Om åldersbedömningar av asylsökande
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke söker
jämnårig mogen kvinna på 15 vårar

Inte helt oväntat väckte Uppdrag gransknings avsnitt om åldersbestämning av asylsökande en viss uppmärksamhet. Men som vanligt tycker jag att man missar den springande punkten i problematiken. Jag reagerade på två saker i programmet: 1) Myndigheters (specifikt Migrationsverket vs. kommuner) bollande av ansvarsfrågan och 2) Diskussionen om att att åldersbestämning skulle vara rättsosäkert.

De två sakerna verkar ju inte direkt vara relaterade till varandra, men faktum är att lösningen kokar ner till appliceringen av samma grundprincip. Det råkar lämpa sig bäst att ta de två frågorna i omvänd ordning, så låt oss börja med rättssäkerheten. Det illustreras ganska bra av professor Anders Hjern i programmet. Även om han aldrig tar själva ordet ”rättsosäker” i sin mun så menar han att åldersbestämning med tand- och handledsröntgen är rättsosäkert när det handlar om asylsökande, men går alldeles utmärkt att använda för att åldersbestämma personer som åtalas för brott. När Uppdrag granskning ställer honom mot väggen låter det bland annat så här:

Anders Hjern yrar

UG: Jag förstår inte, varför är tandröntgen okej här?
AH: – Därför att man inte har rätt att ställa samma krav med precision i den situationen som när man ber om asyl. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Att begå brott är att ställa sig utanför samhällets lagar och normer. Och då måste man använda andra principer, menar jag.
– – –
UG: Vi berättar för Anders Hjern om fallet i Alvesta där två personer, Fares och Hamid, våldtog 12-årige Aden. Fares och Hamid hade uppgett för Migrationsverket att de var 15 år. Men den tandröntgen som åklagaren begärde visade att de sannolikt var minst 19,2 år gamla.
AH: – Jag tycker att att man har rätt att ställa andra krav på åldersbedömningar som görs hos personer som har begått brott.
UG: Så du menar att om man har begått ett brott så är det okej med tandröntgen?
AH: – Ja, då måste man använda de metoder som finns.
UG: Men varför är det okej där?
AH: – Därför att då är situationen en annan. Man har begått ett brott.
UG: Även handledsröntgen som du också har förkastat?
AH: – Ja, alltså i det läget så blir situationen en annan och då får man använda de metoder som stor till buds.
– – –
UG: Hade gärningsmännen i Alvesta-fallet bedömts som barn hade de fått sluten ungdomsvård i stället för fängelse.
Hur ser du på det?
AH: – Ja, hur ser jag på det? Jag är inte en rättsmedicinare utan jag är en flyktingengagerad barnläkare.

Först måste jag säga att hans sätt att två sina händer och frisäga sig allt ansvar är patetiskt. Han har inga problem med att sitta och uttala sig om att det är okej att använda metoderna i rättsfall men avsvär sig helt från sin roll i fallet som tas upp. Helt oavsett hans faktiska åsikter så finner jag hans ”har inget med mig att göra”-attityd osmaklig.

Det åsido, det finns ett gravt fel i hans resonemang. Han menar alltså att metoderna för åldersbestämning inte skall användas i asylfall på grund av att de är (rätts)osäkra, men att det går alldeles utmärkt att använda dem när man skall döma människor i domstol.

I princip anser jag att det inte finns någon anledning att åldersbedöma personer som begår grova brott. Är de kapabla att begå grova brott skall de dömas för det på samma kriterier oavsett ålder. Jag bryr mig inte om ifall en våldtäktsman, mördare eller rånare är 15, 25 eller 75 år gammal. Han (eller hon för den delen) var gammal nog för att begå brottet, så han/hon är gammal nog att ta konsekvenserna. Men bortsett från det, så är det ju helt absurt att något som anses vara alltför osäkert att använda i andra fall skulle vara okej att använda i rättsliga fall. Om något är är okej att använda som bevisning i rättsfall så måste det rimligen vara okej att använda i andra fall. Anders Hjern har vänt det hela fullständigt upp och ned.

Fel nummer två som han gör är att han talar om att söka asyl är en rättighet och jämför det med ett brott där man ställer sig utanför samhället. Ja, söka asyl är en rättighet man har, men det innebär inte per automatik att man har rätt att asyl.

Vill man göra en parallell jämförelse kan man ta att man har rätt att ställa sig i kön till discot eller krogen, oavsett om man möter deras kriterier för att få komma in, oavsett om det handlar om ålder eller slipstvång eller något annat. Man har dock ingen garanti för att man verkligen släpps in, och om det då till exempel rör sig om ett ålderskrav så har dörrvakten ingen skyldighet att godta ens försäkran om att man har åldern inne, man råkade bara glömma legget hemma.

Den underliggande och gemensamma principen som gäller både ifråga om rättsfall eller bli insläppt på krogen eller få asyl är att det är den som påstår något som har skyldigheten att bevisa sitt påstående.

En liten utläggning om bevisbörda

När du åtalas påstår någon att du har gjort dig skyldig till ett brott. Det är alltså åklagarens sak att bevisa att påståendet är sant. Du har ingen skyldighet att motbevisa påståendet. Klarar inte åklagaren att genomföra en tillfredsställande bevisning så skall du gå fri.

När du ställer dig i kön för att komma in på krogen som har en åldersgräns så påstår du (även om du inte uttryckligen säger det) att du är så gammal som behövs för att bli insläppt. Det är också du som har skyldigheten att bevisa för dörrvakten att det verkligen är så. Dörrvakten har ingen skyldighet att motbevisa dig på den punkten. Det räcker med att han säger ”jag tror dig inte” för att han skall kunna neka dig inträde.

Samma sak gäller asylsökande. Det är den asylsökande som påstår att han har skäl till asyl, det är den asylsökande som påstår att han har en viss ålder. Det är den asylsökande som har bevisbördan. Vi har ingen skyldighet att bara godta deras påstående och har, rent moraliskt om än juridiken kanske säger något annat, all rätt att neka dem deras ansökan.

Vi har därmed inte heller någon skyldighet att använda särskilt förfinade metoder i vår åldersbestämning av dem som söker asyl. Det är inte vi som har bevisbördan, vi har de facto ingen skyldighet att åldersbestämma dem alls. Vi skulle lika gärna säga ”Get lost, bud!” Gillar de inte tand- och handledsröntgen står det dem fritt att producera bevis för att de verkligen har den låga ålder de påstår att de har.

Detta löser också det första problemet jag tog upp med Migrationsverket kontra kommunerna. I och med att Migrationsverket placerar en person i en kommun för placering på ett HVB-hem grundat på att de bedömt personen som underårig så påstår Migrationsverket de facto också att personen är underårig. Det är alltså Migrationsverket som i det fallet har bevisbördan. Migrationsverkets trams med ”Det är inte uppenbart att de är över 18 år” som rättfärdigande för att placera ut asylsökande i kommuner är bara ett erkännande på att man brister både i mognad och ansvarstagande. Det vore helt rätt av en kommun att säga ”Vi tar inte emot den här snubben, hans gråa skägg gör att vi inte tror på honom när han säger att han är 12. Om ni vill att vi skall ta emot honom får ni allt vara så goda att lägga fram bevis för att han verkligen är 12. Tack.”

Svårare än så är det inte. Eller det borde i alla fall inte vara svårare än så.

Barnen: Vår framtid!!!

Barnen: Vår framtid!!!

©2016 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Om åldersbedömningar av asylsökande — 23 kommentarer

 1. Barnläkarföreningens beteende är skrämmande. Man kan givetvis inte ha två olika åsikter om vetenskap beroende på i vilket syfte den används. Då dödas all professionell trovärdighet. Att företrädare som var med i uppdrag granskning inte fattade detta är mycket anmärkningsvärt. De tycks bokstavligt talat ha tappat både förstånd och yrkesförmåga så fort det var invandring/asylmottagning som diskuterades.

 2. Sedan en annan sak i brottmål är beviskraven mycket högre än i civil och offentligrätt. Det är därför det ex förekommer att föräldrar som misstänks för övergrepp på sina barn blir frikända när det gäller brottsmisstankarna men ändå får finna sig i att få sina barn omhändertagna i ett lvu mål eftersom att beviskraven i den processen är lägre. Det borde alltså vara tvärs om inte lika hårda beviskrav när det gäller om någon är över 18 i asylprocessen som det måste vara i brottmål eftersom att man går helt fri från straff om man är under 15 och får lindrigare straff om man är under 18 och i vissa fall 21.

 3. Jag reagerade starkast över den där Hjerndöda barnläkarens resonemang om att olika nivåer på rättssäkerhet ska råda beroende på om man söker asyl eller försvarar sig mot anklagelse om våldtäkt; att en persons rätt till rättssäkerhet kan sättas åt sidan om personen begått brott.

 4. @Erik: Nä, den Hjernbefriade processorn … f’låt, professorn var ju uppenbart ideologiskt driven.

 5. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): @Erik:

  ”Nä, den Hjernbefriade processorn … f’låt, professorn var ju uppenbart ideologiskt driven.”

  Jo, men så där har det varit mycket länge. Barnläkarföreningen, Rädda barnen, Röda korset, etc, etc har agerat som aktivister.

  Nu har väl alla glömt bort det, men innan de ”ensamkommande” hade vi ett på många sätt likartat fenomen, nämligen de sk. ”apatiska flyktingbarnen”. Det var en väldigt likartad cirkus kring detta i många år.

  Det som har hänt på senare tid är inte att folk som Hjern har poppat upp, utan att det nu, för första gången, blir en meningsfull reaktion. Hjern och hans gelikar har härjat i många, många år.

  Skadan är nästan ofattbart stor.

 6. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Jo, det var en vettig kommentar.

  Man kan tillägga att detta endast har varit en komponent i hur man har sågat motståndarna. En annan har varit att allt utanför svensk MSM var varit ”högerextremt” när de har skrivit något som inte passar. Detta gäller även t.ex NYT och liknande jättepublikationer.

  En ”debatt” om ensamkommande de senaste 10 åren har lätt kunnat se ut ungefär enligt följande:

  SD person: Sverige tar emot hälften av alla ”ensamkommande”. Allt tyder på att en stor del ljuger om sin ålder och kommer just till Sverige pga. avsaknaden av ålderstest.

  PK person: Ålderstester är inte pålitliga. Se artikel i DN, som refererar till ”barnläkaren”

  SD person: Här är en artikel från en stor tidning i UK, som beskriver ålderstester där och att dessa anses pålitliga.

  PK person: Den där tidningen är högerextrem.

 7. Hej.

  Nu kanske jag läst slarvigt, men att söka asyl på falska premisser är väl ett brott? Därmed kan ålderskontroll inte ses som fel ens med en professors logik.

  Att framför bil onykter är olagligt. Därmed skall man tvingas blåsa i ballong för att bevisa sin oskuld. Vid tvivel eller uppenbar onykterhet tas blodprov. Med professorns logik skall man vänta med nykterhetskontroll tills bilen ser ut som ett blodigt dragspel av plåt, antar jag?

  Men så är jag inte jurist, så jag kan inte sådan här… Smile

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 8. @Rikard:
  Jag har inte heller koll på juridiken. Men jag antar att det i strikt juridisk mening inte är ett brott att ljuga om sin ålder, eftersom det godtas att de gör det. Men det borde ju onekligen vara det.

 9. Har någon blivit fälld för att ljuga om sin ålder för att komma in på krogen eller försökt köpa ut på bolaget,det enda jag sett är att t.ex systembolaget klandras när försäljning till minderåriga skett.

 10. @michael:
  Nä, men rent principiellt så ser jag inte någon anledning till att man inte skulle kunna fälla någon för att ljuga om sin ålder i sådana sammanhang. Det är bara för småttigt för att göra en affär av det. Ungefär som att snatta en 5-öreskola eller köra 3 km för fort.

 11. @michael:
  … dessutom blir det ju per default ogörligt om någon som inte är straff-myndig ljuget om att inneha en straffmyndig ålder.

  Straffbarhetsåldern är i Sverige 15 år, men innebär inte att alla som nått den åldern döms lika. Den som är mellan 15 och 18 år kan inte ådömas till fängelse om det inte finns synnerliga skäl för det (och även då skall i första hand sluten ungdomsvård väljas), och den som är mellan 18 och 21 år skall endast dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. Straffbar – Wikipedia

  Det blir ganska svårt att döma yngre personer för ganska triviala brott som att de ljugit om sin ålder för att komma in på krogen eller handla på systemet (bolaget) när systemet (juridiken) är utformat så att man ger yngre personer strafflindring.

 12. Hej.

  @Dolf:

  Jag menar inte direkt ljuga om sin ålder. Jag menar söka asyl på falska premisser. Felaktigt uppgiven ålder (avsiktligen) kan då vara en del i detta. Att kunna och få söka asyl är ju en rättighet som egentligen är ganska strikt definierad och avgränsad. Att då göra detta falskeligen är ju att stjäla den möjligheten från en med giltiga skäl. Det är utifrån den sortens tanke jag brukar argumentera för rigid och strikt kontroll, inklusive interneringsläger under processen, just för att människor med verkligt hjälpbehov inte skall trängas undan av ekonomiska flyktingar och kriminella.

  Jämförelsen med nykterhetskontroll känns relevant, då denna får ske utan indikation på berusning annat än vad polisen på platsen anser. (Kan ha fel här, då jag inte har kollat detaljerna, men så verkar det vara.)

  En annan parallell som inte synts i allmän medial debatt är den som kan dras till så kallad samvetsbefrielse: barnläkare m fl har de facto vägrat utföra arbetsuppgifter med hänvisning till moraliska värderingar. Barnläkaren Hjern anser ju att asylrätten (som enligt honom verkar vara rätten att få asyl, inte att söka) står över krav om att ålderskontroll skall utföras.

  Här finns definitivt en angreppslinje för att ställa invandringsfetischister retoriskt schack matt, då dessa brukar vara starka motståndare till att människor skall slippa arbetsmoment med hänvisning till religiös övertygelse (i alla fall om det rör sig om kristna svenskar…).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 13. Det som missas i den här debatten hela tiden är att ålder inte är en faktor när det gäller beslut om asyl. Det finns ingen anledning att bevisa åldern i asylärenden eftersom det är samma krav på asyl oavsett ålder.
  Åldern har däremot betydelse för vilken hjälp man får från samhället när man är här, särskilt förordnad vårdnadshavare, boende m.m. Det har också betydelse för den frihet man har, eftersom omyndiga inte får fatta beslut själva.

 14. @Rikard:
  Jag vet inte. Jag antar att det rent juridiskt skulle gå att göra ett case av att någon lämnar falska uppgifter ifråga om sin ålder vid en asylansökan. Finns ju faktiskt något som heter ”falskt intygande”. Precis som det är straffbart att lämna falska uppgifter i en rättegång (mened), men vi vet ju att det enligt faktisk rättspraxis t.ex. är fullt tillåtet att falskeligen anklaga någon för våldtäkt.

  Jag vet inte riktigt hur du tänker i jämförelsen med nyktherhetskontroller. Sådana kontroller är väl tänkta att vara någon form av stickprov. De är varken att betrakta som bestraffningar eller anklagelser. Myndigheter har ju en ohygglig massa kontrollfunktioner man kan råka ut, man bör ju t.ex. inte ha ett lager med råttor i kylskåpet om man driver pizzeria. Man vet aldrig när det kommer en hälsoinspektion. Likaså måste ju bilägare regelbundet besiktiga sina bilar. Det är ju mig veterligt inte brottsligt att bli flunkad i besiktningen såvida man inte avsiktligt har gjort något med bilen som är olagligt eller försöker manipulera resultatet (som ett visst företag har hamnat i kväveoxidrikt blåsväder på grund av).

  barnläkare m fl har de facto vägrat utföra arbetsuppgifter med hänvisning till moraliska värderingar

  Några exempel på det? Förutom att vägra åldersbestämma alltså. Att de inte utför åldersbestämningar kan jag faktiskt köpa med hänvisning till vad den pensionerade rättsläkaren säger i UG om att en läkare alltid skall agera i patientens intresse och att det skulle uppstå en etisk konflikt där. Åldersbestämningar skall därför utföras av rättsläkare som inte är bundna av sådan hänsyn. (Rent allmänt är det ett intressant område, finns det områden där läkare kan vägra utföra uppgifter som faktiskt ingår i yrkesbeskrivningen utan att det får konsekvenser. Det funkar ju inte för barnmorskor som inte vill utföra aborter, trots att det i det fallet är ett utmärkt argument att fostret är att betrakta som barnmorskans patient.)

 15. @MJx:
  Menar du att det missas rent generellt i debatten, eller att vi skulle missa det här?
  Det har ju betydelse för hur ärenda behandlas, så det är relevant.

 16. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Både ock.

  Det har inget med asylprövningen att göra. Det påstås och påskinas hela tiden att invandrare ljuger om sin ålder FÖR att få asyl, men ålder är inget asylskäl. Åldern behöver inte avgöras öht i asylprocessen.
  Därför finns det inget skäl att införa åldersbestämningar i den processen.

  Däremot är det ju intressant i brottmål och för sociala myndigheter att känna till åldern. Det vanliga sättet att bevisa sin ålder är ju att visa vad som är registrerat i folkbokföringen. Om myndigheten inte tror på det så är det ju myndigheten som ska bevisa att det inte stämmer. I brottmål är det ju dessutom alltid myndigheten som ska bevisa.

 17. @MJx:
  Eftersom Migrationsverket placerar ut asylsökande som minderåriga i kommuner så bör åldersprövningen därmed också hamna på Migrationsverkets bord. Inte för att det har med asyl i sig att göra, utan därför att Migrationsverket de facto hanterar de asylsökande olika beroende på ålder vilket får konsekvenser i senare led.
  Det är en väldig konstig ordning när Migrationsverket tvingar på kommuner ”barn” som kommunerna inte har rätt att avvisa, samtidigt som man ger B ansvaret för att säkerställa att det verkligen är barn. Det är lite väl sent påtänkt då.

 18. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): Hej.

  Det ligger i Sveriges intresse att identifiera den som passerar över gränsen. I det ingår kontrollera för ålder, om personen saknar handlingar. Det hade kunnat göras samtidigt som en allmän hälsokontroll, vilket definitivt vore i den sökandes intresse.

  Jag jämför med nykterhetskontroll därför att jag finner det fascinerande vad som anses rätt respektive fel att kontrollera för även utan misstanke om brott.

  För övrigt tycker jag att MJx:s påpekanden/påståenden var synnerligen relevanta – jag har förutsatt i mitt tänkande att vi prioriterat barn och sänkt beviskraven av särskild hänsyn till barn. Utifrån den tanken hoppas jag min harmsenhet över det myckna missbruket av att falskeligen kalla sig barn blir begriplig.

  Det jag inte köper är argumentet att det är myndigheten som skall bevisa min ålder om jag antas ljuga om den. Jämför med övriga åldersbegränsade rättigheter. Där är det jag som skall bevisa min ålder och identitet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare