Om att ”bevisa” patriarkatet
avatar

Ibland tycker folk att en ska ”bevisa patriarkatet”.

Problemet är att ”patriarkatet” inte kan ”bevisas”. Patriarkatet är liksom inte en grej, det är en förklaringsmodell (eller snarare en mängd olika modeller) som används för att förklara vissa fenomen.[Länk]

När man säger ”bevisa patriarkatet” menar man inte ”gå ut i skogen och kom tillbaka med ’en grej’ så ska jag lyssna på dig”. Det man menar är ”visa belägg för att denna förklaringsmodell kallad patriarkatet håller som förklaringsmodell för de fenomen ni påstår förklaras med modellen”. Och ska man vara riktigt korrekt, så kan man inte bevisa en sådan modell, men det man kan – med hjälp av forskning – är att styrka eller falsifiera förklaringsmodeller och teorier.

Hur går då sådan forskning till?
Fanny räknar upp en massa som visar på ”ett så genomgående mönster i detta samhälle” och menar att ”förklaringsmodellen patriarkatet” fungerar väl för att förklara detta mönster. Det är en helt okej utgångspunkt.

Steg 1: Formulera en hypotes eller teori. Detta gör faktiskt Fanny omedvetet i sitt inlägg, i stycket där hon konstaterar en massa. Låt oss välja en av dessa: ”kvinnodominerade yrken nedvärderas”. Detta är en feministisk teori som kallas The devaluation theory.
Steg 2: Formulera prediktioner. Man förutsäger här vad resultatet förväntas bli om teorin stämmer, t.ex. ”Yrken som är kvinnodominerade kommer att ha lägre status, statusen stiger med andel män som finns i yrket”.
Steg 3: Designa och utför studier för att testa prediktionerna. I detta fall kan man t.ex. använda enkäter där människor får rangordna olika yrken efter vilken status man anser yrket har.
Steg 4: Utvärdera resultatet. När man utvärderar resultatet kollar man av hur väl resultatet stämmer överens med de gjorda prediktionerna.
Om resultatet är väl överensstämmande med prediktionerna är teorin styrkt; om resultatet avviker från det förväntade så är teorin falsifierad.

Vad gäller just denna teori så har jag skrivit om sådan forskning t.ex. här. Det är mer regel än undantag att jag i feministisk forskning av olika slag läser saker som ”rather surprising”, ”quite unexpected”, ”var det svårt att entydigt avläsa samma hierarki i fält”. Det är så vanligt förekommande att Ulf och jag ironiserar över ”fenomenet: forskare är förvånade IGEN” bakom kulisserna.

Men så långt är allt okej, det är först nu det uppstår ett allvarligt problem: Man falsifierar inte teorierna trots att de är falsifierade!
Dels är det slöseri med skattepengar att fortsätta – år efter år, decennium efter decennium – med forskning kring falsifierade hypoteser och teorier. Dels skapar man en falsk bild hos allmänheten av att man har stöd för sina förklaringsmodeller och teorier, då det vi hört många gånger blir till en falsk sanning i vårt ”kollektiva medvetande”. Och slutligen: Det är riktigt j*la allvarligt för samhället att samtliga partier i vår riksdag har en jämställdhetspolitik som har sin grund i en ideologi som saknar vetenskaplig förankning.

Det finns nämligen andra möjliga förklaringsmodeller!

I inlägg efter inlägg förklarar och underbygger jag ”ett så genomgående mönster i detta samhälle” med alternativa förklaringsmodeller – förklaringsmodeller som tar avstamp i ett antifeministisk perspektiv. Och gissa vad; jag har extremt lätt att hitta stöd för mina teorier och förklaringsmodeller och jag finner stöd även i feministisk forskning och annat feministisk material.

BTW: Detta fenomen vi ser prov på här – oviljan/oförmågan att falsifiera teorier eller släppa feminisitisk ideologi och/eller identitet – trots avsaknad av stöd, frontalkrockar med verkligheten och trots att det måste vara obekvämt att stå under det ideologiska paraply som galningarna äger idag och behöva NAFALT’a stup i kvarten. Det fenomenet stödjer min ”förklaringsmodell – kvinnans skyddsvärdhet” vilken lyder: ”Vi är biologiskt skapta så att vi upplever att ’kvinnan drabbas värst’. Vi känner så även i situationer där verkligheten talar mot detta och kommer därför instinktivt rikta vårt stöd och hjälp mot tjejer/kvinnor även i situationer där pojkar/män är i mer akut behov”. Därför är det svårt för forskarna att förkasta falsifierade teorier, därför är det känslomässigt svårt att att överge epitetet feminist.

Been there, done that.

Kommentarer

Om att ”bevisa” patriarkatet — 23 kommentarer

 1. Det går inte att falsifiera patriarkatet. Det går alltid att hävda att kvinnor drabbas värst. Även om man skulle utrota alla män så skulle man kunna komma fram till att kvinnor drabbas värst av att sophämtningen inte fungerar, tågen inte går, snön inte plogas, ekonomin krymper etc.

 2. Bra text, men länken bakom orden ”det vi hört många gånger blir till en falsk sanning” funkar inte. Ta bort allt före bokstäverna ”www” så bör det funka.

 3. @Ekvalist:

  ”Women have always been the primary victims of war. Women lose their husbands, their fathers, their sons in combat.” – Hillary Clinton

  Du har en poäng Wink

 4. Såg att det var radikalfeministen Fanny som anser att man inte kan bevisa patriarkatet för att det egentligen är flera olika förklaringsmodeller.
  Varför då använda sig av ett befintligt begrepp som patriarkat,som betyder oinskränkt fadersvälde,för att förklara något helt annat ?
  Svaret på det är förmodligen för att de vill påstå att de lever i ett samhälle där män bestämmer över kvinnor och att kvinnor är förtryckta av män.

  Men om Patriarkatet nu inte går att bevisa, eftersom det egentligen är flera olika förklaríngsmodeller, så tycker jag att vi varje gång hör en feminist tjata om patriarkatet skall be dom precisera vilken av förklaringsmodellerna de menar.
  En förklaringsmodell måste ju gå att precisera och bevisa att den håller.Annars är det ingen förklaringsmodell utan ideologi eller rent svammel.

  Hon avslutar sitt inlägg på ett helt underbart sätt:
  ”Hur som helst tror jag att det finns en poäng i att sluta tänka att vi ska ”bevisa” patriarkatet i ett svep. Det är inte så vetenskap fungerar, och det är inte heller relevant för vår frigörelse.”

  Så vetenskap handlar inte om att bevisa det man påstår ? Undrar hur många vetenskapsmän som skulle hålla med om den slutsatsen ?
  Vetenskap enligt Wikipedia:
  ”Vetenskap är produktion av tidigare okänd kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar en kombination av empiri (prövande av hypoteser, teorier, modeller och lagar genom experiment, observation, mätning, datainsamling och konfirmativ dataanalys) och deduktion (formulering av nya hypoteser genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband, teoretiskt modellbygge, explorativ dataanalys och upptäckt av nya samband)”

  Med andra ord vill feministerna kidnappa det etablerade och respekterade begreppet
  vetenskap och ge det en helt egen betydelse. Deras betydelse är,som vi vet, att om en ledande feminist känner och påstår att hon har rätt i något ämne så är det sant.
  Det varken kan eller behöver bevisas utan alla skall bara respektera det de säger.

  Hennes avslutande ord om att det inte är relevant för deras frigörelse att bevisa vad patriarkatet innebär är ju också avslöjande för hur de tänker…

 5. Den här publicerades igår och Illustrerar ganska bra det där tankesättet.

  http://unvis.it/nyheter24.se/nyheter/forskning/784616-pojkar-ar-dummare-an-flickor

  Man avslutar dessutom själv texten med att säga att forskningen man hänvisar till har stora brister. Man säger heller inte varför forskare lönge har ”trott det motsatta” utan får det att låta som det är är någonting som ”forskare” har gått och trott för sig själva utan att någon av dem har vetenskapligt undersökt det förrän nu.

  Tycker själv det är fel och väldigt ofruktsamt att ställa kön mot varandra oavsett vinkling, men blir ofta ledsen över hur pojkar blir fullproppade med idén om att de är mindre värda såvida de inte approprierar mer ”kvinnliga” värden. Tur för dem att patriarket finns och att de ändå alla kommer bli välbetalda stjärnor och företagsledare när de blir stora som plåster på såren

 6. @Anonym:
  Som sagt var de skriver att det var ett litet antal personer de undersökte och att undersökningen bygde på självrapportering. Oseriöst att ens rapportera en sådan sak men det är ju typiskt för hur feministerna jobbar. Dv.s påstå en massa negativa saker om pojkar och män utan att bevisa att det de säger stämmer.

 7. Precis som Ekvalist säger, man kan inte falsifiera en modell som de anser täcker alla tänkbara utfall. För att göra en hypotes/teori falsifierbar måste man definiera under vilka omständigheter den är falsifierbar. T ex skulle evolutionsteorin vara falsifierad om vi hittar kaninfossiler under den Cambriska eran, eller Carbon och Jura för den delen. Skulle man hitta fossil i helt fel tidslager är alla evolutionsforskare överens om att vi måste omvärdera förklaringsmodellen. Det samma gäller om man skulle hitta alla retrovirus i alla organismer eller totalt blandat mellan arter som bör vara långt från varandra. Eftersom vi inte hittar det står sig teorin.
  De har inte gjort denna definition, om detta händer måste vi tänka om från grunden. Istället tar man till ad hocförklaringar för att täcka utfall som borde tala emot deras hypotes.

  – Patriarkatet är ett system för att gruppen män förtrycker gruppen kvinnor. T ex hur kvinnors kroppar ska vara.
  – Jamen de som reproducerar de flesta bilder om hur kvinnors kroppar ska vara är andra kvinnor. Modemagasin av, med och för kvinnor.
  – Jo, men strukturerna upprätthålls även av kvinnor. De har blivit lurade av patriarkatet att förtrycka kvinnor.

  – Patriarkatet gör att kvinnor är rädda för att gå hem på kvällen, de begränsar sig. Dessutom skuldbelägger patriarkatet misshandlade kvinnor och förminskar deras rädsla.
  – Det gör de flesta män också. Våldet som en ytterst liten minoritet drabbar faktiskt mest män.
  – Ja, patriarkatet drabbar de flesta män också. Och det är ju män som slår.

  Utsagorna är inte kompatibla med varandra. Om den ena förklarar ett patriarkat kan den andra inte gälla. Det kan inte både vara ett system av män mot kvinnor, upprätthållet av kvinnor, drabbandes män. Man kan inte klaga på ”slut shaming” och sedan säga ”jamen det är ju män som slår också. Man tar till ”patriarkatet” som förklaringsmodell per default och den kan böjas till vilken händelse som helst. Det är själva definitionen av religiösa förklaringsmodeller med gudar, djävlar, demoner, tomtar och oknytt. De kan böjas och anpassas till vilken som helst händelse efter behov.

  I USA är det i första hand evangeliska kristna som med sin religion vill påverka hela samhället. Där är det viktigt att värna om vetenskaplig nivå i skolan och hålla rent för kreationism och intelligent design. Sådana grupper har liten infltande här, därför inget att direkt bry sig om. Här är det istället den feministiska religionen man måste ifrågasätta. Ingen vila på de vetenskapliga barrikaderna. Speciellt inte när de själva försöker hävda ”vetenskaplighet”. Och så faller de på hörnstenen falsifiering.

 8. @Pether: Extra kul var att personen som postade den där ”nyheten” i apgruppen gjorde det med kommentaren ”Att det ska behövas en forskning för att belysa struktur och könsroller..”

 9. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/4168703.svd
  http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_324678/lang–en/index.htm

  Feminister bevisar att män är odugliga o att kvinnor ska ha högre lön, egentligen. Detta genom att inte räkna med de faktorer som ligger bakom löner. Hur kan man försöka jämföra löner genom att inte kolla på själva yrkena? Vem bryr sig om en lagerarbetare har gått 17 terminer genuskunskap o räknas som ’välutbildad’? Yrket kräver inte vad den så kallade utbildningen gav. De har heller inte tagit i beaktning offentlig vs. privat sektor eller ens svårighet i själva arbetet. Men det stora felet är att de jämför gigantiska grupper mot varandra, dock jämför de kvinnor med och kvinnor utan barn, o ser en skillnad. De jämför dock inte gruppen kvinnor med de med barn uträknade, med gruppen män. Ser bara rakt igenom att de drivs av feministisk ideologi(de har dock inte skrivit ut det) o är fast beslutna om att bevisa att kvinnor o andra offergrupper är förtryckta. Det är roligt hur de lyckats ”bevisa” ett sådant enormt stor oförklarligt lönegap när man i sverige med färre faktorer kommer ner till cirkus 1% oförklarlig skillnad.

 10. Det är helt enkelt avancerad pseudovetenskap.

  Patriarkatet används som en förklaringsmodell på väldigt cherrypickade företeelser, utan hänsyn till alternativa förklaringsmodeller. När man sedan påpekar motsatsförhållanden utanför detta cherrypickade område blir man hänvisad tillbaka till modellen som någon form av sanning… Nuts…

 11. Om man med patriarkat menar ”ett system som gynnar vissa män”, så får man nog hålla med om att det faktiskt föreligger ett sån ett system. Men samtidigt är det mer eller mindre en naturlag.

  I rådande system krävs det vissa egenskaper för att nå toppen – intelligens, ambitioner, hårt arbete och visst risktagande. De flesta individer som har mycket av dessa egenskaper är män, även om kvinnor finns bland dem.

  Att ”krossa patriarkatet” skulle då bestå i att skapa ett samhälle där medelmåttor når toppen (så som allt för ofta faktiskt sker i politiken). Det samhället skulle inte bli konkurrenskraftigt mot andra kulturer och snart hamna på dekis. Tyvärr är vi på god väg dit redan.

 12. @Bashflak:

  Om man med patriarkat menar ”ett system som gynnar vissa män”, så får man nog hålla med om att det faktiskt föreligger ett sån ett system. Men samtidigt är det mer eller mindre en naturlag.

  I rådande system krävs det vissa egenskaper för att nå toppen – intelligens, ambitioner, hårt arbete och visst risktagande. De flesta individer som har mycket av dessa egenskaper är män, även om kvinnor finns bland dem.

  Det skulle jag absolut inte hålla med om att det finns ett sådant system. Tvärtom.

  För att nå toppen krävs intelligens, ambitioner, hårt arbete och visst risktagande. Vi har ett system som i omfattande grad gynnar kvinnor som har dessa egenskaper, därav är elitkvinnors väg till toppen kortare än motsvarande mäns väg till toppen.

 13. @Bashflak & @Ninni:
  Det beror väl lite på vad det är för ”rådande system” man talar om. Vår biologi kan ju betraktas som ett ”rådande system”, och i så fall har väl Bashflak odiskutabelt rätt. Och vad man menar med ”gynnar”. Har man en Lambourghini kan man köra om volkswagen från 64 i 200+ utan några problem på motorvägen, men kan man därmed säga att motorvägen gynnar Lambourghini mer än gamla skramliga Volkswagen eller Volvo PV?

 14. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Odiskutabelt rätt?
  Sorry, men nej fortfarande fel.

  Även om det finns fler Lambourghini som är blå, så finns det även rosa. Samtliga Lambourghini kör som individuella bilar och tar risker som individer. Dvs biologins lott handlar om intelligenta (osv) individer, fler blå än rosa. Blå färg på Lambourghini innebär att du har en negativ färg då den rosa färgen ger en egen bättre och mindre riskfylld väg att köra på. Och skyddsvärdet – som är orsaken till att vi positivt särbehandlar kvinnor – är av allt att döma också en biologisk faktor.

 15. @Ninni:
  Jag klantade mig lite, biologidelen och Lambourghini var inte menade att höra ihop, utan var två separata punkter. Så jag får väl försöka bena ut och klargöra vad jag menade. Och eftersom du nu tolkade som att de två sakerna hörde samman så får jag väl fortsätta på det spåret.
  1. Biologi, vad jag menar är att man är gynnad av sina biologiska förutsättningar i vissa avseenden. Män är generellt starkare pga biologiska orsaker, så det ”rådande systemet”, dvs. biologin, gynnar dem i situationer där styrka är en tillgång.
  Det kan man då jämföra med det ”roddande systemet”, dvs. bilologin, där en Lambourghini pga sin konstruktion är gynnad jämfört med en VolksWagen när det handlar om höga hastigheter.
  2. Motorvägen däremot, det ”rådande samhällssystemet”, gynnar varken Lambourghini eller eller VolksWagen, den finns där i lika hög grad för både Lambourghini och VolksWagen, och bäggedera kan maxa ut och köra för fulla muggar. Lambourghinin kan köra fortare, men det är inte för att motorvägen ger den några egenskaper eller fördelar som VolksWagen saknar, den kan köra fortfare för den har en starkare motor och bättre konstruktion för fortkörning.
  Men sen är det ju upp till den enskilda föraren hur den kör. Oavsett det, så har den som har en Lambourghini, tack vare bilologin, bättre förutsättningar att ta sig från Stockholm till Malmö i en situation där det är en kamp mot klockan.

 16. @Bashflak:

  @Ninni:

  @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  När man pratar om gynnad måste man tänka på i vilket avseende man menar.

  Ur mitt perspektiv gynnar samhällssystemet kvinnor, världen över och genom historien.

  För att jag värderar mentalt välmående högre än ”makt” (status, pengar osv). Och när man mäter välmående så hamnar kvinnorna högre. Det gäller globalt och det gäller även i större delen av tredje världen.

  Ninni har rätt, det har med skyddsvärdet att göra, vilket till stor del är biologiskt (ett samhälle med få kvinnor riskerar att gå under, medan det räcker med en enda man (och flera kvinnor) för att återbefolka en population). Ja, detta system leder till att männen hamnar i ”topp” på vissa områden, men även att de gör en jäkla massa skitgöra för att avlasta/skydda kvinnorna.

  Och det är det som är problemet med hela feminismen. Inte bara att man väljer ut områden där kvinnor tydligt har det ”sämre” och blundar för andra områden, utan även att man värderar traditionellt manliga värderingar (makt/status/pengar) som högre och bättre. Som ett resultat av detta vill de att (alla) kvinnor ska få större tillgång till allt det där som (vissa) män ”har”, vilket såklart leder till minskad lycka för kvinnor. Man skulle kunna tro att utjämningen då leder till ökad lycka för män, men det gör den inte för män förväntas inte gå över till en kvinnoroll i samma utsträckning. Kvinnor ska jobba lika mycket som män, utan att män går ner i arbetstid

  Vi får en förskjutning från ett samhälle där en person försörjer ett hushåll, till ett samhälle där två personer ska försörja ett hushåll. Eftersom man fortfarande måste tvätta, diska, städa, ta hand om barnen osv så gör detta att den totala arbetsbördan för ett hushåll ökar, därmed ökar stress osv, och lycka minskar. Det blir också lite av en snöbollseffekt eftersom nu har man mindre tid till att umgås och vårda relationen, inklusive relationen till barnen. Tvätta, diska, städa osv måste nu ske på helgar och kvällar när man tidigare kunde spendera tid hela familjen tillsammans.

  Barnen i sin tur mår såklart sämre av detta, och en negativ spiral är igångsatt.

  Notera också att ett hushåll i praktiken inte får en dubbel inkomst jämfört med förut, eftersom marknadskrafterna gör att priserna justeras upp efterhand som efterfrågan ökar.

 17. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Bilmärke = biologi, vägnätet = samhällssystemet, Malmö = toppen
  Det är en bra liknelse så jag kör vidare på den.

  Män är generellt starkare pga biologiska orsaker, så det ”rådande systemet”, dvs. biologin, gynnar dem i situationer där styrka är en tillgång.

  Absolut. Brandman är ett manligt yrke av biologiska orsaker och så ska vara. Det är få individer – även bland män – som är en Bugatti Veyron vilket det yrket kräver. Rosa Bugatti Veyron är försvinnande ovanligt.

  Samma med Nobelpristagare, det är få rosa Bugatti Veyron.

  Men nu pratar vi om ”nå toppen”, och där är det en mix av helt olika egenskaper som behövs. Där varje enskild egenskap inte måste vara den absolut högsta nivån så som för nobelpristagarens intellekt, vilket gör att biologiskt finns det en lite högre andel rosa Lambourghini jämför med rosa Bugatti Veyron.

  När du har en Lambourghini, så innebär den rosa färgen några saker som ger lite extra hästkrafter. Bland annat får man lättare hjälp och stöd som kvinna.
  Därför kör rosa Lambourghini från Stockholm till Malmö på kortare tid än blå Lambourghini gör.

  Det är, kan man säga, en biologisk kvotering och jag tycker det är okej.

  Rosa Lambourghini väljer oftare att tacka nej till resan från Stockholm till Malmö. Varför? Vårt högre människovärde till följd av livmoderbärare gör att vi inte är vår karriär, vi får inte hela vårt värde som människor av vad vi presterar. Malmö är inte heller en fördel för oss i parbildningen. Därför väljer fler rosa Lambourghini att glida runt lyckligare i vackra österlen, det MK pratar om här ovan. Därför finns det fler blå Lambourghini i Malmö.

  Problemet är att vägarna idag byggs om så att vi har specialfilar där bara rosa bilar får köra. Det är inte okej. Dels för att man pressar kvinnor att välja resan Stockholm till Malmö, när de kanske föredrar Österlen. Framförallt för att man diskriminerar blå Lambourghini när man gör så.

 18. @MK:

  För att jag värderar mentalt välmående högre än ”makt” (status, pengar osv). Och när man mäter välmående så hamnar kvinnorna högre. Det gäller globalt och det gäller även i större delen av tredje världen.

  Helt ense. Status och pengar är en totalt värdelös faktor att mäta, inte minst därför att: Om jag gifter mig med Zlatan så får jag en del av hans status som ”Zlatans fru” och den bekvämlighet hans pengar kan ge lever jag också med.

 19. @Ninni:
  Nu blandar du ihop, färgen på Lambourghinis har ingen betydelse för Lambourghinins egenskaper. (Och för övrigt är i stort sett alla Lambourghinis är blå.)
  Grejen är att Lambourghinis tar sig fram fortare för att de är Lambourghinis. Huvuddelen av befolkningen är Volvos, sen har vi en hög rostiga Oplar som med nöd och näppe undgår körförbud, de är precis som Lambourghinis blå.
  Blå Lambourghinis och rosa Lambourghinis har i sin egenskap av bilar samma möjligheter och förutsättningar. Men som du sa (och jag tänkte själv utveckla metaforen åt det hållet), man trixar med motorvägen i sverige. Rosa bilar får körbanor med asfaltbeläggning, medan blå bilar får rullgrus. Därför gynnas i hög grad Volvo (som är övervägande rosa) av motorvägen, medan Lambourghini och Rostoplar (som är övervägande blå, där färgen sysns genom rosten) missgynnas. (Världens sämsta motorväg.) Men min poäng med motorvägen var att en riktigt konstruerad motorväg gynnar inte vissa bilar framför andra, utan det är bilarnas egna egenskaper som avgör hur snabbt de tar sig fram.
  Dessutom, plocka fram en karta, Malmö är i botten.

 20. @MK:

  När man pratar om gynnad måste man tänka på i vilket avseende man menar.

  precis det jag menade med att det beror på vad för system man talar om.
  Om vi skall gå tillbaka till @Bashflaks ursprungliga kommentar så sa han:

  Om man med patriarkat menar ”ett system som gynnar vissa män”, så får man nog hålla med om att det faktiskt föreligger ett sån ett system. Men samtidigt är det mer eller mindre en naturlag.

  Det stämmer ju ganska bra in på biologin, den är ett system som gynnar vissa män, och det är ett system som faktiskt finns, och det är mer eller mindre en naturlag. Fast knappast någon av som skulle få för sig att kalla det för patriarkatet. Men om vi nu gör det ändå bara för diskussionen skull, så skulle det ju innebära att ”patriarkatet” mer eller mindre vore en naturlag sprungen ur vår biologi, och i så fall är ju feministerna ute i ogjort väder, för de kan då lika lite upphäva patriarkatet som de kan trotsa tyngdkraften.