Globalism vs Nationalism
avatar

Brasklapp: Eftersom det är jag som skriver så hamnar inlägget naturligt i SD:s politik, men läs det gärna ändå som en allmän betraktelse över globalism kontra nationalism. Smile

Inledning

Den politiska konfliktlinjen av idag handlar inte så mycket om höger och vänsterpolitik. Den avgörande konfliktlinjen går istället mellan globalism och nationalism: två olika sätt att se på hur världen bäst organiseras.

Globalism är centralisering av ekonomisk och politisk makt till global nivå. Det är en pågående process där det nationella självbestämmandet successivt förs över till internationella organ, t.ex. EU – just nu vill man införa en EU-skatt. Denna process, som sker o skett med ett litet steg i taget, innebär att en liten global maktelit har får allt mer makt på bekostnad av den nationella suveräniteten och demokrati.

Nationalister ser det omvända som önskvärt, decentraliserad makt för ökad nationell suveränitet och demokrati.

Jag kommer att ge min förklaring i form av en liknelse med en bostadsrättsförening, där varje lägenhet motsvarar en nation.

Världens som en bostadsrättsförening

Globalism innebär då att uppe i den flådiga vindsvåningen, avskild (fysiskt eller ekonomiskt) så de slipper konsekvenserna av förd politik, bor makteliten. Denna maktelit bestämmer hur du (nationen Sverige) ska möblera och renovera din lägenhet. Det är en maktelit som struntar högaktningsfullt i folkets vilja oavsett vad det handlar om. De visar, om och om igen, prov på bristande demokratisyn – genom #DÖ, grundlagsändring mer eller mindre bakom ryggen på folket, att man ”inte kan samarbeta med ett parti” pga inställning till NATO och EU (SD anser frågor av en sådan tyngd ska avgöras i folkomröstningar) eller varför inte klassikern Margot Wallström om Lisabonavtalet:

Vidare bestämmer de att andra har rätt att bosätta sig i din lägenhet och äta av din mat, inga stängda dörrar till ditt hem. De skänker – mer eller mindre utan motkrav – bort andelar av din lägenhet (medborgarskap). Denna maktelit går så långt att de, med dina pengar, budar mot dig om de få sovrum som finns i din lägenhet. Man har aktivt, med signalpolitik, lockat människor att migrera hit för den fullt mänskliga drömmen om ett bättre liv. Har de nya invånarna seder och bruk som inte är kompatibla med de gamla invånarnas seder och bruk, så ska de gamla invånarna acceptera det och le vackert, annars används skattemedel för att betala skadestånd för ”kränkning”.

Som ett resultat av EU:s, och i synnerhet Sveriges, politik står vår lägenhet med ”utmaningar” som är system- och statsbildningshotande.

Nationalism är som känsla en naturlig kärlek till sitt land och sitt hem. Politiskt innebär nationalism att varje lägenhet med dess invånare bestämmer över och ansvarar för sin lägenhet och dess utveckling. Det står inte i motsats till, vilket globalister gärna vill försöka inbilla folket, att samarbeta eller handla med andra lägenhetsinnehavare. Man behöver inte vara gift med sin granne för att underhålla fasaden eller, för den delen, hjälpa andra lägenheter när människor där lider i nöd.

I SVT:s program Idévärlden sändes ett avsnitt om nationalism. Det är ett riktigt bra program som jag varmt rekommenderar. Se det gärna mer än en gång för detta är viktig information i vår samtid.

Statsvetaren Katarina Barrling säger [ca 27:30]:

Jag tror det är väldigt viktigt [… med] nyanserna, att nationalism är en term som kan täcka in ganska många olika begrepp, som har helt olika innebörd.[…] I den svenska kulturen så har nationalism, ordet nationalism, har väldigt negativa konnotationer och man ser ofta sammansättningen ”aggressiv nationalism” och det är nästan så att de där har vuxit ihop. Men nationalism kan ju vara något annat också.

Och det kan ju vara just den här … det finns ju en paradox i nationalismen så till vida att det är både en förmåga att se längre än det egna staketet, att kunna visa solidaritet med något mer än den egna familjen eller byn men det är samtidigt ett gränssättande och jag tror att det där speglar två grundläggande behov hos människan.

Som Katarina Barrling sa, man måste se nyanserna då det finns många olika sorters nationalism och dessa har helt olika innebörd. Ur Sverigedemokraternas principprogram, s. 13:

Sverigedemokraterna ställer sig bakom dessa grundläggande nationalistiska principer, men vår definition av nationalismen innehåller också flera andra viktiga beståndsdelar.

Sverigedemokraternas nationalism är demokratisk. Vi tar avstånd ifrån alla former av nationalism som inte vilar på demokratisk grund och menar att demokratin och nationalismen kompletterar varandra. Demokratin har vuxit fram inom ramen för fria och självständiga nationer och nationalstater och demokratin har i sin tur också bidragit till att stärka gemenskapen och minska konflikterna inom nationen.

Sverigedemokraternas nationalism är universell i den bemärkelsen att vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande frihet och samma rättigheter som vi kräver för vår egen nation.

Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.

Demokratisk, universell, öppen och ickerasistisk – det är receptet på en sund nationalism. Notera att detta inte står i motsats till invandring – Sverigedemokraterna är inte per se motståndare till invandring, än mindre invandrare. Sverigedemokraterna har aldrig varit ett enfrågeparti – SD är motståndare till en, för lägenheten, ansvarslös politik oavsett område. Att invandringsfrågan har dominerat beror på att ansvarslösheten, för att inte säga galenskapen, i den frågan påverkar hela vår lägenhet negativt samtidigt som det underminerar vår möjlighet att hjälpa människor i andra lägenheter när de lider nöd där (hjälp i närområdet).

Historikern Lars Trägårdh säger [ca 45 min.]:

Vi i Sverige kanske inte reflekterar så mycket över det här för att vi är en av få länder som haft en väldigt stabil statsbildning under väldigt lång tid. Vi tar vissa saker för givet vi tar för givet att vi har hög tillit, vi har förtroende för våra institutioner och vi tar för givet att vi har den här statsbildningen. Vi har liksom inte haft några revolutioner, vi har inte haft några frihetskrig …. Alltså, vi är inte jämförbara med norrmän, amerikaner eller fransmän i det här avseendet. Det gör också att vi har ett aningslöst förhållningssätt till detta som vi då tar för givet. Problemet är bara att vi kan inte ta det för givet.

Hur kunde det bli så här?

När fasorna från andra världskriget o förintelseläger kom ut i ljuset så förfasades världen över ondskan. Och skulden för att det blev så lades på ”nationalism” och det skulle aldrig få hända igen. Men då kastade man ut barnet med badvattnet och drog iväg rakt åt andra hållet och skulle rasera alla gränser och nationer. Men problemet var inte nationalism i sig utan rasbiologisk grund och totalitarism, det är farlig oavsett vilken ideologi man blandar in det i. Resultatet av denna panikreaktion är globalism: en ideologi med totalitära drag.

Grattis till mänskligheten!

Globalisterna – som dominerat politiskt under decenniet – vill behålla sin makt och därför präglas ”debatten” av fula epitet, lögner, floskler och plattityder då fakta och saklig debatt t.ex. Sverigesamtal hade ”gynnat SD”.

Det här sker i hela västvärlden; genom en demonisering av alla som reser sig mot globalismen sår man split bland folket och försvårar så att bli utkonkurrerade enligt demokratins spelregler. Globalisterna har ekonomiska muskler till att betala ”experter” vars uppdrag är att demonisera åsiktsmotståndare genom att ensidigt ”granska” just detta parti. Oavsett vilket parti man hade ”granskat” med de förföljelsemetoder EXPO och Inte rasist men… använder så hade man hittat uttalande liknande ”tjusiga tjejerna” (notera att han inte använder uttrycket ”tjusiga tiggarkvinnor” vilket Aftonbladet gjorde gällande i sin rubrik.) – därför att partier består av politiker, dvs. människor och människor felar. Detta ”granskningsförfarande” har möjliggjort att man kunnat köra över folkets vilja i en demokrati under decennier.

Blåsippans väg – vägen mot ett sammanhållet land

Margit Silberstein intervjuar Lars Trägårdh i programmet Rakt på, även det värt att lyssna på. Lyssna på det han berättar om vikten av ”en berättelsen om Sverige” som han menar idag ”är förvirrad” och skillnaden mellan mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter och att dessa är väsensskilda. Han tar upp även detta med att det vi står i är en reaktionen på andra världskriget.

När man säger att Sverigedemokraterna inte har samma Värdegrund™ så är det korrekt. SD gör skillnad på mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter och anser att dessa är väsensskilda. SD vill göra större skillnad mellan att vara och inte vara medborgare i Sverige genom att införa en bonustrappa för att få tillgång till välfärdssystemet och man vill ha hårdare krav för att bli medborgare och så uppvärdera värdet av medborgarskapet.

I en riksdagsdebatt säger Åsa Eriksson (S):

Då gör det mig orolig att Sveriges största oppositionsparti i riksdagen har inlett samtal med Sverigedemokraterna i olika frågor. Sverigedemokraternas politik, som går ut på att göra skillnad på människor, att sätta Sverige och svenskar först, att vrida klockan tillbaka och att inskränka kvinnors rättigheter, ska alltså diskuteras av moderater. [Anförande 150]

Jag beklagar att det gör Åsa Eriksson (S) orolig, men sån är nationalismen – nationalister sätter sitt eget land och dess medborgare före andra länder och deras medborgare. Vi ser det som vårt ansvar att i första hand vårda den egna lägenheten – ett ansvar som vilar extra tungt på de som fått förtroende att vara landets politiker. Jag hoppas Åsa Eriksson klarar att sova om nätterna trots sin oro över detta.

Åter till Lars Trägårdh och ”berättelsen om Sverige”. Lars Trägårdh är inte ensam om att mena att den är viktig. Den är mer viktig än någonsin på grund av den vansinnespolitik som förts under decennier. Adam Cwejman uttrycker det samma på följande sätt i artikeln Sverige behöver en sundare patriotism:

Sveriges avsaknad av en nationell berättelse kan stå oss dyrt. I tider av omfattande migration behövs den mer än någonsin. Sverige möter migranter med ett neurotiskt förhållningssätt till nationen. I stället för att se behovet av en gemensam berättelse ser man bara ett hot. I tider av rädsla och oro blir konsekvensen att berättelsen om nationen monopoliseras av ett fåtal. Hur kan man skapa gemenskap i ett samhälle där en av de starkaste gemenskapsbyggande idéerna förkastas?

Närbesläktade tongångar hörs från många andra individer, Polis och integrationsföreläsare Mustafa Panshiri:

En del av Sveriges problem med integration av flyktingar är att svenskarna tror att man utesluter andra människors värderingar och normer om man pratar om vad som är svenskt, säger Mustafa. Men att hävda att Sverige inte har några svenska värderingar är bara förvirrande. Då vet man som inflyttad inte vad det är man förväntas att bli en del av.

[Det finns] informella spelregler, oskrivna lagar, som inte alltid är självklara och tydliga för en person som kommer utifrån. Till exempel förväntas man behandla kvinnor och män lika. Bryter man mot dessa oskrivna regler möts man inte av samma tolerans. [länk]

Folklivsforskare, författare och rabbin Dan Korn:

Svenska jultraditioner kan därför vara vägen till en större gemenskap och inte alls någon uteslutningsmekanism. Det är därför på tiden att vi uppskattar våra traditioner och slutar upp att vara så oikofobiska inför dem. Och det spelar ingen roll hur gamla eller nya traditionerna är, inte heller om de också skulle finnas i andra länder. Den gemenskap som finns i saker som ses som svenska blir allt viktigare i en splittrad tid. Det finns det ingen anledning att ge en politisk grupp monopol på.

Men de som inte firar jul? För dem innebär väl traditionerna ett uteslutande? Nej det är just det de inte gör. Kunskap om de traditioner som finns i det omgivande samhället är ändå viktigt för gemenskapen. Därför är det så dumt att försöka låtsas att det inte finns någon svensk kultur.[länk]

Alice Teodorescu i ledarkrönikan Integrationsdebattens snåriga paradoxer:

Det svenskaste som finns är att förneka att det finns något svenskt över huvud taget. Det försvårar för den som inget hellre vill än att bli svensk. För hur ska man kunna bli del av något vars existens konsekvent förnekas? Och varför ge upp sin kulturella identitet för en ny identitet som majoritetskulturen själv tar avstånd ifrån?

En av vår tids största hjältar, i mina ögon, Tino Sanandaji måste naturligtvis också citeras [ca 7:50]:

Vad är lösningen på det här problemet?
Lösningen är att Sverige måste få tillbaka det kulturella självförtroendet som krävs för att hävda sin kultur och integrera invandrare. Som Dick Erixon skrivit på sin blogg, så kan man inte integreras om det inte finns en stark kulturell kraft att integreras in till.

Vad betyder det här med att invandrare ska integreras?
Betyder det att de ska utplåna sin identitet och glömma vem de är? Nej, det gör det inte. Det finns ingenting som säger att du som är för att lära sig svenska så måste du glömma arabiska. Det finns inget som säger att för att du ska älska Sverige, så ska du sluta älska Iran. Jag älskar båda länderna. Det finns inget som säger att för du är stolt över din svenska identitet och medborgarskap, ska du inte vara stolt över att du är kurd. Jag är stolt över båda de här grejorna. Och invandrarna själva mår bra av det här. Multikulturismen är ju en lögn. Det är en lögn att säga till folk att ”Du kan komma hit och du kan behålla dina normer och så kommer du lyckas lika bra som de svenskar som har svenska normer.”
Det är klart, den här gången är väldigt farlig, det är väldigt bekvämt att inte vilja integreras. Det är väldigt svårt att släppa sin egen kultur, det är väldigt naturligt att fortsätta med sina traditioner.

Jag kan säga att historiskt, de samhällen där invandringen fungerat, är alla samhällen med starka centripetala krafter som integrerar människor. I Sverige använder man exempel från valloner, ingen vet om de är valloner. Det är något människor upptäcker med släktforskning. Det beror på att alla spår av den vallonska identiteten är utplånad. Nu är det extrema exempel, det var flera hundra år sen, men om du tar italienarna som kom på 60-, 70-talet. Inte fan har de gått och byggt ”Little Italy” i Stockholm. De har blivit svenskar, det är det som händer, det är slutresultatet av framgångsrik invandring är integration.

Och USA används som exempel oftast, men liberaler och för den delen vänstern, de missförstår ju helt vad USA är. USA har alltid haft väldigt starkt kulturellt självförtroende. Ungefär 20 % av amerikanerna härstammar från de brittiska öarna, 80 % gör inte det. Ändå i princip 100 % av befolkningen har en anglosaxisk kultur. De svenskar och norrmän som åkte dit är inte längre svenskar i sina kulturella värderingar. Karl Rove har inte norska kulturella värderingar. USA:s nationalmotto är e pluribus unum, ”from many to one”. Det är det som är det enda framgångsrika receptet för invandring och integration.

Varför är detta viktigt? Vad fyller det för funktion? Funktionen är den samma som skillnad som finns mellan orden ”en bostad” respektive ”ett hem”. Mohamed Omar, skribent på Det Goda Samhället, skriver så här:

Ser man nationen, hela nationen, som sitt hem blir man en god medborgare. En som vårdar och bygger, inte en som förstör. Det är en känsla som jag är säker på att man kan ha även om man inte är född här. Med egen vilja och uppmuntran och stöd från omgivningen. Som det heter i Heidenstams dikt ”Medborgarsång” där han talar om alla svenskars lika rätt, ”både arma och rika”, och avslutar med ”vi vilja blifva ett enda folk, och vi äro och bli det vi vilja”.[länk]

Detta med att skapa ”ett hem” istället för ”en bostad” det har med hög social tillit att göra. Och det finns korrelation mellan social tillit och brottslighet.

Noterade ni hur många av rösterna ovan som har utländsk bakgrund? Jag har inte idkat kvotering, jag lovar. Wink

De höga andelen av svenskar med utländsk bakgrund beror på det som Mustafa Panshiri var inne på, ”informella spelregler, oskrivna lagar”. Vi som är ”pursvenskar”, vi får vår kultur med nappflaskan, och har därför vanligtvis mycket sämre koll på dessa oskrivna regler och betydelsen dessa har för att accepteras som en del av ett ”vi”. De med en annan bakgrund än svensk har lärt sig detta på vägen.

Den största delen av kulturen finns på en undermedveten nivå och vi märker när någon ”gör fel” och vi är långt mindre toleranta mot att man bryter på den nivån än att man talar med bruten svenska.

Alice Teodorescu avslutar sin ledarkrönika med följande stycke:

Sverige är i behov av en ny svenskhet som är inkluderande till sin natur, som bygger på någonting annat än blodsband och som är stolt över sin historia. En svenskhet som grundar sig i de goda värderingar som var skälet till att många av oss sökte vår tillflykt hit från första början

En sverigedemokrat skriver angående Alice Teodorescus krönika:

Hur många gånger har jag inte talat för döva öron utanför SD när jag sagt mycket av det Alice Teodorescu säger i dagens Göteborgsposten
[…] Detta är en självkarhet för en Sverigedemokrat. Vi måste ha en starkt nationell kulturell inkluderande känsla som motvikt mot tex kriminalitet och islamism. Svensk värdegrund och identitet som gemensam nämnare. Våra invandrare kan naturligtvis aldrig förneka eller komma bort från sitt ursprung men måste ges en möjlighet att omfamna det nya landets kultur, historia, språk och värderingar.

Alla dessa röster ovan, det är precis vad nationalismen inom Sverigedemokraterna handlar om. (Vilket inte innebär att man är Sverigedemokrat.) Det är för oss i SD en självklarhet att vi som land behöver detta. Men varför talar vi SD:are ”för döva öron utanför SD”? Det beror på att demoniseringen av Sverigedemokraterna (vilket till en viss del är Sverigedemokraternas eget ansvar, för Sverigedemokraterna har, precis som alla andra, gjort sina misstag genom åren) har skapat fördomar som gör att budskapet inte når fram när det kommer från en sverigedemokrat. Jag skrev en rant på twitter om detta.

I denna fråga är de andra partierna inte bara förvirrade, de saknar mer eller mindre helt politik i detta område – dels till följd av att de är skapade i och för ett (i stort) kulturellt homogent Sverige, dels för att de förvirrat bort sig i globalismens och mångkulturismens ideologiska tankevärld och det sedan så lång tid tillbaka att de glömt bort sin nationella kompass.

Politik för att vårda lägenheten.

Från borgerligt håll möts jag av ”SD är ett protektionistiskt, sossigt bidragsparti” och från vänstern att SD är ett högerparti. Båda har lika rätt och lika fel. Det är, även om det kan tyckas märkligt, förståeligt. Det beror på att man reagerar mot de delar som avviker från den egna politiska positionen.

Sverigedemokraterna beskriver sig själva pragmatiskt mittenparti. Jag tycker det är lättare att förstå Sverigedemokraterna om man tänker att ”Sverigedemokraterna är höger och vänster, svaret beror på frågan.” Jag vill ta två exempel för att visa på det sverigedemokratiska tänket, a-kassa och ”protektionism”

A-kassa:

Första 100 dagarna Efter dag 100 Slår i taket Källa
M 760 680 20 900 Länk
S 910 760 25 000 Länk
SD 1 200 800 33 000 Länk


Hur har Sverigedemokraterna, som kallar sig mittenparti, hamnat på en a-kassa som överstiger S och därmed borde placeras vänster om S? För att förstå det måste man veta vad frågan är. Vad är problemet SD vill komma åt? Minns ni uttrycket ”mismatch på arbetsmarknaden” som var så i hetluften för några år sen?
Det är frågan: ”Hur kommer vi åt problemet med mismatch?” Och där är a-kassan en del av politiken för att lösa den problematiken. Hur och varför?

På position C jobbar Kalle. Han har 32 560 kr i månaden, men han är överkvalificerad för uppdraget och sugen på att få mer utmaning i sitt arbetsliv. Position D utannonseras och den är precis vad Kalle vill göra, men det är ett nystartat företag och därför en risktagning jämfört med Kalles trygga position C.
Med moderaternas förslag får han ut ca 50 % i a-kassa de första 100 dagarna om företaget kursar. Kalle har volvo, villa, vovve och 2,6 barn. Han bedömer att de inte har råd om det skulle gå illa och därför stannar han på C.
Det medför att för Lisa som sitter på position B blir inte position C ledig och Mohammed på position A kommer inte till position B och utlandsfödda arbetslösa Nima kommer inte in på arbetsmarknaden.
Och de som behövde anställa någon på position D får antingen avstå eller vända sig utanför rikets gränser för att söka den kvalificerade arbetskraft de behöver.

Så kan man få en mindre stagnerad arbetsmarknad om man höjer taket så att även lite högre löner ger 80 % i a-kassa och därmed även minska behovet av arbetskraftsinvandring.

En massa andra politiska åtgärder med liknande tankegångar bakom utgör andra delar för att komma åt problem på arbetsmarknaden – på lång och kort sikt, t.ex:

Reformering av Arbetsförmedlingen
– Utöka undantagen i LAS
Avskaffa den allmänna löneavgiften för samtliga företag med upp till nio anställda
Reformera sjuklöneansvaret för att underlätta för småföretagare
– Stärkt starta–eget–bidrag
– Ingen inkomstskatt på arbetsinkomst upp till 150 000 kr per år. (Inte helt klart. Det behöver undersökas mer först.)
Lärlingsutbildning
– Satsning på Teknikcollege då det har visat goda resultat
Differentierat system för studiebidrag
Skolpolitiken för att komma åt PISA-fallet

Som ni ser är där politiska förslag från höger och vänster, det är det SD menar med pragmatiskt mittenparti. Det är oviktigt om ett förslag är höger eller vänster, det viktiga är att vara varsam med skattemedel och ha det politiska fokuset på att förbättra landets problem.

Protektionism
Jag anser inte att begreppet är passande för att beskriva SD. Om man däremot säger ”SD har vissa inslag av protektionistism” så skulle jag instämma.

I en ekonomiskt utopisk jämlik värld hade total handelsfrihet varit fungerande, men en sån värld lever vi inte i. På grund av skillnader i levnadskostnader (Consumer Price Index – CPI) medför frihandel ofta konkurrens på olika villkor. Därav behövs en liten dos av ”protektionism” för att vårda lägenheten, det handlar dock om en försiktig och omsorgsfullt avvägd balansgång – för mycket protektionism riskerar att hämma landets ekonomiska utveckling.

På grund av en politik som vårdar landsbygden (vilket man skulle kunna se som en form av inrikes protektionism) så blomstrar Norges landsbygd. I Sverige skyller man landsbygdens död på urbanisering som om det vore en av naturen given lag, lik gravitationskraften, att landsbygden ska dö ut.

En försiktig protektionism för att gynna inhemsk produktion kan även vara motiverad av miljöskäl. Att räkor och lax t.ex. transporteras över halva jorden för att länderna har olika CPI och därmed olika lönenivå är en onödig miljöpåverkan, likaså kan djurhantering motivera viss protektionism: lokala slakterier medför att man inte behöver frakta levande djur tvärs över kontinenten för slakt. Dessa båda är konsekvenser av en globalistisk syn på ekonomipolitik …

Well, it’s not my cup of tea. Jag vill kunna se mig i spegeln så väl som mina eventuella barnbarn i ögonen:

Kommentarer

Globalism vs Nationalism — 150 kommentarer

 1. ”Denna process, som sker o skett med ett litet steg i taget, innebär att en liten global maktelit har får allt mer makt på bekostnad av den nationella suveräniteten och demokrati.”

  Vilket är utmärkt för mig eftersom en majoritet av alla mina landsmän har sämre moral och utbildning än vad jag har, vilket innebär att ju mer av mitt land som styrs av dem desto sämre, medan den globala makteliten har något i skallen i alla fall.

  Ju mer av mitt land som påverkas enbart av vårat nuvarande plebiscit, desto sämre. Globalisering är bara skadligt för folk som undviker eller inte klarar av utbildning, utan förväntade sig att de skulle få vara ”på bruket” mellan 20-65 och sedan pensionera sig. Och såvida de inte har lust att spendera mycket mera pengar på alla produkter de vill ha, så kommer bruket aldrig tillbaka.

  ”De visar, om och om igen, prov på bristande demokratisyn – genom #DÖ, ”

  AJ aj aj, där skämde du ut dig igen med din brist på utbildning och kunskap – eftersom en majoritet i VARJE riktigt parti INTE ville ha regering med Sannfinnländarnas mindre charmiga kusin så var det FOLKET som bestämde att vi skulle ha underbar Decemberöverenskommelse. Inte en elit, utan väljarna.

  Gud det här är så pinsamt att se. Du kommer och slänger dig med bedömningar om vad som är demokratiskt eller inte men du måste ignorera hur mycket resten av Sverige hatar ditt parti.

  ”Har de nya invånarna seder och bruk som inte är kompatibla med de gamla invånarnas seder och bruk,”

  Byter gärna dig mot dem. Danmark är lite trångt men Finland kanske vill ha dig.

  ”Nationalism är som känsla en naturlig kärlek till sitt land och sitt hem”

  Nej, det är opium för folk som hatar utbildning och utbildade. **Patriotism** är när man bryr sig om sitt lands framtid och välgång, inte bara är en bigott, emotionell liten varelse som är rädd för folk som inte föddes på rätt ansamling jord eller pratar ett ”märkligt” språk.

  Nationalism är när man tror att det finns något värde i att vara född i ett land.

  Patriotism är när man vill att det ska finnas värde i att bo i ett land.

  Nationalism är när man känner samröre med folk enbart för att de ser ut som folk man associerar med nationen.

  Patrotism är när man vill att folk som växer upp i nationen kan tillföra något, och inte blir till räddhågsna, kulturbefriade nostalgiker som röstar fram högljudda våldtäktsmän eller bankirättlingar som vrålar om utomstående hot.

  ”Politiskt innebär nationalism att varje lägenhet med dess invånare bestämmer över och ansvarar för sin lägenhet och dess utveckling. ”

  Det här är som när puckade liberaler pratar om nationers budgetar som hushållsbudgetar. Trots att det är två budgetar som fungerar helt olika.

  Du, Ninni, är en rumskamrat jag är värd för mycket för att tåla, och jag värderar inte din input eller din närvaro bara för att du föddes i lägenheten. Faktum är att din närvaro är en riskfaktor som bevisar att det inte finns något värde i att ha folk runt omkring sig som föddes på ”rätt” plätt jord.

  ”Men problemet var inte nationalism i sig utan rasbiologisk grund och totalitarism”

  Problemet är att så länge det finns folk som inte vill att inkomst- och förmögenhetsskillnader jämnar ut sig så kommer de att hitta på sätt att skrämma fattigt och/eller obildat folk att rösta på politiker som vill förinta välfärdspolitiken, facken och de sociala skyddsnäten.

  Man kan säga att sådana som du är strumpdockan, SD är handen, näringslivet är armen.

  ” Oavsett vilket parti man hade ”granskat” med de förföljelsemetoder EXPO och Inte rasist men… använder ”

  Ninni visar återigen att sådana som hon *aldrig* klarar av den transparens hon förväntar sig att ”eliten” ska uppvisa. ALLA som stör Partiet ”fuskar” eller använder ”elaka” metoder (detta är Ninnis metod för att lägga grunden till lagstiftning och regelverk som skyddar Partiet och gör det lätt att krossa eller straffa media och journalister som stör Partiet).

  ”Detta ”granskningsförfarande” har möjliggjort att man kunnat köra över folkets vilja i en demokrati under decennier.”

  Varför röstade inte alla i den svarta kurvan i diagrammet på SD, Ninni? Är det förbjudet, Ninni? Varför röstade de frivilligt på andra partier, Ninni?

  Hur är det ställt där uppe, Ninni?

  ”nationalister sätter sitt eget land och dess medborgare före andra länder och deras medborgare. ”

  Jaha det är därför de alltid slaktar välfärdsbudgetar, motarbetar fackliga intressen, sviker pensionärer som hoppades på lägre skatt och gör allt för att ge mer pengar till makteliten i sina respektive länder?

  ”Detta med att skapa ”ett hem” istället för ”en bostad” det har med hög social tillit att göra. Och det finns korrelation mellan social tillit och brottslighet.”

  Och varje gång ni länkar till en våldtäktsman som Matt Forney, Vox Day, Roosh, Cernovich eller en trnnsfobisk pedofilförsvarare som Milo så sänker ni min tillit och får mig att vilja förråda era intressen.

  Jag har lika mycket gemensamt med eran identitära, homofoba, antifeministiska värld som jag har med griskultingarna som kastar sten på ambulanser i förorterna.

 2. @Axel Edgren:

  Du har många tänkvärda poänger. Men varför måste du låta så överlägsen? Är det ett tvång du har? Jag förstår att du känner dig såpass överlägsen att du bara inte kan låta bli och att du också vill ha ett visst tempo i tråden. Du låter rapp, men frågan är om du verkligen vill få fram ditt budskap? Här på denna bloggen?

 3. Fast det är en klassisk höger-vänster-fråga. Högern har varit globalistisk och vänstern har varit internationalistisk (man kan inte ha internationalism utan nationalism som Marx sa).

 4. @Jenny: ”Men varför måste du låta så överlägsen?”

  För att jag måste för att kunna stå ut.

 5. @Axel Edgren:
  Du kan knappast förråda våra intressen. Om man skall förråda någon måste man ha dennes förtroende först.

 6. Konflikten skulle jag säga går mellan globalister och demokrater. Globalister är icke-demokrater, säkert ibland anti-demokrater. Demokrater landar rimligen i att en fungerande demokratisk enhet är någorlunda värderingsmässigt homogen och inte för stor, för Sveriges del lämpligen Sveriges nuvarande gränser. På så sätt är nog en demokrat en nationalist i fråga om demokrati. ”Nationalist” innehåller dock mycket mer, som en viss demokrat kanske håller med om eller inte. Jag säger hellre att konflikten går mellan globalister och demokrater. Det handlar inte primärt om att välja globalism eller nationalism. Det handlar om att välja mellan globalism och demokrati. Demokrati är det enda system som har individuell frihet och rättvisa som bärande balk och grundpelare. Sedan kan man som demokrat nyansera sig på många sätt. Jag förknippar fö inte nationalism i första hand med demokrati. Vi ska väl inte servera även denna fråga till SD, eller hur?

 7. @Peter Ojala:

  I sak är vi ense, detta du skriver så här:

  Demokrater landar rimligen i att en fungerande demokratisk enhet är någorlunda värderingsmässigt homogen och inte för stor, för Sveriges del lämpligen Sveriges nuvarande gränser.

  Det jag markerat är, för mig, minsta gemensamma nämnaren, i det närmaste definitionen för [kultur]nationalism. Det du reagerar på är det jag transkriberade Katarina Barrling där hon sa:

  Jag tror det är väldigt viktigt [… med] nyanserna, att nationalism är en term som kan täcka in ganska många olika begrepp, som har helt olika innebörd.[…] I den svenska kulturen så har nationalism, ordet nationalism, har väldigt negativa konnotationer

  Låt oss jämföra med feminism: särartsfeminister, liberala feminister och radikala feminister har inte mycket gemensamt. Den gemensamma nämnaren de alla delar är att vi har ett genussystem som påverkar människors liv olika utifrån kön där kvinnan har en underordnad position (jämför fetmarkerade med ditt ”någorlunda värderingsmässigt homogen”).

  Jag håller inte med om kvinnans underordnade position, jag anser att det är omvänt att kvinna innebär en överordnad position i genussystemet. Därav är jag inte feminist och alla sorters feminister är mina åsiktsmotståndare.

  Jag har inte längre dessa negativa konnotationer kring ordet nationalism. Men precis som skillnader mellan olika grenar av feminismen innebär det inte att jag skriver under på vilken nationalism som helst, absolut inte.
  Feminism igen: likhetsfeminism och särartsfeminism är varandras motsatser trots att de är ense om grunden kvinnans underordning.

  Motsvarande finns inom nationalismen i Sverige: Etnonationanlister och kulturnationalister (sån som SD då) är lika oense som likhetsfeminism och särartsfeminism är. Jag har ett antal gånger fått höra ”lycka till med folkmordet” från etnonatonalister, tex här för de kan inte acceptera den nationalism som SD står för.

  Detta tar jag också upp i inlägget, jag skriver:

  Alla dessa röster ovan, det är precis vad nationalismen inom Sverigedemokraterna handlar om. (Vilket inte innebär att man är Sverigedemokrat.)

  Men, som sagt, i sak är vi ense … bara lägger olika betydelser och värderingar i ord.

  Vidare, du skriver:

  Jag förknippar fö inte nationalism i första hand med demokrati.

  Ur SDs partiprogram:

  [SD] menar att demokratin och nationalismen kompletterar varandra

  När du skriver ”någorlunda värderingsmässigt homogen” så beskriver du samma sak, bara med andra ord.

  Vi ska väl inte servera även denna fråga till SD, eller hur?

  Den är sen länge serverad till SD. Det är faktiskt själva orsaken till att ett gäng individer startade SD 1988. I intervjun där Margit Silberstein intervjuar Lars Trägårdh i programmet Rakt på som är länkad i inlägget säger Lars Trägårdh:

  På grund av andra världskriget och förintelsen så var det också så att nationalismen sig fick ett väldigt dåligt rykte [jämför: negativa konnotationer] på goda grunder och man vände sig bort, tror jag, från allt för mycket betoning på det nationella och på det svenska och det har i sin tur skapat ett vakuum idag i politiken vilket ju Sverigedemokraterna framför allt har gått in och fyllt det här utrymmet och börjat definiera Sverige [jämför: att han säger vi behöver en berättelse om Sverige och att den idag är förvirrad] på ett delvis annorlunda sätt.

  Dvs i panik kastade man ut barnet med badvattnet, SD tog hand om barnet.

 8. @Axel Edgren:

  Jaha det är därför de alltid slaktar välfärdsbudgetar, motarbetar fackliga intressen, sviker pensionärer som hoppades på lägre skatt och gör allt för att ge mer pengar till makteliten i sina respektive länder?

  Jobbar du för LO, Axel lille? Är du också arg?

 9. Man behöver inte jobba för LO för att veta att nationalister *alltid* har förlett och manipulerat arbetare utan utbildning till att rösta på sämre villkor, löner och arbetsliv. Solen skiner, gräs gror, regn faller, nationalister försämrar livet för fattiga och kapitallösa.

 10. @Axel Edgren:

  Du behöver jobba med sina fördomar.

  – På ett sätt är det så. Det finns alla sorter bland partiets väljare. Bland SD-väljarna kan det till exempel finnas kvinnliga läkare i Malmö. Men bilden är ändå att SD-väljaren relativt sällan har utbildning över gymnasienivå, säger Anders Sannerstedt. [länk]

  Jag träffar sverigedemokrater från hela Sverige, jag träffar sverigedemokrater varje vecka. Jag är aktiv sverigedemokrat, vilket innebär att jag måste kunna politiken för att kunna svara på frågor från väljarkåren.

  Jag vet att du yrar i nattmössan. Men det är inget unikt när det kommer från dig. Du är stolligare än stollig och jag finner det lite charmigt faktiskt.

  Men jag är här för saklig diskussion, så jag kommer ignorera dig om du inte lyfter dig. Och det ordentligt. Smile

 11. Nä, nä, vi vill inte ha något ”intellektellt” bondsnack om globalismen här. Vi vill snacka om globalismens LOGIK, inte några sagor om bostadsrättsföreningar vs hem med en smetig samling av nationella främlingar, befolkad av svärmödrar och Cindrellor…
  Det kallar inte vi HEM!

  Det du kallar globalism är inget mer än den i en högre grad globalare ”globalismen”, som har härskat under större delen av mänsklighetens historia. Bakläxan med andra världskrigets vidrigheter, utgjorde bara en av höjdpunkterna hos den ekonomiska ojämlikhetens historia. Globalism i dess olika omfattningar, står endast för olika sätt att förebygga hemlöshetens konsekvenser, dvs. konsekvenser av BEKÄMPANDET av ett gemensamt hem.

  Din egen nationalism, försåvitt du inte är socialist, är i sig bekämpandet av ett gemensamt hem och alltså per automatik, i sig en sorts globalism.

  När det där uttalandet, att det här inte handlar om höger vs vänster, kommer ur din eller Le Pens skurkaktiga mun så är det rena BEDRÄGERIET!
  Precis som med svindlaren Trump, så är uttalandet bara ert verklighetsförfalskande sätt att lura till er makten.
  Ni själva är ju höger, som röstar för högerbudget, som ju är HUVUDKÄLLAN till globalismen. Den dagen ni får makten kommer ni att bedriva kanske den värsta högerpolitiken.

  Ni är cyniker och alltså någorlunda vakna för att inte vara (som så många obildade idioter därute) så korkade att (så som även ni innerst inne helst hade velat) skylla även globalismen på vänstern. Den är ju är en högerprodukt. Alltså måste ni själva förfalska verkligheten på ert grövsta sätt, för att plocka röster från både höger och vänster. Men i gengäld råkar ni hamna i en annan korkad grupp, bestående av sådana som sitter och babblar om Illuminati och annat strunt, som själva därmed påstår exakt det ni påstår, dvs. att det här inte handlar om höger vs vänster. Även de förstås tilltalas av er (något den twittersjuke Trump visste, när han på bekostnad av sin egen intelligens, medvetet färgade sitt språk för deras skull).

  Tabellen är:
  ”Höger vs vänster hos GLOBALISMEN” vs ”höger vs vänster hos NATIONALISMEN”.
  ELLER HUR?

  Alltså är det FULLSTÄNDIGT FALSKT, rena rama SKITSNACKET, att det här inte skulle handla om höger vs vänster.

  Eller, sitter du och påstår att den tabellen är helt tömd (att INGEN av kombinationerna eller anti-kombinationer som skapar nya kombinationer hos en sådan tabell gäller?)

  Eller påstår du att det här handlar om
  ”höger vs vänster” HOS globalismen vs nationalism ”UTAN höger vs vänster”.

  Men då LJUGER du ju lik förbannat, eftersom SDs mål inte är att ta bort ”höger och vänster”, som ju står för klasskillnader.

  Jag påstår att du i alla lägen ljuger som en häst travar!!! Bevisa motsatsen!

 12. @tintinula:

  Jag påstår att du i alla lägen ljuger som en häst travar!!! Bevisa motsatsen!

  Påstå på du, om det gör dig lycklig. Men som jag skrev till din trollkompis, Axel: ”jag är här för saklig diskussion, så jag kommer ignorera dig om du inte lyfter dig. Och det ordentligt.”

 13. @ Ninni
  ”Påstå på du…”

  BEVISA MOTSATSEN!

  Eller så är det du som är troll (som vill pracka på mig sina problem med Axel).

 14. @tintinula:

  Jag har levt mitt liv med att få en massa konstiga stämplar av människor av din kaliber. Jag har påstås vara bögkramare, kvinnohatare, könsförrädare, antidemokrat, fascistnazistrasist och putinkramare. Dessutom bryr jag mig tydligen inte om barnen.

  Att växa upp så formar ens personlighet, på ett sätt som en person beskrev så här i en kommentar till mig:

  Nejdå, jag ”ser” faktiskt att du inte såras, och det märks även att du är stark och inte så lätt tar åt dig, och, att du inte minst har värdighet.
  Dock, är inte detta synonymt med att det är okay att acceptera vissa beteenden från sin omgivning bara för att dessa beteenden inte biter på en personligen.
  Snarare, så är det då än mer relevant att vara den som ”uppfostrar”, skulle jag vilja säga.
  […]

  Och ja, outsiders blir absolut starka individer. De som hinner, vill säga, eftersom det är en härdningsprocess som väldigt tråkigt nog inte alla outsiders lyckas ta sig igenom.

  Men de som gör det, är rena X-Men och har ett privilegium att ha en insikt likväl som en styrka som få har.Smile

  Om du tror att jag kommer lyda några order från dig så misstar du dig. Nej jag kommer inte ens försöka bevisa någon motsats till dina påstående. Varför skulle jag?

  Åter igen: Höj dig, diskutera i sak. Jag tror du klara det.

 15. @Ninni: ”Du behöver jobba med sina fördomar.”

  Du behöver förstå att om ett parti har en brokig men mycket lojal väljarkår så kommer den lyda och smörja den kontingent som har mer makt och inflytande.

 16. Det var stora frågor! I stort håller jag, men det kanske är naturligt, givet att jag också är inbiten SD supporter.

  Men hur är det med genusperspektivet Smile

  Att västvärlden, med Sverige i klar ledning, håller på att begå demografiskt självmord förefaller vara starkt kopplat till kvinnligt inflytande och feminisering. I nästan alla länder, är det främst män som stödjer nationalistiska partier:

  ”The far right has a woman problem. A leading Dutch political scientist once famously described populist radical right parties in Europe as “genuine Mannerparteien” (men’s parties), given that their support base is overwhelmingly skewed toward men.
  Austria’s recent presidential election, which began last year, is a prime example. The race, which pitted center-left candidate Alexander Van der Bellen against far right candidate Norbert Hofer, appeared to hinge on a wide gender gap.

  A sizable majority of women (69% of women aged 29 or under and 60% of women aged between 30 to 59, according to one poll) voted centre-left to beat out far right candidate Hofer. The same poll found 47% of men aged 29 or under and 42% of men aged 30 to 59 voted centre-left.

  Polling is often imprecise and inconsistent, but there is a broad consensus among researchers that the support base for far right parties in most of Europe has favored men. The 2009 European Election Studies, a poll of roughly 27,000 people’s stated vote in the European Parliament election, illustrated this trend, with a few exceptions”

  Är det möjligt att bryta denna utveckling, med bibehållen kvinnlig rösträtt? Framgångarna för Marine Le Pen i Frankrike verkar indikera att det är möjligt. För första gången ser vi nu ett tydligt nationalistiskt alternativ, med lika stort stöd från kvinnor och män.

  ”The study found that women were less likely to vote for Jean-Marie Le Pen in the first round of the 2002 election, regardless of age, education, and occupational group. But by the 2012 election, Mayer found exactly the opposite: Gender had no impact—there was no real difference in the electoral support of men and women for Marine Le Pen.

  In a separate poll, Le Pen lagged slightly behind women in 2012, when 17% of women polled voted for her, compared with 20% of men. A follow poll this year shows Le Pen 26% of voters of both sexes.”

  Men samtidigt har detta ett högt pris. För att få kvinnornas stöd, måste man uppenbarligen acceptera mycket av den moderna feministiska agendan:

  ”In breaking with her father’s extremist vision of the party, Le Pen has broken from anti-Semitic and homophobic views, while embracing historically left-wing causes, including gay and women’s rights.”

  Nu kan man möjligen argumentera för att detta inte spelar någon större roll. Det viktiga är att få stopp på immigrationen från 3je världen och om man då behöver ge läpparnas bekännelse till feminismen, är det ett ett pris värt att betala.

  Det kanske är så, på kort sikt. Men samtidigt innebär det att ALLT motstånd mot feminismen då är borta, eftersom det hittills i princip bara har varit ”högerextrema” partier som har stått för detta.

  https://qz.com/926336/le-pen-is-slowly-destroying-the-consensus-that-soft-hearted-women-vote-left/

 17. ”Men samtidigt har detta ett högt pris. För att få kvinnornas stöd, måste man uppenbarligen acceptera mycket av den moderna feministiska agendan:
  ”In breaking with her father’s extremist vision of the party, Le Pen has broken from anti-Semitic and homophobic views, while embracing historically left-wing causes, including gay and women’s rights.””

  Svårt val – sluta vara elak mot bögar och omhuldande om ådriga, genomskinliga foster, eller ha en sportkeps med 50 % av väljarna.

 18. @ Ninni
  ”…diskutera i sak.”

  Säger den som sitter och berättar om delar av sin självbiografi, som om någonting av allt det där angick MIG.
  Det är inte bara så att jag inte diskuterar i sak, det är självaste SAKEN, jag sitter och diskuterar här!

  ”Om du tror att jag kommer lyda några order från dig så misstar du dig.”

  Då så. Jag beordrar dig härmed att INTE lyda mig!

  ”Nej jag kommer inte ens försöka bevisa någon motsats till dina påstående. Varför skulle jag?”

  Ja, varför skulle du? Varför skulle du som förespråkare eller språkrör för partiet, vilja tjäna det genom att bevisa något?

 19. @utlandssvensk:

  För att få kvinnornas stöd, måste man uppenbarligen acceptera mycket av den moderna feministiska agendan

  Jag tror inte på det. Kvinnor kommer efter … det tar bara lite mer tid. Jag tror inte det har med den förändringen att göra utan att tiden och situationen i Frankrike är mogen för kvinnorna.

  Det viktiga är att få stopp på immigrationen från 3je världen och om man då behöver ge läpparnas bekännelse till feminismen, är det ett ett pris värt att betala.

  Jag kan, på ett intellektuellt plan, förstå vad du menar. Men min själ är inte till salu, jag kommer aldrig ge läpparnas bekännelse till en ideologi jag anser är vidrig. Smile

 20. @tintinula:

  Jag beordrar dig härmed att INTE lyda mig!

  Kära lilla du, du kan inte beordra mig något.

  Jag skriver för den som vill lyssna. Denna bildar sig sin egen uppfattning.

  Nu är det tredje gången jag slösar tangenttryckningar på dig och därmed sista. Hädanefter så kommer jag inte svara dig eller ens lägga min tid på att läsa dina kommentarer, så vet du och kan själv avgöra om du vill slösa din tid.

  Sköt om dig. Rose

 21. @Ninni:

  ”Jag kan, på ett intellektuellt plan, förstå vad du menar. Men min själ är inte till salu, jag kommer aldrig ge läpparnas bekännelse till en ideologi jag anser är vidrig.”

  Jag formulerade mig otydligt. Det är inte min uppfattning att man bör ta ställning för feminismen, utan endast att jag kan förstå folk som argumenterar för detta.

  ”För att få kvinnornas stöd, måste man uppenbarligen acceptera mycket av den moderna feministiska agendan

  Jag tror inte på det. Kvinnor kommer efter … det tar bara lite mer tid. ”

  Jag hoppas att du har rätt, men är väldigt tveksam till att så är fallet.

 22. @utlandssvensk:

  Det är inte min uppfattning att man bör ta ställning för feminismen, utan endast att jag kan förstå folk som argumenterar för detta.

  Ah, då är jag med. Jo, det finns en poäng i den argumentationen.

 23. @Ninni:

  Jo, den har jag sett!

  Men ungefär sådär lät hela sjuklövern i många år, även i riksdagen!!!

  Ett av SDs stora vallöften 2010 var att man skulle ge RUT (riksdagens utredningstjänst) i uppdrag att räkna på invandringens kostnader. Det gjorde man också, men jösses vilken känslostorm det blev från media och 7K!

  Dessutom bara vägrade RUT att räkna på saken! Men sen, fem år senare, så frågade centerpartisten Staffan Danielsson RUT om samma sak och då gick det bra att svara! Och Danielsson var såklart en hjälte, trots att han hade suttit i åratal som lydig knapptryckare åt alliansen….

 24. @utlandssvensk:

  Förstår jag dig rätt?

  Du vill ta bort kvinnors rösträtt eftersom en majoritet av kvinnorna röstar åt vänster?

  Om en majoritet av männen av någon anledning i framtiden börjar rösta åt vänster bör då deras rösträtt också dras in?

  Sen det här. Stör det dig att jude- och böghatet måste tämjas inom vissa högerpartier för att få kvinnorna att rösta på dem?

  För att minska invandringen från 3:e världen där de bland annat torterar och kastar ner bögar från tak och där judehatet är helt accepterat?

 25. Mångkultur är en utopi som inte fungerar i verkligheten beroende på människans natur. Vi trivs bäst i mindre grupper bland likasinnade. Främlingar står vi ut med. Är de väldigt annorlunda försöker vi undvika dem. För inte allt för länge sedan var Sverige ett bysamhälle. Innan enskiftet och rationaliseringen av jordbruket bodde vi tätt sammansvetsade i små byar. Varje by var som ett samhälle i sig med egna regler och synsätt. Gav trygghet men begränsad frihet. Utbölingar kallades folk från andra socknar. Kunde bli slagsmål om det kom främlingar och la sig i. Men vi har åtminstone varit en nation sedan femtonhundratalet. Innan dess var gränserna flytande. Sverige var i praktiken ett maffiasamhälle där den med störst rikedom bestämde. Under medeltiden fanns ingen nationell gemenskap. Gustav Vasa slog ner upproren. Vi blev så småningom ett folk som lärde sig acceptera varandra men det tog hundratals år.

  Att släppa in flera hundratusen invandrare är som att vrida klockan tillbaks och lösa upp det kitt som håller samman nationen. Man kan inte blanda alla kulturer och tro att de ska sjunga We Shall Overcome. Människor fungerar inte så. Jag har märkt tendenser att invandrare håller sig till sin grupp och svenskar till sin. I framtiden när olika synsätt kolliderar lär vi få inbördeskrig.

 26. @Jenny:

  ”Du vill ta bort kvinnors rösträtt eftersom en majoritet av kvinnorna röstar åt vänster?”

  Nja. Som jag ser saken, förefaller kvinnlig rösträtt gradvis förflytta mittpunkten i hela politiken. Över tiden skapas ett system som väldigt systematiskt gynnar kvinnor på mäns bekostnad, på många olika sätt. Detta leder sen till väldigt påtagliga negativa sidoeffekter, som t.ex explosiv tillväxt av MGTOW. Dessa sidoeffekter gör sen samhället väldigt svagt och förefaller på sikt nästan säkert leda till sammanbrott.

  ”Stör det dig att jude- och böghatet måste tämjas inom vissa högerpartier för att få kvinnorna att rösta på dem?”

  I västerländsk MSM är ”böghat” en omskrivning för att inte till 100% stödja LBQTetcetc, ner till könsoperationer för barn. SD har t.ex genom åren ofta utmålats som ”böghatare” för att de motsatte sig homo-adoptioner.

  Vad det i praktiken innebär, är att om du inte ska stämplas som ”böghatare” av MSM, måste du ta ställning för många saker som inte är förenliga med en politik som betonar traditionella kärnfamiljer.

  Sen tror jag inte att ”bögfrågan” är något som påtagligt intresserar kvinnliga väljare. Däremot kräver sannolikt en klar majoritet av dessa att merparten av de befintliga kvinnliga privilegierna lämnas orörda samt att man fortsätter att addera nya förmåner. Så för att få de kvinnliga rösterna, måste man ge sitt stöd till ett system som gradvis försvagar och förstör sig självt.

  I grunden är detta inget unikt för ”högerextrema” partier. Alla partier som vill bli stora och relevanta tvingas att genomgå denna process i ett system med kvinnlig rösträtt.

 27. @Jerry:

  ”Att släppa in flera hundratusen invandrare är som att vrida klockan tillbaks och lösa upp det kitt som håller samman nationen. ”

  Ja, exakt så. I praktiken innebär det att man backar tillbaka till ett klansamhälle. Även svenskarna håller nu på att ställa om sig till detta, men de befinner sig i en kamp mot klockan. För att överleva, måste de utveckla en egen klan- och gruppmentalitet som kan stå upp mot den som MENA folket redan har. Det förefaller osannolikt att svenskarna hinner genomgå denna omställning innan de befinner sig i hopplös minoritet.

 28. Tja, Ninni hyser stort hopp till SD. Det gör inte jag. SD är kontrollerad opposition, vilket är lätt skådat via deras utrensningar av etnonationalister.

  ”Öppen svenskhet” är SD:s bidragstrams i baletten.

  Svenskar är ett nordgermanskt folkslag, och är inget man kan bli, utan ärvs av föräldrarna! Detta har varit självklart mycket länge. Dock pågår en svenskfientlig propaganda sedan några årtionden, och ett planerat folkmord på svenskar. Då passar dessa onda krafter på att kalla invasionsfolken för ”svenskar”, för att försöka dölja folkmordsbrottet.

 29. @OH:

  SD är kontrollerad opposition, vilket är lätt skådat via deras utrensningar av etnonationalister.

  Så SD är ”kontrollerad opposition” för de slänger ut folk som ideologiskt inte hör hemma i Sverigedemokraterna?

  För mig är det att hålla en tydlig och rak linje så att väljarna vet vad de röstar för. Om inte SD hade hållit tydlig gräns mot etnonationalism så hade jag inte varit SD:are för det är en nationalism jag aldrig skulle ställa mig bakom.

  ”Öppen svenskhet” är SD:s bidragstrams i baletten.

  Svenskar är ett nordgermanskt folkslag, och är inget man kan bli, utan ärvs av föräldrarna!

  Du får lov att tycka så och jag får lov att tycka det där är löjligt tjafs.

  Jag skrev om etnontaionalister tidigare i tråden, såg du det?:

  Motsvarande finns inom nationalismen i Sverige: Etnonationanlister och kulturnationalister (sån som SD då) är lika oense som likhetsfeminism och särartsfeminism är. Jag har ett antal gånger fått höra ”lycka till med folkmordet” från etnonatonalister, tex här för de kan inte acceptera den nationalism som SD står för.

  Ni etnonationalister får helt enkelt acceptera att SD inte är ett parti för er.

 30. @OH: @Ninni:

  Jag har hamnat i många debatter med etnonationalister över åren. Det finns mycket att säga om detta, men det mest relevanta är troligen att det är helt, totalt omöjligt att få en stor andel av rösterna i ett svenskt val med en etnonationalistisk plattform

 31. Ett tillägg:

  Kanske finns det nu (eller snart) utrymme för ett litet etnonationalistiskt parti. ND var ett nästan totalt misslyckande, men möjligen kan AfS lyckas bättre. Troligen finns det mer än 4% att hämta för dem, men hittills har de inte inte direkt imponerat. Fast det kan nog ändra sig. De har en del starka namn och möjligen även en del stöd från näringslivet.

  Den som lever får se….

 32. @utlandssvensk:

  Troligen finns det mer än 4% att hämta för dem, men hittills har de inte inte direkt imponerat.

  Jag betvivlar det. Tror de får svårt att hamna över 1-2 %, kan inte se att det finns större underlag än så i väljarkåren för de åsikterna.

 33. @Ninni:

  ”Jag betvivlar det. Tror de får svårt att hamna över 1-2 %,”

  För all del! Jag har inte mer än lösa gissningar och oavsett vilken potential de har (eller inte har) måste de komma igång ganska snart om de ska ha någon chans.

 34. Nationalism är alltid höger eftersom den förväntar sig att underbetalda vårdanställda med delade turer och 40 år av skitliv framför sig ska känna något gemensamt med bostadsklippare och Almegas styrelse för att de har typ samma färg, inte äter tabbouleh, uttalar vokaler rätt och kan melodin till samma barnprogram. Det vill säga egenskaper som är värdelösa. Man kan inte lita på att folk ska bry sig om huruvida ens barn ska ha en värdig skola eller man själv ska få dräglig vård, bara för att de tittar på Kalle Anka på Julafton. Det är bara klasskamp och tvingad ekonomisk redistribution som ger människor gemenskap. Titta på Storbrittanien med deras snyftiga flaggviftande och avgudande av en överbetald elitfamilj. Eller Ryssland, med kanske världens största ojämlikhet och extrema korruption. Den fattige får inte ett vitten tillbaka av eliten som belöning för att han röstade på etnopopulisten som gnäller på media och sänker de rikas skatter. Tvärtom får han det sämre. Vilket är rätt och riktigt, men tyvärr drar äcklet med sig andra nedåt.

  Nationalism handlar om att fattiga vita ska känna sig tillfreds för att de slipper höra dialekter. Nu har Storbrittaniens äldre förstört sina barnbarns liv medan USAs unga kommer fortsätta ha vidriga framtidsutsikter tack vare nationalismen, som visade sig ha stärkts framförallt av väljare som är rädda för etnisk variation.

  Det finns ingen icke-etnisk nationalism. Det finns ingen nationalism som inte har eufemismer för ras.

 35. @Axel Edgren:

  ” Den fattige får inte ett vitten tillbaka av eliten som belöning för att han röstade på etnopopulisten som gnäller på media och sänker de rikas skatter.”

  Jodå, det får han visst! I Schweiz domineras politiken helt av skattesänkande rasister och de som har gynnats i särklass mest är de vanliga knegarna. Här kan man sluta skolan när man är 16 och ganska lätt få 50 tusen SEK i månaden, med noll skatt. En lärare eller sjuksköterska tjänar utan problem 70-80 tusen.

  Så illa kan det gå, när högerextremisterna får bestämma….

 36. ”Här kan man sluta skolan när man är 16 och ganska lätt få 50 tusen SEK i månaden, med noll skatt. En lärare eller sjuksköterska tjänar utan problem 70-80 tusen.”

  Och du tror att vi kan bli mera som Schweiz? Vi har lika stor chans att bli mer som Schweiz som Laos eller Ecuador.

 37. @Axel Edgren:

  I princip var vi som Schweiz 1970. De har sen gjort nästan inga förändringar, medans vi har ägnat oss åt en lång rad tokiga och skadliga sociala experiment.

 38. @utlandssvensk:
  Men vad får man för den lönen då?
  Det blir ju som Norge med skyhöga löner och skyhöga kostnader, så enda nyttan man har med det är att spendera pengarna i ett annat land.

 39. ”Globalism är centralisering av ekonomisk och politisk makt till global nivå. […] Denna process, som sker o skett med ett litet steg i taget, innebär att en liten global maktelit har får allt mer makt på bekostnad av den nationella suveräniteten och demokrati”

  Det är riktigt att globalisering innebär att makten flyttas från de nationella beslutande organen, men inte till en liten ”liten global maktelit” utan till alla människor i hela världen.

  Gunnar Sträng hade oerhört mycket mera makt än Magdalena Andersson, men makten har inte flyttats till någon motsvarande global Gunnar Sträng utan är istället utsmetad på hela jordens befolkning.

  Tanken att det finns en global finanselit som styr bakom kulisserna har aldrig varit korrekt men den har aldrig varit mer fel än idag. Inga enskilda personer har kontroll över marknaden. Rockefeller, Wallenberg et al kunde åtminstone utöva en viss makt, om än kraftigt överskattad när det begav sig, men idag finns inga motsvarigheter. På gott och ont är det alla människor tillsammans som styr, vilket i praktiken betyder att det inte finns någon som styr.

  ”[…] Det är en maktelit som struntar högaktningsfullt i folkets vilja oavsett vad det handlar om. De visar, om och om igen, prov på bristande demokratisyn – genom #DÖ, grundlagsändring mer eller mindre bakom ryggen på folket, att man ”inte kan samarbeta med ett parti” pga inställning till NATO och EU”

  Här säger du emot dig själv. Dumheter som DÖ är tvärtom den typ av ”nationell suveränitet” och ”demokrati” som nationalister vill har mer av enligt vad du skriver i första stycket. De som hittade på DÖ är inte medlemmar av din (fiktiva) globala maktelit, utan de är de gamla vanliga nationella folkvalda representanterna som manövrerar inom ramen för grundlag och majoritetsstyre.

  Allt det du sedan fortsätter att skylla på ”eliten”, de som bor på vindsvåningen, är hela tiden beslut som alls inte fattats av någon ”global maktelit”. Hade våra politiker fattat sina beslut på en mer global nivå, i vårt fall EU, hade de naturligtvis inte, utan någon som helst planering, öppnat dörrarna på vid gavel för alla dessa stackars migranter. Så gör man nämligen inte inom EU, eller någon annanstans i världen. Det är istället ankdammsmentalitet, och rädsla att någon på Aftonbladet ska twittra något elakt om en, som fått våra politiker att agera så oerhört senfärdigt.

  Jag tycker din spaning är ganska snett ute, då den skjuter in sig på fel saker som EU och en fiktiv global maktelit. Däremot håller jag helt med om att nationalismen både är missförstådd och har oförtjänt dåligt rykte. Nationalstaten, och dess upprätthållande av gränser och åtskillnad mellan de som är medborgare och de som inte är det, är en grundförutsättning för ett välfärdssamhälle.

  Exemplet med Kanada, och den första vågen av HIV som drabbade på 80-talet är belysande. En förutsättning för att Kanada skulle kunna erbjuda generös och förstklassig vård till de drabbade var att man upprätthöll strikt gräns mot USA och gjorde skillnad på medborgare och icke medborgare. Annars hade den Kanadensiska sjukvården kollapsat under trycket från alla stackars HIV-smittade amerikaner som blev kastade åt vargarna av sin regering.

  En välfärdsstat, där ett medborgarkontrakt är oerhört centralt, är helt enkelt inte möjlig utan klassisk nationalism. Ett faktum som många i Sverige numera verkar glömt bort. Men det har inget med EU eller påhittade globala finanseliter att göra.

 40. @Anders:
  Att makten centraliseras till en global maktelit behöver inte nödvändigtvis betyda att enskilda personer får mer direkt makt. Makten samlas globalt nog snarare i institutioner som EU och FN där då globalisterna har en indirekt ”demokratisk” makt.
  Att makten skulle förskjutits till folken genom globaliseringen betraktar jag som ren rappakalja.
  ”folket” har i viss mån fått ett ökat inflytande genom den tekniska utvecklingen, inte genom den politiska globaliseringen.

 41. Man kan snacka om det här antingen på ett politiskt plan eller på ett rent begreppsligt plan.

  På det politiska planet har du t.ex. den där tabellen jag nämnde, som i sig utgör ett löjligt förenklat snitt ur verkligheten. Utöka den med en rad för varje fråga som är relaterad till just vad du kallar ”globalism” resp. ”nationalism”, och därefter för varje annat tänkbart politiskt ämne, resp. partiöverskridande instans, sådana som har med juridiska, förbundsmässiga och andra sorters avtal, stadgor mm., mm., att göra, och låt varje rad i sin tur representeras av varsin ”höger” och ”vänster”-kolumn (som ju i sig har ytterst suddiga gränser, då de ska täcka in en massa, och icke enbart ekonomiska, intressen som finns mellan de rikaste och de fattigaste, t.ex. de väl härskande feministerna), och kombinera sedan allt inbördes och tabellen själv därefter med alla andra länders liknande…., ja, du förstår vilket äckligt oändligt universum du plötsligt ser dig ha kastats in i. Eller snarare, det är ”tabellen” själv som oavbrutet utökar sig själv, bortom din varseblivning, därav t.ex. att det har uppstått termen ”globalism” som i sin tur skapat och skapar oändligt massa nya fält och kombinationer. Det är ytterst enfaldigt att tro att det finns ett globalistiskt ”parti” där och ett nationalistiskt på andra sidan och därmed punkt. Har du någonsin läst kombinatorik? Inget kan få en att känna sig så äckligt liten som kombinatorik. Är man okunnig kan man välja att kalla alla kombinatoriska utgångar som man avskyr, ”nyvänster”, precis som primitiva människor förr i tiden gjorde, när de antog en ond ande för precis alla motgångar i livet.

  Sedan finns det, det rent begreppsliga planet. Men det förutsätter att man anlitar hjärnan först! Det är exceptionellt korkat om SDare verkligen har börjat skriva sådana här artiklar, där de säger att de med ”nation” menar ett gemensamt hem med de snuskigt rika arm i arm med de fattigaste på ett fattighem. På det begreppsliga planet kan du helt enkelt inte göra om begreppen eller kombinera dem hur du vill. Varför tror du t.ex. Trump ständigt beskyllde de rika för att ha sugit ut de fattiga före valet? Eller varför tror du Hitlers parti innehöll termen ”socialistisk”? Jo, av den enkla anledningen att, antisocialist och nationalist, varmed menas ”kärlek till nationen såsom ett gemensamt hem”, är lika ologiskt som t.ex. ”köttätande vegan”. Nu vet vi att Hitler var en bedragare. Han kunde sysselsätta massorna med sagor om ariska gener, yttre fiender, ondskefulla judar, mm., på väg mot sitt mål. Men anta att han hade vunnit alla krigen och till sist t.o.m. ägde hela planeten. Förr eller senare skulle då hans eget folk rest sig upp mot honom själv och sagt ”nu är det dags, visa nu vad du menar med socialism som du påstår partiet har stått för”. Ett gemensamt HEM förutsätter nämligen ekonomisk jämlikhet. Det räcker inte med gener, etc.

  Det är också därför, det aldrig har existerat en äkta nation (kanske ni ska tänka på, när ni ständigt hånar kommunister för vad ni anser är önsketänkande). Ett gemensamt hem förutsätter nämligen socialism, med den första och sista principen, alltså egentligen den enda, att, med början från de extremaste motsatspolerna, steg för steg, utjämna ekonomiska skillnader (vartefter allt annat följer av sig självt) och därför har en äkta socialist egentligen inget intresse av att kalla sig nationalist eller feminist eller ens kommunist. Han/hon vet att om alla nationer efterlever den principen så kommer det av sig självt så småningom att uppstå en harmonisk internationalism mellan nationer utan en sörja. Kommunism själv behöver inte vara mer än så. Paradoxen är att de flesta nationalister består av korkat obildat folk, som börjar med att rösta på sådana som Reinfeld, dvs. t.ex. säger: ”varsågod och stycka och sälj vårt hem till privata intressen, som du behagar”, vilket han då med rätta gör, för annars hade han varit irrationell. Det ingår ju i definitionen på högern, att vägra tillåta existensen av ett gemensamt hem. Dvs. högern är definitionsmässigt anti-nationalistisk. Om Reinfeldt är en landsförrädare, så är 80-90 procent av SDare det också. SD är inte deras parti, utan deras karma, just därför att SD självt kan inte vara annat än HÖGER! Så då sitter de där, som var upphovet till vad de hoppade ur. Man kan också kalla det ”politikens kvicksand”.

 42. Nu tror jag själv inte på ett slutmål överhuvudtaget, men det vederlägger inte själva principen (eller begreppen). Det är viktigt att förstå sig på skillnaden mellan process och slutmål.
  Men fundera t.ex. på hur mycket och hur snabbt en nation skulle blomstra upp bara av att förstatliga hela bankväsendet (som ändå är ett sådant där konstigt ”mellanting”).

 43. Vi har aldrig varit en ”nation”. Under kungarna var tusentals människor dömda till att tvingas ut i krig, såsom Kalle Dussins tortyrmässiga marsch ut i ryska vintern, medan noblessen och prästerna föddes in till privilegier och en elit som spände över Europa. Tror ni societeten i städerna hade mer gemensamt med societeten i Europas städer, eller med torpare?

  Under Emil i Lönneberga-epoken där alla talade svenska och allt var helylle och äppelkindat nationellt så var det ännu skillnad på folk och folk in i lagboken och levnadsstandarden var låg.

  Under folkhemmets tid så var det socialism, stat och redistribution, inte flaggviftande eller kultur, som gav oss gemenskap.

  SD vill tillbaka till något slags folkhem där allt är solidariskt och tryggt men vägrar inse att den vägen inte går via politik som Almega och Timbro tänker skriva under på.

 44. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Att makten skulle förskjutits till folken genom globaliseringen betraktar jag som ren rappakalja.”

  Vilken tur då att jag skrev ”På gott och ont är det alla människor tillsammans som styr, vilket i praktiken betyder att det inte finns någon som styr.”

  Om detta var svårt att förstå så förtydligar jag: Att inte styra är samma sak som att inte ha makt, så makten har inte förskjutits till ”folken” utan till marknaden.

  Vidare finns det inget som heter ”politisk globalisering”. EU är inget exempel på ”politisk globalisering”, utan en _reaktion_ på globalisering. Orsaken till att Sverige gick med i EU var för att hantera globaliseringen, den som gjort att de nationella politikerna tappat makten. Bara genom överstatliga beslut skulle man kunna rå på den numera överstatliga marknaden, var tanken.

  Även om den politiska makten i Sverige därmed skulle vara mindre än den var på Gunnar Strängs tid, så skulle den åtminstone inte vara noll, som politikerna helt korrekt upplevde den under finanskrisens dagar i början på 90-talet när inte ens 500 % ränta fick värdet på den svenska kronan att bli som politikerna ville: Marknaden rullade fram som en ångvält.

  Hursomhelst. Inget av det som Ninni ondgör sig över beror på EU. Tvärtom. DÖ, hanteringen av SD och migrationsfrågan är pursvenska fenomen, som saknar motstycke i andra EU-länder och som inte har någonting med globalisering att göra.

  Det finns helt enkelt ingen motsättning mellan nationalism och globalisering.

 45. Jag är uppriktigt nyfiken på vilken utbildning Axel har. Kanske kan han ge tips om vilket program man bör läsa på högskolan och vilka kurser man skall välja.

 46. Oavsett om vi är med i EU eller inte blir det ju samma ändå – bankerna och riskkapitalisterna inom välfärden gör som de vill och klagar (till SD) så fort någon ber om bättre översyn, det kommer vara en massa blåsiga och svala dagar under sommar, Jan Berglin kommer släppa en till småkul bok och det kommer göras allt för att förhindra att det byggs hyresrätter i Stockholm. Vi kommer alltid styras av faktorer som demokratin inte rår på.

 47. @Anders:
  Vi kanske talar om olika saker när vi talar om ”globalisering”. Globalisering till en följd av att den tekniska utvecklingen, dvs. att vi kan sitta och ha skypesamtal i flera timmar med folk på andra sidan världen utan några problem och att utlandssemestrar är vardagsmat nu för tiden, eller att man handlar över gränser, står förstås inte i motsats till nationalism. Men globalism som aktivt drivs politiskt just genom institutioner som EU och FN är en annan femma. Det är en politiskt påtvingad falsk gemenskap.

 48. ”Men globalism som aktivt drivs politiskt just genom institutioner som FN är en annan femma.”

  Att Front National är en del av en global, antidemokratisk extremhöger som tar emot pengar och internetbaserad hjälp av Putin visste vi redan, men är de inte ett parti snarare än en institution?

 49. @Anders:

  Jag tänkte just på det Dolf tar upp, du och jag pratar inte om samma sak. Det var detta som fick mig att koppla:

  Det finns helt enkelt ingen motsättning mellan nationalism och globalisering.

  Nationalism och globalism är ideologiska motpoler. Det finns däremot ingen motsättning mellan nationalism och 2000-talets globaliserade värld.

  Mitt syfte med inlägget var att beskriva/förklara den ideologiska strid västvärlden står mitt i. Det vi upplever är, menar jag, ett paradigmskifte där globalisterna håller på och kommer att förlora. Jag tror inte Le Pen vinner på söndag, men hon kommer ha växt från 17,9 procent 2012 och runt 35-45 procent 2017. Det är en makalöst fantastisk framgång oavsett och 2022 når hon mållinjen.
  Jag är övertygad om att SD 2018 kommer vara största parti och 2022 ha egen majoritet.

  Denna text handlar också om vår tids ideologiska strid.

  Inget av det som Ninni ondgör sig över beror på EU. Tvärtom. DÖ, hanteringen av SD och migrationsfrågan är pursvenska fenomen, som saknar motstycke i andra EU-länder och som inte har någonting med globalisering att göra.

  Syftet med det var inte att skylla dessa saker på EU, det var att visa globalisternas bristande demokratisyn. Jag valde exempel från Sverige eftersom de är mest kända för oss. Globalister (över hela västvärlden) har en elitistisk demokratisyn som gör att de kan kan kalla folkomröstningar ”plötslig folkmakt”.
  När jag läser sånt, med min demokratisyn, så är det så märkligt att det känns som PM Nilsson kommer från en annan planet. Därför att med min demokratisyn så är folkomröstningar den renaste formen av demokrati. Och just skillnad i synen på vad demokrati är och hur demokrati bör fungera är den tyngsta orsaken till mitt partipolitiska val.

 50. ”Det vi upplever är, menar jag, ett paradigmskifte där globalisterna håller på och kommer att förlora.”

  Det betyder krig. Storbrittanien t ex kommer enbart kunna fungera som en bananrepublik som håller arbetarklassen nära tredje världen-nivå för att kunna attrahera företag med minimala skatter och slopade miljö- och arbetsrättsbalkar, vilket kommer tvinga andra europeiska länder att helt enkelt invadera för att stoppa Storbrittanien från att göra det omöjligt för dem att ta in skatter från näringslivet.

  ”Globalister (över hela västvärlden) har en elitistisk demokratisyn som gör att de kan kan kalla folkomröstningar ”plötslig folkmakt”.”

  Man behöver inte vara elitistisk för att säga att folk har fel när folk har fel. Om man till exempel trodde på att Brexit skulle ge pengar till brittisk sjukvård så hade man ju fel, och då var ju ens röst dålig och icke önskvärd input i landets framtid. Det är därför demokrati måste begränsas och skräddas av de som vet bäst, för att annars förstör de med lägst intelligens och mest illvilja våran framtid.

  ”Därför att med min demokratisyn så är folkomröstningar den renaste formen av demokrati.”

  Ja, det är den. På samma sätt som en obsidiankniv är lite jobbig att raka sig med – den gör jobbet bra om det går rätt och om det går fel så går det åt helvete. Totaldemokrati är bara av värde så länge befolkningen är mentalt frisk och håller en lägstanivå när det kommer till empiri och kritiskt tänkande, och vi kommer inte ens i närheten.

  Förmodligen så är vi på en lägre nivå än de 10 000 Atenska männen rent personlighetsmässigt. Vi har mycket mer kunskap i hjärnan, men också ofantligt många fler faktorer att ta igen och våra hjärnor och känslor är deformerade och fyllda av lägre tankar och impulser.

  Jag skulle vilja säga att den tredjedel av den svenska befolkningen som har lägst intelligens blev värre och farligare tack vare internet. En idiot som tror på kristaller, kolloidalt silver eller kvinnlig hypergami skulle aldrig kunna hitta likasinnade som spär på hans vanföreställingar utan internet, men idag har de sämsta bland oss ett förtroende ett vettigt samhälle skulle bankat ur dem med utstötning, ensamhet och förudmjukelse.

 51. Postkommunism…. Nysocialister.. mao förvirrade kollektivister irrar runt på det socialistiska sopberget och gräver i sin desperation upp gammalt unket 30-tals-bråte. På med några nya etiketter och sen är de pigmenträkning och rasteorier för fulla muggar. Socialister är beroende av indelning och kategoriseringar av människor för att kunna upprätthålla motsättningar, detta för att kunna leda (styra) dem och ställa grupp mot grupp.

 52. ”Paradigmskifte”? Äsch! Nonsens! Du använder begreppet ”paradigmskifte” uppåt väggarna felaktigt, om vad du menar är att ”skifta tillbaka”. Annars måste du säga oss exakt hur det nya paradigmet kommer att se ut (som alltså i grunden måste vara HELT OLIKT det nuvarande och alla de föregående? Det vet du nog inte ett knyst om, utan vad du försöker säga är helt säkert, att det kommer att bli nya tider, hipp hipp… (men det låter inte lika intellektuellt). Och då får du gärna svara oss hur de nya tiderna kommer att se ut?

  Hängde du förresten med vad jag menade med det rent begreppslogiska?
  Att vara antisocialist mot sin egen nation (folk, land etc.) och nationalist är en KONTRADIKTION!
  Den antisocialistiska nationalisten är en BEDRAGARE.
  MEN: det omvända gäller aldrig. Av att du är socialist följer INTE att du också är nationalist.
  Det har helt enkelt med att de har olika begreppsomfång att göra.
  Hur, när, var, om de i övrigt kan tänkas förhålla sig till varann (avlägsna sig, närma sig, överlappa etc. varann) hör till andra omfattande trista diskussioner.

  Och det förhåller sig dessutom helt annorlunda med t.ex. feminism eller en viss ras’ krav på befrielse eller liknande (som i sin tur skulle kräva omfattande trista diskussioner). Man kan på en gång säga att det inte alls är självklart att en socialist ens behöver stödja en dylik kamp och om han/hon ändå gör det, så är det rent empiriskt, dvs. högst tillfälligt, trots att de ”förtryckta” grupperna för att tillskansa sig mer och mer makt, i all tid skulle fortsätta gapa om en sådan förbindelse (just för att den inte är begreppslig).

  Det största problemet är att folk hela tiden blandar ihop begrepp med massor av egna empiriska fördomar utan kunskap, så det hela överskrider inte skvallertidningsnivån.

  Socialism själv är egentligen inget mer än en demokratisk process, med syftet att stegvist utjämna VERIFIERAT OBERÄTTIGADE ekonomiska skillnader (privat ägande av nationsbärande produktionsmedel, etc.), och INTE privat egendom i sig (att du äger en affär, en stuga, etc., som inte har med saken att göra). Det blir lika komiskt som när den rikaste promillens tjat om frihet, oroar resten av befolkningen som (bara för att det heter ”frihet”) automatiskt därmed ser sin egen frihet som hotad.

 53. Jag har svårt för att kalla mig globalist. Jag har fått en mörk bild av det hela, företag som exploaterar människor i låglöneländer, dumpar sina fartyg och sopor i låglöneländer, säljer vapen till dem, stödjer ”moderata” rebeller (som egentligen är brutala monster). Folk från väst som förstör ekosystem i låglöneländer för att kunna utvinna tex. kaviar (pengar), och rika som hämtar organ bland fattiga och krigsdrabbade(?) osv osv. Pengar och människor som flyttas helt obehindrat. Och EU, ibland tänker jag att det bara blev till för företagens skull.

  Det blir för omfattande, men det hade säkert varit likadant även om vi inte kallat det för globalism. Och vi hade rest och snackat på skype ändå också. Men jag känner inte ens min granne och bryr mig egentligen inte om så många människor.

  Men jag kan verkligen tänka mig att leva mycket ”fattigare” om det skulle hjälpa miljö och jämna ut oddsen för människor i låglöneländerna. Jag tänker redan i de banorna, funderar på att bygga ett tiny house av sådant jag hittar.

  Jag är inte nationalist heller, bara tacksam att jag föddes som kvinna i Sverige. Jag älskar Sverige, det är ett bra land. Jag röstar antingen på piratpartiet eller vänsterpartiet. Jag vill inte ha för stor invandring, men jag bor i Malmö och har sett baksidan av för stor invandring. Jag tror jag är minimalist när det gäller det mesta.

 54. Paul Krugman, knappast en neoliberal ekonom, vill ofta påminna om att fabriksarbetarna i Vietnam och Kina hade det ännu fattigare och svårare som jordbrukare innan fabrikerna kom.

 55. En nationalistisk regering påhejad av Ninni och Erik är på väg att göra så att kvinnor som blivit våldtagna eller slagna av sin make inte kan anmäla det till polisen utan att tvingas betala extremt mycket högre försäkringspremier.

 56. @Jenny:

  ”Jag röstar antingen på piratpartiet eller vänsterpartiet. Jag vill inte ha för stor invandring”

  Jösses………

 57. @utlandssvensk:

  Åh gud, snabb på att döma eller? Att Sverige inte går med i NATO väger tyngre för mig. (Och 6 timmars arbetsdag).

 58. @Jenny:

  Jag röstar antingen på piratpartiet eller vänsterpartiet. Jag vill inte ha för stor invandring, men jag bor i Malmö och har sett baksidan av för stor invandring.

  Du väljer naturligtvis för dig, men vill man inte ha en för stor invandring är V ett riktigt dåligt alternativ.

 59. @Jenny:

  Jag respekterar ditt val. Det jag önskar du skulle fundera på är om politiken leder till målet. Jag antar att 6 timmars arbetstid är en sak som du värderar eftersom du tog upp det?

  Statens finanser är egentligen som din privatekonomi fast större. Om du vill jobba mindre måste du sänka dina utgifter – samma med staten, ska intäkterna sänkas måste utgifterna sänkas.

  Leder Vs politik till sänkta utgifter för staten?

 60. @Jenny: @Ninni:

  Alla gör som de vill.

  Men det är svårt att se trevliga och snälla utfall av detta. De svenska ungdomarna håller nu i absolut rasande takt på att bli ersatta. På många håll är de redan i minoritet och de motarbetas på alla plan. Invandrarna gynnas kraftig vad gäller jobb, bostad, etc, etc. Att bilda familj är extremt svårt för många, samtidigt som MENA människorna kan skaffa hur många barn som helt, på kommunens bekostnad. De unga svenskarna förväntas att betala för både denna förnedring och för pensionerna för de som har röstat fram den.

  Kommer dessa unga svenskar bara snällt acceptera detta? Har de äldre generationerna rätt att utrota sina barnbarn? Vem kommer att vilja betala ett öre för pensioner till äldre svenskar?

 61. Vad borde ett äkta socialistiskt parti kalla sig för att skilja sig från nationalister (som är så korkade att de inte ens klarar av konsten att förvanska längre)?
  I att fanatiskt bekämpa internationalismens historiska process utgör nationalister den extremistiska motpolen till sina lika fanatiska fiender, vilka, med en finess inte större än vad man kan vänta sig av en gorilla, i stället river ned allt.
  Äkta socialister skulle försvara nationen (hemmet) mot kapitalets respektlöshet, dvs. bekämpa internationaliseringens kapitalstyrda process (att genom olika cyniska spel, framtvinga billig arbetskraft överallt, vilket inte är så lite besläktat med ”trafficking”, ”strejkbrott” eller liknande, vid sidan om att tvinga folk till medgörlighet genom feminism, etc.).
  Ett äkta socialistiskt parti borde faktiskt innehålla just ordet ”Nationalsocialistisk”, för att ta tillbaka det från orättmätiga smutsiga händer. Det vore den rätta markeringen!
  Helst ”Nationalsocialistiska kommunistpartiet” (varför inte passa på att även återupprätta ordet ”kommunism”, som ju står för den internationella socialismen?), men då det skulle skrämma slag på alla obildade (i deras ohjälpliga farhågor om att det var en total världsrevolution vi var ute efter), så är det nog bäst att göra som SD och lägga till ”demokraterna” på slutet av partititeln.
  Partiet borde dessutom ta tillbaka det av nazisterna stulna hakkorset och använda det som sin egen partisymbol.
  Och partiet borde sträva efter att identiska systerpartier så fort som möjligt bildades i alla andra länder.
  Det om något vore lika kraftfullt som ett ”paradigmskifte”.

  Vi avvaktar…

 62. ”Nationalsocialistiska kommunistpartiet” är inte så långsökt, två konkurrerande socialistiska vänsterrörelser och de hatar ungefär samma saker.

 63. HAHA! Som väntat, varken ironi eller allvar eller ironiskt allvar kan gå hem här… Nåväl, knappast mitt fel, när det knappt finns ett enda ord kvar som människoavskräden alla på sitt sätt, inte har varit och ”massvåldtagit”…

  Men, men, jag undrar nu hur du alls lyckas med dina högskolestudier, när du sitter och likställer nazismen som är ett rasbaserat politiskt styre under KAPITALISMEN som är ett ekonomiskt system, med KOMMUNISMEN som är ett rent ekonomiskt system vars grundläggande definition är icke-privat ägande av nationers producerande egendomar. Menar du därmed att också kapitalismen själv är en konkurrerande socialistisk vänsterrörelse? Vilken av de två lika imbecilla slutsatser föreslår du att vi drar av rappakaljan från dig?

 64. @Ninni:

  Jag vill ha en perfekt balans mellan kapitalism och socialism, jag tycker att politiker och samhälle borde sträva efter det. Nu tycker jag att kapitalismen har tagit över för mycket och samhället känns kallare och mer hatiskt.

  Jag ger faktiskt högerpolitiken skulden och jag vet att vi ser helt olika på det här, för mig är det helt ok. Jag dömer inte dem som röstar olika, jag förstår varför SD kommer att bli kanske det största partiet i nästa val.

 65. @tintinula: 15.03

  Dom namnen och symbolerna är ju körda här i Europa för lång tid framöver, men annars var det en bra kommentar. Många kommunistiska symboler är också körda, i alla fall för mig, det enda jag tänker på är Gulag och stängda städer.

  Och Stasi fyfan. Men jag vill ha glödlampor som håller i 25 år.

 66. @Jenny:

  Jag ger faktiskt högerpolitiken skulden och jag vet att vi ser helt olika på det här, för mig är det helt ok.

  Jag är inte så säker på att vi ser så olika på den saken. Det du kallar ”balans” är det inte samma som mina tankar här ?

 67. @utlandssvensk:

  Har du någonsin jobbat med eller lärt känna unga människor från Irak, Afghanistan, Palestina osv.?

  Jag har och det är inte så mycket som skiljer oss människor åt faktiskt. Dessutom skaffar utbildade kvinnor färre barn och invandrarkvinnorna kommer att tvingas ut från hemmen.

  Det är inte helt nattsvart. Jag förstår din oro för pensioner och liknande, det var klart bättre förr när de räknade pensionen på de 15 bästa åren. Min pappas pension kommer jag nog inte ens komma i närheten av. Som Trump skulle sagt: ”Sad”.

 68. @tintinula:

  Jisses så obildad… Du menar den ”internationella jude kapitalismen” den onda kapitalismen som skulle ”krossas med alla medel” och som ”degenererade folket så de urartade till dekadenta individualister och andefattiga materialister som var likgiltiga för nationens behov”

  Sorry men du är för infantil och tråkig att lägga tid på.

 69. @Ninni:

  Jag följde din länk och läste. Så om du måste placera SD på en politisk skala (vänster-höger) var hamnar de då?

  Jag har ju alltid tänkt mig dem som ett klassiskt högerparti.

 70. @ Frihandel
  Men vad babblar du om? Vad har Hitlers hat mot ”judekapitalismen”, blaha blaha, med KAPITALISMEN själv såsom ett rent ekonomiskt system att göra?
  Och snacka så man begriper! Vad syftar på vem? Vem syftar på vad?

 71. ”Har du någonsin jobbat med eller lärt känna unga människor från Irak, Afghanistan, Palestina osv.?”

  Jag har jobbat med och lärt känna folk från hela världen. Fast mest ”elit” människor, dvs de har ofta gått ”fina” universitet. Bland annat var jag en tid ansvarig för en ganska stor verksamhet i Sydafrika.

  ”det är inte så mycket som skiljer oss människor åt faktiskt.”

  Det håller jag absolut INTE med om. Skillnaderna är enorma.

 72. @Jenny:

  Jag följde din länk och läste. Så om du måste placera SD på en politisk skala (vänster-höger) var hamnar de då?

  SD går inte placera så enkelt längs vänster-höger det beror på vilken fråga och vad problemet man ser i samhället är. Man har en pragmatisk inställning, man kollar hur andra länder löst problem, vad forskning säger … o så, för att hitta effektiva lösningar till just den frågan.

  Men socialpolitisk så står SD till vänster, marknadsfrågor höger.

 73. @Jenny:
  SD är typ hyfsat vettiga sossar. Men fortfarande för mycket sossar för att det ska va bekvämt.

 74. @ Frihandel
  Det är sorgligt, men eftersom du inte verkar klara av att hålla isär ens dina egna termer, så är det som väntat inte alls så underligt, att du inte kunde föreställa dig det gränslöst roliga i reaktionen hos alla världens nynazistiska äckel, den dag de plötsligt ser hakkors överallt, men som symbolen för ett nytt antinationalistiskt, ”nationalsocialistiskt” (dvs. nationsförsvarande), ”kommunistiskt” (dvs. internationalistiskt) parti…

  Undrar förresten, som en motsvarighet av ironin ovan, varför (trots att kapitalism själv är ett rent ekonomiskt system och därför i sig ”opolitiskt”), jag i alla fall aldrig har hört talas om ett parti, med ordet ”kapitalistiskt” inkluderat i dess titel. Kan det vara för att inte skrämma bort ”obildade arbetare” från att rösta på ett sådant parti?

  Hursomhelst, allt det där blev nog för mycket för dig. Men det är inte viktigt, då en socialist som sagt aldrig har en reell anledning att kalla sig ”kommunist”. Låt oss försöka förstå din röra i stället: Nu är det ju så att, vad de flesta SDare och andra klagar på är exakt samma saker som i Hitlers tid: ’folket har blivit degenererat, samhället består av dekadenta individualister och andefattiga materialister, likgiltiga för nationens behov’, etc. Och du anklagar Hitler för att ha hatat allt sådant, varför nationalsocialism enligt dig i grunden är en med kommunism konkurrerande vänsterrörelse, eftersom båda ju hatar sådant? Haha! Och det innebär att du själv älskar all den där dekadensen, etc., eftersom du själv hatar både nationalsocialismen och kommunismen? Säkert inte heller den svenska kungen gillar all den där nämnda dekadensen. Vad är då han, enligt dig? Jösses, var sitter du och skriver från? För andras skull här hoppas jag att du hellre är ett troll, som har tummat upp dig själv flerfaldigt. Eller är du en sådan där ”nationalist”, som vill BEHÅLLA EN FÖR NATIONEN BEVISLIGEN OFÖRDELAKTIG (kan du skönja en kontradiktion här?) ekonomisk ojämlikhet mellan dina nationssyskon, och förvirringen har blivit så kompakt, att du till sist inte vet vad du själv snackar om?

 75. @ Frihandel
  Innan du kallar andra ”obildad” och ”infantil”, fatta det här elementära: att Hitler hatade judekapitalismen innebar endast att han ville rensa det kapitalistiska systemet från judar. Han avvecklade inte kapitalismen och det var naturligtvis inte hans mål! Precis som kapitalismen, är inte heller kommunism ett politiskt system, utan ett ekonomiskt definierat system. Det första är MED privat ägande av nationsdefinierande produktionsmedel och det senare UTAN. Svårare än så är det inte. Det är lika korkat att jämföra kommunismen med Hitlers regim som att jämföra kapitalismen med Stalins regim. Det är inte ens äpplen och päron… Svårt att förstå, eller?

  Nu finns det många SDer som skyller eländet återigen på judar. Det finns många SDer som skyller det på muslimer. I det partiet finns en massa f.d. Reinfeldtare som vill rensa det kapitalistiska systemet från Reinfeldt-typer (det gäller typiskt nog förstås inte de själva). Snart kommer många vilja rensa det från Trump-typer. Man ville rensa det från Hitler-typer, etc., etc., etc.. I själva verket har det aldrig funnits någon tid, som folk inte har velat rensa kapitalismen från dess empiriska realitet. Det finns alltså en klar diskrepans mellan kapitalism som ekonomiskt system och alla dess möjliga politiska styren. Kapitalism går ju ut på att det storskaliga konkurrerar ut det småskaliga. Fattar du inte? Det är det som är vitsen med systemet. Alltså är det fiende till din småskaliga frihandel på sin väg mot storskaligt monopol. Att sätta stopp på dess galopp vore liktydigt med att utrota systemet. Därför går det alltid runt eller hoppar över alla möjliga hinder som varje gång ställs framför det, pga dess dittillsvarande sjabbel. Det är ingen person som är skurk här, utan det är systemet självt som är sådant. Det är något även många grundskoleelever vet nuförtiden. Och jag erkänner, det är monumentalt korkat att sitta och behöva ”lära ut” det här.

 76. @ Frihandel
  Ett förtydligande, ifall du sitter och är konfunderad… Den där diskrepansen mellan ekonomiskt system och politiskt styre gäller däremot inte kommunismen, som aldrig har haft en empirisk realitet, då en sådan förutsätter antingen en väldefinierad nation som är totalt oberoende av utlandet, vilket är orealistiskt (alltså exakt samma svårighet som nationalisten har, som alltså kastar sten i glashus i sitt hån mot kommunismen) eller, vilket är nästan lika orealistiskt, förutsätter den att alla världens länder är precis lika socialistiska, eftersom ett ”kommunistiskt” system beroende av ett utanförliggande kapitalistiskt system genom import, export, miljoner andra ekonomiskt tvingande förbindelser, militär etc., annihilerar hela sin egen empiriska realitet, innan det ens har börjat.

  Även om de politiska system som felaktigt har betecknat sig själva och betecknats som kommunistiska hade varit äkta, så hade de i bästa fall varit socialistiska realiteter, dvs. som en starkare form av den socialdemokrati, som redan finns i väst (och då syftar jag inte på något parti). Och det är just det som är poängen med socialism. När man i alla lägen ändå måste vara beroende av det världsomfattande kapitalistiska systemet, så är det bättre att bedriva socialism innanför det systemet, men med den fördelen att staten själv då inte riskerar omvandlas till ett kapitalmonopol, såsom (bortsett från den i övrigt uppenbara propagandan mot det) faktiskt var fallet i Sovjettiden (eller så får man jobba fram metoder som förhindrar sådana risker).

  Hursomhelst, för att återgå till hela den ursprungliga poängen med mina inlägg: om inte du själv är socialist mot din egen nation så är du en FALSK nationalist. Därför är alla SDare med nödvändighet falska nationalister, eftersom de vill behålla en nationsförstörande ekonomisk ojämlikhet hos sitt älskade folk. Även om SD ägde hela riksdagen, så kommer folk att fortsätta gnälla. Att sitta och vara besatt av ett system, vars globalism man avskyr, är precis lika urbota dumt som att vara besatt av något, som man avskyr växandet hos. Systemet självt skulle styra SD oändligt mycket mer än vad SD med sin politik någonsin kommer att kunna styra systemet. Varför tror du en del redan nu kallar SD ”kontrollerad opposition”? Bakom ett sådant foliehattuttalande ligger just den skrattretande sanningen att det är systemet självt som kontrollerar SD: som sin ”opposition” (till skillnad från en socialistisk opposition, som förutsatt att den inte låter sig frestas till annat, i olika grader är kontrollerande).

 77. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  5/5 kl23.02 och -”för mycket sossar för att det ska va bekvämt.”, jovist ede-så frågan är vad på skalan av obekvämt som känns minst plågsamt.

  Att socialismus i skepnad av Social-demokraterna blev hyggligt framgångsrika fram till 1983-häradet, var möjligheten till avgift/skattebelasta medborgarna av såattsäga reella likvida medel alltså ej som numera, skatt på rundgångsslantar.

  Det sista av rejäl, riktig, penga-volym blev den anmärkningsvärda fiffigheten och givet benämnt legitimt gemensamt politiskt beslut, inhämtandet av ackumulerad pension under G-Persons och sådana fiiina nettoslantar finns ej mera i systemet, näee SD får skyffla på med sedvanligt in-lånta slantar, dödens väntrum.

  Har svår att föreställa mig att SD eller föralldel annat ska fåigång industri av dignitet, export, här i Sverige och med tanke på åsynen av skolexempel och justnu rykande Eriksson-radio, vadtror du väck före jul?
  Vad ska klok samhällsvetare ha som argument till sin uppdragsgivare, exemp. SD, då tänkt seriöst utbildad person ställer sig fråga, vad kostar det på att få arbeta i Sverige.

 78. Det finns inget tristare än politik och ingen politik är tristare än SD och feminism.
  Måste ändå posta detta om att

  ”socialpolitisk så står SD till vänster, marknadsfrågor höger”.

  Och då menar ni att SD därför är ett mittenparti (som alla kunde rösta på)? Om så, så använder ni ordet ”mitten” precis lika felaktigt som ordet ”paradigmskifte”. Politiska mitten definieras som ”genomgående mitten”. Och det beror just på att allt i livet, självaste livet kostar pengar. Antingen är ni inkompetenta som politiska analytiker eller så är ni cyniska hycklare som gillar att vilseleda folk hela tiden.

 79. Självklart att man hyllade Chavez *till en början*, då han besegrade en kupp menad att ge makten till en neoliberal fascist, och sedan spenderade pengar från olja och eliten på att minska analfabetismen etc. På samma sätt som Milton Friedman hyllade Pinochet till en början. Eller, förresten, han slutade väl aldrig hylla.

 80. Åkesson förklarade just buttert i SVT att Front National är för vänster för hans smak, men visst, tredje vägen och allt det där. Lite av höger, lite av vänster, du kan köra med den propagandan Ninni, men så länge det kommer pengar från Svenskt Näringsliv och Timbro vet jag var SD står. De har höga krav på kropparna de köper.

 81. Ganska förståeligt att ni fegar ur, som en barnunge ”som vägrar slösa tangentttryckningar” på att motbevisa motståndaren (”lyda dennas order”). Ni är okunniga och ljuger och dessutom är fruktansvärt oseriösa. Ert parti är ju ett missnöjesparti, som bl.a. måste bygga upp myten om att vara ett ”mittenparti” för att plocka röster från alla håll.

  Relativt till de klumpiga beteckningarna ”höger” och ”vänster” (båda alltid representerade av mestadels obildat folk), måste ”politiska mitten” förstås som ”genomgående mer eller mindre höger” eller ”mer eller mindre vänster” (t.o.m. hela skalan mellan två extremiteter). Den exakta ”mitten” vore egentligen att ge blanka fan i att ens rösta blankt.

  Att SD ”socialpolitisk står till vänster, marknadsfrågor höger”, är ren rappakalja.

  Vi tror ni driver med oss. Det är som om ni påstod att ni kommer att ge oss en vänster genom en höger. Eller snarare, att ni kommer att ge oss vänsterfrid genom att ge oss högerprygel. Röstar SD på högerbudget för t.ex. skolan så röstar det för högerskolpolitik, punkt! Att ni utöver att vara höger, tror er vara vänster, får ni precis som Kristdemokraterna, göra i Kyrkan!

 82. Det är lätt att vara ”mitten” om man beskriver jämställdhet, antirasism och bristande intresse för att mobba tiggare som dödsknarkarvänsterextremism, och ser abortmotstånd och slopade adoptionsrättigheter för samkönade svenskar som folkligt.

 83. ”Vi tror ni driver med oss”

  Pat. svarar dåligt på befintlig ordination, uppvisar dissociativ identitetsstörning, ger uttryck för negativa känslor, Pat. ordineras 25 mg Sobril 2+2/diem, spännbälte.

 84. @HK: Folket i din typ av näpna lilla region är kvar på ”CP-barn”-stadiet när det kommer till förolämpningar? Det är lite rart. Som när man ser vuxna människor gå omkring i galleriorna i svarta långa gymbyxor och keps. Det är osmakligt och ovärdigt en modern människa, men är lite charmigt.

 85. ”Identitetsstörning hos Drottningen här”? Det var det fräckaste…

 86. Hej.

  Så här kul läsning har jag inte sett sedan jag läste Miljöpartiets motioner till kongressen (även om Mp:s motionärer uttrycker sig mer bildat och belevat än ett par personer ovan).

  Själv är jag av åsikten att huvudskälen till västlig teknologisk, kulturell och civilisatorisk dominans under nittonhundratalet har mindre med nationalism kontra globalism att göra, och mer med att flertalet västerländska stater bedrev en politik vilken var mer framgångsrik. Ett mått på vilken civilisation, stat eller kultur som är framgångsrik är om den kan dominera andra, vilket främst de engelsktalande gjorde och gör, och detta trots lägre befolkningar än många andra kulturområden (eller folkländer eller etniciteter eller… när man har med pennfäktare att göra så är det ju så att de struntar i argumentationen och letar efter ett felplacerat komma istället).

  Av ovanstående följer min egen slutsats som är att det är bättre att via empiri och förnuft söka fatta beslut som befrämjar fortsatt teknologisk utveckling, fortsatt civilisatorisk dito bort från diskriminering baserat i annat än personens bevisat asociala agerande (och om detta agerande råkar motiveras med religion eller etnicitet så utvisas den personen lämpligen).

  Om företeelsen den demokratiska staten skall ha någon framtid så måste den balansera mellan att vara just en nationalstat centrerad kring ursprungligen en folkgemenskap (och vidareutveckla denna gemenskap (inte avskaffa!) så att främlingar kan anamma den vid inflyttning) och mellan kontakt med andra stater via en vaksam (väpnad) realpolitik.

  När det gäller specifika partier kan man välja mellan att rösta på det som erbjuds (eller starta eget – lycka till) eller vara renlärig och stå och skrika okvädningsord vid sidan av, trygg i sin vita skrud av oskuld (och utan att erkänna att den är så vit och oskuldsfull för att man är för feg för att göra något – denna egenskap delar såväl libertarianer som bokstavsvänster).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 87. @Axel Edgren:

  Det kan ju vara intressant att ibland fundera på vad som tydligast skiljer vänstermänniskor från höger. En sak som tycks påtaglig är vänsterns oförmåga att korrekt beskriva sina åsiktsmotståndares åsikter, vilket du ger ett exempel på här.

  Man kan spekulera i om det beror på oförmåga eller mest på att en flitigt använd taktik blivit så integrerad att det sker helt reflexmässigt.

  Det finns en del personer som har vänstersympatier mest för att de fått för sig att det är det enda vettiga att ha. Jonathan Haidt var en sådan:

  As a lifelong liberal, I had assumed that conservatism = orthodoxy = religion = faith = rejection of science. It followed, therefore, that as an atheist and a scientist, I was obligated to be a liberal. But Muller asserted that modern conservatism is really about creating the best possible society, the one that brings about the greatest happiness given local circumstances. Could it be? Was there a kind of conservatism that could compete against liberalism in the court of social science? Might conservatives have a better formula for how to create a healthy, happy society?

  I kept reading. Muller went through a series of claims about human nature and institutions, which he said are the core beliefs of conservatism. Conservatives believe that people are inherently imperfect and are prone to act badly when all constraints and accountability are removed (yes, I thought; see Glaucon, Tetlock, and Ariely in chapter 4). Our reasoning is flawed and prone to overconfidence, so it’s dangerous to construct theories based on pure reason, unconstrained by intuition and historical experience (yes; see Hume in chapter 2 and Baron-Cohen on systemizing in chapter 6). Institutions emerge gradually as social facts, which we then respect and even sacralize, but if we strip these institutions of authority and treat them as arbitrary contrivances that exist only for our benefit, we render them less effective. We then expose ourselves to increased anomie and social disorder (yes; see Durkheim in chapters 8 and 11).

  Based on my own research, I had no choice but to agree with these conservative claims. As I continued to read the writings of conservative intellectuals, from Edmund Burke in the eighteenth century through Friedrich Hayek and Thomas Sowell in the twentieth, I began to see that they had attained a crucial insight into the sociology of morality that I had never encountered before. They understood the importance of what I’ll call moral capital.

  I sina studier av hur vänster- och högerfolk resonerar, fann han bland annat att de till vänster har svårare att beskriva högeråsikter än omvänt.

  Conservatives were most accurate about the individual-focused moral concerns of either side, and liberals were least accurate.

  Inte nog med det: både ’conservatives’ och ’moderates’ var bättre på att beskriva hur ’liberals’ resonerar än ’liberals’ själva. Jag har dock inga stora förhoppningar om att folk till vänster skall ta intryck av detta.

 88. ”En sak som tycks påtaglig är vänsterns oförmåga att korrekt beskriva sina åsiktsmotståndares åsikter,”

  Högern tycker det viktigaste i världen är att starka ska kunna utnyttja sitt övertag gentemot svagare. Vänstern vill motverka detta.

  Socialkonservatism? De som är vanligare ska ha rätt att slippa ovanligare och ska sätta gränser för vad som är rätt. Vanlighet och statistisk dominans ska ge fördelar och detta ska beskrivas som naturligt.

  Ekonomisk liberalism? Den med pengar ska kunna omforma samhället för att göra det lättare att få mer och betala mindre för andras arbete. Det är normalt och bra för samhället.

  Det är det centrala. Du kan se att i alla frågor är denna definition perfekt.

  ”I had assumed that conservatism = orthodoxy = religion = faith = rejection of science”

  En korrekt förutfattning. Empiri och materialism är bara värt något för vänstern. Metafysik och tillbedjan av skrifter är högerns domän.

  ”Conservatives were most accurate about the individual-focused moral concerns of either side, and liberals were least accurate.”

  Ja ja ja ja ja ni olidliga tomtar kacklar lika mycket om det där som om Hjernevask.

  ***Med andra ord så säger högern en sak och röstar annorlunda, vilket ger vänstern andra signaler, din repetitiva viktigpetter.*** Där har du din förklaring. Vänstern tittar på vad högern röstar på och stödjer, inte deras högtravande anglosaxiska ramsor om civilisation eller infantila perukprydda tjatter om principer och friheter.

 89. Om det är något högern är besatt av så är det att utpeka den starke so de vill gynna som svag, och de svaga de vill skada och sätta i underläge som starka.

  Det är t ex vad hela den här sajten handlar om och vad ni ägnat hela era liv åt.

  Om man byter ut patriarkatet mot Almega och feminister mot personer som vill ha begränsningar av vinstuttag så ser man att eran sajt enbart kan existera ur ett högerperspektiv där högerns agenda är enda mål och trossats. Den dominanta och starkare parten (gud, prästerskapet, kyrkan, som inte får kritiseras eller ens påtalas som maktfullkomligt) beskrivs som en belägrad liten rebell, de mindre utan samma institutionella och ekonomiska makt som vill begränsa jätten beskrivs som en besinningslös, hänsynslös och rovgirig Sauron.

  Eller Zara Larsson, som beskrevs som stor, mäktig och elit, medan alla män som ville våldta henne till döds beskrevs som små, lite förvirrade gossar som bara ville ge uttryck för folklig upprördhet och maskulin vanmakt.

  Men högern fnyser åt diskussioner om näthat, trots att anställda på Aftonbladet som sätter namn 9 gånger av 10 utsätts för hot. Då är det en stor och stygg jätte som attackeras av små och ofarliga små Missnöjda från den mobbade Folkligheten. Det är ju inte ett demokratiproblem eller farligt för yttrandefriheten! Det bryr sig inte borgerligheten om att vara upprörd över. Tvärtom ska de som pratar om näthat och hat mot media kanske skylla sig själva som inte tycker väl nog om SD!

  Eran bitterhet mot alla årtionden av styre under LO och S spelar såklart in, men även globalt är det högern som alltid framställer de starka eller flertaliga som offer, och de svaga eller fåtaliga som myllrande och mobbande.

 90. @Axel Edgren:

  Högern tycker det viktigaste i världen är att starka ska kunna utnyttja sitt övertag gentemot svagare. Vänstern vill motverka detta.

  …och du fortsätter att illustrera min tes.

  @Axel Edgren:

  Om det är något högern är besatt av så är det att utpeka den starke so de vill gynna som svag, och de svaga de vill skada och sätta i underläge som starka.

  Det är t ex vad hela den här sajten handlar om och vad ni ägnat hela era liv åt.

  … och återigen.

 91. @Axel Edgren:

  ”Om det är något högern är besatt av så är det att utpeka den starke so de vill gynna som svag, och de svaga de vill skada och sätta i underläge som starka.”

  Du begriper inte hur löjligt det där uttalandet är eller hur? Vänster tycker det viktiga är maktrelationer: Alltså vem som är stark och vem som är svag. Alla som kan det minsta om Marxism vet att detta är vad allt byggr på där. Högern har ingen åsikt om det alls. Du har inte beskrivit vad högern tycker är viktigt du har tagit vad vänstern tycker är viktigt och projicerat det på högern. Det du säger är totalt meningslöst för dem som inte är marxister och som prioriterar andra saker i livet.

  Det är som om att ta Nordkoreas värderingar och applicera på Sydkorea och gnälla på Sydkorea för att de inte har en större arme. Det faktum att Sydkorea är totalt överlägsna er på allt annat och producerar överlägsna resultat jämfört med er i alla sammanhang det tror ni att ni kan dölja genom att låtsas att det enda som finns i världen är militärmakt. Inte nog med att det är falskt. Trots att Nordkorea satt militären och makt över allt annat med inga undantag och trots att Sydkorea prioriterar så mycket annat sä är det fortfarande lika starka som ni.

  Ni inte bara prioriterar makt. Skrattretande nog kan dem som inte gör det vinna mot er i maktmätning också. Så ni gråter ut i media om att nazisterna ni attackerar med knytnävsslag kan slå tillbaka och att när de gör det så gör det ont. Godafton Yxskaft klart det gör ont. Varför tror ni Professor Peterson beskrev smärta och lidande som bevisligen mer meningsfulla än postmodern nihilism?

  ”Det är t ex vad hela den här sajten handlar om och vad ni ägnat hela era liv åt.”

  Meningslöst yttrande som bara gäller dem som valt att prioritera makt. Överhuvudtaget inte giltigt för beskrivning av andra prioriteringar.

  ”Om man byter ut patriarkatet mot Almega och feminister mot personer som vill ha begränsningar av vinstuttag så ser man att eran sajt enbart kan existera ur ett högerperspektiv där högerns agenda är enda mål och trossats.”

  Vilket heller inte spelar någon roll för du kan inte beskriva vad högerns agenda är. Du har inte fantasi ens att föreställa dig vad som kan vara en agenda om den agendan inte är maktrelationer så du måste mer eller mindre ta för givet att allt vi skriver handlar om vad ni skriver om.

  ”Den dominanta och starkare parten (gud, prästerskapet, kyrkan, som inte får kritiseras eller ens påtalas som maktfullkomligt)”

  Ännu ett exempel. För dig handlar det om vilken grupp som är starkast eller mest offer. Inte vilken plats individen får ta. Det är av samma orsak ni tycker det är okej att islamister tvingar múslimer till det ena och det andra, kastar flickor från balkonger och våldtar i simbassänger. Du bryr dig inte om enskilda muslimer. Du bryr dig om muslimers gruppmakt. Liberala muslimer minskar den, Islamister och terrorister ökar den

  Så du kommer aldrig att kunna ha den resentment du har mot liberala muslimer och i samma grad mot terrorister, våldtäktsmän och mördare. Din oförmåga att uppvisa någonting värt namnet mot terrorister samtidigt som du är så arg mot liberala muslime innebär att du inte klarar av att inte tycka terrorism är okej. Det här problemet har ni haft ända sedan PLO mördade för att ”befria palestina”. Ni kommer aldrig att ha en trovärdig politik mot terrorism och terroristerna kommer att regagera lika på ert försök att blidka dem som Hitler reagerade på Chamberlains vita flagga.

  ”beskrivs som en belägrad liten rebell, de mindre utan samma institutionella och ekonomiska makt som vill begränsa jätten beskrivs som en besinningslös, hänsynslös och rovgirig Sauron.”

  Precis, maktrelationer och grupper igen. Det funkade så bra historiskt. Fantastiskt bra framgångar de där ideeerna haft vi kör en runda till av samma saker. För all del varför startar ni inte kalla kriget igen och spar tid? Det är där vi kommer att hamna om inget sker. ANTIFA kommer inte att åstadkomma någonting och om de inte börjar lägga pengar på bättre ansiktsskyd kan de räkna med att det inom kort kommer att finnas dataprogram som kartlägger dem för där är tekniken redan.

  ”Eller Zara Larsson, som beskrevs som stor, mäktig och elit, medan alla män som ville våldta henne till döds beskrevs som små, lite förvirrade gossar som bara ville ge uttryck för folklig upprördhet och maskulin vanmakt.”

  Precis, popstjärnor och världskändisar är en så svag och ynklig grupp stackars dem sådana sympatier jag behöver ha för dem. Du inte bara utgår från gruppers maktrelationer. Det är dessutom bara vissa godtyckligt och helt absurt utvalda grupper som du räknar medan du totalt godtyckligt ignorerar andra grupper som existerar i precis samma grad. Precis som Professor Peterson beskriver. Det som han beskriver som en varning behandlar ni som en instruktionsbok.

  ”Men högern fnyser åt diskussioner om näthat, trots att anställda på Aftonbladet som sätter namn 9 gånger av 10 utsätts för hot.”

  Precis, rika människor på Aftonbladets redaktion där är dem som du vill inbilla dig är förtryckta. Jösses…. är detta på riktigt?

  Som om gruppen popstjärnor och världskändisar inte var korkad nog att försöka framställa som stackars offer det är synd om som vi skall ha ofattbart missriktade sympatier för så försöker du inbilla mig att det är synd om medlemmarna i den tredje statsmakten som får skit för att de istället för att granska makthavare börjat försöka skydda dem. När journalister är så pantade och falska de granskar undersköterskan som driver sidan ”rädda vården” så försöker du inte bara framställa maktrelationer – du inbillar dig media är den svaga som behöver hjälp

  ”Då är det en stor och stygg jätte som attackeras av små och ofarliga små Missnöjda från den mobbade Folkligheten.”

  Precis, till skillnad från Charlie Hebdo som istället för arga ord åkte på mass-mord. Aftonbladets mångmiljonärer är svaga stackars våp som inte klarar av elaka ord men om taktiskt rustade terroister mördar de anställda på en liten satirtidning då är minsann ”folklighetens” vrede så mycket mindre hemsk för dig.

  Dina argument är helt underbara.

  ”Det är ju inte ett demokratiproblem eller farligt för yttrandefriheten!”

  Precis, terroister som sprejar satirtidningars redaktioner med AK47 är inget problem för yttrandefriheten. Folk som säger elaka och spydiga saker till stackars tredje statsmaktens representanter DÄR har vi demokratiproblem. De är lätt att förstå varför sociologiämnen inte har komparativa analyser längre. Inte ett ord du säger klarar komparativ vetenskap. Relativt till X håller inget du påstår.

  ”Det bryr sig inte borgerligheten om att vara upprörd över.”

  Åter du är mer upprörd över att de rikaste tidningarna i landet när de missköter och missbrukar sin roll får ta emot spydigheter från privatpersoner i form av elaka ord än du är av att terrorister sprejade en satirtidnings anställda i Paris med kulor och planerade att göra samma sak i Köpenhamn för att sedan halshugga de anställda och kaste ut deras avhuggna huvudet genom fönstret. Lagen är kristallklar gällande vad som är värst men du är det inte. Som Gad Saad påpekar tycks du tro att det finns behov att tolka vad ”kill kill kill” betyder.

  ”Tvärtom ska de som pratar om näthat och hat mot media kanske skylla sig själva som inte tycker väl nog om SD!”

  Media skall sköta sin uppgift. De som varken vill sköta jobbet eller ha näthat kan byta jobb precis som de tvingade Marika F att göra. Hon ansågs inte behöva ha just det jobbet så ingen av dem behöver stanna på sina jobb heller. Vill de däremot vara samma sort regim-media som andra länder haft får de acceptera de kommer att vara behadlade just som regim-media i andra länder också. Vår värld har regler även om deras postmoderna ideologi inbillat sig genvägar skall finnas.

  Inte för att det spelar någon roll. Jämför vi hatet mot regim-media med vad som hände Charlie Hebdo så är regim-media inga offer och det du säger har ingen trovärdighet för du klarar inte av att trovärdigt försvara Charlie Hebdo. Kom tillbaka här tidningar som ni bryr er om sprejas med maskingevärseld. Tills dess kan barnungarna springa iväg och sluta störa de vuxna med fejkproblem.

  ”Eran bitterhet mot alla årtionden av styre under LO och S spelar såklart in, men även globalt är det högern som alltid framställer de starka eller flertaliga som offer, och de svaga eller fåtaliga som myllrande och mobbande.”

  Högern framställer ingeting. Du har inget av värde att säga om högern. Det enda du pratar om är maktrelationer dvs dig själv och inte högern. Om du inte säger saker om högern som handlar om högern så pratar du bara om dig själv., Den enda regel vi behöver känna till här är att högern inte har samma värden som vänstern.

  Du däremot tror att vänstern och högern har samma värde men olika åsikt. Sålunda vare sig du pratar om vänstern eller högern så säger du samma saker.

 92. @Axel Edgren:

  ”Vad menar du?”

  Enkelt uttryckt att forskning visar högern förstår vad vänstern tycker bra nog att kunna beskriva det men vänster har visat långt större svårigheter att ens för teoretiska syften kunna beskriva vad högern tycker. Om man förstår det minsta om idrottsutveckling inser man logiken i detta. De som aldrig spelat mot ett bra lag tror de är långt bättre än de är. De som spelat mot bra lag har tvingats bli bättre än de var.

  Zlatan gör fler mål om han spelar mot öppen målbur men han blir inte hälften så bra på att göra mål.

 93. @Erik: ”Vänster tycker det viktiga är maktrelationer”

  Alla tycker det. Vänstern vågar erkänna det och beskriver det.

  ”Inte vilken plats individen får ta”

  Finns inga individer. Vår genetik, vårat samhälle och våra ekonomiska system tillåter det inte.

  ”Det är av samma orsak ni tycker det är okej att islamister tvingar múslimer till det ena och det andra, kastar flickor från balkonger och våldtar i simbassänger”

  Den som inte hatar islam och vill förbjuda invandring av muslimer är för hedersmördare. Ja ja ja vi kan det där nu.

  Du kan göra lika mycket mot hedersmord som jag – inte ett dugg. Att skrika om hur dåligt islam är gör inte ett dugg mot hedersvåld så du är lika skyldig till alla våldtäkter etc.

  ”Liberala muslimer minskar den”

  Vilka då? Neokonservativa Ayaan Hirsi Ali?

  ”Din oförmåga att uppvisa någonting värt namnet mot terrorister ”

  Vad har du annat än arga Facebookbilder om att islam är dåligt?

  ”Precis, popstjärnor och världskändisar är en så svag och ynklig grupp stackars dem sådana sympatier jag behöver ha för dem”

  Intelligenta och modiga människor är alltid i minoritet. Fega anonyma män som hatar kvinnor är en stark grupp.

  ”Precis, rika människor på Aftonbladets redaktion ”

  Intelligenta, modiga människor som sätter namn på sina arbeten är få i antalet. Anonyma djur som skickar dödshot är flertaliga. Men nu var det en fattig stackars loser som hamnade i fängelse och fått sitt patetiska liv än mer förstört. Mer sånt!

  ”Precis, terroister som sprejar satirtidningars redaktioner med AK47 är inget problem för yttrandefriheten.”

  Vad har du för förslag för att förhindra fler dåd som det som drabbade Charlie Hebdo? Låt mig gissa – det involverar att förbjuda genusfrågor och ta bort samkönades rätt att adoptera? Kanske lite slopad trängselskatt och mindre arbete mot högerextrem terror?

  Du skiter i Charlie Hebdo och yttrandefriheten. Du vill ha mer högerpolitik och använder islamistisk terror som svepskäl.

  ”Åter du är mer upprörd över att de rikaste tidningarna i landet när de missköter och missbrukar sin roll får ta emot spydigheter från privatpersoner”

  Ja, eftersom Aftonbladet är en riktig tidning i ett hav av lögnaktigt dreglande. Sedan verkar Tingsrätten inte hålla med om att det var spydigheter, men jag antar att du vet bättre.

  ”terrorister sprejade en satirtidnings anställda i Paris med kulor och planerade att göra samma sak i Köpenhamn”

  Ja men jag tänker ändå inte rösta på SD eller bjuda in pro-pedofili-Milo till Järva Pride eller vad det nu är för dumheter du skriker vi måste göra för att förhindra fler terrordåd.

  ” Vill de däremot vara samma sort regim-media som andra länder haft får de acceptera de kommer att vara behadlade just som regim-media i andra länder också.”

  ’Journalister som inte vill hjälpa SD förtjänar dödshot trots att dödshot är olagligt.’ – Erik Wedin

  Där har vi en åsikt som borde medföra offentliga piskrapp i ett vettigt land.

  ”Jämför vi hatet mot regim-media med vad som hände Charlie Hebdo”

  Jämför vi situationen i Nordkorea med alla fäder som gnäller om att de förlorar vårdnaden så inser vi att alla mansrättare måste hålla käften.

  Guuuud vad du tjatar. Islamistiska terrorister hjälps inte av att vi behandlar dödshot mot journalister som dödshot mot journalister. Tror nog att alla på Charlie Hebdo, levande såväl som döda, hade slagit dig på kuken och sagt åt dig att sluta tala om yttrandefrihet vid det här laget.

  ”Kom tillbaka här tidningar som ni bryr er om sprejas med maskingevärseld.”

  Låter som du har planer för helgen?

  ”Enkelt uttryckt att forskning visar högern förstår vad vänstern tycker bra nog att kunna beskriva det men vänster har visat långt större svårigheter att ens för teoretiska syften kunna beskriva vad högern tycker.”

  OM man jämför vänsterns bild av högern med det högern faktiskt gör stämmer det. Om man jämför vänsterns bild av högern med högerns självbeskrivning stämmer det inte överens.

  Chocken.

 94. Som ett genuint vetenskapligt exempel på hur bra högern är på att lyssna, har vi ju dess fantastiskt fogliga och lyhörda lägsta skikt, in absurdum lättstyrt av högerns övre skikt. Att detta senare hela tiden består av skiftande folk, med den gemensamma nämnaren att utnyttja och förakta detta arga vita fårskalleskikt, betraktar dessa duktiga och nyttiga idioter, rentav som en styrka hos sig själva: nämligen att vara flexibel (till skillnad mot stabila, bildade människor vilka de hånar som stagnerade)!
  De har massor med trams- och trollbloggar, som har blivit deras enda existensberättigande. De är pinsamt obildade, och därför älskar de att spela intellektella, hövliga herrar och damer. Man kan inte föreställa sig hur utom sig av glädje de måste bli vid det ögonblick de lärt sig stavera till nya märkvärdiga ord, t.ex. ”paradigmskifte”. Det måste vara ett magiskt ögonblick fullt av förförståelse, en egenskap Gud har begåvat just denna speciella art, som inte, som vi vanligt folk, behöver slita med böcker eller seminarier eller kurser. Att befalla att de förklarar, redogör, bevisar, etc., vore det mest oförskämda brott du kunde begå mot dem. Endast de som lyssnar förtjänar deras slösande av tangenttryckningar.
  Att ifrågasätta dem vore att osynliggöra sig själv (nu när de äntligen har lärt sig, det att ”tumma ner” är raka motsatsen till osynliggörandets härskarteknik).
  Får vi ändå i all ödmjukhet här be om ett undantag, att ni slösar ett par eller tre tangenttryckningar på att svara ”ja” eller ”nej” på följande: Enligt det nya paradigmskiftet är det alltså SD:s mål att ge oss ett vänstersamhälle, genom sin högerpolitik.

 95. Så att SD är ett mittenparti innebär med andra ord, att det kommer att ge oss vänster genom höger, dvs. mer välfärd genom nedskärning av välfärd, och följaktligen på samma sätt, ge oss frihet genom slaveri, styrka genom okunnighet, kanske krig genom fred… Och det kommer att göra oss alla jämlika, men några av oss mer jämlika…

  Ni har alltså använt Orwells böcker som partimanualer! Ljushuvuden…

  Men allvarligt alltså, vad fan är det som högern dygnet runt gapar om, som ni, här i en tråd som attackerar högerns globalistiska nallebjörn, sitter och anklagar, kanske 2-3 miljarder vänsterpersoner, för att inte vilja höra på?

  Som om någonting av det där eviga gaggandet vore värt att höra på. Det är ju trots allt inte matematik, fysik eller liknande vi diskuterar här. ”Individ”, ”frihet”, ”jämlikhet”, ”jämställdhet”, ”frihandel”, blah blah, är de enda ord högerfolk rabblar upp, som primitiva fanatiska präster från medeltiden, som om hela vänstern i HELA jävla världen, däremot slogs för slaveri, ojämlikhet, ojämställdhet, slavhandel, etc. Det är ju precis TVÄRTOM. Nästan RUBBET av allt det där (och med den lilla resten i grovt förvanskad form) är och har rent definitionsmässigt alltid varit storlögner i högerns mun. Ända sedan urminnes tider har högern företrätt BEKÄMPANDET av vad allt det där har stått för… Annars hade högern hetat ”vänster”. Herregud alltså, att man ska behöva påpeka något sådant? Endast ett äkta socialistiskt styre i cirkussamhället kan tämja det osynliga odjuret.

  Därutöver försöker högern tuta i folk en massa dumheter om ekonomiska och psykologiska mumbo jumbo-faktorer, liknande de där ”värmefaktorerna” och kallar det hela ”vetenskap”, ”empiri”, blah blah. Även fotbollfanatikers matchdiskussioner brukar ha ett mer respektingivande djup och empiri än allt det där.

 96. @tintinula: ” Drottningen här ” – What ?

  Är du kvinna? utan att vare sig spela på din kvinnlighet vad jag sett, alt. spamma tråden med utvikningar om din unika expertis inom barnuppfostran? Är de möjligt… hmm vänta, klimakteriet?

 97. Haha, sitter du och läser så där gamla inlägg nu?
  En som inte ville slösa några tangenttryckningar på oss, måste vi ju tilltala som ”Drottning”, ”Ni” eller dylikt…

 98. Det hela kan härledas till absurt simpla faktorer, som när dessa framträder i förgrunden får hela tillvaron att framstå som något oändligt komiskt. Basen består av så simpla premisser som t.ex. ”sänk skatterna ytterligare, eller så och si…”, etc.. Hur kommer SD göra för att ”eliten” någon gång nöjer sig med sina krav, utan ”ytterligare” tillägg… Samhällen är oftast byggda på myten om en konflikt mellan medelklass och underklass, när det hela i själva verket handlar om, inte ens överklass, utan till att börja med det absolut översta skiktet som håller allting i status quo.

  Sedan har vi den andra dimensionen hos livet: dess oändligt absurda. Och det kommer alltid finnas sådana som söker makt på myten om att själva utgöra ”mitten”, som någon sorts nollpunkt mellan de två ”dimensionerna”, som varken högern eller vänstern enligt dem ska ha någon rätt att ifrågasätta.

  Att, som ni ”högerfolk” här gör, klaga på att vänstern inte beskriver högern så som den bör beskrivas, är att förenkla i helt FEL dimension. Att förenkla i fel dimension kan kallas ”intellektuell kollaps”. Till att börja med är vänster inte synonym med WT-vänstern. Genom att vägra precisera, attackerar ni dessutom flera hundra års kapitalistiska världens vänster, samt flera tusen års världsvänster. Å andra sidan tillhör ni själva knappast högern, när Bildt & co hånar er som ”arga vita män”. Att ni åsneaktigt vägrar kritisera ”Högern” i lika stor omfattning som ”WT-vänstern”, är just vad som definierar er själva som ”WT-höger”.

  Att ”vänster har svårare att beskriva högeråsikter än omvänt” (eller vice versa) är en sådan där idiotisk förenkling. Inte förrän det ögonblick då en vänsterperson verkligen börjar hålla med högern, skulle högerpersonen tycka att ”vänsterpersonen beskriver högeråsikter” lika bra som högerpersonen själv gör. Men då vore han/hon inte längre vänster.

  Här ett litet utdrag ur Marx’ tankar, såväl som ur livets oändlighet (den som förenklar i fel dimension kommer förmodligen med så korkade påståenden, som allt från att Marx var pessimist till att han försvarade ondskan; när allt som sägs är nonsens är en utvikning det enda väsentliga på sin plats):

  – En filosof producerar idéer, en poet dikter, en pastor predikningar, en professor kompendier osv. En förbrytare producerar brott. Om man närmare betraktar sambandet av denna senare produktionsgren med samhället i dess helhet, så kommer man att frigöra sig från många fördomar. Förbrytaren producerar inte enbart brott utan också straffrätten och därmed också professorn som håller föreläsningar om straffrätt, och dessutom det ofrånkomliga kompendiet i vilket samme professor släpper ut sina föredrag som ”vara” på öppna marknaden. Därmed sker en ökning av nationalrikedomen. Alldeles frånsett den privata njutning som, enligt vad ett kompetent vittne, professor Roscher, försäkrat oss, manuskriptet till kompendiet bereder själve sin upphovsman.

  Förbrytaren producerar vidare hela polisen och kriminalrättsskipningen, hejdukar, domare, bödlar, jurymän osv; och alla dessa olika näringsgrenar, som bildar lika många kategorier inom den samhälleliga arbetsdelningen, utvecklar olika färdigheter hos människoanden, skapar nya behov och nya sätt att tillfredsställa dem. Enbart tortyren har gett upphov till de mest sinnrika mekaniska uppfinningar och sysselsatt en mängd hedervärda hantverkare i produktionen av dess redskap.

  Förbrytaren producerar ett intryck, dels moraliskt, dels tragiskt – alltefter omständigheterna – och gör på så sätt publikens moraliska och estetiska känslor en ”tjänst”. Han producerar inte bara kompendier om straffrätt, inte bara strafflagsböcker och därmed strafflagsstiftare, utan också konst, skönlitteratur, romaner och till och med tragedier, vilket bevisas inte endast av Miillners ”Schuld” och Schillers ”Räuber” utan även av ”Oidipus” och ”Richard the Third”. Förbrytaren avbryter det borgerliga livets monotoni och vardagliga säkerhet. Därmed bevarar han det från stagnation och framkallar denna oroliga spänning och upprördhet vilken förutan till och med konkurrensens gadd skulle avtrubbas. Han ger på så vis de produktiva krafterna en eggelse. Medan brottet undandrar arbetsmarknaden en del av den övertaliga befolkningen och därmed minskar konkurrensen arbetarna emellan och till en viss grad förhindrar arbetslönens fall under minimum, absorberar kampen mot brottsligheten en annan del av samma befolkning. Förbrytaren visar sig sålunda vara en av dessa naturliga ”utjämnare” som åstadkommer en riktig nivå och yppar ett helt perspektiv av ”nyttiga” sysselsättningsgrenar.

  In i detalj kan brottets inverkningar på produktivkraftens utveckling påvisas. Skulle lås någonsin ha utvecklats till sin nuvarande fullkomlighet om det inte fanns tjuvar? Skulle framställningen av banksedlar ha framskridit till sin nuvarande fulländning om det inte fanns några falskmyntare? Skulle mikroskopet ha hittat sin väg till den vanliga kommersiella sfären (se Babbage) utan bedrägerier i handeln? Har inte den praktiska kemin lika mycket att tacka varuförfalskningen och bemödandena att upptäcka den som den redbara produktionsivern? Brottet ger genom ständigt nya sätt att angripa egendomen upphov till ständigt nya försvarsmedel och verkar därmed precis lika produktivt som strejker på uppfinnandet av maskiner. Och om man lämnar det privata brottets sfär: skulle någonsin världsmarknaden uppkommit utan nationella brott? Ja, ens nationer? Och är inte syndens träd tillika kunskapens träd alltsedan Adams tid? Mandeville hade i sin ”Fable of the Bees” (”Fabeln om bina”) (1705) redan påvisat alla möjliga yrkesgrenars osv produktivitet och överhuvudtaget tendensen i hela detta argument:

  ”Det som vi kallar det onda i världen, såväl det moraliskt som det naturligt onda, det är den stora princip som gör oss till sociala varelser, den fasta grunden, livet och stöttepelaren för alla näringar och sysslor utan undantag; här har vi att söka det sanna ursprunget till alla konster och vetenskaper; och i samma ögonblick som det onda upphörde att existera skulle samhället fördärvas, om inte rentav gå under helt och hållet.”

  Nu var Mandeville naturligtvis oändligt mycket djärvare och ärligare än de kälkborgerliga apologeterna för det borgerliga samhället.

  _____
  Apologeterna nu har blivit feminister och de struntar jag helt i. Men jag satt och undrade över hur många säsonger en filmatisering av Arbogakvinnan skulle kräva, för att till fullo återspegla nutidens otroligt rikare ”produktionskedja”, som enbart kommer att ha sysselsatt sig med henne.

 99. Vilket larv… Som vanligt, inte en endaste kommentar, vilket bara för tusende gången bekräftar vad som här skiljer trams, trollande, etc. från debatt…
  Okej, kanske det där om Arbogakvinnan var OT i en SD-tråd på en GD-blogg… Det indirekta syftet var väl relationen mellan jämställdhet och den där ”utjämningen” som Marx nämnde och då menar han ju förstås inte bara den ”ekonomiska”, utan även dess samhälleliga återspegling.
  ”Vad var det jag sade”, skulle en och annan säkert vilja påminna de självgoda och arroganta feministerna idag, som då anklagade en, som ungefär här, för att ha ”personlig vendetta” mot dem, som om det hade varit tack vare dem vi har fått jämställdhet.
  Men det där om Nation, dess födelse, dess förstörelse och ”Världsmarknad”, var väl ändå inte helt OT?
  Vi är i alla fall tacksamma över att ett visst ärketroll denna gång uppförde sig och inte började med att stycka upp Marx’ hundrafemtio år (?) gamla obearbetade reflektioner (150 gånger friskare än de flesta av dagens s.k. debattbloggar) i hundra bitar och ”analyserade” och ”kommenterade” ord och varje mening för sig (en sällsynt förmåga som skvallrar om att personen är ”akademiker”, t.o.m. ”vetenskapsman”).

 100. När det gäller samhället i stort är ekonomi basen. Men på det individuella planet råder fortfarande det existentiella eländet. Lösningen av de ekonomiska problemen löser mängder av de existentiella, men UPPLÖSER inte och kan aldrig upplösa dem. I ett fullt jämlikt samhälle kommer den största utmaningen handla om de senare problemen. Googla t.ex. för att se den hemska ökningen av och vidrigheten hos de brott som kvinnor har begått de senaste åren, bara i pyttelandet Sverige. Man har även börjat diskutera att bygga nya kvinnofängelser.

  Världen skulle bli en ofantligt bättre plats utan er kvinnohatande maskulister (eller vad ni nu kallar er) och manshatande feminister. Ni borde sättas i ett och samma isolerade läger, utan några vakter eller någon annan till er hjälp. Fast man ska inte måla fan på väggen. Har ni tur så, förälskar ni er i varann där. Till och med sådana motsatser (som den ena vill äta upp vad den andra vill bevara), som vampyrkvinnan och Skara-kannibalen, har visat att det går.

  Är det någon som i övrigt har havererat, så är det du och sådana som du, och med er har ni också fått hela samhällen att haverera. För Gallileis del handlade det om fysik och matematik. Här handlar det om ekonomi och existens. Med ert mumbo jumbo, liknande det om kalla och varma andefaktorer, beroende på vilken kropp de besitter och annan rappakalja, har ni fört oss tillbaka till ännu primitivare tider än så. Ni har till och med mage att kalla det hela ”vetenskap”. Precis som en del personer på FB som på allvar tror att jorden är platt, benämner sin idioti som ”vetenskap”. Det är ju ingen slump att samhället kryllar av också sådana knäppisar. Den ena ger den andra…

 101. @tintinula:

  Att ”vänster har svårare att beskriva högeråsikter än omvänt” (eller vice versa) är en sådan där idiotisk förenkling. Inte förrän det ögonblick då en vänsterperson verkligen börjar hålla med högern, skulle högerpersonen tycka att ”vänsterpersonen beskriver högeråsikter” lika bra som högerpersonen själv gör. Men då vore han/hon inte längre vänster.

  Återigen tycks du mer intresserad av att lägga ut texten om att alla har fel, än av att läsa och försöka förstå vad som sägs.

  Studien byggde alltså på Haidt et al som baserat på ett mycket stort underlag kunnat profilera amerikanska Liberals, Moderates, Libertarians, och Conservatives i ett antal moraliska dimensioner. I denna studie lät man personer fylla i en enkät som sig själva, som de trodde att en ”typical Liberal/Conservative” skulle svara. Utifrån det gick det alltså att placera in dem själva på skalan, samt se hur väl de lyckades beskriva det som var den uppmätta profilen för en ”typical Liberal” resp. ”typical Conservative”.

  De använder alltså inte dina definitioner av vänster resp. höger, utan statistiska profiler baserat på vad folk själva uppfattar sig som.

  En sannolik förklaring till att utfallet blir som det blir är att medan såväl Conservatives som Moderates tvingas förstå sina debattmotståndares ståndpunkter för att sedan bemöta dem, ägnar sig Liberals i större utsträckning åt att debattera nidbilden av motståndaren som de själva hittat på, samtidigt som de marknadsför en idealbild av sig själva. De är alltså sämre på att beskriva vad deras meningsmotståndare faktiskt tycker, och intressant nog även sämre på att beskriva sig själva.

  Att det skulle bero på att vänstermänniskorna inte håller med högern misslyckas meda att förklara varför högermänniskorna, som inte alls håller med vänstern, ändå mer korrekt kan beskriva en typisk vänstermänniska, än den typiska vänstermänniskan själv kan.

 102. ”De använder alltså inte dina definitioner av vänster resp. höger, utan statistiska profiler baserat på vad folk själva uppfattar sig som….”, ”amerikanska Liberals, Moderates, Libertarians, och Conservatives…”.

  – Men jag, Ulf T, däremot har all rätt i världen att definiera allt det där nämnda, som ”vänster” resp. ”höger”, närhelst jag vill, t.ex. om jag vill påstå att ”VÄNSTERN har oförmåga att korrekt beskriva sina åsiktsmotståndares åsikter, vilket du ger ett exempel på här”.

  Varför? Jo, helt enkelt därför att, jag, Ulf T (men inte du) har all rätt i världen att generalisera när och som jag vill och på det sätt det passar mig (t.ex. här en amerikansk ”studie”, som underlag för ett utlåtande om de nuvarande (låt oss anta) 2-3 miljarder vuxna personerna på jorden som hellre skulle räkna sig som vänster om de tvingades att välja höger eller vänster).

  Återigen tycks du Ulf T, mer intresserad av att köra med ohederliga knep, fula manipulationer, etc..

  Och det är en himmelsevid skillnad mellan (för det mesta högst undermålig) statistik och BESKRIVNING. Det är helt enkelt oförskämt att sitta och påstå att du kan BESKRIVA vänstern bättre än vänstern själv (som vore det ett utlåtande om en mentalsjuk patient, med dig som dennes överläkare).

 103. Ett enkelt bevis för att nationalister/fascister står för ekonomisk högerpolitik, och inte en ’tredje väg’?

  Liberaler och näringsliv hatar inte nationalister och fascister i närheten lika mycket som de hatar progressiva och socialdemokrater.

  Om liberaler/neoliberaler bedömde att partier som SD stod för ekonomisk vänsterpolitik skulle de hata dessa partier lika mycket som de hatar löntagarfonder.

 104. Haha! Undrar vem som dessutom tummar upp all möjlig idioti här…

  Är du åtminstone nöjd med svaret, Ulf? Att det var du själv som definierade all den där amerikanska sörjan som vänster och höger. Inte jag! Bara det att man i USA tvingar på folk en sådan förvirrande smörja, förklädd till statistik, förmodligen beställd av den amerikanska högern själv, för att ge den ”underlag” för dess skitsnack om den amerikanska vänstern), bekräftar giltigheten hos ordningen ”lögn, förbannad lögn, statistik”.

  Men att dessutom, som du gör, ”importera” den i förvanskad form (dvs. som ”vänster” och ”höger”) till detta lilla land och ”exportera” den på samma sätt till alla andra länder i världen, bara för att berättiga sitt eget SKITSNACK om vänstern i största allmänhet, då har man sjunkit så lågt man kan.

  Och det var just det, dvs. din smutsiga generalisering, som jag kritiserade. Vi vet en annan välkänd typ här, som jämt beter sig precis så, dvs. attackerar folk för det fel som han själv har begått, som folk ögonblicket innan har kritiserat honom för.

  Inget förvånande. Vi har alltid vetat att högern har en sådan ofattbar förmåga, att å det grövsta förvanska sina åsiktsmotståndares åsikter, vilket DU Ulf, för tusende gången här ger ett exempel på.

  Det är alltså LÖGN och SKITSNACK att jag skulle vara mer intresserad av att ”lägga ut texten om att alla har fel, än av att läsa och försöka förstå vad som sägs”.

  Men för att vara trogen din egen ”logik”, (bortsett från att det oftast räcker att skumma igenom ett inlägg, för att avgöra om det är rent nonsens), så läser jag och förstår vad du säger, bevisligen bättre än du själv och ofta beskriver jag dig bättre än du själv och ser dina kontradiktioner i ett och samma inlägg, tydligare än du själv.

 105. Apropå existens då: ett av trollets dilemman är när osynliggörandets härskarteknik ständigt hamnar i krock med det obehagliga hos trollet, vars synliggörande trollet då känner sig tvungen att synliggöra som obehagligt, dvs. genom att tumma ner hela inlägget som ”synbart läst”.
  Liknande defekter är en högst normal effekt av agendan hos vissa bloggar, vilka helt enkelt inte går att piffa upp med vare sig ”tummar” eller betyg, när deras enda vetenskap är deras egen agenda, t.ex. med att säga till en av miljarder människor (idiot eller ej), att hon ger ett exempel på vad för kollektiv alla de miljarderna är för något (t.ex. vänster och då luktar det inte lite högerextremism; men framförallt ger trollet, självt ett utmärkt exempel på varför den bekymmerslösa efterblivenheten inte alltid behöver vara biologisk, för att personen, dvs. trollet ska beskrivas som förståndssvag).

 106. Skulle man till en ”white trash-vänsterperson” och ”white trash-högerperson” säga att de bara har en dag kvar att leva, skulle de nog slösa även den dagen till att leka ungefär ”min pappa är större än din”-leken, som treåringar.

  @ U. T
  verkar gå lite slött här…
  Men gå tillbaka och läs ditt sista inlägg till mig:

  Du INSÅG där att man inte kan använda en amerikansk (”köp 4 för 2”) statistik bestående av kategorier ”Liberals, Moderates, Libertarians, och Conservatives”, som (”byt ut mot 2”) underlag för kategorierna ”vänster” och ”höger” (egentligen varken i USA heller här).

  Och i SAMMA jävla inlägg, såväl som i inlägget före och i flera andra före det, använder du själv just den statistiken som underlag för att propagera att ”högermänniskorna, som inte alls håller med vänstern, ändå mer korrekt kan beskriva en typisk vänstermänniska, än den typiska vänstermänniskan själv kan” eller att ”vänstern har oförmåga att korrekt beskriva sina åsiktsmotståndares åsikter, vilket du ger ett exempel på här…” och liknande påståenden…

  Du påstår att du har den där statistiken som underlag för att vänstern och högern är så och si och när jag påstår att du snackar skit, så påstår du att jag inte förstår att den där statistiken INTE kan användas som underlag för vänstern och högern (och det i samma jävla inlägg, som i flera andra och som om jag har påstått något annat).

  Ber om ursäkt, om jag sårade dina känslor och dina känsloargument, med ordet ”förståndssvag”. Men var god TUMMA NER mig du med en fungerande hjärna, som därför håller med om att ”förståndssvag”, ”sinnesslö”, och liknande ändå är i högsta grad lämpliga ord att använda här…

 107. Det är ungefär ett år sedan jag besökte genusdebatten.

  Otroligt sorgligt att se hur bloggen degenererat till SD-propaganda, precis som jag misstänkte och påtalade att den skulle göra.

  Vad har detta med genus att göra?

 108. @Joel:

  Angående händelse-utveckling och -”Vad har detta med genus att göra?”

  Klassiska: -”så kan man oxå se det” och att förhindra någon att skriva i detta forumet blir liiite pinsamt rentav omoget, eller hur?

  Emellertid som vi alla vet, på djupet eller fullt klart, och att förhindra eller bannlysa det man själv ej uppskattar och en sådan handlingen har olika benämningar dock det finns en fast benämning en klart lysande fyr, ehmm, vad tror du vad skulle du benämna detta tilltaget, ”väck med det jag ej uppskattar”?.

  Hursomhellst, skeendet du ser betyder endast att ordväxlingen i forumet börjar att lämna det ungdomliga stadiet, relativisering och att det finns givetvis en grund att stå på och att, redovisa.
  Kan devanått fördig?

 109. Va??

  Jag säger bara att det är sorgligt att ”bloggen” nu är öppen för propaganda som inte ens har med genus att göra. Har däremot inga problem om någon vill hävda något slags kvasi-jämställdism á la SD, även om jag personligen skulle argumentera emot.

  Skillnaden här är ju att detta inlägg alls inte har med genus att göra. Oerhört tråkigt att sidan blivit till en megafon för allehanda åsikter hos skribenterna, istället för att man håller sig till ämnet.

  Detta är ingen protest. Jag bara påtalar och konstaterar att genusdebatten fullständigt ”tappat det”. (Är förresten förvånad över att aktivarum fortfarande hänger kvar. Har uppfattat honom som vettig.)

 110. Haha, det var ju intressant. Åtminstone en här håller tydligen med om att Ulf T:s s.k. resonemang kan sägas vara fullständigt imbecillt och personen själv, förståndssvag.

  Tummandet kan trots allt faktiskt ha en nyttig funktion. I stället för att som hittills urarta i ett imbecillt trollande, kan det ju tjäna som statistiska svar. Det kan t.ex. vara intressant att härnäst ställa en liknande fråga gällande ”journalisten” och ”retorikern” källErik, som har ”högskoleutbildning i postmodernism” och vi hoppas då att fler kan delta:

  @ alla
  a) Tumma upp detta inlägg om du gillar det.
  b) Tumma ner detta inlägg ENDAST om du håller med om att nämnde person är ett ärketroll, en sorgligt obildad mytoman, en uppblåst nolla, med allvarligt stora svårigheter att tillägna sig även relativt lätta källor (Obs! nertumningen gäller alltså ärketrollet, inte detta inlägg).

 111. @Joel:
  Tråkigt att du ser det så. Av alla de som är eller har medverkat (så till vida att de skrivit inlägg och inte bara varit aktiva i kommentarsfältet) på bloggen under åren så är Ninni den enda jag vet som räknar sig som sverigedemkrat. Jag är inte sverigedemokrat. Jag vet med bestämdhet att inte UlfT eller Erik är det heller. Tvivlar starkt på Kollen eller Dick skulle vara det. Och vet också med bestämdhet att flera av de gamla som inte längre är aktiva inte heller var eller är det.
  Att sen genus har hamnat i skymundan är väl i det närmaste en följd av samhällsutvecklingen. Jag var redan från början när jag ”rekryterades” öppen med att jag tyckte att genus och jämställdhet kändes alltför snävt. Mina inlägg hade redan från början ofta ett annat fokus än genus även om det ofta fanns med en genusvinkel.
  Men, du är välkommen med bidrag om genus för att motverka bristen. Det är ju inte direkt så att genusfrågorna har försvunnit, bara det att de för närvarande överskuggas av andra mer övergripande frågor. Jag ser t.ex. demokratin och våra medborgerliga rättigheter som hotade och de är ju nödvändiga grundvalar för att man skall kunna ha någon jämställdhet överhuvudtaget.

 112. @tintinula:
  Jag börjar bli förbannat trött på din arrogans och ditt ohyfsade beteende. Vad är det för ett jävla sätt att hålla på och tramsa om att de du diskuterar med skulle vara svagsinta imbeciller? Ditt trams om tumme upp och tumme ner är för övrigt så jävla pinsamt infantilt att din egen intellektuella trovärdighet sjunker som en blylastad Titanic.
  Det är en sak att du och Erik håller på med någon slags intellektuell piss-tävling där ni ser vem som kan slå längst båge. Erik måste ha en masochistisk ådra eftersom han uppenbarligen njuter av dessa fighter.
  Jag är ärligt förvånad över att ingen har krävt av mig ännu att jag skall blocka dig. Men skärp till och börja bete dig som en anständig människa. Eller fuck off.

 113. … och ifall någon undrar. Jag vet att Axel kan kännas ganska tröttsam ibland också, men jag betraktar honom mer som ett harmlöst hustroll. Emellanåt är han ganska rolig, och det händer att det dyker upp pärlor i hans svammel. Han har dessutom faktiskt gett ekonomiskt bidrag till GD vid ett tillfälle. Så jag låter honom hållas.

 114. Herregud! Tror du att jag bryr mig ett smack om det infantila ”tumme upp, ner” etc?
  Det där är priset trollen här (hur fans många är de?) får betala, när de bara kostar en tid och energi, på vad de ger sken av att vara en debatt. Det blir konsekvensen, när ”betygsättning” och ”tumme upp” och ”tumme ner” förvandlas till rena trollverktyg på en s.k. debattblogg. Börja med att ta bort de där funktionerna, om du vill bevisa att denna blogg är en seriös debattblogg och inte en som redan har sjunkit mycket lägre än Titanic.
  Okunnighet och obildning är inte bara besläktade med trollande, utan är vad trollande just består av. De kunniga och bildade sysslar inte med sådant. Var ärliga och säg: ”vi vill inte ha dig och dig här, med de och de frågorna, åsikterna, etc.”, istället för att komma med alla möjliga idiotiska beskyllningar, för att sedan dunsta som fega råttor, varje gång ni har fått svar på tal.
  Jag vet inte vem Erik är. Jag har snackat om källErik. De intellektuella piss-tävlar aldrig. Varje gång det uppstår en pisstävling så är antingen båda parterna eller den ena av dem en obildad mytoman. Jag erkänner att jag inte har en ”högskoleutbildning i ämnet postmodernism”. Och okej då, det är väl jag som är ett troll då, som inte har haft någonting, absolut inte ett endaste ord, inte en endaste mening, som någonsin har varit värt att beakta.
  En person som Ulf T, som anklagar andra för bristande förståelse, med ett ”resonemang” som bevisar att man är en sådan där typisk vänstermänniska (eller liknande), därför att a är lika med b, därför att a INTE är lika med b, i ett och samma inlägg, måste vara ett troll eller förståndssvag eller liknande (en folksjukdom nuförtiden?) och ”resonemanget” kan utan problem kallas imbecillt.
  Börja debattera i stället för att trolla så kanske ni t.o.m. får donationer.

 115. Dolf, om Ulf och Erik inte är SDare så är de antingen icke-röstare eller SvP-röstare. Finns inte en chans att M, KD, L eller C skulle tillfredsställa deras behov om de inte röstar SD.

 116. @Joel:

  ”Jag säger bara att det är sorgligt att ”bloggen” nu är öppen för propaganda som inte ens har med genus att göra.”

  Det är din åsikt att detta inlägg inte har någon koppling till genus. Min uppfattning är att det sannolikt finns en stark koppling mellan kvinnliga rättigheter, feminism och invandring samt globalism. Vidare är det min uppfattning att försök att förstå (eller motbevisa) detta samband är den absolut mest angelägna uppgiften som finns för hela västvärlden.

 117. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Jag vet att Axel kan kännas ganska tröttsam ibland också, men jag betraktar honom mer som ett harmlöst hustroll. Emellanåt är han ganska rolig, och det händer att det dyker upp pärlor i hans svammel.”

  Jag håller med! Axel är en kul kille! Fast jag har ofta svårt att tro att han är en riktig person som ärligt förmedlar sina åsikter. Mycket av det han skriver känns mer som avsiktlig parodi. Fast det är ju ytterst svårt att skilja satir och verklighet i dagens Sverige…… Och jag accepterar att andra kan se mina inlägg på samma sätt som jag ser Axels.

  Tintinulas närvaro får du kanske se som att en högre makt prövar styrkan i din princip att låta alla komma till tals…..

 118. Haha! Apropå troll!

  ”Tintinulas närvaro får du kanske se som att en högre makt prövar styrkan i din princip att låta alla komma till tals…..”

  Så det är det absolut enda argumentet mot mig, som du någonsin hittills kunde komma med? Absolut INGENTING, NOLL av det jag hittills har postat har överhuvudtaget varit värt att bemöta eller överhuvudtaget haft någon annan betydelse än att ’en högre makt prövar styrkan i din princip att låta även mig komma till tals…..’?

  Nej, naturligtvis inte är det DIN närvaro som vi alla ska se som att en högre makt prövar styrkan i vår ALLAS princip att låta även en sådan som du, som på allvar vill förbjuda kvinnor från att överhuvudtaget rösta, komma till tals.

 119. @utlandssvensk:
  Nja, jag är egentligen inte främmande för att slänga ut folk, jag är emot att slänga ut folk på grund av åsikter och jag har absolut ingen avsikt att börja moderera kommentarer. Men det finns egentligen ingen som helst anledning att inte slänga ut folk som inte ens försöker bete sig anständigt.

 120. ”Men det finns egentligen ingen som helst anledning att inte slänga ut folk som inte ens försöker bete sig anständigt.”

  Men Erik och utlandssvensk är ändå kvar…

 121. @tintinula:

  ”DIN närvaro som vi alla ska se som att en högre makt prövar styrkan i vår ALLAS princip att låta även en sådan som du, som på allvar vill förbjuda kvinnor från att överhuvudtaget rösta, komma till tals.”

  Ja, man kan se det så!

 122. Hur skulle mitt liv påverkas negativt om sådana som du aldrig tilläts öppna munnen eller skriva något?

 123. @Axel Edgren:
  Du skulle inte ha något annat val än att ta striden med dig själv då. Vilket skulle vara nog så roande för oss andra, men nog inte vore så hälsosamt för dig själv.

 124. Men kvinnor är VUXNA människor, för helvete! Det enda de skulle göra är att upprepa samma elände, som männen har orsakat sedan urminnes tider. Det här handlar inte om kön! Det handlar om ”to be or not to be”! Har du någon aning om hur många av de miljarder vuxna människorna du vill förbjuda från att rösta, du i själva verket jämt sitter och sårar och trakasserar med dina uttalanden?
  Och vad kan få dig att flytta tillbaka från Schweiz (skattesmitares paradis, där, så länge man slipper skyldigheter gentemot sitt folk, det naturligtvis är lätt att sitta och tjata om att man är ”liberal”).
  Du påstår dig ana ett starkt samband mellan globalism och feminism. Men sedan är det stopp. Exakt hur ska din nation se ut, där vi tar ifrån kvinnorna deras rösträtt? Vem ska rösta på vad, etc.? Vad behöver du för att inte åter hamna i Schweiz? Utveckla i stället för att sitta och upprepa samma goja.

  ***
  Ett hövligt troll som i samma inlägg påstår ”a är lika med ”b och ”a är inte lika med b” och därpå anklagar de andra för bristande förståelse däri, har man ingen anledning att vara hövlig mot. Vad fan ska man acceptera sådant beteeende för, bara för att trollet talar ”anständigt”? Förhoppningsvis kan rättframhet tvinga trollet att komma tillbaka, efter att ha flytt som en feg råtta eller åtminstone skulle det tjäna som ett straff: beter du dig så, så får du höra sådant. Det är inte dina opponenter som är troll eller förståndssvaga. Inled ingen diskussion med folk, vars åsikter träffar nervkänsliga delar hos dig.
  Håll ändå med om att det var sarkastiskt finurligt att tilldela ”tummandet” här en statistisk ”funktion” mot det ständiga användandet av det som trollverktyg (antingen konsekvent som nedtummande eller lika konsekvent som osynliggörande av motståndaren). En härskarteknik (som i sig är trollande) som folk på GD är experter i. Är det inte dags för er att ha ett slutet forum, i stället för att lura folk in i oärliga låtsasdebatter (sinsemellan debatterar ni ändå inte).

 125. @tintinula:

  ”Och vad kan få dig att flytta tillbaka från Schweiz (skattesmitares paradis, där, så länge man slipper skyldigheter gentemot sitt folk, det naturligtvis är lätt att sitta och tjata om att man är ”liberal”).
  Du påstår dig ana ett starkt samband mellan globalism och feminism. Men sedan är det stopp. Exakt hur ska din nation se ut, där vi tar ifrån kvinnorna deras rösträtt? Vem ska rösta på vad, etc.? Vad behöver du för att inte åter hamna i Schweiz? Utveckla i stället för att sitta och upprepa samma goja.”

  Jag är en skattesmitare men har knappast hävdat att jag är liberal. Vidare har jag vid flera tillfällen utvecklat vilken typ av samhälle jag vill se.

  ”Har du någon aning om hur många av de miljarder vuxna människorna du vill förbjuda från att rösta, du i själva verket jämt sitter och sårar och trakasserar med dina uttalanden?”

  Nej, jag har ingen aning. Det förefaller finnas många kvinnor som håller med mig, men visst blir majoriteten upprörda. Eller påstår åtminstone att de blir det…..

 126. @Axel Edgren:

  ”Hur skulle mitt liv påverkas negativt om sådana som du aldrig tilläts öppna munnen eller skriva något?”

  Tja, inte vet jag. Men mitt liv skulle påverkas negativt om du slutade skriva här. Jag finner det nästan alltid underhållande och ibland även tankeväckande.

 127. @ utlandssvensk
  ”Vidare har jag vid flera tillfällen utvecklat vilken typ av samhälle jag vill se.”

  Har du verkligen gjort det? Vi vill inte ha jämrande och enstaka lösa åsikter om dittan och dattan, utan en principiell ”totallösning”, en grundläggning (eftersom allt ju, som du själv verkar ha insett, hänger starkt ihop). Hur vill du att det blir, för att det inte ska bli som det blev. (Man känner sig i alla dessa självklarheter, som en Konfucius snart här…)

 128. @tintinula

  Hur skulle ditt idealsamhälle se ut? kollapsad planekonomi 200% inflation? arbetsläger, piffiga brödköer och svältande befolkning? oppositionen i fängelse inte sant?

  ja så där som de brukar sluta kort sagt.

  Men vem vet du kanske är inne på sharialagar och sånt nu för att visa solidaritet, det senaste inom Regressive-left-feministiska skolan där slöjan ses som nåt chict. Vita systrar bör dock visa återhållsamhet och betänka guds bud om ’kulturell appropriering’.

  Naaaw dessa svåra val.

 129. @tintinula:

  ”Vi vill inte ha jämrande och enstaka lösa åsikter om dittan och dattan, utan en principiell ”totallösning”

  Ja du…. En ”totallösning” kan jag nog inte leverera. Det jag har argumenterat för är främst en återgång till traditionella äktenskap och möjligen även att replikera Schweiz som det var innan 1970.

  Jag vill också förtydliga det här med kvinnlig rösträtt. Det stämmer att jag har lyft fram folk som argumenterar emot detta samt att jag ser det som möjligt att de har rätt. Men jag är inte alls säker på detta. Mest är jag intresserad av att fundera och debattera kring ämnet.

 130. @ Wayne
  Snackar du om 80-90 procent av kapitalismens historia, med de 10-20 procenten fungerande enbart på basis av ”den enas död, den andras bröd”? Globalt har den ju aldrig någonsin fungerat, kommer aldrig någonsin att fungera. Dess LOGIK är sådan.

  ”ja, så där som de brukar sluta kort sagt”?
  ”De”? Och det är däremot en NATURLAG att ”det” = ”de”? Bevisa!

  Ska du sitta där och posta tiotusen ytterligare infantila inlägg, tuggande om precis samma saker, med samma infantila ord? Har inte du redan förkortat ditt liv ofattbart mycket med all den där 1800-tals rappakaljan?

  Och vem har snackat om något idealsamhälle här? Och varför lägger du dig i eller blandar mig i en fråga som var ställd till utlandssvensk?

  Kapitalism och feminism tjänar ju varann. Så på vilket sätt är ditt snack om feminism ett motargument. Och motargument mot vad?

  @ utlandssvensk
  Kärnordet var ”PRINCIPIELL” (varför också ”totallösning” var inom citat). Vi är ute efter en Grundläggning!

  Menar du att lösningen på problemet med ”äktenskap”, skulle även lösa problemet med ”globalismen”?

  Jag vet inget om Schweiz före 70-talet. BESKRIV i stället hur en nation (som har råkat få ett liknande parti som SD), borde se ut för att tillfredsställa din samhällssyn (utan att föra oss tillbaka där vi är nu). Beskrivningen i fråga måste alltså vara lika allmän som vad vi förstår av ”samhällssyn”.

 131. @tintinula:

  ”BESKRIV i stället hur en nation (som har råkat få ett liknande parti som SD), borde se ut för att tillfredsställa din samhällssyn”

  Det har jag inte tid och lust att göra nu. Jag har skrivit ganska mycket om Schweiz här i tidigare trådar och kanske blir det anledning att återkomma till detta i framtiden.

 132. Du har alltså inte tid för eller lust med att komma underfund med den sorts olust som brukar uppta en stor del av din tid här och som har blivit din enda lust här? Vi bad dig inte om en omfattande bok, utan något lika kort som en sorts deklaration. Du har alltså ingen aning om vad det är för sorts nation du vill ha, som skulle vara så hållbar, att du skulle rösta för den, i stället för att fly från skatten till ditt eget folk, i din egen nation för att bli en av alla invandrarjävlar i Schweiz, som bara av den anledningen ju säger emot vad det är som efterfrågas här. Och ändå vill du förbjuda kvinnor från att rösta? De män som har Ayn Rand som sin rationella idol, ska helt enkelt hålla käften (om det så behövs en fascism för att tvinga dem) i frågan om rösträtt för kvinnor. Kvinnor har inte bara ”rationalitetsrätten” jämbördig männen, utan dessutom precis samma rätt som männen, att vara precis lika irrationella.

  Det är nu inte en politisk röst, utan ”logikens röst” jag förmedlar, när jag påstår att du själv är paradoxen personiferad. Ungefär som en köttfrossare till mr. Hyde, som har gjort sig berömd som vegan och djurrättsaktivist. Som roten till din paradox ligger naturligtvis i det där avgrundsdjupa hatet mot socialism, som även hos dig måste likställas med en medfödd åkomma. Men du och massan bryr er aldrig om att definiera ord. Du ser säkert inte hatet som en defekt, utan snarare tvärtom, som en gåva. Lite som ärketrollet här vill göra gällande, i det inlägg jag nyligen av en ren slump råkade se, där han påstår att hans hat mot invandring, kommunism, feminism och alla andra allehanda ”frukter”, inte är åsikter, utan AVSAKNAD av åsikter. Haha. Killen har blivit så besatt av postmodernism, att han till och med har börjat konkurrera med den. Hittills har mänskligheten tjafsat om vem som har vad för åsikter i sitt tyckande, hat, etc., och från nu ska alltså alla kriga om vem som HAR AVSAKNAD av åsikter i sitt tyckande, hat, etc… För han misstar sig om han tror att han kan ha monopol på åsikten ”jag hatar x är inte en åsikt, utan en avsaknad av åsikt”, bara för att själv få oifrågasatt fortsätta tycka och hata vad han vill och som han vill samt beskylla alla andra för att bara ha åsikter och endast han själv vetenskaplig. Herregud, vilket jävla TROLL!

  Och den där sista tråden, då? Nu vet terrorister äntligen om genusordningen i Väst, blah blah? Haha. Herregud! Måste vara den dagens mest korkade ”artikel” i hela Europa (bara på en sådan här blogg kan den få högsta betyg). Vad då? De där borta är väl inte så korkade att de inte skulle ha vetat om allt det där förrän nu!!! Hur fan kunde människan hinna med kanske flera års efterforskning bakom en sådan extraordinär slutsats, bara på en endaste natt? Räckte bara med rubrik och snabb ögonkast på resten för att förstå att det är blaj. Var det någon idiot som trodde att det var fotbollen, som terrorister äntligen hade funnit vara den ömma punkten i Väst, när de försökte spränga en fotbollsarena i Frankrike för en tid sedan?

  Alltså varenda dag kommer människan med ett nytt hittepå. Sitter och bara HITTAR PÅ, alltså!!! Helt jävla oerhört. Och den där hans ”fullständiga filosofi” var alltså, som väntat, innan vi ens visste något om den, inte alls så fullständig. Killen börjar nu erkänna en massa brister i den där s.k. filosofin bara efter några veckor. Men vänta dig inte en pudel heller denna tiotusende gång (hellre skulle han begå självmord). Den mest kortlivade fullständiga filosofin i historien, kan vi gott påstå.

  Slutligen, en statistisk fråga återigen med hjälp av ”tumme upp/ned” som tillgängliga verktyg (i bekämpningen av dem som trollverktyg):

  A) Den som håller med om att man inte ska mata trollen, tummar upp detta inlägg.
  B) Den som tycker att det här inlägget är relevant och saklig, varför den i vanlig ordning aldrig behöver kommenteras ens med ett ord, låter bli att tumma upp eller ned.
  C) Den som anser att bloggen här är en trollblogg och inte en debattblogg, tummar ned det här inlägget.

 133. Men nu ska vi inte vara sådana antinågonannanistiska (”någonanannanism” heter det också tydligen; ni blir bara bättre och bättre på er antipostmodernism här) individualister, hyperkänsliga för varje någonannanistiskt argument, som går emot vår egen egenism (synonym med vetenskap, (bara för att), som ju inte heller är åsikter…, tror vi! Att vi nyligen påstod att vänsterpersoner inte lyssnar på våra åsikter är ingen motsägelse alls, eftersom vi ju inte har några åsikter att lyssna på. Och vi ljuger naturligtvis inte när vi påstår att vi inte har några känsloargument, eftersom argument använder man ju för sina åsikter; vad vi ”har” är avsaknad av allt sådant). Vi är dessutom i bästa sällskap, med t.ex. Trump med hans porrfru och porrdotter. På hans twitter t.ex. kallas han ofta ”troll”. Någon hade skrivit där i stora bokstäver att han är beviset för att man inte behöver vara en fattiglapp för att vara en White Trash. Mona och Gudrun kan sägas vara exempel på WT-vänstern.

 134. Jag tror för övrigt att du inte har fattat vad socialism egentligen går ut på. Du behöver inte älska en enda människa för att kalla dig socialist. Du kan rentav äcklas av hela mänskligheten. Socialism är endast ett funktionellt samhällsbegrepp. Men för att kalla dig nationalist är du tvungen att vara socialist mot din egen nation och definitivt inte antisocialist.

  Angående skatten. Skattefrågan har i själva verket alltid i grunden handlat om en promilles och inte alls dina futtiga inkomster. Att hela sitt liv slåss för 1 promilles rikedomar mot resten av sin befolkning och samtidigt håna det indiska kastsystemet och därtill tigga om varje öre här som skulle ”föra oss ett steg närmare en värld fri från genusidioti”, etc. är skrattretande skenhelighet och idiotisk ynklighet i kubik.

  Den som tycker att GD borde stängas ner tummar ner detta inlägg.