P1 Debatt imorgon – Jag försöker höja kvaliteten på jämställdhetsdebatten
avatar

Så var det dags! Imorgon bär det av till P1 Debatt på Kulturhuset i Stockholm. 16.00 kommer jag att debattera jämställdhet i nationell radio inför publik i en sannolikt fullsatt lokal (14.30 börjar insläppet om jag förstått rätt, osäker, stod 15.30 på annan plats). Ämnen som kommer att tas upp är kvinnoyrken, kvinnolöner och Jens Spendrups uttalande om kvinnor i styrelser.

Fast man kan fråga sig hur debattens sidor skall se ut   Temat för dagen är ”Hur mycket ojämställdhet tål Sverige?” (Sveriges Radio) och jag kan inte låta bli att undra hur de tänkt hitta personer som skall representera mot-sidan i den debatten. Har de tänkt hitta någon som förespråkar mindre jämställdhet?  Det lär väl inte vara någon som tror att det är den linjen som Genusdebatten.se står för? Isåfall lär man bli överraskade imorgon.

Däremot kan man fråga sig vilken sorts jämställdhet som vi skall satsa på i Sverige? Skall vi eftersträva så jämn könsbalans som möjligt överallt eller inte? Sveriges Radio har exempelvis 64% kvinnor i styrelsen, är det i enlighet med debattens tema jämställdhet eller ojämställdhet?

Den stora frågan handlar om perspektiv

Med perspektiv menar jag utgångsläge (samhälls)teori. Den dominanta beskrivningen i den nutida offentliga debatten är det feministiska perspektivet. Där utgår man från en så kallad ”maktordning” där män är överordnade kvinnor. Vad få människor verkar ha frågat sig är om effekterna av att göra det är i enlighet med de mål man säger sig vara ute efter att uppnå. Är detta ens bra för att uppnå mer jämställdhet?

Det finns inte bara en utan två invändningar.

Dels så kan man ifrågasätta om det här med maktordning är så lyckat – själv föredrar jag det jämställdistiska perspektivet där jämställdhet inte betraktas som en tävling i elände – men inte nog med det. Samhällsvetenskapligt sett måste man fråga sig om det vettiga med att låta debatten domineras av ett enda perspektiv oavsett vilket det perspektivet är. Ensidigheten i sig kan i lika hög grad anses vara ett problem. Här är ett typiskt exempel på hur illa det kan gå:

”Könsmaktsordningen, ni vet den där grejen som gör att män sitter på majoriteten av den sociala, politiska och ekonomiska makten. Ni vet den där grejen som gör att det typiskt ”manliga” värderas högre än det typiskt ”kvinnliga”. Ni vet den där grejen som gör att kvinnor ses som objekt och män som subjekt. Ni vet den där grejen som påverkar alla oavsett kön negativt.”

Citatet ovan kommer från en feministisk bloggpost som uppenbarligen inte alls uppfattat skillnaden mellan könsmaktsordning som utgångsläge för analys och könsmaktsordning som någon sorts bevisat faktum. Det här är inte oväntat. Om man bara maler på ett och samma perspektiv i alla analyser så finns risken att allmänheten tror att perspektivet och slutsatsen är en och samma sak.

Det blir en självuppfyllande profetia. Man hänvisar till ”grejen” både som orsak och verkan vilket innebär att hela samtalet blivit ett cirkelresonemang utan början och slut.

Nåväl, jag har under veckan haft ett längre telefonsamtal Sofia på P1 och ett kortare samtal med Alexandra Pascalidou så de vet en hel del om vad jag tänkt prata om. Sedan får vi se vilket utrymme jag får. Det jag inte hinner säga under debatten får jag helt enkelt skriva om efteråt. Lyssnarna kommer ju att veta var på internet de kan hitta förklaringar på saker som inte var helt klara. Det här var bara några tankar som snurrade runt i mitt huvud så här kvällen innan.

Erik (E. V.)

Här är min Twitter

Mail: aktivarum@gmail.com

Kommentarer

P1 Debatt imorgon – Jag försöker höja kvaliteten på jämställdhetsdebatten — 49 kommentarer

 1. Bra inställning tror jag att man hinner det man hinner och det blir lite som det blir. För ja debatten fortsätter ju. Och hoppas inte det snurrar för mycket, utan att du får sova lite också Wink

  Break a leg! Smile

 2. Förhoppningsvis leder det hela till att fler får upp ögonen för Genusdebatten, vilket ju är enbart av godo. Om fler personer läser här så blir det fler som ser vilken sorts människor det är som är kritiska till feminismen. De kommer att inse att det är helt vanliga, vettiga människor och det blir därmed allt svårare att tysta gruppen med skam och påhopp.

 3. Vi håller tummarna, jag tror inte det behövs men i alla fall. Du är säkert den som bäst kan kan redogöra för kritik som behövs för att få till stånd jämställdhet.
  Vi hejar på dig hemifrån eftersom vi inte kom iväg, tyvärr!

 4. Grymt att du gör det här Erik! Smile

  Fick en tweet från Pascalidou som i princip skrev att panelen kommer bestå av 50/50 för/emot kvotering. Du, Maria Ludvigsson och ett gäng andra sägs vara emot alltså.

  Här: Lite om hur tokigt det riskerar att bli när man ger feminismen fria händer att skapa ett gott samhälle. Målsättningen verkar vara att kvotera in kvinnor så att det (gissar jag) till sist ska bli 100% kvinnor i chefsposition. Göteborgs Stad (eller SDF Östra Göteborg för att vara korrekt) ökade 2012 andelen kvinnliga chefer från 73% – 79%. Målet är att YTTERLIGARE ÖKA andelen kvinnliga chefer:

  Sida 10

  ”Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.

  Andelen födda utanför Norden har ökat från 6,1 % till 6,3 %. Värdet är näst högst inom SDF. Andelen kvinnor på chefsnivå har ökat från 73 % till 79 %. Östra Göteborg är generellt bra på att rekrytera utrikesfödda chefer och kvinnor på chefsnivå.”

  http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/D6336BCFD55282CDC1257B0500413E06/$File/2_Arsrapport_2012_rattad.pdf?OpenElement

  Och enligt den här forskningsöversikten konstaterar man att det inte finns några belägg för att fler kvinnor i styrelsen ökar lönsamheten:

  Sida 3

  ”Men när det gäller prestation och resultat går det inte att avgöra vad som kommer först. Blir företag med kvinnor i styrelsen mer lönsamma? Eller väljer de lönsamma företagen oftare in kvinnor i styrelsen? Eller tackar kvinnor hellre ja till en styrelsepost i ett lönsamt företag?
  Det går med andra ord inte att påstå att om man tar in fler kvinnor i styrelsen så kommer företaget automatiskt att bli mer lönsamt. Däremot kan man säga att företag med fler kvinnor i styrelsen ofta är framgångsrika, och tvärtom.”

  http://www.sns.se/sites/default/files/sns_analys_nr_9_0.pdf

  Och kanske kan det vara bra att ha med sig att 54% av medarbetarna på oberoende Sveriges Radio (jämfört med 9,7% i SIFO:s februariundersökning för svenska folket) röstar på det feministiska Miljöpartiet, vilket i praktiken kan resultera i att en debatt om jämställdhet i SR blir grovt vinklad, även om SR hävdar sin teoretiska opartiskhet.

  http://www.affarsvarlden.se/hem/politik/article3466937.ece

 5. Ett sätt att döda kvoteringsdebatten:

  Fråga: Ska könen vara lika inför lagen?
  Alla spontant, oavsett läger: Självklart!
  Ny fråga: Så hur går kvotering ihop med likhet inför lagen?

  Svar: Eeehhh? För att könmaktsordningen!

 6. @Bengt Andersson:

  Hej, trist ni inte kom iväg men förståeligt med tanke på den långa resan. I vilket fall som helst så blir det ju främst Radio och förra progrmmet ligger ju uppe både att lyssna och som mp3.

 7. ”Sveriges Radio har exempelvis 64% kvinnor i styrelsen, är det i enlighet med debattens tema jämställdhet eller ojämställdhet?”
  Typiskt när man pratar med feminister om detta är jämställt/ej jämställt, då brukar dom säga ja det är jämställt som kompensation för manlig dominans i typ bolags styrelser. Kan vara bra att du tänker på detta och funderar ut ett bra svar på det också.

 8. @Fredrik S:

  ”Fick en tweet från Pascalidou som i princip skrev att panelen kommer bestå av 50/50 för/emot kvotering. Du, Maria Ludvigsson och ett gäng andra sägs vara emot alltså.”

  Ja tydligen, här kan ni se en video med Maria Ludvigsson som uttalar sig negativt om kvotering.

  http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/kvotering-motverkar-jamstalldhet_15050.html

  Och här är en ledare från henne på ämnet som jag kan ge medhåll i en hel del.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/votering-om-kvotering_7605414.svd

 9. @Bashflak:

  Var inte för säker på det, hån kan få för sig att jag sitter och smygbloggar med mobilen under bordet under själva debatten. Frågan är väl om orden ”LL” och ”fattar” kan existera i samma universum.

 10. Bered dig på härskartekniker i mängder (för att få dig ur balans); vem är du att tala om detta ämne? vad vet du om styrelsearbete öht? osv. Undvik att bli för affekterad och försök styra undan i den mån de går alt. avfärda med en vass motfråga, och styr sen tillbaka till dina poänger. Både logik och vetenskap är på din sida (och där du är stark) och inte på deras sida. Det är därför de måste ta till så mycket ohederlig polemik, skulle de mot förmodan dyka upp några argument som inte är känslobaserade i form av siffror, statistik så utgå från att de bottnar i otillbörliga mätmetoder, cherrypicking och felaktigheter. Sist men inte minst gott humör – Lycka till!

  PS. vore kul om debatten filmades

 11. Ja eftersom det är en debatt där man högst troligt kommer bli avbruten och inte får tala till punkt,så kan det vara bra och vända på steken mot när man skriver och klämma in slutledningen först och för att sedan ta resonemanget utifrån det.

 12. Ett väldigt konkret argument mot kvotering är ju att du själv får medverka i programmet bara för att fylla en åsiktskvot, du kan ju ta upp det, eller göra en tydlig markering genom att vägra medverka.

 13. @Kim:

  Erik är där för att utföra ett uppdrag inom hans specialistområde. Han är där för att han har rätt kompetens (kunskap om jämställdismen och våra åsikter) för det uppdrag som ska utföras.

  En debatt bygger på att man har olika åsikter, för- och emot. Därvid behöver man ha med folk som är kompetenta på olika sidor av debattens ämne för att kunna genomföra debatten. Det är inte mer kvotering än det är att anställa en tandläkare och en tandsköterska. De ”kvoteras” också efter sin kompetens för att fylla ett visst behov.

  Vilket kompetensbehov fyller man för att man har ett specifikt könsorgan i ”normala**” yrken?

  Att kvoteras efter vad man råkats födas som, medfödda faktorer som helt saknar relevans för uppgiften som ska utföras, är helt enkelt vidrig sexism/rasism och per definition diskriminering.

  ** Det finns enstaka yrken är kön kan vara en helt avgörande merit, tex sexarbetare och skådespelare. Då är det inte heller kvotering.

 14. Korta svar på sådant som kommer kan komma upp:
  Feminist: Du har inte en examen i genusvetenskap och är därför inte insatt i problemet och kan därför inte tillräckligt för att yttra dig.
  Du: Du är inte ekonom och kan därför inte kritisera von Hayek eller Milton Friedman. Låter inte rimligt.

  Det är viktigt att få folk att förstå och inse att könsmaktsordningen/patriarkatet är en teori och att det finns andra förklaringsmodeller till symptom som löneskillnader m.m.

  Kom också ihåg att det inte går att övertyga feministerna i rummet. Du talar till folket nu Erik Smile .

  Lycka till idag!

 15. ”Däremot kan man fråga sig vilken sorts jämställdhet som vi skall satsa på i Sverige? ”
  .
  Genom att delta i en disskusion , som i sig redan definerar..Rættvisa Inom Samhællet .. som en rættvisa mellan ..Kønen , riskerar man att kapitulera infør den totalitæra feminismen och en av dess medløpare typ …statsfeminismen.
  .
  Per Hagman.
  .

 16. Det är på tok för stor risk att jag kommer att börja slita mitt hår om jag lyssnar, och dessutom har jag inte möjlighet att lyssna på hela programmet. Men jag önskar dig ett STORT lycka till, Erik!!!!!

  Ser fram emot att läsa om debatten.

 17. Blev nog lite fel där Erik, i frågan om statsfeminismen. Innebörden i vad du sa blev att statsfeminismen är odemokratisk för att regeringen är vald av folket. Ingen kommer att köpa den retoriken.

 18. Hittil er den debatten en repetering av feministiske læresetinger, er Erik alene som alternativ røst i debattpanelet? Jeg ble irritert iblant av helt ukritiske gjentakelser av ”sannheter” om lønnsskilnader,hemarbete osv. Det er den samma gamle historien om kvinner som underordnade offer og menn priviligerade.

 19. Programmet är pinsamt. Ett antal kreationister som pratar om Jesus.

 20. ”Men det kan du göra hos oss” klapp klapp på Eriks huvud av Ap. Jösses.

 21. ”Varje kvinna är lika unik som varje man är unik” (eller hur det va)

  Snacka om att skjuta sig i foten när man är för kvotering med ett sådant citat.

 22. En VD med 15 års erfarenhet säger ungefär: Kvinnor bör ta för sig mer i löneförhandlingarna.

  ”Nu blir ju uppröd” säger en ung kvinna. Det är ju männen som ska ta steget tillbaka, eller ngt liknande. Inte kvinnorna som ska göra ngt.
  Är det inte ytterst pinsamt när en kvinna tom säger att kvinnor INTE kan, utan männen måste göras det åt dem. Är inte tjejen så urbota indoktrinerad att oavsett vad en man säger så är det fel.
  Hade han sagt: ”Männen måste ta tag i detta och aktivt gå undan” så hade hon svaret. Tror du inte vi kvinnor kan klara det själva (gubbslem)

  Nu lyssnade jag bara de sista femton minuterna. Hoppas programmet innan dess var av lite mer klass… nu var det ju en gymnasienivå på de sista femton min.

 23. @E-E:

  Nu lyssnade jag bara de sista femton minuterna. Hoppas programmet innan dess var av lite mer klass… nu var det ju en gymnasienivå på de sista femton min.

  Näej, det var nog bättre mot slutet. Wink

 24. Gang på gang får vi høre at kvinner arbeider fler timer hemarbeide enn menn, det fremstilles som om det er en del av en kvinne-diskriminering og samfunnets ansvar. Den helt åpenbare løsningen og svaret, er at det er opp til hver og en kvinne å forhandle hemarbetets fordelning med sin mann, og faktisk ta ansvaret for at hun har valgt den mann hun har. Si meg, er kvinner komplett inkompetente til å ta ansvar for sine egne behov og sine liv? Hele den her P1 debatten var deprimerende.

 25. @Bashflak:

  Blev nog lite fel där Erik, i frågan om statsfeminismen. Innebörden i vad du sa blev att statsfeminismen är odemokratisk för att regeringen är vald av folket. Ingen kommer att köpa den retoriken.

  Jag såg det mer som ett sabotage från Pascalidou, som försökte insinuera att Erik trodde att det var något slags sammansvärjning. Erik svarade nog i stort sett korrekt: att regeringen inte sätter agendan, utan anpassar sig till det rådande samhällsklimatet. Kontentan, som jag förstod det, var att de flesta köper bilden av manlig överordning, men att den har mycket svagt stöd i forskning. Problemet blir alltså att alternativa perspektiv dränks och såväl folk i allmänhet som politiker fastnar i en felaktig verklighetsbeskrivning.

  För all del ok av Pascalidou att ställa frågan, men Erik fick inte mycket chans att förklara vad han menade. Möjligen var hon rätt att att han skulle ta upp för mycket plats…

 26. Både Erik och Pascalidou imponerade stort.
  Erik har stort kunnande och P…. vågade ställa kritiska och relevanta frågor till alla.
  Det är heller inte lätt att på två sekunder förklara statsfeminismens dynamik!
  Den enklaste förklaringen är nog att statafeminismen präglas av feministiska maktstrukturer som sedan något årtionde dikterar villkoren för den öppna debatten bland vanligt folk, media och politiskt. Vanligt folk vågar inte vara kritisk mot feminism av rädsla för att uppfattas som en osympatisk person.

 27. Ja man märkte att det var en lite ovan situation för Erik och därför lite stressad men vem skulle inte vara det.
  Men övning ger färdighet så vi hoppas på fler tillfällen och inför nästa gång kan ni i redaktionen ha några skype möten där ni andra är som djävulens advokat och ställer kritiska frågor till Erik gärna i högt tempo för att få upp vanan.
  Annars tyckte jag det var bra från Erik med exemplet krimininalvården som sedan spann vidare på brandsoldater som visade hur den manliga sjukskötaren svamlade mvh.

 28. Jag såg debatten på plats och tyckte Erik gjorde det bra under de svåra förutsättningarna. När jag kom hem och lyssnade igenom Eriks kommentarer igen så kände jag ännu starkare att det faktiskt gick rätt bra.

  De flesta poängerna kom fram trots att han inte helt oväntat blev sämre bemött av Pascalidou än vad de andra debattörerna blev. Hon avbröt, stressade och försökte sätta dit Erik på ett sätt som hon inte gjorde med de andra.

  Att delar av publiken inte har mer vett i skallen än att försöka skratta bort några av Eriks kommentarer är signifikativt för debattklimatet. Positivt dock att en av de kvinnliga debattörerna i rond två tog upp hånet som Erik utsattes för och sa att alla perspektiv måste få komma med i debatten.

  Att Pascalidou själv var part i målet behöver väl knappast nämnas.

 29. @michael: ”inför nästa gång kan ni i redaktionen ha några skype möten där ni andra är som djävulens advokat och ställer kritiska frågor till Erik gärna i högt tempo för att få upp vanan.”

  Det där är en metod som vi kommer att köra i vår studiecirkel i Malmö. Det gäller att, förutom ha en djup och bred sakkunskap förstås, kunna svara snabbt och kärnfullt. Påstå saker som det finns belägg för, men man behöver/hinner inte alltid belägga sina påståenden och det är heller inte nödvändigt för att gå hem i stugorna.

 30. @Ulf T:

  Den största bristen i Mansutredningen kan mycket väl vara att den utgår från Kimmels perspektiv, men man vinner inga radiodebatter på den typen av namedroppings. Man måste kunna lägga fram konkreta argument som vanligt folk begriper.

  Nu såg jag Eriks inledning som jag missade förut, där han presenterade rekryteringsunderlaget för bolagsstyrelser. Den sekvensen var riktigt bra. Och AP pressade Erik ganska aggressivt när hon frågade om statsfeminismen.

 31. uppfattade erik som sympatisk + lyckades få in en del bra poänger som tyvärr förmodligen flög över huvudet på vissa. spela roll att brandmän och personer inom kriminalvården också har låga löner liksom.

  min huvudsakliga kritik är: ALLDELES för många debattörer som får dela på debattiden. plus en komiker som man kan fråga sig om hon egentligen tillförde så mkt.

  ”Att delar av publiken inte har mer vett i skallen än att försöka skratta bort några av Eriks kommentarer är signifikativt för debattklimatet. Positivt dock att en av de kvinnliga debattörerna i rond två tog upp hånet som Erik utsattes för och sa att alla perspektiv måste få komma med i debatten.”

  har du en ungefärlig tid för detta? skulle vilja höra.

 32. ”min huvudsakliga kritik är: ALLDELES för många debattörer som får dela på debattiden. plus en komiker som man kan fråga sig om hon egentligen tillförde så mkt.”

  Tycker att det här är relativt vanligt i svenska debatter, att man bjuder in komiker, och jag försår verkligen inte varför. Som komiker måste man vara snabbtänkt men det behöver inte signalera något djupare intellekt.

  Det känns som att man vill rätta folk i ledet med att ha låga skämt mot folk som inte har rätt åsikt i en debatt. Lyssnade inte på den här debatten så jag vet inte om fallet var så här.

 33. Så var man tillbaka i hemmets lugna vrå igen. Vad som började med att tacka ja till en radiodebatt blev alltså först paneldebatt inför publik och sedan filmat panelsamtal inför publik. Snabba bud.

  Kul att höra folks kommentarer, det är inte lätt att föreslå början på ett paradigmskifte i direktsändning men allting börjar någonstans. Kul också att träffa de andra, inte minst höra Danicas fantastiskt intressanta synpunkter på robotar och rototanvändning. Också väldigt trevligt att prata med Pernilla från Add Gender och så förstås en fantastiskt välkomnande Alexandra.

 34. HJÄLP ÖNSKAS:

  Vore jättetacksam om någon ville transkribera delar av debatten så jag snabbare kan blogga om vad som sade och framför allt skriva ut vilka svar jag tycker saknades.

 35. Tyckte du gjorde bra ifrån dig Erik. Problemet var att det inte kändes som en debatt alls. Hade du fått prata längre hade det märkts mer vem som pratade strunt och vem som var nyancerad. Tänk på att det är otroligt provocerande för en del att få sitt universum ifrågasatt. Det finns säkert en känsla av att det du står för eller sade är strunt eftersom debatten dag och natt i princip hjärntvättat folk till att tro på saker som inte alls stämmer, eller som inte stämmer så bra.

  Frågan om tex pappaledighet är en sådan sak som trummats ut i radion de senaste veckorna. Problemet som målas upp är varför så få män tar ut pappaledighet och inte tar sitt ansvar alls. Frågan om varför kvinnor inte vill ha män i sin egen ålder med samma lön diskuteras aldrig. För frågan verkar ju inte handla om ekonomi, snarare vem som är hemma med barn. Om ekonomi nu är oviktigt så bör kvinnor välja män som tjänar lika mycket eller kanske till o med mindre än de själva. Men då har vi det stora problemet och det är att dom männen väljs inte. Den riktigt ärliga frågan är således vilka män kvinnor väljer och varför dom gör det.

  Åtminstone bör frågan ställas varför kvinnor väljer sådana män som inte vill vara pappalediga(paret har för starka incitament till att pappan ska fortsätta jobba dvs ekonomiska incitament bland annat). Kanske också frågan varför hon också tycker att han ska jobba. Men det skulle ju rikta strålkastarna på kvinnors val av män och vi vet ju hur det gick för Rothstein när han gjorde detta.

  När det gäller Pascalidou så tycker jag inte hon var speciellt aggresiv eller avbrytande. Dom ska ha respekt för att dom tog med en jämställdist.

 36. @Torstensson: ”Men det skulle ju rikta strålkastarna på kvinnors val av män och vi vet ju hur det gick för Rothstein när han gjorde detta.”

  Nej, det vet jag inte. Vad hände? Smile

 37. Undersköterskan Mira Skundic sa ju nånting om att hon vill jobba med det hon tycker om att göra, vilket hon också gör, och att hon därför inte har valt ett mer välbetalt mansdominerat yrke. Trivsamt jobb prioriteras framför trivsam lön. Ett argument som ofta förs fram av ”oss”.

 38. @Fredrik S:

  Trivsamt jobb prioriteras framför trivsam lön. Ett argument som ofta förs fram av ”oss”.

  Ja, den strukturen är tydlig. T.ex. ur rapporten jag skrev om häromdagen:

  Det tycks vara vanligare för kvinnor än för män att lämna akademin på grund av upplevda brister i arbetssituationen, medan det verkar vara vanligare att män lämnar akademin för att få en högre lön eller för att de har andra karriärplaner. [s. 151]

  Är det konstigt att lönegapet är som det är när män oftare än kvinnor prioriterar lön högre och kvinnor oftare än män prioriterar annat (tex. trivsel, flexibel arbetstid, korta resor osv. osv.) högre?

 39. @Erik:

  Bra jobbat! I det stora hela tycker jag det var en bra debatt. Men ja som sagt det tar tid att vända en tanker. Problemformuleringsprivilegiet och tolkningsföreträdet är tydlig. Och frågan som jag ser det är alltjämt – Hur ojämställd jämställdhetspolitik tål Sverige?

  @jaja:

  ca 1.00.10 in i debatten.

 40. @Torstensson:

  ”Tyckte du gjorde bra ifrån dig Erik. Problemet var att det inte kändes som en debatt alls.”

  Det inte bara ”inte kändes” som en debatt. Det var egentligen ingen debatt heller. Mer ett panelsamtal med inslag av debatt. I första omgången var det mest debatt när jag var med (hade som opponenter två professorer, Wadebsjö som är nationalekonom och Brattström som är litteraturvetare (samt med på listan över mäktigaste i media). I den andra omgången var det mest debatt när Maria Ludvigsson var med. Hon fick tuffa frågor från tjejen som är LO-ekonom och skribent på politism.

  ”Hade du fått prata längre hade det märkts mer vem som pratade strunt och vem som var nyancerad.”

  Javisst, hade vi haft tid kunde jag ha bemött Brattström på fler ämnen gällande regeringens utredning ”Män och jämställdhet” som ni vet har jag skrivit tre inlägg bara om Svend Dahls presentation. Jag är inte ens ensam om att ha kritiserat ”Michael Kimmel”referenser. Det gjorde även Mats Olsson på Tysta tankar.

  ”Tänk på att det är otroligt provocerande för en del att få sitt universum ifrågasatt.”

  Glömmer lätt bort det när jag säger saker som jag vet är 0% åsikt och 100% fakta.

  ”Det finns säkert en känsla av att det du står för eller sade är strunt eftersom debatten dag och natt i princip hjärntvättat folk till att tro på saker som inte alls stämmer, eller som inte stämmer så bra.”

  Jo det är sant, lyssna dock på Pernilla Alexandersson VD på Add Gender… (borde vara Hannah Lemoines chef) som för övrigt fick rejält med motgugg av Pascalidou på ämnet huruvide de var osynliggjorda. Man vet hur det känns att hamna i den sitsen.

  ”Frågan om tex pappaledighet är en sådan sak som trummats ut i radion de senaste veckorna. Problemet som målas upp är varför så få män tar ut pappaledighet och inte tar sitt ansvar alls.”

  Exakt, och där handlar det om relationerna, men det hann jag inte få så mycket sagt om förutom namnet på Bo Rothsteins utredning.

  ”Frågan om varför kvinnor inte vill ha män i sin egen ålder med samma lön diskuteras aldrig. För frågan verkar ju inte handla om ekonomi, snarare vem som är hemma med barn.”

  Frågan som skall ställas är inte vad kvinnor ”vill” utan vad kvinnor ”väljer”.

  ”Om ekonomi nu är oviktigt så bör kvinnor välja män som tjänar lika mycket eller kanske till o med mindre än de själva. Men då har vi det stora problemet och det är att dom männen väljs inte.”

  Precis, och det har att göra med det ämne som togs upp (på youtube) av psykologen Jordan Peterson, nämligen att kvinnor dras till självsäkerhet och män högre i statushierakier utstrålar i regel högre självsäkerhet.

  ”Den riktigt ärliga frågan är således vilka män kvinnor väljer och varför dom gör det.”

  För att det känns bra är svaret på den frågan. När det handlar om kärlek är vi människor knappast tränade att reflektera medvetet över de underliggande mekanismerna.

  ”Åtminstone bör frågan ställas varför kvinnor väljer sådana män som inte vill vara pappalediga(paret har för starka incitament till att pappan ska fortsätta jobba dvs ekonomiska incitament bland annat). Kanske också frågan varför hon också tycker att han ska jobba. Men det skulle ju rikta strålkastarna på kvinnors val av män och vi vet ju hur det gick för Rothstein när han gjorde detta.”

  Javisst, och om han vill kan han ta tillfället i akt och kommentera den delen.

  ”När det gäller Pascalidou så tycker jag inte hon var speciellt aggresiv eller avbrytande. Dom ska ha respekt för att dom tog med en jämställdist.”

  Pascalidou var professionell, hård men rättvis under debatten, varm och välkomnande inför och efter debatten. Det jobbiga var att vi inte har ungefär lika många personer som representerade varje åsikt, inte hennes frågor. Tycker inte man skall kritisera henne när hon gör ett bra jobb. Jag tabbade mig på frågan om Statsfeminism och publiken skrattade till jovisst, men seriöst, hur många av dem som skrattade tror ni inte hon skulle kunna vända bort på samma sätt om de kom upp? Det är inte fult utan professionellt. Och jag kunde ha varit förberedd på den frågan också (som jag var på flera andra) det visste inte hon när hon ställde den. Givetvis när jag inte hade den frågan klar så körde hon på.

  Rent praktiskt skulle jag ha svarat att statsfeminism är när statliga utredningar görs utifrån det feministiska perspektivet – vilket sedan går från att vara utgångsläge till att uppfattas som slutsatsen.

 41. @Mia.:

  Hej, Mia och jättetack, jo du har absolut rätt att det tar tid att vända en tanker. Särskilt en så tung som denna. Om man tittar på hur stort stödet hos publiken var för kvotering även efter Maria Ludvigssons framföranden så får man perspektiv för storleken på båten. Jag säger som Pernilla A. Nej till kvotering, ja till kompetens. Får se hur många feminister hon gjort sig ovän med genom att förespråka det inte skall finnas inträdesprov för att debattera jämställdhet. Modigt gjort, inte minst med tanke på vad som hände Belinda Olsson.

 42. Nice work, Erik! Med den lilla tid du hade fick du säkerligen upp nyfikenheten hos många lyssnare. Det var synd att Alexandra högg av ditt påbörjade argument om Bo Rothsteins forskning – det hade verkligen kunnat få folk att tänka till mer. Hon missade tyvärr poängen helt och missförstod konceptet om genomsnitt… men hon var överraskande nyanserad i vissa delar av programmet.