(RADIKAL)FEMINISTERNAS OHEDERLIGA METODER
avatar

Med anledning av en postning i Facebookgruppen ”Jämställdism” måste jag reflektera över de ohederliga metoder som ideologiska aktivister – här representerade av radikalfeminister – använder sig av. Fallet som postades i Facebookgruppen rörde en artikel som 2007 skrevs av Whitaker D J, Haileyesus T, Swahn M & Saltzman L S (Differences in frequency of violence and reported injury between relationships with reciprocal and nonreciprocal intimate partner violence, i American Journal of Public Health 97, s 941-947). I en studie av 11.370 unga vuxna visade det sig, att nästan 24 % av alla relationer innehöll någon form av fysiskt våld och att hälften av våldet var ömsesidigt – I vilket kvinnor var mest sannolika att slå först men där männen stod för tre femtedelar av de orsakade skadorna, kvinnor för två femtedelar. I det icke ömsesidiga våldet var kvinnor förövare i 70 procent av fallen (männen i 30 procent). Medan i det hela kvinnor var något mer sannolika att skadas än män så rapporterar författarna att ”faktum är att män i relationer med ömsesidigt våld rapporterades skadade oftare (25,2 procent) än kvinnor i relationer med icke ömsesidigt våld (20 procent).”

Undersökningen stämmer överens med flera hundra över hela världen, så som jag skrivit om i ett tidigare inlägg. I samma inlägg exemplifierade jag också om (radikal)feministernas ohederliga metoder, vilka avslöjar sig även rörande undersökningen 2007. När artikeln publicerades lades en sammanfattning ut på Harvard Medical School’s webbsida. Från den skrev Joseph Ernest en artikel på Newscast media 2010, men tre år senare konstaterar han att den skurats bort. Han skriver: ”min gissning är att vissa aktivistgrupper kanske pressat professorerna till att ta bort den. De flesta av dessa institutioner är beroende av donationer och bidrag för att fungera, så det är förståeligt hur det kan ha blivit skäl för dess borttagande.”

Finns det då fog för Joseph Ernests gissning? Ja, i allra högsta grad. I onsdags var jag och föreläste under West Pride i Hagakyrkan i Göteborg och berättade bl a om moralism och kristendomens inverkan på sexualsynen och de homosexuella. Moralism är ju en följd av att ideologiskt övertygade personer, mycket utifrån sin egen egocentriska empati, anser sig sitta på sådana obestridliga sanningar att de i konflikt mot andra människors egna upplevelser och känslor anser sig ha rätten att köra över dem och tvinga dem att leva enligt ”det rätta”. Jag listade då också olika metoder som ideologerna/moralisterna använder sig av för att genomdriva sina mål. Den främsta metoden är skrämsel! Kan man skrämma upp människor är de beredda att acceptera inskränkande och kränkande lagar och regler för att de tror att de som skrämt upp dem ska skydda dem för det påstådda (inbillade) hotet. Den främsta skrämselmetoden är att påstå att människors barn är hotade. Den användes redan under Bacchanalieskandalen i Rom 186 f kr, sedan av t ex världsliga och kyrkliga myndigheter under medeltiden för att jaga judar (de ritualmördade barn), homosexuella (de ville förvrida ditt barn, jmf dagens Ryssland), häxor (de tog ditt barn till djävulen), masturberare (de måste med alla medel hindras från att förstöra sig själva – bortbränning av klitoris och omskärelse var metoder för detta) – och nu senast har (radikal)feminismen jagat upp en pedofili- och sexhandelspanik (med bl a inslag av ritualmord, jmf Eva Lundgren på 1990-talet) som ska hota ”barnen”.

Den andra metoden är smutskastning. De som ifrågasätter anklagas för att vara ”judarnas försvarare”, ”häxornas medlöpare”, ”bögarnas vän”, ”ungdomens förstörare”, ”pedofilkramare”, ”prostitutionslobbyisternas handgångne man”, ”kvinnohatare” m m. Metoden är ett absolut måste, eftersom ideologer/moralister aldrig klarar en djupare granskning. Men genom smutskastningen så sätter de sig i en självtagen rätt av de enda som har rätt att uttala sig. Det är därför en hedersmördande invandrare är ett mindre hot mot (radikal)feministerna än pålästa, vita heterosexuella män. Därför att en del av de senare kan genomskåda bluffen. Därför måste vita heterosexuella medelklasskvinnor bekämpa sina manliga ”likar”. Genom skrämselpropagandan uppnår man också en period ett konsensus, som ger ett opinionsövertag. Det är utifrån det man kan smutskasta. Historikern Alf W Johansson skriver: ”När en konsensus etableras uppträder alltid vad man skulle kunna kalla fanatiserarna av konsensus: de som till varje pris söker exploatera det opinionsövertag som konsensus skapar. Genom att de lutar sig mot enhetliga stämningar uppfylls dessa opinionsbildare ofta av en helig känsla av rättfärdighet inför den egna saken, som gör att de anser praktiskt taget vad som helst vara legitimt för att befrämja den.” Precis det mönster som (radikal)feministerna uppvisar genomgående.

Den tredje grundläggande metoden är verklighetsförfalskning, genom förvrängning, falskproducering och nedtystande av fakta. Receptet är enkelt. Finns ingenting som stödjer det man påstår måste sådant produceras. Förr räckte det ofta med att kyrka eller myndigheter bara gjorde ett påstående för att det skulle bli en ”sanning”. Sedan den vetenskapliga revolutionen, från 1700-talet, krävs dock att man måste producera mer avancerade falsarier, eller förvränga redan existerande forskning. Exempel på det förstnämnda är t ex Melissa Farleys s k ”forskning” kring prostitution, den s k ”utvärderingen” av sexköpslagen 2010 och Eva Lundgrens ”Slagen dam”. Exempel på det senare är t ex Kajsa ”Ekis” Ekman i boken ”Varat och varan” och journalistik som t ex Aftonbladet, Expressen, Uppdrag granskning och Dokument inifrån. Vad gäller den tredje delen i verklighetsförfalskningen så är varenda media och politiker i landet exempel på det.

Den fjärde metoden är att hävda att man övergripande skyddar något eller någon. Det kan vara ”barn”, ”kvinnor” ”rasen”, ”den svenska kulturen”, ”den kristna/muslimska tron”, m m. Men faktum är, att aldrig någonsin genom historien har detta påstådda skydd varit den verkliga orsaken. Det enda som ideologer/moralister önskar skydda är bilden av sig själva som mer förträffliga än andra och den självtagna rätten att diktera för andra hur de måste göra. Den enda grupp som inte är skyddsvärd är männen. Det är naturligtvis därför som så många fler män än kvinnor kan offras, oavsett om det är i krig, på arbetsplatser eller i vårdnadstvister. Män är det aldrig synd om för de har ju alltid bara förtryckt, eller hur? Jag brukar, när jag stöter på folk som åberopar ideologikonstruktionen ”könsmaktsordning” fråga: ”tror du på den judiska komplotten också?” Parallellerna är ju uppenbara. I könsmaktsordningen är det ”patriarkatet” som styr och konspirerar, i den judiska komplotten är det ”världsjudendomen”. I könsmaktsordningen ordnar samhällets regler så att männen kan behålla makten, i den judiska komplotten infiltrerar judar samhällets alla nivåer för att styra världen. För bägge fantasifostren gäller att biologiska fakta sätts ur spel. Könsmaktsordningen bortser från alla biologiska fakta (utom möjligen ”snopp” och ”?”) den judiska konspirationen ser judarna som en biologisk förvrängning av människor. (Radikal)feministerna ser också männen som en förvrängning, eftersom de anses stå för allt ont – kvinnan däremot är bara god.

Som avslutning på detta inlägg om ohederliga metoder vill jag erinra om hur ”demokratiskt”, ”objektivt” och ”könsneutralt” det gick till vid tillsättningen av professuren i historia vid Lunds universitet 2000-2001. Den mest meriterande sökande var Kristian Gerner, men den starkt övertygade (radikal)feministen, dekanen Inger Lövkrona ville ha en kvinna som professor och utfärdade en hemlig promemoria om hur det skulle gå till. Vid Gerners föreläsning anfördes ett antal nonsensskäl som påstods visa att han drev gäck med åhörarna – och så visade han inte tillräcklig genusmedvetenhet, så klart! Men strategin läckte ut och många blev upprörda över Lövkronas ideologiska, ohederliga metoder och tillsättningsnämnden anklagades för maktmissbruk och den kvinnliga sökande som skulle bli professor enlig Lövkrona, Birgit Sawyer, var hedrande nog inte glad över att bli tillsatt på sådana grunder. Misslyckandet att manipulera bort den mest meriterade hade misslyckats, men egentligen var det inte Lövkronas fel. Det var plötsligt mediernas, där manliga skribenter påstods ha utövat ”symboliskt våld genom ett totalt misskännande av den till huvuddel kvinnliga lärarförslagsnämnden i allmänhet och dess kvinnliga ordförande i synnerhet,” som medievetaren Gunilla Jarlbro sedan fick det till (se Ljungberg, Björn & Rydgren, Emma, 2007, Vem slår Eva? Forskande feminister i genusland, Helsingborg, s 97ff).

Ett annat, sista, exempel är Erin Pizzey, som 1971 öppnade världens första kvinnohärbärge för slagna kvinnor. Hon hade själv blivit slagen av sin mor som barn och gav 1982 ut boken ”Prone to violence”. Problemet med den boken för (radikal)feministerna var dock, att den inte bara beskrev män som misshandlar sina barn, den beskrev också hur kvinnor gjorde det: ”Oturligt nog dog hennes far, hennes enda beskyddare, när hon var ganska ung, så hon var utlämnad till den barmhärtighet som hennes våldsamma, trakasserande moder kunde uppvisa.” Boken var så ideologiskt felaktig att (radikal)feministerna drev en kampanj som gjorde att den helt drogs tillbaka från bokstånd och -handlare. I BBC-dokumentären “Who’s failing the family?” 1999 – som självklart inte visats i svensk TV – säger Pizzey: ”De senaste 25 årens tragedi är att den feministiska rörelsen tilläts att säga vad de ville, att slänga siffror och statistik runt sig som var falsk, att anklaga män för allt dåligt uppförande och försöka förstöra äktenskap och familjeliv och efter all denna tid, när ridån börjar att dras upp och vi börjar inse att det var en stor lögn ser vi att många människors liv, särskilt mäns, har förstörts av en stor lögn.” Europa har helt rätt: F! är ett extremistparti! Det är bara den präktiga svenska feministeliten som på allvar kan tro att Sverige ensamt har rätt och resten av världen fel.

Kommentarer

(RADIKAL)FEMINISTERNAS OHEDERLIGA METODER — 17 kommentarer

 1. Klockren artikel tycker jag. Alltid kul att se hänvisningar till ”Vem slår Eva? Forskande feminister i genusland”

 2. Bra inlägg Dick, five stars! Det få verkar diskutera är varför kvinnor tycks mer benägna nuförtiden att försvara totalitärt och moralistiskt tankegods. Varför är det så? Är det ett evolutionärt betingat värnande av reproduktiva rättigheter och privilegier det handlar om?

 3. Hej.

  Jag var för ett tag sen inne på ett inlägg på FB i gruppen Piratpartiet, det handlade om huruvida det var dags för PP att anamma feminismen.
  Som ni för står hade jag vissa invändningar mot detta.
  Hursomhelst, lite senare i tråden kom man in på ”Mäns våld mot kvinnor” och tongångarna var desamma som alltid när detta ämne kommer upp. Förutom några få som försökte hyfsa debatten genom att tala om undersökningar som visade på att våldet i relationer var i stort sätt lika från båda könen.
  Länkar efter frågades.
  Varvid jag länkade till ditt tidigare inlägg, Dick.

  Då dök detta upp och jag tar bara med det viktigaste, när vi nu talar om ohederliga metoder.

  Han: Vänta nu. Använder ni sajten Genusdebatten som nån sorts fakta? Lite som att använda Dispatch Intl för att diskutera sanningen om islam…

  Jag: Vill du vara vänlig att förklara dig, i det inlägget finns flera länkningar till undersökningar

  Han: Jag förklarade mig. Genusdebatten och jämställdisterna är för jämställdhet vad Avpixlat och Dispatch Intl är för integrationen

  Jag tröttnade på debatten och gick därifrån.

 4. @Svenne: Vad det beror på kan nog diskuteras. Men jag är inte säker på att det enbart är i vår tid som kvinnor är beredda att göra det. Vi har flera fall i historien där kvinnor glatt och villigt supporterat enkla lösningar och ”sanningar”. Som t ex med kristendomen. Man hävdar att det var kvinnornas religion för att den gav kvinnorna rätt att komma till himlen, men glömmer lätt att krigaridealet ofta utestängde även män från de ”paradisiska” boningarna i förkristen religion. Jag skulle istället vilja hänföra kvinnornas vurm för kristendomen till att den försäkrade dem om all tillförsel av resurser från deras män, eftersom kristendomen sa att mannen inte fick ha andra kvinnor vid sidan om sin hustru (tidigare var det bara kvinnor som kunde begå äktenskapsbrott). Det finns också undersökningar, som t ex Hill & Hurtado 1989 och Hawkes 1991, av Achestammen i nordöstra Paraguay, som visar att män uppskattningsvis använder 6,7 timmar om dagen för försörjningsaktiviteter, och delar omkring 84 % av deras jaktbyte utanför sin direkta familj, medan Achekvinnor tillbringar uppskattningsvis 8 timmar om dagen för barnomsorg och 4 timmar om dagen för foderanskaffning, delandes endast 58 procent av samlat gods utanför familjen. D v s att kvinnan mer är ”om sig och kring sig” än mannen (vilket är en evolutionär nödvändighet, inte medveten ondska eller egoism), vilket kan vara en förklaring till att hon har lättare att falla för enkla lösningar och påståenden som synbart gynnar henne. Jag vet inte om det är så, men det är en tanke. Jag vill också påminna om kvinnornas entusiasm för Hitler i Nazityskland (därmed inte sagt att alla kvinnor skulle vara så, här på Genusdebatten har vi flera kvinnor som kontrasterar mot den bilden).

  Synd Roger att du inte var på min föreläsning. Den var väldigt uppskattad och tack vare den mycket värdige och raka präst som inbjudit mig skrev jag kanske någon sorts historia. Jag visade nämligen porrbilder i kyrkan (antika sådana visserligen, men ändå). Sedan noterar jag förnöjt att jag tydligen träffat rätt hos någon inbiten (radikal)feminist, som givit mig betyget ”awful”.

 5. @Svenne:

  Bra inlägg Dick, five stars! Det få verkar diskutera är varför kvinnor tycks mer benägna nuförtiden att försvara totalitärt och moralistiskt tankegods. Varför är det så?

  Jag vill tro att det inte är så, men att ’systraskapet’ däremot har en inbyggd tendens att inte sätta sig emot när vissa kvinnor utnyttjar sin position för att vinna extra privilegier. Det verkar vara extremt stigmatiserande att gå emot systraskapet.

  Det finns visst stöd för detta i forskning, t.ex. ”Women Are Wonderful”-effekten, som indikerar att kvinnors ”in-group preference” är mycket starkare än mäns. Kvinnor känner alltså ett större tryck (både inbyggt och socialt) att stå bakom andra kvinnor, även när de beter sig befängt.

  http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/0022-3514.87.4.494

 6. @Håkan: Man börjar mer och mer fråga sig om det inte är dags för ett ”Mänskligt initiativ”.

 7. @Håkan:
  Om jag var pr strateg för PP så skulle jag rekommendera dom att kalla sig ett jämställdistiskt parti och inte feministiskt,vilket skulle göra att dom stack ut som progressiva och inte bara blev ett parti bland alla andra.Vilket skulle rendera mer inbjudningar till olika medier som en motpol mot t.ex F! där PP även skulle bjudas in om frågor om jämställdhet och inte bara när det gäller övervakning av medborgarna.
  Varför trängas med alla andra partier vid ett bord där man endast kan få brödsmulor när man kan sitta själv vid ett dukat bord och bjuda medborgarna att slå sig ner.

 8. Man kan inte vara försiktig nog när man talar om politiskt beteende hos det ena eller det andra könet. Visst verkar det ofta som en kvinnor tenderar att i högre grad än män falla för ”politiska halleluja-stämningar”, men å andra sidan inordnar sig män villigt i diverse hierrkiska strukturer. Alltsom oftast i ett konstruktivt syfte, som t.ex. företag, men dessvärre inte alldeles sällan i våldsamma gängbildningar, på riks- eller gatunivå.

 9. Om Piratpartiet bytte namn och även blev jämnställister så skulle de vara betydligt intressentare

 10. Mycket bra skrivet, Dick!

  En annan ohederlig metod som radikalfeminister ofta tillämpar är ”guilt by association”. De talar hela tiden om ”feminism och antirasism” som ett slags enhet, underförstått att ingen kan vara emot (radikal)feminism utan att samtidigt vara rasist.

  När de angriper jämställdismen eller mansrättsrörelsen hävdar de gärna att dessa ”motarbetar feminism och antirasism”.

  Detta är ett ohederligt beteende som stör mig allt mer, men som jag inte ser uppmärksammas särskilt mycket ens här på genusdebatten.

 11. Pingback: The Feminist Method | WTF?

 12. PP är ett feministiskt parti, så skulle vara rätt konstigt ifall de benämnde sig som jämställdister?

 13. @Tommy: Jag ska plocka med den nästa gång. Men den metoden kan delvis inordnas under smutskastning.