Jämställdistisk lista?
avatar

Hej!

Jag har blivit mailad om en lista som handlar om jämställdismernas grundprinciper. Nu är frågan vad ni jämställdister, eller andra som gillar jämställdism men inte vill kalla er det, tycker om punkterna?

Frågan var: “Stämmer detta? Är detta grundprinciper de flesta ’jämställdister’ skriver under på, kan de flesta jämställdhetsfrågorna falla in under dessa punkter eller fattas någon väsentlig/viktig grundprincip? “

 1. Könsneutral lagstiftning

 2. Fullständig jämställdhet omfattar både kvinno- och mansfrågor

 3. Mäns och kvinnors lika värde, all sexism och könsdiskriminering är förkastlig

 4. Kollektivt skuldbeläggande är oacceptabelt

 5. Pojkar och flickors kroppsliga och emotionella integritet ska säkerställas

 6. Kvinnor och män har rätt att bestämma över sin egen kropp

 7. Könsrollerna är ett resultat av kulturella och medfödda faktorer

 8. De könsliga normsystemen gynnar och missgynnar såväl män som kvinnor

 9. Utsatta män och kvinnor ska få jämställt stöd och likvärdig hjälp

 10. Genomsnittliga könsskillnader existerar men de individuella variationerna är betydande

 11. Kvinnors och mäns val att följa eller bryta mot traditionella könsnormer ska respekteras

Kommentarer

Jämställdistisk lista? — 83 kommentarer

 1. Pingback: Jämställdistisk lista? | UmeNytt.se - Nyheter Umeå Sverige - Nyhetsportal

 2. Jag är tveksam på att skriva under på punkt 3 orsaken är ”all sexism /../ är förkastlig”

  Orsaken är att mycket av det som idag kallas sexism är min humor man helst vill förbjuda. Min humor är till stor del under bältet-humor och om den får man tycka vad man vill.

  Det budskap jag ser från feministiskt håll är, menar jag, ofta ett försök att öka förtrycket av ”män/manligt” (som i detta fall, humor man kallar ”sexism”) och det är precis motsats mot vad jag vill uppnå. Jag kommer beskriva vad jag menar med förtrycket av ”män/manligt” närmare längre fram och det finns till viss del redan i genusbiblioteket här.

 3. Jag vill ta bort begreppet ’fullständig’ i punkt 2. Låter helt fel. Som att om man vill vara ”jättesuperduperfullständigt jämställd” så kan man inkludera lite mansfrågor också.

  Jämställdhet omfattar både kvinno- och mansfrågor. Punkt.

  Jag vill även lägga till att ”vår” jämställdhet inte bryr sig om utfall (pga 6,7,8,10 och 11) utan rättigheter och skyldigheter. Utfall kan endast möjligtvis vara en indikator på att någon särbehandling sker, inte bevis för detta. Det missas ofta i debatten (Senast av Anders Borg).

 4. Jag håller med om alla punkter utom punkt 7 och 10. De utgör ett onödigt fokus på kön, en slags dold sexism. Stryk dessa. Jag antar att de står med för att blidka dem ibland oss som är konservativa.

 5. Ta bort ordet ”fullständig” i punkt 2 och ordet ”sexism” i punkt 3 (eftersom dess betydelse är oklar). I punkt 10 skulle ja ersätta ordet ”men” med ”samtidigt som”. Fundera dock ännu på om du kunde baka in frågan om utfall någonstans. Det kan inte vara ett ändamål att utfallen ska vara identiska samtidigt som man på något sätt måste beakta att det förekommer snedvridna utfall, som man på något sätt måste förhålla sig till, men inte nödvändigtvis förändra. Jag ser t.ex. inget problem i att de flesta som arbetar inom barnomsorg är kvinnor och skulle nog knappast vara säker på att 50 % män är ett eftresträvansvärt mål, men samtidigt är det obetydliga antalet män inom barnomsorg defintivt ett problem som med all sannolikhet håller män borta från den sektorn.

 6. Jag är inne på Barfotas linje (som han inte uttryckt här, men som alla som följt bloggen är väl förtrogna med). Skriv om alla punkter så långt som möjligt så att kön överhuvud taget inte nämns.

  1. All lagstiftning skall vara neutral utan att ta hänsyn till grupptillhörighet individen inte själv aktivt valt.
  2. Redudant (se pt 1 o 3)
  3. Alla människor erkänns samma principiella värde från födseln, individen skapar under livet sitt eget värde genom sitt handlande.
  4. Kollektivt skuldbeläggande är oacceptabelt. Skuld (och ära) tillkommer individen utifrån dennes egna handlande.
  5. Individens kroppsliga och emotionella integritet ska säkerställas
  6. Individen har rätt till självbestämmande över sitt eget liv och sin egen kropp.
  7. Redundant (se pt 11)
  8. Redundant (se pt 11)
  9. (Offentlig) hjälp till individen skall ges utifrån befinitliga resurser och de faktiska hjälpbehov som finns.
  10. Redudant (se pt 11)
  11. Individen är fri att själv välja vilka roller han/hon vill anamma inom befinitliga ramar, och att utveckla och förändra de roller han/hon anammat.

  Det är inte så att jag är oenig med de punkter som lades fram, men jag vill generalisera dem och göra dem så allmängiltiga som möjligt. Punkterna såsom jag lägger fram dem innebär att de 11 ursprungliga punkterna mer eller minde följer med per automatik.
  Håller för övrigt med Ninni. ”Sexism” är ett alldeles för luddigt begrepp och behöver definieras ordentligt innan det används i ett sådant här sammanhang.

 7. @Dolf:
  Gissa vem som gav dig ”tummen upp”.
  Är på semester från debatt och problematiserings-hysterin, återkommer kanske om 5 år för att kolla läget Smile

 8. @barfota:
  Ante mig. Det var en attans långsemester du ägnar dig åt. Hoppas du snart tröttnar på att gassa dig i solskenet.

 9. Några snabba anmärkningar från mig.

  1. Ja, absolut

  2. Ja, defnitivt

  3. Ja men sexism är redundant här. Sexism och könsdiskriminering är samma sak, Vad som idag kallas sexism i den offentliga debatten hänvisar oftare till sexuellt relaterade saker än könsmässigt. Sexism blir då klagomål på allmänna könsskillnader och skämt om könsskillnader (Som Ninni påpekar)

  4. Ja, men inte organisationellt skuldbeläggande.

  5. Ja, men verkar vara samma sak som 3. Könsdiskriminering

  6. Ja, men verkar vara samma sak som 2. och 3.

  7. Otydligt, könsrollerna är att betrakta som kulturella. Kulturer är alltid en konsekvens av biologi och miljö.

  8. Otydligt, vad är ett könsligt normsystem? Könsroller är könsspecifika beteenden. Könsnormer är ”gender bias”

  9. Ja

  10. Ja och detta är den enda korrekta vetenskapliga definitionen. Alla andra hänvisningar är grundlösa.

  11. Ja men det sorterar under alla människors lika värde

  Bra lista av Mariel. Alltid nyttigt att finputsa detaljerna och få feedback från läsarna om de uppfattar formuleringarna på det sätt de menas.

 10. @Dolf
  Jag kan se problem med din formulering i punkt 1. Vi anpassar lagstiftning efter om individen är t.ex barn eller handikappad. Föredrar ”Könsneutral lagstiftning”.

 11. @Sam Vimes:
  Det finns säkert fler problem med mina punkter. De var spontanskrivna på någon minut, så det finns säkert flera saker som behöver finslipas och utvecklas.
  Hur som helst. På punkt 1 kanske man skulle få klargöra och definiera vad man avser med grupp. ”Barn” ser jag snarare som ett tillstånd än en grupptillhörighet.
  Och varför skall man anpassa lagstiftning efter om en person är handikappad eller ett barn?

 12. @Sam Vimes:
  En välskriven lag är allmängiltig och gäller alla. De tio budorden har faktiskt sina poänger. Man får t.ex. inte döda eller stjäla. Spelar ingen roll vilket kön man har, om man är gammal eller ung (barn), vit eller svart, handikappad eller frisk. Budet ”Du skall icke dräpa” behöver inte kvalificeras eller differntieas på något vis utifrån vem ”du” är. Den kan däremot behöva kvalificeras och differentieras utifrån situationella kontexter (dvs. vi gör t.ex. skillnad på om ett dråp är överlagt eller sker i självförsvar osv.)

 13. Efter korrigeringar

  Jämställdism

  … är tanken om kvinnor och mäns lika politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och skyldigheter.

  Följande punkter är grundläggande:

  1. Könsneutral lagstiftning

  2. Jämställdhet omfattar kvinno- och mansfrågor

  3. Rättvisa definieras som lika spelregler

  4. Mäns och kvinnors lika värde

  5. Kollektivt skuldbeläggande är oacceptabelt

  6. Pojkar och flickors kroppsliga och emotionella integritet ska säkerställas

  7. Kvinnor och män har rätt att bestämma över sin egen kropp

  8. Könsspecifika beteenden gynnar och missgynnar såväl män som kvinnor

  9. Utsatta män och kvinnor ska få jämställt stöd och likvärdig hjälp

  10. Kvinnors och mäns val att följa eller bryta mot traditionella könsnormer ska respekteras

  Såhär? Något som är helt galet/fattas?

 14. @Dolf:

  Barn kan vara rätt kassa på att köra bilar, te.x. Så vi låter dem inte ta körkort enligt lag innan (förhoppningsvis lämplig) ålder.

 15. Missade…kanske?…eller?

  5. Diskriminering och kollektivt skuldbeläggande baserat på kön är oacceptabelt

 16. @Sam Vimes:
  Bortsett från att man kan ifrågasätta åldersgränser som kriterium, så är det inte så att barn inte får ta körkort däför att de är barn, utan därför att de inte uppfyller de kriterier som ställs på en person som skall ta körkort.
  Attköra bil är villkorat med att man är kapabel att lära sig trafikregler, är kroppsligt kapabel att manövrera fordonet (innehar en viss längd, muskelstyrka etc), har en viss synförmåga och har en mognad som gör att man kan anförtros ett fordon. Ingen av dessa är strikt kopplade till en viss ålder. Alla åldersgränser är godtyckliga. En del borde aldrig få ta körkort, en del skulle kunna ta körkort långt innan 18 års ålder. Att man sätter en 18-årsgräns är bara ett bekvämt sätt att kringå svårigheterna med att avgöra (främst) mognadsfrågan på ett neutralt och rättvist sätt.
  Saker kan ha villkor förbundna med sig utan att man för den sakens skull differentiar lagen utifrån vem eller vad man är.

 17. Varje punkt kan behöva en bakomliggande diskussion/förklaring så man kam förstå intentionerna med listan. Denna diskussion fylls sedan med vetenskapliga argument.

  Nästa steg är att börja göra politiker nyfikna på detta men också att vi gör reklam för oss under typ mässor eller Almedalsveckan . Vi måste ha ett färdigt ”koncept” och kräva feedback på det från förtroendevalda. Deras svar ska sen bli offentligt på bloggen.

  Kan vi få med invandrarkvinnornas situation till den punkten om kroppar så får vi med oss sakine madon. Hon är garanterat jämställdist men har ännu inte vågat säga detta högt tror jag.

 18. @den som undrar:
  Nu är jag Barfotas advokat här, är diskriminering och kollektivt skuldbeläggande acceptabelt när det inte baserar sig på kön? Varför begränsa det till kön?

 19. @Dolf:
  Spöregnar och solen lyser lika mycket med sin frånvaro som sk. ”jämställdhet” för män och svenskar gör. Håller naturligtvis med dig… Varför begränsa det till kön och varför öht. bygga upp jämställdism med utgångspunkt från definitionen av jämställdhet som missbrukas å det grövsta genom att i jämställdhetens namn positivt särbehandla vissa grupper, med andra ord diskriminera andra grupper.
  Hoppas att jämställdisternas träff skall mynna ut i något vettigare och rättvisare för alla. Trött på att vara medfinansiär till alla dumheter som våra förtroendevalda och PK-media tar sig friheten till att driva igenom på folkets bekostnad.

 20. @Torstensson:

  Detta är inte tänkt som något mer än grundprinciperna, enkelt, anonymt och avskalat.

  @Dolf:

  Jämställdhet handlar om förhållandet män-kvinnor. Inte bästa källan men på Wikipedia står det…

  ”Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen.”

 21. Mina formuleringar hade skiljt sig åt på några punkter:

  1 Neutral lagstiftning utan hänsyn till kön, etnicitet, läggning, yrke, etc.

  2 jämställdhet för alla, oavsett kön, etnicitet, läggning, etc.

  3 jämlikhet för alla, oavsett kön, etnicitet, läggning, etc.

  5 Individens kroppsliga och emotionella integritet ska säkerställas.

  6 Alla individer har rätt att bestämma över sin egen kropp.

  7 Individens beteende är ett resultat av kulturella, betingade och medfödda faktorer

  8 Normer är ett annat ord för konsensus, en informell moralisk överenskommelse inom samhället. De normer vi har i samhället fyller en funktion för att det skall fungera smidigt i vår vardag. Detta gynnar och missgynnar alltid olika individer på olika sätt, då deras åsikter och agerande avviker från konsensus.

  9 utsatta individer skall få likvärdigt stöd och hjälp.

  10 Alla människor är individer, men om man delar in dem i olika grupptillhörigheter kan man statistiskt utläsa skillnader mellan dessa grupper.

  11 Individens val att följa eller bryta mot traditionella normer (konsensus) ska respekteras.

  Typ…..
  Jag är nog inte jämställdist när jag tänker efter, då jag vill ha samma förutsättningar och likhet inför lagen för ALLA. Svenskar som invandrare, män som kvinnor, rika som fattiga.

 22. Jag håller med Dolf. En lista som denna ska vara så allmän som möjligt.

  Det finns ingen anledning att göra den mer restriktiv än nödvändigt. Sedan är det upp till var och en att fylla den med innehåll. Framförallt bör man hålla den fri från allt vad normer och strukturer heter.

  Det betyder att de jämställdister som finner anledning att diskutera t.ex. könsnormer är fri att göra det utifrån sina egna värderinger och sin egen uppfattning om könsnormer, utan att göra det till en kritisk fråga. Själv så ser jag normen misandrin som en dominerande norm – elefanten i rummet. Jag ser till och med möjlighet för de som är feminister, framförallt på den ”liberala” sidan (inga namn – men en del av dem brukar berömmas på jämställdist-bloggar) att ta steget in i debatten.

 23. Bra lista!

  Utdrag från Wikipedia om sexism:

  Grunden till sexism ligger i den ideologiska eller religiösa föreställningen att naturgivna skillnader mellan könen ger dem skilda uppgifter i samhället.

  Märklig definition… Jag antar att ”naturgivna” betyder ”medfödda”. Huruvida sådana skillnader förekommer kan omöjligtvis vara en ideologisk fråga. Om de nu finns, och man samtidigt förespråkar meritokrati, vilket de flesta (och jag) gör, får man helt naturligt en statistisk skillnad i könsfördelning inom de områden där skillnaderna har betydelse. ”Skilda” uppgifter helt binärt får man knappast, men vem påstår det?

  Så ”sexism” kanske kan strykas i punkt 3, medan punkt 7 står kvar, utan att för den skull säga att de medfödda skillnaderna är av ”särartstyp”. Jag uppfattar att de många menar att skillnaderna inte finns när de inte är fullständigt bevisade, medan motsatsen av någon underlig anledning inte behöver bevisas. Detta är en orimlig ståndpunkt.

 24. Jag såg jämställdhetsministern Maria Arnholm på svt i morse där hon sa att den viktigaste jämställdhets frågan var pojkars dåliga betyg en fråga vi jämställdister drivit i många år jag gissar att feminister känner flåset i nacken av oss och för att feminismen inte ska tappa sin legitimetet känner sig tvingade att ta upp även diskriminering och problem som drabbar pojkar och män.
  Hon sa också att vi behöver en skola som även passar pojkar jag vet inte om det var en felsägning eller om hon förstått hur det ligger till eftersom hon med dom orden underkänner den feministiska retoriken som även hon själv spridit om antipluggkultur och att det är patriarkala strukturer som alenarådande ligger bakom pojkars dåliga resultat i skolan.
  Som om det vore en manlig norm att inte vilja lära sig vilket hela mänsklighetens historia visar med ett tydligt facit hur idiotiskt detta påstående är.

 25. @Nils:

  Det är alltså jag som undrar (och skrivit listan).

  @ alla

  Det finns en ”uppdatering” 14.30 (kompletterad 16.35) utifrån era synpunkter.

 26. @Kjell: Stora delar av dessa sidor på Wikipedia domineras av (i huvudsak manliga) feminister som helt implementerat könsmaktstänkandet som princip.

  Jag är förvånad att artikeln om antifeminism fått stå kvar som den är, men läser i diskussionen att även den försökt att saboteras. De har dock lyckats klämma in både Pär Ström o Pelle Billing i artikeln, dock endast tillsammans med RPM.

 27. @Kjell:
  Då är min ordbok bättre än wikipedia (misstänker att någon pk-feminist skrivit wikipediadefinitionen), där definieras sexism rätt och slätt som: åskådning enligt vilken könen har olika värde, och det är väl det som är kärnan i sexism. (jfr. samma ordboks defintion av rasism: åskådning som är baserad på föreställningar om att vissa raser är överlägsna andra)

 28. @Mars:

  Va? Igen? Men nu är det borta. På Roland Poirier Martinsson finns det ju källa men det har de (anti-antifeministerna eller antifeministerna?, det kvittar) inte lyckats gräva fram på PB och PS, väldigt fult.

  Här är källa på att de inte kallar sig antifeminister.

  PB: http://feministisktperspektiv.se/2012/01/27/antifeminism-pelle-billing-om-maktstrukturer-och-fortryck/

  PS: http://genusnytt.wordpress.com/2011/12/04/det-ar-jamstalldister-mot-antijamstalldister-inget-annat/

 29. @Mars:

  Har ingen aning hur man gör det, men gör så gott jag kan Smile
  …men om nån känner sig manad så go ahead

 30. Spöregnar och solen lyser lika mycket med sin frånvaro som sk. ”jämställdhet” för män och svenskar gör. Håller naturligtvis med dig… Varför begränsa det till kön och varför öht. bygga upp jämställdism med utgångspunkt från definitionen av jämställdhet som missbrukas å det grövsta genom att i jämställdhetens namn positivt särbehandla vissa grupper, med andra ord diskriminera andra grupper.

  Jag är ledsen men det här luktar brunt så det stinker om det. Om det här smyger sig in i Genusdebatten så kopplingen som Sveland med kompisar vill gör till den norske gutten komplett.

 31. @JonasBsson:

  Troligen är det färgblindhet och dåligt luktsinne som spökar för dig.
  Att vilja ha samma skyldigheter, rättigheter och lagar för alla är tydligen inte den nyans av brunt som du gillar. Skall vi kvotera bort färgen eller skall du sluta tramsa dig?

 32. @JonasBsson: Jag har ingen anledning att försvara någon annan än mig själv. Jag är så långt ifrån Sverigedemokrat man kan komma. Anser att positiv särbehandling är problematisk, oavsett vem det drabbar eller gynnar, vilket skulle göra en redan omöjlig röst än mer omöjlig.

  Du får fråga barfota själv vad han menar med det han skrev. Men rent allmänt är detta ett forum som diskuterar jämställdhets-frågor. Många av oss kommer från Pär Ströms o Pelle Billings bloggar, och vad gäller den punkten är det heller ingen tvekan i vad de stod heller. Att frågan av naturliga skäl dyker upp med jämna mellanrum och diskuteras, gör jag känner mig trygg i att så kommer det forsätta. Jämställdismen har i mina ögon mindre gemensamt med SD än Sveland själv.

 33. Jag tycker det är en bra lista jag skulle kunna skriva under på, även den uppdaterade versionen och de flesta alternativa förslag i kommentarerna.

 34. Hur kom SD in i den här diskussionen?
  …igen.

  Jämställdismen har i mina ögon mindre gemensamt med SD än Sveland själv.

  Det här förstår jag inte riktigt. SD är ju faktiskt det enda uttalat ickefeministiska riksdagspartiet. Så det är ju knappast helt irrelevant att prata om SD i fråga om jämställdism. Har du läst SD’s partiprogram om jämställdhet?

 35. Listan är bra i mina ögon.
  Helst skulle jag vilja ha en punkt som förordar en statlg kommission som tvingar fram en fullständig ekonomisk redogörelse för hur skattepengar har använts och används för feministiska och genusvetenskapliga aktviteter. Allt som satsats inom skola, universitet, för kommuna och statlga åtgärder och enskilda bidrag som betalats ut till diverse organisationer och privatpersoner. Miljarder kronor utan uppföljning i efterhand där någon nytta med satsningen har uppvisats samtidigt som hundratusentals ungdomar saknar arbete och gamla och sjuka har det värre än någonsin.

 36. @den som undrar:

  ”Jämställdism

  … är tanken om kvinnor och mäns lika politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och skyldigheter.”

  Bör i min mening förenklas till ”kvinnor och mäns lika rättigheter och skyldigheter”

  Den ursprungliga feministiska formuleringen (politiska, ekonomiska…) handlade om att peka ut traditionellt manliga områden som viktiga för kvinnor att få del av, medans traditionellt kvinnliga områden inte prioriterades att jämställa.
  Jämställdism ska inte bygga på förutfattade meningar om maktfördelning baserat på cherry-picking eller ignorera vissa obalanser i rättigheter/skyldigheter pga förutfattade meningar som utgår från några sådana inte existerar.

 37. Jag ställer personligen upp på det mesta, men funderar lite på syftet med listan.

  Är det bara tänkt att vara punkter som nästan alla jämställdister ställer upp på?

  Skall det ses som principer som jämställdister tycker att lagstiftare och myndigheter skall arbeta efter?

  Skall det strikt ha med jämställdism att göra och lämna övriga värderingar och allmän politik åt sidan?

  Mina kommentarer nedan åsyftar original-listan, även om jag ser en del förbättringar och ny numrering i listan från 14:30. Dolf har sammanfattat det bra, men jag ger en något annorlunda vinkling.

  7, 8 och 10 är bara konstateranden, hanteras av andra punkter vad gäller konsekvenser för lagstiftare och myndigheter, och kan strykas.

  Jag ogillar punkt 3 (4 i nya listan) skrivning med ”lika värde”, och det bör helt strykas då det är allmän-politiskt och inte specifikt jämställdistiskt. Formuleringen ”människors lika värde” är en floskel, och den svenska översättningen av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är felaktig. Det har tyvärr fått följdverkningar i svensk grundlag. Människors lika värde borde istället formulerats som att människor föds lika i värdighet, se exempelvis
  http://marcohelles.wordpress.com/2011/05/05/nar-en-feloversattning-blir-sanning/

  Övrigt under punkt 3 angående att sexism och könsdiskriminering är förkastlig kanske de flesta här ställer upp på, men jag tycker att det är väl allmän-politiskt för att vara med i listan. Jag kanske inte är jämställdist? Som liberal tycker jag alla skall kunna leva efter sina egna värderingar så långt som möjligt, även de som vill diskriminera på grund av kön. Lagstiftare och myndigheter skall dock inte ha den friheten.

 38. @barfota:

  Jämställdhet handlar om att könen, man och kvinna, ska vara jämställda, ha samma villkor och förutsättningar att göra sina egna val i livet. Att försöka göra det till en fråga om jämlikhet mellan ”svenskar” och invandrare och att påstå att ”svenskar” är förtryckta är så fel att liknar ingenting. Om man har Den ”fladdrande känslan i bröstet” så finns det mängder med andra grupper och partier som delar den känslan och som säkert tar emot med öppna armar.
  Jag anser att om Genusdebatten ska ses som en seriös debattör i jämställdhetsdebatten så ska den fokusera på jämställdhet mellan män och kvinnor. Punkt!
  Om en person missar ett jobb på grund av att någon annan könskvoteras in så har den personen blivit könsdiskriminerad. Om en person missar ett jobb på grund av sitt ursprung så har den personen också blivit diskriminerad men då är det ett helt annat forum man ska vända sig till.

 39. Här är ett förslag till en avslutande del

  Anledningar tillvarför könsmaktsordningen inte fungerar som analysverktyg.

  Under den punkten tar vi fram argument som dels krossar den feministiska analysen och dels pekar på vad som istället bör göras/testas

  Det finns politiker som är seriösa i mycket men just på denna punkt finns det få som är kunniga tror jag. Lägg därtill att alfamän gärna inte ser de problem som andra män har.

  Den listan behövs göras av Erik och Ulf . Sen måste Ninni eller nicket och bloggaren bittergubben göra finjusteringar i att få vacker melodi i språket.

  Mariels energi kan sen skapa en pdf av allt som vi sen paketerar snyggt och skickar till medborgarkontor samt politiker . Se det som att vi gör politikerna bättre och kunnigare, hur kan de säga nej till detta.

  Vi bör även skicka pdf-filen översatt på engelska till CNN fox news , dansk media etc. Jag kan nog få in det till fox.

  Det behövs sen göras snygga youtube -filmer därvid kortfattat smular sönder könsmaktsordningen och den innebörd den har. Vidare MÅSTE ni göra mer reklam för jämställdismen, gd bör ha det i sin banner. Varför finns det inte redan feta skyltar här på gd? Det lär locka hit sveland och den reklamen är bra.

  När det gäller bittergubbens inverkan så måste jag säga att han enligt min bedömning är en språklig mästare.

 40. @JonasBsson:

  ”Om man har Den ”fladdrande känslan i bröstet” så finns det mängder med andra grupper och partier som delar den känslan och som säkert tar emot med öppna armar.”

  Var det verkligen det mest genomtänkta du kunde komma på att skriva med tanke på att det är just den definitionen av sk. jämställdhet och den snömos du rabblar upp som jag inte likt vilken tillvand och hjärntvättad feminist som helst ställer mig bakom. Punkt!

 41. @den som undrar:

  ”Efter korrigeringar Jämställdism … är tanken om kvinnor och mäns lika politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och skyldigheter. Följande punkter är grundläggande:”

  Precis, eller på enklare svenska… åsikten att jämställdhet inte är en tävling i lidande och elände.

  1. Könsneutral lagstiftning

  Ja

  2. Jämställdhet omfattar kvinno- och mansfrågor

  Ja

  3. Rättvisa definieras som lika spelregler

  Ja

  4. Mäns och kvinnors lika värde

  Män och kvinnor skall ses som likvärdiga. Problemet vi har idag uppstår pga att feminister förväxlar equality med sameness

  5. Kollektivt skuldbeläggande är oacceptabelt

  Ja

  6. Pojkar och flickors kroppsliga och emotionella integritet ska säkerställas

  Ja, individfråga

  7. Kvinnor och män har rätt att bestämma över sin egen kropp

  Ja, individfråga. Individer bestämmer över sina kroppar, könets betydelse täcks upp av tidigare punkter.

  8. Könsspecifika beteenden gynnar och missgynnar såväl män som kvinnor

  Ja

  9. Utsatta män och kvinnor ska få jämställt stöd och likvärdig hjälp

  Ja, också det en individfråga

  10. Kvinnors och mäns val att följa eller bryta mot traditionella könsnormer ska respekteras

  Ja, även det en individfråga

  ”Såhär? Något som är helt galet/fattas?”

  Nja, det är egentligen för många punkter för några på slutet är ju egentligen täckta av de tidigare. Man kan säga att den andra halvan mestadels inte sätter upp nya riktlinjer utan beskriver specifika konsekvenser av dem som tidigare nämnts.

  Alltså vissa (särskilt de första) är jämställdismens ideologiska principer. Flera av de sistnämnda är det inte utan exempel på konsekvenser de principerna har på debatten. De jag märkt som ”individfråga” kan alla skrivas som samma punkt där resterande text enbart är exempel på vad det innebär.

  Sedan vill jag också vi i debatten förtydligar när människor som kommenterar listan vill ändra ÅSIKTER för att det är nåt galet och när de vill ändra FORMULERINGAR för att det låter fel.

 42. @Erik:
  Det är på pricken punkterna 1 och 2 som jag reagerar starkt emot. Här är min ”önskelista”.

  1: Helt neutral lagstiftning
  2: En ny definition av jämställdhet som omfattar alla medborgare
  3: Rättvisa definieras som lika (samma skyldigheter och rättigheter) spelregler
  4: Utgår
  5: Kollektivt skuldbeläggande är oacceptabelt
  6: Utgår
  7: Utgår
  8: Utgår
  9: Utgår
  10: Utgår

 43. @Dolf:

  ”Nu är jag Barfotas advokat här, är diskriminering och kollektivt skuldbeläggande acceptabelt när det inte baserar sig på kön? Varför begränsa det till kön?”

  För att ta en liknelse som alla kan förstå begränsar vi det till kön av samma orsak som det inte bara finns allmänläkare utan även hjärnkirurger. En hjärnkirurg är intresserad, specialiserad och fokuserad på sitt ämne. Hjärnkirurgen är precis lika mycket läkare som en annan mer allmän läkare men om hjärnkirurgen sysslade med en massa andra saker skulle det bli omöjligt att bli lika bra, bildad och kompetent på hjärnkirurgi.

  Det är precis likadant med Jämställdister: Vårt ämne är kön, vi arbetar inom jämlikhetsbranschen specialiserade på könsfrågor och ordet jämställdhet (gender equality) som jämställdismen härrör från definieras som jämlikhet mellan könen. Det kommer helt enkelt att behövas utbildade ”hjärnkirurger” specialiserade på kön för att få bort de destruktiva former av feminism som satt sig på hjärnan på samhället.

  Om de skall syssla med en massa andra saker samtidigt kan de inte vara lika effektiva på den här specifika uppgiften.,

 44. @barfota:

  Jag förstår vart du vill komma och ideolgiskt sympatiserar jag med stora delar av materialet men jag tror inte du tar hänsyn till vad som realistiskt går att göra. Har du verkligen som mål någon form av framgång eller seger?

  ”1: Helt neutral lagstiftning”

  Inte alls genomtänkt förslag. Även om man tycker det låter bra så är det omöjligt att genomföra. Alla grupper som berörs av förslaget har en egen lobby så istället för att försöka vinna mot EN lobby (den del av feminismen som är vårt fokus, nog så svårt) är ditt förslag att ta sig an ALLA lobbygrupper samtidigt och därmed ena dem mot oss. Det är ingen bra idé.

  ”2: En ny definition av jämställdhet som omfattar alla medborgare”

  Jämställdhet betyder jämlikhet mellan kön. Att vilja ha en ny mer allmän definition är som att vilja ha en ny definition av löpning som omfattar all friidrott. Vad du pratar om definieras ”jämlikhet” inte ”jämställdhet”. Jämställdhet är specialiserad jämlikhet. Det var genom att specialisera sig feminister fick makt.

  ”3: Rättvisa definieras som lika (samma skyldigheter och rättigheter) spelregler”

  Precis, men rättvisekamp kräver kompetens och på samma sätt som Zlatan inte kan bli lika bra på att göra mål om han även står målvakt samt sysslar med förvar och tränar alla tre lika hårt. På samma sätt kan personer som eftersträvar lika spelregler inte bli lika bra på att göra det mellan könen om de skall syssla med alla andra former också.

  ”5: Kollektivt skuldbeläggande är oacceptabelt”

  Ja, precis. Men även det ämnet kräver kompetens och ingen kan bli lika bra på att debattera kollektivt skuldbeläggande av kön om denna skall debattera alla andra saker också. Låt mig ta ett tydligt exempel. Dagens feminism har en stark kärna av personer som är emot begreppet hedersvåld som de tycker är rasistiskt. Detta försvagar feminismen för vad har rasism med feminism att göra tror du?

 45. @Torstensson:

  ”Här är ett förslag till en avslutande del. Anledningar till varför könsmaktsordningen inte fungerar som analysverktyg.”

  Mycket bra förslag, noterat.

 46. @Erik:
  Nu är du helt ute och cyklar Erik ärligt talat så tror jag det beror på att du är en ”gammal god feminist” som på allvar tror att ”den nya 5-10 vågen” av samma smörja skulle bli bättre. Du skriver ”Jämställdhet betyder jämlikhet mellan kön, som om jag inte vet vad skitdefinitionen jämställdhet betyder, men fattar inte du att det är just den betydelsen och tolkning som man måste ändra på om man vill komma fram till en ny jämställdhet som faktiskt är värt namnet och som omfattar mer än bara kön. Betyget på Genusdebatten blir samma som mitt betyg på Pelle Billings blogg m.a.o. ”feminism light” och feminism är ingenting jag vill ha i någon form.

 47. @barfota:

  ”Nu är du helt ute och cyklar Erik ärligt talat så tror jag det beror på att du är en ”gammal god feminist” som på allvar tror att ”den nya 5-10 vågen” av samma smörja skulle bli bättre.”

  Jag slösar inte tiden på argumentationsfel. Det borde du veta redan. Inte nog med att det där är ad hominem, det är även omvänd bevisbörda. Jag har inget behov att bemöta anklagelsen feminism när den som anklagar presenterar noll bevis.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem-argument
  ”ett osakligt argument och därmed ett argumentationsfel eller felslut inom retoriken som handlar om en argumentatörs karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan.”

  ”Du skriver ”Jämställdhet betyder jämlikhet mellan kön, som om jag inte vet vad skitdefinitionen jämställdhet betyder, men fattar inte du att det är just den betydelsen och tolkning som man måste ändra på om man vill komma fram till en ny jämställdhet som faktiskt är värt namnet och som omfattar mer än bara kön.”

  Nu vill du göra exakt samma sak som feministerna. Ni vill bestämma fram nya betydelser av ord, styra språket i riktning att motsvara egna behov. Men språket fungerar inte på det sättet. När feministerna insåg detta började de förespråka tvångsmetoder som hör hemma i diktaturer. För övrigt finns det redan ett ord för vad du beskriver: Jämlikhet

  När du pratar om hur vi måste ändra folks uppfattning av jämställdhet pratar du om exakt samma sak som feminister pratar om: Hur begreppen måste ”UTÖKAS” dvs beskriva saker sämre, vara luddigare och mindre precis.

  ”Betyget på Genusdebatten blir samma som mitt betyg på Pelle Billings blogg m.a.o. ”feminism light” och feminism är ingenting jag vill ha i någon form.”

  Frågan är inte om du vill ha feminism, frågan är om du vill ha vetenskap och realism. Att prata om hur vi måste ändra andra människors uppfattningar och attityder är just vad feminismen gjort i åratal, innan de gjorde det så var det Sovjetkommunisterna som förespråkade samma styrning av hur folk, pratar, tänker och uppfattar saker.

  Språkat fungerar inte så, vad du vill genomföra går inte att göra alls.

 48. @Erik:

  Grunddefinitionen på jämställdism blir väl när man verkligen kokar ner det endast ”Mäns och kvinnors lika rättigheter och skyldigheter”?

  Vad gäller kommentarer så tar jag mig friheten att ta till mig det jag vill (som jag uppfattar som klokt, genomtänkt och relevant) och låter resten vara. Så enkelt, avskalat och ”allmängiltigt” som möjligt och sen kan diskussionerna om innehåll/detaljerna fortsätta, bl a här.

  Här ytterligare en uppdatering (slutliga versionen?)

  Jämställdism

  … är tanken om kvinnor och mäns lika rättigheter och skyldigheter.

  Följande principer är grundläggande:

  1. Könsneutral lagstiftning

  2. Jämställdhet omfattar kvinno- och mansfrågor

  3. Rättvisa definieras som lika spelregler

  4. Mäns och kvinnors lika värde

  5. Diskriminering och kollektivt skuldbeläggande baserat på kön är oacceptabelt

  6. Könsspecifika beteenden gynnar och missgynnar såväl män som kvinnor

  …och vidare följaktligen att:

  7. Pojkar och flickors kroppsliga och emotionella integritet ska säkerställas

  8. Kvinnor och män har rätt att bestämma över sin egen kropp

  9. Utsatta män och kvinnor ska få jämställt stöd och likvärdig hjälp

  10. Kvinnors och mäns val att följa eller bryta mot traditionella könsnormer ska respekteras

 49. Punkt 9…

  Hur tänker du?

  Vadå ”jämställt stöd”?

  Varför kan du inte bara skriva:

  ”Alla utsatta människor ska ha rätt till samma stöd och hjälp oavsett grupptillhörighet”.

  …vilket för övrigt är helt överflödigt då du redan skrivit i punkt 1 att lagen ska vara könsneutral och i punkt 5 att man inte ska könsdiskriminera.

  Skriv då istället helt enkelt: ”Alla individer ska behandlas lika oavsett kön.”

 50. @Erik, @barfota och @hela högen
  När vi säger ”lagstiftning” utan att kvalificera den ytterligare, så gäller den alla utan vidare inskränkningar, och utgår från det som är minsta gemensamma nämnare, det som definierar oss alla. Att vi är människor, eller individer. Därför bör ett krav på neutral lagstiftning inte heller begränsas till någon specifik aspekt, för gör man det öppnar man dörren till acceptans av ojämställd (eller ojämlik, jag ids fan inte hålla reda på vad som anses vara vad) lagstiftning i andra sammanhang. Krav på ”könsneutral lagstiftning” är därför ett direkt uselt krav. Då släpper jag lika gärna kravet helt.
  Däremot är det helt befogat att tala om att lagstiftningen skall vara könsneutral på specifika punkter där den inte är det eller i sammanhang där det är relevant. Det är således vettigt att kräva att lagen som reglerar föräldraförsäkring skall vara könsneutral, för som vi vet så är den inte det, men andra grupper särbehandlas inte i det fallet (så vitt jag vet, jag är inte inläst på lagarna för föräldraförsäkring).
  Med andra ord, ”könsneural föräldraförsäkring”, visst. ”könsneural lagstiftning”, nej så fan heller. Lagstiftning skall vara neutral utan några som helst begränsningar, och för att citera JonasBsson: PUNKT!

 51. @Nils:

  För att jag liksom Erik tror att ”Det kommer helt enkelt att behövas utbildade ”hjärnkirurger” specialiserade på kön för att få bort de destruktiva former av feminism som satt sig på hjärnan på samhället.”

 52. @Erik:

  ”Jag slösar inte tiden på argumentationsfel. Det borde du veta redan. Inte nog med att det där är ad hominem, det är även omvänd bevisbörda.”

  Förlåt, inte meningen med personangrepp utan hade för mig att du vid något tillfälla själv sagt dig vara en före detta feminist. Ber om ursäkt för mitt övertramp, det skall inte upprepas.

  ”Nu vill du göra exakt samma sak som feministerna. Ni vill bestämma fram nya betydelser av ord, styra språket i riktning att motsvara egna behov.”

  NOPE… Men den som uppfinner något nytt har också rätten att både namnge och definiera sin upfinning.

  ”När du pratar om hur vi måste ändra folks uppfattning av jämställdhet pratar du om exakt samma sak som feminister pratar om: Hur begreppen måste ”UTÖKAS” dvs beskriva saker sämre, vara luddigare och mindre precis.”

  Nej Erik, jag pratar om att ”vi” måste ändra, däremot skapa någonting helt nytt.
  Med nuvarande inriktning (genus) på siten så blir det förvirrande och vilseledande att ni kallar er för jämställdister. Jag tror nämligen att gemene man (icke genus-hjärnkirurger) uppfattar ordet jämställdism som om att det står för jämställdhet på alla områden och inte bara mellan män och kvinnor. Många kan dras in i jämställdismen på samma vis som många kvinnor kallar sig feminister utan att kanske innerst inne veta vad de gett sig in på, troligtvis inbillar de sig att feminism = jämställdhet = jämställdhet för alla, inget kan vara mer fel. Byt namn till genusister eller något mindre vilseledande eller som jag föreslagit så många gånger… skapa något helt nytt, namnge och definiera det själva. Blir ”upfinningen” lyckad så accepteras det nya ordet utan omsvep, ordet Googla är kanske ett exempel på detta.

  ”Frågan är inte om du vill ha feminism, frågan är om du vill ha vetenskap och realism. Att prata om hur vi måste ändra andra människors uppfattningar och attityder är just vad feminismen gjort i åratal, innan de gjorde det så var det Sovjetkommunisterna som förespråkade samma styrning av hur folk, pratar, tänker och uppfattar saker.

  Språkat fungerar inte så, vad du vill genomföra går inte att göra alls. ”

  Du har fel Erik, frågan är just vad jag och andra vill ha som betyder någonting, det kallas för demokrati. Visst fan försöker ni jämställdister (precis som jag) att ”ändra andra människors uppfattningar och attityder” varför annars slösa tid på att skriva ett enda ord? Vetenskap och realism är väl två vitt skilda saker och när det kommer till realism, så är det realistiskt att jobba politiskt och målinriktat även för att driva igenom en så ovetenskaplig ”vetenskap” som t.ex. genusvetenskap.

  Men jag är inte här för att käfta med er eller såga er, jag är här för att ge mina synpunkter, sen kan den som finner det roande att kalla mig för brun, grön eller SD-anhängare, känner ”en doft” av det ena eller det andra fara och flyga vad mig anbelangar, jag vet vem jag är och vilka värderingar jag har.
  Nu råkar det inte bara vara jag som opponerar mig mot ”könsneutral lagstiftning” även dina kollegor och medskribenter dolf och Ninni är inne på samma linje, alltså med en helt neutral lagstiftning som syftar till att ingen fullt frisk och myndig människa skall kunna särbehandlas eller diskrimineras.

  Ja ja, nu skiner solen igen och jag återgår till min semester.

 53. Barfota

  Bättre ton nu Smile

  Jag har också varit feminist. Vi är många som vandrade i självhatets dimma.

 54. Skulle någon form av markering om att jämställdismen inte ser en 50/50-fördelning av kvinnor och män i alla delar av samhället som definition på jämställdhet, alltså att vi inte ställer krav på lika utfall?

 55. @Susanna:

  3. Rättvisa definieras som lika spelregler (inte lika utfall)

  Efter påpekande från Chade och Rick

  Hämtat från…

  ”Kvoteringsdiskussionen landar ofta i en fråga om rättvisa. Hur rättvisa definieras blir därmed avgörande för vilka åtgärder som bör vidtas. Är rättvisa detsamma som lika spelregler eller lika utfall?”

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-vill-jag-inte-krympas-till-ett-kon_8291886.svd

  Som du länkade till häromdagen, så Tack! Wink

 56. @Dolf: Jag e också inne på barfotas linje när det gäller lagstiftning. Däremot inte vårt forum. Det borde vara som en del utskott som e specialiserade, så som Erik kommer in på de med hjärnkirurgi… Men i lagboken så borde jämställdhet handla om alla och inte bara kön. Men man kan väl ha två listor i så fall Smile

 57. Liten fundering:
  Idag ser vi hur skolan anpassas för att gynna flickor vilket resulterar i att pojkarna missgynnas men eftersom det inte är uttalat för att gynna flickorna så skulle en genuspedagog utan bekymmer få in det beteendet i den listan som presenteras här eftersom det är samma regler som gäller för båda könen.
  Hur kommer man åt otyget med införandet av gemensamma regler där utfallet missgynnar ena könet indirekt?

 58. @Mariel:
  Tack. Erik är delvis inne på rätt linje med sin tanke om ”hjärnkirurgi och det är ni är alla jätteviktiga i arbetet med at smula sönder feminismen och dess vidriga ideologi, det är det ni är bra på och kanske det ni skall hålla er till så gör ni alla som vill ha en annan sorts jämställdhet som inte bara handlar om kön en stor tjänst. Att ni kallar er för jämställdister ser jag som ett stort problem och mer eller mindre vilseledande marknadsföring. Själva namnet ”jämstäldist” bara är en annan variant av ”jämställdhet” som tack och lov är befriad från feminism. Min absoluta synpunkt är att en ny jämställdhet skall vara enkel, rak, lätt att förstå och befriad från allt vad särbehandling och diskriminering heter, samma spelregler för alla, med andra ord… När och om man ansluter sig till något eller någon idé där delar av ordet jämställd/jämställdhet så är det just den ”nya jämställdhet” jag tjatar om man skall få, ingenting mer, ingenting mindre.

  Man skall alltså inte behöva vara akademiker, påläst, lägga ned tid på att analysera eller vara kunnig ”jämställdhetsspecialist” för att vara säker på vad man stödjer. Raka enkla puckar helt enkelt. Ni som har som hobby eller jobb att lägga massor med tid på att länka till, dissekera, analysera, vända och vrida på diverse rapporter, ordval, forskning och statistik kan aldrig aldrig någonsin bil företrädare för den stora massan som är mer intresserade av riktig jämställdhet, rättvisa och hur de får ihop jobb, ekonomi och sitt dagliga liv än om män bär kjol eller byxor. Jag är övertygad om att många liksom jag är så innerligt trötta på att genom vår skattsedel medfinansiera allt detta trams och alla särintressen som likt ett virus infekterar dagens sverige. Diskriminering ar alltid fel oavsett varifrån det kommer eller vem som drabbas.

 59. @barfota (semestervikarien rycker in):

  Man skall alltså inte behöva vara akademiker, påläst, lägga ned tid på att analysera eller vara kunnig ”jämställdhetsspecialist” för att vara säker på vad man stödjer. Raka enkla puckar helt enkelt. Ni som har som hobby eller jobb att lägga massor med tid på att länka till, dissekera, analysera, vända och vrida på diverse rapporter, ordval, forskning och statistik kan aldrig aldrig någonsin bil företrädare för den stora massan som är mer intresserade av riktig jämställdhet, rättvisa och hur de får ihop jobb, ekonomi och sitt dagliga liv än om män bär kjol eller byxor.

  Jag kan bara tala för mig själv, men jag har aldrig haft någon ambition att bli ”företrädare för den stora massan” i jämställdhetsfrågor. Eftersom min styrka är just analysen så är jag helt tillfreds med att hålla mig till den. Vi får alla försöka bidra på det sätt som vi själva känner oss bekväma med.

  Uppenbart behövs även andra personligheter för att det skall bli balans, men jag tycker själv att det börjar bli ganska bra drag i debatten från många håll.

  Det är skönt för mig personligen, eftersom jag har fullt upp med annat och egentligen inte hinner blogga alls. Jag tycker att det är förträffligt att det dagligen ramlar in fler välskrivna blogginlägg och kommentarer än jag själv hinner läsa.

 60. @Torstensson:
  Haha. Ja och ni är många som ställt till skit för alla andra skötsamma män och kvinnor, liksom någon annan skrev tidigare här så kommer jag aldrig heller att förlåta feminismen för all skada den åsamkat mig, min fru och mina barn. Däremot så är alla de som liksom du börjat komma till insikt på väg mot förlåtelse men ni har så mycket att återgälda, så jobba på allt vad ni orkar för det komma lång tid (om någonsin) att hjälpligt reparera den uppkomna skadan av feminismen. Alla har vi varit naiva, unga och dumma, en del dummare än andra Smile

  Ta hand om dig och trevlig sommar. Nu drar jag mig tillbaka igen för ett tag.

 61. @JonasBsson:

  I just ditt exempel kommer man åt det genom att betona funktion framför sociala värde. Skolan borde göra sitt bästa för att få barn att lära sig. Om det ger olika utfall må det vara så, men idag ger det olika utfall för att de aktivt undviker att göra sitt bästa för att pojkar ska lära sig.

 62. @barfota:

  ”Förlåt, inte meningen med personangrepp utan hade för mig att du vid något tillfälla själv sagt dig vara en före detta feminist. Ber om ursäkt för mitt övertramp, det skall inte upprepas.”

  Ingen fara, jag tar inte illa upp. Om nån attackerar mig så ignorerar jag bara den biten. Huruvida jag någonsin varit feminist hänger på hur man definierar feminism. Förstavågen skulle stämma på mig men förmodligen på de flesta andra också.

  ”NOPE… Men den som uppfinner något nytt har också rätten att både namnge och definiera sin upfinning.”

  Bara om namnen följer språkets konventioner. Exempelvis den som skapade motorcykel fick inte rätten att kalla det någon form av bil.

  ”Nej Erik, jag pratar om att ”vi” måste ändra, däremot skapa någonting helt nytt.”

  Vilket är precis vad som är närmast omöjligt att göra. Det mesta som sägs och görs idag är inte nya saker. Bara variationer av gamla saker.

  ”Med nuvarande inriktning (genus) på siten så blir det förvirrande och vilseledande att ni kallar er för jämställdister. Jag tror nämligen att gemene man (icke genus-hjärnkirurger) uppfattar ordet jämställdism som om att det står för jämställdhet på alla områden och inte bara mellan män och kvinnor.”

  Jämställdhet har aldrig gällt alla områden. Det finns ingen orsak för gemene man att tro ordet jämställdhet betyder något annat än dess praktik. Exempelvis jämställdhetsministern sysslar inte med klassfrågor, hon sysslar med könsfrågor. Jämställdhet handlar om kön.

  ”Många kan dras in i jämställdismen på samma vis som många kvinnor kallar sig feminister utan att kanske innerst inne veta vad de gett sig in på, troligtvis inbillar de sig att feminism = jämställdhet = jämställdhet för alla, inget kan vara mer fel.”

  Feminism är en politisk rörelse och Feminism betyder alltså vad än den politiska rörelsen för tillfället står för – agendan som sätts av ledarna. Jämställdhet å sin sida är en ideologisk ståndpunkt. Innebörden av jämställdhet har inte ändrats, feminismen har ändrats. Kvotering var mer lockande än jämställdhet, kvinnlig överordning var mer lockande än jämställdhet.

  ”Byt namn till genusister eller något mindre vilseledande eller som jag föreslagit så många gånger… skapa något helt nytt, namnge och definiera det själva.”

  Det finns ingen orsak att försöka skapa helt nya politiska ideer idag. Det västerländska samhället har ägnat 100-tals år att testa och korrigera politisk teori. Douglas Fukuyama skrev till och med en bok om det ”The end of history”

  ”Blir ”upfinningen” lyckad så accepteras det nya ordet utan omsvep, ordet Googla är kanske ett exempel på detta.”

  Google-motorn är ingen ny uppfinning. Det är samma sak som fanns tidigare fast lite bättre. Skillnaden var så liten att inget av de företag som ägarna ville sälja Google-motorn till ville köpa den. Excite fick chansen att köpa Google för 1 miljon dollars och sade nej. De bägge skaparna tvingades hitta finansiärer och skapa ett eget företag. När sedan marknadsledande AltaVista började med reklambanners gick massiva mängder användare över till Google.

  ”Du har fel Erik, frågan är just vad jag och andra vill ha som betyder någonting, det kallas för demokrati.”

  Språk styrs av något som vi närmast kan kalla funktionalistisk demokrati. Den demokratiska delen innebär folk ”röstar med fötterna” den funktionalistiska delen innebär att framröstade ändringar måste vara praktiska.

  ”Visst fan försöker ni jämställdister (precis som jag) att ”ändra andra människors uppfattningar och attityder” varför annars slösa tid på att skriva ett enda ord?”

  Feminister skiljer på människors attityder och deras handlingar. När jag skriver om människors attityder är det exakt samma sak. Jag försöker inte ändra människors attityder, jag försöker visa människor vilka attityder de egentligen har – kontra dem de säger de har.

  ”Vetenskap och realism är väl två vitt skilda saker och när det kommer till realism, så är det realistiskt att jobba politiskt och målinriktat även för att driva igenom en så ovetenskaplig ”vetenskap” som t.ex. genusvetenskap.”

  Genusvetenskap skiljer på ansträngningar och resultat. Det gör inte jag. Genusvetenskapen är sålunda helt orealistisk, de förespråkar ett samhälle som överhuvudtaget inte kan existera eller fungera. Det är just för att skiter i realism som de kan bortse från det.

  ”Men jag är inte här för att käfta med er eller såga er, jag är här för att ge mina synpunkter”

  Därav ”debatt” i Genudebatten Smile

  ”Nu råkar det inte bara vara jag som opponerar mig mot ”könsneutral lagstiftning” även dina kollegor och medskribenter dolf och Ninni är inne på samma linje, alltså med en helt neutral lagstiftning som syftar till att ingen fullt frisk och myndig människa skall kunna särbehandlas eller diskrimineras.”

  Jag har aldrig sagt mig vara emot neutral lagstiftning. Jag har sagt att fokus för jämställdismen måste vara på könsneutral lagstiftning för det är svårt nog att bemöta den specifika lobbygrupp som förespråkar könsspecifik lagstiftning (feminismen) om vi skall bemöta fler lobbygrupper samtidigt blir det enbart svårare.

  ”Ja ja, nu skiner solen igen och jag återgår till min semester.”

  Trevlig semester barfota, skål i nåt gott!

 63. @Johan Grå:

  Jo, ja… du skriver just det jag menar men, och nu böjar jag undra över min egen läsförståelse, var kommer det in i de 10 ”budorden”?
  Om jag t.ex. skulle riva ut min toalett och ersätta den med en pissoar så skulle jag få klagomål från den kvinnliga delen av familjen men jag skulle då kunna gömma mig bakom att det är jämlikt eftersom alla fick använda samma pissoar…. Jo, jag vet att den haltar rätt ordentligt men det är just så det fungerar i skolan. Man inför projektundervisning som är bevisat att det missgynnar pojkar men man gömmer sig bakom att ”allt drivs i projekt idag och de måste lära sig” och att pojkarna inte försöker hårt nog.

 64. @JonasBsson:

  Undra inte över din läsförståelse, det är jag som är otydlig. Jag tror inte en jämställdistisk lista löser problemet, som bäst begränsar den det. Den kan lösa delproblem som att man satsar pengar på skolor där flickor kommer efter pojkarna men inte vice versa. Den kan inte lösa de övergripande problemen.

 65. @JonasBsson:

  Det kan kanske komma in genom att man diskuterar skolan som en kvinno- OCH mansfråga, och genom att det finns könsspecifika beteenden som gynnar och missgynnar både flickor OCH pojkar, samt diskuterar vad lika spelregler innebär ur flickor OCH pojkars perspektiv, och hur lika spelregler kan se ut då det inte är hugget i sten vad olika utfall beror på?

 66. @Mariel:
  jag är grön på att forumet först och främst handlar om könsaspekten, det heter ju ”genusdebatten”, men skall vi börja diskutera politiska manifest och liknande finns det ingen anledning att begränsa det till kön och genus, tvärtom. Om man tittar på det politiska så lider ju inte bara SD, utan också PP och Fi av att de förknippas med väldigt begränsade frågeställningar. Något som jag tycker är synd när det gäller PP, som hade kunnat brädda sig genom att föräankra sina frågor i den personlig integriteten och sedan bygga vidare på det även i andra frågor som idag är orelaterade till dem de nu driver.

 67. @JonasBsson:
  ”Hur kommer man åt otyget med införandet av gemensamma regler där utfallet missgynnar ena könet indirekt?”
  Det gör man förstås inte. Problemet där är inte reglerna i sig själva, utan den avsikt som ligger bakom att man anammat regler. Men kan alltid införa regler som är neutralt formulerade med gynnar en viss grupp före en annan. Precis som man kan utnyttja regler på ett oärligt sätt. Det är en etisk/moralisk fråga. Inga regler i världen kommer till rätta med den saken om inte de som reglerna avser själva harmoniserar mentalt med reglerna. (jfr. t.ex. med frågor som filesharing och skattefusk och fortkörning. Det är olalgligt, men ”alla” bryter mer eller mindre regelbundet och öppet mot dessa lagar eller försöker kringgå dem på olika sätt.)
  Att lagar och regler är neutrala är inte tillräckligt för att få jämställdhet/jämlikhet, men är ett absolut nödvändigt första steg. Utan neutrala regelverk blir det i praktiken omöjligt att få en äkta neutralitet (såvida man inte helt enkelt skiter i reglerna).

 68. Problem och problem…

  Dagens skola missgynnar både pojkar och flickor. Den missgynnar dock pojkarna mer varför flickorna får bättre betyg ÄN POJKARNA. Inte bättre betyg än tidigare. Förr var undervisningen bättre för både pojkar och flickor. Dock var pojkarnas resultat ÄNNU bättre än flickornas. Var det ett problem? Feministvänstern tyckte det.
  Nu är de tydligen däremot nöjda.

  Klassisk socialist-rättvisa. Hellre en situation där alla har det lika dåligt än en situation där alla har det olika mycket bättre. Hört talas om ”relativ fattigdom” någon gång? Det betyder i klartext att man erkänner att alla har det jävligt bra men att några har det ännu bättre. Problemet…? Det enda problem jag kan hitta är att det renderar socialismen irrelevant.

  Kan man inte klaga på att man har det dåligt ställt, kan man ju alltid klaga på att någon annan har det bättre ställt.

 69. ”Genusflummets” försök att göra sig märkvärdiga på ”jämställdhet(läs som att det är ett rent feministiskt(nazistiskt?) försök på att förnekaka sig och göra renlightesbad från rendan ”gamla synder”)” kan kallas det som kommer fram av Genusdebatter och därutöver ingenting.
  ”Besserwisser mentalitet” kommer alldrig att ta slut?
  Tur som är får man ta det som det är:”Skithus” läsning på sin höjd med ”Genus-pissoarers”

 70. @barfota (semestervikarien rycker in): Mm du kan ha en poäng i det. Att jämställdhet inte borde syfta till kön (men som det gör idag) utan till mellan Alla. Så kan ju det finns speciella inriktningar. Genus-jämställdhet, etnicitet-jämställdhet, osv. Och så hade vi kunnat kalla oss för genusisterna Wink

 71. @Mariel @Dolf @barfota o.s.v…

  Konsten att söndra och härska. En grupp som enas kring en fråga är många gånger starkare än en som splittrats på grund av att de fått för sig att de måste tillfredsställa allas önskemål.

  Styrka = 1 ^^ ( 1 / Antal åsikter )

  http://www.youtube.com/watch?v=gb_qHP7VaZE

  (måste lära mig hur man bäddar in en video)