Veckans dumhet: tävling för att ersätta ordet våldtäkt
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke blir lingvistiskt deprimerad

En trogen källa för vansinnigheter är nydumheter24. Så den senaste dumheten:

Linda tröttnade på att ordet ”våld” användes i ”våldtäkt” då det inte alltid förekommer något våld. I en tävling efterlyser hon nu ett nytt ord för sexuella övergrepp.

Jag begriper ärligt talat inte tankegångarna. Först så håller man på och vidgar våldtäktsbegreppet för att inkludera allt och lite till som kan tänkas vara någon form av sexuell kränkning. Sen klagar man på att ordet innehåller våld, och vill byta ut det. Pojkar och flickor, jag har en nyhet för er, tatarata: sexuellt övergrepp täcker hela skalan, från att någon klappar dig i stjärten på tunnelbanan till att ett gäng brutala ligister släpar in dig i buskaget och turas om att förlusta sig med dig och lämnar dig knivskuren och misshandlad att dö i din ensamhet. Det råkar visserligen vara två ord istället för ett, men det är en brist jag i alla fall kan leva med. Annars är det ju bara att göra en kontraktion och kalla det för sexövergrepp. Problem solved.

Social interaktion, övergrepp eller grov våldtäkt?

Social interaktion, övergrepp eller grov våldtäkt?

Poängen med just ordet våldtäkt är annars att det anger att våld förekom eller att hot om våld användes som påtryckningsmedel. Och jag är ledsen, men om någon tar sig sexuella friheter med en person som till exempel har däckat, så är det inte en våldtäkt just därför att det inte förekommer vare sig våld eller hot om våld. Det är ett sexuellt övergrepp. Generellt så är våldtäkt värre än sexuellt ofredande (klapp i baken) och övergrepp som att någon börjar pilla på dig när du sover, därför att våld orsakar skador. Det är dock inte så per automatik. Sexuella övergrepp utan våld går från det triviala till det grova, en äkta våldtäkt (där alltså våld eller hot om våld faktiskt förekommer) kan aldrig sägas vara trivial, men även här finns det en skala. Vissa våldtäkter är mindre grova, andra är mer grova. Det är liksom därför det förekommer både ”våldtäkt” och ”grov våldtäkt” som brottsrubricering. Och ett grovt sexuellt övergrepp (såsom att utnyttja någon som är medvetslös) kan mycket väl vara i paritet med en våldtäkt.

Varför skall allt klassificeras som en och samma sak. Är det inte bra att vi kan differentiera mellan olika grader av övergrepp? Tydligen inte, syftet med tävlingen där man vill ha fram ett nytt ord är:

Målet med själva tävlingen är att gråskalan mellan rätt och fel ska försvinna.

Och här träder vi in i vansinnets värld. Gråskalor är en del av verkligheten. Det finns inga knivskarpa gränser mellan svart och vitt. Och framför allt så är inte alla övergrepp lika till vare sig grad eller art.

Tar man bort gråskalan mellan rätt och fel hamnar man i den svartvita världen där säga ”hej” = titta lystet på någon = nypa någon i rumpan = tjatsex = uppväckningssex = förgripa sig på någon som är medvetslös = tilltvinga sig sex genom hot = fysiskt tilltvinga sig sex = tilltvinga sig sex och allvarligt skada någon = tilltvinga sig sex under så vidriga omständigheter att offret avlider.

I min värld är i alla fall säga ”hej” ≠ tilltvinga sig sex under så vidriga omständigheter att offret avlider.

Solklart fall av våldtäkt!

Solklart fall av våldtäkt!

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Veckans dumhet: tävling för att ersätta ordet våldtäkt — 21 kommentarer

 1. Hmm: Hur värderar du de psykiska skadorna som man drabbas av efter att ha blivit utnyttjad när man sover/varit medvetslös. Är det enligt dig värre med ett blåmärke som man kan se? Mao är någon med PTS bara någon som är lite sjuk? Någon med tex cancer har det värre?

 2. @Hmmm: Om personen är drabbad av en aggressiv hjärntumör så skulle jag i alla fall säga att det är snäppet värre än PTS, även om PTS inte är någon fröjd det heller. Det finns trots allt grader i helvetet. Jag skulle nog föredra att bli utnyttjad i sömnen än brutalt misshandlad och våldtagen i en buske. Tror nog att det senare även skulle orsaka PTS. Det är i alla fall vad jag känner.

 3. @Hmm:
  Jag skulle tro så här:
  Blir du utnyttjad när du sover/är medvetslös får du eventuellt ett psykiskt trauma pga sexuellt övergrepp men troligen inga fysiska men.
  Blir du indragen i en buske och våldtagen får du troligen fysiska men plus ett psykiskt trauma pga sexuellt övergrepp plus ett psykiskt trauma kopplat till själva våldet.

 4. Jag tror inte man kan/bör få ett trauma över något man inte har varit medveten om när det skedde, anledningen att det är så hemskt tror jag är för att omgivningen projicerar att det är så det ska kännas och man snällt anpassar sig. Våldtäkt har ett på tok för vitt begrepp idag, jag tror att jag både våldtagit och blivit våldtagen i början av min sexdebut enligt rådande definition, men i själva verket var jag bara en oerfaren tonåring.

 5. @Hmm:
  Våldtäkt förhåller (förhöll) sig till sexuellt övergrepp på samma sätt som rån förhåller sig till stöld.
  Det är sammansatta brott av misshandel ELLER olaga hot ELLER olaga tvång OCH stöld respektive sexuellt övergrepp.

  Det är ju psykiskt påfrestande att utsättas för en stöld, men stölder är inte lika allvarlig som ett rån. Att rån är värre än stöld innebär inte att man påstår att stöld är helt ok.

  En lösning på den här dumhetsproblemet skulle ju vara att man separerar brotten, så om ett sexuellt övergrepp sker med hjälp av misshandel så fälls man för både misshandel och sexuellt övergrepp.

 6. @rp:
  Jo det tror jag, bara det att traumat inträffar när man blir medveten om det. Trauma av sexuella övergrepp är ju extremt överdrivna idag men visst är det fortfarande traumatiska upplevelser.
  Precis som om du kommer hem en dag och upptäcker att någon har varit hos dig och stulit gräsklipparen, när det skedde så märkte du inget men när du märker det så blir du förbannad och tycker att dödsstraff skulle vara en rimlig påföljd.

 7. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Av någon anledning så tycker feminister att våld i samband med sexuella övergrepp är ”bara blåmärken”, men våld utan sexuella övergrepp är ytterst traumatiserande.
  Att utsättas för våld är inte traumatiskt i relation till skadorna i sig. Om du snubblar i joggingspåret och slår huvudet i en sten och får en hjärnskakning och en sårskada så gör det ont och är otrevligt. Men är knappast en större händelse i livet. Om du är ute och joggar och träffar en person som slår dig i huvudet med en sten så att du får hjärnskakning och en sårskada så är det en väldigt skrämmande upplevelse som kommer vara en stor händelse i livet.

 8. Pingback: Att spåra ur på twitter | WTF?

 9. Juridiskt sett finns det väl tre typer av sexualbrott mot vuxna, samt ett fjärde som omfattar barn. Alltså, våldtäkt (som har som rekvisit att våld eller hot om våld ska vara inblandat, numera även några andra begreppsurholkande rekvisit), sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande. Vad gäller barn under 15 finns även våldtäkt mot barn, där det inte finns rekvisit att våld eller hot ska förekomma, det är till och med så att samtycke kan föreligga och det är ändå våldtäkt mot barn (åldersskillnaden får inte överstiga 21 månader enligt dom i Göta Hovrätt).
  Jag är faktiskt osäker på om det finns en brottsrubricering som heter sexuellt ofredande eller om det anses vara ofredande i vanlig bemärkelse. I brottsbalkens kap 6, sexualbrott, finns den inte med.

  Våldtäkt har ungefär samma straffvärde som misshandel, undantaget att det saknas något som kallas ringa våldtäkt. Båda brotten kan bedömas vara grova och ge upp till 10 års fängelse. Olaga tvång och sexuellt tvång har samma straffvärde, men de har inte alls samma straffvärde som våldtäkt/misshandel. Sexuellt utnyttjande har ett straffvärde på skalan dagsböter upp till 2 års fängelse.

  Etymologiskt så har Dolf rätt, våldtäkt säger ju att våld, eller hot om våld, på något sätt är iblandat. I det allmänna rättsmedvetandet är det förmodligen fortfarande så. Eftersom man (politiker med sedvanligt IQ fiskmås) utvidgat våldtäktsbegreppet till handlingar som inte innebär våld. Våldtäkt mot barn är ju också en ganska korkad benämning. Innan 2005 fanns det något som kallades sexuellt utnyttjande av underårig, vilket beskrev bättre vad det handlade om, nämligen att man utnyttjade det faktum att den unga personen var så omogen att man inte kan anse att klarar av att fatta ett rimligt beslut.

 10. @rp: Därför som jag skrev ”eventuellt”. Jag kan tänka mig att det är stora skillnader beroende på exakta omständigheter och att de individuella skillnaderna också är stora. Det gäller förstås vid reguljära våldtäkter också, men där är utgångsläget mycket värre. (Om man skulle göra en normalfördelningskurva över vardera händelsen så skulle helt enkelt normalfördelningskurvan för våldtäkt vara förskjuten mycket längre mot ”traumatiskt”)

 11. @Magnus:
  Om man inte räknar med att det finns grova varianter av brotten, och inte heller anslutande brott som försöksbrott så är de följande:
  Våldtäkt, Sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, köp av sexuell tjänst, koppleri, kontakt med barn i sexuellt syfte, sexuellt ofredande, samlag med avkomling och samlag med syskon.
  13 stycken.

  Det stämmer inte med straffskalorna heller. Våldtäkt har 2-6 år, misshandel har 14 dagar – 2 år. Grov misshandel har 1-10 år och grov våldtäkt har 4-10 år. ”Medelstraff” ligger för misshandel på 6 månader och för våldtäkt på 3 år, för grov misshandel är medel bara 2 år men för grov våldtäkt är det 6 år.

 12. @MJ: Ja, det är ju lite lustigt i sammanhanget att komma dragandes med ”blåmärke”. Och jag har inte heller påstått att alla våldtäkter per automatik skulle vara värre än alla våldslösa övergrepp.
  Jag antar att det kan förekomma övergrepp utan våld (offret medvetslös) där det uppkommer fysiska skador och att det förekommer våldtäkter utan skador. Men skadorna är generellt både vanligare och allvarligare i samband med våldtäkter.

 13. @Magnus: Nu är jag förstås medveten om att jag och juridiken är oense på ett flertal punkter. Men det är ju till stor del just själva språkförbistringen jag vänder mig hot här.

 14. Man måste rimligtvis fråga sig varför främst kvinnor verkar ha ett sådant behov av att kalla allt möjligt för just våldtäkt. Ibland tycker jag mig se ett mönster.

  Det finns å ena sidan det man traditionellt kallat våldtäkter som av alla, både män och kvinnor, betraktas som ett mycket grovt brott. Å andra sidan finns hos ett antal kvinnor ett märkligt behov att för omvärlden deklarera att de blivit våldtagna, men i de fallen handlar det så gott som uteslutande om någon sexuell erfarenhet som inte utfallit till full belåtenhet för kvinnan. De här senare händelserna berättar dessa kvinnor sedan vitt och brett om. Däremot har åtminstone jag aldrig hört någon kvinna berätta i ett uppenbart spänningsframkallande tonläge om det jag betecknar som traditionella våldtäkter.

  Det verkar alltså dessärre hos vissa kvinnor existera ett behov av att kunna säga ”jag har också blivit våldtagen”. Och då handlar det alltså om i grunden triviala händelser.

 15. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Nej men det är det jag menar, det är inte de fysiska skadorna i sig som är problemet (oftast) utan det obehagliga/traumatiska i att utsättas för våld eller trängande hot om våld. Om någon smetar bajs på mig när jag sover så är det äcklande, men om någon sätter en pistol mot pannan på mig och smetar bajs på mig så är det en hundra gånger värre upplevelse.

 16. @Rick:
  Så är det ju med saker man utsätts för som verkligen är kränkande. Om du har sett filmen Niceville (The Help) så innehåller den en händelse där en vit rasist blir bjuden på chokladpaj spetsad med avföring av ett svart hembiträde. Rasister är livärdd att övergreppet ska komma ut och när det sedan gör det så rämnar hela hennes liv, inte av övergreppet i sig utan av att det blir allmänt känt.

  Nu är det bara en film, men det illustrerar det här med att man normalt sett inte vill att alla ska känna till kränkande saker som drabbat en. Folk som blivit nedtryckta och misshandlade av en partner brukar inte heller vilja berätta om det för världen.

 17. @MJ: Måste erkänna att jag hade svårt att begripa vad du sa tills jag insåg att den vita rasisten du refererade till inte var en man, utan var kvinna.
  Jag antog med automatik att den vita rasisten var man och det svarta hembiträder var kvinna.
  skäms.

 18. @MJ:

  Synnerligen grov misshandel 4 – 10 år (BrB 3:6 andra stycket). Enligt rättspraxis ska det leda till bestående kroppsskada.
  Grov misshandel ger 1-6 år (BrB 3:6 första stycket) och det är en misshandel som inneburit livsfara för offret.

  https://lagen.nu/1962:700

  (Kommentarerna i högermarginalen är klart intressanta)

 19. Ja begreppet våldtäkt har ju urholkats i Sverige där alltmer ska klassificeras som våldtäkt,jag gissar att i en nära framtid så kommer även själslig våldtäkt rendera straffpåföljd dvs där inget våld eller sexuellt förekommit men att det kändes så.

 20. Är det inte så att syftet med att bredda definitionen är att man planerar att använda den som politiskt vapen?