Hyckleri, dubbelmoral och självmotsägelser – Stephen Hicks Special
avatar

För många år sedan när filosofen Stephen Hicks (Postmodernismens förklaring) föreläste på ”Institute for Objectivist Studies” så presenterade han åtta av de tydligaste självmotsägelserna i den postmoderna vänsterideologi vars effekter han studerade och kommenterade. Här är ursprungskällan, men allt finns i inlägget så ni behöver inte se videon om ni inte vill.

En av de stora skillnaderna mellan ideologi och vetenskap är att vetenskap ändras efter nya upptäckter medan ideologier ofta betraktar samma ideer som lika högaktuella år efter år. Låt oss därför kontrollera hur väl de här påståendena stått sig med tiden. Har man ändrat något som vetenskapen alltid måste göra eller är det som var sant då lika sant idag?

Påstående 1: All sanning är relativ

Men postmoderna akademikers egna påståenden om världen är sanna. De ser saker som de egentligen är.

Påstående 2: Kulturrelativism och mångkultur, alla olika kulturer skall respekteras

Å andra sidan förbehålls uppenbarligen ständigt rätten att leta sätt att diskutera på vilket sätt vit västkultur är destruktiv och dålig.

Påstående 3: Alla värderingar är subjektiva

Förutom värderingar som sexism, rasism och liknande som de tycker är objektivt onda. Pröva att byta ut ordet ”ond” mot ordet ”hat” och se vad som händer.

Påstående 4: Teknologisk och industriell utveckling är destruktiv.

Men när andra inte har tillgång till dem är det orättvist och alltså vill man ha mer av dem. Det här sättet att tänka ledde spioner att ge atombombsteknologi till Sovjetunionen under det kalla kriget. Å ena sidan tyckte de att det var fel med kärnvapen, å andra sidan såg de till att de blev fler.

Påstående 5: Tolerans är något fint och bra medan dominans är något fult och dåligt

Det måste vara därför vi ser alla sektorer som nyvänstern styr utmärkas av politisk korrekthet och 0% tolerans mot andra. Läs Ann-Charlotte Marteus text ”Från censor till avfällning”. Nyvänstern har den här fascinerande förmågan att tycka deras egen dominans inte är dominans alls. Bara någon skriker ”hate speech”, ”racist” eller ”fascist” så är egen dominans något fint och bra. Gapande av den sorten har getts namnet Virtue-signaling.

Påstående 6: Västvärlden är rasistisk

Men de vet mycket väl vet att det närmast uteslutande är i länder och områden dominerade av västerländska ideer som rasism mot utlänningar anses fel. Det vet nyvänstern också. Under en längre tid har de därför omtolkat rasism från ”diskriminering pga etnicitet” till att enligt dem själva betyda ”diskriminering pga makt. Fast av allt att döma inte någonstans de själva har makt.

Påstående 7: Västvärlden är sexistisk

Men de vet mycket väl att det närmast uteslutande är i länder och områden dominerade av västerländska ideer som sexism mot kvinnor anses fel. Det vet nyvänstern också, under en längre tid har de därför börjat skylla all utländsk sexism mot kvinnor på vita män. När utländska män beter sig illa är det pga att vita män är rasister, dessutom har vita män inte 0% sexism och utan absolut perfektion, vem är de att klaga?

Påstående 8: Västvärldens kapitalism är orättvis och grym mot underklassen

Samtidigt vet de mycket väl att underklassen har bättre materiella tillgångar, fler rättigheter och större möjligheter att förverkliga sig i kapitalistiska västländer än i länder med något annat system. Påfallande stor del av dem flydde själva till västvärlden för att få de möjligheterna. Varför så många invandrare försöker förvandla västländer till landet de flydde från kan man bara undra över.

Som avslutning

Det finns mer att säga om det här. Ursprungligen planerade jag att lägga in de här åtta påpekandena i ett annat längre inlägg men de tog helt enkelt för mycket plats. För att undvika att de förskjuter fokus så beslöt jag mig att publicera dem separat.

Dessa självmotsägelser måste man helt enkelt känna till innan det går att ha en diskussion om dagens händelser.

 

 

 

 

Kommentarer

Hyckleri, dubbelmoral och självmotsägelser – Stephen Hicks Special — 5 kommentarer

 1. Din sista punkt är mycket värd att reflektera över. Utan att själv ha någon bestämd åsikt så lutar jag dock mot att det handlar om en form av mindervärdeskomplex. I och för sig begåvade människor från främst MENA har insett att de mött en vida överlägsen civilisation när de hamnat i Väst. I stället för att ta sig för vad detta kulturella ymnighetshorn erbjuder går de i baklås när de inser hur stagnerade deras ursprungländer är. Eftersom de inte förmått att helt frigöra sig från det starka kollektivistiska tankegods som genomsyrar deras ursprungskultur tolkar de erfarenheten som att de själva vore individuellt sämre än folk runtomkring dem. Vänstern erbjuder som bekant en utmärkt plattform för den här sortens karaktärer.

 2. Hej.

  Inte mycket att tillägga annat än att den som inte läst den boken varmt rekommenderas att göra så, helst på engelska. Alternativet är att läsa postmodernisternas egna olika skrifter, med start på sextiotalet och framåt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 3. Pingback: Skall antipositivistiska påståenden om övergrepp betraktas som riktig vetenskap? | Genusdebatten

 4. Hej!

  Intressant läsning. Vissa påståenden känns dock inte vattentäta.

  Påstående 1. ”De ser saker som de egentligen är”.
  Visst, men övertron på vetenskapen är lika gammal som vetenskapen själv. Dessutom är vetenskap en metod, ett sätt att uppnå förståelse, befarar att du genom ditt resonemang gör om den till en ideologi.

  Påstående 2. ”Vit västkultur destruktiv och dålig”
  Kritik väger aldrig tyngre än de som yttrar den. Då västvärlden gör ett ypperligt jobb med att centralisera sitt globala inflytande är kritiken mot dess agerande överlag tandlöst. Dessutom väljer väst allierade utifrån funktion och syfte, aldrig ideologi, se tex Saudi eller Israel. Hyckleri? Kanske inte fullt trovärdigt att spela ”sårad och kränkt” över kritik som likväl faller på döva öron.

  Påstående 4. ”Å andra sidan såg de till att de blev fler”
  Bägge sidorna ägnade sig åt precis samma vapenhets under kalla kriget. Den som initierade och slutligen fick till stånd en nedrustning var ju knappast Reagan. Att Sovjet gjorde det i desperation pga tomma kassakistor bör inte heller förnekas.

  Påstående 5. ”Dominans är något fult och dåligt”
  Ja, om man inte ser positivt på ”upplysta despoter” så rimmar inte dominans väl med västvärldens påstådda kärlek för jämlikhet, frihet och demokrati.

  Påstående 7. ”0% sexism och utan absolut perfektion, vem är de att klaga?”
  Det vore absurt att ställa väst inför ett krav på nolltolerans för sexism. Dock ser vi allvarliga folkhälsoproblem som följd till vår moderna syn på sexualitet och genus. Medan våra unga flickor skär sig av ångest i väntan på sin tid hos plastikkirurgen håller västmedia debatt om kvotering för styrelserum. Lika bakvänt som SDs förbud mot brunskjortor på partimöten. Varför skulle ett icke nazistiskt parti behöva ett sådant förbud?

  Påstående 8. ”Större möjligheter att förverkliga sig i kapitalistiska västländer”
  Jo, det går ju jättebra för det kapitalistiska maskineriet som helt regleras av marknadskrafter utan något som helst beroende av räddningspaket och dylikt. Nä, begreppen kapitalism och kommunism har ingen plats i diskussionen då ingen av dem överhuvudtaget har provats i verkligheten. För visst kan vi enas om att Sovjets brutala exploaterande av sitt folks blixtsnabba modernisering inte på något sätt gynnade någon annan än eliten? Alltså grundtanken kring ägandet av produktionsmedel skrotades omgående. Eller att kapitalismen alltid ser till att ha skattepengar som säkerhetsnät för att köpa sig ur kriser? Sådana röda, smutsiga socialistiska pengar som inte hade behövts betalas in överhuvudtaget om bara den fria marknaden med dess moraliskt oklanderliga industriledare bara fick agera fritt.

  Självförverkligande i all ära men konsumtion som religion känns inte särskilt förverkligande, snarare hämnade och bedövande.

  Vet inte om du orkat läsa men jag bugar och tackar för ordet likväl.

  Allt gott / Simón

 5. @Simón:

  Nä, begreppen kapitalism och kommunism har ingen plats i diskussionen då ingen av dem överhuvudtaget har provats i verkligheten.

  Självklart har båda provats i verkligheten. Eller menar du att inget ekonomiskt system har provats i verkligheten förrän man lyckats genomföra det till 100%? Vad skulle det ens innebära beträffande kapitalism? Att t.ex. sexuellt umgänge endast sker mot betalning?