F!’s plattform—en felaktig världsbild
avatar

En politisk plattform (eller partiprogram) bör vara det bästa stället att få reda på vad ett parti verkligen står för. Det är det ideologiska dokument i vilket detaljfrågor skall kunna förankras.

Feministiskt Initiativ har ett plattformsdokument sedan 2005, så vi kan tycka att de har haft gott om tid att känna efter om det passar, tänka efter och fila på formuleringarna. Och journalister har haft gott om tid att försöka förstå vad som står där.

Jag tänkte bara lyfta fram några påståenden i dokumentet som är föredömligt tydliga, men rimligen tarvar en förklaring. Fetstilsmarkeringen är min. Ursprungsdokumentet använder fetstil för att markera början av varje stycke. Här fetstilsmarkerar jag de formuleringar jag vill sätta i fokus.

Feministiskt initiativ har en vision om en värld där alla människor har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv. Så ser verkligheten inte ut idag. Kvinnor är systematiskt underordnade män.

Vi känner igen detta som en radikalfeministisk utgångspunkt: vi lever i en könsmaktsordning som systematiskt underordnar kvinnor.

Med ’systematiskt’ menas att något är inbyggt och deterministiskt. Det borde alltså gå att påvisa. Har F! gjort det? Notera att det inte räcker med att t.ex. referera till den 17%-iga löneskillnaden mellan män och kvinnor. Just den siffran är i sig behäftad med systematiska fel, vilka går att korrigera för så att man så långt som möjligt bemödar sig om att jämföra rättvist. Jag skrev en del om det i Ingångslöner och hur man tjänar mer, och där visade jag bland annat, att när man justerar för kända faktorer, har det praktiskt taget alltid effekten att skillnaden minskar, och ibland även slår över till att kvinnor tjänar mer för samma jobb.

Notera också att när feminister i allmänhet anger löneskillnader som argument, använder de nästan alltid den ojusterade skillnaden, trots att samma studier som de hänvisar till presenterar en mer korrekt siffra. Nyligen tog jag också det genomsnittliga antalet arbetade timmar och genomsnittlig bruttolön och visade att kvinnor år 2002 i genomsnitt tjänade 192:30 kr/tim medan männen tjänade 177:20 kr/tim, dvs. räknat på det sättet, var kvinnors genomsnittliga timlön 8% högre än männens. Möjligen är detta för avancerad matematik för SCB, eftersom vi aldrig får se en sådan uträkning i officiella dokument. Varför? Min hypotes är att det man försöker göra är just att bevisa att kvinnor är diskriminerade, vare sig de är det eller inte, för att skapa en plattform för att kunna driva en feministisk kravlinje. [Uppdatering: i inlägget ”Att välja eller tvingas” noterar jag att denna uträkning av timlöner var felaktig.]

Notera dock att F! menar rent generellt att kvinnor systematiskt underordnas. Det är ett ganska starkt påstående, starkare, t.ex., än Nina Björks i Det Rosa Täcket:

Samtidigt hotas vi inte i vår könsidentitet, för vår överordning i hemmet motsvaras av en underordning på arbetet – och det är detta arbete, denna offentliga sfär, som är den viktiga. [Under det rosa täcket, s. 102]

Tolkar jag F! fel? Vi läser vidare:

Det patriarkala samhället tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor. Maktordningen mellan kvinnor och män kan se ut på olika sätt och ta sig många uttryck, men den drabbar alltid kvinnor.

Som sagt, starka påståenden. Här vill man verkligen ha belägg, då det för den oinvigde verkar som att t.ex. följande fakta talar emot:

… bara för att nämna några exempel. Notera att jag inte avser att visa att män är värre utsatta än kvinnor. Det behöver jag inte för att visa att F! har fel när de påstår att ’maktordningen alltid drabbar kvinnor’ – åtminstone om man skall tolka det som varje rimlig människa torde göra: att maktordningen drabbar kvinnor mer än den drabbar män. Annars har man ändå inte sagt någonting mer än att livet drabbar alla människor – även kvinnor.

Ett motargument skulle kunna vara att även om man nyanserar bilden, kommer man fram till att kvinnor drabbas värre. Då svarar jag att just detta perspektiv har i någon mening varit förhärskande bland alla andra partier. F! radikaliserar bilden – i en riktning bort från verkligheten! Det är fel väg att gå.

Vi går vidare:

Feministiskt initiativ ställer krav utifrån en feministisk analys. Den bottnar i faktumet att även om kvinnor talar med olika röster, befinner sig på olika platser, har olika erfarenheter, lever på olika sätt och under skilda villkor, så möter vi alla den maktstruktur som överordnar män och underordnar kvinnor. Maktstrukturen innebär att det män är, gör och säger blir mer värt än det kvinnor är, gör och säger.

Jo, det brukar heta så, men vetenskapen säger faktiskt att det är tvärtom! Flera studier har bekräftat det som kommit att kallas ”Women Are Wonderful”-effekten. Jag citerade tidigare en studie där man testade mäns och kvinnors instinktiva attityder:

Examining subject gender differences in the overall attitude effects, we see that women had much stronger in-group liking and out-group derogation (F(1,48)=14.4, p=.0004, d=1.09; see Figure 1). That is, women showed both strong positive associations to the category female (F(1,26)=27.3, p<.0001, d = 1.02) and strong negative attitudes toward males (F(1,26)=29.9, p<.0001, d=-1.07). Unlike women, men did not show strong liking for the in-group. In fact they showed a negative automatic attitude toward the category male (F(1,22)=6.9, p=.02, d=-0.56). Nevertheless, this effect was noticeably weaker than women’s (F(1,48)=8.4, p=.006, d=.84). Unlike women, who showed a strong negative attitude toward the out-group males, men were indifferent toward females (F(1,22)=0.94, p=.34, d=0.21), with the mean in the direction of positivity toward female. Although such a conclusion is not easily derived from the IAT [Implicit Association Test], the GNAT [Go/No-go Association Task] data suggest that men show automatic negativity toward males but remain attitudinally indifferent toward females.

Man skulle kunna fortsätta; det finns åtskilligt fler exempel på kraftigt förvridna fakta i plattformen, men ovanstående får nog sägas vara det mest fundamentala. F!’s plattform är tydligt radikalfeministisk, och tar avstamp i grundläggande antaganden som är bevisligen felaktiga.

Det minsta man skulle kunna kräva är att de försöker prestera egna bevis, men det lär vi inte få se. Som sagt, syftet är inte att korrekt beskriva kvinnors situation, utan att frambesvärja en känsla av kvinnlig utsatthet, för att sedan kräva särskilt stöd och beskydd för kvinnor. Detta i sig är den mest könsrollskonservativa hållning vi kan finna idag: kvinnor klarar sig inte själva, och behöver ständigt särbehandlas.

För den som verkligen vill se kvinnor som starka och fullt kapabla att axla det ansvar som följer när man stakar ut sin egen väg, borde inte fakta vara något hot. F! har inte fakta på sin sida.

Kommentarer

F!’s plattform—en felaktig världsbild — 25 kommentarer

 1. Kärnfullt inlägg. Tyvärr tror jag inte vi kommer få se något svar från FI eller något försök att styrka påståendena i partiprogrammet. Det är synd för det gör hela politiken till Peter och vargen där verkliga problem och verklig diskriminering tappar sin spets för att de ropat om sin missunnade position så många gånger… jmf falskanmälningar, alla kränkthetsrubriker i media och påstådda glastak.

 2. ”Maktordningen mellan kvinnor och män kan se ut på olika sätt och ta sig många uttryck, men den drabbar alltid kvinnor.”

  Frågan är om det här verkligen är deras slutsats snarare än deras axiom. Till exempel anses det till mäns fördel när män jobbar och kvinnor styr i hemmet, som nämns ovan, men samtidigt anses det till mäns fördel om kvinnor ”tvingas ut” i arbete för att försörja sina män som stannar hemma. Minns tyvärr inte vem som sa det sa det senare.

 3. @Grrblt: Det ÄR deras axiom.

  Se t.ex. Viljan att flyta medströms av Susanna Popova. Ogenomträngligheten i postmodernistiska språket till trots – det råder ingen tvekan om det.

  Det här är inte en så vanlig text härinne, men välskriven och intressant.

  På sidan 4 kan man t.ex. läsa:

  ”Redan i den teoretiska ansatsen, de grundläggande axiomen och den centrala begrepps-apparaten slås tesen om alla kvinnors strukturella underordning fast. Den är själva grunden för forskningen. Inte, som många tror, en slutsats av den.”

 4. @Grrblt:

  Till exempel anses det till mäns fördel när män jobbar och kvinnor styr i hemmet, som nämns ovan, men samtidigt anses det till mäns fördel om kvinnor ”tvingas ut” i arbete för att försörja sina män som stannar hemma. Minns tyvärr inte vem som sa det sa det senare.

  Tur att jag har minne åt dig Wink

  Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (s. 191):

  Ty vad Castells tecknar här är väl snarare ett nytt globalt proletariat, en underklass av kvinnor från de ”mindre avancerade länderna”, där kvinnor kommer att lönearbeta och män riskerar att bli arbetslösa. Denna trend, om alls riktig, med de överflödiga männen behöver emellertid knappast betyda större frihet och emancipation för kvinnorna. Med de starka genusstrukturer som existerar riskerar kvinnorna snarare att bli slavar på annat sätt. Försörjarslavar. Man kan tänka sig ett slags ”pimp-society” där kvinnor skickas ut att jobba, medan männen sitter hemma och samlar in förtjänsten.

 5. @Carl:

  Kärnfullt inlägg. Tyvärr tror jag inte vi kommer få se något svar från FI eller något försök att styrka påståendena i partiprogrammet.

  Det tror inte jag heller – men de är välkomna om de vill försöka!

  Främsta poängen är väl att försöka erbjuda en hjälp till de som lite yrvaket börjar titta på F! nu, efter att ha ignorerat dem rätt länge, och dessutom levt i något slags rosig villfarelse om vad de egentligen står för.

 6. @Ninni: knappt 16 minuter in kom det. Ska man tolka det som att det faktiskt finns några mansfrågor?

 7. Dagens debatt präglas av korta repliker och ”snuttifiering” .
  Därför används axiom och mallar .
  Feminsmen har varit framgångsrik med att implementera sin version .

  Vid negativ publicitet används , låt oss kalla den , Grundmall 1 :
  En uppräkning av axiom om att ”kvinnor drabbas värst” samt en avrundning om kvinnans allmänna underordning .

  Vid framgångar används Grundmall 2:
  Kvinnorna beskrivs som starka och duktigare än männen p.g.a det patriarkala motståndet .
  Avrundningen blir att kampen ska fortsätta även om målen är uppnådda .

  Ett bra exempel på Grundmall 1 är nyheten om att andelen kvinnliga studenter som fuskar nu är något högre än för männen . Den kvinnliga prorektorn för Kristianstads Högskola , Ann-Sofi Rhenstam Holm , använde sig av den när hon skulle kommentera detta i Svt .
  Hon nämner att de är trängda av ekonomiska och sociala skäl . För att ingen ska missförstå avrundar hon helt enligt mallen : ”Det är nog så att kvinnor har det tuffare …”.

  Lätt som en plätt tar man bort de kvinnliga studenternas ansvar och lastar skulden på männen , som gör att ”att kvinnor har det tuffare …”

  Mallar ändrar sig men axiom är ganska seglivade till sin natur .

 8. @Larsson

  Mm … Jag tyckte det var underbart att se. Tiderna vänder känns det som. Smile

 9. @Ninni:
  Även jag såg på agenda och intervjun med Fredrik och märkte en distansering till feminismen,det är faktiskt öppet mål för Alliansen att kritisera vänsterfeminismens stollerier där finns hur många poäng som helst att vinna.
  Jag kan tänka mig att Fredrik kommer tala om att se hela befolkningen och inte bara halva fram till valet.

 10. @Ninni:
  Ja, äntligen någon som kommer att ta tag i antipluggkulturen och mäns ovilja att arbeta inom vården.

  Ursäkta mig, det är min cyniska och pessimistiska sida som talar och den brukar uttrycka sig ganska sarkastiskt… Min poäng är att han inte sa ett ord som får mig att tro att han har för avsikt att utmana den feministiska ideologin, varför jag vägrar att bli optimistisk.

  =)

 11. @Ninni: Haha… jag vill se det först. Att prata om ”unga arga män” betyder väl i sig inte så mycket, men formuleringen (nu drar jag den ur minnet) att inkludera hela befolkningen i OCH INTE BARA HALVA, var lite spännande.

  OOT: Sitter och slölyssnar på Honey Badger Radio om Elliot Roger, och förstår att det faktiskt är en ganska stor sak därborta. Personer som har tagit sig igenom hans manifest och videor (Karen Straughn bl.a.) och ger nya infallsvinklar. Vet inte om det är något att rekommendera, men det finns ett par nya saker, som t.ex. boken Hemligheten (Rhonda Byrne) som tydligen spelat en mycket stor roll i hans handlande, men som inte nämns alls i media, för att det inte tjänar deras syften.

  (Förlåt Ulf T, tillhör också dem som tyckte din artikel var bra!)

 12. @Carl:

  Nu menar du alltså att rent politiskt sväljer män ankor levande, och blir sedan fångade av feminister, med hjälp av en fågel, och satta i en djurpark? Intressant analys.

  (Tips: googla ”Peter och vargen” och jämför med ”pojken som ropade varg”)

  Grin

 13. @NP: Du har naturligvis rätt, berättelsen heter ju Pojken och vargen, inte Peter. Grin

 14. Peter och Vargen är ett musikverk av Prokofiev eller Tjajkovskij har jag för mig.

  Två saker slår mig direkt när jag läser FIs partiprogram.
  1) Hur i helvete ska de finansiera sina vanvettigheter? Trycka pengar i Zimbabwe/Weimar-stil så att alla blir miljonärer
  och priset på en limpa kostar 7 miljoner SEK… Beskatta den ”rika klicken” på 97% av alla förvärvsarbetande? 76% moms?
  2) Gudrun Schyman måste vara oerhört bitter för att Vänsterpartiet kastade ut henne i kylan, och fullkomligt desperat i sin
  längtan att komma in i riksdagsvärmen igen. Så desperat att hon kan bilda ett parti som tar fram ett program ännu mer
  världsfrånvänt än Vs. Jag funderar allvarligt på om kärringen är svagbegåvad eller om demensen börjar göra sig gällande på allvar.
  Hon var ju sjövild för 10 år sedan när hon inte fick behålla sin pressekreterare trots att hennes riksdagstid som FIs/politisk vilde var över,
  och Göran Persson antydde att hon var genuint korkad i dokumentären om honom.

 15. (U, sorry för att vi kapar dit inlägg lite. Du får straffa mig när vi sesWink )

  @Larsson:

  Haha… jag vill se det först. Att prata om ”unga arga män” betyder väl i sig inte så mycket, men formuleringen (nu drar jag den ur minnet) att inkludera hela befolkningen i OCH INTE BARA HALVA, var lite spännande

  Mitt tilltro till våra politiker ligger i nivå med absoluta nollpunkten. Jag anser det är en bunke inkompetenta populistiska maktgiriga individer, med få undantag. Och naiv är jag inte.

  Men det gör ingen skillnad i sak.

  Män är sen decennier av misandri avhumaniserade i vårt samhälle. Och den formuleringen att se till hela samhället inte bara halva är medicin mot just denna mycket destruktiva samhällskultur. Skulle vi få se en valrörelse där man talar om ”inte bara halva befolkningen” så är det i sig en bra sak för den process av tillfriskning som vårt feminismsjuka samhälle är i desperat behov av.

 16. Låter som Susanna Alakoski, som enligt egen utsago kastade en tallrik i golvet, så att hennes sambo skar sig så illa att en sena gick av. Fast sånt händer knappast av omkringyrande porslinsskärvor, så med stor sannolikhet så hände nåt helt annat…
  Bor i Gustavsberg.

 17. @Ulf T: Ja, det var där jag fick uppslaget och sedan sökte jag själv och hittade den gamla artikeln med det avslöjande innehållet.

 18. Mycket bra text Ulf T! De använder precis den metod som jag beskriver i ett tidigare inlägg. Förvrängning och förfalskning av fakta.