Politisk korrekthet tillrättalägger historia
avatar

Jag har ännu inte besökt det nya vikingatidsmuséet på Djurgården, men det var meningen att jag skulle göra det denna helg.  P g a andra omständigheter blev besöket dock uppskjutet, innan jag gått in och tittat på muséets hemsida.

Såsom tämligen kunnig på vikinga- och medeltid studsade jag till vid hur den (radikal)feministiska och politiskt korrekta åsiktskorridoren konstruerat en modern familj i vikingatida skepnad för utställningen.  Mönstret är dock inte på något vis ovanligt.  Eftersom människorna förr tänkte annorlunda än vi rörande familjebildning, sex, män och kvinnor så kan man inte i t ex romaner ha samtida människor befolkandes dem, utan det blir 1900- och 2000-talsmänniskor i kläder och yttre miljöer från den tid som romanen påstås utspela sig i.  Så också på Vikingamuséet.

Vad är det då som är fel i den familj som har skapats?  För det första var det högst ovanligt att man och hustru var jämngamla, så som fallet är i utställningsfamiljen (makarna är 35 år).  I genomsnitt var en make ca 8-10 år äldre än sin hustru, vilket berodde på att unga flickor gifte sig med äldre män. Detta p g a att primathannar – till vilka människan räknas – lätt dött av i det som hos människan kallas tonåren, varför det var osäkert att para sig med dem.  Något som bidragit till ett fenomen som kallas ”bimaturism”; d v s den mekanism som från puberteten riktar honors sexuella intresse mot äldre hannar.  I stort sett de enda fall av åldersjämlika makar under medeltiden – som inte avvek i detta mönster från vikingatiden – utgörs av änkor som gift om sig.

Naturligtvis kan man tänka sig att Ragnfrid varit änka och gift sig med en socialt något lägre stående man, men frågan är då varför man valt att konstruera en atypisk familj istället för en tidstypisk.

För det andra är det föga troligt att Harald (som f ö mer var ett danskt och norskt än svenskt namn) och Ragnfrid bara skulle ha haft ett enda barn.  Ett barn som dessutom fötts när Ragnfrid redan bör ha fött ett par barn tidigare.  Barnafödandet började tidigt, liksom man oftast gifte sig tidigt (för flickor ofta i samband med könsmognaden och menstruationen).  Dottern Sigrid (13 år) anges också mycket riktigt vara giftasvuxen och om hon hade fött ett barn redan (ingen kvinna förväntades vara oskuld vid äktenskapets ingående före kristendomens införande) hade hon varit attraktiv på äktenskapsmarknaden, i och med att hon visat sig som en dugande barnaföderska.  Men det är närmast omöjligt att Ragnfrid skulle ha fått sitt första barn så sent som vid 22 års ålder.  Dessutom borde hon ha fött åtminstone ett par barn efter Sigrid.

Naturligtvis kan man tänka sig att Ragnfrid varit änka och hennes tidigare make och barn omkommit i en katastrof, liksom även senare barn, men frågan är då varför man valt att konstruera en atypisk familj istället för en tidstypisk.

Mitt svar på det valet är (radikal)feministisk och politisk korrekthet.  Besökarna får inte tro att människor egentligen någonsin tänkt annorlunda än vad (radikal)feministisk medelklassnorm gör idag kring familjebildning.

Vad man också blir tveksam inför är att Harald anges ha yrket ”härskare”.  Han sitter som bonde på en gård och kan knappast beskrivas som ”härskare” – inte ens om han beger sig ut i viking.  Är han också jämnårig med Ragnfrid så bör han ha gift upp sig från en lägre position med änkan Ragnfrid, så härskarrollen är väldigt tveksam.

Nu får jag inte tillfälle att skärskåda själva utställningen förrän efter sommaren (men jag är tveksam till att betala 190 kr för en utställning som tillrättalägger fakta p g a politisk korrekthet) och om jag gör det så ska jag återkomma med ännu en rapport.  Jag misstänker starkt att det finns fler sådana politiskt korrekta tillrättalägganden, men det får ett eventuellt besök utvisa.  Men jag blir upprörd när historia ska skrivas om av politiska skäl.  En sak är om en romanförfattare vill vara ohistorisk, men ett förment vetenskapligt museum ska inte göra det.  Så gör man med historia i diktaturer men det borde inte göras i Sverige.  När det görs är vi illa ute!

Kommentarer

Politisk korrekthet tillrättalägger historia — 90 kommentarer

 1. ”Demokratur” – när majoriteten väljare i andra partier säger till sina respektive partier att de INTE vill ha regeringsbildning med parti X och partierna respekterar detta och säger att de kommer strunta i parti X.

 2. @Axel Edgren:

  Hej.

  ”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

  Vilhelm Moberg gjorde den analysen av Sverige. Du kan säkert hitta både DN-artikeln och boken ”I egen sak: Obekväma inlägg i det offentliga samtalet” på ’nätet’.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 3. ”Såsom tämligen kunnig på vikinga- och medeltid studsade jag till vid hur den (radikal)feministiska och politiskt korrekta åsiktskorridoren konstruerat en modern familj i vikingatida skepnad för utställningen.”

  Det finns en väldigt populär TV serie om vikingar, Vikings. I denna framställs det som vanligt förekommande med kvinnliga krigare. Om skribenten har tid och lust vore det intressant att höra hans syn på detta.

 4. Rikard,

  väljare kan skita fullständigt i vad etablissemanget säger.

  Om alla andra partiers väljare säger att SD suger purjo och inte ska vara i regering, då är det inte pga etablissemanget utan pga väljarna som SD inte får vara i regering.

  Det är inte raketkirurgi.

 5. @utlandssvensk: Som historienörd såg jag ett halv avsnitt av Vikings innan jag stängde av. Maken av historierevisionism är sällan skådat.

 6. Angående ”Vikings” kämpade jag mig igenom två avsnitt. Jag hade fått nog redan efter ett, men tänkte att jag skulle ge serien en chans. Jag kan alltså inte uttala mig om senare avsnitt, så min analys blir utifrån de två första.

  Det är fullständigt uteslutet att nordborna inte kände till länderna bortom havet. ”Sutton Hoo graven” (den som innehöll de rika fynden) i sydöstra England (det som var East Anglia) från omkring 625 visar uppenbara likheter med sveagravar från Vendel och Valsgärde och pekar entydigt på direkta förbindelser mellan Sveariket och East Anglia. Graven har antagits vara för kung Redwald, vars son Ragnar (Ræginhere) stupade vid slaget vid floden Idle 616 och som kan misstänkas vara anfader för den Ragnar Lodbrok som ”Vikings” tagit fasta på. När det gäller dessa ”sagokungar” (men såväl Ragnar som hans far Sigurd [Ring] nämns i Brage den gamles drapa; ”Gengåva god giver jag givmilde sonen av Sigurd … Ragnar mig vagnsmånen räckte, regnande rik på sägner”, så de torde vara autentiska) är svåra att säga något säkert om, men ”Vikings” utmålning av Ragnar kändes väldigt främmande, eftersom han var sveaväldes (och om sagorna har rätt även danaväldes) ”kronprins”. Det är svårt att säga exakt när de här kungarna levde, mer än att det var på 700-talet. Men när det gäller attacken på Lindisfarne så var Ragnar definitivt ingen ung man.

  Vad jag mest hade att invända mot serien var dock – och jag såg dessa avsnitt när den var ny, så minnet kan svika mig något – just hur man uppmålade de sociala miljöerna. Ragnars (var det väl?) äktenskap med sin hustru var just ett sådant exempel som jag värjer mig mot i min text här ovan. Kärlek och starka kvinnor á la 1900-tal. Visst fanns det framträdande kvinnor och kanske en och annan kvinnlig krigare, men de var definitivt inte många. Kvinnornas roll var i hemmet, och vid gården, och det kan ingen modern radikalfeminism ändra på – även om man vill ljuga oss en annan, politiskt korrekt bild. Att det fungerade så berodde på att kampen för överlevnad var betydligt hårdare på den tiden, så män och kvinnor måste göra det de var bäst på, vilket innebar att kvinnor tog hand om hem och barn, en del djurhållning och närodlingen, medan männen offrade liv för att försvara dem (eller försöka plundra i andra områden för att dra in silver), driva det mer storskaliga odlandet och jaga, för att skaffa mat och näring till kvinnor och barn. Det var en samhällsordning som ingen ifrågasatte och de som levde då skulle förmodligen bara skakat på huvudet åt serier som ”Vikings”, som måste vara politiskt tillrättalagda med kvinnor i roller som inte existerade.

  Därmed inte sagt att det inte kunde finnas starka kvinnor. Precis som i alla tider fanns det även då män som plågade sina hustrur och hustrur som plågade sina män, men då kunde man skilja sig – vilket blev omöjligt under kristendomen.

 7. ”Vikings” är ju den bästa serien på länge. Visst den romantiserar, lägger till och överdriver, men det är en bra story. Vikingarna berättade sagor muntligt och skulle också ha lagt till och förstorat. Ta det inte så allvarligt. Och stridsscenerna är ju helt fantastiska.

  Det enda sorgliga är att den delen av vår historia är så knapphändig och skrevs ner så långt efteråt och redan då förvanskades för att passa in i den tiden.

  Om man läser de gamla sagorna om vikingarna verkar det mest ha handlat om en massa blodsfejder som varade i flera generationer, lite som det fortfarande är i Albanien.

 8. @Axel Edgren: Hej.

  Vad har den kommentaren med Mobergs definition av begreppet att göra?

  Demokratur är ett etablerat begrepp för när det råder en kvävande konsensus mellan media, politiker, partier, och föreningsliv (eller vad man nu vill kalla medborgerliga sammanslutningar).

  Nyckeln är just en bedövande samsyn om godkända åsikter och godkända sanningar (du vet, den där sanningen som är sann för att alla säger att den är sann oavsett om den är prövad, vederlagd eller bevisad).

  Med ditt resonemang skall inget parti i Sveriges riksdag vara i regering, för Sveriges väljare har inte gett något parti egen majoritet. I förlängningen innebär resonemanget att endast det parti som får egen majoritet getts mandat att bilda regering.

  68,99% av de som röstade 2014 sade att Socialdemokraterna ”suger purjo”, för att tala ditt språk.

  Därmed avslutar jag detta OT-spår. Du kan få slutrepliken.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 9. Minns en bok om gamla Grekland – vet inte när men låt oss säga f.Kr.
  I ett stycket berättas om hur hustruns viktigaste uppgift vara att föda en son, eftersom denne var viktig för riterna när fadern skulle begravas. Sedan ett stycke ur en sokratisk dialog där en man säger att det finns få människor han talar mindre med än sin hustru.
  Därefter avslutar man kapitlet genom att säga att ”men säkert fanns det män och hustrur som älskade varandra.”

  Jaha. För all del, tillrättalägg det litegrann om du behöver sälja boken till folk födda efter 1900, men låtsas inte att det har med historia att göra.

  Alla är egentligen som vi. Alla var egentligen som nu.
  Åh, en sådan underbar morgon i början av 1800-talet!

 10. @Jenny: Det är det som är problemet med att vara historiker Jenny. Man reagerar negativt när det är historiskt inkorrekt. Det är lättare att gilla den typen av serier om man inte är så insatt. Däremot är jag tveksam till om den sena järnålderns människor skulle ha velat se sig beskrivna på det viset som man gör i ”Vikings”. Inom sina egna samhällen var man oftast omsorgsfulla och stöttande, särskilt när det gällde familjen och ätten och det är min uppfattning att konflikterna inom samhället inte var så markanta som man frammålade dem i de två första avsnitten av serien. Däremot kunde omsorgen om ätten ställa den i motsättning till andra ätter, vilket är det som i allmänhet beskrivs i de isländska sagorna. Men det är osäkert hur representativa sagorna är för den stora massan av fria människor under vikingatiden. Men jag har ju inte sett mer än två avsnitt, så jag ska inte uttala mig om seriens vidare utveckling, men det jag hört från andra har inte fått mig att ändra min negativa inställning. Jag förstår inte meningen med att göra det så fruktansvärt ohistoriskt när det gäller kunskapen om vad som fanns i väster och när det gäller Uppsalaätten (som den kungaätt Ragnar Lodbrok tillhörde ibland kallas). Det räcker för mig som petig historiker för att döma bort serien. Men gläd dig åt att du uppskattar den! Jag uppskattade ”Rome” mycket mer och beklagar att det bara blev två säsonger.

 11. @Dick:

  Ja de flesta på vikingatiden drog nog inte ut i viking och blev rika eller dog. Och de flesta var nog inte elitsoldater. De flesta var nog vanliga bönder som jobbade hårt för att få det att gå runt, både man, kvinna och barn/barnen.

  ”Rome” kunde jag verkligen inte med, sentimental sörja med bögromantiska undertoner.

 12. @Dick:
  Vikings har sina ljusa sidor, men de skyndar igenom hela vikingatiden under Ragnars levnad (jag har bara sett tre säsonger, sedan tröttnade jag). Ragnar åker till England, blir osams med kung Ella, han träffar Kraka med samma finurliga frågor som i sagan och gifter om sig, han får sönerna Ivar Benlös, Björn Järnsida och en till, han plundrar Paris och Rollo förlänas Normandie osv.
  De har vävt in en del verklig historia och historiskt korrekta inslag i sin hollowoodiserade vikinghistoria, vilket gjorde att jag kunde se en del. Men sen är det som alltid med film/TV, Floki bygger ett skepp (eller flera?) helt ensam, de bor i stora salar med en eld i mitten mitt i vintern och med stora springor i dörrarna, under strid så springer de bara enskilt fram och hugger ned folk på löpande band (i början var det lite uppvisning av att författarna läst på om taktiken), de flesta dör av ett hugg i ringbrynjan men viktiga personer klarar sjuttielva pilar och spjuthugg.

  Vad jag tycker mig ha lärt mig om tiden före kristendomen är väl att det inte fanns cementerade könsroller. Kvinnor som ville bli krigare kunde bli det, bögar verkade kunna ha bögsex osv. Men även relativt öppna sociala möjligheter gav utfallet att männen skötte 99,99% av krigandet och de flesta höll sig till en officiell partner osv.
  Att kvinnorna bestämde över hushållet är ju ett återkommande påpekande om vikingatiden. Men det var ju inte heller så konstigt att den som kunde vara på plats gjorde det (hennes man behövde ju vara iväg på annat än plundring).

 13. Tänk om någon skulle göra ett historiskt korrekt drama om Karl Martell?
  Hur han spöade skiten ur musselmanerna och gjorde Europa Islamfritt…
  Eller om Belägringen av Wien 1687……
  Man baxnar av politikernas totala avsaknad av realism visavi den totalitära erövrarreligionen Islam.
  Det finns inget i den religionen som är eftersträvansvärt.
  Den handlar bara om total underkastelse.
  Mullorna styr och alla lyder.
  Inte helt olikt kommunism om man byter mulla mot partifunktionär……
  Religion kan inte regera i ett sekulärt samhälle.
  Behöver Sverige Islam?
  Ge mig gärna tre skäl varför…..

 14. Var det sekulära stater som slogs mot muhammedanerna 732 och 1687?

  Det handlar om ett större politiskt spel än ni SD:are fattar. Inte ens om SD får 55% i nästa val så kommer vi få en minister som vågar kalla Saudiarabien för diktatur eller som vågar uttala sig kritiskt om islam i allmänhet.
  Men det är inte heller meningen att röstboskapen ska bry sina små skallar om det heller.

 15. @Axel Edgren:

  ””Demokratur” – när majoriteten väljare i andra partier säger till sina respektive partier”

  Säger vadå egentligen? Att högerröster skall betraktas som värda hälften så mycket som vänsterröster i Svenska val?

  Det är ju så enkelt att vi har två högerblock och ett vänsterblock. PK-regler föreskriver dock att medan vänstern får räkna alla mandat de behöver inklusive kommunister, AFA-terrorister och islamisterna de gröna (som är nuvarande regeringspartner, trots att väljarna är i opposition till regeringens beslut) så skall högerrösten betraktas som två olika entiteter.

  Resultatet är att en minoritet på 25% kan utpressa åt sig makten från en majoritet på 2x 20%. Du kan hitta på vilka ursäkter du vill jag har redan förklarat att ursäkter inte ändrar konsekvenser. Konsekvensen är demokratur, dvs den gamla Sovjetmodellen Proletariatets diktatur fast med det gamla proletariatet ”arbetare” utbytt mot det nya proletariatet ”minoriteter/utländska medborgare som inte ens bor här”

  Som grädde på moset får vi vänsterpolitiker som gapar att lösningen på våldsbrott (som deras politik är orsaken till) inte är fler poliser – fascinerande nog gapar de att fler poliser inte är lösningen medan de själva är omgivna av fler poliser än någonsin.

 16. @Axel Edgren:

  ”Om alla andra partiers väljare säger att SD suger purjo och inte ska vara i regering, då är det inte pga etablissemanget utan pga väljarna som SD inte får vara i regering.”

  SD behöver inte vara i regering för att ge högern regeringsmakten: Det är bara ännu en av lögnerna er sida skapat. Allt SD behöver göra är samma som Vänsterpartiet kommunisterna och Islamisterna de gröna redan gjort. Dvs räkna sina väljarmandat till regeringen i utbyte mot politiska beslut.

  Om Moderaterna kan ha makten med MP:s mandat utan MP i regeringen så kan givetvis Moderaterna ha makten med SD:s mandat utan SD i regeringen. Sluta ljug så förbannat ni har redan haft kommunistmandat utan kommunister i regeringen och det trots kommunismens mycket väl dokumenterade brott mot mänskligheten.

 17. @Jenny:

  ””Vikings” är ju den bästa serien på länge.”

  Det är utan tvekan en av de bästa fantasyserierna. Det är dock inte vad inlägget och kommentarerna handlar om. Vad som tas upp är att det presenteras som historia, inte som fantasy.

  ”Om man läser de gamla sagorna om vikingarna verkar det mest ha handlat om en massa blodsfejder som varade i flera generationer, lite som det fortfarande är i Albanien.”

  Inget konstigt med det, så verkar de flesta folks historia se ut. Det enda unika med Vikingarna är hur framgångsrikt man bytt ut blodskulturen mot en universell lagkultur medan många länder än idag har kvar blodskulturen. Det är ju för övrigt en av orsakerna mångkultur+invandring leder till sådan misär.

  Mångkultur ger helt enkelt blodskulturer ursäkter att förbli som de varit och rentav förändras bakåt tillbaka till sina traditioner. Det är därför identitetspolitiker numera kallas ”regressiv vänster”.

 18. @MJx:

  ”Det handlar om ett större politiskt spel än ni SD:are fattar. Inte ens om SD får 55% i nästa val så kommer vi få en minister som vågar kalla Saudiarabien för diktatur eller som vågar uttala sig kritiskt om islam i allmänhet.”

  1. Jag är inte SD:are, de flesta på GD är det inte heller.

  2. Saudiarabien är en Monarki. Att öppet peka ut Saudiarabien som diktatur gynnar enbart islamisterna och Muslimska Brödraskapet, precis som under den ”arabiska våren”.

  3. Vi får väl se vad som händer när oljan tar slut

 19. @Erik:
  Visserligen en petitess i sammanhanget, men Vikings är inte (det jag sett i alla fall) fantasy, det är fiction. (Fantasy skildrar en alternativ verklighet med inslag av magi, sagoväsen som drakar och andra saker som strider mot modern verklighetsuppfattning. Vikings må vara historiskt inkorrekt, men den tilldrar sig i vår verklighet.)

 20. @Erik:

  1. Jag svarade Egon, men ni är ganska nära SD de flesta av er. Flera har inget emot feministargument när de används mot invandrare t.ex. Men det spelar ingen roll.

  2. Saudiarabien är en islamistisk diktatur. Västvärldens allians med Saudiarabien är det som har spridit islamismen över Mellanöstern, Asien och Afrika (Samt Europa när det gäller Bosnien och Kosovo). Under den islamistiska våren var det Saudiarabien och västvärlden som spred islamism till en massa länder och kallade det demokratisering.
  Det är det de flesta inte fattar, att våra regimer är deras vänner. Du känner till det men är en sådan amerikofil att du tycker att man ska strunta i det.

  3. Ja när den oljan i regionen är slut så kommer det att bli fredligt och fattigt.
  Beroende på vem som pumpar slut först så kommer det dock antagligen att bli väldigt blodigt först. Om den Saudiska oljan tar slut först så kommer ju USA att antingen byta sida och stödja Iran (vilket kommer orsaka krig mellan Iran och Saudiarabien) eller så kommer de att atackera Iran för att ta oljan.

 21. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Visserligen en petitess i sammanhanget, men Vikings är inte (det jag sett i alla fall) fantasy, det är fiction. (Fantasy skildrar en alternativ verklighet med inslag av magi, sagoväsen som drakar och andra saker som strider mot modern verklighetsuppfattning. Vikings må vara historiskt inkorrekt, men den tilldrar sig i vår verklighet.)”

  Nja, Vikings tilldrar sig inte i någon verklighet helt enkelt för att det knappt existerar verklighetsmaterial på Vikingarna. Originalmaterialet i sig är mestadels berättelser där sagoväsen som Drakar (Lindormar) regelbundet förekommer. Ragnar Lodbrok dödade en drake för att vinna sin hustrus hand, två gånger.

  Utöver den totala bristen på fakta att basera den påstådda ”verklighet” som Vikings utspelar sig i så har Vikings även gestaltat geografin fel. Ragnar Lodbrok bodde vid Kattegatt. Där finns inga berg eller fjordar så långt ögat kan nå. Det är alltså inte ett dugg mindre fantasivärld i Vikings ”Norden” än i Game of Thrones ”Skottland” även om det sistnämnda bytt namn.

  Vikings är i högsta grad samma genre som Game of Thrones, en fornnordisk hjältesaga delvis baserad på verkliga händelser. Den moderna kategoriseringen för Game of Thrones är ”Low fantasy” och som jag visat finns all orsak att placera Vikings i samma genre.

 22. @Erik:
  Njae, då skulle väl genren fantasy vara ofantligt stor?
  Ivanhoe, Robin Hood, Kellys hjältar, Örnnästet, Kingdom of Heaven, 9:e kompaniet (både den Ryska och den svenska) m.fl. skulle ju vara fantasy om brister i historicitet var allt som krävdes.
  Det som skiljer ut fantasy är väl att berättelsen ska utspelas i en fantasivärld, inte bara en påhittad verklig värld.

 23. Det kommer inte att bli fred i den regionen av världen när oljan tar slut. Det var inte precis fred från början av 1900-talet och 2000 år tillbaka.

 24. @Fredrik:
  Det var betydligt fredligare än Europa under samma tid.
  Skillnaden är att krig handlar om resurser, området har haft gott om resurser att slåss om. Men när oljan tar slut så kommer de inte få tillbaka kamelkonvojer, slavar eller salt att strida om.

 25. @Erik:
  Med ditt resonemang skulle ju även James Bond, Stjärnornas krig och En köpman i Venedig vara fantasy. Det som kännetecknar fantasy är att det innehåller element av sagokaraktär. Typ Sagan om ringen, Sandman (Neil Gaimans) och Harry Potter.
  Jag har för mig att jag såg en bit in i andra säsongen och jag kan då rakt inte påminna mig att det förekom något i serien som skulle klassa den som fantasy.
  Game of Thrones innehåller tydliga fantasyelement: drakar, white walkers, John Snows återuppståndelse osv. Fast fantasyelementen i GoT är viktiga för intrigen (white walkers är ju själva utgångspunkten för hela serien) är ofta inte särskilt framträdande i handlingen. Jag vill minnas från säsong 1 att den var ganska fri från rena fantasy-inslag.

 26. @Erik: Det finns en del samtida källor om vikingarna, men de är inte många och säger väldigt lite om hur de egentligen tänkte, möjligen då utom Al Ghazal och Adam av Bremen (som ju egentligen är något för sen men aktuell för att det är i vikingatidens absoluta slutskede). Men eftersom de isländska sagorna innehåller mycket av fantasi – förutom att de i viss mån utgår från en verklig miljö i ”högreståndsvikingasamhället” – så är jag benägen att hålla med dig, Erik, att det är verkligt mycket fantasy i serien. Inte minst därför att de inte ens (i de två första avsnitten) försöker vara historiskt korrekta. Om fiction eller fantasy kan man ju tvista, men för mig är inte skillnaden så stor i praktiken.

  Sedan vill jag tillägga, eftersom det antyds att GD skulle vara för SD, att jag inte skulle kunna tänka mig att rösta på SD. Inte minst för den reaktionära syn de har på sexualpolitik (liksom alla andra partier i riksdagen + FI) men också därför att jag har svårt för partier som har sin grund i auktoritära föreställningar (inkluderar även V). Det hindrar mig dock inte från att ha facebookvänner som är både SD och till vänster (ingen från V har dock någonsin velat bli vän med mig, men jag är vän med socialdemokrater) för jag föredrar att inte sätta epitetet ”sån är du” för att de har andra åsikter än jag. Man kan kommunicera, trots att man inte delar samma åsikter – även om det tycks allt mer omöjligt i vårt genussamhälle – bara man respekterar varandra. Och respekt är en grundläggande mekanism anser jag.

 27. @MJx:

  @MJx:

  ”1. Jag svarade Egon, men ni är ganska nära SD de flesta av er. Flera har inget emot feministargument när de används mot invandrare t.ex. Men det spelar ingen roll.”

  Det där är trams. Som Tino Sanandaji påpekat så finns det inget ”SD:s siffor” precis som det inte finns något ”Tinos siffror”: Fakta är fakta för ALLA. Att framhålla det som att folk har att välja mellan A: vara mytomaner som ljuger hejdlöst och B: stödja SD är så korkat som det kan bli. Då är ju alla som inte ljuger SD:are (precis som enligt SJW-vänstern nu alla är rasister om de inte vill ha ras-segregerade skolor med ”black only” lektioner)

  ”2. Saudiarabien är en islamistisk diktatur.”

  Nej, Saudiarabien är en muslimsk monarki. Den är mycket riktigt diktatorisk men vad du och de flesta andra inte förstått är att ISLAMISM TILLÅTER INTE KUNGAMAKT. Så Saudiarabien varken är eller kan vara en islamistisk diktatur.

  ”Västvärldens allians med Saudiarabien är det som har spridit islamismen över Mellanöstern, Asien och Afrika (Samt Europa när det gäller Bosnien och Kosovo).”

  Nej, det där är också fel. Tvärtom så är den trista verkligheten att mellanöstern ger oss valet mellan islamism och diktatur. Saudiarabien är mycket riktigt en diktatur och alltså är det islamisterna som tjänar på attacker mot diktaturen. Sorgligt värre!

  ”Under den islamistiska våren var det Saudiarabien och västvärlden som spred islamism till en massa länder och kallade det demokratisering.”

  Vadå ”västvärlden”? Det är mängder av olika länder och mängder av olika tidningar med mängder av olika beslutsfattare utan någon centralstyrning. Den riktiga orsaken till den så kallade ”demokratiseringen” var ideologi. Både SJW-vänstern och NeoCon högern vill leka ”rädda världen”.

  ”Det är det de flesta inte fattar, att våra regimer är deras vänner.”

  Våra styrande är vänner till NeoCons och SJW-vänstern i det att de bägge vill leka världens räddare. Det är ju av precis samma anledning våra styrande (med undantag för populister) och praktiskt taget alla stora tidningar vill tvinga på oss massinvandring.

  ”Du känner till det men är en sådan amerikofil att du tycker att man ska strunta i det.”

  Känner till vad då? Du gör ju samma sak som NeoCons gjorde i Irak. Du attackerar ”diktaturen” och då du inte först skapat alternativ är islamisterna de enda som vinner på det. Samma sak gällande när Trump bombade Syrien, och media har aldrig sagt snällare saker om Trump än när han gjorde det.

  ”3. Ja när den oljan i regionen är slut så kommer det att bli fredligt och fattigt.”

  Nej, vad som kommer att hända är att diktaturerna får svårt att behålla lojaliteten hos de poliser och soldater med vilka de förtycker de i hög grad islamistiska befolkningarna. Utan avancerade vapen som hotar dem så kommer islamisterna att göra vad islamister gör: Försöker ta makten med våld och terrorism.

  ”Om den Saudiska oljan tar slut först så kommer ju USA att antingen byta sida och stödja Iran (vilket kommer orsaka krig mellan Iran och Saudiarabien) eller så kommer de att atackera Iran för att ta oljan.”

  Jag förstår inte var du får det här tramset från. Iran behöver inget stöd från USA. Om Saudiarabien inte får stöd från USA är de lika chanslösa mot Iran idag som de var mot Saddam Husseins arme på 90-talet. Iran käkar upp Saudiarabiens arme på tre sekunder om det blir krig. Saudierna har ingen erfarenhet alls medan Iran har tio års erfarenhet av att piska Saddams styrkor.

 28. @MJx:

  ”Skillnaden är att krig handlar om resurser, området har haft gott om resurser att slåss om. Men när oljan tar slut så kommer de inte få tillbaka kamelkonvojer, slavar eller salt att strida om.”

  Det där är felaktigt. Krig handlar inte om resurser och har aldrig gjort det heller. För det första är olja i sig värdelös. Det är våra ideer och uppfinningar i västvärlden som skapar oljans värde. Utan oss finns inget värde i olja, samma sak med ädla metaller. Vi har skapat värdet där också.

  För det andra så finns ingen korrelation mellan fattigdom och fred. Sveriges relativa rikedom i modern tid går tvärtom hand i hand med ett fredligare samhälle. Som Steven Pinkers historiska forskning visar var vi när vi var fattigare också brutalare, våldsammare, stingsligare och våra lagar var mycket mer inriktade på känslomässig tillfredställelse än på ett fungerande system. Att det finns mindre att kriga om leder alltså inte till fred – tvärtom

  Anledningen till detta är att brutaliteter inte har någon koppling till rikedomar. De har koppling till Samhällets institutioner. Ju effektivare samhälle ju mindre orsak att slåss. Det viktiga är inte om en familj är rik eller fattig. Det viktiga är huruvida familjen är dysfunktionell eller inte.

 29. @MJx:

  ”Njae, då skulle väl genren fantasy vara ofantligt stor?”

  Fantasygenren är också ofantligt stor och det utan de excesser du nämner. Lord of The Rings (Tolkien), Game of Thrones (Martin) Wheel of Time (Jordan), Shannara-böckerna (Brooks). Dungeons & Dragons-serien (Otaliga författare). Discworld (Pratchett) Conan-böckerna (Otaliga författare), Elric of Melnibone-serien (Moorcock) och Sagan om Belgarion, Mallorea, Elenien och Tamuli (Eddings) bara för att nämna några ur minnet.

  ”Ivanhoe, Robin Hood, Kellys hjältar, Örnnästet, Kingdom of Heaven, 9:e kompaniet (både den Ryska och den svenska) m.fl. skulle ju vara fantasy om brister i historicitet var allt som krävdes.”

  Nej, det är inte brister i historicitet som åberopas gällande Vikings utan det faktum att är en ”medeltida” hjältesaga som utspelar sig i en värld ej förenlig med vår riktiga. Av dem du nämner är det bara Robin Hood och Kingdom of Heaven som motsvarar Den genren vilket ger mig tillfälle att påpeka just det faktum att Kingdom of Heaven ÄR att betrakta som fantasy, eller skulle vara det om inte…

  Ja, se själva. History Buffs är en Youtube-kanal som bedömer historiska filmer utifrån hur väl de stämmer med verkligheten. History Buffs konstaterar att Kingdom of Heaven om och om igen driver den politiska PK-agendan om onda hemska fördomsfulla europeer och fredliga snälla muslimer vilket är nonsens. KoH hade mycket riktigt varit REN fantasy, om det inte vore så enkelt att det inte är en berättelse alls utan snarare en politisk propagandafilm som låtsas vara en berättelse

  ”Choosing to endow 20th century morals on 12th century characters”

  Vilket för oss till den sorts serie som Vikings representerar. Redan efter några få avsnitt så har serien påstått att det fanns en Kung (uppenbarligen i Norge då de platser i Kanada som de filmat på omöjligen kan ha funnits i Danmark) som hette Ragnar och på hans tid var Vikingarna tydligen totalt okunniga barbarer som varken visste vad de hade omkring sig eller ännu hade listat ut hur man seglade till England.

  Det är helt riktigt att Kingdom of Heaven skulle hamna i samma Low Fantasy-kategori – om vi alls betraktade det som en film och inte som en 2-3 timmar lång propagandafilm som skall inbilla folk att vad Korstågen handlade om inte skiljde sig från de mest enformiga beskrivningarna av George W. Bush invasion av Irak.

 30. @Erik:
  Jisses, enligt dina kriterier är 1984 och Tintin fantasy (det förekommer ju ett fiktivt land där kallat Syldavien).
  Wikipedia:

  ”Fantasy is a fiction genre set in an imaginary universe, often but not always without any locations, events, or people from the real world. Its roots are in oral traditions, which then developed into literature and drama. From the twentieth century it has expanded further into various media, including film, television, graphic novels, and video games.
  Most fantasy uses magic or other supernatural elements as a main plot element, theme, or setting. Magic and magical creatures are common in many of these imaginary worlds. Fantasy is a subgenre of speculative fiction and is distinguished from the genres of science fiction and horror by the absence of scientific or macabre themes respectively, though these genres overlap.”

  Vikings, Game of Thrones, 1984, Kingdom of Heaven, John Carter och Tintin har alla det gemensamt att de är fiktion. Ingen av dem beskriver en existerande verklighet. De är samtliga påhittade verkligheter. Men 1984, Vikings och Kingdom of Heaven beskriver alla, med reservation för vissa överdrifter, möjliga verkligheter, även om de innehåller historiska och geografiska felaktigheter. Jag har aldrig uppfattat Vikings som om den skulle vara dokumentärt riktig, det är ett äventyrsdrama i vikingmiljö, jag hag aldrig tagit det som något annat, men även om jag är hyfsat allmänbildad, så jag aldrig hyst något större intresse för vare sig historia eller geografi. Det finns inget i Vikings som förefaller mig i sig vara omöjligt. Och jag kan föreställa mig att ganska många uppfattar serien som att den skulle spegla vikingavärlden ganska bra.
  Kritiken mot Kingdom of Heaven är helt irrelevant för om den är att betrakta som fantasy eller inte. Kingdom of Heaven beskriver en möjlig verklighet, kritiken säger att det är en dålig beskrivning, men kvalitet eller brist på kvalitet säger inget om vilken genre den tillhör.
  Kingdom of Heaven och Vikings tillhör bägge genren historiska dramer. Kritiken av både KoH och Vikings har att göra med rena kvalitetsaspekter på dessa, och oavsett hur stora bristerna är i kvaliteten så placerar det dem inte i fantasy-genren.
  Med dina kriterier så torde i stort sett alla fiktiva historiedramer kunna klassas som fantasy om det finns verifierbara felaktigheter i dem. (Kubricks Spartacus från 1960 och Gladiator med Russel Crowe skulle då också vara fantasy.)
  Tintin beskriver på det hela taget en möjlig värld, även om det finns inslag av omöjliga element i den (en jättespindel i Den mystiska stjärnan, mystiska inslag i De sju kristallkulorna och Solens tempel (jag räknar dock inte UFO-t i Plan 714 till Sydney som ett omöjligt inslag)). De omöjliga inslagen är dock inte det som karaktäriserar eller definierar Tintin. Tintin hör till den klassiska äventyrsgenren. Likaså gör John Carter, även om den rent tekniskt nog skulle platsa som fantasy, fast den snarare betraktas som en tidig form av science fiction.
  1984 beskriver i mångt och mycket en fullt möjlig värld. Men det är en vi klart och tydligt vet är påhittad. Men vi kan tänka oss att kunskapen om vår tid gick förlorad och framtida historiker skulle hitta 1984. De skulle inte utan historiska kunskaper kunna avgöra om det beskrivna samhället var fiktivt eller äkta.
  Men ingen upplyst människa skulle någonsin ta Game of Thrones som en faktisk eller möjlig verklighet. Så vitt vi vet finns inte någonstans i universum drakar och har aldrig funnits och torde vara fysiskt omöjliga varelser. White walkers är också något som strider helt och fullt mot den verklighet vi känner. För att inte tala om folk som kommer tillbaka från de döda. Man behöver ingen direkt kännedom om vår kultur, vår geografi eller vår historia för att veta att GoT är en renodlad saga. GoT beskriver en värld som enligt vår kunskap om universums lagar inte kan finnas. Det är en värld som enbart kan finnas i fantasin. Och det är Fantasy.

 31. @Erik:

  1. De flesta med en agenda ljuger, bara i olika riktningar. Avpixlat och aftonbladet ljuger lika mycket men om olika saker.
  Vad jag menar är dock det här med t.ex. sexbrott på festivaler (som inte är nytt) feministerna hävdar att det är mäns fel och fel på män för att de flesta som begår dem är män, SD:are påstår att det är inbvandrares fel och fel på invandrare för att de flesta som begår dem är invandrare.
  Ställda inför respektive påstående kommer dock båda grupperna svara på samma sätt: ”De flesta [ej avskydd grupp] begår inte sexbrott”.
  Ingendera sidan tror egentligen på sina argument, utan använder dem bara för att demonisera grupper som de vill beskylla för allt som är fel.

  2. Islam tillåter inte heller självmord, attacker mot civila, avrättande av krigsfångar m.m. m.m. så då kan inte IS eller Hamas eller vara islamister då?
  Religiösa fanatiker vet oftast jävligt lite om den religion som de tror fanatiskt på. De flesta islamister och fanatiska kristna har aldrig läst koranen eller bibeln, de har läst och lyssnat på andra OM sina egna religiösa urkunder. När någon troende faktiskt läser sin religiösa urkund så brukar resultatet bli väldigt avvikande, som med Laestadianer t.ex. som faktiskt följer bibeln.

  Mellanöstern kan också få välja själva utan att ”vi” väljer mellan att stödja islamister eller diktaturer. Problemet när de väljer själva är att det inte är lönsamt. Därför får man välja mellan islamister och diktaturer. Det var ju också det som den islamistiska våren var, USA slutade stödja sekulära diktaturer till förmån för islamister.

  Nej, så fungerar det inte. Det spelar ingen roll vem som är beslutsfattare eller vilket parti som folk har röstat på, policyn är den samma. ALLA politiker i riksdagen idag TYCKER att Saudiarabien och Qatar är fruktansvärt förtryckande diktaturer. Men de är också alla medvetna om att det är politiskt orimligt för dem att säga det eller att fatta beslut i enlighet med vad de tycker. Därför fick svenska flygvapnet spana åt Qatars specialförband i Libyen när Libyen skulle bli en wahhabistisk lydstat till Saudiarabien.
  Det var ju ingen av dem som faktiskt trodde att det skulle bli bättre för libyerna, eller för någon annan.

  3. Islamisterna har redan makten, vilket de fått med vårt stöd.
  Men islamisterna har en tendens att förlora makten så fort stödet försvinner (ibland byts de dock ut mot folkliga islamister).

  Saudierna får ju en del erfarenhet i Jemen nu (men av fel sort) och de har ju haft styrkor i nästan varenda oroshärd i regionen. Men det är riktigt att Saudiarabien skulle förlora mot Iran om de saknar backning från USA, precis som Saddam Hussein hade gjort om han inte haft USA:s stöd. Irans största erfarenhet nu är dock kriget i Syrien.
  Men: Om USA inte backar upp Iran så kommer det inte bli krig och USA kommer inte tjäna något på det.

 32. @Erik:

  Det spelar ingen roll varför saker har värde. Sand och dåliga skördar kommer inte att bli värdefullt så ingen kommer att slåss om kontrollen av dem.
  Däremot kanske etanolproduktion ersätter oljan och områden med bördig mark och lämpligt klimat blir de nya stora konfliktzonerna.

  Det finns en korrelation mellan fattigdom och svårighet att erövra andra områden. Under större delen av den långa freden (1814-1995) så hade Sverige ett krigsprojekt som aldrig blev av på grund av att man inte hade råd, att återta Finland. Projektet skrotades först 1917. Expansiva kulturer och imperier expanderar under rikedom. Kina har expanderat under varje värmeperiod som inträffat, Vikingatiden inträffade under en värmeperiod osv (då värme innebar överskott av mat och frigjorde arbetskraft). När USA:s storhetstid är slut så kommer de sluta att föra krig över hela jorden, för de kommer inte ha råd.

  Krig är storskaliga rövartåg, oavsett casus belli. Att bankrånare inte slår till mot en ensamstående morsa i Tensta beror på att det inte är lönsamt.

 33. @MJx:
  Tja, fast Åke Ahrenhill (som tydligen är vid liv, idag 96 år gammal) hade ett inslag i sitt program Tro’t om du vill som handlade just om svensk sandexport till Sahara. Jag kommer inte ihåg varifrån i sverige det var eller exakt varför, men tror att det handlade om en specifik typ av sand som användes i filter eller något sådant.
  Så, jo, sand kan vara värdefullt.

 34. @MJx:

  ”1. De flesta med en agenda ljuger, bara i olika riktningar.”

  Nej, däremot så gäller SARGONS LAW där det underlättar för lögnare att påstå alla andra också ljuger. Det är precis så postmoderna låtsasforskare kallar sig forskare. De påstår inte de själva talar sanning, de säger att ingen talar sanning. Allt är ”berättelser” och ”diskurser”

  Hur kan postmodernister påstå det? Jo för DEM och deras lärjungar är det sant. Då deras egna lärjungar lärt sig inte tro på bevisning så krävs heller ingen bevisning på att det är sant att alla andra ljuger. Allt som krävs för postmodernister att tro alla andra berättar – är att själva berätta det.

  ”Avpixlat och aftonbladet ljuger lika mycket men om olika saker.”

  Nej, Aftonbladet ljuger mycket mer än Avpixlat. Anledningen till det är att Avpixlat inte behöver ljuga, det är bara att inte rapportera de ämnen läsarna ogillar. Aftonbladet däremot måste rapportera även saker de ogillar för trovärdighetens skull och det är av precis den anledningen de oftare ljuger.

  ”Vad jag menar är dock det här med t.ex. sexbrott på festivaler (som inte är nytt) feministerna hävdar att det är mäns fel och fel på män för att de flesta som begår dem är män, SD:are påstår att det är inbvandrares fel och fel på invandrare ”

  A. Invandrare ÄR män.
  (När feminister säger att det är mäns fel och fel på män är det per definition invandrares fel och fel på invandrare, invandrarmän är inte mindre män än andra män, feminstisk retorik är galen)

  B. Sexbrott på festivaler i sig är inte nytt. Ingen pratar dock om sexbrott i sig. Vad man pratar om är särskilda sorters brott som aldrig hänt tidigare och som är 100% orsakade av invandring. Detta är så uppenbart att till och med Tim Pool rapporterat

  C. Att vi alls haft sexbrott gör inte magiskt det sistnämnda mindre sant. Att säga ”sexbrotten beror på män” är lika logiskt som att efter att Black Army slagit sönder en Pub säga att det inte var Black Army som slog sönder puben utan män som gjorde det

  Black Army är män

  Det går inte att säga männen är felet och samtidigt magiskt inbilla sig man sagt Black Army inte är problemet. Den retoriken är bara galen.

  Black Army ÄR män

  Invandrare ÄR män

  ”för att de flesta som begår dem är invandrare.”

  Nej, för att invandrare de senaste åren begått brott som både till art och gradskala skiljer sig från vad som förekommit tidigare. Alltså brott som aldrig hänt och i en omfattning som aldrig existerat.

  ”Ställda inför respektive påstående kommer dock båda grupperna svara på samma sätt: ”De flesta [ej avskydd grupp] begår inte sexbrott”.”

  Bara djupt okunniag personer tror ”de flesta” är giltigt argument här. De flesta tyskar 1930 var heller inte nazister. Det spelar ingen som helst roll vad den stora majoriteten gör helt enkelt eftersom de flesta är RÄDDA för dem som gör det.

  Om svenska samhället inte kan hindra dem som begår brotten kommer DE FLESTA invandrare att vara på brottslingarnas sida helt enkelt för att de är rädda för att utsättas för repressalier och i deras hemländer är RÄDSLA en precis lika legitim maktfaktor.

  Svenska etablissemanget förstår inte det här för precis som Peter Thiel sade under ovan föreläsning redan 1996 så handlar inte Mångkultur om att veta något om andra kulturer. Det handlar om att tycka illa om sin egen.

  ”Ingendera sidan tror egentligen på sina argument”

  Fel, jag tror på mina argument och jag har källor som styrker att vad jag säger är objektivt och empiriskt sant. Däremot så hjälper det inte med postmoderna studenter för de tror inte på objektivitet.

  ”utan använder dem bara för att demonisera grupper som de vill beskylla för allt som är fel.”

  Också felaktigt och Invandrare Är män så vad i h-e är det vi pratar om? Bara en galning påstår att om ”män är problemet” kan man säga att ”invandrare inte är problemet”. Distinktionen existerar inte i den fysiska verkligheten.

  ”2. Islam tillåter inte heller självmord , attacker mot civila, avrättande av krigsfångar m.m. m.m. så då kan inte IS eller Hamas eller vara islamister då?”

  Jag sade islamism, inte islam. Islamism föreskriver under vilka omständigheter som islam tillåter de där sakerna. Islam är en religion, islamism är cancer (politisk ideologi). De främsta offren för islamism är inte vi utan muslimer runt om i världen precis som de främsta offren för svarta brottslingar i USA är andra svarta som utsätts för brotten och vars barn brottslingarna får fritt fram att fördärva vilket visar att BLM handlar om att tycka illa om vita, inte om att bry sig om svarta.

  ”Religiösa fanatiker vet oftast jävligt lite om den religion som de tror fanatiskt på.”

  NEJ. Om du inbillar dig du kan lära dig om islam från böcker och sedan rätta troende muslimer som om det vore ett prov på högskolan så är det inte de som vet lite om islam – Det är du som inte vet någonting alls.

  ”De flesta islamister och fanatiska kristna har aldrig läst koranen eller bibeln”

  SO WHAT? Precis som de flesta soldater i sekulära armeer är inte akademiker eller professorer som är experter på sina egna samhällsystem OCH? Det är klart att de främsta experterna i vetenskap inte blir soldater eller för den delen präster. De är gamla! Kristna i US Army behöver inte själva läsa bibeln, de leds av CHAPLAINS med auktoritet att säga vad Bibelns budskap är.

  Vad i detta är det du inte förstår om islam? Islams soldater läser inte koranen, de är inte experter på koranen för det tar många år och enbart gamla kan ha sådan expertis. En arme kan inte bestå av gamla gubbar.

  ”de har läst och lyssnat på andra OM sina egna religiösa urkunder. När någon troende faktiskt läser sin religiösa urkund så brukar resultatet bli väldigt avvikande”

  Avvikande från vad då? Det var just det här som Sam Harris påpekade, det FINNS inget original. Bygget baseras inte på vetande, bygget baseras på TRO. Du antingen själv är troende eller så ”vet” troende mer än du.

  ”som med Laestadianer t.ex. som faktiskt följer bibeln.”

  Men vi pratar inte om folk som följer bibeln. Vi pratar om deras soldater. Soldater är inte ett religiöst redskap, soldater är ett politiskt redskap. Soldater har inte år de kan lägga på att studera sin urkund: De leds av personer som gjort det.

  Islamisternas högsta höns är alla GAMLA män troende i islam och med åratals koranstudier bakom sig. Det finns inget du kan lära dem om islam, det är de som är experterna – inte du.

 35. ”däremot så gäller SARGONS LAW där det underlättar för lögnare att påstå alla andra också ljuger”

  Det är därför du och Sargon attackerar press och det akademiska – ingen får ha rätt, och alla ska ha en känsla av att bli förda bakom ljuset.

 36. @MJx: Jag har för mig att det var någon kuststad. Men det spelar ingen större roll. Vi exporterade sand. Sand kan vara värdefullt. Det var kontentan.

 37. @Erik:

  1. Men jag påstår inte att alla ljuger och jag påstår heller inte att någon ljuger om allt.

  A. Ja precis som att en norrman i Sverige är invandrare men SD:arna har inget emot att norrmän flyttar hit (de är också överrepresenterade i kriminalitet, men inte lika mycket som finnar).
  Det är samma skitlogik men mot olika grupper.

  B. Njae, till största delen verkar de vara orsakade av stor uppmärksamhet kring dem. Trots att 95% av alla invandrare i Sverige fanns här 2015 så skedde bara 10 sådana brott, efter att det uppmärksammades (med ett påhittat arabiskklingande namn) i Tyskland så ökade det till 110 år 2016 och nu i år (när det finns ännu fler invandrare) så har antalet gått ned igen (men ökade efter uppmärksahet i media).
  Grejen är att en massa tjejer hittar på att de varit utsatta för sådant som ger hög offerstatus.
  Som den där SD-tjejen i Småland som du skrev om.
  Att det är påhittat är anledningen till att nästan ingen har fällts, trots att det skulle ske helt öppet inför mängder av vittnen och de som gjorde det inte ens skulle förstå att det var fel.

  C. Ja, eller att påstår att invandrare är skyldiga till sexbrott eller har en kultur som leder till sexbrott för att en pyttepytteliten del av den gruppen begått sådana brott. Det är samma logik och samma argument, som sagt.

  De här påstådda gruppofredandena är knappast i någon högre gradskala eller en omfattning som imponerar. Det som gjorde dem intressanta var att de var ganska nya.

  Så de flesta kvinnor är rädda för män och du tycker att det är rimligt?

  2. Det finns olika former av islamism. Det är en politisk ideologi som ideologer kan ändra på hur de vill, t.ex. genom att tillåta kungamakt. Till skillnad från guds ord i Koranen eller Bibeln.

  Eller att de flesta offren för mäns brottslighet är andra män, som feministerna brukar säga.

  Om en allvetande och felfri gud har gett människor en text som förklarar gudens vilja så är det klart att man kan lära sig gudens vilja genom att läsa texten. Både koranen och bibeln har ju som syfte att läsas av de troende, det var därför de sammanställdes i godkänd form och skrevs av och delades så mycket man kunde. Det är också en stor del av anledningen till att de religionerna blev så framgångsrika (i andra religioner var stora delar av den religiösa ”kunskapen” enbart tillgänglig för proffsen)
  När olika sektledare hittar på själva och folk tror på sektledaren istället för på gud så är de troende okunniga om gud.

  Soldater är normalt sett inte soldater för att de är fanatiskt troende på det samhällssystem de lever i. Men det är väl en riktig observation att det även gäller fanatiska sekulära trosläror. Svenskar i gemen är t.ex. fanatiska i sin tro på Sveriges ofelbarhet, men de vet oftast mycket mycket lite om det svenska samhällsbygget.

  Det tar inte många år att lära sig koranen. Det som tar många år, för imamer, präster och rabbiner, är att lära sig allt annat som man hittat på i tiden efter att gud skulle ha berättat hur det var. Jag kan bibeln väldigt bra, mycket bättre än någon kristen jag träffat, varav flera är präster.

  Det där är faktiskt ett vanligt argument för troende för varför de avviker från vad gud tycker. Genom att blir frälst så lär man känna Jesus och får ledning av den helige anden och först då kan man förstå bibelns budskap och varför det till större delen är precis tvärtemot mot hu gud uttryckte sig. (och motsvarande för muslimer)

  De är experter på sina egna påhitt ja, inte på deras guds åsikter. (Nu är jag inte så bra på Koranen, men ändå hittar jag lätt uppenbara motsättningar mellan Allah och islamister.)

 38. @MJx:

  ”A. Ja precis som att en norrman i Sverige är invandrare men SD:arna har inget emot att norrmän flyttar hit”

  Nej nej nej. En norrman i Sverige är inte invandrare. Ordet beskriver personer som ser annorlunda ut än dem som bor här. Inte personer som flyttat hit. Den där invändningen är samma sorts nonsens som flumforskaren som gnällde på ordet vandrare ”ordet ”invandrare” är missvisande – flyg och container blir allt vanligare”

  ”(de är också överrepresenterade i kriminalitet, men inte lika mycket som finnar).”

  JAG: Vi har ett problem med handgranater, vi har en ökning på 50% särskilt utsatta områden som nu är 23 st, ambulanser och brandkår utsätts för stenkastning, vi har balkongflickor, vi har gått från 200 IS-sympatisörer till IS-2000 sympatisörer och dessa saker ökar så nästa gång vi diskuterar är allt värre.

  DU: Men vi har ju alltid haft finnars cykelstölder.

  ”Det är samma skitlogik men mot olika grupper.”

  Nej det har ingen logik alls. Invandringsfrågan handlar om integration och välfärd. Enbart språk är en jätteskillnad. Norge och Danmark förstår svenska, Finland lär ut svenska i skolan. Och svenskar talar engelska. OM ett problem uppstår så har alla god bildning och kan kommunicera med varandra och alla har likvärdig förståelse.

  Det är bara ett problem. Inget av detta är vad du pratar om. Det är ingen som tror eller ens har åsikten att invandring beskriver flytt mellan länder. Nej det beskriver personer med olika allting, olika bildning, olika frihet, olika maktdistans, olika språk, olika syn på ordningsmakt osv. Slutligen så är det en till sak

  Invandring år 2017 går ut på att byta ut så många vita människor det går så man kan ju fråga sig hur rent mjöl i säcken de har.

  ”B. Njae, till största delen verkar de vara orsakade av stor uppmärksamhet kring dem. Trots att 95% av alla invandrare i Sverige fanns här 2015 så skedde bara 10 sådana brott”

  1. Brott ökar inte med uppmärksamhet, de minskar med uppmärksamhet.

  2. De uppmärksammades inte alls när de skedde, Chang Frick uppmärksamma dem i efterhand efter att DN beodrat ansvarig journalist att mörka storyn om sexövergrepp som de var mycket intresserade av när de trodde kvinnorna utsatts av vita helyllegrabbar som helst röstade på högern. Enligt psykologen så tappade DN allt intresse när ingen av förövarna hade rätt hudfärg.

  ”efter att det uppmärksammades (med ett påhittat arabiskklingande namn) i Tyskland”

  Vilket arabiskt namn då? KÖLN? Det var ju ingen som uppmärksammade det först. Tvärtom så låtsades tyska tidningar lojalt att inget hänt i Köln. När det sedan rapporterades 2-3 dagar senare var det inte med något arabiskt namn. Det var först i efterföljande debatten som likheterna med arabiska våldtäktsringar på video uppmärksammades.

  ”så ökade det till 110 år 2016”

  110 vad för någonting? Offer? Det här är alltså inte brott som begås av ensamma förövare i en skog. Det är i varje exempel en hel grupp av personer som begår ETT brott öppet bland folk.

  ”och nu i år (när det finns ännu fler invandrare) så har antalet gått ned igen (men ökade efter uppmärksahet i media). Grejen är att en massa tjejer hittar på att de varit utsatta för sådant som ger hög offerstatus.”

  Grejen är den att det finns forskning på det där. Du hänvisar dock inte till den så uppenbarligen är det där bara din egen spekulation.

  ”Som den där SD-tjejen i Småland som du skrev om.”

  Mera spekulation från dig?

  ”Att det är påhittat är anledningen till att nästan ingen har fällts, trots att det skulle ske helt öppet inför mängder av vittnen och de som gjorde det inte ens skulle förstå att det var fel.”

  Vem påstår att de inte förstår det är fel? Det är bara att se hur ”flyktingbarnen” Omid och Aziz kommunicerade i ett känt fall, I polisens översättning säger de till varandra:

  Omid: Har du sagt något till horan?
  Aziz: Jag har inte sagt något.
  Omid: Horan spelade berusad. Hon har förstått allt och berättat
  Aziz: Vilken hora.
  Omid: Ja. Hon vet mer än vi själva vet.
  Aziz: Vad har hon sagt
  Omid: Allt vi pratade om. Att jag kom till dig.
  Aziz: Oh Allah
  Omid: Oh Allah
  Aziz: Vi har blivit avslöjade.

  Är det inte gulligt hur efter feministers hjärndöda teorier de nu lyckats importera en RIKTIG patriarkal våldtäktskultur?

  ”C. Ja, eller att påstår att invandrare är skyldiga till sexbrott eller har en kultur som leder till sexbrott för att en pyttepytteliten del av den gruppen begått sådana brott. Det är samma logik och samma argument, som sagt.”

  Se ovan.

  ”De här påstådda gruppofredandena är knappast i någon högre gradskala eller en omfattning som imponerar.”

  Jag kan inte låta bli att undra. Hur många gruppvåldtäkter och liknande gruppövergrepp krävs för att vara imponerande?

  ”Det som gjorde dem intressanta var att de var ganska nya.
  Så de flesta kvinnor är rädda för män och du tycker att det är rimligt?”

  Nej, om man misshandlas av Black Army tycker jag inte det är rimligt att vara rädd för män. Däremot fullt rimligt att vara rädd för huliganer i allmänhet och Black Army i synnerhet.

 39. ”Invandring år 2017 går ut på att byta ut så många vita människor det går”

  Vi tvingar en vit att flytta ut varje gång en icke-vit föds? Låter omständligt.

  ”Är det inte gulligt hur efter feministers hjärndöda teorier de nu lyckats importera en RIKTIG patriarkal våldtäktskultur?”

  Ingen muslim skulle han röstat fram en våldtäktsman till statsöverhuvud. Det är det vita som gör.

 40. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Jag vill inte ge mig in i debatt om andra serier, för jag likställer fiktion och fantasy – med den skillnaden att fantasy är fiktion i ”medeltida” miljöer – men det finns ett absolut omöjligt inslag i Vikings. Nämligen att nordborna inte haft kännedom om vad som fanns västerut på havet. Det är komplett och fullständigt omöjligt!

 41. @Dick:

  ”men det finns ett absolut omöjligt inslag i Vikings. Nämligen att nordborna inte haft kännedom om vad som fanns västerut på havet. Det är komplett och fullständigt omöjligt!”

  Det är möjligen korrekt, givet det vi vet om historien. Men det är inte fysiskt omöjligt utifrån hur vår verklighet ser ut.

  Att göra en film om folk som flyger på enhörningar strider mot vad vi vet är möjligt. En film om skandinaver som på 800-talet inte känner till England är däremot en möjlig alternativ verklighet.

  Jag gillar Vikings, men håller med Dolf i debatten fantasy-fiction. För övrigt gillade jag även Rome. Men könsrollerna var sannolikt förvrängda i båda fallen (fast värre i Vikings). Men så är det med nästan allt som nu produceras…..

 42. ”2. Det finns olika former av islamism.”

  Ingen som har betydelse för dig eller mig. Du har ingen talan, inte jag heller. Du kan lära dig vad de säger men du kan inte lära dem någonting om deras religion. Förstår du inte det?

  ”Det är en politisk ideologi som ideologer kan ändra på hur de vill, t.ex. genom att tillåta kungamakt. ”

  Men vad är det med dig? Ingen förutom de själva kan ändra på någonting. Förstår du? Det enda som räknas är vad de själva sagt. De har redan bestämt vad som gäller. Att du tror dig kunna rätta dem på deras egen tro är helt absurt.

  ”Till skillnad från guds ord i Koranen eller Bibeln.”

  Bibeln är helt irrelevant. Koranen har ingenting med Bibeln att göra och inga likheter. Okunniga människor gör två saker som visar deras okunskap.

  1. De säger bibeln och koranen i samma mening
  2. De pratar om korstågens som en aggression

  Det är precis som med kommunismen. Korstågen är Hitlers koncentrationsläger dem känner de minsann till. Men allt Stalin gjorde i Gulag det är de 400 år av muslimska attacker som föregick korstågen och som om det inte vore gulligt nog var initiativtagaren Byzantium dvs Östrom, eller som det heter idag…. Turkiet.

  ”Eller att de flesta offren för mäns brottslighet är andra män, som feministerna brukar säga.”

  Du menar som dumskallar brukar säga? Intelligenta människor som utsätts för Hells Angels ger skulden till Hells Angels, inte till ”Män” det här är en princip som lärdes ut redan i grundskolematte. Det kallas MGN = Minsta Gemensamma Nämnare:

  ”Om en allvetande och felfri gud har gett människor en text som förklarar gudens vilja så är det klart att man kan lära sig gudens vilja genom att läsa texten.”

  Nej. Du kan aldrig lära dig guds vilja genom att läsa texten.

  Muslimerna fick inte guds ord från Koranen

  De fick guds ord från Profeten

  Koranen var ingen bok

  Det är fullständigt omöjligt för dig att lära dig guds vilja genom att läsa Koranen.

  Guds vilja var 23 års uppenbarelser nedsända till Profeten via Ärkeängeln Gabriel

  Så vad muslimerna gjorde för att komma nära gud var att ta efter Profeten.

  ”Både koranen och bibeln har ju som syfte att läsas av de troende”

  Nej, och observera ”Både Koranen och Bibeln” är vad okunniga människor säger.

  ”det var därför de sammanställdes i godkänd form och skrevs av och delades så mycket man kunde.”

  Nej, den skriftliga sammanställningen av Koranen motiverades av krig. Koranen var berättelser som de hört från Profeten. Om fel person dödades så fanns risk att hela eller delar av Koranen förlorades.

  ”Det är också en stor del av anledningen till att de religionerna blev så framgångsrika (i andra religioner var stora delar av den religiösa ”kunskapen” enbart tillgänglig för proffsen)”

  Nej, anledningen islam och kristendom blev så framgångsrika var att de hade stora armeer till sitt förfogande och vann sina viktiga strider. Den ej troende skulle säga att de lika gärna kunde ha förlorat och vi kunde lika gärna sett andra religioner i deras plats.

  ”När olika sektledare hittar på själva och folk tror på sektledaren istället för på gud så är de troende okunniga om gud.”

  Javisst, men du är inte insatt på kulturen så du förstår inte att för en insatt är det precis så det skall vara. Kunskap du har som inte andra har gör dig mer värdefull.

  Att man begränsar de troendes kunskap är sålunda både medvetet och avsiktligt.

  Det var också vad Delta Force upptäckte när de skulle understödja fritagningen av Gisslan på ett Egyptiskt flygplan på Cybern.

  De personer de tränat byttes ut, och deras kunskap fördes ej vidare.

  ”Soldater är normalt sett inte soldater för att de är fanatiskt troende på det samhällssystem de lever i.”

  Precis, det är deras politiska ledare som är de troende.

 43. Jag såg just detta:

  ”The popular feminist narrative would have you believe that porn is largely consumed by men, and that depictions of violent — or at least rough — sex would be a primarily male-dominated interest.

  This is untrue, states researcher Seth Stephens-Davidowitz, who says that porn featuring violence against women is significantly more popular among women compared to men.

  His findings might explain the popularity of the BDSM-heavy “Fifty Shades of Grey” series of novels among female readers.”

  http://dailycaller.com/2017/07/05/google-researcher-porn-featuring-violence-against-women-is-more-popular-among-women-than-men/

  Någon som fortfarande undrar varför kvinnor röstar för MENA immigration……….

 44. Ni kommer ändå inte kunna göra det lagligt att våldta kvinnor, så sluta tjata om 50 shades.

 45. @utlandssvensk:

  Seth Stephens-Davidowitz är författaren bakom boken ”Everybody Lies” som jag just är på väg att läsa. Jag kände inte igen hans namn men det behövdes inte. Förordet skrevs av Steven Pinker så det är helt uppenbart tungviktarklass.

 46. @Dick:
  Jamen, om du likställer fantasy och fiction så är du precis lika fel ute som om du skulle likställa science fiction och fiction, eller för den delen romans och fiction. Fantasy är en specific genre av fiction. Det omöjliga inslaget du nämner är (om det är korrekt, jag vet inte) omöjligt helt enkelt för att det är ett fakta fel. Det är inte principiellt omöjligt. Manusförfattaren kanske helt enkelt hade dåligt koll och trodde att det var så. Och nej, fantasy är inte fiction i medeltida miljö (även om det ofta är den typen av miljöer), om man vill överförenkla det lite kan man säga att fantasy är fiction med magi. Det som oftast kännetecknar miljön är för övrigt inte att den medeltida utan att den är i ett pre-industriellt tillstånd. Förmodligen för att teknik och den industriella världen skär sig med fantasys sagokaraktär som karaktäriseras av magi och utomvärdsliga inslag.
  Prototypen för fantasy är Narnia och Sagan om ringen. Det är vuxenvärldens motsvarighet till bröderna Grimms sagor, häxor, pumpor som förvandlas till hästdroskor och prinsessor som sover i hundra år.
  Vikings må vara full av grova faktafel och motsägelser, men den innehåller inga omöjligheter av typen trollformler eller osynlighetsdrycker. Berättelsen må vara omöjlig, men alla komponenter som den är uppbyggd av är högst realistiska och möjliga.
  Som en jämförelse förresten, man skildrar ofta rena omöjligheter i hur hackare och data-nerds beter sig i filmer och tv-serier där de ofta sitter och skriver så fingrarna blöder och tränger sig in databaser och servrar på 15–20 sekunder. Jag vet inte hur mycket det tar för att göra det i verkligheten, men jag vet förbaske mig att det inte går 15–20 sekunder och skärmarna som uppvisas är ofta rent trams. Det är ”omöjligt”, men det är inte fantasy. Det är bara dålig realism.

 47. @Erik:

  A.
  Ja, och du vet att feminister menar heterosexuella vita män när de säger män.
  Ordet invandrare betyder inte vad SD:are menar. Ordet är äldre än att folk som invandrade såg annorlunda ut (förutom finnar då).

  De påstådda 2000 IS-sympatisörerna (som väl ska vara våldbejakande islamistiska extremister? Valet 2014 så hade vi ju ca 5 miljoner IS-sympatisörer) har ju inte ens snott en cykel än så länge och balkongflickor är ett avpixlat-påhitt.
  MEN det spelar ingen roll, för det är EXAKT så feminister också gör. De blir specifika nog för att kunna peka ut bara män, ”mäns våld mot kvinnor” t.ex.

  Du är kanske inte gammal nog att minnas den finska massinvandringen, men samtliga klagomål mot svartskallar idag kom då mot finnar från samma grupper som klagar på svartskallar idag. Det var också samma sanningshalt i det, alltså att ett fåtal procent av finnarna faktiskt var kriminella och att det var flera gånger så mycket som kriminaliteten bland svenskar.

  Nej, invandringen går ut på att hålla arbetarlönerna nere. Det var så det startade 1991 med nyliberalismens massinvandring. Det ska vara hög konkurrens om jobben så att folk är beredda att ta dem för lägre lön.

  B.
  Jo, men påhitt om brott ökar med uppmärksamhet. Om media rapporterar om ett UFO så kommer antalet UFO-observationer att öka.

  Nej, man hittade på att det var en kulturell sedvänja med ett påhittat arabiskt namn, typ tarahustra eller något liknande. Men det gick inte att hitta en enda arabiskspråkig källa på internet som nämnde det.

  Oavsett hur det uppmärksammades så uppmärksammades det. Vilket ledde till en massa anmälningar och nu när det inte var i ropet så anmäldes det inte lika mycket.

  Ja, en riktig våldtäktskultur där man hugger huvudet av män som ens tar i en kvinna de inte är släkt med eller gift med.

  C.
  Att det anmäls 110 sexuella ofredanden av en ny typ bland de 20 000 anmälda sexualbrotten, är inte särskilt omvälvande.

 48. @Erik:

  2.
  Nja, så funkar det inte riktigt. DDR kallade sig demokratiskt, det innebar inte att det verkligen var en demokratisk stat.
  Religioner och ideologier har definitioner (även om du på grund av din ideologi inte kan definiera demokrati). Att demokrati skulle vara allt som kallas demokratiskt är postmodernism.

  Koranen och bibeln har mängder av likheter. Muhammed skapade ju sin religion efter att ha studerat judendom och kristendom, och han trodde nog att han var kristen.

  Korstågen var en aggression. Precis som att t.ex. Sovjets befriande av Vitryssland och Ukraina från polsk ockupation 1939 var en aggression, eller Finlands attack på Sovjet 1941.
  Vad du menar är kanske att det var en försvarlig aggression på grund av att muslimer tidigare hade angripit kristna, eller?

  Klart att det är korkat. Men det är som sagt samma logik som ”invandringskritiker” använder.

  Jo självklart, det är ju samma sak med bibeln. Alltså att texten nedtecknats från vad gud har sagt.

  Att de hade stora arméer och vann strider berodde ju på att religionen spred sig. Om religionen inte hade övertygat personer som hade annan tro så hade de aldrig fått någon armé alls. Båda religionerna har ju också spridit sig kraftigt utan strid i många områden.

  Det man normalt sett gör (alltså när religionen redan har makten) det är att man förbjuder folk att kritisera de religiösa ledarna. Katolska kyrkan utrotade många kristna församlingar innan de misslyckades med protestanterna. Det gemensamma med alla dessa, och protestanterna, var att de hade läst bibeln och ville följa guds ord. Mest känd är väl Arianismen som t.ex. Vandalerna bekände sig till.

 49. @utlandssvensk:

  Du förstår väl att nästan alla de som tittar på porr där man LEKER övergrepp inte vill utsättas för eller begå övergrepp?

  Jag är för övrigt ingen porrbrukare själv men jag har tittat en del översiktligt på gratissidor i samband med att feminister påstår att porr är ditt och porr är datt. Jag tycker väl att de där våldsinslagen verkar vara väldigt ovanliga.
  När man går in på en porrsida så finns det en massa ikoner som jag antar är baserade på de mest populära sökningar. Tittar du på ikonen och läser beskrivningen på de 100 första så kanske två stycken kommer ha våldsinslag.
  Det finns en massa porrlingo som man behöver kunna för att kunna undersöka det på riktigt, men när det gäller dominans i porren så verkar kvinnlig dominans och manlig underkastelse vara det vanligaste inslaget.

 50. @MJx:

  ”Du är kanske inte gammal nog att minnas den finska massinvandringen, men samtliga klagomål mot svartskallar idag kom då mot finnar från samma grupper som klagar på svartskallar idag”

  Klart jag minns finsk invandring. Bara det att jag har läst kulturvetenskap och andra vetenskaper som förklarar och bevisar hur den som förväntar sig likhet i invandring från MENA är en okunnig idiot som tror på galenskaper.

  Så vad har det med saken att göra?

  Finland: 5 Miljoner invånare, Svenskakunniga, Europeisk välfärdsstat

  Asylister: Hundratals miljoner invånare (Bättre förutsättningar att få asyl ökar antalet med ingen gräns), Kan ej språket, Kommer från skitländer och behåller pga vänsterns mångkultur skitvärderingar som förstört egna landet även när de bor i Sverige

  Precis, vi har all orsak att tro att det är samma sak LOL

  NEJ, vi har i vetenskaplig mening ingen orsak att tro det. Du gav heller inga sådana orsaker. Du gjorde ditt påstående i berättandeform. En saga där du tycker du kan uttala dig utan någon som helst fakta på länderna vars folk du uttalar dig om.

  ”Nej, invandringen går ut på att hålla arbetarlönerna nere”

  Det gör fullkomligt sak samma vad invandringen går ut på. Precis som det gör sam samma vad radikalfeminismen går ut på. Att du vill uppnå A betyder inte din korkade ide leder till A. (och även när den leder till A. inte bara till A. utan även biverkningar som du inte hade en aning om)

  Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner.

 51. @Erik:

  Så varför var det samma problem då om din förklaringsmodell till problemen säger att det borde vara olika?

 52. @MJx:

  ”Så varför var det samma problem då om din förklaringsmodell till problemen säger att det borde vara olika?”

  1. Det är inte alls samma problem, du bara tycker det verkar vara samma problem eftersom du inte använt giltig vetenskaplig metod för att bedöma den saken.

  2. Du har inte presenterat vetenskaplig orsak för mig att tro det är samma problem heller. Du har bara storytellat likheter. Mina slutsatser går på data och källor. Inte på tyckande

  3. Jag har å andra sidan presenterat data som tydligt visar ditt tyckande inte ens på grundläggande nivå är trovärdigt. Finland: Ett litet välfärdsland på 5 miljoner som dessutom har samma språk producerar inte samma resultat för Sverige som 40 U-länder med hundratals miljoner invånare och största tänkbara kulturdistans i VVS. Det är idioti att förvänta sig det.

  4. Slutligen så har du glömt det viktigaste: Invandringen från Finland kan bedömas för att den tog slut. Dagens flyktingkris kan inte bedömas alls. Varken av dig eller av de största experterna i hela EU. Av följande två orsaker:

  A) Den är inte slut (Du har inte sett effekterna på vad som redan hänt)

  B) Den är dynamisk (Vilket nu till och med påpekas av Bill Gates)
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4665198/Bill-Gates-warns-open-door-migration-overwhelm-Europe.html

  De beslut som styr hur allvarliga problemen blir är alltså inte ens tagna än. Därmed har vi inte ens nått början av slutet. De ansvariga gör inget annat än slösar tid och under tiden ökar problemen.

  Från Almedalen har jag lärt mig två saker idag:

  1. Finansministern vet inget om detta eller låtsas inte veta det
  2. Hon vill göra en popsångerska till nästa Statsminister.

 53. @utlandssvensk:@Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Om fantasy är en speciell genre av fiction undrar jag varför det är fel att likställa dem? För mig förefaller det mest som hårklyverier, för fiction är fiction, oavsett om man kallar det fantasy eller inte. Jag kallar inte nödvändigtvis Vikings för fantasy, men att det är en synnerligen overklig serie fick jag intrycket av utifrån de två första avsnitten. Även overkligt när det gäller beskrivningarna av människorna, där jag avgjort tyckte att Rome var bättre – även om man naturligtvis inte vågade ta steget fullt ut. Men det är ju min åsikt och inte en för andra objektiv sanning.

 54. @Erik:

  1. Jag frågade ju om du kom ihåg det och du sa att du gjorde det.

  2. Vilka data då?

  3. Du har presenterat din teori om varför det borde vara olika ja. Det är inte samma sak som att det är olika.

  4. Alla visste att finnar söp, slogs med kniv, slogs flera mot en, inte respekterade kvinnor och var överrepresenterade inom kriminalitet långt innan invandringen av finnar var slut.
  Men om man inte kan veta så kan du väl inte ha data att basera vetandet på?

  Om massinvandringen nu är mer omfattande än massinvandringen av finnar så borde ju problemet bli större om effekten är lika.

 55. @Dick:
  Det var du som sa att du likställde fiction och fantasy. Fantasy är en genre inom fiction, så fantasy är per definition fiction. Men det allra mesta fiction är inte fantasy.
  En viktig skillnad mellan fantasy och fiction, och varför Vikings inte är fantasy:
  Fiction innebär i korthet att avsändaren och mottagaren (författaren och läsaren om vi talar om böcker) har ett kontrakt som säger att det här är ”hitte på”. Men i fiction i allmänhet står det finstilt i kontraktet att ”det skulle ha kunnat vara sant”. Din ”I skuggan av triumfen” är fiction, såvida du inte vill hävda att den är en dokumentär och faktiskt handlar om människor som faktiskt levt och det som faktiskt hände dessa människor.
  Ifråga om det som man på engelska brukar kalla ”Speculative fiction” (som är ett samlingsnamn för Fantasy och Science Fiction, vilka inte helt sällan förekommer tillsammans i antologier och tidskrifter som är inriktade på dessa genrer) så ingår som en viktig del i kontraktet, förutom att det är ”hitte på” också att ”vi åsidosätter här helt verklighetens regler”. Det är alltså något som både avsändare och mottagare är helt överens om och helt på det klara med.
  Du och Erik vill kalla Vikings för fantasy därför att ni anser att det inte uppfyller det finstilta ”skulle kunnat ha vara sant” för det vanliga fiction-kontraktet, ni anser (rätt eller orätt) att producenterna av Vikings ”helt åsidosätter verklighetens regler”, men ni gör det utifrån specifik kunskap som ni som individer har. Det står inte i kontraktet att man åsidosätter verklighetens regler.
  Och när vi talar om ”åsidosätter helt verklighetens regler” så talar vi, när det gäller fantasy, om saker som magiska ringar (Sagan om ringen eller Niebelungens ring), eller när man i fiction inlemmar gudar som flyger genom luften och dödar jättar med sin hammare (Thor i asa-tron), djävulen som härjar i Moskva med en stor katt som talar och själv betalar spårvagnsbiljetterna (Mästaren och Margarita), ett talande lejon och en häxa (Narnia).
  I fantasy kan man bryta mot alla jäkla regler precis hur man vill, finessen är att i bra fantasy gör man det på ett sådant sätt så att mottagaren/läsaren (medvetet) accepterar det och godtar världen som presenteras som ”verklig” fast han mycket väl vet att den inte är det. Alla som ser/läser Game of Thrones vet att det är ljug och skepparhistorier från början till slut, men kan ändå leva sig in i den falska och omöjliga verkligheten under läsningen/tittningen.
  Science fiction i sin tur bryter också mot regler. Men SF skiljer sig från fantasy så till vida att i SF så att man manipulerat premisserna (man har sagt ”om”), t.ex. genom att förutsätta någon ny form av uppfinning eller upptäckt (som t.ex. att man hittat ett sätt att ta sig över ljusets hastighet) och sen konsekvent göra sin story utifrån det. SF är egentligen ”det här skulle kunna vara verkligt om [axiomatiskt fastslagen premiss]”. Fantasy skiter i alla regler, det gäller bara att man inte får fuska så grovt att läsaren tappar intresset.

 56. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Jag kan väl inflika att Tor dyker upp i Vikings. Men man får aldrig se honom göra något magiskt utan det är oklart om han är en skojare, galning eller verklig gud, men också klart att folket i Kattegatt (som är en by) uppfattar honom som en vandrande gud. (Asagudarna gjorde ju besök hos människorna).

  Samma sak är det med den där indian-inspirerade ”siaren”. Han gör aldrig något uppenbart magiskt men man förstår varför järnåldersmänniskorna tror på honom.

 57. @MJx:

  ”1. Jag frågade ju om du kom ihåg det och du sa att du gjorde det.”

  Precis, jag minns hur det var med finnar. Och håller inte en sekund med dina påståenden. men å andra sidan då har jag åkt på bussar där man kan se araber ilsket skrika på varandra om IS.

  ”2. Vilka data då?”

  Ja exakt, det var du som presenterade en tes har du glömt det?

  ”3. Du har presenterat din teori om varför det borde vara olika ja.”

  Du presenterade en tes, Jag sada att den var tyckande/storytelling och att du inte hade data som styrkte den. Jag visade exempel på data som ger orsak att förkasta den men att visa data på din tes är faktiskt inte min uppgift.

  ”Det är inte samma sak som att det är olika.”

  Inte behövs det heller. Olika är utgångsläget. Du kan inte säga ”det borde vara lika” samtidigt som du helt saknar orsaker att tro det från första början.

  ”4. Alla visste att finnar söp, slogs med kniv, slogs flera mot en, inte respekterade kvinnor och var överrepresenterade inom kriminalitet långt innan invandringen av finnar var slut.”

  Ja och det mesta av det där stämmer jämfört med Svenskar. Men en europeisk svenskakunnig välfärdsstat med 5 miljoner invånare som arbetsinvandrar vars ålder och identitet kan kontrolleras kan helt enkelt inte generera tillräckligt stora problem för oss för att kollapsa systemet så postmarxister har aldrig sett Finland som lösningen på sitt kulturhat.

  De länder som nuförtiden satts i Finlands plats kan dock förstöra hela Sverige flera gånger om så vad är det som du tycker är oklart? Flera länder med flera hundra miljoner invånare med fritt fram att lämpa över sina problem och konflikter på oss så vad är det som du tycker är oklart?

  ”Men om man inte kan veta så kan du väl inte ha data att basera vetandet på?”

  Jag sade inte man inte kunde veta data. Jag sade att man inte kunde veta den bortre gränsen för de totala volymerna. Den sätts av beslut som ännu inte är tagna. Vi har dock rätt bra ide om vad det handlar om för det finns både Pew Research och World Values Survey och här är några saker som väldigt få gett mig svaret på vad vi skall göra åt.

  Av den muslimska befolkningen är det 15-25% som är radikala. Det innebär de i varierande grad tycker det är okej med: självmordsbomber, terrorism, islamiska staten, AL Qaeda, kasta bögar från hustak och jo just ja min personliga favorit: Döda alla muslimer som försöker lämna/ändra islam.

  Så över var tionde person tycker att några av mina favoritförfattare skall dödas. Men du pratar alltså om FINLAND????

  ”Om massinvandringen nu är mer omfattande än massinvandringen av finnar så borde ju problemet bli större om effekten är lika.”

  Problemet är större också. Låt mig summera den juridiska bilden enligt NOA:s lägesrapport

  ”Över 5 000 kriminella uppdelade på 200 nätverk”

  61 st Utsatta Områden
  23 st av dem särskilt utsatta (No-go zoner)

  Hur beskrivs då en NGZ?
  Här är polisens egna beskrivningar:

  Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen
  Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
  narkotikahandel,
  gängkriminalitet,
  social oro och otrygghet,
  parallell rättsskipning och egna samhällsstrukturer,
  våldsbejakande religiös extremism.

  Likheter med Finsk invandring är rena fantasier.

 58. @MJx:

  Erik skrev, i ett kontext om sexbrott på festivaler, om att vad man pratar om är brott som är orsakade av invandringen. Ditt svar var att brotten verkade till största delen vara orsakade av uppmärksamheten och det skulle vara påhittat eftersom att nästan ingen fälls. Du tar också upp att den större delen av invandringen skett innan den stora uppgången av anmälda brott.

  Om jag ska börja med bristen på fällande domarna så står det så här i artikeln.
  ” Politimannen sier at rundt 200 ble tatt hånd om i løpet av festivalen.
  – Hvorfor er det naturlig å bare fjerne personer hvis dels svært unge jenter er utsatt for trakassering?
  – Hvis det er en gjeng på 10 personer, har noen befølt, andre har klemt og noen har stått rundt. Hvis vi får opplysninger som kan gi grunnlag for siktelse mot en av dem, kan det bli anholdelse. De andre ni blir sluppet.
  Han forteller at jentene som gjør anskrik, sjelden blir værende for å anmelde når politiet griper inn mot gjengene. Dermed mangler grunnlag for tiltale.
  – En ung jente var først livredd for å si fra. Da ville hun bli kjørt hjem og ikke fått lov til å gå dagen etter. Men det som skjedde, vil sikkert følge henne i lang tid.”

  Ökar andelen förövareså kan det till och med innebära att antalet fällande domar kan minska om polisen måste inrikta sig på att skademinimera istället för att gripa förövare. Att andelen anmälda brott ökat först för att sedan minska kan hänga ihop med att fler anmäler när brotten uppmärksammas, för att sedan minska när polisen och arrangörer hittar strategier som motverkar brotten. Sen kan ju även tjejerna vidtagit åtgärder när de äntligen blivit förvarnade.
  Ökningen kan också förklaras med att man inspireras av andra och ser att det inte blir några påföljder.

  Andelen invandrare som fanns i Sverige innan övergreppen uppkom är inte intressant då det inte är en homogen grupp. Man får titta på hur stora problemgrupperna har varit i de aktuella områdena vid tillfällena för att kunna göra någon sorts slutsats. Började vissa typer av brott begås av invandrare från vissa grupper 2008 och sedan öka så är det nog troligast att man hittar problemet i just de grupper som kommit in i större omfattning de senaste 10 åren.

  Rånen visar på en typ av företeelse som är en följd av invandringen, eventuell brist på fällande domar där förklaras även det i artikeln.

  ”Dessuten er det lav risiko for at ranerne skal møte ofrene igjen. De bor på ulik kant.”

  Det skrivs inget om rånen men det är svårt att veta om det beror på att de upphört ,eftersom att det inte skrevs om de 2008 heller, vad jag vet. Däremot är jag säker på om det hade varit svenska pojkgäng som rånat invandrare så hade det skrivits om det.

 59. @Erik:
  1. Då kommer du inte ihåg det. Finnarnas kriminalitet var väl känd. Du medger det också under punkt 4.

  2. Det var du som påstod att du hade använt data för att motbevisa den.

  3. Du hävdar ”det borde vara olika på grund av min förklaringsmodell”, det är inte samma sak som att det verkligen är olika. Din förklaringsmodell är ju felaktig.

  4. Ah, men det är en annan sak. Att det inte finns finnar nog för att man ska kunna använda finsk invandring för att sabotera samhället är inte samma sak som att finsk underklassinvandring inte ger samma problem som dagens invandring.

  Att volymerna är olika har ju inte med förklaringsmodellen för varför det blir problem att göra. Om vi kunde hitta 10 miljoner svenskar att låta invandra till Sverige skulle ju också innebära en samhällelig kollaps.

  Ja, och av den Kristna befolkningen så är det också 15-25% som är radikala och som tycker ungefär likadant. Ingen av de radikala grupperna har dock ställt till med särskilt mycket problem. Tvärtom är ju invandrarproblemen främst kopplade till de som INTE är radikalt troende. De radikalt troende tycker att man ska slå ihjäl och plåga en massa människor, men de knarkar inte, är inte ute och slåss på gatorna, de rör inte kvinnor m.m. Risken med dem är att de spränger sig i luften bland folk, vilket ju knappt har skett. De radikala muslimerna är inte problemet med invandringen.

  Nu ska du väl inte spela god på grunden av att du skulle vara mer emot dödandet av människor? Att någon är din favoritförfattare gör det inte värre att slå ihjäl den än det var att svälta ihjäl ett av de 500 000 irakiska barnen som dog under utsvältningen av Irak. Du stödjer ett massivt mördande av människor så på den grunden kan du inte moralisera över att islamister vill ha ihjäl folk.

  Förutom sista punkten så låter det ungefär som arbetarområden i Oxelösund under den finska invandringsepoken. Men 5 000 kriminella? Av hur många personer sammanlagt?
  Är kriminalitet signifikant för gruppen Invandrare om 5 000 av dem är kriminella?

 60. @Gigas:

  Men det problemet har man ju inte med t.ex. demonstrationer där det är en stor mängd brott på kort tid och det under samma tid saknas resurser för polisen på grund av ordningsuppehållande arbete.
  Det brukar vara många fällande domar i de fallen.

  Sen bygger påståendet på en korkad förståelse av situationen. Svenskar är ett våldsamt folk, mycket våldsammare än invandrargrupperna. Ställer du 100 invandrarvärstingar mot 10 fotbollshulliganer så kommer invandrarna att springa från platsen.
  (Våldsam betyder inte kriminell. Men om det blir slagsmål på krogen så sugs svenska män mot slagsmålet. Om det blir slagsmål på en krog i USA så drar sig de flesta undan. Det är som med ”The third battle of Berkely” ganska milda slagsmål blossar upp och sedan lugnar situationen ner sig. Det skulle aldrig hända i Sverige utan när hettan är uppe så slåss folk tills ena gruppen flyr eller polisen bryter upp dem.)
  Under 90-talets skinnskalle-era så var det tydligt eftersom det fanns ”fasta gäng” med svenskar som hamnade i bråk med invandrargäng. Skinnskallarna var ALLTID färre och ”förlorade” sällan.
  I ett publikhav skulle det bli en jävla köttkvarn i majoriteten av fallen av grupptrakasserier av kvinnor. Så har det också blivit i de flesta konstaterade fall.

  Vilken grupp var det som började komma 2016 och sedan i stort sett har försvunnit 2017 då?

 61. @MJx:

  ”1. Då kommer du inte ihåg det. Finnarnas kriminalitet var väl känd. Du medger det också under punkt 4.”

  Fel, jag kommer ihåg det väl, men du jag anser det är både artskillnad och gradskillnad. Du påstår likhet men det är tyckande från dig att sådan likhet finns. Du har inte presenterat några data som visar likhet.

  ”2. Det var du som påstod att du hade använt data för att motbevisa den.”

  Motbevisat vad för någonting? För MOTBEVIS att behövas från mig måste först BEVIS finnas från dig. Mitt argumemt var att du inte gav bevis för din tes från första början. Varken du eller jag har gett bevis, jag har gett exempel på vilken sorts data som skall användas och hur mina exempel knappast styrker din sak.

  Bevis är en sak

  Exempel är en annan

  ”3. Du hävdar ”det borde vara olika på grund av min förklaringsmodell”, det är inte samma sak som att det verkligen är olika. Din förklaringsmodell är ju felaktig.”

  Nej jag hävdar inte det borde vara olika. Det är olika från början. Du försöker BÖRJA med en likhet. jag påpekar att det är likheten som måste bevisas från första början. Du kan inte tro det är lika utan att först ha en orsak att tro det. Naturen har inte 50-50 som utgångsläge?

  Genusfeminister gör samma sak som du gör nu. De har inte – och har aldrig någonsin – haft en ärlig orsak att förvänta sig, tycka eller tro män och kvinnor är lika. Vissa har till och med erkänt deras orsaker var politiska eller helt enkelt egoistiska (Vad tjänar jag på det?)

  Du har inte – och har aldrig någonsin presenterat – en ärlig orsak att förvänta dig, tycka eller tro invandring från Finland och dagens Asylindustri är lika.

  ”4. Ah, men det är en annan sak. Att det inte finns finnar nog för att man ska kunna använda finsk invandring för att sabotera samhället är inte samma sak som att finsk underklassinvandring inte ger samma problem som dagens invandring.”

  Inte heller vad jag sade. Vad jag sade var man bara behöver se grundläggande data för att se att dagens invandring har all orsak att inte producera samma resultat som gårdagens invandring.

  Du har ingen orsak att tro det du säger dig tro.

  ”Att volymerna är olika har ju inte med förklaringsmodellen för varför det blir problem att göra.”

  Jo faktiskt, det är direkta samband mellan ett samhälles storlek och storleken på problemen som skall hanteras.

  ”Om vi kunde hitta 10 miljoner svenskar att låta invandra till Sverige skulle ju också innebära en samhällelig kollaps.”

  Nej däremot så är det en omöjlighet att nutida Sverige producerat de 10 miljoner svenskar du pratar om. Det här är också ett argument jag sett förut. Det lyder i vanligaste formen så här: ”OM jag vore miljardär skulle jag vara mer generös”

  Det vetenskapliga svaret:

  FEL Du känner inte dig själv. Om du vore den sorts person som blev miljardär skulle du vara en annan sorts person. Om du var mer generös så blev du aldrig miljardär från första början.

  Dagens Sverige hade aldrig producerat 20 miljoner människor. För att producera 20 miljoner människor skulle vi haft ett helt annat land från första början med andra värderingar. Det är det som styr resultaten. Det är inte slump eller tur som är orsaken vi har 10 miljoner invånare i Sverige. DE skulle aldrig kunna vara ett annat resultat med samma Sverige.

  ”Ja, och av den Kristna befolkningen så är det också 15-25% som är radikala och som tycker ungefär likadant”

  Ja, vilket skulle leda till HELT andra resultat om de inte var kristna utan muslimer.

  ”Ingen av de radikala grupperna har dock ställt till med särskilt mycket problem.”

  Precis, till skillnad från om de hade varit muslimer då problemen såklart varit mycket större. Något med det som du inte begriper?

  ”Tvärtom är ju invandrarproblemen främst kopplade till de som INTE är radikalt troende.”

  Vilket inte är samma sak. Det är totala andelen radikaler som korrelerar med problemen. Om vi har 10% invandrare och någorlunda representativa för hemlandet så har vi uppskattningsvis 1,5% till 2,5% radikaler eftersom vi inte selekterar bort dem från legitima invandrare.

  Vad som då händer är att problemen drabbar inte DIG, de drabbar de övriga 7,5% – 8,5% invandrarna. De utsätts för flest brott och deras barn blir i högre grad kriminella och/eller radikaliserade. Det här har också Sveriges bästa terrorforskare vid försvarsutbildningar redan rapporterat om.- Men politiker såg bara sin egen gräsmatta och som terroristsamordnare har de kvinnliga julmustforskare från Röda Korset som säger vad de vill höra.

  DIG drabbar det inte nu. Särskilt inte om du har pengar för då kommer du hela tiden att flytta från de områden som berörs. Detta kallas white flight. Men sedan om invandringen fortsätter så ökar andelen invandrare och därmed också andelen radikaler. Det är andelen radikaler i förhållande till hela befolkningen som styr global terrorism.

  Det är välkänt i statistiken på andra länder. Men den läste inte du eller?

  ”De radikalt troende tycker att man ska slå ihjäl och plåga en massa människor, men de knarkar inte, är inte ute och slåss på gatorna, de rör inte kvinnor m.m. ”

  Precis, invandring ger oss inte en hemsk grupp, den ger oss två hemska grupper.

  ”Risken med dem är att de spränger sig i luften bland folk, vilket ju knappt har skett. De radikala muslimerna är inte problemet med invandringen.”

  Jo och kriminella är också problemet med invandringen. Det tog Tim Pool några få dagar i Sverige för att förstå det var TVÅ problem, inte ett.

  TRE om du räknar med det faktum att invandrarna inte bara radikaliserar terrorister. De verkar också utan undantag leda till en radikaliserad kriminell rasistisk (mot både vita och mot konservativa icke-vita som Hanif Bali) våldsfixerad odemokratisk vänster som hatar den yttrandefrihet vänstern själva har skapat.

  Men som sagt, de som drabbas främst idag är majoriteten av invandrarna, dem som vänstern påstår sig bry sig om (LJUG)

  Precis som i USA där vänstern säger samma trams om svarta (LJUG) och här är Polischef Edward Flynn när han slutligen tröttnar efter att ett gäng svarta lögnaktiga barnungar lekte sociologer och ”tolkade” (hihi så högutbildade de är) hans telefonsamtal som att han inte brydde sig om utredningen kring en polis som sköt en svart.

 62. @Erik:

  1. Det är ganska enkelt att googla fram. Men som exempel kan nämnas ”Finland tur och retur: om utvisning av finska medborgare. Brottsförebyggande rådet.”

  2. Ok. Nu har du fått bevisning.

  3. Orsaken att tro det är ju att finnar var lika överrepresenterade i kriminalstatisken som dagens stora invandrargrupper. Du menar att det inte var så eftersom din förklaringsmodell till överrepresentationen idag inte stämmer på finnar.

  Nej, genusfeminister gör samma sak som du gör. De hittar på en förklaringsmodell och sedan låtsas de att verkligheten följer den modellen.

  4. Att volym har betydelse är ju en självklarhet. Om 5% av finnar i Sverige och 5% av nordafrikaner i Sverige begår sexualbrott så blir ju inte utfallet lika mellan en miljon finnar och hundra tusen nordafrikaner. Men det betyder inte att man kan lägga fram en förklaringsmodell som bara gäller slaviska folkslag och hävda att invandring från nordafrika inte medför samma problem som invandring av finnar.

  Om jag lägger på tio eller 20 mjölkpaket i plastkassen ger olika utfall, men varje mjölkproblem belastar kassen lika.

  Varken de muslimska eller kristna fundamentalisterna ställer till några större problem, de vill båda avliva alla bögar men gör det inte.

  ”Sveriges bästa terrorforskare vid försvarsutbildningen” är dock jävla skämt av samma form som genusvetare. Fundamentalisterna är inget samhällsproblem. De dricker inte, de knarkar inte, de rånar inte, de rör inte kvinnor, de är inte ens otrevliga mot andra människor. Risken med dem är att de spränger folk i luften, och det är oerhört ovanligt. Stapeln med terrormördade syns inte ens bredvid de som dödas i vanlig kriminalitet eller av älgar.
  Det är inget samhällsproblem, det är en varghistoria som man skrämmer får med.

  Folk flyttar inte från invandrartäta områden pga radikala muslimer. De flyttar därifrån pga de som inte är starkt troende. De som hänger och ”vaktar orten”, de som rånar ungar på mobiltelefonen och som antastar tjejer som saknar beskydd.
  När en sådan där orten-värsting blir radikaliserad så slutar han med kriminalitet (men han kanske blir en terrorist istället).

  Om det nu är två problem så är religiösa fanatiker inte i närheten av det andra. Jag känner flera flummiga knarkare som blivit frälsta (kristna). De blir ju totala tokstollar, men deras belastning på samhället minskar lika radikalt.

  Det är samma sak svart kriminalitet i USA förövrigt. Svarta som är radikala muslimer eller radikala kristna är MINDRE kriminellt belastade.

 63. Fy fan, vilken tröttsam spammare. Inte någon tillstymmelse till vad som ens skulle kunna likna ett argument… Allt som inte är höger är skit. Allt som är vänster är skit. Alltså: allt som är skit är vänster, ungefär.

  ”Väldtäktskultur”, sitter ärkehögerfeministtrollet och pruttar ur sig.

  ”A concern troll is a false flag pseudonym created by a user whose actual point of view is opposed to the one that the troll claims to hold. The concern troll posts in Web forums devoted to its declared point of view and attempts to sway the group’s actions or opinions while claiming to share their goals, but with professed ’concerns’. The goal is to sow fear, uncertainty and doubt within the group. This is a particular case of sockpuppeting.”

  Kan inte annat än att tycka synd om folk här som fortsätter låta sig matas av och göder trollet, eftersom GD (eller SDDebatten, AmerikaDebatten, eller allt annat SkitDebatten) har blivit deras enda liv…

  ”Nej, för att invandrare de senaste åren begått brott som både till art och gradskala skiljer sig från vad som förekommit tidigare. Alltså brott som aldrig hänt och i en omfattning som aldrig existerat.”

  HAHAHA! Påstår han samma vecka som nationalfeminismen och nationalrasismen fortfarande är skakad av och försöker på alla möjliga sätt som sedVanligt hyckla bort från offentligheten DENNA GÅNG traumat efter en Arbogakvinna, som å det grymmaste ville väcka sin egen mamma och pappa MED och TILL och I deras eget blodbad. Människor kan du och köpta ”experter” matta ut med ert vanliga svammel om värmefaktorer, blah, blah, och om att det är högst ovanligt att det är en kvinna och dessutom svensk. Vad hjälper det mot Ödets Ironi som gång på gång på gång slår och kommer att fortsätta slå i ansiktet på er själva? Allt blir till outsuddbar Historia. Hur ofta har man nu inte hört det där om att det är ovanligt? Det var en idiot till krönikör på AB som skrev att Arbogakvinnan fascinerade henne. Vad hon skulle ha skrivit om det hade varit en man istället, behöver vi inte ens nämna här.

  Ditt jävla babbel om invandrarbrott handlar huvudsakligen om gäng som mestadels har ihjäl varandra. Och tacka din f.d. idol Reinfeldt för det… Vem annars?

  Och ingen har babblat så mycket om islam som du och du har fortfarande inte ens läst Koranen. Alltså, hur patetisk får man vara?

 64. @MJx:

  Vilka demonstrationer är det du tänker på?
  Har brotten filmats kan jag tänka mig att man använt sig av det materialet för att kunna styrka brott. När det gäller ofredandet på festivaler så misstänker jag det ofta blir ord mot ord, och även där är det ju en fördel om man är i numerärt överläge. Två tjejer anmäler, tio pojkar nekar. Som du nog förstår blir det svårt att få till en fällande dom utan bevis.

  Du påstår att svenskarna är ett våldsamt folk, du får gärna ange en källa på det. Sverige är ju trots allt ett av de länder man flyr till för att slippa våld.

  Statistik över invandringen antar jag att Migrationsverket har.

 65. @Gigas:
  Det är gott om folk som filmar på festivaler också.

  Nejdå en kvinnas ord fäller en man i Sverige utan problem även om han t.ex. har alibi eller annan motbevisning.
  Men om en kvinna hittar på en händelse och inte kan peka ut någon specifik så är det svårt att få någon fälld.

 66. @MJx:

  ”1. Det är ganska enkelt att googla fram. Men som exempel kan nämnas ”Finland tur och retur: om utvisning av finska medborgare. Brottsförebyggande rådet.”

  Att säga ”Google it” är inte en referens. Det är som att skriva en studie och som källa skriva ”Gå till biblíoteket och kolla”. Här är dock exempel på några enkla frågor som Nationalekonomen Tino Sanandaji tar upp: Kastade de sten på blåljuspersonal i samma omfattning? Hur många No-go zoner (särskilt utsatta områden) skapade finnarna? Hur många bilbränder ägnade sig finnarna åt? Hur såg data på Handgranater ut under finsk invandring? Hur stor andel av finnarna var asylsökare/anhöriginvandrare/arbetsinvandrare? Har du svarat på något av detta?

  Vet du ens hur många finnarna var totalt till antalet?

  ”2. Ok. Nu har du fått bevisning.”

  Nejhejdu du har inte gett någon bevisning. Inga data. Det är ju bara att titta på dina kommentarer. Inga siffror, länkar eller citat Du har varken specificerat vad dina referenser skall säga, var någonstans det står eller på vilken sida.

  ”3. Orsaken att tro det är ju att finnar var lika överrepresenterade i kriminalstatisken som dagens stora invandrargrupper.”

  Du har inte styrkt det är sant. Du har inte gett några bevis. När du sade det första gången motiverade du det i sagoform (narrativ/berättelse) så här:

  CITAT ”samtliga klagomål mot svartskallar idag kom då mot finnar från samma grupper som klagar på svartskallar idag” SLUT CITAT

  Nu låtsas du plötsligt att du sagt något annat men detta är faktiskt det belägg du gav i ditt anförande. Det här är inte den minsta bevis för vad du påstår.

  ”Du menar att det inte var så eftersom din förklaringsmodell till överrepresentationen idag inte stämmer på finnar.”

  Nej, du har inte bevisat att det existerar något som behöver förklaras. Finnarna är inte lika idag heller. Finnarna är idag överrepresenterade jämfört med svenskar men massivt underrepresenterade jämfört med de värsta länderna. Det gäller både gradskillnad och artskillnad och är så påtagligt att data för detta att BRÅ blivit åtsagda att inte ge sammanställa dessa data.

  Regeringen låtsas inte veta detta men som Tino Sanandaji påpekat, data är redan insamlade, regeringen VÄGRAR att sammanställa dem så det syns vad de visar.

  ”Nej, genusfeminister gör samma sak som du gör. De hittar på en förklaringsmodell och sedan låtsas de att verkligheten följer den modellen.”

  Nej de gör tvärtom. De låtsas att det finns en verklighet vars frånvaro behöver förklaras. De vill ha förklaringar på varför mäns och kvinnors likhet inte ger samma resultat. Du vill ha förklaringar på varför finnars invandring ger samma resultat. Jag har inte gett någon förklaringsmodell för i brist på siffror som styrker det tror jag varken på mäns-kvinnors likhet ELLER på finnars/nutid invandrings likhet.

  ”4. Att volym har betydelse är ju en självklarhet. Om 5% av finnar i Sverige och 5% av nordafrikaner i Sverige begår sexualbrott så blir ju inte utfallet lika mellan en miljon finnar och hundra tusen nordafrikaner.”

  Irrelevant. Om det är 100.000 finnar och 100.000 afrikaner i Sverige utan selektion så blir inte resultatet lika heller.

  ”Men det betyder inte att man kan lägga fram en förklaringsmodell som bara gäller slaviska folkslag och hävda att invandring från nordafrika inte medför samma problem som invandring av finnar.”

  Invandring från Nordafrika ger värre problem, alltså inte samma problem.

  ”Om jag lägger på tio eller 20 mjölkpaket i plastkassen ger olika utfall, men varje mjölkproblem belastar kassen lika.”

  Men om du lägger 10 kinesiska ”mjölkpaket” i Afrika får du ett helt annat resultat än om du lägger 10 afrikanska ”mjölkpaket” där. Därav orsaken Kina nu flyttar dit folk.. Den afrikanska mjölken (när det inte är mjölk vi talar om) belastar kassen betydligt mer än du påstår.

  ”Varken de muslimska eller kristna fundamentalisterna ställer till några större problem”

  1. Struntsnack
  2. Vad vet du om det? Du kan inte ens deras språk. Du vet inte vad de säger så hur skall du veta vad de gör?
  3. Foucault gjorde samma löften i Iran, åhh det är inga problem, inget kommer att hända. Skitsnack
  4. Med samma logik ställde inte Hitler till några problem. Han lät ju andra göra skitgörat.
  5. Vad händer om du har fel?

  ”de vill båda avliva alla bögar men gör det inte.”

  Lögn. De avlivar redan bögar i de länder där de är starka nog. Det är SIFFRORNA det hänger på. Vad du säger är ”låt dem bli starka nog” så de kommer såklart att börja avliva bögar även om du lovar annat. Dina löften är inte trovärdiga och har inga som helst garantier.

 67. @tintinula:

  ”Och ingen har babblat så mycket om islam som du och du har fortfarande inte ens läst Koranen. Alltså, hur patetisk får man vara?”

  Du är så patetisk som man kan vara i den här frågan. Istället för att lyssna på riktiga muslimer och delta i diskursen…

  …så inbillar du dig du kan skryta med att ha ”läst koranen”. Det du gör kan inte bli mer patetiskt.

  Som källa har jag bland annat Majid Nawaz, Tarek Fatah och så Bill Warner, en högintelligent akademiker, professor i teoretisk fysisk och till skillnad från dig så har han SKRIVIT koranen.

 68. ”Diskurs”? Hahaha! Vad intellektell…. ”Riktiga”? Bara för att du påstår det? Professor i teoretisk fysik och alltså är han expert i Islam! Alltså, hur patetisk får man vara i den här frågan, som efter alla dessa år fortfarande inte går till Källan för att VERIFIERA allt det där (vad det nu är för skitsnack)… Med sitt lika flitiga skitbabbel om ”vetenskap” och youtubeklipp som ”källor” som platt-jords-anhängarnas är du inget mer än en charlatan, troll…

 69. @tintinula:

  ”Professor i teoretisk fysik och alltså är han expert i Islam!”

  Nej alltså är han högintelligent. Expert på Islam är han eftersom han till skillnad från dig både forskat på och SKRIVIT koranen såväl som hadith och sira. Det räcker inte att bara läsa en bok för att kunna skriva en egen version.

 70. @Erik:

  1. Nej men jag gav en källa också.
  Sen är du säkert medveten om problemen med finnarna.
  Du är säkert medveten om problemen med jugoslaverna också och de passar inte heller in i din förklaringsmodell.

  Nej, finnarna begick inte så många databedrägerier heller.

  2. Det är en avhandling om finnarnas kriminalitet med tyngdpunkt på utvisningar (finnar var 50% avde som utvisades pga brott). Inte så många sidor att välja bland.

  3. Som sagt så trodde jag att det var allmänt veterligt bland normalbildade svenskar. Men nu har du fått en källa om du nu verkligen inte kände till det.

  1. Nej.
  2. Jag träffar kriminella dagligen. Jag har aldrig träffat en radikalt troende kriminell. Jag träffar radikalt troende som slutat med kriminalitet. Dessutom så förbjuder deras tro sådana handlingar, så om de tror på den så slutar de. (Om de inte strax ska få synderna förlåtna i martyrskapet, då brukar de ta en bläcka, ligga med luder osv.)
  3. Det blev inte större problem med missbruk, rån m.m. i Iran heller.
  4. Skilnaden är att de radikala inte får andra att orsaka problem heller.
  5. Jag har inte fel. Men inget.

  Självklart. Religionen byter alltid ansikte om den får makt. Men nu var ju ämnet problemet med invandrares kriminalitet. Det problemet beror inte på radikalt troende och det är inte de radikala som begår brotten.

 71. @MJx:

  Det beror naturligtvis på vad och när man filmar. En person som i fullt dagsljus springer och kastar in en brandbomb framför pressens kameror är lättare att identifiera än en som tafsar i ett folkhav på natten.

  ”De smyger sig runt och så är det någon som tafsar, stoppar handen innanför kläderna eller kysser tjejen. Det är svårt att observera på plats när det är så trångt, säger Eriksson.”

  Det är alltså svårt blir svårt att ens på plats se och då blir det svårt att få till ett åtal när man inte kan hitta vittnen. Lägg till också den aspekten att det kan vara svårt för en vit att se skillnad på färgade så blir det väldigt svårt att hitta och fälla gärningsmännen.

  Det förekommer misstag i domar, men eftersom att huvudregeln är att hellre fria än att fälla så är det mest största sannolikhet tvärtom. Även om det finns mycket som talar för att den åtalade har begått ett brott, så lyckas man inte fälla eftersom att man inte lyckas visa det bortom varje rimligt tvivel.

  ”Enligt statistiken är det endast 200 av cirka 6000 våldtäktsanmälningar
  som varje år leder till fällande dom.”

 72. @Gigas:

  Men nu är det ju inte sådana ofredanden som påstås. Utan större grupper som omringar tjejer och ofredar dem. Högljutt och uppenbart för alla omkring.

  Det är så det kallas ja. Men det är inte så det är. Läs 10 slumpvis utvalda sexbrottsdomar och 9 kommer vara ord mot ord.

  Bara 4% av sexbrottsdömda återfaller i sexbrott. För de oskyldiga återfaller nästan aldrig.

  6000 anmälda brott betyder inte 6000 anmälda personer.

 73. @MJx:

  Hur vet du att det är högljutt och uppenbart? Alla reagerar inte med att skrika högt och försvara sig. Sen är det så att kvalitén på film inspelad på ett en mörk plats med många mäniskor som rör sig inte blir så bra. Att visa ryggar som rör sig i mörka miljöer kommer inte underlätta identifieringen.
  https://www.youtube.com/watch?v=kTxxANdQgVM

  Ursprungsfrågan var kring det här.

  ”Men det problemet har man ju inte med t.ex. demonstrationer där det är en stor mängd brott på kort tid och det under samma tid saknas resurser för polisen på grund av ordningsuppehållande arbete. Det brukar vara många fällande domar i de fallen.”
  Har du någon källa till ditt påstående så att man kan se hur bevisningen gått till i de fallen?

  Samma sak med att ord står mot ord och att man då går på kvinnans version, har du några exempel fall så att man kan se vad du menar med det?

  ”Bara 4% av sexbrottsdömda återfaller i sexbrott.”
  Det är intressant, är det i Sverige så innefattar det antagligen de som går till prostituerade och jag kan tänka mig att de blir avskräckta och/eller försiktigare.

  Att 6000 anmälda våldtäkter inte betyder 6000 människor var väl ingen direkt nyhet.
  Jag tolkar det som att det av 6000 anmälda våldtäkter så leder 200 till fällande domar.

 74. @Gigas:

  Det är så de här grupptrakasserierna beskrivs.

  Kolla domarna efter kravallerna i Göteborg. Där var förvisso många domar baserade på polisers ord (även en där det fanns friande videobevis.) Efter nazistbråket i Stockholm när nazisterna angrep en demonstration så var också flera fällande domar mot båda grupperingarna.

  Ja det är Sverige. Lägst i världen. Sexköp har fallit under ordningsbbrott under låbg tid. Siffran innefattar inte dem.
  Riktiga sexualbrottslingar återfaller i mycket hög grad.

  Nej.
  Det är ca 200-250 lagförda personer. Många av dem fälls för (eller anmäls för) flera brott.

 75. @MJx:

  Var beskrivs grupptrakasserierna så?
  Har du någon statistik på hur många anmälningar som gjorts och i hur många fall det blev friande domar?

  Jag googlade lite snabbt och såg exempel på att man grep på plats, filmades under dagen eller att det användes teknisk bevisning. Då är det naturligtvis lättare att få till en fällande dom än om man bara har en vag beskrivning eller en filmad rygg i mörkret att gå efter. Men har du andra uppgifter får du gärna länka till dem.

  Har du inga exempel där kvinnans ord väger tyngre än mannens?

  Var har du fått 4 % ifrån och när föll sexköp under ordningsbrott?

 76. @Gigas:
  Som att grupper av unga svartskallar omringar ensamma tjejer och taffsar agressivt på dem och överröstar deras skrik. När andra försöker ingripa så är de aggressiva mot dem.

  Det var 110 anmälningar 2016 och en fällande dom mot 2-3 personer. I år är det ett 10-tal anmälningar hittills.

  Uppgifter om vad?
  Det är ju påhitt som anmäls. Unga tjejer hör talas om det och anmäler att de utsatts.
  Det var ett exempel som Erik skrev om. En SD-kvinna som först skrev massa inlägg om fenomenet och sedan påstod att hon själv utsatts mitt på dagen på ett torg med massa vittnen. Hennes chef skulle också hamnat i handgemäng med gänget. Hon hittade på det.

  Som sagt. Plocka fram några sexualbrottsdomar så ser du själv. Brukar också beskrivas just så i media.

  Det kommer från KRÅ som beräknar återfall i brott.
  Sexköp var ordningsbrott fram till för ett eller två år sedan.
  Sen våldtäkt mot barn infördes så kommer det nog minska mer. 17-åringar med 14-åriga flickvänner återfaller ju inte så ofta trots att de varit skyldiga.

 77. @MJx:

  – Anledningen till varför så många av anmälningarna om sexuellt ofredande lagts ner beror på att det är mycket svårt att bevisa vem som utfört handlingen, säger Mats Eriksson, kommunikatör på Stockholmspolisen, till SvD.
  Anledningen till varför så många av anmälningarna om sexuellt ofredande lagts ner beror på att det är mycket svårt att bevisa vem som utfört handlingen
  Svårigheterna att hitta gärningsmännen beror exempelvis på att kvinnorna inte alltid själva vet vem som utförde handlingen – männen har många gånger närmat sig bakifrån och det har varit mörkt och svårt att se bland alla besökare.

  Andra stycket var om kravallerna i Göteborg där man alltså grep på plats, filmade under dagen eller att använde teknisk bevisning efteråt. Jämför med citatet ovan så har du nog förklaringen till varför det är så stor skillnad i antal dömda.

  Kvinnas ord väger tyngre i de fall mannen har låg eller ingen trovärdighet så det är ju inte så konstigt. Från samma artikel som ovan.

  ” – I ett av fallen som lades ned ansåg åklagaren att det inte gick bevisa att det var ofrivilligt. Ord står mot ord, men målsägande har begärt att någon annan åklagare ska titta på fallet, säger Leif Hermansson, utredare av grova brott vid Norrköpingspolisen.”

  Först var sexköpslagen , 1999-2005, en egen lag(Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster ), därefter i Brottsbalken 6 kap.

 78. @Gigas:

  Ja, det är klart att polisen inte vågar säga att kvinnor hittar på. I upprördheten över brott mot kvinnor är ju alla politiska läger lika.

  Skillnaden i Gbg var ju också att inte varenda människa hade en mobiltelefon med videoinspelningsmöjlighet. Ändå är det inte en enda person som filmad de här grupperna som antastar tjejer på festivaler. Inte ens någon av de som påstår sig bli antastade.

  Mannen har alltid låg trovärdighet eftersom han är man. Fram till 2010 så bedömdes inte ens den tilltalades trovärdighet i sexbrottsmål.
  Men kan du berätta hur man bedömer trovärdighet?

  Nej, det flyttades till 6 kapitlet 2011.

 79. @MJx:

  När det är så många fall som det handlar om så i det inte troligt att det är påhittat.

  Har svårt att se att det första man gör när man blir sexuellt ofredad av ett gäng är att man plockar fram mobilen och börjar filma Skulle någon göra det skulle den dessutom försvinna, det började ju med stölder 2008.

  Har du någon källa på att man inte bedömde trovärdigheten på den tilltalade i sexbrottsmål förrän 2010?

  Så här står det i NE. ”Lagen trädde i kraft 1 januari 1999 men upphörde 2005 då straffbestämmelsen flyttades till 6 kap. 11 § brottsbalken. ”
  Var har du fått din uppgift ifrån?

 80. @Gigas:

  Jo. När det går från få fall till många och sedan ner till få fall igen så är det den troligaste förklaringen.
  Precis som att antalet häxanmälningar ökade under det stora oväsendet och sedan gick ner igen.

  Blir den stulen så kan man sppra den. Sen har ju mobilerna nödfunktioner så att man bara trycker på dem i fickan så spelar de in ljud och skickar meddelanden m.m.

  Det började med nja 2010 s.671.
  Praxis innan var att bara bedöma trovärdighet på målsäganden.
  En bevisvärdering som för övrigt inte används i andra mål.

  Det är fel. Det var en lagändring 2011 då det flyttades från 16 till 6 kap.

 81. @MJx:

  Nu var det ju polisen som började att rapportera det här beteendet internt och när det kom till kännedom för allmänheten vidtog man åtgärder som så småningom gav resultat..

  Det spelar ingen roll om man hör ett övergrepp om man inte kan binda någon till det. Frågan hur många som känner till den funktionen och hur stor del som tänker på att använda den när man försöker freda sig från övergrepp.

  Det är intressant om det stämmer att man bara bedömde trovärdigheten på målsägande i sexualbrott fram till 2010, och att den bevisvärderingen inte används i andra mål. Finns det någonstans man kan läsa om det här?

  Du vidhåller det men jag undrade var du har fått uppgiften ifrån?