Malmö Jämställdhetsbyrå fullkomligt vilse i strukturerna
avatar

Styrelsen för Malmö Jämställdhetsbyrå menar i Skånesfria att man inte skall skylla mäns problem på feminister utan på….ja gissa. Uppenbarligen är många nu medvetna om att jämställdiströrelsen i Sverige och MHR-rörelsen (Men´s human rights) internationellt växer i takt med att fler personer tröttnar på att höra feminister skylla allt ont i världen på THE FORCE (Patriarkatet)

Vi ser nu allt fler sk. ”egalitära feminister” hävda att ”patriarchy hurts men too” och argumentera för att jämställdister i själva verket borde vara feminister. Samtidigt ser vi sk. ”ideologiska feminister” under ledning av BIG RED på Toronto Universitet mena att alla som inte är feminister i själva verket är fascister och REFORM (Norska motsvarigheten till MFJ) försöker till och med göra vetenskapsteori i strid med feministiska teorier om inte olaglig så iaf olämplig.

”På Flashback och i kommentatorsfält frodas påståenden om att feminismen gått för långt. Att män visst också missgynnas. Inget kunde vara riktigare, skriver Malmös jämställdhetsbyrå. Men desto större anledning att vara feminist.”

Vilket är som att säga folk borde vara socialdemokrater istället för moderater. På samma sätt var feminismen länge den enda rösten i debatter om könsfrågor. Lika lite som den politiska lösningen är att slå ihop socialdemokraterna och moderaterna, lika lite är lösningen att slå ihop feminismen och jämställdismen. Tvärtom är lösningen ökad pluralism dvs flera alternativ, en förutsättning för demokrati.

Att män förlorar vårdnaden, utsätts för mer våld än kvinnor eller har sämre hälsa och lever kortare är vidare inte bara något som sägs utan ett empiriskt faktum. Vad jämställdismen påpekar är att samhällets institutioner i form av allt från riksdag till FN agerar könsdiskriminerande NÄR det är så. Jämställdister vill ändra på detta medan feminister bara vill ha ursäkter för sig luddiga systemkritik.

VÅRDNADSTVISTER

”Att påstå att män oftare förlorar vårdnaden om barnen vid en separation är inte helt oproblematiskt. Men om vi beviljar argumentet viss sanningshalt så beror tendensen att hellre ge vårdnaden till mammor på en patriarkal föreställning om att kvinnor är bättre lämpade som föräldrar än män.”

Det är knappast förvånande att socialtjänstens personal, som hela tiden får höra om patriarkatet, känner det är lättare att ge vårdnaden till mammor. Istället för att kräva bättre standard och objektivitet från dem så ursäktar absurt nog Malmö Jämställdhetsbyrå socialtjänstens subjektiva beslut – vilket skapar en självuppfyllande profetia.

”Det är samma föreställning som gör att kvinnor alltid ses som ”potentiella mödrar” och därmed osäker arbetskraft.”

Helt felaktgt. Det är inte samma personer som tar besluten, det är inte samma arbetsplatser, om det är privata sektorn spelar marknaden in och avslutningvis är det bara för företagen att begära in statistik så har de den exakta procentsiffran från verkligheten och behöver inte gå på föreställningar. Det är skillnad på tro och vetande.

”Resultatet av detta blir ofta att kvinnor tar ut mer föräldraledighet, vabb, jobbar deltid och på det sättet umgås mer med sina barn än vad papporna gör, och till följd får en närmare relation till dem.”

Vilket är irrelevant för vårdnadsfrågan då det inte är någon tävling. Gemensam vårdnad är vad som skall gälla. Vilket insatta experter säger var syftet vid lagändringen 2006 men pga problem – som politiker i skyllde på feministiska skräckberättelser i media – blev det inte så.

”Den patriarkala mansrollen säger att mannen hellre ska arbeta och göra karriär. I en vårdnadstvist anses att barnen bör bo med den förälder som känner dem bäst och är bäst lämpad, och vips hamnar barnen hos mamman eftersom hon axlat samhällets förväntningar om modern.”

Anses? Vem är det som anser det egentligen? Tvärtom har experter sagt att lagstiftarna klantat sig.

”År 2006 ändrades lagen för att göra det enklare för föräldrar att komma överens utan att gå till domstol. Nya siffror visar att effekten blev den omvända. Ofta blir rättsprocessen en föreställning i smutskastning mellan föräldrarna – i stället för att handla om barnens bästa. Experter ifrågasätter nu om vårdnadstvister verkligen ska lösas rättsligt.
– I en vårdnadstvist finns det ingen som har rätt, säger Anna Singer, docent i familjerätt.”

VÅLDSUTSATTHETEN

”När det gäller påståendet att män som grupp utsätts för mer våld än kvinnor som grupp, stämmer detta enligt statistiken. Men lämnar vi fokuseringen på offer ser vi att förövarna – generellt sett – i båda fallen är män.”

Förövarna har som GW Persson påpekar i ”Tjuvknep med statistiken” också överrepresentation av invandrare men feminister säger inte det är viktigt att påpeka den saken. Man vill ju inte underblåsa rasism. Underblåsa sexism mot män däremot har feminister uppenbarligen inga problem med trots att de hävdar sig stå för jämställdhet. När man tar upp mäns våldsutsatthet är feminister ivriga att dra in förövarna. När man pratar om invandrare har förövare och strukturer ingen betydelse längre.

”Män utsätter män för våld och män utsätter kvinnor för våld.”

I själva verket är det så att Män_1 utsätter Män_2 för våld och Män_1 utsätter kvinnor_1 för våld. Män_2 är mycket fler än Kvinnor_1 och Män_1 är oftast inte samma personer som Män_2 så den ovnstående argumentationen kan i bästa fall betraktas som missvisande. Och då har vi inte ens nämnt kvinnors relationsvåld. Man kan även ana en obehaglig underliggande princip…

”“This is not an excuse for people to come out and say, ‘Look, blacks are killing blacks so they’re all criminals and they’re all gangsters.”

”Skillnaden är att när män är offer är förövaren ofta okänd, men när kvinnor utsätts för våld är det ofta någon hon har, eller har haft, en relation med. Våldet sker också ofta i det egna hemmet, en plats där alla människor rimligtvis borde vara trygga.”

Vem är den mest utsatte? Den som kan råka ut för våld var som helst eller den som bara råkar ut för våld om denne väljer att umgås intimt med personer från Män_1? (Om inga personer från Män_1 släpps in i hennes liv är hon trygg för utomhus är det Män_2 som är måltavla för Män_1)

Kom dock nu ihåg att detta spelar ingen roll för enligt jämställdister är det ingen tävling. Den individ som behöver hjälp och skydd skall ha det. Punkt slut, inga ursäkter.

”Att det är män som är de primära våldsverkarna beror på en patriarkal mansroll som glorifierar våld, och där våldsutövande är en latent aspekt i den manliga identiteten.”

Där kom ursäkten jag pratade om. Istället för att göra något åt det skall vi stå och upprepa om och om igen att allt som går fel gör det inte för att nån individ med fri vilja gör fel utan pga ”THE FORCE CONTROLS ALL LIVING” Om man inte godtar detta så skall feminister sätta sig på tvären för det enda dessa ämnen är för dem är en ursäkt för luddig systemkritik.

HÄLSA OCH LEVNAD

”Slutligen, att män har sämre hälsa och kortare livslängd beror till viss del på livsstilsval, som att utöva – och därmed också ibland utsättas för – våld, förtränga känslor, dricka alkohol, obenägenhet att uppsöka sjukvård, yrkesarbeta övertid. Detta är alla komponenter i en patriarkal mansroll, en mansroll som feminismen vill omförvandla så att män är människor framför att vara sitt kön. Skulden ligger återigen hos patriarkatet och inte hos feminismen.”

Och här fick vi ännu en ursäkt. Observera att ordet ”PATRIARKAT” i praktiken inte säger någonting om någonting. Det är bara titta på deras egen definition längst ner på sidan.

”Patriakatet innebär den samhällsordning som institutionaliserar det manliga kollektivets makt över det kvinnliga kollektivet”

Feminister kallar inte EN samhällsordning för patriarkat. De kallar ALLA samhällsordningar för patriarkatet och därför är ordet värdelöst som beskrivning. Det är en sak att klaga på Lidl eftersom man gillar Willys bättre, en helt annan att grundlöst hävda Affärer som helhet skapar elände i världen, särskilt de som ägs av vita män.

Kommentarer

Malmö Jämställdhetsbyrå fullkomligt vilse i strukturerna — 23 kommentarer

 1. ””Att det är män som är de primära våldsverkarna beror på en patriarkal mansroll som glorifierar våld, och där våldsutövande är en latent aspekt i den manliga identiteten.””

  Det är detta jag har problem med feminismen och deras syn på män. Våld bla bla mansroll bla bla. Patriarkatet bla bla våld bla bla…

  Våld för sakens skull har aldrig glorifierats av mansrollen, vad som på sin höjd har glorifierats är våld för att försvara sin familj. Fast det vill väl inte feminister diskutera…

 2. Bra jobbat Erik.

  Det är lite komiskt, tycker jag, med denna ”nu ska vi vara vänner, välkomna in under feministflaggan ni med… ni har baaaara missförstått våra intentioner”-vändning jag upplever i debatten.

  Så funkar den kvinnliga homosociala gemenskapen, man ska vara till lags, vara vänner till varje pris och skyla över åsiktsmotsättningar/problem, gå på samma livsstig.. konsensus är A och O.

 3. ”Patriakatet innebär den samhällsordning som institutionaliserar det manliga kollektivets makt över det kvinnliga kollektivet”

  Feminister kallar inte EN samhällsordning för patriarkat. De kallar ALLA samhällsordningar för patriarkatet och därför är ordet värdelöst som beskrivning. Det är en sak att klaga på Lidl eftersom man gillar Willys bättre, en helt annan att grundlöst hävda Affärer som helhet skapar elände i världen, särskilt de som ägs av vita män.

  Min enda invändning är mot det du skrev på slutet.

  De MENAR ju inte ALLA samhällsordningar för patriarkat, utan som de skrev ”den” dvs. en enda specifik samhällsordning. De menar ju också att olika samhällsordningar agerar tillsammans och att varje individ är påverkad av flera samtidigt på komplexa sätt.

  Oavsett, så förstod jag det du menade… Att konsekvensen av vad de påstår är att det i slutändan blir applicerbart på ALLA.? Eller du får gärna förtydliga igen hur du kom fram till ”ALLA”.

 4. @Ninni:

  Så funkar den kvinnliga homosociala gemenskapen, man ska vara till lags, vara vänner till varje pris och skyla över åsiktsmotsättningar/problem, gå på samma livsstig.. konsensus är A och O.

  Detta är nog något som aldrig skulle slå mig, kanske för att jag är individualist och inte är rädd för konflikter. För mig lätt det som ett politiskt tal från någon som försökte avsluta en diskussionen som de inte ville ha.

 5. @Mariel:

  Ett förtydligande är ju alltid bra när osäkerhet föreligger. Jag utgick från deras definition ”samhällsordning som institutionaliserar det manliga kollektivets makt över det kvinnliga kollektivet” Om man utifrån feministisk teori pratar om det manliga kollektivets makt över det kvinnliga kollektivet pratar man om en effekt som finns i alla välmående samhällen på jorden, sedan vet vi att de särskilt har aversioner mot vita män.

  I den mån vi kan hitta system som inte är patriarkat korrelerar de högst sannolikt med dålig utveckling och fattigdom.

 6. @Erik: Så om man vill att ett samhälle inte ska vara patriarkalt (enligt deras definition) så vill man att samhället inte ska vara ”lyckat” och framgångsrikt typ?

 7. Ja, Patriakatet är den samhällsordning som institutionaliserar det manliga kollektivets makt över det kvinnliga kollektivet. Det gör att män glider fram på en räkmacka och får allting gratis, medan kvinnor är fötryckta. Alla problem i samhället är Patriarkatets fel och drabbar kvinnor värst (även om män också ibland kan drabbas av sin egen mansroll och sitt eget Patriarkat). Det har bevisats genom feministisk forskning.

  Eftersom Patriarkatet orsakar alla problem i samhället och vi feminister (tack vare våra genusglasögon) är de enda som kan se och bekämpa Patriarkatet måste lösningen på alla problem alltid vara feminism. Om feministiska åtgärder med stöd till flickor och kvinnor och att tvinga män och pojkar att ändra på sig och maka på sig inte hjälper – då måste man självklart sätta in ännu mer feminism.

  Det tror jag alla förstår, innerst inne.

 8. Jämställdhetsfeministern!
  Kul att se ett livstecken från dig igen!
  Du gjorde just min dag! Tack! Grin

 9. @Mariel:

  Nja, om man vill att ett samhälle inte skall vara patriarkalt så har man inte sagt ett dugg om hur det samhället skall vara, bara om hur det inte skall vara. Med andra ord jag säger inte de vill samhället skall vara misslyckat, jag säger de inte bryr sig det minsta hur lyckat det blir.

  Det stora problemet med den metod de förespråkar är att det kan ta 1 år att bygga ett hus medan det tar 1 dag att riva ner det huset. Skulle vi lyssna lika mycket på rivare som byggare skulle vi snart inte ha några hus alls, bara projekt som stod och väntade på att bli färdiga, utan garanti att de nya husen var bättre än de gamla.

  Man måste skilja på vad folk vill göra och vad de kan göra. Ett bra exempel på detta är alla människor som verkligen inte kan sjunga som ställer upp i Idol, de värsta av dem har i regel fått höra från alla i sin närhet hur bra de sjunger. De har aldrig lagt ner riktigt arbete på att lära sig sjunga, hade de bara tagit en veckans sångkurs hade de fått veta hur de låg till.

 10. Ja det är intressant med deras resonemang om vårdnadstvister vad dom indirekt säger är att en mamma som är hemma med sitt barn eller jobbar deltid är en bättre förälder som får en närmare relation till sitt barn än mammor som jobbar heltid och har barn på dagis.

 11. Erik:

  Med andra ord jag säger inte de vill samhället skall vara misslyckat, jag säger de inte bryr sig det minsta hur lyckat det blir.

  Det stora problemet med den metod de förespråkar är att det kan ta 1 år att bygga ett hus medan det tar 1 dag att riva ner det huset. Skulle vi lyssna lika mycket på rivare som byggare skulle vi snart inte ha några hus alls, bara projekt som stod och väntade på att bli färdiga, utan garanti att de nya husen var bättre än de gamla.

  Jag vill bara så gärna citera detta för det är det som skrämmer mig mest. Jag har människor som jag älskar som jag vill lämna över samhället till. Att de som har störst inflytande i vårt land inte delar den grundläggande önskan är en oerhört viktig insikt. Vi styrs av människor som är mer intresserade av att riva det vi har än att säkerställa att vi har något kvar. Har vi råd med det? Har våra barn råd med det?

 12. @robjoh:

  Detta är nog något som aldrig skulle slå mig

  Det förstår jag att det är. Det är just av erfarenheten av ”båda världar” skillnaderna/kontrasterna blir tydliga.
  Det är också detta som gör att jag trivs bättre ”här”, jag är också för mycket individ som person och finner konflikter givande och utvecklande.

 13. Det som slår mig när jag läser dylika klarheter är hur groteskt handikappad i själva huvudet en sådan där patriarkatstroende ”feminist/genustant” faktiskt måste vara.

  Frågan jag ibland filosoferar kring är hur den offentliga debatten idag hade sett ut. Hur forskningen och kunskapen om samhällen, människan och mänskligt beteende hade sett ut. Hur debatten i media samt politiken hade sett ut, och hur livet för det här landets alla individer – barn och vuxna – hade varit om vi, säg, redan för tjugo år sedan på sakliga grunder brännmärkt samtliga medverkande i den alltjämt lilla extremistgruppen patologiskt narcissistiska smygkommunister/feminister/genustanter som varande just detta samhälles allra mest antifrihetliga, antimänskliga, antivästliga, kollektivistiskt könshatande, verklighetsförnekande, civilisationsdestruktiva och historielösa folkmördareapologeter som de ju i realiteten faktiskt är.

  Hade jag haft en tidsmaskin så hade jag dessutom rest fram i tiden för att utröna hur lång tid det faktiskt kommer ta innan vi gemensamt har rest oss och rensat ut de där hatiska och civilisationsdestruktiva iglarna ur systemet. Och sedan meddelat er alla om denna för alla vanliga människor goda nyhet och hur kort tid det kommer att ta =)

 14. @Liberalen:

  ”[… hade varit om vi, säg, redan för tjugo år sedan på sakliga grunder brännmärkt samtliga medverkande i den alltjämt lilla extremistgruppen …]”

  Jag skulle snarare vilja säga för 50 år sedan. Feminismen som den ser ut i Sverige har aldrig varit rätt, inte ens för en enda sekund. Det tragiska är att så många rödvinskommunister (de s.k. intellektuella och politiskt korrekta) inte var smarta nog att genomskåda det ruttna, unkna och vidriga i hela upplägget (ideologin) redan från början. Dessa s.k. ”goda” feminister som påstod sig kämpa för kvinnors rätt var inte sena att stigmatiserade och kasta skit på kvinnor som faktiskt trivdes med sin roll som hemmafru, dessa hemmafruar som trivdes bra var väl bara okunniga eller förtryckta och hade inte ”läst på” den feministiska kurslitteraturen. Pftt

 15. Befinner mig på ett hotell i Malmö och blivit sjuk av mat. Fy fan , men var ligger Rosengård ? Vad händer om jag drar dit med en skylt ”din syster har rätt att dejta svenska killar om hon vill ”

  Blir jag ihjälslagen då? Bara en tanke.

 16. Lustigt nog så hade jag en diskussion med en feministisk kollega om den artikeln idag, och jag sammanfattade i korthet mina argument på ett annat ställe, men tänkte att det kan passa att nämna dem även här;

  Så utvecklade sig diskussionen till slut;
  jag inledde med att påpeka att feminism inte ”bara är jämställdhet” och att påståendet ”jämställdhet kan inte gå för långt” är missvisande.
  Jämställdhet är bara ett mål. Alla vill vi ha jämställdhet, det förenar de flesta feminister med de flesta icke-feminister. Det finns dock stora skillnader i hur man definierar jämställdhet, samhällsanalys, problemformulering och lösningsförslag. Det är på dessa punkter man kan gå för långt om man med för långt menar gynocentricitet, ohederlighet, självvinning, brist på empati för män som grupp och ovilja eller oförmåga att se andra perspektiv än sitt eget. Det är detta som mansrörelsen i dess olika skepnader brukar kritisera, inte jämställdhet.

  Sedan talade vi om ordet patriarkat. Jag påpekade att det är problematiskt på flera olika vis; framförallt av två olika anledningar; dels att det har en konnotativ laddning som skuldbelägger alla män och pojkar för ett samhälle som de inte haft mer möjlighet att påverka än alla kvinnor och flickor; dels för att ordet patriarkat bara syftar på en aspekt av samhället och därmed osynliggör andra.

  Patriarkat syftar ursprungligen på ett hierarkistk system inom kyrkoväsendet, ett system som inte inkluderade kvinnor. När det används om samhället avses oftast, och uppfattas, att det är män som styr, samhällstrukturen är skapat av män för män. Detta är som jag ser det en ohederlig spin av ett samhälle som har växt fram av nödvändighet och av mäns och kvinnors samlade ansträngningar.

  Extra problematiskt blir det när man talar om mansfrågor där de mest öppensinnade feministerna eventuellt kan tänka sig bjuda in mansfrågor med armbågen ”om de lovar att sista tyst i hörnet”; alltid är noga med att gödsla med ordet patriarkat för att förtydliga att detta är något män har dragit över sig själva, de får helt enkelt skylla sig själva.

  Jag exemplifierade med skolan där både pojkar och flickor har sin uppsättning problem med bakgrund i det traditionella könsrollssamhället. Flickor att de har mindre taltid, pojkar att de får lägre betyg för samma kunskapsnivå. När man beskriver flickors situation talar feminister oftast om ”Stukturer” men när man talar om pojkars situation talar man om antiplugg-”Kultur”. Ytligt sett kan detta verkar snarlikt, men det finns en uppenbar konnotativ skillnad; struktur är något man är fast i, offer för; kultur är något man är medskapare av, upprätthåller.

  Ett annat exempel som kom upp men som vi inte utforskade på djupet var hur manligt dominerade sammanhang ofta beskrivs som ”domän”, medan kvinnligt dominerade sammanhang gärna beskrivs som ”arena”. Sug på det lite. En manligt dominerad domän. En social arena för kvinnor. Två olika sätt att beskriva en könsobalans, men med väldigt olika innebörd.

  Hon höll inte med om att patriarkat hade en negativ konnotation, men hon höll med om att det kan finnas de som uppfattar det så och att det kan finnas anledning att använda ett annat ord istället för att undvika att alienera när man diskutera. Jag föreslog ”könsrollssamhälle” vilket hon höll med om.

  Vilket leder till problem två med ordet patriarkat, att det bara beskriver en liten aspekt av samhället, formell makt. Könsrollssamhälle beskriver istället allt som har med könsroller och samhälle att göra, och är därför ett mycket mer inkluderande ord. Problemet här är givetvis att kvinnors privilegier i könsrollssamhället ligger utanför den formella makten och omfattas därför inte av begreppet ”patriarkat”, vilket skapar en bild av att män har gynnas att det traditionella samhället och kvinnor missgynnats. Det är givetvis fel. Män och Kvinnor har gynnats och missgynnats på olika vis på olika områden.

  Jag poängterade att formell makt har fått för mycket utrymme i jämställdhetsdiskussionen, och att man istället borde fokusera mycket mer på egenmakt, dvs individens möjlighet att forma sitt liv på ett sätt som han eller hon önskar. Det är ju själva kärnan av jämställdhet; och på det området är vi alla lika stora offer i könsrollssamhället. Det är liksom dess essens.

  Jag talade lite om den cherrypicking som artikeln uppvisade, den talade inte om kvinnors våld mot män, den talade inte om PAS, den talade inte om den oerhört viktiga reformen som ändrade vårdnadstvister i grunden, från idén om att det är bäst för barnet att ha bägge föräldrarna involverad i sitt liv till, om man hårdrar det något, att det bästa för barnet är att var med modern och hur feminismen stod bakom den.

  Jag talade också lite om strawmenargument. Och mycket annat som jag inte minns just nu. En rätt givande dag får jag säga, som trots allt lämnade en positiv känsla.

 17. @ Liberalen

  Jag vet åtminstone hur det kommer att se ut om 20 år om de får hållas.
  Facit har vi i Sovjet, DDR, Nordkorea och alla andra kommunistländer…..

 18. @Torstensson:
  Var ligger Rosengård? Följ utryckningsfordonen brukar vi skämtsamt säga Grin
  Tror inte risken att du blir ihjälslagen är så stor, snarare rånad på din mobil å andra sidan så pendlar busarna in till centrala Malmö för att råna så du kanske t.o.m. är säkrare på Rosengård än du är på Stortorget Grin

 19. Apropå punkt slut, inga ursäkter:

  Det är ointressant hur kort kjol hon hade. Hon blev våldagen!

  vs.

  Det är ointressant att båda har penis. Han blev skjuten!

  Man kan inte äta kakan och ha den kvar.