Att åldras i förtid
avatar

Alice Teodorescu sommarpratade igår, och reaktionerna har varit delade. Själv lyssnade jag tillsammans med min hustru, och vi var båda mycket nöjda. Flera recensenter har klagat över att det var späckat med politiska one-liners, men jag ser det inte riktigt så. Har man en liberal grundsyn, slår den igenom även i det allmänmänskliga grubbleriet. Det måste bli så, eftersom liberalismen tar avstamp i individens ansvar inför sig själv och andra.

Själv tänkte jag ta upp en tråd som lades ut i Expressens recension, där Ida Ölmedal tyckte att Teodorescu försökte använda ”den duktiga flickan” som politiskt slagträ.

I verkligheten är klass en brutal kraft, även för duktiga flickor. I en färsk studie från Northwestern University finner exempelvis forskarna att fattiga barn som blir socialt framgångsrika åldras snabbare än barn inom samma klass. Självkontrollen och ensamheten gör avtryck i deras celler, i motsats till hos barn från privilegierade familjer där dygden går hand i hand med god hälsa.
Den tvehågsna visan är jag mer nyfiken på.

Ingen länk fanns till studien i fråga, men här är den: Self-control forecasts better psychosocial outcomes but faster epigenetic aging in low-SES youth (Miller, You et al 2015)

Artikeln är endast tillgänglig för betalande läsare, så här följer en kort sammanfattning.

Relative to their affluent peers, children of low socioeconomic status (SES) complete fewer years of education, have a higher prevalence of health problems, and are convicted of more criminal offenses. Based on research indicating that low self-control underlies some of these disparities, policymakers have begun incorporating character-skills training into school curricula and social services. However, emerging data suggest that for low-SES youth, self-control may act as a “double-edged sword,” facilitating academic success and psychosocial adjustment, while at the same time undermining physical health.

Studien ser välgjord ut, och har med mätningar på cellnivå hittat en signifikant skillnad inte minst mellan ungdomar med stark självkontroll, beroende på om de kommer från mer eller mindre utsatt miljö: de som kommer från mer utsatt miljö visar tecken på att åldras snabbare.

Till att börja med, vill jag rikta lite kritik mot presentationen. Författarna inleder med följande bild:

Accelererat åldrande beroende på självkontroll och ekonomisk utsatthet

Accelererat åldrande beroende på självkontroll och ekonomisk utsatthet

Det ser ju onekligen dramatiskt ut. Dock nyanseras bilden avsevärt när vi får se s.k. ”scatter plots” över den totala spridningen:

Spridningsdiagram, åldrande

Spridningsdiagram, åldrande

Det vi kan se är att det i alla tre diagram finns några s.k. ”outliers”, som avviker påtagligt från den klump av individer som tycks fördela sig ganska lika. Gissningsvis skulle vi kunna få samma trend i alla tre kategorier genom att selektivt eliminera högst 5 individer i varje. Det gör resultatet förstås inte ointressant, men vi bör notera att trenden inte är starkare än så.

Nu var inte åldrande den enda faktor som studerades. I följande diagram kan vi se hur självkontroll bidrar till bättre utfall i andra riskbeteenden:

Psykosocial anpassning

Psykosocial anpassning

Det är alltså inte alls så att studien antyder att det inte skulle löna sig att vara ”duktig” och kämpa sig upp. De ungdomar som gör detta klarar sig på hela taget bättre än sina mindre disciplinerade kamrater, men det är inte gratis!

I diskussionen spekulerar författarna i att det accelererade åldrandet kan bero på att studenterna stöter på motstånd från sin omgivning. De personer som uppmuntras på vägen, har möjlighet att stressa av, medan de som tvingas gå emot strömmen hela tiden, riskerar att få leva med ett ständigt stresspåslag.

To achieve upward mobility, these youth must overcome multiple obstacles and often do so with limited support from their schools, peers, and families. Even if they succeed, these youth may go on to experience alienation in university and workplace settings and discrimination if they are African American. Collectively, these experiences seem likely to cause persistent activation of stress-response systems, […]

Som jag uppfattade Alice Teodorescus sommarprat, var just detta en central poäng. Hon betonade gång på gång just vikten av att få välja att bli svensk, att få vara tacksam, att få vara duktig, utan att bli kallad förrädare, husneger, med mera.

En sista observation utifrån studiens addendum. Här har man gjort en regressionsanalys för att identifiera faktorer som förutspår accelererat åldrande i den studerade gruppen:

Prediktorer för accelererat åldrande

Prediktorer för accelererat åldrande

Det är tydligt att kombinationen ”Disadvantage x Self-control” är en signifikant prediktor, men i tabellen kan vi se en som är ännu tydligare: ”Gender (male)”.

Just detta faktum nämns varken i studien eller av Ida Ölmedal.

Kommentarer

Att åldras i förtid — 16 kommentarer

 1. Observationsstudier som dessa blir oftast en önskebild, att hitta en trend eller någon logisk koppling till ett visst beteende .Särskilt när gruppen är så liten (n=292)
  Vet inte om t.ex skattningen av ”low selfcontrol” också innebär att man väger in t.ex kost , motion , rök-och drogvanor .

  Vad dessa faktorer innebär för ens epigenetiska uttryck som leder till acc. åldrande . Att ur dessa hagelsvärmar av data få fram räta linjer och tabeller . Omöjligt .
  Så många andra faktorer spelar in . Vet inte hur man skattat graden av ”selfcontrol”? Genom intervjuer misstänker jag .
  Ska jag var riktigt konspiratorisk här , så kan det ju vara så att ens epigeniska uttryck av acc. åldrande kan vara orsaken till ”low selfcontrol” i stället för tvärtom.
  Som att misstänka Brandförsvaret för bränderna , de finns ju där i samband med bränderna .

  Ancel Keys , pappa till dagens katastrofala kostråd , är ett skräckexempel.Han reste runt i Europa på 50-och 60-talet .
  Han gjorde som forskare gör ibland när allt slutar i en ”hagelsvärm”. Han uteslöt 2/3 av sina data .
  Fick då en perfekt parabel som visade : Fett + kolestorol =hjärtinfarkt .

  Hade han varit britt hade han blivit adlad
  Konsekvenserna av hans fusk är katastrofal :
  Fetmaepidemi ,diabetes ; västvärlden kanske största utmaning i dag .

  Doc. Ralf Sundberg berättar här om forskningsfusk . I inledningen talar han om Ancel Keys fuskande .

  Ulf T visar det uppenbara ;man låter sig imponeras av
  akademin och mycket svårtydda data .
  Så imponerade att man inte inser det uppenbara.
  Elefanten i rummet .

  Sämsta utgångsläget har man kanske helt enkelt för att man är man i dagens kontext.

 2. @Göran i Gamleby:

  Ja, man kan roa sig med att betrakta extremvärdena i de olika ’hagelsvärmarna’ och fundera på vilken förklaringsmodell som skulle kunna ge dem signifikans. Till exempel har det mittersta diagrammet flest individer med utpräglat accelererat åldrande, men de råkar ligga ungefär på rad. Varför? Varför skulle lägre självkontroll bidra starkare till åldrande för mindre utsatta?

  En förklaring som känns rätt rimlig är att dessa utstickare är just brus, och de råkade falla på ett sätt som passade med forskarnas utgångshypotes. Alternativt finns det någon annan dimension som spelar in, men inte fångas upp av de faktorer som forskarna mätte på.

 3. Well… =)

  Let’s not overanalyze this. Ty. Så här funkar det:

  Rakryggad, intelligent individ får prata realtalk ostört i statsradion —> Det verklighetsförnekande kommunistfåret kastar bajs, lipar och hatar.

  Oväntat? Nej.

 4. Ulf.T och en dragning och sammanfattar Alice.T-s livsstil, — ” Det måste bli så, eftersom liberalismen tar avstamp i individens ansvar inför sig själv och andra.”
  Jupp och intressant nuskavisehär, vad kom först förändringen eller individen och vem förändrar för vem och vem önskar sådan.

  Böveln vi är endast människor varken mer eller mindre blev min reflektion inför Ulf.T-s text/diagrm-referenser.
  Åsepåfaen strax i videon vilket kommer efter och mitt allt kan kokas ned till orden och viss snabbare bakgrundsbid (”forskare och experter är människor”, 2.49-2.53) och hela härligheten får avnjutas mellan tidpunkten 2.49-3.25 .

  Marxist-Liberal vad skulle blivit av er bägge, utan alla människor vilka är utkastade i er förment försåtligt stygga, förskingring?
  Jaåsså vad det män, illa, då föståss och surt återigen, – undanröjjas? -intressant fortsätt gå på det.

 5. Elsa Kugelberg skriver idag på DN att det är viktigt att backa både Alice och Zara,vi ska då komma ihåg att DN säger sig vara liberal.
  Alice en person som menar att människor först och främst är individer en grundpelare inom liberalismen,där liberalismen kämpat och även idag bör kämpa mot gammalt förlegat tänk om att människan först och främst är tillhörande sin grupp dvs ett kollektiv,vilket upplysningstiden sådde sina första frön för att bryta mot som före det varit allena rådande.
  Zara som öppet propagerar och hyllar könsrasistiskt manshat där hat mot personer endast pga deras genetik anses rätt dvs ett gammalt och förlegat tänk som för tankarna till t,ex rasism och nazism,vilket moderna och upplysta människor tyvärr för en evig kamp mot,detta primitiva tänk av stam mot stam,klan mot klan,grupp mot grupp,kollektiv mot kollektiv.
  Den s.k liberala tidningen DN anser att båda dessa tankegångar är jämbördiga och bör backas upp,personer med lite sunt förnuft förstår självklart att dessa åsikter är väsensskilda från varandra där det enda som förenar är könet på dom som framför åsikterna.Man kan nästan börja tro att det är könet som är det viktiga för DN och inte åsikterna.

 6. @michael: Det är så med postmodernismen. Som i Asimovs essä antas påståendena ”jorden är platt” och ”jorden är en sfär” inte skilja sig åt annat än i vilka experiment som gjorts senast. Imorgon kan jorden vara dodekaederformad. Vem vet?

  Den som observerar verkligheten vet, eftersom upprepade observationer plus tankeverksamhet (”vetenskap”) get ständigt ”mindre felaktiga” modeller.

  Jag vet vem av de två jag tror bäst beskriver verkligheten, eller ens bryr sig om att en sådan skulle finnas.

 7. jag har en teori om jag utgår från mig själv och mina egna brister till varför resultatet blev som det blev. När Lövfen kom till makten och presenterade sin regering så drog jag direkt slutsatsen att Magdalena Andersson var inkvoterad på en så tung roll för att hon var kvinna. Jag undrade varför man inte tog Pär Nuder istället som varit beprövad på rollen innan. Ett uttalande jag inte hade tänkt igenom och som jag snabbt ångrade. Jag jämförde nämligen Anderssons och Nuders utbildningar och bakgrund å då blev det uppenbart vem som var mest lämpad i rollen som finansminister. Jag vill att meritokrati ska vara en ledstjärna och utefter den premissen så var Magdalena Andersson överlägsen Nuder.

  Vill dock försvara mitt bristande omdöme med att anledningen till varför jag direkt drog kopplingen till att Andersson var kvoterad är pga av feminismens makt i samhället. Mitt förakt för en egoistisk ideologi spillde över på en individ.

 8. @Patrik:

  Vilken utbildning har hon då?

  Med tanke på miljardbelopp till Hamas från ena handen samtidigt som hon hävdar att ”ladorna är tomma” och höjer skatter med andra handen, samt diverse andra uttalanden får åtminstone mig att fundera på hur (o)bildad hon är?

 9. @Ulf T:
  Studien Du länkar till är ju minst sagt svajig , men ger sken av vetenskap.
  Vad värre är , den s.k ”genusvetenskapen” vilar inte på förskning ö.h.t .
  Standardmetoden verkar vara : Man utvecklar ett fikonspråk utan like.
  Sedan följer fyra steg:

  1 . Man läser en rejäl trave som överensstämmer med de tankar man bestämt ska bli slutresultatet .
  2: Skriver en tillräcklig tjock avhandling , gärna fylld med sin påhittade vokabulär .
  3. Omöjligt för opponenten att bedöma kvaliteten , blir så klart godkänd
  4.Se’n använder feministerna denna att slå alla i skallen

  Slutreflektion:
  Ulf T , kanske är männens kortare livslängd ett resultat av ”acc.åldrande .
  Vem vet ? Heh

 10. @Anders Senior:

  Det vill jag påstå är andra sidan av feminismen. Hon har fått ”lära sig” att vara handlingskraftig och ”ta plats” av samma ideologi. Det gör att hon känner pressen av att göra kontroversiella uttalanden. Alltså samma mynt som får mig att döma henne på förhand fast andra sidan.

 11. min poäng är att ideologier som feminsimen göder irrationellt tänkande. Både jag å Magdalena är ”offer” för samma smörja. Thomas Sowell har mycket intressant forskning på ämnet som bekräftar min tes.

 12. @Patrik:

  ”min poäng är att ideologier som feminsimen göder irrationellt tänkande.”

  Ja, det kan jag hålla med om, det är ju inte direkt nytt under solen.

  Det är bara att se på ”a class divided” på youtube för att konstatera hur människor påverkas av sådant. Gammal dokumentärfilm från 60-talet men rykande aktuell.

  Jag fattar bara inte att folk aldrig lär sig!

 13. @Anders Senior:

  det lustiga är att jag har angripit feminister med den dokumentären, men eftersom det är en feminist som gjorde experimentet så går inte budskapet fram. Eftersom de är lärda i att se orättvisor mot mörkhyade går inte budkapet fram. De förstår nämligen inte att dokumentären handlar om att det är irrationellt att bedöma folk utefter attribut de själva inte valt. De är så insnöade i ”svarta mot vita” så det är bara i den kontexten som dokumentären fungerar som läromedel för dessa människor.

  Det är precis som boken ”om detta må vi berätta” som utgår från nazisternas behandling av judar. Men är andemeningen verkligen bara nazisternas behandling av judar eller ett hjälpmedel för att identifiera icke önskvärt mänskligt beteende?

 14. Hej.
  Kan vara värt att här nämna att ständigt föränderlig terminologi med ett inbyggt ’mest progressivast vinner’ som struktur är ett signum för Marxism av Lenins modell. Detta för att en nomenklatura skall kunna förkunna de ständigt nya, ständigt allt mer revolutionärt sanna uppenbarelserna för folket. Genom denna kontroll av inte bara språk utan därjämte abstrakta och principiella begrepp kan felaktiga tankar elimineras och göras omöjliga.

  Exempel: begreppet ’stat’ används utbytbart med begreppet ’samhälle’: ”Staten har ett ansvar att…” blir ”Samhället har ett osv.” En nyttig övning är att analysera vilka ord och begrepp man själv använder, om vad, och varför. En god taktik är att be meningsmotståndare kvalificera och konkretisera sina påståenden; hänvisar man till forskning, fråga vems och vad rapporten heter. Alternativt kan motståndarens metoder anammas (med risk för förlorad trovärdighet): hänvisa till ’mörkertalet’.

  Kramratliga hälsningar från
  Rikard, en luttrad lärare