Varning för sverige
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke håller på tyskarna

Det här har kanske redan uppmärksammats av andra i den alternativa bloggosfären, men jag har i så fall missat det. Jag fick i alla fall tips om det igår och det är värt att ta upp.

Tyska UD utfärdade häromdagen en varning till tyska turister on den strikta våldtäktslagen som sverige har.

Tysklands utrikesdepartement har varnat tyska turister för att Sverige har en väldigt strikt våldtäktslag och skrev på sin hemsida att skillnader i kroppsspråk och kultur lätt kan leda till missförstånd.

Bland sin reseinformation till turister skrev det tyska utrikesdepartementet att Sverige har hårdare straff för sexualbrott, kränkningar och våld i nära relationer än i Tyskland och att det anmäls fler våldtäkter. Vidare stod det att ”ett frigjort kroppsspråk lätt kan leda till missförstånd”.
– – –
Enligt statistik från FN så anmäls det ungefär sex gånger fler våldtäkter per capita i Sverige än i Tyskland, men det behöver inte betyda att det faktiskt sker fler våldtäkter i Sverige säger, Klara Hradilova Selin på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Hon tror att svenskar är mer benägna att anmäla en våldtäkt än vad man är i flera andra länder, eftersom frågan har debatterats flitigt här, och säger att brottet dessutom har en bredare definition här.

Jag misstänker också att det är så att svenskor är mer benägna till våldtäktsanmälningar än vad tyskor är. Fast jag misstänker också att jag och fröken Selin drar lite olika slutsatser om orsakerna, även om jag, liksom hon, tror att den bredare definitionen spelar en viktig roll i sammanhanget.

När de hårdföra journalisterna på Radio Sweden ställer tyska UD mot väggen viker sig dock tyska UD och plockar bort varningen.

Kanske bäst så, annars bussar Lövet, chefsclownen, Margot Wallström på dem.

Akta er tyskar, svenska signaler är lätta att missförstå

Akta er tyskar, svenska signaler är lätta att missförstå

Det sagt, tyskar och svenskar är väl inte så hemskt olika, så om tyskar kan missförstå svenskors signaler är jag rädd för att även svenskar kan göra det.

Kanske det bästa för alla svenskar vore att rätt och slätt emigrera till Tyskland.

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Varning för sverige — 25 kommentarer

 1. Dolf låter bitter, men kan trösta sig med samtyckeslagen som förtar alla falska synintryck Wink

 2. Det intressantaste med den artikeln var BRÅ personen som mer eller mindre sa att anledningen till att det är sex gånger fler anmälningar är inte för att det är fler våldtäkter utan bara fler falska anmälningar

 3. @Martin:
  Nja, hon sa inte att det var fler falska anmälningar, men det var den alternativa tolkning jag omedelbart kom att tänka på.

 4. Relaterat. Obetalbar konfrontation om ”consent” (samtycke) tidigt i klippet (ca 02:55-04:10) ”When ’Slutwalk’ Feminists Attack With Lauren Southern – YouTube”, och bra diskussion sedan:
  ( http://youtu.be/Y4YyXSy5cks )

 5. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Ja falska är fel ord, men kom inte på något bättre bättre ord för en att någon går till polisen bara för att de ångrade sig efteråt. Det är troligtvis inteså att de har för avsikt att ljuga utan bara att de fått misinformation om vad som faktiskt räknas som våldtäkt.

  De enda jag kan komma på är:
  Felaktig anmälan
  Oriktig anmälan
  Felinformerad anmälan
  Klantanmällan

  Hmm ingen av dem låter så bra

 6. EdersÖmjuke, hehehe edu ”bitter” och isåfall förvadå jajo ehmm och inget jag får utläst i reflektionen eller harjag missat nått (?) merän att, utgår-från, jag har lika kön som dig

 7. När det gäller statistiken så är det viktigt att vara medveten om att det handlar om antal anmälda brott. En kvinna som anmäler en man för 1000 våldtäkter ökar antalet anmälda brott med 1000.
  När det gäller t.ex. dödligt våld så rättar man siffrorna i efterhand. För några år sedan så anmäldes över 300 mord, beroende på en person som anmälde ett stort antal. Men där är det inte antalet anmälda brott man rapporterar.

 8. Det vore nog värre för Sveriges del om de gick ut och varnade för att det var störst risk att bli våldtagen i världen.

 9. Hej.

  Varför denna fixering vid antal anmälningar? Antal fällande domar, samkört med anmälningar, och antal nedlagda ärenden (och där kan man finfördela efter orsak till nedläggning/avskrivning) vore väl bättre. Man kan också skapa statistik som visar sådant som relation offer och angripare, avstånd från hemort, tid på dygnet, veckodag och liknande faktorer. Om särskild anledning föreligger borde det också vara möjligt att få tillstånd för att göra undantag från PUL och redogöra för offer och gärningshens etniska relation; om en viss grupp är överrepresenterad (oavsett offer/förövare) kan vi undersöka varför. Vi skulle också kunna lägga till handlingarna frågan huruvida olika folkgrupper är mer eller mindre benägna till våldtäkt (om man avgränsar till endast våldtäkt) genom att arbeta fram fakta utifrån tillgängliga data. Dessutom kan det ge hänvisning om hur och var man kan arbeta för att skapa bättre statistiskt underlag, och man skulle även kunna se om en specifik etnicitets frekvens ökar eller ligger still relativt andel av majoritetsbefolkningen, både på nationell och lokal nivå.

  För mig är det svårt att förstå detta ointresse från ansvarigt håll: om man inte vet hur verkligheten ser ut kan man varken korrigera det man anser fel eller skapa nya handlingssätt, eftersom man agerar i blindo. Tror man från politiskt håll att vi inte kan hantera obekväma sanningar? Eller är meningen att brist på säker information i alla frågor relaterade invandringspolitiken (oavsett hur tangentiellt) skall göra att denna alltid kan framställas som en garanterad vinst på alla sätt?

  Den bästa boten mot fördomar och totalitarism är kunskap, både i sak och hur man skapar och värderar densamma. Mörkläggning och religiöst/ideologisk motiverad ’kunskaps’produktion skapar bara misstro och extremism, eller anomie och desillusionerade människor.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 10. @Martin:
  Nja, jag misstänker att hennes tolkning av siffrorna snarare är att tyskar anmäler mindre, dvs. att de skulle ha ett mycket högre mörkertal. Jag uppfattar hennes uttalande (när jag läser mellan raderna) ungefär som ”att i sverige har vi blivit så upplysta så att vi faktiskt anmäler våldtäkter i stället för att skämmas och tiga”. Och jag skulle våga satsa en liten slant på att hon också ser det som att ”vår bredare definition” är en bättre definition än övriga länders.

 11. @Rikard:
  Det finns en viss fara i att föra statistik över så breda begrepp som etnicitet (eller kön för den delen) då man till stor del riskerar att missa nyanser och subgrupper som skulle vara mer relevant. Jag tror t ex att barnfattigdom korrelerar bättre med en kriminell bana än en snopp.

 12. @Rp (&@Rikard):
  Njae, det var en i mitt tycke konstig syn på statistik. Hela vitsen med statistik är att det dels är en mätare med vilken man kan få en bild av förändringar, dels att det är ett analysverktyg för att fastställa områden som behöver undersökas närmre. Eftersom frågan om invandrare kontra svenskar är ganska uppenbar, och ofta varit på tapeten, när det gäller våldtäkter, så är givetvis det rätta att börja föra statistik över saken för att se om det föreligger några skillnader. Och ser man statistiskt säkra skillnader, så visar det att man behöver göra närmare undersökningar för att försöka hitta orsakerna. T.ex. genom att man tittar på olika invandrarkategorier, upptäcker man då att vissa av dessa är överrepresenterade medan andra rentav är underrepresenterade, så tittar man närmare på den överrepresenterade kategorin. Och då kanske just sociala faktorer som fattigdom, analfabetism och liknande kommer i dagen, vilket man sedan undersöker.
  Statistik i sig är inte ett slutmål, det är ett verktyg i processen. Man kan inte hantera problem som man aldrig analyserar.
  Jag tog för övrigt upp det här för ett tag sedan i Avslut på Invandrare och våldtäkter.

 13. @Rp: Hej.

  Ja, vitsen är ju att eliminera okändheter, och även om det kan tyckas vanskligt att jämföra etniciteters representation (och till detta är en diskussion om dömda förövares representativitet kanske relevant) så kvarstår faktum att olika etniska grupper begår olika brott mot varandra i högre och mindre grad. För att parafrasera en debattartikel i SvD för några år sedan så skulle nog ingen ifrågasätta att svenska män är den största enskilda gruppen som döms för jaktbrott. Utan den kunskapen om vem gör vad kan vi som sagt inte komma på vilka åtgärder som skall riktas vart.

  Sen är jag helt enig med att den bästa boten mot kriminalitet är att dels göra den onödig, men också i möjligaste mån göra den omöjlig (eller för dyr). När det gäller just sexuella övergrepp (våldtäkt i synnerhet) måste stat och samhälle entydigt visa att det kostar alldeles för mycket, och att attityden mot kvinnor (om jag håller mig till en kategori) som varandes utan egenvärde annat än som oskulder är ett exempel på något som måste bekämpas i bägge led: kännbara straff, och förebyggande arbete i barnomsorg och skola.

  Poängen är att vi måste försöka veta, oavsett ’heliga kor’.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 14. @MJ:
  Ja, det är ju lite trixigt det där, dels kan ett ”offer” ligga bakom en uppsjö anmälningar, en gärningsman kan ligga bakom en hel radda våldtäkter, och som gödsel på moset så kan en våldtäkt inbegripa flera gärningsmän.

 15. Jag får väl erkänna att det inte saknas relevans att föra statistik för att hitta dessa subgrupper, problemet är att många använder det som retoriskt slagträ i div debatter (män är våldtäktsmän, invandrare är 7 ggr mer representerade bland våldtäktsmän än infödda svenskar justerat efter folkmängd osv) men jag förmodar att jag degraderas mig till en moralist nu Smile -Det är inte vapen som dödar det är människor

 16. @Rp:
  Jupp, precis. Bättre att angripa problemets rot, att statistik används felaktigt, än att angripa själva statistikandet i sig.
  Sen vill jag påpeka att det är en väsentlig skillnad mellan ”män är våldtäktsmän” och ”invandrare är 7 ggr mer representerade bland våldtäktsmän än infödda svenskar”.

  ”män är våldtäktsmän” är en falsk generalisering, det skulle vara precis lika fel att säga att ”invandrare är våldtäktsmän”.

  ”invandrare är x ggr mer representerade bland våldtäktsmän än infödda svenskar” är ett sant uttalande, givet att man har empiriska belägg för ’x’, man kan diskutera till vilken grad ’x’ är korrekt, men det handlar om noggrannhet, inte om ifall uttalandet i sig är rätt eller fel. Det skulle vara precis lika korrekt att säga att ”män är x ggr mer representerade bland våldtäktsmän än kvinnor”, givet att man också här på samma grunder har empiriska belägg för ’x’.

  Jag tror till exempel inte att det finns någon här som förnekar att män är mer aggressiva och våldsamma än kvinnor, och att det inte är en tillfällighet att män är överrepresenterade bland fängelsekunderna. Skillnaden är att de på ”vår” sida ser skillnaden mellan ”(alla) män för krig” och att män är överrepresenterade bland krigförarna, medan de på ”deras” sida omedelbart generaliserar en liten minoritet mäns beteenden till alla män.

 17. Erik

  Du nämnde en gång en ekonom som skrivit en bok om att vissa områden i samhället ska vara socialistiska medan andra passar att vara kapitalistiska.

  Jag grämer mig jättemycket att jag inte skrev ner namnet. Och nu hittar jag den såklart inte. Om du vill vara bussig att skriva det igen?

 18. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  ”Kanske det bästa för alla svenskar vore att rätt och slätt emigrera till Tyskland.”
  Det var den här meningen som fick mig att associera till bitterhet, men juridiken i sin vishet har väl tagit bort risken att bli falskt förförd med samtyckeslagen. Avsåg att vara ironisk… Wink

 19. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Instämmer, det var väl ungefär det jag menade: vi måste först veta, innan vi bestämmer vad, hur och så vidare. Jag kan inte bli av med en obehaglig känsla att det i den svenska rättsstaten, sådan den nu är, finns en attityd att ’vanligt folk’ inte kan hantera sanningen om den är politiskt fel. Obehagligt, för är det så så innebär det att rättsapparaten inte ser oss som fullvärdiga vuxna individer, utan undersåtar som skall styras.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 20. EdersÖdmjuke, -”Jag tror till exempel inte att det finns någon här som förnekar att män är mer aggressiva och våldsamma än kvinnor,” jorå visst finns det det, rykande jag, för exempel.

  Det är givetvis icke på det vis i situation att kvinnor är mindre arga eller blir mindre provocerade än män och vill nog mena vad för bild vilken matas in via ögat till tänkandet och som så hanteras och leder till visst resultat, lika illa oavsett kön.

  Hanterandet av inmatad bild styrs, grundas, givet av visst händelseförloppet i uppväxten, pojkar hanteras mera aggresivt än flicka.

  Vän av ordning vill därmed genast då påpeka att det bevisar påståendet att manligt kön är mera aggresivt, visst mera uppenbart vill jagdåmena och funderar över pedagogiken att liksom mera svårt att registrera våldsamhet och så dessutom illa inlärt mot barn, vän av ordning har redan konstaterat slutresultat, utan reflektion.
  Hur registrera flicka vilket kan betrakta rullande bild av aggresivitet mot pojk och isåfall hur bärs sådan bild vidare, till sin egen avkomma.

 21. @DanTor:

  Kan finnas en viss sanning i det, när det gäller nära relationer är ju kvinnor generellt sett mer våldsamma t.ex.