Återpubb: SD-tänket – Vad är det?
avatar

Inledning

I morse publicerade jag ett inlägg på min egen blogg, men jag pubbar det här nu också, lätt reviderat. Orsaken till att jag valde min blogg var att det bara var ett snabbt och slarvigt ihop slängt svar till en twitterkonversation, jag har en ”högre ribba” för inlägg här. Sen ångrade jag mig, därför att det innehåller en del som tillhör GenusDebattens huvudämne – antipojkkulturen. Jag har tvärr inte tid att ”höja ribban” – jag har två andra inlägg på gång (SDs historia och om kvotering) som jag behöver lägga tiden på. Det kan finnas småfel tex att jag kanske missminner mig så det var Irland istället för England, då jag har skrivit om SDs skolpolitik helt från minnet. Men där är länkar till föredrag och presskonferens. Jag hoppas och tror att ni står ut med ett ”slarvinlägg” från mig.

avdelare

Jag skrev följande i twitterkonversationen:

SD-tänket är tydligt i den artikeln av Oscar. Ska peka ut det, förhoppningsvis hinner jag redan imorgon.

Skolpolitik

Kollektivavtal är absolut inte mitt intresse så därför förklarar jag via skolpolitiken som – inte minst för det är en viktig mansfråga – ligger mig varmt om hjärtat.

SD är ett parti med ett utpräglat pragmatiskt förhållningssätt till sakfrågor:
Vad är problemet?
Vad säger forskningen?
Hur har andra länder löst detta problem?
Vad fungerar bra? If It Ain’t Broke, Don’t Fix It!

PISA och än mer TALIS ger en del ledtrådar som ringar in vad problemen beror på, så även de förändringar som gjorts i skolan under tiden PISA-resultatet fallit. Då tittade man i PISA för andra länder, vilka länder har haft en positiv utveckling och vad har de gjort? Det gav SDs skolpolitik som i korthet är:

Shanghaimetoden: I Shanghai har man satsat på en karriärmodell för lärare med kontinuerlig fortbildning.
Kiwimetoden: Den kommer från Nya Zeeland där man, med gott resultat, har satsat på läsning. Icke-skolpersonal, t.ex. pensionerade mor- och farföräldrar, kommer till skolan för att läsa för barnen eller lyssna på när barnen läser.
Glömt namnet-metodenRazz: Den handlar om disciplin och ordning & reda i klassrummet och inspirationen kommer från England. Det handlar om att barn som är stökiga eller behöver mer stöd under en period lämnar sin ordinarie klass för att vara i en separat skolmiljö. Det gör det dels möjligt att skapa lugn och ro i den vanliga klassen samtidigt som det ger förbättrade möjlighet att hantera barnet som lämnat klassen.

Akut lärarbrist: Slopad modersmålundervisning frigör 6 000 personer till andra uppgifter.

Teknikcollege, där skola och företag samverkar, har visat ett gott resultat. Därav vill SD satsa på en utvidgning av det.

Det ligger också en fokus på kunskapsförmedling istället för flummandet.

Det finns mer i skolpolitiken, t.ex. åtgärder för att komma åt mismatch, men detta är huvuddragen. SDs mål är att vända PISA-trenden. Men jag menar att detta – om det verkligen hade implementerats – hade det åtgärdat en stor del av antipojkkulturen. (Då återstår bara pedagogisk förskola.) Att det åtgärdar antipojkkulturen, det tror jag absolut inte SD har koll på, det är mer som en Ninni-bonus som följer med på köpet. Wink

Sjösteds artikel

Jag har inte läst propositionen och kommer inte heller göra det då jag inte är intresserad av ämnet. Jag utgår från att informationen i artikeln är korrekt.

Fler än 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag. Av dessa saknar drygt 60 procent kollektivavtal. En majoritet av småföretagen kommer därmed att uteslutas från deltagande i offentliga upphandlingar, en marknad som omsätter över 600 miljarder kronor årligen. Denna ordning hade varit förståelig om det förhöll sig på det sättet att de kollektivavtalslösa företagen genomgående präglats av oschyssta arbetsvillkor. Så är dock inte fallet. Påtagligt ofta erbjuder de tvärtom bättre villkor. [min emfas]

Detta är SDs ”If It Ain’t Broke, Don’t Fix It!”-mentalitet och det var det jag syftade på när jag skrev ”SD-tänket är tydligt”. Helt säkert har de kollat studier** som visar att ”de kollektivavtalslösa företagen [inte] genomgående präglats av oschyssta arbetsvillkor” utan att sådana problem är undantag. Då är det inte en fördel för Sverige att sätta dessa företag utanför offentliga upphandlingar. Det handlar bara om att ytterligare öka fackets makt och det behövs då rakt inte. Sverige är helt beroende av små- och medelstora företag om vi ska ha en chans att reda upp den röra som sjuklövern skapat. Det är där majoriteten nya jobb skapas, därav är det att skjuta moder Svea i foten att försämra dessa företags spelregler om det inte är synnerligen väl motiverat. Politikerna behöver underlätta för små- och medelstora företag.

** När jag har efterfrågat källor tidigare i andra sakfrågor, så har de haft torrt på fötterna. Så jag har ingen orsak att betvivla att så är fallet nu med.

Så kallad utstationerad arbetskraft undantas från de nya regelverken i förslaget. Regeringen vill alltså ställa högre krav på ett företag som anlitar svensk arbetskraft jämfört med ett som anlitar utländsk. Detta skapar naturligtvis incitament för företagen att rekrytera just utstationerad arbetskraft, eftersom det ger en konkurrensfördel. En sådan ordning är ingenting mindre än regelrätt diskriminering av svenska löntagare.
Förslaget medför kraftig fördyring för all upphandling och notan hamnar hos skattebetalarna. Konkurrensen kommer att minska avsevärt och regelkrånglet kommer att öka. I princip är det bara de riktigt stora kommunerna som har kompetensen att bedöma hur en upphandling ska gå till med det nya regelverket. De mindre kommunerna skulle behöva tillföras resurser för att överhuvudtaget kunna efterleva regelverket.
I propositionen har regeringen valt att öppna för möjligheten att den upphandlade myndigheten ska kunna ställa krav på den demografiska sammansättningen hos leverantörens arbetskraft. Man talar i det här sammanhanget om ”missgynnade personer” men definierar inte vilka dessa är. [min emfas]

Båda dessa står i direkt strid mot SDs politiska kärna. Om Löfven på allvar trodde han skulle få stöd för en proposition innehållande sånt så visar det, igen, med all önskvärd tydlighet att han lyssnat allt för mycket på ”experterna” Arnstad & EXPO och därför inte har en susning om vad SD är för parti.

Kommentarer

Återpubb: SD-tänket – Vad är det? — 10 kommentarer

 1. Det är inte särskilt likt SD-tänket alls. Ta straffen t.ex:
  Vad är problemet: Straff har ingen positiv effekt, folk återfaller i brott.
  Vad säger forskningen: Straff fungerar inte, högre straff leder till högre brottslighet
  Hur har andra länder löst detta: Sluta med straff i syfte att orsaka obehag och istället börja behandla folk så att de slutar med kriminalitet.
  Vad är populistiskt gångbart: Offentliga piskningar och drakoniska straff.
  SD:s förslag: drakoniska straff.

  En annan modell som man skulle kunna använda, när det gäller skolan är den här:
  Vad är problemet?
  NÄR uppstod det?
  VAD GJORDES innan dess?
  Lösning: Rulla tillbaka förändringen.

 2. @MJx:

  SD:s förslag: drakoniska straff.

  Diskussionen om straff har förts många gånger i långbänk. Jag kommer bara kort kommentera det. Jag skrev i en kommentar för ett tag sen:

  Vad gäller kriminalpolitiken så står jag personligen långt från SDs ”tuffare straff”-mentalitet. Jag anser inte hårdare straff leder till ett bättre samhälle. Samtidigt vet jag att majoriteten människor har ett behov för hårdare straff för att det tillfredsställer deras egen upplevelse av ”rätt ska vara rätt”. Och jag acceptera att andra människor har det behovet.

  Det jag vill säga är att dina långa diskussioner med bl.a. Ulf fick mig att ändra åsikt. Han – som inte är SD – fick mig att se jag hade fel, för han hade argument som höll. Så, idag är jag helt ok med SDs kriminalpolitik.

  Huruvida det är ”drakoniska” eller ej är fråga om åsikt. Du får gärna tycka så, jag håller inte med.

  Vad är problemet?
  NÄR uppstod det?
  VAD GJORDES innan dess?
  Lösning: Rulla tillbaka förändringen.

  Naturligtvis har man undersökt det. Om du kollade länken under ”SDs skolpolitik”, så har Stefan Jacobsson, SDs skolpolitiska talesperson, 15 års erfarenhet som yrkesverksam lärare. Så han har även varit med under förändringarna. Däremot kan man inte bara ”Rulla tillbaka” då vi har en hel generation med lärare som utbildats i enlighet med ”nittiotalets pedagogiska idéer” då detta pågått länge. T.ex. Det där jag glömt namnat på metoden, liknande fanns på min skola när jag växte upp.

 3. @MJx:

  ”Vad är problemet: Straff har ingen positiv effekt, folk återfaller i brott.”

  Straff har definitivt positiva effekter, problemet här verkar vara viss förvirring gällande vem som de positiva effekterna är till för. Det är alltså inte de som är brottslingar som de positiva effekterna är till för. Det är alla andra de är till för. Den positiva effekten med en mördare i fängelset är dennes uppenbara svårigheter att mörda fler människor och andra blivande mördares insikt om vad som väntar dem om även de beslutar sig för att mörda någon.

  ”Vad säger forskningen: Straff fungerar inte, högre straff leder till högre brottslighet”

  Vad säger logiken och de fysiska lagarna? En mördare som sitter i fängelset kommer denne att begå fler mord eller färre mord under sin vistelse i finkan?

  ”Hur har andra länder löst detta: Sluta med straff i syfte att orsaka obehag och istället börja behandla folk så att de slutar med kriminalitet.”

  Precis och om brottslingen som släpptes ut dödar/skadar allvarligt någon du har nära/kära vad tror du händer då? Det här har redan inträffat. Det finns många exempel på människor vars familj förstördes av en brottsling som egentligen skulle ha suttit i fängelset och därmed inte kunnat begå de brott som skett. En av självmordsbombarna i Bryssel var dömd för grova brott och hade inte avtjänat klart sitt straff. Hade så skett hade han inte kunnat begå massmord på en flygterminal.

  ”Vad är populistiskt gångbart: Offentliga piskningar och drakoniska straff.
  SD:s förslag: drakoniska straff.”

  Hur är det specifikt SD:s förslag menar du? Det är ju sedan flera år tillbaka vad radikalfeminister kräver gällande allt från hustrumisshandel till pedofila böjelser mot barn. Drakoniska straff med 250 års fängelse har redan utdömts på obefintlig bevisning och det hade ingenting med SD att göra. I Norge fick man riva upp den ena drakoniska idiotdomen efter den andra. Så vad är så unikt med SD nu igen?

  ”En annan modell som man skulle kunna använda, när det gäller skolan är den här:
  Vad är problemet?”

  Politiker och byråkrater med korkade åsikter utbildade i Vysgojij, Dewey och liknande storheter.

  ”NÄR uppstod det?”

  Ganska precis 1968, det exploderade dock inte förrän den generationen började få maktpositioner.

  ”VAD GJORDES innan dess?”

  Ganska precis motsatsen, hela grunden till 68-teorierna var ju den hjärntvätt där de inbillade sig allt konventionellt var till skada.

  ”Lösning: Rulla tillbaka förändringen.”

  Vadå rulla tillbaka förändringen? Det rör sig inte bara om förändring som kan göras ogjord, det rör sig om systematisk skada som åsamkats avsiktligt. Den kompetens som fanns före förändringen finns inte längre. Kritisk teori föreskriver inte bara social revolution. Den föreskriver också att man stänger igen dörrarna som man själv kom in igenom. Det är därför vänstern som var yttrandefrihetens förkämpar förut inte längre är det varken i tidningar, på universitet eller ens vad gäller juridiken.

  Det är nästan så man får lust att hålla på Trump i USA:s pest-kolera-val enbart av den anledningen. Om Trump vinner kommer tiotals miljoner att tvingas göra en helomvändning i yttrandefrihetsfrågan. Det var så vetenskapen i allmänhet och evolution/biologi i synnerhet räddades från postmodernism vid sekelskiftet. Så fort George Bush började använda postmodernism som argument för kristen kreationism i klassrummet så var det inte lika kul längre för dem som systematiskt förstört riktig vetenskap i tron att riktig vetenskap gynnade högern.

 4. Straff utdöms också som ett värde för brottsoffer.
  Om en stat inte straffar eller har väldigt låga straff för t,ex misshandel,våldtäkt,mord så signalerar staten att medborgarna knappt har något värde för staten.

 5. @michael.:

  Straff utdöms också som ett värde för brottsoffer.

  Ja, det har det. Och det är argument nog.

  Sen handlar det inte om drakoniska straff i min åsikt. Sverigedemokraterna vill t.ex. ha straffskärpningar (för vissa typer av brott) som i synnerhet handlar om att höja den nedre gränsen i straffskalan då domar ofta hamnar där. Man vill införa riktigt livstidsstraff för synnerligen grova brott. Jag kan säga att om vi får en svensk Breivik så har jag inget som helst problem med att personen aldrig kommer ut i samhället igen.

  Man vill ta bort preskriptionstid för grova brott och minska straffrabatten för de som döms för flera brott, vanligen yrkeskriminella. Den som för tredje gången döms till fängelse ska dömas hårdare och man vill avskaffa att man kommer ut efter 2/3 av tiden.

  Sen finns det absolut saker som jag inte gillar också, som tex fotboja och offentligt register efter avtjänat straff. Men drakoniska? Really? Tja, här har ni kriminalpolitiska programmet avgör själv. Smile

 6. @Ninni:

  Jo så kan man resonera. Man kan på samma sätt säga att muslimer kan känna ett behov av att mörda kvinnliga släktingar som dragit skam över familjen, för att rätt ska vara rätt.

  Det kallas för övrigt för populism. Att välja de enkla felaktiga lösningarna för att locka obildade väljare.

 7. @Erik:

  Problemet med det är:
  1. Nästan ingen mördare mördar mer än en person.
  2. Nästan ingen som mördar betänker straffrisken.
  3. Det finns människor att mörda i fängelset också.

  Du resonerar som en populist och vet egentligen bättre. Det är också så att för vissa brott har straff effekt, brott som begås av gemene man eller som ett medvetet risktagande. Fortkörning t.ex, om man hade offentlig piskning som straff för fortkörning så skulle fortkörningen minska avsevärt (och rädda fler liv än vad mördare tar), de enda som skulle köra för fort då skulle vara kriminella.

  Had bombaren i Bryssel inte suttit i fängelse så hade han inte radikaliserats och inte sprängt någon bomb vare sig då eller senare. Han är ju ett av typfallen för de här terrordåden. Ung man som är småkriminell, muslimsk bakgrund men inte troende, hamnar i fängelse, radikaliseras och begår extrema brott.

  Det är MÅNGA MÅNGA MÅNGA fler familjer som slås i spillror på grund av bestraffningspolitiken. Kanadas vårdsystem fick ner återfallen till 20% (med svensk sätt att räkna, 10% med Kanadas sätt) på bara ett fåtal år. Sverige har 70% i återfall. Av alla som drabbas av återfallsbrottslingar så skulle alltså 71,5% ha sluppit drabbas om man använde vetenskaplig kriminalvård istället för lågpannestraff.

  Jag har inte påstått att det är unikt för SD. S, M, L och Kd försöker också locka pöbeln genom att lova högre straff. V, Mp och Fi vill bara ha högre straff och mer kriminalisering för sexualbrott, men det är ju också där som man lockar flest från bottenskrapet.
  En skillnad är dock att alla de partierna vet att det bara leder till höga utgifter och högre brottslighet, så de höjer straffen långsamt och ofta med skenhöjningar (t.ex. höja maxstraff). Det kommer inte SD göra, har de egen majoritet ett tag så hänger vi folk i lyftkranar på torgen, medan de lovar att de dödsdömda ska piskas mer före döden i framtiden.

 8. @michael.:

  Nej det gör det inte, i ett civiliserat samhälle.
  Men det finns länder med en sådan filosofi, inom Sharia t.ex. så har brottsoffret del i straffmätningen och straffet handlar främst om att brottsoffret ska få hämnd.

  Inom svensk rätt struntar man i det. Ett brottsoffer som säger att det inte vill att brottslingen ska fällas struntar man i, till och med brottsoffer som säger att de njöt av gärningen struntar man i.

  Om man följer den filosofin så borde man också förespråka att alla gärningar som orsakar (berättigade?) hämndkänslor borde kriminaliseras, otrohet t.ex.

 9. Om en stat inte bestraffar en gärningsman som begått brott mot en annan så kommer familjen eller släkten till brottsoffret bestraffa gärningsmannen dvs hedersvåld kommer som ett brev på posten.Detta gäller även om straffen som utdöms upplevs som alltför låga,om t,ex mördare endast skulle tilldömas 1års fängelse så känns det som ett hån för familj och släkt,och varför inte då mörda gärningsmannen efter dennes avtjänade straff,man får ju ändå bara sitta 1år för detta.

 10. @michael.:
  Så din tanke är att staten ska stå för hedersvåldet för att förhindra att enskilda gör det?
  Vad är fördelen med det?

  Men innebär inte det också att staten borde spöa upp otrogna fruar för att förhindra att deras make gör det istället?
  Att staten borde ge folk som tränger sig i krogkön en smäll på käften, för att ingen längre bak i kön ska göra det?
  osv.