Fascism, anonym fascism och svensk riksdag
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke tar
ställning mot fascism

Två nyheter fångade min uppmärksamhet förra veckan: den ena var den slutna omröstningen i valet av andre vice talman; den andra att socialdemokraterna och miljöpartiet kommit överens om att göra gymnasieskolan obligatorisk – plus att ett års lekskola, som det hette på min tid, visst också skulle ingå, vilket då innebär totalt 13 års obligatorisk skolgång.

Jag antar att kopplingen till fascism inte är uppenbar för de flesta, men hav förtröstan, jag kommer dit. Godta fascismen som ett postulat några ögonblick för argumentationens skull medans jag klarar av biten med anonymiteten.

Anonymitet

Bakgrund

sluten voteringJag hajade minst sagt till när jag hörde nyheten att man haft en sluten votering i valet av andre vice talman. Många har kommenterat tramseriet med just denna omröstning, så jag skippar den biten. Jag vill istället ta upp själva principen med slutna omröstningar i riksdagen.

Det är inte direkt någon nyhet att det förekommer slutna voteringar i riksdagen, jag tror till och med att jag fick lära mig om det i grundskolan (70-talet), men det är mycket ovanligt att man hör om slutna voteringar i praktiken. Och jag har aldrig reflekterat över att denna praxis faktiskt förekommer i vår riksdag.

Min protest

Kort och koncist: DET ÄR HELT FÖRBANNAT ÅT HELVETE!

Personer med Guy Fawke-masker

Är du ett riksdagsspån skall du fan också
stå öppet för dina beslut

Det borde vara totalförbud på dessa dumheter. De som sitter i riksdagen har ingen som helst jävla rätt att smyga med vilka beslut de fattar. Alla riksdagsbeslut skall fan i mig vara transparenta för befolkningen och man skall kunna utkräva ansvar av var enda en utan undantag som varit med om att genomdriva ett beslut. Inga jävla acklamationer där man tjoar ”ja” eller gör ett snabbt överslag av antalet uppräckta händer eller hur många som rest sig eller liknande dumheter. Varenda riksdagsledamots röst skall fan bokföras och redovisas, lätt tillgängligt för alla och en var, så man vet vilka man sen skall ställa mot väggen. Och med den formuleringen lyckades jag i mitt inre helt oavsiktligt mana fram bilden av en exekutionspluton. Måste erkänna att jag gillar tanken.

Dödsstraff i sverige

Och på tal om exekutionsplutoner, rent teoretiskt skulle riksdagsledamöterna kunna rösta igenom dödsstraffets återinförande eller något liknande utan att någonsin bli ställda till svars för det. Visserligen skulle det innebära en grundlagsändring, vilket kräver två omröstningar med mellanliggande val. Och om jag inte har fel så finns det inga andra krav. Det är till och med enkel majoritet som gäller. Man skulle i princip kunna besluta anonymt om dödsstraff på alla oliktänkande en vecka innan nästa val och sedan ombesluta en vecka efter valet. Två veckor. Den svenska grundlagen är lite av ett skämt som konstitution betraktat.

Verkar det långsökt? Det finns en intressant debattartikel, "Vi behöver en helt ny grundlag" , av en Olof Petersson i DN från 9 maj 2001. Den inleds med:

Sveriges snart 30 år gamla regeringsform uppfyller inte den konstitutionella demokratins krav. Sedan tillkomsten har 45 procent av paragraferna ändrats.

Jupp, och det var för över 10 år sedan.

Medlemskap i EU skrevs in i vår grundlag strax efter förra valet. Jag upptäckte det av en ren slump, för att man nämnde det i förbifarten på nyheterna. Så, jo, det går att smyga igenom viktiga grundlags­ändringar. Och om Tanja Bergkvist har rätt så har vi därmed redan öppnat dörren för dödsstraff:

Vet ni förresten att det i Lissabonfördraget står att staten har rätt att tillämpa dödsstraff mot den egna befolkningen ”i händelse av upplopp eller omvälvande händelser”. helt sjukt. Inte dödsstraff för mord, utan för protester, kravaller och upplopp. Skrämmande (måste leta upp detta, ska tom vara gömt i en fotnot!).

Jag har inte lyckats verifiera detta, men Tanja brukar ha bra koll på sånt här. Jag har i alla fall en minneslapp i ”måste följas upp”-avdelningen, för det är lite för viktigt för att bara släppa.

Upp och nedvända världen i sverige

Överhuvud taget tycker jag att det är en väldigt underlig prioritering att:

  Alice-queen-hearts

 1. Du skall kunna stå för dina åsikter och därför inte får vara anonym när du kommenterar hos till exempel aftonbladet.
 2. Intentionen enligt vallagen är att du skall vara anonym när du röstar i våra val, och att man ser det som en lucka i lagen att det faktiskt är tillåtet att stoppa i valsedeln i kuvertet när andra ser det, och man vill därför göra det till ett ovillkorligt krav att det sker dolt från insyn bakom skärmen.
 3. Riksdagen har möjlighet att rösta anonymt i frågor som gäller liv och död för befolkningen

Jag undrar om vårt samhälle är modellerat med Alice i underlandet som förebild.

Fascism

Den andra nyheten var den utökade skolplikten. Och därmed har vi klarat av biten med fascismen.

Nä, skojar bara. Fast det egentligen är sant, men jag misstänker att jag behöver utveckla tankegången lite(?) om någon skall begripa vad jag menar.

Makt, god eller ond?

MASH-dioramaLite förenklat skulle man kunna säga att makt helt enkelt är förmågan att påverka och förändra sin omgivning. Makt som används i gott syfte och utan att kränka andra människors integritet och självständighet är god makt. Makt som används för att godtyckligt betvinga andra för egna syften är ond makt. God makt främjar frihet, ond makt inskränker frihet.

Makt är i sig självt varken ond eller god. Makt är rätt och slätt förmåga, hur denna förmåga används avgör om den är god eller ond. Läkaren som räddar liv genom en hjärttransplantation utövar god makt. Läkaren som experimenterar på koncentrationsläger­fångar utövar ond makt. Militärer som deltar i massakrer är ond makt i sin mest renodlade form. Soldater som värnar och skyddar landets gränser mot angrepp representerar god makt.

Lagar och frihet

Alla lagar inskränker frihet. Man kan dock urskilja tre typer av lagar:

  monopolspel

  Vissa regler måste man ha

 1. Koordinerande lagar: Vissa lagar måste vi ha för att samhället skall fungera och har vi förnuftet i behåll underkastar vi oss dem glatt utan att knota, bara en idiot skulle insistera på att köra på vänster sida när vi har högertrafik. De koordinerande lagarna möjliggör en större frihet – att kunna ta sig fram där man vill – genom en smärre inskränkning av en för sammanhanget oväsentlig frihet – vilken sida av vägen man kör på.
 2. Förbud: Att förbud innebär en frihetsinskränkning torde vara så uppenbart att ingen ifrågasätter det. Vissa förbud behövs förvisso, men alla vettiga förbud kan enkelt sammanfattas under rubriken: ”du skall icke stjäla”. Dvs. du skall inte beröva någon annan något som tillhör denne. Notera att detta inbegriper saker som misshandel (du berövar den du misshandlar hälsa), mord (berövande av liv), ärekränkningen (berövande av ära) osv.
 3. Monopol-kort: Gå i fängelse

  Värmpliktsvägrare?

  Påbud: Mindre uppenbart är kanske att alla påbud också är frihetsinskränkningar, men det står snart klart att så verkligen är fallet om man betänker att ett påbud rätt och slätt är ett förbud av motsatsen. Vi som växte upp då värnplikten de facto var en plikt vet av personlig erfarenhet att du i princip var förbjuden att inte göra värnplikt, och att vägran att bokstavligen rätta in dig i ledet (pun intended Smile ) ledde till en lika bokstavlig bestraffning bakom lås och bom.

  Vägrar du betala skatt befinner du dig snart i, för att uttrycka sig på renodlat krass svenska, deep shit! Kriteriet för att ett påbud skall vara giltigt, är enligt min mening, att dess förbudsformulering uppfyller förbudskriteriet. Dvs. det hindrar dig från att orättfärdigt beröva andra vad dem tillkommer eller ”Du skall icke stjäla”. Och jag kan till exempel inte se hur ”Du skall göra värnplikt” ↠ ”Du får inte undvika värnplikt” på något vis kan underordnas rubriken ”Du skall icke stjäla”

Demokratins syfte, subsidiaritetsprincipen

Ordet demokrati kommer från grekiska demos, folket, och kratos, styre. Det heter också i regeringsformen att:

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

Det råder säkert delade meningar om vad detta innebär, och det är väl här man har vattendelaren som avgör var man hamnar politiskt. Min tolkning är att ”folket” inte är en enhet, utan består av en samling individer, och att med ”makten utgår från folket” menas att varje individ skall tillförsäkras maximal frihet och maximalt självbestämmande, eller med andra ord, makten över sitt eget liv. Det är friheten och den egna determinismen som utgör livets verkliga kapital och förmögenhet.

Denna maximala frihet och maximalt självbestämmande uppnår man genom subsidiaritestsprincipen:

En vanlig sammanfattning av subsidiaritetsprincipen är att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Till detta bör också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer.
– – –
Subsidiaritetsprincipen utgår ifrån synen att samhällsgemenskapen byggs underifrån och uppåt. Makten kommer underifrån och det är bara i de fall där en gemenskap inte på ett ändamålsenligt sätt kan sköta och besluta i en uppgift som den skall flyttas till en högre nivå. I de fall en överordnad gemenskap vill överta en uppgift ligger bevisbördan på denna att visa att uppgiften sköts mer ändamålsenligt på den högre nivån. Om den överordnade gemenskapen skulle överta en uppgift trots att så inte är fallet är detta att anse som en kränkning av den underordnade gemenskapens rätt.

Ugly_Pig_WallpaperDet vill säga, om du vill ha schackrutiga tapeter i grönt och orange med rosa elefanter på så har ingen annan med det att göra. Eller om du är feminist och vill ha tapeter med vaginor, så står det dig också fritt. Du är den lägsta ändamålsenliga nivån för ett sådant beslut om du är singel. Den lägsta ändamålsenliga nivån för vem som skall stanna hemma med barnen, och hur mycket, är föräldrarna. Att man på allvar diskuterar i riksdagen hur man skall manipulera detta med styrmedel säger allt om hur fucked up vårt samhälle är.

När folk i Stockholm beslutar huruvida du skall kunna erhålla en utlösning mot betalning eller inte är det en kränkning av den demokratiska tanken. Och när de använder maktspråk för att få dig att betala skatt är det inget annat än en form av beskyddarverksamhet. Skillnaden är bara att beslutsfattarna i riksdagen som bestämmer hur mycket du skall betala i skatt gömmer sig bakom sin anonymitet och har bättre PR-konsulenter än vad Al Capone hade.

Fascismens kännetecken

fascism1Det finns en slags förljugen idé om att fascism har med vänster och höger att göra. Någon smart person (som jag tyvärr inte kommer ihåg vem det var) sade vid något tillfälle ungefär att totalitära stater kännetecknas av att staten och näringslivet båda sitter vid makten. I ett socialistiskt samhälle äger staten näringslivet, i ett fascistiskt äger näringslivet staten. Men i slutändan är de samma sak.

Det ligger en del i det. Men jag har själv tagit det ett steg vidare och kommit fram till att det är två saker som kännetecknar fascism, och när de två villkoren uppfyllts har vi med en fascism att göra, oavsett om den är röd, grön, blå eller brun.

Fascismen kännetecknas av:

 1. Toppstyre. Den centraliserar makten och är subsidiaritetsprincipens anti-tes.
 2. Den använder sig av tvångsmedel.

Makten och härligheten

Det sägs att makt korrumperar. Jag tror inte riktigt på det. Makten kan, som jag påpekade, vara god eller vara ond. Idén att makten korrumperar skulle då innebära att även god makt ”ruttnar” och blir ond. Personligen tror jag mer att det är så att makt drar till sig psykotiker som koskit drar till sig flugor. Så ondskefulla jävlar med smort munläder tar till sig så mycket makt de kan och utnyttjar den för sina egna syften. Så istället för ”makten korrumperar” skulle jag nog snarare säga ”makten korrumperas”.

bs0612-cat-paw-memorial-grave-stoneVad gör alla dessa tomtar, 349 stycken, egentligen i riksdagen?`De ägnar sig helt åt maktutövning, och tar dessutom oförtjänt bra betalt för det. Hela deras verksamhet består i att stifta lagar och förordningar. Kom ihåg att varje ny lag på ett eller sätt innebär en inskränkning av din frihet. Eftersom det hela tiden stiftas nya lagar (i högre takt än gamla avskaffas) inskränks din frihet mer och mer med tiden. Jag kommer ihåg en tid när man fick åka motorcykel utan hjälm, bil utan bälte, kunde köpa cigaretter i byns ICA-affär även när man var minderårig och påsksmällar på Järnia och inte en jävel lyfte ett ögonbryn om du råkade ha ett foto av en bebis som ammades eller småbarnen badade nakna.

Mellanölsetikett

IIB or not IIB,
that’s the question

På grund av några clowner uppe i Stockholm en gång i tiden kan vi inte längre köpa mellanöl i affären. Nu ska man täppa till att vin säljs med maträtter. Och har jag blivit rätt informerad (har inte undersökt eller verifierat) så får man inte längre använda motorsåg om man inte har licens, och det är inte tillåtet att begrava katten i trädgården. Och gud vet hur många lagar och förordningar jag bryter mot därför att jag helt enkelt inte känner till dem.

En utökad obligatorisk skolgång är ytterligare frihetsbegränsning. Och ytterligare maktutövning från en centraliserad maktposition.

Konklusion

Det är väl knappast en enda jävel som håller med mig, men även om jag blir idiotförklarad på kuppen hävdar jag lik förbannat att vi har en fullfjädrad fascism i sverige, där de äkta fascistiska makthavarna trots att de hör till rikets mest synliga individer lyckas med att nära sin psykotiska makthunger i skyddad anonymitet mitt framför ögonen på oss.

Så ville bara tala om att vi står inför en ny uppsättning fascister och har fler fascistiska beslut att vänta.

Clowns
Och har du inte fått nog av min svada kan du också läsa dessa inlägg som anknyter till detta tema:

Sverige – en modell för ett slavsamhälle

X & Y: Vem är ond? Vem är god? Ett snabbt lackmustest

Vad skall man kunna begära av en lärare?

Publicerat i Dolf Märkt , , Permanent länk

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Fascism, anonym fascism och svensk riksdag — 34 kommentarer

 1. Ändringarna i skolan är ju för att få några extra år på sig att indoktrinera folk och ju tidigare man börjar desto bättre fungerar indoktrinering.

  När det gäller detaljen om motorsåg undrar jag inte om licensen bara är ett krav om du sågar yrkesmässigt eller som t.ex. kursledare. I vilket fall skiter jag i tomtarna det. Jag sågar bäst fan jag vill.

 2. Fast är det inte så att man missbrukar sin makt för att föra fram den sjuka ideologin och tysta meningsmotståndare? En koppling ser jag allt.

 3. Fast kravet på motorsågslicens eller ”körkort” gäller bara för yrkesmässigt användande, du får fortfarande kapa av dina egna ben i trädgården om du vill, Dolf… Smile

 4. @michael:
  På samma sätt som kvinnor stjäl av landets förmåga att fortplanta sig genom att inte låta sig impregneras av staten och efter förlossningen ge upp barnet till staten.

  Med en sådan utbildning i bagaget är kvinnan sedan redo att rycka in igen och fortplanta för staten, eller sluta stjäla från statens förmåga att fortplanta sig som man kanske ska uttrycka det då.

 5. Vi har i princip de lagar som överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Det är liksom ingen idé med lagar som inte åtföljs av det stora flertalet. Att gå mot röd gubbe är inte längre straffbart i Sverige, i Danmark är det bara svenska turister som går mot rött. Ju värre brott desto högre efterlevnad och desto höger straff. Ta in för mycket skattefri sprit är snarast en form av vardags-edge.

  VAd gäller beskattning så är jag med på uttrycket att ”Skatt är civilisationens pris.”

 6. @The Joker:
  Jag tycker det är intressant att man börjat prata om att återinföra allmän värnplikt igen,där man har någon slags tanke om att den ska göra pojkar till män.
  Man ser hur killar alltmer halkar efter och istället för att plocka fram elefantbössan och skjuta elefanten i rummet i sank dvs feminismen,som bedriver en direkt fientlig politik mot pojkar och killar,så lägger man pga feghet ett förslag om allmän värnplikt och tror att det på något sätt ska lösa problemet utan att man behöver ta tag i problemet.
  För det har ju våra kloka politiker listat ut,förr när så gott som alla killar mönstrade och dom flesta gjorde lumpen så gick det bättre för dom unga männen,då återinför vi det och då blir det så igen och vi kan då fortsätta som dom tre aporna ser inget hör inget säger inget,vilket våra folkvalda politiker är så duktiga på när det gäller våra pojkars och killars problem och tillkortakommande.

 7. @ Dolf

  Jag har personligen stor sympati för tanken om den begränsade, inte begränsande staten. Liksom också den kontrollerade, inte kontrollerande staten.

  Detta oaktat tror jag inte på den gränslösa friheten, inte ens nästan. Den tenderar nämligen äta upp sig själv. Den svenska skolan har ju karakteriserats av påfallande långt gångna friheter för eleverna och titta bara på resultatet. I länder där trafikregler mest ses som en rekommendation är dödstalen skyhöga. Barn går inte alltid i skola eller blir undervisade om inget tvång finns. Listan kan göras hur lång som helst.

  Och till slut det kanske känsligaste. Många till synes vanliga människor klarar helt enkelt inte av att ta hand om sig själva och sin ekonomi. Nu avser jag inte de där förment ömmande fallen som media är fullproppade med, utan betydligt vardagligare karaktärer. Jag är glad över att samhället åtminstone på någon nivå ingriper och ser till att t.ex. deras barn kan studera kostnadsfritt vid högskolor även om föräldrarna slarvat bort sina pengar, eller att det går att få god vård trots att pengarna runnit ut i något svart hål längs vägen.

  Men jag instämmer helt i att mellanölet ska finnas i livsmedelsaffärer. I Finland finns det och följaktligen är experimentlustan bland bryggerierna en helt annan än i Sverige. Och sortimentet därefter.

 8. Alltså, det här med att ”ha rätt att vara hemma med barnen” är ju en hel del snömos. Alla föräldrar har rätt att vara hemma med barnen till de är 18 och inte längre är barn i juridisk mening, det handlar inte om det. ”Rätt att vara hemma” brukar betyda ”rätt att vara hemma med ersättning tagna från samhällets ihopskrapade ekonomiska resurser”.
  Om man förespråkar ett samhälle med långt driven subsidiaritet så kan man fetglömma både föräldraförsäkringen och subventionerad barnomsorg. Mamma kan stanna hemma i 12 år om hon har ekonomiska resurser att göra det. Precis så funkar det i stora delar av världen.

  Om man inte vill kan man faktiskt låta bli att arbeta överhuvudtaget. Samhället har ingen större lust att sponsra ett sånt liv (ska inte göra det heller), men det finns inget arbetstvång. Inte än så länge i alla fall, men jag misstänker att det kommer på sikt, med motiveringen ”från var och en efter förmåga”, läs samhället vill ha skatt och/eller värdet på det som produceras.

  Hemmafrun är ju också till stor del en produkt av ett ökande ekonomiskt välstånd, och mindre barnkullar, där en lön räckte till att försörja en familj
  på en nivå där familjen var nöjd. I det gamla bondesamhället jobbade båda föräldrarna på gården, med betoningen jobbade. Man var till stor del
  självförsörjande, och hade i bästa fall ett överskott att sälja av och få in lite kapital. Jag kan säga att det fortfarande på 1980-talet fungerade
  så i jordbruket – jag var tillsammans med en tjej vars föräldrar drev mjölkgård. Mamma Carlberg stod inte i köket och bakade bullar och lekte med
  barnen precis, det var kalvningar som gick snett, bokföring som måste göras, inköp av allt från senap och diesel till reservdelar till kyltankar m.m.
  Pappa Carlberg var per definition nästan alltid ”hemma hos barnen” men han arbetade. Hårt dessutom. Det finns en anledning att mjölkdjurshållning kallas ”den vita piskan”.
  I alla fall, sinnebilden av pappa som går och jobbar, och mamma som är hemma och tar hand om barnen känns inte helt med verkligheten överensstämmande.

  Sen har ju jag en massa invändningar att barn växer upp i enkönade (kvinnliga) miljöer, jag tror inte alls att det är bra för barnen, och att det är en
  av orsakerna till alla narcissistiskt brölande kossor på Twitter, eller killar som saknar både respekt för och tillit till kvinnor. De göder varandra.
  Hur många ungar är det inte som träffar vuxna män först på högstadiet, i form av lärare? Då är man 12-13 år gammal.
  Man kan titta på Gunilla Weitoft-Ringbäcks långtidsundersökning av 750 000 svenska barn under tre decennier, där syns det TYDLIGT att barn till ensamstående
  föräldrar (mammor, det är väldigt få små Alfonsar som växer upp med sina fäder) har sämre förutsättningar i livet, även när man kompenserar för ekonomiska faktorer.

 9. @Rick:

  Jo tack jag vet. Jag har nyligen sett hur en skötsam människa kan flippa ur och med en serie dumheter och misslyckade ”reparationsförsök” kan snabbt dra på sig (mig) stora skulder. Dolf vet väl lite vad som hänt. Det är tur att jag har en bra inkomst och att det fortfarande ”bara” handlar om ett antal månadslöner.

  Vad gäller svenskt öl, jag tycker att de senaste åren så har alla de småbryggerier som dykt upp gjort underverk med utbudet. För 15 år sedan fanns det en massa ljus lager, och det mest exotiska var Carnegie Porter, Guiness stout och Bass pale ale (som är rätt trist som pale ale betraktat). Idag kan man köpa belgisk spontanjäst lambic, amerikansk IPA med så mycket humle att tungar krullar ihop sig, klosteröl, imperial stout på 11%, kölsch och nordfransk saison som smakar hö. Och svenska småbryggerier brukar INTE vara så pigga på att brygga makro-lager med för lite humle och för mycket sötma. Vi har mig veterligen tre bra och ett dåligt bryggeri bara här i länet. Nääs, Nya Centralbryggeriet och Roel är de bra, och det är ett på gång i Norrköping. Det dåliga nämner jag inte.

  @michael:

  Jag tror en del politiker börjat uppmärksamma att det är farligt med ett samhälle därdet finns en stor grupp män som inte har lust att vara med. ”Farligt” ur olika perspektiv:
  män som inte vill vara med och producera varor, tjänster och/eller betala skatt till ett samhälle de slutat bry sig om, män som ställer sig utanför lagar och normer i ett samhälle som skiter i dem och skapar sina egna subkulturer med egna lagar och regler, män som aktivt försöker motarbeta samhället inom ramen för det demokratiska systemet etc.

 10. @michael:

  ”där man har någon slags tanke om att den ska göra pojkar till män”

  Enligt Artikel 4 i FN:s ”Universal Declaration of Human Rights”
  http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a4

  -No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

  Värplikten (eller lumpen) strider mot detta.

  (Svenska statens människor har dock inte accepterat de mänskliga rättigheterna utan följer en specialversion gentemot svenska folket där de säger att slaveri
  är okej om det är militärt eller om det är istället för något militärt. Med andra ord säger svenska statens människor att de stöder all form av slaveriarbete eftersom de alltid kan se det som ”istället för militärt”. I praktiken används det bara mot män dock och det är också därför det godkänns i Sverige på bred front.)

  Lumpen för mig likt många andra var på många sätt skadlig, likt slavarbete i andra länder också anses vara.

  Flera av mina bekanta förlorade vänner antingen i olyckor eller självmord. Och de som dog drabbades förstås ännu värre.

  För de som inte skadades mer än ”vad som är normalt” av att fritas rätten att styra sitt liv och till stor del också sin kropp som istället ska utföra statens order var lumpen ändå en stor negativ ekonomisk förlust, en förlorad årsinkomst i ung ålder har enorm påverkan på ens framtida liv. Inte bara ekonomiskt eftersom ekonomi för män har en väldigt stor påverkan på hur inte minst kvinnor ser dem.

  Kanske är det normaliseringen hos Sveriges män att arbeta som slavar i lumpen som gör att de inte klarar av att säga nej och stå upp för sina mänskliga rättigheter i andra sammanhang. Och samma normalisering som får kvinnor att behandla svenska män som slavar, inte bara i hemmet utan även genom beskattningen av mäns arbete.

  Naturligtvis finns det intressen i att återinföra lumpen.

  Det blir ju alltid en annan generation än de som bestämmer som drabbas och man väljer kanske helst att se sin historia och sig själv i ett rosa skimmer. Och hos de som ytterst bestämmer (vilket inte alls är svenska folket och definitivt inte de som utsätts) lockar förstås makten i att sätta 50 000 män i slaveri varje år.

 11. @Mia., @ExitPolicy & @Flashbacknivå:
  Jag har aldrig gjort någon hemlighet av var jag står i dessa frågor och att min paroll kan sägas vara något åt hållet ”individuell frihet, individuellt ansvar”. Genus och jämställdhet är inte några självändamål eller det som står högst på dagordningen. Min målsättning är väl snarast att vi skall frigöra oss från genusierandet som jag bara ser som destruktivt.
  Personligen tycker jag att bloggens namn och fokus på just jämställdhet mellan könen är olyckliga, men det var redan ett faktum när jag kom in i bilden. Jag hade föredragit ett mer allmänt frihets- och rättviseperspektiv. Det skulle ändå i väldigt hög grad ha handlat om jämställdhet och genus eftersom det är det största och mest klart uttalade hotet mot frihet och rättvisa.
  Genus och jämställdhet ingår naturligt som en del av min ”rättviseambition”.
  Även om varken det här inlägget eller det förra explicit nämner vare sig jämställdhet eller genus borde kopplingarna vara uppenbara.
  Om ni nu tycker att genusperspektivet saknas, var inte så lata, anlägg det själva och för in det i diskussionen. Det är det kommentarsfältet bland annat är till för.

 12. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Här behöver jag svara, jag har tagit upp liknande frågor tidigare så här är mina synpunkter.

  ”Genus och jämställdhet är inte några självändamål eller det som står högst på dagordningen. Min målsättning är väl snarast att vi skall frigöra oss från genusierandet som jag bara ser som destruktivt.”

  Jag förstår tanken MEN…
  Först och främst så frigör vi oss inte från genusifierandet genom att fokusera mindre på genusifierandet. Vi ger bara genusagenterna fritt fram att genusifiera medan vi lägger vikt på andra saker som det redan finns andra bloggar för. Så målsättningen som nämns går inte ihop med metoden.

  Tvärtom, i de kommande inlägg jag har på gång berättar jag att vill vi faktiskt komma någon vart måste vi snarare specialisera oss mera och vara ännu tydligare med till vem vi riktar våra texter. Vi behöver bli mer exakta och mindre utspridda.

  ”Personligen tycker jag att bloggens namn och fokus på just jämställdhet mellan könen är olyckliga, men det var redan ett faktum när jag kom in i bilden. Jag hade föredragit ett mer allmänt frihets- och rättviseperspektiv. Det skulle ändå i väldigt hög grad ha handlat om jämställdhet och genus eftersom det är det största och mest klart uttalade hotet mot frihet och rättvisa.”

  Javisst, men åter hamnar själva metoden helt i konflikt med målsättningen. Ju mer fokus man lägger på andra saker ju sämre på att bemöta problemen med just de sakerna. Detta medan de människor som är på andra sidan i lugn och ro kan syssla enbart med genus och jämställdhet medan vi sprider ut på oss en mängd andra saker.

  Kort sagt: En allmän musikblogg blir inte lika bra på rockmusik som en rockblogg och det hade jag givetvis i bakhuvudet när jag kom på – och gav sidan – namnet ”Genusdebatten”

 13. Naturigtvis är det ni som skriver/stå för siten som bestämmer vad som skrivs eller inte, samt om man ”öppnar upp” debatten för annat än genus eller förändrar ”premisserna”. Som läsare och kommentator (lat? jag har väl gjort min beskärda del av kommenterande genom åren även om jag inte legat i den senaste tiden?) känns det dock bra om man vet ”ramarna” och vet vad man har att förhålla sig och ”ta ställning till” sas. Jag är intresserad av genusdebatten dock ej av en allmän frihet- eller rättvisesite. Det blir för mycket ”F!” för min smak Wink

 14. @Erik:
  Vad jag menade med ”frigöra oss från genusifierandet” var inte att vi ska sluta debattera ämnet, utan att det är den politiska målsättningen. Jag vill ha bort genusifierandet från maktens korridorer, lagar och regelverk. Det naturliga för mig är att när jag tar upp en händelse eller ett fenomen som uppmärksammats på grund av sin jämställdhetsaspekt eller genusvinkel så generaliserar jag och försöker se den allmäna principen.
  Förra inlägget om negerkungen anser jag har en alldeles solklar genuskoppling i och med att det i hög grad tar upp saker som rör t.ex. sagoberättandet i skolan, att man mobbar ut böcker och leksaker från handeln därför att de ”befäster gamla könsroller” osv. Backar jag ett steg och tittar på det allmänna fenomenet hamnar jag i 1984.
  Det är mitt perspektiv. Och om mitt perspektiv tar för stor plats så är det bara för övriga att skriva mer.

 15. @Mia.:
  Ok. Ber om ursäkt för att jag kallade dig lat. Men det är väl inte svårt att anlägga ett genusperspektiv på det här inlägget? Jag tar ju upp ramarna för vår lagstiftning, och ursprunget till inlägget var, även om det ter sig ganska marginellt i det färdiga resultatet, den utökade skolgången. Det rymmer väl precis hur mycket genus och jämställdhet som helst utan att jag tar upp det explicit? Det är ju t.ex. direkt tillämpbart vad gäller kvotering och skolans uppdrag att ”motverka traditionella könsroller”.

 16. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Man kan nog hitta genus i allt om man letar. Tanja brukar väl säga att det finns folk om kan hitta det i en kaffekopp om de tittar tillräckigt djupt och länge typ. Men dessa typer av texter faller tyvärr utanför mina ramar sas.

 17. @Flashbacknivå:
  Mycket möjligt att jag har fel om den slutna voteringen, men med förlov sagt, det framgår knappast från länken du ger, vilken jag också var inne på när jag skrev inlägget. Jag försökte verifiera, men det enda jag kunde hitta utan att ge mig in något mer omständigt grävande var just den länken du gav. Jag missade väl distinktionen att det stod ”val” och inte omröstning. Men jag är inte helt övertygad, så jag skriver till riksdagen och frågar vad som gäller.
  Rent allmänt är röstningsförfarandet beskrivet här: http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Debatter-och-beslut-i-kammaren/Beslut-om-arenden/
  Där står bland annat:

  Talmannen kan också bestämma att omröstningen ska göras genom uppresning. Då ber talmannen de ledamöter som röstar ja att resa sig, därefter de som röstar nej att resa sig. Talmannen avgör sedan vilken sida som fått flest röster.

  Det står också:

  Hur varje ledamot röstat och vilka ledamöter som varit frånvarande finns att läsa efter omröstningen i särskilda listor, så kallade voteringsprotokoll.

  Men jag undrar hur det funkar i praktiken om man genomför själva besluten meddelst ”resning”.

  Oavsett om jag har rätt eller fel beträffande den svenska riksdagen så är frågan ändå aktuell eftersom det tydligen förekommer slutna omröstningar i EU-parlamentet, och vi är ju numer underställda EU. Så det är ännu allvarligare. UlfT har bland annat hittat följande:

  http://www.europaportalen.se/2013/05/forbjud-hemliga-omrostningar-i-eu-parlamentet
  ”I Europaparlamentet kan minst en femtedel av ledamöterna begära hemliga omröstningar vid politiska beslut, så kallade slutna voteringar. I praktiken skulle det innebära att stora länder som Frankrike och Tyskland, som tillsammans har mer än en femtedel av Europaparlamentets röster, kan begära slutna voteringar i viktiga politiska frågor.”
  ”När EU’s långtidsbudget skulle beslutas i februari i år föreslog Europaparlamentets talman, den tyske socialdemokraten Martin Schulz, att budgeten skulle beslutas genom sluten votering.”

 18. Det hänger ju ihop i alla fall.
  Feminism är bara ytterligare ett sätt att försöka införa socialism.

 19. @Kristian:

  Ja detta verkar vara helt i klass med åsiktsregistreringen som vänstern ägnade sig åt och som kom i dagen och åter mörkades i samband med IB affären.

  Det verkar som om de återupptagit verksamheten…

  http://www.d-intl.com/2014/09/12/v-kommunalrad-i-misstankt-javsskandal/

  http://www.d-intl.com/2014/09/30/personal-erkanner-vi-har-tva-tjejer-som-ar-informatorer-at-rfsl/

  http://www.d-intl.com/2014/09/12/ledare-agnar-sig-hanna-thome-at-entrism/

  Sverige börjar mer och mer likna gamla DDR….
  Kanske dags att göra upp med vårt förflutna och offentligöra STASI registren och Rosenholzkartoteken så vi ser vilka positioner de gamla inflytelseagenterna besitter idag…

 20. Pingback: Om Jo Cox och varför jag, tyvärr, inte tror på #Brexit | Genusdebatten