Feministexperter
avatar

I spåren efter fittstim så är det damagecontrol som gäller. De extrema radikalfeministerna har börjat samla ihop sig, nu med Nationella sekretariatet för genusvetenskap kryptozoologi som samordnare. För inte kan en sådan bredsida mot deras sjuka ideologi få stå oemotsagd! … Läs mer

Publicerat i MiT