Skandalen i beteendeforskning – Unikt initiativ visar 39% av experimenten misslyckas vid replikering
avatar

Så har det blivit dags att börja rulla upp det massiva bedrägeri som har pågått under etiketter som ”Beteendevetenskap”, ”Socialpsykologi” och ”Social science”. Det handlar om några av de allra mest populära och välkända psykologiska upptäckterna inklusive IAT (det psykologiska mätverktyg som används för att bedöma implict rasism och sexism) samt teorier om ”social priming” som populariserats av Malcolm Gladwell.

Den oreda som uppstått har skapats av det unika initiativet ”The Reproduciblity Project” som startades november 2011 när fältet drabbats av flera uppmärksammade skandaler, inte minst den jag nämnt tidigare där professor Diderik Stapel fabricerat mängder av forskningsdata. Denna och liknande händelser ledde till samarbetet ”Estimating the Reproducibility of Psychological Science” där man kontrollerade reliabiliteten hos studier genom att replikera dem – med följande talande resultat

Replication effects were half the magnitude of original effects, representing a substantial decline. Ninety-seven percent of original studies had statistically significant results. Thirty-six percent of replications had statistically significant results

Resultaten publicerades redan i Augusti men den som verkligen satt bollen i rullning är Andy Ferguson på The Weekly Standard som den 19 Oktober publicerade artikeln ”Making it all up – The behavioral sciences scandal”. Som Ferguson påpekar borde det här inte komma som en blixt från klar himmel. Signalerna om socialforskningens problem har funnits i åratal. Redan för tio år sedan publicerade Stanfordforskaren John Ioannidis ”Why Most Published Research Findings Are False”.

Ferguson visar även hur beteendeforskning redan från början lidit av flera problem där de mest uppenbara varit att såväl forskningsobjekten som forskarna själva lider av påtaglig brist på mångfald. Objekten är i regel psykologistudenter och hos forskarna själva är en klar majoritet (85%) politiskt till vänster. Redan vid den berömda Milgramstudien så hopar sig problemen. Bakom påståendet att 65% av deltagarna gav elchocker fanns en grupp på totalt futtiga 40 personer varav 27 agerade ”rätt”.

Inte nog med det. Än värre är att forskarnas egna ideer om varför de 27 personerna gav elchocker bygger på att totalt ignorera vad de 27 personerna sade i föga kända uppföljande intervjuer. Varför? Jo för Milgramexperimentet handlade ytterst inte om vetenskap utan om att bekräfta socialpsykologers uppblåsta åsikter om sin egen betydelse. Vad experimentet främst gav världen var följande:

It helped establish an idea that lies at the root of social psychology: Human beings are essentially mindless creatures at the mercy of internal impulses and outside influences of which they’re unaware.

We may think we know what we’re doing most of the time, that we obey our consciences more often than not, that we can usually decide to do one thing and not another according to our own will.

Behavioral scientists insist they know otherwise. This is the “mindlessness bias,” a just-invented (by me) term to describe the tendency of social psychologists to believe that their subjects are chumps.

Utöver ”Mindlessness bias” så dras beteendeforskningen även med ”Publication bias” där alla vill ha något man kan publicera och tjäna pengar på samt ”Confirmation bias” där skrattretande nog de som högljutt gapat om hur vi måste ha mångfald själva tyckt sig inte behöva någon sådan i sin forskning. ”Do as we say – Not as we do” är den princip som dessa discipliner använt för att tillskansa sig en status som det helt saknas vetenskaplig grund för. Här är ett par exempel som Andrew Ferguson tar upp i sin artikel.

 1. Social priming eller ”Teorin om människans automatik” har under 20 år varit en återkommande ursäkt för socialpsykologer att få lura sina studenter och har vida populariserats av Malcolm Gladwells bok ”Blink”. Ursprungsstudien ”Automaticity of social behavior” har citerats i mer än 3700 publicerade studier – och misslyckades att replikeras av ”The Reproducibility Project. Räkna själva ut hur många antaganden som vilar på skakig grund bara här.

Of seven replications undertaken for a project in 2014, only one succeeded. Again, no reason to be surprised. If “Automaticity of Social Behavior” hadn’t fit so snugly into the ideology of social science, the weaknesses of the original study would have been more readily seen.”

2. Implicit Association Test (IAT) eller ”Teorin om omedveten rasism och sexism”. är ännu en teori med vilken socialpsykologer utnämnt sig själva till världens sanningssägare. Den ursprungliga IAT-studien med tillhörande tillämpning för att söka rasism har citerats i mer än 6600 studier. Forskarna påstår att de med IAT upptäckt att 75% av amerikanerna lider av implicit rasism även om de öppet deklarerat sig vara mot rasism. IAT används idag i både klassrum och rättsliga sammanhang.

That the United States is in the grip of an epidemic of implicit racism is simply taken for granted by social psychologists​—​another settled fact too good to check. Few of them have ever returned to the original data. Those who have done so have discovered that the direct evidence linking IAT results to specific behavior is in fact negligible, with small samples and weak effects that have seldom if ever been replicated.

Vänta lite, ”those who have done so”? Ja, det finns redan en studie som förkastar IAT. Den heter ”Strong Claims and Weak Evidence” (Blanton et al 2009) och har citerats i färre än 100 studier. Detta är ”publication bias”. När studier inte visar några resultat, eller oönskade resultat så blir de helt enkelt mindre populära bland forskarna själva. Vidare så bemöts de med artiklar som är mer retorik än vetenskapliga belägg. Blanton et al exempelvis besvarades i ”Weak criticisms and selective evidence” (McConnel & Allen). Så här lyder svaret gällande dissonans mellan IAT-poäng (negativ till svarta) och faktiskt beteende (positivt till svarta).

viewing IAT 0 as some sort of meaningful criterion is at odds with the understood relative nature of the IAT (see Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998; McConnell, Rydell, Strain, & Mackie, 2008; Nosek, Greenwald, & Banaji, 2006). What matters with the IAT is not an absolute score, but rather how one’s relative standing on the measure predicts other outcomes, which themselves are relative.

Med andra ord säger de att IAT-poängen helt saknar standardvärde. De påstår att vad IAT visar är den skillnad i beteende som forskarna ANTAR hade funnits om inte bara den implicita/ strukturella rasism/ sexism de ANTAR måste finnas någonstans var i vägen. De menar också på fullaste allvar att den antagna skillnaden skall förutsättas existera även när det faktiska beteendet är positivt. Så här svarar forskarna om hur det kommer sig att det faktiska beteendet från dessa personer vid kontroll visar sig vara pro-black:

Blanton et al. argue that participants in McConnell and Leibold were friendlier toward Blacks than toward Whites (based on examining judges’ ratings for participants’ interactions with the Black and White experimenters separately). Yet, such a characterization is misleading. For example, perhaps our Black experimenters were actually nicer people than our White experimenters

Argumentet som läggs fram är alltså att hade inte dessa försökspersoner varit så implicit rasistiska som IAT påstår så hade de kanske favoriserat svarta ÄNNU mer än de gjorde. Detta då de svarta deltagarna enligt forskarnas påstående skulle vara så överläget trevliga (vilket de inte styrker) att hade vita och svarta behandlats likadant av försökspersonerna hade forskarna likt förbannat sett det som ett tecken på rasism. Detta parti text visar inte bara att IAT är rena bluffmakeriet utan även att forskarna bakom IAT antingen är blåsta eller oärliga. Ferguson kommenterar de svar som getts:

These are not so much defenses of social psychology as explanations for why it isn’t really science. If the point is to discover universal tendencies that help us predict how human beings will behave, then the fragility of its experimental findings renders them nearly useless.

Forskarna själva har i sin iver att slippa hantera situationen presenterat en uppsjö av orsaker till varför det i själva verket är omöjligt för deras disciplin att utöva något som ens liknar vetenskap. Det går inte att kontrollera resultaten för ena studien kan vara felaktig, andra studien kan vara felaktig, bägge kan vara felaktiga, små skillnader i metodologi eller försökspersoners sammansättning kan ge helt olika resultat. Med alla dessa osäkerheter som man nu så ivrigt radar upp… med vilken rätt kan disciplinen alls göra universella antaganden om den mänskliga naturen? Ferguson kommenterar:

the premise of behavioral science​—​that the rest of us are victims of unconscious forces that only social scientists can detect​—​looks to be not merely absurd but pernicious. For even as it endows social scientists with bogus authority​—​making them the go-to guys for marketers, ideologues, policymakers, and anyone else who strives to manipulate the public​—​it dehumanizes the rest of us.

Med tanke på alla de osäkerhetsfaktorer som socialpsykologer och andra beteendeforskare angett som ursäkt för att 4 av 10 studier misslyckades vid replikationsförsök så blir det uppenbart att syftet med social science inte på något sätt kan anses vara att vi skall få mer och bättre kunskap om oss själva. Det finns inte belägg för att påstå att disciplinen har det syftet.

Vad det däremot finns tydliga belägg för är hur utövare av disciplinen berikar sig själva med kaxiga påståenden baserade på illvilliga antaganden de gör om alla sina medmänniskor. Ett av de senaste pekar ut lärarkårens givetvis helt omedvetna bias – MOT FLICKOR – som ingen annan än beteendeforskarna själva ser. Och alla de där osäkerheterna som förklarade varför replikering av experiment inte fungerade? Givetvis var osäkerheten puts väck.

The new study suggests,” Vedantam said, “that some of these outcomes might be driven by the unconscious bias of elementary school teachers.”  “Suggests .  .  . some of .  .  . might be .  .  . ” He was showing admirable restraint. But then he must have figured, what the hell. In the rest of his report he treated the bias as unassailable fact…

Så medan forskarna under hård press från misslyckandet med replikerade studier pratat vitt och brett om osäkerhetsfaktorer som gör det omöjligt att kontrollera om deras antaganden stämmer så hindrar det inte dem från att ideligen tvärsäkert beskriva sin egen forskning som om den helt saknade dessa osäkerhetsfaktorer.

…So did the researchers. NPR listeners, if they had the energy, could have downloaded the study for themselves. They would have seen firsthand that the study compared apples and oranges, that it was statistically suspect, and that it recorded no instance of actual bias but simply assumed what it hoped to prove: that the bias of elementary school teachers was keeping women out of mathematics.

De kanske menar att det bara är när forskningen replikeras som de här osäkerhetsfaktorerna ens finns?

The headline over Vedantam’s NPR blog said it all: “Hard Evidence: Teachers’ Unconscious Biases Contribute to Gender Disparity.”Hand in hand with journalism, Science marches on and on.

Vad blir då konsekvenserna av att ha en vetenskaplig disciplin som inte är vetenskap? Som avslutning tänkte jag visa det senaste påhttet från en av dessa så kallade ”beteendeforskare”. Det handlar om Melvin Konner, Professor i Socialantropologi och ”Beteendebiologi” som nyligen fick snilleblixten att publicera sina synpunkter om halva jordens befolkning hos ”The Chronicle of Higher Education”.

There is a birth defect that is surprisingly common, affecting a key pair of chromosomes. In the normal condition the two look the same, but in this disorder one is shrunken beyond recognition. The result is shortened life span, higher mortality at all ages, an inability to reproduce, premature hair loss, and brain defects …the main mechanism is androgen poisoning. I call it the X-chromosome deficiency syndrome, and a stunning 49 percent of the human species is affected.

It is also called maleness.

Att vara man är en ”birth defect” säger en manlig professor i social- och beteendeforskning. Om det är något som är defekt här är det nog snarare att vara beteendeforskare och säga saker så idiotiska att det verkar som om man fått professortiteln i ett paket Corn Flakes.

 

Kommentarer

Skandalen i beteendeforskning – Unikt initiativ visar 39% av experimenten misslyckas vid replikering — 26 kommentarer

 1. Med alla dessa osäkerheter som man nu så ivrigt radar upp… med vilken rätt kan disciplinen alls göra universella antaganden om den mänskliga naturen?

  ser vissa paralleller till ”the science is settled” i klimatsammanhang.

 2. Fast millgrams experiment är ju upprepat massor av gånger. Det är möjligen slutsatserna och följderna man kan diskutera.
  Min egen slutsats är att det ger bevis på Nietzsche teori om slavmänniskor och herremänniskor och det förklarar ju också varför de flesta är helt oförmögna att tänka självständigt.

 3. @MJ:

  ”Fast millgrams experiment är ju upprepat massor av gånger.”

  Hade du läst lite noggrannare så hade du vetat att Milgrams experiment också har misslyckats massor av gånger.

  ”Many replications of the Milgram experiments have succeeded, many have failed.”

  ”Det är möjligen slutsatserna och följderna man kan diskutera.”

  Vilket är precis vad jag gjort och vad Ferguson gör mer ingående. Gällande slutsatserna om orsaken några få (26 i det riktiga experimentet) elade på så konstaterar han med referens till Gina Perrys ”Beyond the shock machine”

  ”maybe they had been persuaded they were participating in Science and, given the unlikelihood that a Yale Ph.D. student would let them cause harm, they were willing to do what they were told to advance the noble cause. Later interviews showed that most subjects thought this at the time of the experiments and were glad they had participated for precisely this reason.

  ”Min egen slutsats är att det ger bevis på Nietzsche teori om slavmänniskor och herremänniskor och det förklarar ju också varför de flesta är helt oförmögna att tänka självständigt.”

  Jovisst men då kommer vi till det här med huruvida det är sant att deltagarna i experimentet var oförmögna att tänka självständigt.

  Others said they assumed the experiment was a ruse but went along anyway​—​some because they didn’t want to disappoint that nice man in the lab coat, some because they worried they might not get the $4.50. The theory that they did what they did “blindly,” as the Times headline said, is an assumption, not a finding.”

  När man slutar ta för givet att studenterna agerade ”blint” så uppstår den intressanta situationen att vad vi verklligen har är en Yale Ph.D. som underskattar och nedvärderar studenters tankeförmåga och därför tror/antar att vad de gör sker utan medvetet reflekterande.

  ”As one would-be replicator of the Milgram experiment, a heterodox researcher named Michael Shermer, wrote: “Contrary to Milgram’s conclusion that people blindly obey authorities to the point of committing evil deeds because we are so susceptible to environmental conditions, I saw in our subjects a great behavioral reluctance and moral disquietude every step of the way.”

  Vad är då skillnaden mellan Milgram och Shermer? Gissa två gånger, Michael Shermer är en av skeptikerrörelsens stora profiler.

 4. Hej.

  Visst finns det relevanta fynd från beteendevetenskaplig forskning, men dessa är sällan särskilt lämpliga eller ens möjliga att göra politik av. Vad det handlar om är ett allt mer högljutt segment av den, i första hand, amerikanska forskarvärlden som valt att alliera sig med moderna åsiktsströmningar, detta för att inte tvingas undan av de nya olika inriktningar som hotar hegemonin. Intelligens- och kognitionsforskning är betydligt mer kontroversiell än den rena psyko-sociologiska som refereras ovan. Detta då resultat och slutsatser inte tar politiska hänsyn annat än vid publicerandet, om ens då.

  Anledningen till dumheterna man ägnat sig åt är enkel: ta fram rätt resultat så får du ’cred’, anslag och möjlighet till att sitta i lönsamma kommittéer och utskott. Det riktiga roliga är att de själva inte kan tillåta sig att se detta (kognitiv dissonans och rationalisering är viktiga och livsnödvändiga funktioner trots allt) eftersom de då inte skulle kunna övertyga sig om att agera som de de facto gör. MJ är på rätt spår med referensen till Nietzsche; jag skulle dock hävda att det mer handlar om en oförmåga att förstå begreppet ’den siste mannen’ och vad detta apokalyptiska begrepp innebär.

  Det tunga ansvaret vilar på journalister och politiker som dels populariserat dålig forskning baserat på att resultaten var normativt korrekta, dels trivialiserat den beteendevetenskapliga forskningen i sig då man inte varit skeptisk och kritisk á la caveat emptor-principen (alltså inte köpa grisen i säcken), och dessutom ständigt förenklat allt till Aftonbladet-nivå.

  För en normalfungerande individ är verkligheten tyvärr det som individen vill att den skall vara, och vid konflikt försöker personen tvinga verkligheten att vara ’rätt’, och om/när detta är omöjligt så ignoreras verkligheten, då bilden (eller narrativen) är mer ’sann’. Det är inte sjukt eller på något sätt skadat. Det är så en neurotypisk person fungerar, men samma person har förmågan att sätta sig över denna impuls om behov kan upplevas eller påvisas. Ju större grupp som utför detta tillsammans desto svårare är det att bryta mönstret för individen. Om gruppen dessutom har utvecklat ett eget språk (eller en terminologi) är det ännu svårare eftersom den (terminologin) styr möjligheten att tänka avvikande tankar. [Jämför diverse religioners och totalitära ideologiers ständiga strävan att kontrollera språk och tanke via koder och ritualer.] Ingen människa kan vara logisk, opartisk, rationell och sätta sig över grupptankar hela tiden. En grupp personer som är normkritiska kommer att utveckla koder och normer för (vad, vem, vilka) hur normkritiken ser ut/används. Den som är normkritisk mot normkritiken blir utstött då den hotar flocken.

  Om ovanstående accepteras torde forskarnas bedrägeri vara lättare att förstå, om än inte att hysa förståelse för. Tack och lov för det snabbt växande fältet neuropsykologi.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 5. @Erik:
  Den kommentaren ger inte mycket trovärdighet till Ferguson. Han har alltså undersökt en Times-artikel och inte det verkliga experimentet. Hans första invändning är ju helt utanför boxen, vad man undersökte var ju nämligen om folk skulle göra det för vetenskapen, det var den motiveringen de fick.

  Det är inte heller intressant om lydnaden/medlöperiet är blint eller ej. Det intressanta är att folk i allmänhet är korkade får, alltså inte bara att tänkande människor i alla tider kommit fram till det utan att det också går att mäta/undersöka.

  Vad experimentet oftast används till är att förklara frågan om hur folk har kunnat begå hemskheter för aktiviteter. Hur vanliga amerikanska arbetaegrabbar kunde massakrera kvinnor och barn i Vietnam, hur tyskar kunde jobba i storskaligt mördande som påverkade dem så hårt att de begick självmord på löpande band men inte gjorde motstånd, hur läkare kan injicera dödligt gift i fastspända hjälplösa fångar inför publik, hur unga idealistiska nkvd-killar kunde skjuta 250 polska officerare varje natt i en källare osv
  De är får, damm som flyger med vinden precis som de flesta människor. Det är inget speciellt ont med dem, det är onda herremänniskor som leder dem.

 6. @Erik:
  Lustigt med videon med Shermer, han börjar med att hänvisa till en sak som Millgram bevisade och återkommer till det i punkt 10 (som inte borde varit med) och det är en video som bemöter folk som om de var obildade idioter som inte kan tänka själva (vilket är naturligt eftersom de är det).

 7. @MJ: ”…och det är en video som bemöter folk som om de var obildade idioter som inte kan tänka själva (vilket är naturligt eftersom de är det). ”

  Utom du då, som ser rätt igenom allas argument? Har uppfattat den stora bilden och skär som en varm kniv i smör genom alla idioters missuppfattningar? Om du nu delar upp folk i ledande smarta övermänniskor och korkade följande undermänniskor, med hänvisning till Nietzsche, hur vet du vilken grupp du själv tillhör?

 8. Hej.
  Man behöver inte ta till extrema situationer för att se den normalbegåvade (och även den högintelligenta) människans irrationalitet. Betänk följande fråga: varför behöver vi trafikregler?

  Det ligger i envars intresse att framföra sitt fordon så att risken för skada på egen person och fordon minimeras. Därmed framförs fordonet med hög omgivningsmedvetenhet, man ger akt på övriga trafikanter, fattar genomtänkta i observerad empiri grundade beslut, och är hellre försiktig än chansar. Och ändå behöver vi regler och sanktioner, för normala personer är småsinta hormonmonster, känslostyrda med vulgärt och svulstigt ego, och dessutom med stark objektifieringsimpuls. Sen är vi också altruistiska, ansvarsfulla, självuppoffrande och storsinta logiker. Samtidigt. Dessutom fyller vi våra ord med värderingar, till synes oförmögna att kommunicera i sak och endast i sak.

  Den ovanstående paradoxen är pudelns kärna inom AI och annan kognitionsforskning. Hur kan ett medvetande hålla ömsesidigt exkluderande och uppenbart motstridiga satser i sinnet samtidigt, och ändå fungera? Rentav inte ens märka paradoxen, eller märka den och använda sig av den, dessutom.

  Övermänniskobegreppet är nog ett av filosofins mest missförstådda; ingen som hävdar sig eller tror sig vara övermänniskan är det, då individen som blir övermänniskan inte längre har behov av att påpeka eller demonstrera detta för andra, eller sig själv.

  En tidig person som rekommenderas varmt som läsning angående mänskligt tänkande, seder och vanor, är Diogenes från Sinope.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 9. @MJ:

  Det är rätt ofta så att även människor som är tränade i att resonera skeptiskt och använda sig av vetenskaplig metod, själva går i fällan när de skall ge exempel. Det illustrerar delvis hur mycket svårare det är att tillämpa kritiskt tänkande på sina egna fördomar än att göra det på andras.

  Dvs det är lätt att vara källkritisk mot påståenden som vi inte själva tror på, men betydligt svårare att vara det när vi intuitivt tror på det som påstås.

  Jag själv kunde inte låta bli att tänka på följande diskussion, som för all del inte involverade några forskare, men där även uttrycket ”preponderance of evidence” kom upp:

  Ted Cruz har dock fel när det gäller iden om vad 97% av forskarna tycker. Det är inte bara en ”bogus study”, utan åtminstone 3 eller 4 (Oreskes var först, men använde siffran 75%) bogus studies.

  I WSJ kan man läsa om de två första ’studierna’.

  [Oreskes] claimed to have examined abstracts of 928 articles published in scientific journals between 1993 and 2003, and found that 75% supported the view that human activities are responsible for most of the observed warming over the previous 50 years while none directly dissented.

  Ms. Oreskes’s definition of consensus covered ”man-made” but left out ”dangerous”—and scores of articles by prominent scientists such as Richard Lindzen, John Christy, Sherwood Idso and Patrick Michaels, who question the consensus, were excluded.

  Mr. Doran and Ms. Zimmerman claimed ”97 percent of climate scientists agree” that global temperatures have risen and that humans are a significant contributing factor.

  The survey’s questions don’t reveal much of interest. Most scientists who are skeptical of catastrophic global warming nevertheless would answer ”yes” to both questions. The survey was silent on whether the human impact is large enough to constitute a problem. Nor did it include solar scientists, space scientists, cosmologists, physicists, meteorologists or astronomers, who are the scientists most likely to be aware of natural causes of climate change.

  The ”97 percent” figure in the Zimmerman/Doran survey represents the views of only 79 respondents who listed climate science as an area of expertise and said they published more than half of their recent peer-reviewed papers on climate change. Seventy-nine scientists—of the 3,146 who responded to the survey—does not a consensus make.

  Den senaste studien som hävdar ”97% consensus” är Cook et al 2007. Den studien har sågats grundligt i en publicerad artikel och på åtskilliga bloggar, för att inte tala om att författarna dessutom är tydligt ideologiskt drivna (om nu det skulle vara grund för att förkasta deras resultat).

  Defects identified in the surveys of climate consensus by Cook et al. (2013) and by the authors of some of the papers they cite follow a recognizable and questionable pattern. Often a simple and limited question is posed (e.g., ”Do you believe in global warming?”) but it is assumed, on no evidence, that anyone who endorses the unquantified definition of consensus also endorses the catastrophist (or at least the standard) definition. In such surveys, whether deliberately or y inadvertence, it is not made clear which hypothesis is under test. Any head-count survey that is unclear about which definition is under test is scientifically valueless. A fortiori, a supposed consensus that exhibits multiple definitions of the consensus hypothesis and fails to state clearly the identity and definition of the hypothesis on the basis of which the survey was actually conducted must be rejected.

  Dessutom har bl.a. populartechnology.net kontaktat ett antal av de forskare som enligt Cook et al skulle ha givit stöd för hypotesen och frågat dem om det var en riktig klassificering av deras artiklar. Där framgår bland annat att det sällan går att döma en forskningsartikel enbart utifrån abstract, och dessutom att klassificeringen i flera fall varit uppenbart tendentiös

  T.ex. hade Cook et al klassificerat detta abstract som ”Explicitly endorses AGW but does not quantify or minimize” (min fetstil):

  Economic analyses of environmental mitigation and other interdisciplinary public policy issues can be much more useful if they critically examine what other disciplines have to say, insist on using the most relevant observational data and the scientific method, and examine lower cost alternatives to the change proposed. These general principles are illustrated by applying them to the case of climate change mitigation, one of the most interdisciplinary of public policy issues. The analysis shows how use of these principles leads to quite different conclusions than those of most previous such economic analyses, as follows: The economic benefits of reducing CO2 emissions may be about two orders of magnitude less than those estimated by most economists because the climate sensitivity factor (CSF) is much lower than assumed by the United Nations because feedback is negative rather than positive and the effects of CO2 emissions reductions on atmospheric CO2 appear to be short rather than long lasting. The costs of CO2 emissions reductions are very much higher than usually estimated because of technological and implementation problems recently identified. Geoengineering such as solar radiation management is a controversial alternative to CO2 emissions reductions that offers opportunities to greatly decrease these large costs, change global temperatures with far greater assurance of success, and eliminate the possibility of low probability, high consequence risks of rising temperatures, but has been largely ignored by economists. CO2 emissions reductions are economically unattractive since the very modest benefits remaining after the corrections for the above effects are quite unlikely to economically justify the much higher costs unless much lower cost geoengineering is used. The risk of catastrophic anthropogenic global warming appears to be so low that it is not currently worth doing anything to try to control it, including geoengineering.

  En välvillig tolkning vore att det som de tycker sig ha funnit 97% konsensus om är att temperaturen har stigit under senaste århundradet, och att mänskliga aktiviteter troligen har spelat en signifikant roll (möjligen 50/50). Men dels är det i så fall många skeptiker som håller med, och dels är det i sig inte ett argument för att klimatpåverkan skulle vara ett problem. Det är lite som att säga att allmänt stöd för jämställdhet måste innebära ett stöd för radikalfeminism.

  Vi kan konstatera att NASA refererar Cook et al med formuleringen ”Multiple studies published in peer-reviewed scientific journals show that 97 percent or more of actively publishing climate scientists agree.” För att få det till ”multiple studies” behöver man alltså inkludera även de ovanstående, åtminstone Doran et al.

  En skeptisk betraktelse torde rimligen leda till slutsatsen att det även hos tunga instanser som NASA nästlat sig in en kraftig ideologisk vinkling av forskningsläget, åtminstone när det gäller klimatet.

 10. @Ulf T:
  Jo så är det, vilket ju (enligt mig iaf) är en del av Millgrams fynd. Människor som absolut inte skulle välja själva att orsaka en annan människa svår smärta kan med ganska enkla medel fås att frivilligt göra detta genom att ställa dem inför en situation de inte ifrågasätter. Eller för den delen få dem att slå ihjäl sina f.d. goda grannar eller slakta judar, kommunister och zigenare i tiotusental för att de ”tror att det behöver göras” (som en nazistisk lägerchef sa när han angav sig själv och yrkade på att hängas).
  Det gäller inte alls i samma grad för övermänniskor eftersom de ifrågasätter allt och vid konflikt med en tidigare tro lättare kan ändra sig. Linné t.ex. kom att ifrågasätta guds existens (eller i vart fall den kristna tron) men publicerade aldrig dessa tankar eftersom han insåg att det var för farligt för hans övriga arbete. Däremot finns det gott om övermänniskor som hävdar saker de inte tror på, för att det gagnar dem själva.

  Jag läste för ett tag sedan om de där 97%-undersökningarna, och det lustiga är ju att de manipulerar de senare undersökningarna för att just hamna på den magiska siffran 97%.

  ”Preponderance of evidence” heter överviktsprincipen på Svenska. Egentligen är 51% en förenkling, 50,0001% skulle också räcka. Det är beviskravet som gäller när man måste välja mellan två för olika parter betungande slut, t.ex. om någon ska betala 100 kronor eller inte. (Precis som att styrkt/utom rimligt tvivel brukar översättas med 99% men betyder att det inte finns utrymme för någon annan förklaring).

  När det gäller sakfrågan så är jag ambivalent. Att växthuseffekten ökar om man tar upp fossilt kol och släpper ut det i atmosfären verkar högst logiskt. Att temperaturen ökar (har ökat) verkar också stämma, men det har den gjort många gånger förr också och det är ännu inte varmare än vad det blivit genom naturliga orsaker tidigare. MEN i huvudsak tycker jag att följderna av klimatalarmismen är positiva, det leder till jättestora tekniska framsteg för att spara på energi och för att skaffa fram energi. Vid en ny oljekris kan det ju vara jäkligt lämpligt att inte ha så stort oljebehov, samma sak vid andra orostider, och tekniken kan vara betydelsefull till andra saker (precis som att spetsforskning inom vapen leder till utveckling som kan användas till annat).
  Men eftersom korkade människor är lättlurade på andra sätt så för det också med sig en del negativa saker. T.ex. dumheter som att animalisk kost skulle vara miljöovänligt för att djur, särskilt kor, skulle släppa ut kol i atmosfären (djuren får sitt kol från växter som tar upp det ur atmosfären, det är bara tillförsel av kol till kretsloppet som är utsläpp).

 11. Är inte alls särskilt insatt i psykologi. Mest för att jag är lika extrovert som en sten och har perceptionsförmåga för andras känslor modell frysbox. Alltså, jag bryr mig, har bara inte förmågan att se och tolka andras känsloliv.

  Men för mig stämmer det här bra med mina observationer. Vi är inte förprogrammerade varelser som reagerar särskilt lika på stimuli, speciellt inte då det är enstaka händelser.

  Rolig jämförelse från radion för några dagar sedan. Tänk dig varje händelse i en människas liv som ett kort i en kortlek. Du kan blanda en kortlek på 8×10 upphöjt i 67 olika sätt. Självklart har det stor betydelse när nåt händer, vilken ordning osv i förhållande till andra saker (pubertet, bilda familj, första kärlek osv osv osv).

  Ur det förhållandet är det självklart att två personer inte kommer reagera likadant vid särskilt många situationer. I vissa fall reagerar vi på liknande sätt, men sällan exakt lika.

  Så om inte urvalet är otroligt stort i en sån här undersökning, plus tar in personer från vitt skilda förhållanden, kulturer osv kommer resultatet inte vara särskilt universellt. Mer bara en undersökning av hur dessa specifika personer faktiskt reagerade än något som är signifikant för att dra några speciella slutsatser.

  Bra jämförelse är att jämföra psykologi med meterologi. Jag tror dessa två områden befinner sig på ungefär samma plan idag, fast vi är marginellt bättre på att spå väder i närtid.

 12. @MJ: Hej.
  Missförstå mig inte, men om Linné aldrig publicerade sina funderingar om religion som du refererar till, hur vet vi att han hade sådana? Känner du till någon Linné-historiker eller någon annan källa som kan bringa klarhet? Eller fanns dessa i tankar i dagböcker? I så fall får du gärna posta länk eller titel (och ISBN om du har sådan) så att jag kan läsa om det. (Jag hoppas du inte tror att jag trålar, jag har ingen sådant uppsåt.)

  Om övermänniskan: borde inte en sådan ha väldigt svårt att relatera till och förstå hur andra fungerar? Begreppet står ju i visst motsatsförhållande till ToM.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 13. @Rikard:
  Jag hörde det ursprungligen på en föreläsning i Uppsala under Linnéjubileet (2007 tror jag). Här finns väl ungefär samma sak beskrivet:
  http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/8/8083/LKT0746s3481_3482.pdf
  (Sista sidan, stycket som börjar med F)
  Men inte den delen med det opublicerade arbetet.

  Han upptäcker en muterad gulsporre med omuterade ”föräldrar” och som får muterad avkomma. En ny art uppstår, alltså kommer han fram till att Gud inte skapat alla djur och växter, vilket han ägnat hela sitt liv åt att bevisa genom att systematisera växter och djur för att visa att det finns en logisk skapare bakom existensen av dessa.

 14. @MJ:

  ”Den kommentaren ger inte mycket trovärdighet till Ferguson. Han har alltså undersökt en Times-artikel och inte det verkliga experimentet.”

  Nej, han har undersökt både experimentet och hur det rapporterades i media.

  ”Hans första invändning är ju helt utanför boxen, vad man undersökte var ju nämligen om folk skulle göra det för vetenskapen, det var den motiveringen de fick.”

  Nej, vad man undersökte var hur folk reagerade på auktoriteter. Det var därför forskaren som skötte experimentet skulle ha en vit rock. Detta ansågs på den tiden föra tankarna till läkare.

  ”The “chief finding” of his study, he (Milgram) wrote, was “the extreme willingness of adults to go to almost any lengths on the command of an authority.”

  ”Det är inte heller intressant om lydnaden/medlöperiet är blint eller ej. Det intressanta är att folk i allmänhet är korkade får”

  Vilket alltså var precis vad experimentet INTE visade. Tvärtom så sade flera att de från början listat ut att det hela var fake men spelade med av andra orsaker, inte minst för att de inte var säkra på att annars få sina 4,50 dollar. Den osäkerheten hade lätt kunnat avhjälpas.

  ”alltså inte bara att tänkande människor i alla tider kommit fram till det utan att det också går att mäta/undersöka.”

  Det var det man inte gjorde här. Man kontrollerade inte för andra tänkbara orsaker utan man tog för givet vad man ville ta för givet.

  ”Vad experimentet oftast används till är att förklara frågan om hur folk har kunnat begå hemskheter för aktiviteter.”

  Ja precis, specifikt nazityskland och det antagande som gjordes av Milgram var att vi alla skulle bete oss som nazister om auktoriteter krävde det.

  ”Hur vanliga amerikanska arbetaegrabbar kunde massakrera kvinnor och barn i Vietnam, hur tyskar kunde jobba i storskaligt mördande som påverkade dem så hårt att de begick självmord på löpande band men inte gjorde motstånd, hur läkare kan injicera dödligt gift i fastspända hjälplösa fångar inför publik, hur unga idealistiska nkvd-killar kunde skjuta 250 polska officerare varje natt i en källare osv”

  Ja precis och vad socialvetenskaper försökt inbilla oss är att det finns ett enda svar på alla de där olika situationerna och det svaret bara råkar handla om att folk styrs av krafter som ingen förutom socialvetarna själva kan se. De har sedan blivit kaxigare och kaxigare i hur de beskriver sin allsmäktiga kunskap om osynliga kraftfält, strukturer och ”priming” som händelsevis ALLTID har den politiska prägel som forskarna själva haft.

  ”De är får, damm som flyger med vinden precis som de flesta människor. Det är inget speciellt ont med dem, det är onda herremänniskor som leder dem.”

  Det är precis den där sortens universella uttalanden om andra människor som säger mer om forskarna själva än om andra. Människor i allmänhet är en varierande grupp med olika orsaker för hur de agerar, socialforskare däremot, är idag en extremt konformistisk, likatyckande grupp som alla drivs av samma bias. Kom ihåg att socialpsykologen Jonathan Haidt som var den första att påpeka absurditeten i att man saknar moderata, konservativa, centristiska röster själv är vänsterliberal. Samma sak med Brian Nosek som skapade replikationsinitiativet. Till och med DE inser hur löjligt det ser ut att de som har mångfald som ideal – helt saknar den.

  Hur vanliga arbetargrabbar kunde massakrera kvinnor och barn i vietnam beror på att deras fiende inte drog sig från att massakrera dem genom att använda kvinnor och barn i kampen. Det var en fråga om överlevnad. De som inte begriper det är samma personer som tycker att israeliska soldater borde göra det mycket lättare för palestinier att döda dem så kampen blir ”jämnare”. Den som är ”jättestark” skall vara ”jättesnäll” – såvida inte den starka är ”antifascist” eller ”rasifierad” för då ändrar samma människor åsikt igen och tycker förtryck är bra.

  ”hur tyskar kunde jobba i storskaligt mördande”

  Skedde tack vare samma massiva långvariga propagandaapparat som idag säger att araber och muslimer skall göra samma sak som tyskarna gjorde mot judarna. Och samma idiotiska ”antifascister” som är så anti-tyskarna står på samma sida som de som vill syssla med storskaligt mördande av judar så hyckleriet kunde inte vara värre. Det är samma sorts människor som förfäras över nedbrunna flyktingförläggningar efter att själva varit med i organisationer som anlagt bränder på minkfarmer.

  ”hur läkare kan injicera dödligt gift i fastspända hjälplösa fångar inför publik”

  En lika löjlig fråga som hur man kunde halshugga folk med giljotiner i revolutionens Paris. Dessa modernare metoder kom till för att ersätta andra betydligt MINDRE humana avrättningsmetoder. Dessa var alltså de bättre alternativen och om de inte användes så skulle bara andra mycket värre alternativ användas.

  Dessa värre äldre alternativ som ersattes pratar de moderna kritikerna aldrig om. De inbillar sig att valet någonsin stod mellan det moderna alternativet – och inget alls.

 15. Erik:
  Tack! Så man kan säga att psykologer inte har någon egen vilja, utan bara gör det som leder till att de får publicera något? Wink

  Dags att läsa om Feynmans ”Cargo cult science” och det där om råttorna i labyrinten.

  @Rikard:

  vid konflikt försöker personen tvinga verkligheten att vara ‘rätt’, och om/när detta är omöjligt så ignoreras verkligheten,

  Lustigt nog var det just I dag jag för första gången slog upp uttrycket ”Fan tro’t, sa Relling.” Wikipedia:

  Relling säger mot slutet den kända repliken; ”Tar du livslögnen från en genomsnittsmänniska tar du omedelbart lyckan från denne”.

  @MJ:

  Vid en ny oljekris kan det ju vara jäkligt lämpligt att inte ha så stort oljebehov,

  Plus att vi då kan stänga av Saudi Arabien.

 16. @MJ, @Ulf T:
  Nu går jag väl grovt OT, men såg nyligen de här intressanta inläggen om kol och koldioxid: Kol och västvärldens fantasivärld respektive Nyttan med koldioxid.

  Klippet med Ted Cruz och Aaron Mairi i Ulf Ts kommentar säger väl allt. Ett måste om man intresserar sig det minsta för den här typen av frågor.

  Sen skulle jag vilja påstå att om man nu får en massa positiva bieffekter av lögner och påhittade problem så skulle man få ännu fler och ännu mer positiva effekter om man höll sig till sanningen och sökte lösa äkta problem.

 17. @Erik:

  1. De visste att de var med i en vetenskaplig studie. Auktoriteten var ju en forskare som ledde ett experiment.

  2. Att i efterhand avslöja att man inte alls blev lurad spelar inte så stor roll för fynden. Det är ju precis det många av fåren brukar säga när vinden vänder. De två standardursäkterna från medlöpare är ”Ingen kunde veta” och ”Jag trodde aldrig på det”.

  3. Vad man antog har med tolkningen av fynden att göra inte fynden i sig.

  4. Ja och det gör ju folk också. Om auktoriteter säger att det är roligt att få sina barn uppeldade av amerikanska bomber men hemskt om ryska bomber spränger terroristbaser så tycker folk i allmänhet så också. Om auktoriteter säger att det är fint och demokratiskt att isolera misstänkta i Sverige men ont och fascistiskt att göra samma sak i Iran så tycker folk så.

  5. Jo men igen, vad socialvetenskapare tycker sig se har inte med fel i fynden att göra utan handlar om tolkningen. Att liknande mänskligt agerande i liknande situationer beror på liknande mekanismer är väl högst troligt.

  6. Människor är inte särskilt varierande, inte mer varierande än andra djur. Människor går att studera precis som andra djur, svårigheten med det är det jäv som uppstår i att det även är människor som utför studierna. Att de flesta människor är lika kritiskt tänkande som ankungar präglade på en tygbit har helt enkelt varit effektivt under vår utveckling.

  7. Det fanns inget hot i Song My (eller de andra stora massakrerna) som motiverade att man grep, buntade ihop och slog ihjäl 500 obeväpnade och hjälplösa kvinnor och barn. Det fanns däremot får med vapen och en auktoritet som sa att man skulle utrota gulingarna. Massakern avslöjades till och med genom att en fotograf som var med turnerade runt och visade bilder från kriget, han själv hade flera år efteråt inte tänkt tanken att det varit fel att t.ex. på nära håll skjuta ett spädbarn i famnen på sin mor, och nästan ingen i hans olika publiker tänkte heller den tanken (utan en av dem berättade om det för en vän som sedan arbetade för att göra saken känd och fördömd).

  8. Det fanns ingen långvarig propaganda om att döda judar, zigenare, kommunister m.m. Mördandet hölls hemligt och förnekades ihärdigt som antitysk propaganda. Precis som mina exempel med amerikaner och sovjetmedborgare.

  9. Självfallet kan man välja att inte slakta människor. Och det är samma sak som att man kunde slakta människor med giljotin eller på andra sätt, motiven för mördarna är det samma.
  Med den eventuella skillnaden att man förr ofta använde sig av psykiskt sjuka människor, men det är antagligen för att det är svårt att hålla liv i de får man använder för att utöva hemskheterna. Många amerikanska soldater som deltagit i massmord begår självmord (vanligaste dödsorsaken bland amerikanska soldater), av NKVD-folket som mördade polacker under Blokhin så begick ungefär hälften självmord (bl.a Blokhin själv), Tyskarna införde särskilda program för att förhindra problemet med självmord bland soldaterna som sysslade med mördandet.

 18. @MJ: ”Det är som att fråga någon hur denne kan veta om den är förlamad eller inte.”

  Inte alls. En förlamad person kan fortfarande studera omvärlden och se att han/hon uppenbarligen inte kan röra sin kropp som alla andra. Om personen bara kan tala, kan denne också tala om för dig varför slutsatsen ”Jag är förlamad” görs.
  Med intellekt, dvs att kunna analysera omvärlden och kunna dra relevanta slutsatser av den, är det annorlunda. Den som är uppenbart korkad kan sällan analysera sin egen oförmåga jämfört med andra. ”Alla” andra ser vad personen inte själv kan se om sig själv. Därför drar personen ofta slutsatsen att han/hon är smart. De flesta riktigt smarta människor är försiktiga med att kategorisera sina medmänniskor som två grupper, korkade eller smarta. Man kan vara korkad och smart på olika områden och kunna analysera dem olika. De som kategoriserar enligt smarta/korkade brukar sällan räkna sig själv till de senare, fast de ofta är det. Smarta brukar underskatta hur smarta de är, för att de sunt är tveksamma till sin förmåga och försiktiga med sin kunskap.
  https://lumaol.files.wordpress.com/2015/10/img_5891.jpg

 19. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Ja intressant. Jag har hört det förr men inte med någon trovärdighet.

  Tyvärr är det väl så att det är lurendrejeri och lögner som oftast driver den tekniska utvecklingen. T.ex. har ju kulturer som bygger storslagna byggnadsverk till olika gudomar ofta varit mycket framgångsrika, trots ett enormt slösande som i verkligheten inte gav något tillbaka; annat än teknisk utveckling, organisationskunskaper m.m. som man annars inte hade fått.

 20. @Anders:

  Du blandar ihop smarta och osmarta med herremänniskor och slavmänniskor. Det är inte samma sak. Det finns utmärkt intelligenta människor som inte förmår att tänka själva (men förstå sådant de får lära sig eller upptäcker) och det finns ointelligenta människor som tänker själva.

 21. @MJ: Hej.
  Tack för länken, skall skriva ut och läsa hela. Tänk om Linné stått på sig! Undrar vad som hade hänt då.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 22. @Kristian:

  ”Tack! Så man kan säga att psykologer inte har någon egen vilja, utan bara gör det som leder till att de får publicera något?”

  Nej, man kan inte säga att de saknar egen vilja, särskilt inte med tanke på den minoritet av socialpsykologer (Haidt, Nosek etc) som börjat ta tag i de här problemen på allvar. Uppenbarligen handlar det inte om tvingande faktorer utan om att det finns starka incitament att agera som de flesta gör. Storfuskaren Professor Stapel själv menade det är som att vara omgiven av kakburkar som frestar dig och inget som hindrar dig att ta för dig, för kontrollen på rätt sorts resultat var/är obefintlig.

 23. @Daniels: Hej.
  Ursäkta en sen kommentar. Din kortleksliknelse är bra, och stämmer väl. Utifrån likartade gemensamma faktorer (vår hjärna och övriga biologiska system) utvecklas individuella fall utifrån yttre påverkansfaktorer. Neurotypiska människor är dock till nittio procent eller mer likadana; det är ytterst små variationer det rör sig om, och då främst i intelligens och förmåga till abstrakt tänkande och metakognition. Dessa tre i sin tur är avhängiga, i ordning som föregående mening: kvaliteten på kosten och frånvaron/närvaron av miljögifter/andra gifter i två till tre generationer bakåt; social kontext under uppväxt (både familjesituation och skolmiljö såväl som social dynamik med andra människor): huruvida den intellektuella kontext personen studerar i kräver metakognition för framgång/överlevnad. Framförallt det sista är beroende av graden av repression och konformitetsideal kontra individualism och egen strävan som ideal.

  Värt att komma ihåg om alla större intelligensundersökningar, psykologiska och beteendevetenskapliga dito är de intet säger om specifika individer, endast populationer.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 24. @MJ:

  Att det skulle vara positivt när politiker styrs av i stora delar felaktig information mot en ”global transformation av alla nivåer av samhällsekonomin”, har jag väldigt svårt att se. Det krävs inte så mycket fantasi för att se att de som allra ivrigast piskar på denna utveckling är de som ser framför sig en global kommandoekonomi där ledarna har befogenhet att reglera praktiskt taget alla delar av samhället. Detaljreglering av CO2-utsläpp är förstås ett fantastiskt sätt att nå dit, eftersom praktiskt taget alla mänskliga aktiviteter leder till ökade CO2-utsläpp (plantera växter är väl det undantag jag kommer på på rak arm).

  Det behövs inte ens konspirationsteorier – det räcker med att lyssna på ledarna för klimatarbetet när de känner sig inspirerade.

  Såhär sade t.ex. Christina Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), till The Guardian 2012:

  It is the most inspiring job in the world because what we are doing here is we are inspiring government, private sector, and civil society to [make] the biggest transformation that they have ever undertaken. The Industrial Revolution was also a transformation, but it wasn’t a guided transformation from a centralized policy perspective. This is a centralized transformation that is taking place because governments have decided that they need to listen to science. So it’s a very, very different transformation and one that is going to make the life of everyone on the planet very different.

  Hur många känner förtroende för att en FN-ledd totaltransformation av världsekonomin skulle leda till en bättre värld?

  Säkert finns någon studie som visar att 97% tycker att det är en jättebra idé.

 25. @Ulf T:
  Det är troligen inte det mest effektiva sättet att driva utvecklingen, men det är kanske det enda sättet som fungerar för att motivera majoriteterna (av slavmänniskor).

  Att bygga jättestora byggnader i vilka stora delar av arbetskraften skulle slösa bort tid på att tillbe gud och att utrusta arméer som för guds skull skulle försöka erövra landområden som inte gav någon ekonomisk utdelning m.m. var troligen inte heller det mest effektiva sättet att driva utvecklingen framåt, men det fungerade eftersom det gick att lura i slavmänniskor att det var nödvändigt.

  Att utmana det tekniska kunnandet ”kräver” ibland att man gör onödiga saker, för att utifrån det lära sig saker som kan användas till nyttiga saker och en del väldigt storskaliga projekt kräver en stat eller ett väldigt stort kollektiv för att genomföra.