NyTeknik skapar infekterad debatt med publicering av falska argument för Genus i Teknikundervisning
avatar

Var skall man börja någonstans? Å ena sidan kommer jag att tillbakavisa argumenten i den NyTeknik-artikel där två KTH-studenter kräver genus i teknisk utbildning. Å andra sidan kommer jag som kritiker av nyvänstern att förkasta tanken att lösningen är att vi skall ha en motpart som precis på samma sätt som nyvänstern pekar ut och trakasserar enskilda personer. Då uppnår man ingenting förutom att skada enskilda personer, medan man samtidigt förstärker den världsbild där allt är en uppdelning mellan förtryckare och offer.

På enkel svenska: Kontakta INTE enskilda debattörer. De problem jag nämner löses inte av attacker på enskilda personer. Om någon skall kontaktas så maila de ansvariga institutionerna dvs tidningen NyTeknik (Susanna Baltscheffsky är Chefsredaktör där) och ansvariga personer på KTH. Kontakta institutioner ansvariga för den infekterade debatten, inte personer. Då blir det bara anklagelser om näthat vilket Toklandet har skrivit om här.

Med detta avklarat till mitt svar. KTH-studenterna Adelina Eriksson och Hanna Thenór Årström verkar ha dålig koll på sina egna självmotsägelser. Påståenden i artikel och rubrik ”Räcker inte att polera ytan för ökad jämställdhet” är om inte osanna så i alla fall klart missvisande då vad artikeln lutar åt inte är att öka könsbalansen, utan att minska den.

Andelen kvinnliga studenter var 62%, artikeln lutar mot en ökning
Andelen manliga studenter var 38%, artikeln lutar mot en minskning

Det föds 106 pojkar för varje 100 flickor i Sverige. Redan när man i något syfte utgår från 50-50 så har man diskriminerat de 6 pojkar som föddes utan motsvarande flickor. Det blir dock något jämnare könsfördelning senare i livet eftersom så många fler pojkar än flickor avlider.

Hur ser då argumenten ut i NyTeknik? De bägge studenterna börjar sin argumentation för ökad könsbalans genom att ignorera en tydlig brist på könsbalans. Trots att män uppenbarligen är en minoritet så beskrivs de inte någonstans i artikeln på det viset.

”I dagarna sökte drygt 400 000 personer till högskola och universitet i Sverige. Förra året var 62 procent av de sökande kvinnor, men könsfördelningen varierar stort beroende på utbildningens inriktning.”

Givetvis så varierar könsfördelningen med respektive köns generella intressen. Fler män än kvinnor tenderar att gilla en sak, fler kvinnor än män en annan. Om kvinnor och män hade exakt samma intressen vilket behov skulle då uppfyllas av könsbalans? Om kvinnor och män vore lika så vad vore problemet med 85% psykologer som är kvinnor eller 70% fysiker som är män?

”På landets civilingenjörsutbildningar däremot var endast 31 procent av de sökande kvinnor hösten 2015. En siffra som inte ökat med mer än 6 procent sedan 1997 (enl. Universitets- och Högskolerådet).”

Vadå endast 31 procent? Nyss så räknade de upp hur det var totalt 38 procent manliga sökande. Ingen användning av ordet ”endast” där. Var går gränsen för när ordet ”endast” skall användas? 33? 36? Eller kanske bara när det är saker man ogillar?

”Detta tyder på en stagnation i arbetet med att bryta upp könsnormer och locka fler kvinnor till tekniska universitet.”

#1 Nej, det tyder inte nödvändigtvis på en stagnation i arbetet. Det kan vara så men det kan lika gärna vara en indikation på att man har uppnått vad man kunde med de medel man har och antingen måste nöja sig med det eller använda andra medel för att komma vidare. Hanna-Adelina framställer det felaktigt som att det finns ett orsakssamband mellan graden av ansträngning och graden av resultat. Längre ner i inlägget finns motexempel***

#2 Nej, det tyder heller inte automatiskt på att man inte lyckas locka kvinnor till tekniska utbildningar. Det kan vara så, men det är kan lika gärna vara en indikation på att alla andra utbildningar misslyckas att locka män. Fast där är ju kruxet. Det är ingen utbildning som försöker att locka män. Samtliga utbildningar har som mål att ha fler kvinnor. Precis som samtliga riksdagspartier har som mål att ha fler kvinnliga väljare trots att alla förutom SD redan har fler kvinnor än män.

Skall vi prata om jämställdhet och könsbalans på riktigt? Reality check: Det finns ingen press på utbildningar med 75% kvinnor att ha fler män. Det skrivs inte artiklar i ledare, det krävs inte från regeringen, ingen anställs för att öka könsbalansen på högskolan (dvs andelen män). Det finns ingen press på grundskolan att ha jämnare könsbalans på betygen. Det finns ingen press på gymnasiet att ha jämnare könsbalans på betygen. Det finns ingen press på högskolan med 38% män att ha jämnare könsbalans. Den enda pressen som finns handlar om högskoleprovet där man vill gynna kvinnor vilket skulle leda till ännu sämre könsbalans på högskolan.

Ända sedan högskoleprovet infördes 1977 har män lyckats bättre, främst på de kvantitativa delarna. Men med de nya delproven, som ligger närmare skolans matematik, förväntades kvinnor gynnas, eftersom de har bättre betyg i ämnet.

Kom ihåg hur Hanna-Adelina tidigare när andelen kvinnor inte ökade tog för givet att det tydde på stagnation i arbetet*** Här har vi ett exempel på motsatsen. Man ansträngde sig mer med det tydliga syftet att gynna kvinnor.

Men så blev det inte. Istället ökade skillnaden från 6,1 till 9,4 poäng i snitt. Vad det beror på vet inte Högskoleverket.

3) Konsekvensanalys: Hanna-Adelina tycker inte det är ett problem att högskolan med 38% män misslyckas att locka män men de tycker att det är ett problem att deras egen lilla del av högskolan med 31% kvinnor misslyckas att locka kvinnor. En enkel analys visar att vad Hanna-Adelina förespråkar är att högskolan som har 38% män behöver ännu färre män så även teknikämnen kan se ut som övriga högskolan redan ser ut. Så om vi har 62% kvinnor blir det alltså enligt dem mer jämställt med ännu fler kvinnor?

Vad menar de då att jämställdhet betyder?

”Vi vill rikta fokus mot ingenjörsutbildningarna i Sverige och öppna för en bredare debatt kring jämställdhetsfrågan.”

Nej, det är inte en bredare debatt i jämställdhetsfrågan. Det är bara den lilla del där Hanna-Adelina har egenintresse. Den bredare debattens tema blir att vi har 38% män på högskolan. En större andel av den minoriteten män (få se om de klarar av att använda det ordet) finns på just de utbildningar där Hanna-Adelina vill se fler kvinnor. Det finns färre män på högskolan – och de vill se ännu färre män på högskolan.

Hur har det någonting med jämställdhet att göra?

”Maskulina attribut är associerade till funktion och värderas ofta högre än de feminina attributen som är kopplade till design och formgivning. Därmed tenderar synen på vad som är high-tech att ha maskulina övertoner och förknippas oftast med traditionella manliga sysslor och prylar.”

Trams! Detta är ett typiskt exempel på hur man i dessa frågor tycks kunna använda argument som hittats på ur tomma intet. Jag behöver bara ett namn som svar: Steve Jobs. Han var en av de högst värderade personerna i världen och han sysslade med design och formgivning. Det var Steve Wozniak som sysslade med funktion och byggde den dator som ledde till grundandet av Apple ett av de rikaste företagen i världen.

”Vi upptäckte även att ingen av lärarna som vi var i kontakt med ansåg att uppgifterna var neutrala från ett genusperspektiv – ändå var det inget som de verkade jobba aktivt med att förändra eller uppmärksamma i utbildningen.”

Det är en helt korrekt värdering att funktion går före design. Utan en Woz som bygger datorn så finns det nämligen ingen dator för Jobs att designa. Utan det första så finns inte ens förutsättningarna för det andra. Det är dock rent nonsens att påstå att Steve Jobs sysslade med feminina attribut medan Woz sysslade med maskulina. Om vi vill förespråka genusteori så kan vi lika gärna påstå motsatsen och bara vi beskriver det som att kvinnor drar tyngsta lasset så får vi en lika fungerande teori.

Det är nämligen så att det feminina attributet är att betrakta som grovgöra medan det maskulina attributet handlar om att ge produkten en lite annan form och presentera det hela som en egen ide som man kan ta äran för. Feministisk teori beskriver detta som manlig Härskarteknik: Osynliggörande.

Svårare är det inte att förvandla funktion till det feminina attributet medan design blir det maskulina attributet. Om det här med att separera funktion och design i maskulint och feminint inte vore idioti så vore det en barnlek att fortsätta. En feminint designad bil skulle handla om att göra det lättare att ställa in varor i bilen, fickparkera osv. En maskulint designad bil skulle vara en skrytig Ferarri där kopplingen till maskulinitet skulle framgå ännu tydligare av epitetet ”k*kförlängare”. Skall jag ta mer exempel på hur kvinnor vill ha funktion? Vad sägs om ”Årets kvinnobil 2013”?

”Här är kriterierna för den kvinnliga internationella motorjournalistjuryn (som saknar svensk representation):
Säker, prisvärd, estetiskt tilltalande, lastutrymmen, barnvänlighet, lättkörd, färg, sexig, miljövänlig.”

Utifrån den genusteori jag beskrev ovan där funktion är feminin och design är maskulin. Kvinnliga kriterier på årets kvinnobil var: Funktion, Funktion, Design, Funktion, Funktion, Funktion, Design, ”Funktion”, Funktion. Med undantag för att kvinnor bryr sig om vilken färg bilen har och vill den skall vara estetiskt tilltalande så var det tydligt långt mer funktion än design som prioriteras även när årets kvinnobil skall väljas.

Precis som kunde förutsägas av mina påpekanden ovan. Det handlar inte om att maskulin funktion går före feminin design. Vad det handlar om när man pratar om teknik är att funktion går före design för både män och kvinnor. Steve Jobs designade inte funktionslösa prylar. Han lade till design på saker som hade en överlägsen funktion och kombinerade dem till iProducts. Vi avslutar därför med en video där han tycker till om design.

Någon som fortfarande tycker design skall separeras från funktion?

Kommentarer

NyTeknik skapar infekterad debatt med publicering av falska argument för Genus i Teknikundervisning — 13 kommentarer

 1. Hej.

  Jag tycker deras genusteoretiska och -retoriska kunskaper haltar: de skriver om manlig funktionalitetsnorm utan att inse att det är de själva som ’könar’ funktionalitet till manligt via sitt stereotypa sexistiska tänkande. Funktionalitet är mätbart – det går att jämföra hur väl en bit flinta, en pimpsten och en obsidianskärva skivar en gammal torr Barkis. Att då kalla funktionalitetstänkande för manligt är ju att implicera att kvinnligt tänkande är något annat än funktionsinriktat, även om estetiska dimensioner tillförs som en del av funktionaliteten.

  Om det estetiska är funktionen föreligger ju inget problem att fokusera sin utbildning och affärsverksamhet på att producera just detta. Det objektiva måttet på om du lyckas är huruvida du kan omsätta produkten. Om funktionen är annan än estetisk, men ändå kan estetiseras måste den som utprovar och formger göra en avvägning: när kommer estetiken i vägen för funktionen?
  Vad i detta är kvinnligt och manligt?

  Själv tror jag att det helt enkelt är så att marknaden inom humaniora och samhällsvetenskaperna blivit mättad för diverse genustrams och feminism (den moderna sorten – inte likhet inför lagen-varianten), och att kvinnorna helt enkelt söker bryta upp en ny marknad. Mönstret känns igen från sjuttiotalet, då det fanns krav på klassperspektiv i alla utbildningar, och ävenså krav på radikalfeministisk vinkling, något som dumt nog löstes genom att inrätta institutioner för kvinnoforskning. Resultatet blev att istället för att vara tvungna att konkurrera med andra idé-mönster och försöka hävda sin validitet via vetenskapliga metoder, fick man ett fredat rum att växa i – tänk tanken att varenda ideologisk, filosofisk eller litteraturvetenskaplig metod, idé och princip skulle ha en egen institution för att slippa att utmanas eller vara logiskt sammanhängande.

  Nu får vi alla skörda vad man då sådde, för att man inte tog konflikten på allvar. Paralleller med andra filosofiska, ideologiska eller religiösa idéklusters agerande och institutioners hanterande av dessa känns naturliga.

  Själv skulle jag önska att så kallade feminister och genustroende agerade enligt principen ”Framgång förlåter allt”: om nu era idéer är överlägsna så starta skolor, företag och andra verksamheter utan bidrag i form av skattemedel, utan fredade rum och visa er överlägsenhet i öppen och ärlig kamp och tävlan. På så vis kan vi alla se vad i teoribygget som är sunt och vad som är vidskepelse, dogmatism och Lysenkoism.

  Med tanke på vad som hänt inom de fält jag vanligtvis befinner mig inom fasar jag för resultatet av att politiska idéer skall styra forskning och utveckling även inom naturvetenskap.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 2. @Rikard:

  starta skolor, företag och andra verksamheter

  Ja, visst är det märkligt att de fortfarande aldrig (vad jag vet) har försökt gå den vägen?
  Dags för en kvinna i [parti/framgångsrikt företag], Dr Who borde bli kvinna nästa gång, kvinnligt Bond, kvoterade professurer, kvoterad talartid.
  Finns det något exempel på motsatsen?

 3. @Rikard: För det första: trevligt att stöta på någon som vet att det heter Barkis – min östgötska fru envisas med att säga Bergis, vilket ger upphov till en del diskussioner vid frukostbordet.

  För det andra: jag vete sjutton om det vore klokt att utsätta vetenskapen för massmarknadens krafter. Risken är stor att astronomerna får lägga ned, samtidigt som landets veckotidningsläsare glatt finansierar ett nytt astrologiskt institut. Mer vetenskaplig granskning vore däremot fint, och nedläggning av institutioner som inte publicerar sig i internationella tidskrifter.

 4. Läste inlägget igårkväll. De var många som inte höll med dem, några formuleringar var lite otrevliga men jag tyckte ingen var kränkande på något sätt.
  Rafem påpekar ofta att det finns massa litteratur som stöder deras påståenden, men varför refererar de aldrig till den? Inte direkt svårt att göra en referenslista m länkar.
  Lyssnade på en pod där Rebecka Weidmo Uvell intervjuade Lars-Erik Larsson (SAF, Timbro, Kinnevik etc) om just varför socialister bara klagar o inte startar företag själv. Lars-Erik trodde det var emot deras ideologi.
  Länk: http://directory.libsyn.com/index/landing?redirect=http%3A%2F%2Fdirectory.libsyn.com%2Fepisode%2Findex%2Fid%2F4341924 .

 5. @Hans Odeberg:

  trevligt att stöta på någon som vet att det heter Barkis

  Ja, det är så man sätter ”KALLopsen” och ”tjäxen” i halsen!

 6. @Hans Odeberg: Hej.

  Uj, jag skulle vart tydligare: jag menar att om feministisk, genusteoretisk design av produkter med annan funktion än estetisk är säljande så är det bara att ge sig ut på marknaden för artikelförfattarna. Inte att all akademisk eller forskande verksamhet skall överlämnas åt marknadskrafter – det är lika dumt som att styra den politiskt.

  Drivkraften att ta reda på vad, när, hur, varför och varför inte räcker mer än väl för forskare, eller som en elev uttryckte det: ”Kan vi inte testa om det smäller, och sedan testa tills det smäller?” ’Mythbusters’-överdos troligen.

  Angående Barkis: det är helt och hållet Galenskaparnas förtjänst, närmare bestämt ’Macken’ där i en episod en man vill betala bilreparationen medelst Barkis i stora mängder.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 7. @Rikard:
  Det är det första jag tänker på när jag hör ”barkis”!
  Det andra är ett inslag på TV med Sture Allén som diskuterade uttalsvarianter.

 8. De finns inga kvinnliga visionärer som Steve Jobs. Eftersom det handlar om att gå bortom ramarna. Inte följa färdiga mallar*. Bryta ny mark… och vips var kvinnorna borta.
  .
  (* följa färdiga mallar belönas däremot i skolan)

 9. Som Toklandet nyss rapporterat har kommentarer stängs av för artikel på Ny Teknik.
  Blev för pinsamt, gissar jag. De skyller på näthat som vanligt.

 10. @devotion:

  @devotion:
  Att säga att det inte finns några (d.v.s. inte en enda) kvinnliga visionärer är väl att ta i? Ingen är Steve Jobs naturligtvis (inte någon man heller) men nog finns de. Jag kan hålla med om att de är särskilt sällsynta just inom företagsvärlden. Man hittar dem oftare inom konst, litteratur och då och då även inom naturvetenskap: Marie Curie och Sonja Kovalevsky t.ex.

 11. @devotion:

  ”De finns inga kvinnliga visionärer som Steve Jobs. Eftersom det handlar om att gå bortom ramarna. Inte följa färdiga mallar*. Bryta ny mark… och vips var kvinnorna borta.”

  Jo det finns kvinnliga visionärer (kanske inte som Steve Jobs men det finns knappast manliga visionärer som Steve Jobs heller förutom Steve Jobs, som inte finns längre) könen överlappar varandra så givetvis finns det kvinnliga visionärer…

  Poängen är att de inte är lika många som de manliga.

  Det är det som är poängen med alla könsskillnader. Vi har fortfarande mänsklig autonomi och ”agency” så vi kan fortfarande välja fritt.

  Könsskillnaderna innebär dock konstant att inte lika många av endera kön gör samma val.

  Det är detta som är orsaken allt fler i babyboomer-generationen börjar snegla åt egenskaper som hör till diktatur. De växte upp ständigt itutade att när samhället var jämlikt så skulle det bli likadant och nu när det inte blir det och de själva har fått maktpositioner vill flera av dem se till möjligheten att använda de positionerna till att tvinga fram deras barnatro.

 12. Läst tidningen Ny-Teknink, under dryga 10-år fram till 2013 därefter var det dax att avfärda eländet, jag fick heltenkelt nog av omogna texter och tvingades, justdet, sätta en gräns och kan påpeka att nedgången av seriösa texter till förmån för omogen lek var en påtaglig följd av de kvinnor på rad eftervarandra under ett fåtal år och vilka fick ansvar för sjunkande, politiserad Ny-Teknik.

  Angående teknisk utbildning av män eller kvinnor, idenordningen, är det numera tämligen likgiltigt det påtal om design brukskonst som numera är historik för Sverige, jaja lite vitmålat sprattlande dock substanslöst och utan påbyggnadsmöjlighet.
  De tekniker, män, med fallenhet för konstruktion/design inom mekanik eller annat i den gränsen och drivande för Sverige, kommer så slutligen efter studier att verka på annan plats förutsätter givet att seriösa utbildning/nivån icke sjunker av den förutsägbara anledning, kvinnor likt Ny-Teknik.
  Ny Teknik aktuella text beskriver, aningslöst, endast att justnu pågår det jag menar eller som åvan resonemang speglingar i %.

  Oavsett, konstruktion är att se/rita bild vilket ej finns, devotion åvan gör mig icke ensam och tack fördet.