När Feminism analyserar Jämställdism – del 2 Kritiken mot jämställdismen
avatar

Det krävdes ett helt inlägg om pengar, manlighet, sexualitet och vithet (del 1) innan jag kunde komma in på det egentliga ämnet nämligen Schmenus analys av jämställdismen. För tydlighetens skull kommer här en summering av vad jag kommit fram till redan:

Pengar styr inte – värde styr. Värde avgörs av relationen mellan tillgång och efterfrågan. Efterfrågan avgörs av oss (allmänheten). Mäns arbete är i snitt mer sannolikt än kvinnors att ha högt värde. Vi kan inte veta om makthavare är/var bi- eller homosexuella så heterovärde kan inte mätas. ”Vithet” är i sig ingen fördel för att nå toppen för bland andra ”vita” är den interna konkurrensen den näst högsta i världen. Då går vi vidare…

”Även om vi i Sverige inte lever nämnvärt lika patriarkalt som många andra kulturer på jorden så är det många, många saker som underlättas avsevärt om du är man.”

Med samma logik är det många, många saker som underlättas avsevärt i Sverige och västvärlden om du är kvinna. Se mitt inlägg om Glen Pooles föredrag på TED. Sedan är det talande hur man i debatten numera ofta ser hänvisningar till andra kulturer på jorden – som om det vore ett argument för någonting i västvärlden. Det är vår kultur som den här diskussionen handlar om. Att kvinnor är förtryckta i en annan kultur är ingen ursäkt att vi skall väga upp det genom att förtrycka män här. Andra kulturers beteende hör till debatten om invandring och mångkultur.

”Är du utöver detta vit och hetero då har du i princip bästa tänkbara förutsättningar för att nå positioner som genererar pengar.”

Det där stämmer inte alls. Är du västeurope [redigerad se kommentar] så är du sannolik att bo där andra av samma sort bor och det finns ingen orsak du skulle generera mer pengar än de flesta andra västeuropeer – medianvärdet. Än mindre nå höga positioner i det samhället. Det här resonemanget liknar hur vissa feministiska kvinnor pratar om män. De önskar ibland de själva vore man enligt logiken att om de själva vore man skulle ingen av dem minsann vara en medelmåtta. De skulle allihop vara högstatus. Återkommande är hänvisningar typ:

Detta börjar långsamt, och jag betonar långsamt, luckras upp i Sverige. Men det är fortfarande en majoritet av män som sitter på höga poster och en majoritet av män som är sittande i regering och riksdag.

Den här argumentationen är inte bara uppenbar Apex Fallacy. Denna sorts retorik kan även lätt skapa mentala bilder av manlighet som är ännu mer felaktiga. Det är nämligen en majoritet av de sittande i regering och riksdag som är män – inte en majoritet av män som är sittande i regering och riksdag. Formuleringen verkar närmast skräddarsydd för att ge folk en missvisande bild av män.

Så, varför är detta ekonomiska intressant när vi ska prata om jämställdhet enligt jämställdism, egentligen?

Sannolikt av precis samma orsak som det ansetts intressant i andra områden: För att det är ett populärt budskap som säljer bra. Det här är ju inte stentavlor som ramlat ner från ett berg det här är saker människor skapat för egen vinning.

Jo. Jämställdism, som jag har uppfattat den, vill utgå från att vi ska titta på samtliga ojämställdheter, män som kvinnor. Att både män och kvinnor diskrimineras, fast i olika avseenden och inom olika saker. Detta ÄR sant. Det sätter inte jag mig emot alls.

Vad jämställdismen handlar om

Jämställdismen pratar om mansfrågor (problem som främst drabbar män) och kvinnofrågor (problem som främst drabbar kvinnor). Grundläggande i jämställdism är att jämställdhet inte är en tävling i elände. Ett mönster som man snabbt ser är dock hur makthavare ofta beter sig på ett sätt när kvinnor har ett problem och på ett helt annat sätt när män har ett likvärdigt eller rentav samma problem.

Men det som jag anser att jämställdismen missar, är att se på det större underliggande perspektivet. Exempelvis så är de inne på att män diskrimineras i föräldraskapet. Exempel på detta är bland annat kapitel 9 – Den matriarkala könsmaktsordningen på barnområdet, i Pär Ströms bok ”Mansförtryck och kvinnovälde”.

Pär Ströms bok ”Mansförtryck och kvinnovälde” är inte en jämställdistisk bok. Den är en manlig motsvarighet till feminismen från den tid då folk fortfarande förväxlade kategorierna feminism och kvinna. När Pär Ström startade upp Genusnytt påpekade han tydigt att bloggen ”Belyser den obelysta halvan av genusfrågan”. Det var först när det fanns en diskussion om mansfrågor som vi också kunde börja ta upp en egen diskussion om kvinnofrågor som i sin tur blev den nya Jämställdismen.

Pär Ström började alltså med mansfrågor (den obelysta halvan) vilket är ett mycket litet område jämfört med kvinnofrågor än idag (som sociologen Henry Lassanen sade: Finns inga pengar alls för forskning). Att kritisera just den lilla klicken för att inte också lägga mer resurser på kvinnor när majoriteten av alla som pratar om genus och jämställdhet – och har mångdubbelt mer resurser där flera miljoner läggs på genustrumpeter – inte gör annat. Det är minst sagt orealistiskt.

Jag bara frågar: Låter dessa titlar  neutrala och sk. jämställdistiska? Jag  har läst boken och jag kan säga att mycket i boken går i princip ut på att tala om att kvinnor har fler privilegier än män.

Här är ett typiskt exempel på varför jämställdism behövs. Problemet är alltså att Pär Ström skrev en bok där han sade kvinnor har fler privilegier än män. När flera kvinnor skrev likadana böcker och hävdade män har fler privilegier än kvinnor blev det dock ingen kritisk analys av innehållet. Då var det inget problem att någon påstods ha fler privilegier. Det var först när man själv pekades ut som priviligerad som utpekande av den sorten var bekymmersam.

Dock ändrar det intet att det fortfarande är män som är makthållarna. De områdena där kvinnor har ”fördelar” räknas inte på samma sätt som alla de alla områden där män har fördelar.

Men om nu män är makthållarna hur tusan skulle kvinnor kunna bestämma vad som räknas? Hela påståendet är en självmotsägelse där kvinnlig makt används specifikt för att få bestämma att kvinnlig makt inte skall räknas – vilket bevisar existensen av kvinnlig makt.

Om kvinnor vill kunna bestämma vad som räknas och inte räknas och vad som duger och inte duger då får kvinnor sluta hävda de saknar makt. Man kan inte vara maktlös när det passar och sedan den som bestämmer allting om vilken standard som skall råda och bara uppleveler sig förtryckt för att det finns ett mycket litet antal män som bestämmer ännu mer.

Familjepolitiken får bli ett eget inlägg (del 3)

Kommentarer

När Feminism analyserar Jämställdism – del 2 Kritiken mot jämställdismen — 23 kommentarer

 1. Kaukasier är verkligen inte västeuropeer, de är inte ens europeer. Kaukasier är normalt sett turkslaviska folk.

  Det är inte sant att regeringen består till en majoritet av män. Just nu sitter det 13 kvinnor och 11 män i regeringen. Tidigare vare det 12 av varje kön. Jag vet inte hur länge sedan det var att regeringen hade en majoritet män, men det är definitivt som minst sedan 90-talet.

 2. @MJ:

  ”Kaukasier är verkligen inte västeuropeer, de är inte ens europeer. Kaukasier är normalt sett turkslaviska folk.”

  Hade ett större parti text som förklarade den där delen som sedan inte kom med i inlägget. För att inte spåra ur debatten har jag helt enkelt plockat bort hänvisningarna.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_race

 3. Detta börjar långsamt, och jag betonar långsamt, luckras upp i Sverige. Men det är fortfarande en majoritet av män som sitter på höga poster och en majoritet av män som är sittande i regering och riksdag.

  Bara som ett litet inlägg kanske lite OT:
  Arbetsgivarverket har använt sig av flest faktorer för att förklara löneskillnader.

  http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/fakta-om-staten/loner-kostnader/loneskillnader/

  Man kan där se att skillnaden p.g.a. chefskap har minskat med hela 56 % på bara 8 år vilket borde tyda på att man INTE fyllt på nypensionerade med 50/50 kvinnor och män utan övervägande kvinnor. Med den här takten så är den skillnaden utradrad under år 2019. Huruvidare det här är talande för hela arbetsmarknaden vet jag inte.

 4. Det är det vanliga. Ständigt dessa osynliga strukturer som likt Gud låter förklara världen. Redan i första svaret till Bashflak blir hon ointressant. Det är enkelt att kritisera andra, lägga in små halmdockor och ”vara kritisk”, men det blir allvar först när man visar sin egen syn på saken.

  Vad det egentligen handlar om är att hon är ointresserad av andra förklaringar än de könsmaktsteoretiska. Och då blir det banalt och platt. De som tror på Gud kallar sin religion också djup. Vem håller med dem?

  Jag vet att det finns de som tycker att man ska diskutera och jämföra världsbilder. Det är bra. Det är bara det att ingen av dessa könsmaktsfeminister är intresserade att ifrågasätta sin världsbild av osynliga strukturer. Tror någon på allvar kan mötas i en samsyn, annat än ytligt?

 5. Hej vit hetero man här, nu har jag knäppt med fingrarna tre gånger och sagt abrakadabra zimzalabim hockuspockus fillijockus!!
  Men det är fortfarande lika lite pengar på mitt konto, kan någon medlem av det konspirerande och allsmäktiga patriarkatet tala om för mig hur jag ska göra.
  Tack!

 6. Caucasian på engelska är mer en benämning på vita, på svenska är det dock benämningen endast på det kaukasiska folket.

 7. @Peter

  Intressant! Jag är övertygad om att det sker än form av kvotering idag, alltså kvinnor favoriseras trots kanske mindre meriterad i egenskap av sitt kön. Det ligger ju i tiden och att kvinnor segregeras på arbetsmarknaden tror jag merparten av svenskarna tycker om jag får gissa.Sen ses en arbetsplats som segregerad pga kön om inte könen är lika fördelade av allmänheten, tror jag. Och företagen vill inte hamna på den könssegregations-shitlisten, skönt att man inte försöker göra karriär idag Wink

 8. @Erik:
  Det är inte direkt överförbart på svenska. Inte minst eftersom den rasindelningen aldrig vann någon framgång här. Kaukasier på svenska betyder någon som härstammar från Kaukasus.
  Men jag kan se en poäng i att försöka definiera ”vithet” enligt en vidare definition, och det amerikanska caucasian kanske är det närmaste vad PK menar med ”vit”. T.ex. brukar ju dessa räkna in slaver som vita. De normala svenska begreppen som Europé, slav och arab fungerar ju dåligt eftersom många slaver kommer betraktas som drabbade av vithet och många Européer kommer hamna utanför.

 9. Pingback: När Feminism analyserar Jämställdism – del 2 Kritiken mot jämställdismen - UmeNytt.se - Nyheter Sverige

 10. Den politiska makten idag ligger ju hos kvinnorna. De utgjorde 2010 50,75 % av väljarna. Enligt Regeringsformen 1 kap § 1, första stycket utgår all offentlig makt från folket. Vi lever således i ett politiskt matriarkat.

  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285869.aspx

  (Inte helt allvarlig om matriarkat men om de slänger sig med löjliga argument anser jag mig berättigad att göra detsamma).

 11. Så roligt att min kommentar i den tråden fortfarande inväntar granskning, trots att hon granskat flera nya kommentarer i den. Feminism i sitt nötskal.

 12. @chade

  Du ser statestiken som en sann vänsterfeminist! Män lever demokratiskt förtryckta som grupp! Vi tycker att männen ska få 1.01 röst för matriarkatvetenskap har kommit fram till att då motsvarar männens röst kvinnornas i samhället och då är det jämställt! Smile

 13. Dock ändrar det intet att det fortfarande är män som är makthållarna. De områdena där kvinnor har ”fördelar” räknas inte på samma sätt som alla de alla områden där män har fördelar.

  Men om nu män är makthållarna hur tusan skulle kvinnor kunna bestämma vad som räknas? Hela påståendet är en självmotsägelse där kvinnlig makt används specifikt för att få bestämma att kvinnlig makt inte skall räknas – vilket bevisar existensen av kvinnlig makt.

  Klockrent tycker jag. Smile

 14. från den tid då folk fortfarande förväxlade kategorierna feminism och kvinna.
  Det här är fortfarande förekommande. Man bör veta att vi inte riktigt tillhör den stora massan. T.ex. vaknade jag ur omedvetenheten så sent som i somras. När jag försökt diskutera feminismens vara eller icke vara med min fru så upplevde hon det som ett kvinnligt påhopp.
  Jag kan inte annat än fundera på om inte feminismen fått åka lite snålskjuts pga sitt närbesläktade namn med kvinnlighet. Typ jag är kvinna och därmed feminin alltså måste jag då även vara feminist och det jag gör är feminint alltså feministiskt.
  Det är väldigt lätt att förväxla. Bäst vore att kalla dem rödstrumpor eller något annat så inte ”vanliga” kvinnor missuppfattar det som en generellt kvinnlig grej vilket ju då resulterar i samma generalisering som med männen i deras ögon.

 15. @MJ:

  Jag kunde förstås ha påbörjat en trend att använda ordet kaukasisk men det var hur som helst inte poängen. Jag hade en större text om problematiken med rasindelningen med länk till Lena Anderssons kommentar. Men som jag helt enkelt tyckte tog för mycket plats för det här inlägget. Bättre att ta upp den frågan i en ny del av Ljusets Fiender.

 16. Jag som liberal och jämställdist har motvilligt röstat på folkpartiet i brist på alternativ nu när fp blivit feministiskt har den dörren som varit öppen på glänt stängts helt.
  Vad betyder det då att ett liberalt parti blivit feministiskt det betyder att man omfamnat marxistisk maktanalys och postmodernism där man anser att staten ska bestämma över individen i större utstäckning.
  Enligt Margareta Winberg så har vi statsfeminism i Sverige så att säga att man ska bli ett feministiskt parti är inte radikalt som vissa skrivit i medier utan mainstream där dom liberala blir en del av statsfeminismen dom där uppe som ska bestämma åt dom där nere.
  Vad blir då följden av att fp blir feministiskt det blir att man stödjer ojämnställdhet vilket feminism står för idag.
  Relationsvåld man kommer vara lika ojämnställd och enögd som idag där dom riktiga orsakerna till våldet är underordnad en påhittad orsak som därför gör hjälpen ineffektiv och där endast halva befolkningen blir sedda medans andra halvan osynliggörs för det är ju som vi alla vet jämställt.
  Skolan där man anser att den inte redan är allt för anpassad till flickors behov utan det behövs ännu mer feministisk genusvetenskap där det är fel på eleverna dvs pojkarna pga sitt kön som måste stöpas om för att bli anpassad till duktiga flickan som är normen.
  Föräldraförsäkringen där föräldrarna inte själva ska få bestämma hur den ska delas utan det ska staten bestämma för det är ju liberalt.
  Så tyvärr så är jag som liberal och jämställdist numer partilös och tänk hur radikalt fp hade framstått om dom sagt att dom ska bli ett jämställdistiskt parti och där dom då stuckit ut från resten av partierna och inte som nu bara blivit ett i mängden vilket självklart hade genererat röster och gjort att dom inte behövt kasta liberalismen överbord vilket dom nu tvingas till med sitt osunda grovhångel med feminismen.

 17. @michael:

  Tro mig jag vet hur du känner. Själv är jag faktiskt mera vänster än så. Jag tror själv på ett statligt välfärdssystem men allt övrigt ska vara privat. SD är inget alternativ för mig i alla fall så antingen blir det i värsta fall blank röst eller om piratpartiet kan avstå detta vansinne som ju nästan måste gå till historian så får dem min röst.
  Man kan ju faktiskt föra kvinnofrågor utan att ansluta sig till feminismen. Ett bra argument är väll att man får göra vad fan man vill och vara hemma med barnen hur mycket eller lite man vill utan att någon ska rynka på näsan.

 18. @MJ:

  Det där var inte helt korrekt.

  1.
  Slaver är européer. Förutom Ryssland ligger allla nationer som har slaviska språk som nationalspråk i sin helhet i Europa. (Vitryssland, Ukraina, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien, Makedonien, Bulgarien). Förutom ryssar är slaviska folk sällsynta utanför Europa. Slaverna kom in i Europa runt år 400 e.Kr. ungefär 800 år efter germanerna och 400 år efter kelterna.

  2. Slaver är indoeuropeéer, slaviska språk räknas till de indoeuropéiska (satem-grenen) och dessa språk omfattar även persiska, kurdiska, pashto, hindi, urdu, bengalsika, lankesiska och ett ansenligt antal språk i norra halvan av Indien. Gemensamt för indoeuropéer är jordbruksmetoder, en del pre-islamska-kristna religiösa begrepp (solår, soldyrkan m.m. Fundera på varför såväl perser som germaner firar vintersoltånd jul/yalda, vårdagjämning norouz/påsk, midsommar m.m.)

  3. Turkiska folk är INTE indoeuropéer, de kom neddrällande över Kaukasus runt år 1000 och lyckades på 600 år ockupera Europa söder om Karpaterna, nuvarande Ungern och stod tillslut utanför Wiens stadsportar. Dessutom ockuperade de Arabiska halvön, Nordafrika och delar av Persien. Det finns fortfarande hundratals gemensamma turkiska ord i rumänska, serbiska, persiska, albanska och arabiska. Jeshwan för kaffekokare, chorap för strumpa, choban för herde m.m.
  Till turkfolk, som från början är centralasietar, räknas naturligtvis riksturker, men också azerer (Azerbadjan), turkmener, kazacher, gagauz-turkar (Moldavien), tartarer, kirgizer, uzbeker, uigurer (Kina). Tror till och med jakuter (nordöstra Sibirien) är ett turkfolk.

  3. Kaukasiska språk är varken turkspråk eller indoeuropeiska (läs slaviska i detta fall). De räknas som ett eget språkträd. Georgiskan är det största språket och är nationalspråk i Georgien (nähä?). Tjerkessiska, dagestanska och tjetjenska hör också dit.

  4. I Kaukasus talas det ovan nämnda kaukasiska språk, men även
  indoeuropeiska: armeniska, lite grekiska (rester från Byzans), givetvis ryska (Sovjet…), de närbesläktade persiska/kurdiska/ossetiska. Det talas turkspråk: turkiska, azeriska. Faktiskt även ett mongoliskt språk: kalmuk.

  5. Caucasian är ett sällsynt dåligt valt ord, ungefär i klass med att kalla den amerikanska urbefolkningen för indianer, eller romer för gyspy/igitano (av Egypten). Man behöver ju inte översätta dumheten.
  Européer eller indoeuropéer är en bättre beteckning.

  6. Lingvistisk anekdot: Finska-estniska-samiska-ungerska är INTE indoeuropeiska språk, utan ugriska. Det finns små minoritetsspråk i Ryssland som räknas dit också, tjeremisiska, ingermanländska och vojakiska är bland de större. Baskiskan är inte heller indoeuropeisk. Maltesiskan är nära besläktad med arabiskan och hebreiskan (semitiska språk).
  Annars är keltiska, latinska, germanska, baltiska, slaviska, grekiska, albanska, armeniska och indoiranska uppenbart besläktade.
  Romani, alltså romers och zigenares urspråk, är närmast släkt med punjabi och rajastani. Man upptäckte av en slump, på 1700-talet, när man började kunna översätta sanskrit, att samnskrit, klassisk persiska, armeniska, grekiska och latin var besläktade, men också att zigenarnas språk var likt sanskrit. Man upptäckte också hur mycket låneord från persiska, armeniska och grekiska som språket innehöll. Men inte ett enda turkiskt låneord! Därav slöt man sig till att de inte alls kom från Egypten, utan från Indien, och att de förmodligen vandrat genom Persien och Byzans INNAN turkarna kom nedstörtande från bergen runt år 1000 e. Kr.

 19. @Erik: Jippi…skicka reklamen til G skyman…vilken kan gøra samma trick med 2 blommkrukor.
  .
  Per Hagman.
  .