Den enkelriktade kampanjen ”MeToo”
avatar

Intressant att kampanjen ”MeToo” enbart kretsar kring kvinnor som blivit våldtagna/antastade. Och varför handlar det bara om sexuellt våld? Tror någon att det är att glida på en räkmacka att bli misshandlad? Jag kan inte skriva MeeToo eftersom jag bara blivit nedsparkad på stan en gång i min ungdom, och det fanns inte mer sexuellt i det än svartsjuka, men det krävdes mycket viljestyrka och eget intellektuellt argumenterande för att våga gå ut en lång period efter det. Men jag kom över det, vilket de flesta gör. Jag kan bli lika fascinerad som en Калисто Утриаинен i en tråd på Facebook blir över att kvinnor ifrågasätter kampanjen, men istället blir jag fascinerad över att kvinnor kan fixera så oerhört på hur just de är utsatta och fullständigt ignorera det våld som utövas mot män. Och det gäller även i fallet sexuella övergrepp. Det är faktiskt lika många män som utsätts för övergrepp av kvinnor som vice versa, men det ordas det aldrig om. Fiebert & Tucci fann i sin studie 1998 att 70 procent av de manliga studenterna vid California State University hade utsatts för sexuellt tvång av kvinnor under de senaste fem åren, Muehlenhard & Cook (1988) fann att 62,7 procent av männen och 46,3 av kvinnorna procent tvingats till oönskade samlag och Struckman & Johnson fann (1998) att 43 procent av männen utsatts för tvingande/oönskade sexuella handlingar av kvinnor, varav 36 procent av männen rapporterade oönskat tafsande och 27 att de tvingats av kvinnor till oönskat samlag. D v s att mer än var fjärde man hade blivit våldtagen av en kvinna!

Idag är det ett vetenskapligt faktum att kvinnor inte är ett dugg mindre aggressiva än män, vare sig i förhållanden eller intrakvinnligt (även om aktivister, politiker och medier försöker tysta ned detta faktum). Ändå är det horder av kvinnor i vårt land (och även bland andra genuskreationister i andra länder) som enbart ylar om att ”kvinnor utsätts enbart för att de är kvinnor”. Det här är ett ALLMÄNMÄNSKLIGT problem där faktiskt kvinnorna är vida mer gynnade än männen i ett avseende. Om en kvinna säger att hon blivit misshandlad eller våldtagen ställer sig alla på hennes sida och fördömer mannen som påstås ha gjort det – vilken därefter är stigmatiserad och ”körd” i samhället. Om en man däremot påstår att han blivit misshandlad eller våldtagen av en kvinna tror ingen på honom och han närmast hånas istället. Inte undra på att män, som Pope visar, har ett väldigt mycket lägre förtroende för myndigheterna i dessa frågor än kvinnor och struntar i att anmäla.

Dessutom är det ett vetenskapligt faktum att kvinnor kan utnyttja anklagelser om våld eller våldtäkt av män för att gynna sig själva – vilket de också gör  (En studie rapporterade detta i 75 procent av fallen vid anklagelser i samband med skilsmässa [Wakefield, H, & Underwager, IL [1990], Personality characteristics of parents making false accusations in sexual custody disputes. I Issues in Child Abuse Accusations]). Det amerikanska Justitiedepartementet gjorde 2012 en undersökning av rapporterade våldtäkter i landet (McNamara & Lawrence) som visade att 60 procent var falska eller ogrundade anklagelser, 17 procent ledde till fällande domar, 15 till friande och 8 procent drog tillbaka anklagelsen innan dom fallit (förmodligen för att de insåg att deras bluff inte skulle lyckas). Det här är viktigt, eftersom de män som drabbas av anklagelsen blir stämplade och stigmatiserade för resten av livet (”ingen rök utan eld”), vilket är fullständigt enkelriktat till kvinnornas fördel (läs gärna, för svensk del, böckerna ”Varför bevis och sanningen när anklagelser räcker” av Patric Knutson och ”Oskyldigt dömd” av Anders Eriksson). Brottsmålsadvokaten Per E Samuelsson säger att det svenska samhället inte genomsyras av principen ”hellre fria än fälla” när det gäller kvinnors anklagelser om våldtäkt av män utan snarare ”hellre fälla än fria” (https://www.expressen.se/…/peter-eriksson-vill-doma…/). Ett resultat av att genuskreationister, medier, politiker och andra enbart fixerar på hur synd det är om kvinnor och hur onda män är. Men egentligen är detta, som sagt, allmänmänskliga problem som vi aldrig kommer kunna göra något åt om man enbart ska utmåla ett kön som offer och det andra som ondskefullt.  Det kan vara en av anledningarna till att vi i Sverige har högre frekvens av fällande domar än i USA.  I Sverige är det så många som 64 procent av de anklagade som döms, ca 10 procent mer än i det förstnämnda landet.

En annan fördel som kvinnor har i denna fråga är när det gäller falsk tillvitelse.  Tidningen Metro skriver den 20 mars 2006: ”Enbart under 2005 inledde åklagare drygt 300 förundersökningar mot personer som antas att på falska grunder anklagat oskyldiga personer för grova brott.  Nästan uteslutande handlar det om sexbrott där en misslyckad relation utlöst den desperata handlingen.  Den fällande domen i Nacka tingsrätt är en av endast sju fällande domar de tre senaste åren”.  D v s att mindre än en procent av de falska tillvitelserna döms.  Men detta ligger ju helt i linje med hur kvinnor generellt gynnas av mildare domar än män.

Jag vet hur det är att utsättas för ett våldsövergrepp, så jag önskar verkligen att vi kan göra något mot detta. Men det kan vi inte så länge en ideologiskt fanatisk grupp blint stirrar på det som kvinnor utsätts för och anklagar män för att vara förövare. Det här handlar inte om att kvinnor utsätts bara för att de är kvinnor, det handlar om att både män och kvinnor utsätts för det därför att de är människor!  Jag vänder mig alltså inte mot kampanjen som sådan, bara att den är så blint enkelriktad.

Läs även detta inlägg om falska våldtäktsanklagelser.

Kommentarer

Den enkelriktade kampanjen ”MeToo” — 37 kommentarer

 1. Hej.

  Under såväl inkvisitionsprocesser som häxprocesser, samt på möten i olika väckelseförbund och hos bokstavsvänster lär det ha förekommit att personer självmant angav sig som syndare, hädare och kättare mot läran för att undfå nåd och åläggas botgöring.

  Socialt sett är beteendet sådant att det ger status inom gruppen. Sextio- och sjuttiotalets socialistiska feministgrupper lät kvinnor inför grupp berätta om övergrepp, något som gav den berättande omedelbar status inom gruppen i egenskap av dels martyr för saken, dels offer för patriarkatet (eller fallokratin) och dels som bevis på lärans giltighet. Att bli gillad av en grupp är en berusande känsla, och ger en ett slags makt. Föga förvånande då att det blev legio att ha en historik av övergrepp att berätta om – och som en konsekvens av detta vidgas begreppet övergrepp till att likställa en våldtäkt med en blick (jämför med den bild av en pyramid som cirkulerade i media när ’Kungen av Kungsan’ drog ett puerilt skämt för några veckor sedan).

  På den vägen blev det nödvändigt för kvinnor i dessa grupper att bära sin historik av övergrepp som ett slags medaljer, och att omtolka alla tänkbara upplevelser i termer av potentiella och/eller faktiska sexuella övergrepp. Då män i dessa grupper inte kan tävla på det viset blir deras strategi för makt över kvinnorna i gruppen istället flagellant-rollen; han är duktig som ägnar sig åt självspäkning via social medier och visar hur han ångrar sina synder och önskar få bli förlöst och renad i lammets blod, jag menar upplyst om sin roll inom patriarkatet (för att slutligen belönas även han med ett slags offerstatus; detta då han ju är en produkt av den negativa mans-normen).

  Om övergreppet är faktiskt, inbillat (via självsuggestion), övertolkat eller på annat sätt diskutabelt är egalt för den grupp-psykologiska processen, då människor i grupp skapar sociala sanningar genom att säga och göra lika – och framförallt genom att hata tillsammans.

  Vem som är den svenska feminismens motsvarighet till Thomas de Torquemada, och vem som blir Sveriges nye Urban Hjärne återstår att se.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  PS ”Övergrepp” i texten ovan skall inte läsas i juridisk mening utan som ett begrepp vilkets giltighet alltid definieras av den som anför anklagelsen om att ha utsatts för sådant; jfr anklagelser om mjölkning via bjära, att ha hyst borgerliga tankar eller ha känt en önskan efter ett normalt heterosexuellt monogamt parförhållande; allt föregående beroende på respektive gruppering. DS

 2. Kampanjen vänder sig till människor i största allmänhet och män har också skrivit dit. Just denna kampanj vänder sig till de som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Du kan säkert starta upp en som tar upp misshandel, många män skulle nog tycka det var skönt att få skriva av sig sin rädsla och ångest.

 3. @Rikard. Håller helt med. Men det går inte att komma ifrån att många av dessa kvinnor tar tillfället i akt att synas lite extra i media, man följer med strömmen oaktat händelsen som sådan. Sen kan man inte bortse ifrån att många kvinnor drabbats, men det finns sannolikt lika många som bara vill synas i spalterna. Sanningshalten i det de säger går ju knappast att kolla.

 4. Hej.

  Jag lånar signaturen ’Jenny’:s inlägg ovan som mall för att belysa en annan sak med dylika kampanjer.

  ”Kampanjen vänder sig till pensionärer i största allmänhet och yngre har också skrivit dit. Just denna kampanj vänder sig till de som blivit utsatta för åldringsrån och bedrägerier. Du kan säkert starta upp en som tar upp villainbrott, många husägare skulle nog tycka det var skönt att få skriva av sig sin rädsla och ångest.”

  Hur skulle detta tagits emot i massmedia?

  @Jenny: om du anser att det är ett övertramp att låna ditt inlägg, med mina ändringar vilka torde vara uppenbara, så säg till. Jag valde att göra så därför att din meningsbyggnad lånar sig utmärkt just till de sortens poäng jag försöker göra.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 5. @Jenny: De poster som jag fått talar om kvinnor som varit utsatta för övergrepp som ska skriva ”MeToo”. Menar du också att vi historiskt sett ska särskilja olika folkgrupper åt när det gäller t ex krigsbrott och annat, så att romer har sin egen agenda i utrotningen, judar sin, utrotade socialdemokrater under nazismen sin, partisaner sin, m m, så att vi inte ska överblicka problemet i stort. Vilken av de grupperna är det som har företräde till offerstatusen?

 6. Pingback: #VirtanenGate sätter fokus på Aftonbladets Hyckleri och Juridikens Dilemma gällande Sexbrottsanklagelser | Genusdebatten

 7. ”Den enkelriktade kampanjen ”MeToo””

  Mitt svar på rubriken: Håll käften.

  Resten läste jag inte.

  ”och att omtolka alla tänkbara upplevelser i termer av potentiella och/eller faktiska sexuella övergrepp”

  Ah, en ny variant på ”Om en man inte ertappas med vit huva och ett rep med en svart man i så är han inte RIKTIG rasist och du måste sluta urvattna begreppet”.

  ”På den vägen blev det nödvändigt för kvinnor i dessa grupper att bära sin historik av övergrepp som ett slags medaljer”

  Att vi låter dig bli lärare visar att vi inte är ett dugg bättre än Somalien eller Indien innerst inne. Vi har bara lite mera pengar och välbeställda liv så våran ondska och sadism kommer inte fram ordentligt. Sedan har vi dig, som uppenbarligen är obotlig.

  ”Vem som är den svenska feminismens motsvarighet till Thomas de Torquemada”

  När jag läser ditt inlägg vet jag i alla fall vem den förste som får sitt av sagda Torquemada-motsvarighet kommer vara.

 8. ”Fiebert & Tucci fann i sin studie 1998 att 70 procent av de manliga studenterna vid California State University hade utsatts för sexuellt tvång av kvinnor under de senaste fem åren, Muehlenhard & Cook (1988) fann att 62,7 procent av männen och 46,3 av kvinnorna procent tvingats till oönskade samlag…”

  Om det är seriösa studier skulle det kanske gå att få in en debattartikel i Expressen där man hänvisar till studierna, nu när debatten är igång på deras debattsida. För att få den publicerad är det nog bäst att texten kryddas med en rejäl dos humulitatio.

 9. @Gigas: Inte en chans att den skulle komma in på Expressen om den kommer från mig. Det är knappt ens kändisar som redovisar fel åsikter får komma in.

 10. Eller så är de inte intresserade av att lyssna påelaka svin som bara bryr sig om manliga offer när de kan fungera som ett verktyg för att motarbeta och håna kvinnor som klagar på att de inte behandlas som människor.

  Måste vara jobbigt att vara ett manligt offer och bara användas av kvinnohatande män och enbart under perioder då mäns hat mot kvinnor blir ett ämne.

 11. @Dick:

  Det är ju synd att det finns en sådan stor motvilja mot att lyssna på andra.
  Man kan ju tycka att journalister och tidningar skulle drivas av nyfikenhet istället för en manisk rädsla för att få sin bild av verkligheten störd.

 12. ”Det är ju synd att det finns en sådan stor motvilja mot att lyssna på andra.”

  Nej, vetenskap handlar väldigt mycket om att slå ut och hålla borta drägg, tendentiösa propagandister och emotionellt hyperinvesterade rättshaverister så att forskare vet vilka andra forskare som är värda att ens prata med. Ju mer människor som får komma till tals och ju lättare det är för alla att få utrymme och uppmärksamhet, desto sämre blir världen.

  Nazister och libertarianer har en sjuk sjuk besatthet av yttrandefrihet men också en besatthet av att skrika censur om inte nazister eller bigotta människor bjuds in att prata och hålla hov var de vill. Det är därför att libertarianer och nazister har blivit mer och mer lika i psykografi och demografi men också därför att de vet att deras idéer och beskrivningar saknar gångbarhet och inte är populära. Därför försöker man demonisera alla som inte ger de maximalt med utrymme och exponering, eftersom de enbart kan nå framgångar genom att repetera samma sak om och om och om igen. Det var på det sättet man försökte lyfta fram RON PAUL.

 13. Min världsbild skiter jag i. Men när bigotta människor inte krossas och tystas slutar det med att de skadar folk och samhället. Så varför vänta tills de lyckas skada folk?

 14. Det handlar inte om ideologi för min del, det handlar om att ointelligenta och elaka människor måste få mindre makt i världen, och att i en extremt komplicerad värld väljer jag att förhålla mig till pragmatism snarare än eran metafysik.

  Ni människor skriker hela tiden att det måste bli mer yttrandefrihet hela tiden oavsett vad det blir för effekter, och jag är beredd att offra en del yttrandefrihet för jag tycker människoliv är viktigare. Ju mer yttrandefrihet som ges nazister, kvinnohatare och andra bigotta, desto mer dödsfall och lidande blir det.

  Jag ser på yttrandefrihet och dialog med högerextrema som jag ser på rätten till handeldvapen. Ju mer friheter att äga vapen folk har, desto fler människor dör. Och ju mer yttrandefrihet och exponering vi ger till högerextrema, bigotta och illvilliga, desto mer lidande och död. Ni hävdar envetet att eran filosofi/ideologi/värderingar är värda priset, men jag håller inte med om att det finns bevis för att mer yttrandefrihet och dialog alltid är bättre.

 15. Senast jag besökte Genusdebatten var för över ett år sedan och ser att Axel Edgren är kvar och kommenterar, varför svarar ni på detta trollets kommentarer? ignorera honom, han tillför inget.

 16. Håller med… Både det trollet (med sitt imbecilla tjat om vita rasen) och det andra trollet (med sitt imbecilla tjat om vänstern) borde man kidnappa och låsa in i en underjordisk källare i en urskog långt utanför civilisationen, med var sitt ex av Marcus Aurelius’ Självbetraktelser och inte förrän de har återgett den boken ord för ord, släpper vi ut dem bland människor igen. Den boken (som jag annars inte rekommenderar för de normalfuntade) är ju så rakt på sak att även en idiot kommer att, dvs. inte har en chans att undgå att förstå den. Så om de efter en sådan kalldusch, ändå omedelbart skulle fly till varsin egen källare igen, så vore det inte längre av samma anledning, utan p.g.a. vad Aurelius kommer att ha gjort med dem. Just nu sitter de där, förmodligen lever på bidrag eller får betalt av dem som de dagligen blir hårt bespottade av, för att på heltid skriva exakt samma skit (kanske t.o.m. jobbar de ihop): den ene för att övertyga alla att han av naturen är en potentiell vit våldtäktsman som förjänar förlöjligas och förkastas av feministen och den andre att han är den nyttigaste vite idioten som förtjänar att förlöjligas och förkastas lika mycket av högern. Men vi är redan övertygade. I båda fallen handlar det naturligtvis i första och sista hand om Omsättningar… och man behöver helt enkelt smörja…

 17. Och när det gäller vänstern och dess begrepp, så vet vi ju hur infekterade de har blivit av allt det oavbrutna imbecilla trollande från båda typerna…
  1) Vänstern ÄR INTE Vänsterpartiet. Vänstern = vänsterblocket.
  2) Vänstern ÄR INTE ens vänsterblocket. Vänster = icke-höger. Det finns ju för helvete en massa vänsterpersoner som inte ens röstar!!!
  Men samhällskroppen är ju så åt helvete infekterad. Det hela styrs så som man styr de korkade. Det behövs helt enkelt nya krafter.

 18. @Axel Edgren:

  När du skriver ”…det handlar om att ointelligenta och elaka människor måste få mindre makt i världen,…”, vems världsbild använder du dig av då?

 19. I en del svåra fall som tintinula och Axel som bubblar över av hat och intolerans är de så blinda att de aldrig hittar några korn alls och istället vevar frenetiskt mot sin egen skugga. Parodiskt naturligtvis, som all form av kommunism och nazism och kollektivism. Men som medmänniska är de bäst att ignorera eller leda dem bort så ingen kommer till skada.

 20. Äsch, du är som sagt bara den välbehövda skiten i maskinen (”en lukt som gör Herren nöjd”).
  Unikare än så är du inte.

 21. Hade du orkat bry dig om att ta och läsa någon gång, i stället för att år efter år spamma Internet med samma efterblivna gallimatias (inte så mycket bättre än flera tusen år gamla primitiva sedvänjor), så hade du insett att Marx i själva verket är den mest individualistiska av alla. Men naturligtvis med ett universums avstånd från ditt egoistiska kollektiviserande av alla som inte är Du, dvs. med det imbecilla skällsordet som ”kollektivister”. Som ihop med feministens alla löften har gett oss alla, vad? Jo, en total nedmontering av Väst. Å andra sidan: ju desperatare du i din hjärndöda agitation är, desto mer bekräftar du bara vad man ibland brukar säga om kapitalismen, nämligen att den är havande med kommunismen. Det är ju trots allt det högsta stadiet av kapitalismen, som gör dig mer och mer förbannad, eller hur? Men du är för korkad och hjärntvättad för att ens se den motsägelsen. Och inte heller är det särskilt hälsosamt mot dig som individ att vara så arg och argare och argare för varje dag som går.

 22. @Jung:

  Det kanske är bättre att de spyr ut sitt hat framför datorn än ute bland folk? Då tänker jag även för deras egen skull.

 23. ”Nå Axel, vems världsbild är det som du använder dig av?”

  Jag ser till historien. Jag vet till exempel vad som händer när en politiker säger att han ”inte är som andra politiker” eller att ”journalister inte är att lita på” eller ”folk med utbildning är stroppar som dricker latte i stället för kokkaffe” och folk som inte vet vad som händer måste därför vara dumma i huvudet.

  Dessutom vet jag att homosexuella och transsexuella är harmlösa och folk som inte vet det måste vara dumma i huvudet.

 24. @Axel Edgren:
  Du menar att Röhm var god för att han var homosexuell, han blev bara lurad av de hemska nazisterna?

 25. @Axel Edgren:

  ”Jag ser till historien.”

  Det är det ”jag” som inte vill ha yttrandefrihet, eftersom att ”jag” inte klarar av att ta in ny fakta och andras åsikter. Om ”jag” var mer ödmjuk och nyfiken skulle ”jag” kunna lära sig massor och växa. Kanske skulle då ”jag” en dag börja må bättre och vara mindre hatisk.

 26. ”eftersom att ”jag” inte klarar av att ta in ny fakta och andras åsikter”

  Lögner och falsifierade data är inte åsikter. Hatretorik är inte en åsikt. Förtal är inte en åsikt. Det är därför man inte får vidga definitionen av yttrandefrihet – då urvattnas och devalveras den. Man bjuder inte in varanödlor till en fest, man får inte komma in på restaurang om man är klädd i trasor, och man ska inte rås om om man tystas och censureras för förtal och hatretorik.

  Du är bara en gemen lönnmördare som är arg över att det finns provsmakare och livvakter.

 27. @Axel Edgren:

  ”Lögner och falsifierade data är inte åsikter”

  Det stämmer, men det var ju inte det jag skrev.

  ”Det är det ”jag” som inte vill ha yttrandefrihet, eftersom att ”jag” inte klarar av att ta in ny fakta och andras åsikter.”

  Det är det som du är rädd för, det andra sprider du så bra själv.

 28. ”Det stämmer, men det var ju inte det jag skrev.”

  Nej, men det är det du vill sprida.

 29. @Axel Edgren:

  Ditt svar är ett bra exempel på projektion.

  ”Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva en försvarsmekanism som en person begagnar sig av då den inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer eller sin omgivning dessa egenskaper för att försvara sin självbild.””

 30. MeeToo tankar kring det

  Hej

  Varför är det ingen i Media som går ut med kritik över hur det hela gått till. Helt plötsligt översvämmas vi av berättelser om övergrepp mm många långt tillbaka i tiden. Följderna av det hela är förödande. Familjer, barn drabbas. Män hängs ut medans detta enorma upprop utan sanningskontroll växer. Jag är kvinna 64 år gammal och anser att det som inte anmälts ska inte vara med. Vi kvinnor är i de flesta fall inga aningslösa, svaga offer. Kvinnokraften finns och den kan vi dela med oss av, inkludera männen. Lär ut till vem man ska vända sig, om man inte får hjälp så finns polisen. För bearbetning psykiatrin.

  Vi tillåter inga anonyma vittnen vid dödsskjutningarna, varför i detta. Rättssäkerheten måste vi väl ändå värna om.

  Har i mitt yrkesverksamma liv varit personal och ekonomiansvarig Men jag hade ett liv före det. Slutet för mig hade varit att mitt förflutna dragits fram. Jag har haft tur, har fått komma igen, utbilda mig, fått familj, tre underbara barn. Vilken tur att jag har rätt kön.

  Tänk att en person kan faktiskt utvecklas, livet förändras även männens.

  Jag tror att detta skadar kvinnornas sak, oegentligheter kommer med, vad är sant och vad är inte sant, vem kan avgöra det när människors liv krossas. och hur ska mannen försvara sig mot det massiva påstådda SANNA drevet.

  När kommer det första självmordet?

  MVH Åse