör det, desto större förändring.

 17. Hur saker och ting skrivs är viktigt om syftet är att alla skall kunna förstå vad som skrivs. Därför skall det vara så enkelt det överhuvudtaget går att skriva. Utsmyckningar och ordbajseri kan man hålla inom den egna intressesfären.

  Vem som skriver är också viktigt. Jag lägger betydligt större vikt vid en enskild människas sanna och upplevda berättelse/händelse än vad någon akademiker/teoretiker eller professor som inte själv har ”varit där” någonsin kan producera.
  För att ta ett exempel: Laglig diskriminering

  ”Enligt direktiven kan därför svenskar hata invandrare men invandrare aldrig hata svenskar. Denna bisarra juridiska verklighet bekräftas nu av åklagare. I en intervju i Sydsvenskan säger Bo Birgersson som arbetar som åklagare i Malmö och har drivit ett flertal hatbrott bl a så här:

  – Ett exempel på hur svår bedömningen kan vara är om en invandrare säger din “jävla svenne” till svensk är det inte ett hatbrott men om svensken svarar med “ska du säga din jävla blatte” då blir det plötsligt ett hatbrott därför att invandraren tillhör en minoritet.”

  På ren svenska… hela det här med att tassa på tå för minoriteter är sån djävla bullshit!

  Vad som skrivs är också viktigt. Hur blir vi av med feminismen för gott och vill ni som skriver här verkligen bli av med feminismen/diskrimineringar/särbehandlingar/kvoteringar och allt annat skit för gott? Skall vi tillåta alla slags ”privata böjelser”, införa sharialagar, tillåta barnäktenskap och pedofili o.s.v. eller borde vi i stället diskutera vilka värderingar och lagar som skall gälla för alla svenska medborgare vi vill ha i Sverige? Häromdagen så läste jag i Sydsvenskan att Bejzat Becirov, ledare för Islamic Center i Malmö gjorde följande uttalande i samband med att Stiftelsen Islamic Center läggs ner…

  ”–?Vi kan inte hålla på och betala moms på varenda tegelsten.”

  . Jasså, det kan ni inte. Upplysningsvis så är det bara att rätta in sig i ledet och betala samma skatt som alla andra tvingas göra!

  Enligt direktiven kan därför svenskar hata invandrare men invandrare aldrig hata svenskar. Denna bisarra juridiska verklighet bekräftas nu av åklagare. I en intervju i Sydsvenskan säger Bo Birgersson som arbetar som åklagare i Malmö och har drivit ett flertal hatbrott bl a så här:

  – Ett exempel på hur svår bedömningen kan vara är om en invandrare säger din “jävla svenne” till svensk är det inte ett hatbrott men om svensken svarar med “ska du säga din jävla blatte” då blir det plötsligt ett hatbrott därför att invandraren tillhör en minoritet.

  För att förekomma. Nej, jag är varken rasist, nazist, främlingsfientlig eller ”arg ung” SD-anhängare. Jag är bara en 65 årig skitförbannad skattebetalare som inte kan eller vill uttrycka mig på annat vis än så här och befriad från alla former av pekpinnar och censur.
  Det inlägg som Ninni skrev om ”Hur, vem eller vad?” och som skulle vara ”enkelt” har i en hast förvandlats till en debatt om hur tolkningar skall tolkas, hur de skall tolkas, vem som skall tolka dem och vad som egentligen skrivs. Liksom @Mars så blir jag sååå trött. ZZZzzzz….

 18. @barfota:

  På ren svenska… hela det här med att tassa på tå för minoriteter är sån djävla bullshit!

  Det håller jag helt med om. Särbehandling är av ondo och ska endast göras om det är ytterst väl motiverat, tex dövas rätt till tolk.

  Men det gäller på båda håll, dvs både positiv och negativ särbehandling är av ondo:

  ”–?Vi kan inte hålla på och betala moms på varenda tegelsten.”

  . Jasså, det kan ni inte. Upplysningsvis så är det bara att rätta in sig i ledet och betala samma skatt som alla andra tvingas göra!

  Vad är det som sägs: ”Någon vill inte betala moms.” För mig är det knappast något märkvärdigt, det är så vanligt att vi tom har olika uttryck för det, tex ”svartjobb” och ”svarta pengar”. Det, att inte vilja betala moms/skatt, är inget som har med att denna person är muslim, utan denna person är lika god/dålig som gemene man.

  Och ja, det är fel att försöka smita från skatten. Men hade du reagerat likadant om detta uttalandet gjordes av frisörskan Lisa Andersson?! Dvs ”någon” var svensk?

  Din inställning till att ”någon” inte vill betala moms vet jag ju såklart inte. Men jag betvivlar skarpt att du skulle reagera likadant om denne inte var muslim. För om man hänger upp sig på att folk inte vill betala skatt och anlitar svartjobbare borde du ha omkommit av hjärtinfarkt före införandet av ROT minskade svartjobbens frekvens,

  Jag vet att du inte anser dig vara rasistisk. Men för mig är detta rasism, att man lägger vikt vid vem ”någon” är. Och jag är tacksam om detta hålls på andra platser än här.

 19. Butler är en jättejobbig prententiös fjantig akademiker i postmodern tappning. Slösar studenter verkligen sina studielån för att läsa sådan oanvändbar dynga ?

  Det kanske räcker så … Blush

 20. @Daniel:

  ” 1 Om nu vår sexuella läggning är socialt konstruerad, hur kan det då komma sig att det ens finns homosexuella om det råder en så fruktansvärt förtryckande heteronorm? ”

  Shhhh ! Nu får du inte vara taskig mot homominoriteten. Låt dom ha sin tankemodell ifred. Risken är att det går mentala säkringar sönder i huvudet på dem som har investerad i axiomet om den allstädes förtryckande heteronormen.

  Biologism är ju inte existerande i sexuell identifikation. Marsch i säng utan middag, och tänk nu på vad du har gjort !

 21. @Ninni:

  ”Jag vet att du inte anser dig vara rasistisk. Men för mig är detta rasism, att man lägger vikt vid vem ”någon” är. Och jag är tacksam om detta hålls på andra platser än här. ”

  Vem har lagt någon vikt vid ”vem ”någon” är”? Har jag ö.h.t. nämnt Islam eller muslimer? Och vad får dig att tro att jag skulle reagera annorlunda ”om detta uttalandet gjordes av frisörskan Lisa Andersson?! Dvs ”någon” var svensk”?
  Nej du Ninni, det är du som har fördomarna här och kommer med precis den sortens censur, tillrättavisningar och PK-pekpinnar som gör att vi inte kommer så mycket längre. Du som säger dig vara för yttrandefrihet och mot censur betraktar mig som rasist för att jag tycker att alla som bor i landet skall följa Svensk lag! Du har ju för tusan hakar träffat mig personligen och borde verkligen veta bättre.

  För övrigt, om vi nu skall dra in muslimer och Islam så är det väl inte helt OK att betala skatter och Moms inom Islam, eller… Hittar inte länk just nu men frågan kom upp redan vid moskéns byggande där någon imam uttalade sig om att Moms inte var förenligt med Islam. Eftersom jag inte hittar länken och är drabbad av partiellt teflonminne så reserverar jag mig från sanningshalten i detta.

  Om det nu är så att du tillsammans med bloggägaren absolut inte vill att jag skall skriva med mina egna ord på bloggen på det sätt och språk som jag behärskar så varför inte använda dina egna goda råd skriv tydligt vad du menar på ett språk som jag begriper, skriv inte att du ”är tacksam om detta hålls på andra platser än här” när du ”kanske” menar att det inte är OK för mig att skriva som jag gör. Skriv istället att jag skall hålla mig borta från bloggen eftersom jag inte passar in i det regelverk som satts upp. Själv skulle jag vara ”minst lika tacksam” om man någonstans fick skriva om det som ligger en varmt om hjärtat utan censur och begränsande av yttrandefriheten så länge man håller sig inom ramarna för gällande svensk lag.

 22. Tycker att barfota tar upp en relevant jämförelse ,som passar den här bloggen. Likhet inför lagen är inte alldeles självklar. Sanningen är att minoriteter av någon oklar anledning har införskaffat privilegier av olika sorter. Lagen om likabehandling har tillåtits glida iväg åt alla möjliga håll. Och där ingår förstås den speciella platsen för det genusinsdustriella komplexet.

  ”Vi kan inte betala moms för varje tegelsten” tycker jag är ett klockrent uttalande som eventuellt kan inhösta en reaktion av någon politiker,som faktiskt vill rucka på lagen om likabehandling, därför att minoriteter , i det här fallet religiös, mycket väl kan få som de vill. Klart att man blir betänksam. Vi känner ju alla till våra ängsliga undfallande politiker.

 23. @Ninni
  Det finns inget som heter ”positiv” eller ”negativ” särbehandling, det är en myt som du har gått på av de som vill införa denna ”positiva” särbehandling.
  ”Positiv” särbehandling blir per automatik ”negativ” särbehandling för de övriga som inte innefattas i den uttalat ”positivt” särbehandlade gruppen.
  ”Positiv” särbehandling är bara ett retoriskt knep för att öka acceptansen för den diskriminering som de andra utsätts för genom att inte vara ”positivt” särbehandlade.
  Positiv särbehandling är bara ett annat sätt att uttrycka att man vill diskriminera någon annan!
  Skall minoriteter särbehandlas positivt är det exakt samma sak som att säga att denna minoritet tillåts diskriminera majoriteten…. Rätt och demokratiskt?

 24. Dessutom, varför skall döva särbehandlas med rätten att ha en tolk?
  Jag tycker att ALLA har en mänsklig rättighet att förstå, och göra sig förstådda i viktiga frågor som rättegångar etc.
  Vilket språk som behöver tolkas är oväsentligt, vare sig det är arabiska språket, teckenspråket, eller en svensk med svårigheter att uttrycka sig.

  Håller f.ö. Med barfota, t.o.m. Här i kommentarsfältet till inlägget som handlar just om detta fastnar vi i en pseudodebatt om hur tolkningar skall tolkas….. Och de som uttrycker sig tydligt nog får istället kritik för sina åsikter…..

  Samma visa hela tiden, överallt. Vi fastnar i en massa pseudodebatter medan de som borde få sina fiskar varma kommer undan med alla sina kränkningar och skit bara för att de riskerar bli kränkta om vi talar klarspråk till dem?!?!

 25. @Ninni:

  Inte för att jag har för avsikt att göra detta till ett långt huvudämne men jag vill passa på att påpeka fakta som ofta missuppfattas. Rasism och islam har absolut ingenting med varandra att göra. Om man vill göra liknelser till rasism så är negativ på syn på kön hundra gånger mer relevant än vad för syn man har på Islam. Att ha en negativ syn på Islam är mer likvärdigt med att ha problem med anhängare av valfritt riksdagsparti.

  * Rasism är att ha negativ åsikt om kategorier som man föds med.
  * Politisk och/eller religiös åskådning är dock något man väljer

  Det enda problemet som finns med islam som har med rasism att göra är samma problem som finn inbyggt i allting som feminister någonsin sagt om män, manlighet, mansrollen och manssamhället. Nämligen att man inte nöjer sig med att kritisera politiska delar utan börjar gnälla på KULTUR-delen också. Sedan finns ju folk som går den andra vägen och försöker försvara kulturella och politiska delar genom att försöka inbilla oss de skall falla under religionsfriheten.

  Vart vill jag då komma? Jo jag vill komma till komikern Bill Maher och filmen ”Religulous”. Att anklaga Bill Maher för rasism när han gör narr av muslimska präster blir meningslöst eftersom han är stark anhängare av ateism, stort fan av Richard Dawkins, anser gud är folks osynliga låtsaskompis ”mollgan” och slutligen inte bara gör narr av islam utan han gör även narr av kristendom (inklusive vatikanen), judendom, mormonkyrkan och scientologerna.

  Med andra ord: Han gör narr av alla!

 26. @Erik:

  Nu lite OT

  Vad skulle Bill Maher ha sagt om en prälle som vill slippa momsa för tegelsten ? Det hade blivit någonting giftigt och fullständigt kristallklart angående minoriteters försök att slippa skatta som alla andra, eftersom den vanliga löjliga lagboken inte angår gudsmänniskorna.

  Och , vad spelar det för roll om kritiken uppfattas som rasistisk/intolerant ? Det talar ju bara om hur lite kurage det finns och hur många hjärntvättade ängsliga postmodernister det finns lösa i samhället.

  Nä, nu raljerar jag …

 27. @barfota:

  Nej du Ninni, det är du som har fördomarna här och kommer med precis den sortens censur, tillrättavisningar och PK-pekpinnar som gör att vi inte kommer så mycket längre. Du som säger dig vara för yttrandefrihet och mot censur betraktar mig som rasist för att jag tycker att alla som bor i landet skall följa Svensk lag! Du har ju för tusan hakar träffat mig personligen och borde verkligen veta bättre.

  Japp, men jag klargjorde i svaret att ”rasism” kan handla om mina fördomar, se markering nedan:

  Men hade du reagerat likadant om detta uttalandet gjordes av frisörskan Lisa Andersson?! Dvs ”någon” var svensk?

  Din inställning till att ”någon” inte vill betala moms vet jag ju såklart inte. Men jag betvivlar skarpt att du skulle reagera likadant om denne inte var muslim. För om man hänger upp sig på att folk inte vill betala skatt och anlitar svartjobbare borde du ha omkommit av hjärtinfarkt före införandet av ROT minskade svartjobbens frekvens.

  Självklart ska vi vara lika inför lag, men mig veterligen är denne man och hans ”vi” momspliktig som alla andra och det är många som anser sig ha rätt att hoppa över. Och backar vi före ROT så upplevde iaf jag svartjobb så vanligt att det var majoriteten som ansåg så. Jag kan fortfarande inte se vad det har med bloggen att göra att ”någon” anser sig inte behöva betala skatt/moms.

  Jag trodde verkligen inte någon skulle kunna tycka att det var märkligt generellt att någon inte tycker sig kunna betala moms. Så för mina fördomar ber jag dig om ursäkt.

  @Erik:
  Jag vet. Jag använder ordet rasism som ett paraplybegrepp, då jag inte vet någon term för det jag menar. Du kanske vet?

  Finns det någon term som betecknar fientlighet oavsett om det rör etnicitet, kön eller kultur/religion?

 28. @Hurtbullen:

  ”Sanningen är att minoriteter av någon oklar anledning har införskaffat privilegier av olika sorter. Lagen om likabehandling har tillåtits glida iväg åt alla möjliga håll.”

  Sanningen är att det finns så förbannat många ”minoriteter och s.a.s. utsatta grupper” som särbehandlas till den milda grad på olika vis att de som inte särbehandlas snart förvandlas till en minoritet. Kan jag bli särbehandlad nu när jag nästan tillhör en minoritet? Grin

  Förresten Bill Maher är en skön snubbe med huvudet på skaft och ett välsmort munläder.

 29. @Ninni (@barfota):
  Nu är du ute och cyklar Ninni. Barfota har inte uttalat sig specifikt om någon grupp. Han exemplifierade genom att referera till något han läst. Det måste vara tillåtet att exemplifiera det man framför, annars är vi lika eländiga som feminister och dagspress som ständigt ljuger genom att generalisera. Och det är väl oromligt att begära att Barfota skall referera till något han inte läst istället för det han faktiskt läst? Vad du predis gjorde när du tillrättavisar barfota för rasism och menar på att han inte skall uttrycka dessa idéer här ligger i precis samma kategori som när main lame media pixlar bilder för att dölja annan etnicitet eller när man mörkar att en brottsling är kvinna.

  Om det dessutom är korrekt vad han säger i sin svarskommentar om islams hållning till skatter och moms så är det fullt giltigt att han drar upp det ifråga om diskriminering och särbehandlnig. Och det förefaller mig inte alls otroligt att han har rätt, låneverksamhet har t.ex. varit förbjudet också i kristendomen eftersom Bibeln fördömer ocker, vilket om jag förstår det hela rätt är anledningen till att den stereotypa bankiren är jude. Det var helt enkelt förbjudet för kristna.

  Rasism är för övrigt per definition hävdandet att en ras (som är en genetisk distinktion, inte kulturell eller religiös) hävdandet att en viss ras är överlägen eller underlägsen på grund av sin genpool. Så begreppet är överhuvud taget inte tillämpligt på invandrarkulturer eller religioner. Det är en pk-ism som sätter likhetstecken mellan minsta uttalande, utom positiva omnämnanden av minoriteter, om skillnader mellan olika befolkningsgrupper och rasism.

 30. Pust
  Tack för allt stöd och Ninni… Jag älskar dig ändå så ta det inte personligt utan bara som en fråga om tycke och smak In Love

 31. @barfota: Så länge du håller dig inom ramarna för svensk lag så är det ok. Sen vet jag inte hur det är med rasism i lagen men det vill vi inte se här heller.

  Däremot så ser jag inte det Ninni såg i din kommentar, och som jag förstod det så skulle du ha reagerat likadant om det var en svensk. Men nu pratade du ju om minoriteter så det var antagligen därför du nämnde en minoritet.

  Edit: Såg nu att de andra hunnit kommentera före mig, men publicerar mitt ändå eftersom att jag nämndes ovan.

 32. @barfota:
  Vi tillhör redan som vita svenska heterosexuella medelålders män en minoritet fast vi per axiom är en majoritet.
  Den nämnda filmen med Bill Maher är för övrigt en skitfilm, det är ett ”hatchet job” som ger sken att vara saklig kritik av alla religioner men i själva verket är en osaklig propagandafilm.

 33. @barfota:

  Jag älskar dig ändå så ta det inte personligt utan bara som en fråga om tycke och smak

  Dito Heart

  @dolf:

  Jag har redan bett honom om ursäkt, för att jag gjorde fel. Och så kommer du och stöddar dig. Du är bara ute efter att få mig att kräla av förnedring! Heart

 34. @Ninni:

  ” Jag kan fortfarande inte se vad det har med bloggen att göra att ”någon” anser sig inte behöva betala skatt/moms. ”

  Nåja, visst kan man se det så. Men andra (Däribland undertecknad) ser också en koppling. Diskussioner om jämställdhet/likabehandling är den här bloggens styrka – och svaghet. Dessa frågor är viktiga. Gör man en för hård avgränsning mellan vad som är relevant – eller inte, så kommer toleransen för besläktade fenomen att sjunka.

  Varför inte välkomna och i vanlig ordning bemöta argumenten, även om det handlar om ickemomsade tegelstenar, med samma öppenhet som i övriga fall ? Lite oturligt det där med antydningar om rasism. Det är ju idag lika med ett invektiv. lite varsam kanske man får vara ibland.

  BTW : Uppskattar dina texter om Judit Butler ! Yes

 35. @dolf:

  ”Den nämnda filmen med Bill Maher är för övrigt en skitfilm, det är ett ”hatchet job” som ger sken att vara saklig kritik av alla religioner men i själva verket är en osaklig propagandafilm. ”

  … Hehe… Satir,kallas det

 36. @Mariel:

  ”Så länge du håller dig inom ramarna för svensk lag så är det ok. Sen vet jag inte hur det är med rasism i lagen men det vill vi inte se här heller. ”

  Rasism är något som jag själv avskyr som pesten, därför blir jag extra förbannad och faktiskt ledsen när någon insinuerar att jag på något vis skulle vara rasist bara för att jag inte delar någons åsikt.

  @Ninni:
  Här frågar du Erik

  ”Finns det någon term som betecknar fientlighet oavsett om det rör etnicitet, kön eller kultur/religion?”

  Kanske det finns, kanske inte. Även om ordet du söker skulle vara ”splunk” så skulle det vara lika illa att använda det och ändå ett sätt att peka (tillrättavisa) med rak arm om vad som är PK eller inte, alltså vad du tycker. Säg istället att du inte delar min åsikt, låt oss vara ense om att vi inte är ense helt enkelt. När det gäller ROT så har vi olika åsikter där också. ROT gynnar bara medelklassen och däröver. Fattiga människor har inte råd att anlita hjälp i vilket fall som helst (med eller utan ROT) och de som tvingas jobba svart för att kunna försörja sig har fått sänka sina redan låga priser. Jag kan t.o.m. sträcka mig så långt att mer eller mindre påstå att utan svartjobb så stannar Sverige. Det var alltså inte uttalandet i sig jag reagerade på utan med den ”självklarhet” det uttalades. Hade imamen sagt att vi slopar all moms för alla i sverige så hade han fått en guldstjärna i min bok men han hade fått samma besked av mig… Rätta in dig i leden så länge vi har de lagar vi har.

  OK, kärlek skulle det visst vara. Här kommer den, fastän @dolf vill inte bli kramad av en man så han får hålla för ögonen.
  Kram på er alla och godnatt Heart Heart

 37. @Ulf T: Eftersom mitt svar var riktat specifikt till barfota så räknas nog inte Ninni in i mitt ”vi” i just det fallet.

 38. @barfota:

  Även om ordet du söker skulle vara ”splunk” så skulle det vara lika illa att använda det och ändå ett sätt att peka (tillrättavisa) med rak arm om vad som är PK eller inte, alltså vad du tycker. Säg istället att du inte delar min åsikt, låt oss vara ense om att vi inte är ense helt enkelt.

  okej, låt oss kalla det splunk. Ser du att det där med pk går på båda håll?

  Att du mfl. här talar om för mig att jag inte får/bör använda splunk för att beskriva mina åsikter, trots att jag markerar genom att kursivera ”mig” och argumenterar/förklarar(vikt vid vem) för min åsikt(se nedan) är att peka ut ”med rak arm” det också.

  Men för mig är detta rasism, att man lägger vikt vid vem ”någon” är. :

  Nu gjorde jag ett misstag, för att jag förutsatte att du reagerade pga ”vem” och för det har jag redan bett om ursäkt, så den saken är vi förbi.

  Men, att tillskriva en viss grupp människor negativa egenskaper som inte hör till just den gruppen (försöka komma undan skatt är gällande för majoriteten i min värld) är splunk för mig. Och det är en åsikt jag har och den kommer jag fortsätta stå för. För jag är lika envis och tjurskallig som du, vet du. Heart

 39. @Hurtbullen:
  Jag uppfattare inte filmen som satirisk. Jag uppfattar det som att den är menad som en debunk och dokumentär, fast den har satiriska inslag och är raljerande. Det jag vänder mig mot är inte att han skulle satirisera, utan den dokumentära karaktären. Åtminstone ett inslag är arrangerat och ren lögn, av personliga anledningar vill jag för närvarande inte gå in på vilket. Jag tvivlar på att alla intervjuinslagen är gjorda ärligt, utan misstänker att de är gjorda på samma vis som Penn & Teller gör sina Bullshit-program. Intervjuar människor och efteråt redigerar innehållet för att smäda och misskreditera de som intervjuats. Vilket för överigt är något som inte är helt ovanligt i normal journalistik heller.
  Vill man ha bra satir av religion kan man kolla på George Carlins standup, som oavsett om jag håller med eller inte, är frän och bitande. (ungefär som när Rocki Rivjärn går lös)

 40. @Hurtbullen:

  ”Vad skulle Bill Maher ha sagt om en prälle som vill slippa momsa för tegelsten ?”

  Han skulle nog ha sagt att religiösa människor i allmänhet och muslimer i synnerhet är från vettet. När de sist kom in på mordet på den amerikanska ambassadören förra året så svarade han kort och koncist:
  – Cause muslims are crazy!

  Vilket var en mindre riktig beskrivning av den händelsen för som jag förstått det var det inte spontana demonstrationer utan terroristdåd typ Al Qaida. Bill Maher föredrog narrativet där muslimer fick spel på filmen som hånade islam framför det mer konservativa narrativet om organiserad terrorism”

  Till skillnad från kulturvänstern så drog dock inte Bill Maher slutsatsen att man skulle göra sitt bästa för att undvika sådana ”kränkningar”. Bill Maher är en medialiberal som stödjer affirmative action (positiv särbehandling) för grupper som svarta, kvinnor och homosexuella. Samtidigt är han politiskt inkorrekt till tusen på ämnen som religion och kultur.

  Rent praktiskt kan man säga att Bill Maher är konsekvent liberal medan särskilt svenska kulturvänstern ljuger för både sig själva och andra genom att kalla det antirasism att stötta grupper som är än mer konservativa och än mer anti-queer än de vita konservativa männen de ”gubbhatar”

  Obs ”gubbhata” är ett nyord jag just råkade mynta. Jag tror jag kommer att fortsätta använda det.

  Kulturvänstern tenderar ju att vara både pro-islam, pro kvinnodominans och pro-homosexuella samtidigt. Bill Maher stödjer konsekvent homosexuellas och kvinnors rättigheter och hånar därför både kristna och muslimer för homofobi och kvinnosyn. Han kängade t o m Obama för att inte vara snabbare på homosexuella äktenskap.

  Kulturvänstern i Sverige prioriterar hellre ”antirasism” fast islam inte ens är en ras. Såväl rasister som antirasister tycks ha svårt att fatta islam är religion och politik. Att rasisterna är korkade vet vi då rasism är en urkorad ideologi men hur löjligt är det inte när journalisterna i opposition köper de korkades beskrivning och börjar försvara islam?

  Den mest konservativa ideologin som existerar på jorden försvaras av uttalade liberaler som vanligen kritiserar allt konservativt. Inte nog med att det är Totalt hjärnsläpp effekten är rasistisk även om avsikten inte är det. Det är lika skrattretande som det faktum att svenska journalisters och pk-vetares skyddshelgon Michael Foucault stöttade revolutionen i Iran – där man hade mördat homosexuelle Foucault på fläcken om han reste dit.

  ”Det hade blivit någonting giftigt och fullständigt kristallklart angående minoriteters försök att slippa skatta som alla andra, eftersom den vanliga löjliga lagboken inte angår gudsmänniskorna.”

  Det hade inte handlat om minoriteter utan om religiösa och I rätt många mätningar är andelen amerikaner som tror på gud fler än andelen amerikaner som inte gör det. Bill Maher har påtalat att medan valet 2008 var en framgång för latinos, svarta och kvinnor så väntar vi forfarande på dagen som en ateist eller en person ej inom äktenskap kan bli vald till president.

  ”Och , vad spelar det för roll om kritiken uppfattas som rasistisk/intolerant ?”

  Risken är att vi blandas ihop med riktiga rasister. Den roll det spelar är att vi då tvingas lägga energi på att bemöta sådana ämnen och får mindre resurser att lägga på de mans och kvinnofrågor som borde vara vårt huvudämne.

  ”Det talar ju bara om hur lite kurage det finns och hur många hjärntvättade ängsliga postmodernister det finns lösa i samhället.”

  Nja det visar inte vi på genusdebatten är utan kurage. Det visar vi väljer våra strider. Samma människor är ju emot de saker vi skriver om mansfrågor och många moderna muslimer är ju långt vettigare i mans och kvinnofrågor. Men islam har ju samma problem som radikalfeminism. Ideologi går före allt och vilka får då makten? Jo de mest ”renläriga”

  De moderna tänkarna blir aldrig lika poppis i dessa rörelser. Tvärtom att se bägge sidor av saken räknas som det värsta svek.

  Vilket också är vad Evin Rubar visade i dokumentären ”Slaget om muslimerna” Det är talande att hon också är känd för ”Könskriget del 1 och 2”
  Evin Rubar – The last reporter in Sweden.

  Nåväl jag hoppas denna text gör slut på debatten om rasism. Att slösa tiden på att anklaga oss för att dåliga åsikter i frågan gynnar enbart järnrörsrasister.

 41. En av personerna i kommitén som utsåg Nobels kemipris 2012, höll en kort (40 min) informell föreläsning på Chalmers i Göteborg.

  Jag kan inte mer än gymnasiekemi, men jag och hela salen av åhörare förstog allt han sa. När som kunde vi avbryta och kritiskt fråga ”hur” för att få en förklaring med mer precision. Och vi förstog även de fördjupningarna.

  Vet någon av er om det finns en ”Genusvetenskap 101” som ger just en simpel, men fortfarande sann och oförvanskad introduktion till ämnet?

  De ”lätta” texter jag sett har antingen varit osanna eller motsvarigheten till avancerad astrofysik, dvs. något jag upplevt som pretentiöst ordbajseri i stil med Butlers exempel här.

 42. @Ninni:

  ”Jag vet. Jag använder ordet rasism som ett paraplybegrepp, då jag inte vet någon term för det jag menar. Du kanske vet?”

  Rasism fungerar inte som paraplybegrepp för någonting som berör saker som väljs senare i livet. Att använda rasism på religiösa och politiska åsikter blir helt missvisande. Jag har använt rasism som paraplyterm för gruppen där manshat ingår eftersom saker som hatas där delvis är ren biologi. Samma logik kan användas vid attacker på hbt-människor. Sexuell läggning är bevisligen garanterat delvis biologisk. Att enstaka människor kan byta betyder inte alla har den förmågan.

  Islam å sin sida styrs inte ens till 0,1% av biologi, och då islam är en tolkningsfråga på liv och död så är det mer en politisk fråga än en religiös. Dvs inte en fråga om man tror på gud (vilket alla har rätt att göra) utan vem som skall bestämma vad folk som tror på gud får och inte får göra – dvs i konflikt med det faktum att vi redan har regler för sånt. Det här framgick för övrigt tydligt i Evin Rubars dokumentär ”Slaget om muslimerna”

  Grupper som Al Qaida bildades inte för att attackera USA, England eller Danmark. De bildades för att angripa ej renläriga regeringar i muslimska länder som Egypten och Pakistan. Kort sagt de vill bestämma hur muslimer skall tro på gud och de vill vita inte ens sätter sin fot på helig mark.

  ”Finns det någon term som betecknar fientlighet oavsett om det rör etnicitet, kön eller kultur/religion?”

  Det finns bara en enda sådan term. Den är namnet på en av Sveriges mest vrickade lagar. Jag ger därmed ordet till Knappnytt

  Jag kör med termen som Tanja B myntade: Vad vi behöver är Folk mot hetsgrupp.

  Men som sagt det här tar utrymme, tid och energi som vi behöver lägga på mans och kvinnofrågor. Inte minst av den enkla anledningen att det redan finns andra (ex. Knappnytt) som diskuterar de här sakerna men många färre andra som har en seriös debatt om man och kvinnofrågor.

 43. @dolf:
  Skall titta på Bill Maher en gång till och visst är mycket propaganda och tillrättalagt för att passa hans egen uppfattning i stil med Penn & Teller stuk.
  Återkommer med privat email till dig när jag sett den en gång till.

 44. bara en kort grej jag måste skriva om något jag tidigare skrev :

  ” Och , vad spelar det för roll om kritiken uppfattas som rasistisk/intolerant ? Det talar ju bara om hur lite kurage det finns och hur många hjärntvättade ängsliga postmodernister det finns lösa i samhället. ”

  Jag förstår utifrån Aktivarums kommentar om min kommentar att den kan tolkas helt fel. Jag vill verkligen inte ge sken av att skribenten Ninni är klandervärt, jag menade att det är allför vanligt att rasistkortet dras upp så fort det diskuteras om minoriteters förehavanden utifrån den speciella kulturgunden, då främst i alla PK korrekta kanaler som stukar till det så in i bomben.

 45. @Erik:

  Jag har läst dina kommentarer i den här tråden, särskilt dem som dekonstruerar mina kommentarer. och -dryg- är ordet jag kommer att tänka på.

  Ville bara att du skulle veta det innan vi avslutar den här diskussionen.

 46. @Grodan Boll:

  Vet någon av er om det finns en ”Genusvetenskap 101″ som ger just en simpel, men fortfarande sann och oförvanskad introduktion till ämnet?

  De ”lätta” texter jag sett har antingen varit osanna eller motsvarigheten till avancerad astrofysik, dvs. något jag upplevt som pretentiöst ordbajseri i stil med Butlers exempel här.

  De böcker jag redovisar här ingår i genusvetenskapens kurslitteratur. Jag har valt med två kriterier:

  * Titeln skulle förekomma på flera olika kurser, så jag inte får tag i något som är ”undantag” utan det ska vara representativ litteratur för genusvetenskaplig utbildning
  * Det skulle täcka från introduktion och uppåt.

  Ändå har jag inget som passar dina kriterier, ”osanna” eller ”pretentiöst ordbajseri” ställer till det. Det är svammel.

  En bok som kan vara intressant att läsa som man är Fanny Ambjörnsson – I en klass för sig. Den är tråkig, det vill jag varna för.. men det som kan vara bra med den är att den visar lite av hur ”livet är på Venus”. Om man sätter sig in i spelreglerna på den sidan, försöker liksom känslomässigt leva sig in i de sociala fakta som redovisas i den boken.. så kan det, tror jag, bli lättare att förstå sig på varför kvinnor upplever ett förtryck och en ofrihet.