Möt Genusfolkets Kawa Zolfagary – Provkör ”Social Justice Generator”
avatar

I det här inlägget har jag två saker att ta upp. Dels så har Genusfolkets Kawa Zolfagary lagt upp en videoblogg på youtube som jag bemöter. Dels så kan alla nu skapa sina egna intersektionella genusmedvetna argument med den fantastiska ”Social Justice Generator” (kallas egentligen Tumblr-argument generator) som någon har lagt upp på internet vilket MiT tipsade mig om.

Cis-privilege 1

Som ni kan se så fungerar ”Social Justice Generator” snarlikt den välkända ”Postmodernism Generator”. Allt som krävs är ett knapptryck så har ni ert alldeles egent feministiska intersektionellt genusmedvetna debattinlägg, skrivet ur trendriktigt offerperspektiv. Medan ”Postmodernism Generator” dock har som specialitet att återskapa flummigheten hos vissa akademiska discipliner så handlar ”Social Justice Generator” huvudsakligen om att återproducera ilskan som ”Social Justice Crusaders” uppvisat på sidor som Tumblr. Det finns tydliga likheter mellan de bägge grupperna. Medan postmodernister korstågar mot den objektiva verkligheten som idé så har Social Justice-gänget som huvudsaklig fiende allt & alla på vilka man kan klistra etiketten ”norm”

 

I Sverige så företräds den så kallade ”Social Justice ideologin” av bland andra Genusfolket så därför är det passande att jag här bemöter de argument som Kawa Zolfagary (vänsterpartiets lista 2010) lägger fram i sin nya videoblogg. Enligt egen utsago kommer han att vara rolig ibland, seriös ibland men alltid med feministiskt och intersektionellt perspektiv. Nåväl här kommer mina svar.

KZ: Innan man kan svara på frågan om feminism har gått för långt så måste man först svara på frågan vad är feminism. Feminism är en rörelse som handlar om…

#1: Det är i praktiken irrelevant vilket svar som Kawa Zolfagary ger på frågan ”Vad är feminism?”. Svarets giltighet avgörs helt och hållet av den betydligt viktigare frågan ”Vad gör feminism?” Zolfagary förväxlar i praktiken frågan om hur feminismen vill göra det (orsak) med frågan vad feminismen vill uppnå (verkan). Eftersom hans svar utgår från det sistnämnda så saknas kausalitet och därmed är hans svar oanvändbart som beskrivning av feminism. I realiteten kommer feminism att bli vad än  dess metoder leder till – oavsett om det stämmer med den angivna definitionen av jämställdhet eller inte***

KZ: Även om vi skulle ha totalt könsneutral lagstiftning så skulle vi ändå se effekterna i samhället att kvinnor behandlas på ett sätt och män behandlas på ett annat.

#2: Zolfagary utgår från en samhällsbild där en man behandlas likadant som en annan man och menar det ojämställt när en kvinna inte behandlas likadant som dessa två män. Den bilden av samhället är dock bullshit. I verkligheten så behandlas två män (ja, även när de tillhör samma identitet) i regel olika medan genusfolk som Zolfagary då måste välja ut vilken av de bägge männens respons de vill kvinnan skall få samt osynliggöra den andra mannen fullkomligt. De väljer i regel ut den mest framgångsrika mannens respons vilket är så vanligt det har fått ett eget namn ”Apex Fallacy”

KZ: Till exempel så skall vi i Sverige ha lika lön för lika arbete men vi ser hur yrken där det är fler kvinnor än män så får kvinnorna lägre lön. Är det här en slump bara?

#3 Om det var fler kvinnor än män i ett yrke så gjorde bevisligen inte män (som grupp) och kvinnor (som grupp) lika arbete så där råkade ju Zolfagary säga emot sig själv på två rader.  Han blandar ihop det feministiska argumentet ”lika lön för lika arbete” med kommunismens gamla paradnummer att personer som gör olika arbete skall ha samma lön. Sedan går han vidare med att ignorera marknadsvärde, ålder, erfarenhet och sist men inte minst mängden arbetstid.

KW: Feminism handlar också om att vi skall få uttrycka oss som individer och inte i stereotyper. Det vill säga du skall inte behöva som man om, du nu identifierar dig som man, vara en tuff cool kille som aldrig någonsin gråter

#4 Ännu ett exempel på hur Zolfagary säger emot sig själv. Han påstår först att det handlar om att uttrycka sig som individ. I nästa mening hänvisar han till vilken identitet man väljer att tillhöra (identiteter är kollektiva). Det handlar alltså inte om att uttrycka sig som individ det handlar om att kunna välja en annan grupp att identifiera sig med än den normala. Här finns två problem. Dels så är inte nödvändigtvis den nya identiteten mer individuell än den förra. Dels när för många är punkare så är det inte längre särskilt punk att vara det – särskilt inte om föräldrarna råkar vara det.

KZ: Det skall inte vara fel som man att prata om sina känslor till exempel

#5 Hahahaha! Nävisst herr Zolfagary. Det skall inte vara fel att som man prata om sina känslor? Dra den om jultomten också. Och det där skall komma från den som mer än någon annan i hela Sverige har gjort narr av att personer av manligt kön för att de var arga (arg = en känsla). Nävisst alla skall få vara individer men de skall välja identitet.  Män skall få prata om känslor fast de skall inte vara arga för då sitter Zolfagary, My Vingren och de andra och kallar dem ”Vita Kränkta Män” Jovisst män skall få vara mer fria – men bara så länge de beter sig som feminister bestämt. Män skall få välja vilken identitet de vill  – men tillhör de inte de identiteter feminister gillar så skall de mobbas och trakasseras.

KZ: Det är som att säga att demokrati kan gå för långt och det kan den inte.

Så nu är vi på demokrati plötsligt? Jovisst hahahaha! Kawa Zolfagary är ju rätt person att uttala sig om den saken.  På sin twitter höll han i maj 2013 ett belysande föredrag om sin syn på demokrati.

ZolfademokratiFolkvalda ledare som Ronald Reagan och Margaret Thatcher förkastades till förmån för hyllning av ”vänsterns ikoner” som Che Guevara, Fidel Castro och Vladimir Lenin (Som alla bara råkar ha gemensamt att de inte kom till makten genom demokratiska val utan genom våldsamma revolutioner) Men det kanske är en slump att ingen av de vänsterledare som Zolfagary hyllar kom till makten demokratiskt?

*sätter fingret i vädret*

Nej, det är nog ingen slump. Det kanske är en vänsterstruktur?

Kommentarer

Möt Genusfolkets Kawa Zolfagary – Provkör ”Social Justice Generator” — 34 kommentarer

 1. Pingback: Ords betydelse | WTF?

 2. .
  Appropå feministisk vetenskaplighet…allt fler anser sina meningar vilar på en vetenskaplig grund.:
  ”Dinosaurierna dog sannolikt ut kort efter Noas flod p.g.a. dramatiskt ändrade klimatförhållanden. – See more at: http://genesis.nu
  .
  Lol.
  .
  Per Hagman.
  .
  .

 3. Che var ju en militär ledare som valdes av soldaterna.
  Både Lenin och Castro valdes, upprepade gånger.

  Men det som är problemet är väl just att KZ inte tycker om demokrati och ändå påstår att den inte kan gå för långt.

 4. Så ”högern” har ingen stor förebild?
  Winston Churchill, 1900-talets störste statsman. Därtill demokratiskt vald. Stod emot det tredje riket i mer än fem år av världskrig. Men KZ har kanske inte läst om honom…

 5. @MJ:

  ”Che var ju en militär ledare som valdes av soldaterna.”

  Jag är rädd för att en nation där soldater väljer politisk ledare inte uppfyller kraven på demokrati nej. I den demokrati är det inte soldaterna som säger åt befolkningen vad de skal göra.

  ”Både Lenin och Castro valdes, upprepade gånger.”

  Det var inte så de kom till makten nej. Lenin till och med upplöste Rysslands parlament 1918 så vem menar du valde Lenin?

 6. @Erik:
  Men det var heller inga nationer han styrde. Det var gerillor.

  Lenin var ju vald före revolutionen. Sen infördes en ny konstitution (sovjetunionen) 1918, och efter det valdes han igen. 1924, 1936, 1945 och 1955 fick de nya konstitutioner också. Valen var de samma hela tiden. Kom ihåg att det här var på den tiden så det fanns demokrater fortfarande. Idén att demokrati skulle vara liktydigt med val dyker upp först på 80-talet.

 7. .
  ”KZ: Till exempel så skall vi i Sverige ha lika lön för lika arbete men vi ser hur yrken där det är fler kvinnor än män så får kvinnorna lägre lön.”
  .
  ??????????
  .
  Lurar å vilka hypotetiska yrken KZ tar sitt exempel ifrån.
  Kænner sjælv ej till dessa hypotetiska yrken.
  Kohorten ær altså ,synnerligen øvervægande volym kvinnor med samma arbete som mænnen… MEN… mænnen har en høgre løn… ( i flera yrken )…KZ måste ha en aktiv…kortslutning.
  .
  Per Hagman.
  .

 8. @MJ:

  ”Men det var heller inga nationer han styrde. Det var gerillor.”

  Ja, precis som Rebellalliansen i stjärnornas krig. Du har sett filmen Jedins Återkomst antar jag? Lade du möjligen märke till att inte ens George Lucas förespråkar något så vrickat som att en Gerilla leds av sin militära ledning? Å ena sidan har vi alliansens hjältar (Luke Skywalker, Han Solo, Lando Calrissian) – militärerna – Å andra sidan har vi gerillans VERKLIGA beslutsfattare, helt andra personer som får makten när kriget (revolutionen) är slut.

  ”Lenin var ju vald före revolutionen.”

  Rena dumheter. Ryssland var ingen demokrati före revolutionen så det fanns ingen som ens kunde välja Lenin. Ryssland var ett kejsardöme vars härskare var Tsar Nikolaj. När han dödades i Februari 1917 utlyste en provisorisk regering Rysslands första demokratiska parlamentsval. Lenins bolsjeviker förlorade stort och upplöste sedan parlamentet med våld.

  http://staffanskott.wordpress.com/2011/09/16/hur-man-sminkar-sovjets-historia-i-rott-om-eric-hobsbawm/

  Och jag har tillgång till boken ifråga så jag kan kontrollera varenda citat som Staffan Skott använder.

  ”Sen infördes en ny konstitution (sovjetunionen) 1918, och efter det valdes han igen. 1924, 1936, 1945 och 1955 fick de nya konstitutioner också. Valen var de samma hela tiden.”

  Du menar att han valdes efter att han personligen hade mördat sina politiska motståndare och upplöst det folkvalda parlamentet? Det är alltså den sortens demokrati som Zolfagary vill jämföra Thatcher och Reagan med?

  ”Kom ihåg att det här var på den tiden så det fanns demokrater fortfarande. Idén att demokrati skulle vara liktydigt med val dyker upp först på 80-talet.”

  Ideerna om demokrati dyker upp i antikens Grekland och förädlas av i tur och ordning Makedonien, Persien (Iran) Västrom (Italien) Östrom (Turkiet). Efter romarrikets fall så sker en delning mellan öst och väst. I väst tas ideerna upp främst i England och Frankrike som sedan blir bittra rivaler om att bli sedda som världens mest moderna land. Rent praktiskt så blir Frankrike först liberal ledare men vid franska revolutionen så tabbar man sig rejält och det slutar med att Frankrike blir en militärdiktatur under Napoleon Bonaparte medan England blir centrum för ideer om liberal demokrati.

  Någon jag glömde?

 9. Denna artikel kommer in på beröringsskräck för klassamhälle i en ny kostym. Att ens debattera Alice Schwarzer inkomstnivåer med underbetalda sjuksköterskor på dom lokala sjukhusen är känslig samtidspolitik.

  http://www.socialister.se/index.php?option=com_content&view=article&id=45:stoed-sjukskoeterskornas-strejk&catid=35:gnistan&Itemid=59

  ”Alice Schwarzer, utgivare av tidskiften Emma och Tysklands mest bitska och mest kända feminist, har sedan 1980-talet bunkrat intäkter på ett hemligt konto i Schweiz.”

  http://www.svd.se/naringsliv/tysk-feministikon-bland-avslojade-skattesmitare_8960620.svd

 10. @Funderar:Feministikonen Alice Schwarzer,s motiv till sin kriminella skattesmitning var att hon kænde sig otrygg i Tyskland.
  ””Pojkarna ær dumma mot mig och borde tystas i sin kritik av mig o mina ideer.””
  .
  Per hagman.
  .

 11. @Erik:
  Det var ju det som var Ches uppfattning. Han var en vald militär ledare, gick över till att vara vald politiker (Industriminister och senare även finansminister) under några år, insåg att han var soldat och inte politiker så han åkte till Afrika för att fortsätta att vara soldat.
  En militär enhet leds ju av sina militära chefer, vad annat? Hur skulle de kunna välja ledare på annat sätt upp i Sierra Maestra?

  Rösträtt infördes i Ryssland 1905 och det första valet till den första duman hölls 1906. Det var lite ostadigt läge och man hade flera nyval under åren efter. Andra duman valdes 1907, tredje duman valdes också 1907, och satt till 1912. Fjärde duman valdes 1912 och satt till revolutionen 1917. Sedan hölls nya val.
  Lenin var medlem av det socialdemokratiska partiet som hade 15 mandat i fjärde duman. Genom att 1917 tillåta socialistrevolutionärerna, Rysslands största parti, att delta i valen så fick Lenin en majoritet av duman bakom sig.

  Nej han var som sagt vald redan innan, men i landsflykt på grund av politisk förföljelse. Det han sedan gör är att han tar bort förbudet på vissa partier, vilka sedan stödjer honom efter nästa val.

  Hur kunde det finnas ett folkvalt parlament om det inte fanns några val?

  Ja du glömde att idén om att demokrati skulle vara liktydigt med val är något som uppstår på 80-talet. I samband med detta börjar man också ljuga om att de länder man inte vill ska vara demokratier skulle sakna val. Hela tanken är ju att nyliberalerna ska kunna avskaffa demokratin i sina egna länder utan att förlora det demokratiska slagträt.

 12. Fortfarande ingen som påpekat att Hitler blev ”demokratiskt” ”vald”?

  Tycker inte detta har så stor betydelse om man inte samtidigt analyserar hur samhället såg ut och framförallt hur val hölls och regeringar tillsätts. I Storbrittannien räcker det som bekant att får en tredjedel av rösterna för att få makten. I Ungern verkar det räcka med ännu mindre.

  Det väsentliga är vad respektive personer har gjort.

  (Thatcher? Utanför mytbilden var hon inte särskilt handligskraftig. Det hon skapade långsiktigt var Tony Blair.
  http://blogs.telegraph.co.uk/finance/jeremywarner/100024006/ten-myths-about-margaret-thatcher-exploded/)

 13. @MJ:

  En militär enhets taktik bestäms av dess militära chefer medan den militära strategin (själva uppdraget) bestäms av politiska ledare. Militärens chefer beodras av politiker vad de skall göra. Militära ledningens funktion är att komma på hur det skall göras. Soldaterna väljer inte ens ledare. Normalt så får de ledarna som politiska ledningen väljer ut åt dem. Sedan är det inte soldaterna själva som väljer ledare utan ledaren över dem som bestämmer vilken ledare soldaterna har.

  ”Rösträtt infördes i Ryssland 1905 och et första valet till den första duman hölls 1906.”

  Revolution skedde i Ryssland 1905. Tsaren Nikolaj II och hans ministrar införde ett system med delad makt där duman fungerade som en andra kammare medan Tsarens statliga råd fungerade som den första kammaren och behöll makten.

  ”Det var lite ostadigt läge och man hade flera nyval under åren efter. Andra duman valdes 1907, tredje duman valdes också 1907, och satt till 1912. Fjärde duman valdes 1912 och satt till revolutionen 1917. Sedan hölls nya val.”

  Varför var läget ostadligt? jo för att Tsaren tillsatte halva statliga rådet (Kammare 1) och hade dessutom via artikel 87 rätt att upplösa duman (Kammare 2) och utlysa nya val där. Därav det ostadiga läget, tsarens makt.

  ”Lenin var medlem av det socialdemokratiska partiet som hade 15 mandat i fjärde duman. Genom att 1917 tillåta socialistrevolutionärerna, Rysslands största parti, att delta i valen så fick Lenin en majoritet av duman bakom sig.”

  Lenin hamnade i konflikt med SRP (och mängder av andra socialistpartier). Det var Lenin som upplöste folkförsamlingen där SRP vunnit 40% av rösterna. SRP behövde inte Lenins 23,9% av rösterna för att få egen majoritet. Lenins parti var bolsjeviker vilket inte SRP var.

  ”Nej han var som sagt vald redan innan, men i landsflykt på grund av politisk förföljelse.”

  Det var som sagt Tsar Nikolaj som hade makten innan. Han lydde som sagt inte under Duman (2 kammaren) och inte hans statsråd (1 kammaren) heller.

  ”Det han sedan gör är att han tar bort förbudet på vissa partier, vilka sedan stödjer honom efter nästa val.”

  Och Lenin börjar sedan mörda dem och förbjuda deras partier. Konstigt sätt att behandla dem som ger honom stöd.

  ”Hur kunde det finnas ett folkvalt parlament om det inte fanns några val?”

  Mitt argument var inte att de saknades val. Mitt argument var att Tsar Nikolaj II hade makten.

  ”Ja du glömde att idén om att demokrati skulle vara liktydigt med val är något som uppstår på 80-talet.”

  Du menar bortsett från att redan i antikens Atén så fanns idén att alla människor skulle ha rätt att rösta? Däremot saknades de praktiska möjligeterna då det krävdes slavar för att upprätthålla den politiska klassen.

  ”I samband med detta börjar man också ljuga om att de länder man inte vill ska vara demokratier skulle sakna val. Hela tanken är ju att nyliberalerna ska kunna avskaffa demokratin i sina egna länder utan att förlora det demokratiska slagträt.”

  Nyliberalerna? Det måste tvärtom vara de Neokonservativa som du menar med den benämningen. Det var ju det som blev konsekvenserna av kulturkriget i USA. Vänstern relativiserade kulturen vilket de hade tänkt skulle ge dem fördelar. Men det var kristna högern som bäst drog nytta av vänsterns antivetenskapliga arbete. Det här berättade ju Alan Sokal i Stockholm…. att när George Bush började avancera så blev vänstern inte lika ivriga att attackera vetenskapliga fundament.

  Fast som Karen Straughan berättade på Ryerson, vänstern lyckades ändå förstöra naturvetenskap genom att kvotera in ointresserade kvinnor där. När de hoppade av så lades hela kurser ner. Är inte feminism underbar för vetenskapen?

 14. @Kristian:

  ”Fortfarande ingen som påpekat att Hitler blev ”demokratiskt” ”vald”?”

  Varken Hitler eller Lenin blev demokratiskt valda. Hitler hade stöd från cirka 10% av tyskarna. Lenin hade stöd av cirka 15% av ryssarna. Hitler hade dock SA-trupperna med vilka han kunde påverka valutgången med våld, SA-ledningen mördades just för att Hitler behövde framstå som demokratisk och resonlig. En ren illusion.

  Lenin å sin sida hade röda armén som vann makten mot vita armén i inbördeskriget 1918-1922. Han hade givetvis också sin hemliga polis ”cheka” som åtalade och avrättade människor inte på basis av deras handlingar utan på basis av deras klasstillhörighet, en praxis som är känd under namnet ”The red terror”

  Att dessa människor ens nämns i sammanhanget demokrati är obegripligt. Men som sagt, det säger en hel del om Kawa Zolfagarys syn på demokrati att han uttalar sig som han gör och det är ju den demokratisynen han jämställder med feminism: Feminism kan inte gå för långt för Lenin kan inte gå för långt borde han ha sagt.

 15. @Erik:
  Nu tycker jag att du överförenklar. Hitler ställde upp i presidentval mot Hindenburg 1932 och även om han förlorade fick han över 35% av rösterna. Inte så illa pinkat. Av de svenska partierna är det väl bara socialdemokraterna som någonsin haft bättre resultat än nazisterna, som i julivalet 1932 toppade med 37,3%. Och även om det säkert förekom oegentligheter i form av våld mot politiska motståndare finns det väl inget som tyder på att själva valet i sig skulle ha varit riggat eller genomförts på ett odemokratiskt sätt. Det var efter dessa val som Hitler blev utnämnd till rikskansler av president Hindenburg. Så långt skulle jag vilja påstå att Hitler kommit till sin position demokratiskt. Det var inte förrän med ”The Enabling Act” 1933 som Tyskland gick över gränsen och på demokratisk väg avskaffade sin egen demokrati och blev en bona fide diktatur:

  On 23 March 1933, the Reichstag assembled at the Kroll Opera House under turbulent circumstances. Ranks of SA men served as guards inside the building, while large groups outside opposing the proposed legislation shouted slogans and threats toward the arriving members of parliament. The position of the Centre Party, the third largest party in the Reichstag, turned out to be decisive. After Hitler verbally promised party leader Ludwig Kaas that President von Hindenburg would retain his power of veto, Kaas announced the Centre Party would support the Enabling Act. Ultimately, the Enabling Act passed by a vote of 441–84, with all parties except the Social Democrats voting in favour. The Enabling Act, along with the Reichstag Fire Decree, transformed Hitler’s government into a de facto legal dictatorship.

  Att man sen med förkastliga metoder försöker pressa fram beslut motsäger inte att den demokratiska processen följts och att maktövertagandet rent politiskt faktiskt genomfördes inom de demokratiska ramarna.
  För att jämföra med dagens sverige, om AFA och researchgruppen går ut och misshandlar meningsmotståndare så kommer de fortfarande till makten demokratiskt om folk faktiskt röstar på dem så länge inget faktiskt hindrar dem från att lägga sin röst på SD i valbåset.

 16. @Erik:
  … tillägg. Jag menar inte på något vis att försvara eller försköna hur Hitler kom till makten. Min poäng är bara att även om det förekom fulspel i kulisserna så följdes de demokratiska processerna. Och jag för min del tycker att man gör friheten en stor björntjänst om man glömmer detta eller framstället det på något annat sätt eftersom det lätt leder till att man blir blind inför det som sker på den egna gårdsplanen. Tanken ”det kan inte hända här” kan slå rot ut några större svårigheter, men den tanken har en falsk skön(?)målad verklighet som sin mylla.
  Jag tycker att vi ser många paralleller i det politiska klimatet som råder i vårat land med det som rådde i Tyskland när Hitler kom till makten.
  Att förneka att Hitler faktiskt avskaffade demokratin på demokratisk väg är att blunda för farorna som finns i vår egen tid.

 17. Kawa Zolfagary mannen som gett mobbaren ett ansikte vilkens bedrift har varit att aldrig bemöta frågor i sak,utan endast ägna sig åt förlöjligande och förminskande av personer som tycker fel.
  Denna person har LO tagit emot med en varm hand,undrar vad dom manliga LO medlemmarna anser att så fort dom ställer krav är dom endast vita kränkta män och aldrig far make eller son vars åsikter inte ens är värda att bemöta,endast med en snorloska i ansiktet pga sitt kön och etnicitet.
  Kawa undrar hur hans karriär sett ut har han någonsin stått på golvet bland arbetare eller består hans arbetsskador endast av att ha skurit sig på papper han bläddrat i där hans floskel pamfletter bestående av vi och dom tänk står.

 18. @Erik:

  ”Att upptäcka feminism är något av det viktigaste en kvinna kan göra. Utan upptäckten kommer hon aldrig att förstå varför så mycket i hennes vardag känns fel. Varför får hon dåligt samvete när hon inte har sex med en man som visat att han vill ligga med henne? Varför känner hon att hon “borde” sminka sig så länge hon inte är en “natural beauty”?”

  Det här känns som religion, man får svaret serverat på alla frågor man någonsin hade. För det kan ju omöjligen finnas andra svar på de frågorna än de som feminismen ger…

 19. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Du berättar att Hitler ställde upp i presidentvalet mot Paul Hindenburg 1933 och förlorade. Vad som bör nämnas är att Paul Hindenburg vid det laget var en 84 år gammal sjukling som led av senildemens och inte alls ville ställa upp i valet. Att Hitler ändå lyckades förlora mot honom är imponerande uselt av Hitler som i praktiken hade fritt fram… bortsett från att den gamle soldaten Hindenburg in i det sista stod i vägen.

  Hitler väntade inte på att folk skulle rösta på honom. Han väntade på att Hindenburg skulle dö. Den 2 augusti 1934 avled Paul Hindenburg. Inom timmmar hade nazisterna beslutat om en lag att Presidentämbetet skulle slås ihop med Rikskanslerämbetet… Det tyska folket röstade inte om den lagen den blev bara ”gjordes”.

  Man måste se till bakgrunden. Redan 1930 så släppte nazisterna och kommunisterna loss våldet över Tyskland. Nazisterna fick trots envist kampanjande bara 18% av rösterna. SA hade redan då en uniformerad gatuarme på 500.000 man. Hitler släppte loss en våg av propaganda som misslyckades och nazisterna tappade faktiskt 2 miljoner röster i nästa riksdagsval.

  Hitler behövde dock inte längre fria val för att få en maktposition. Franz von Papen och hans gäng såg till att Hitler fick kanslers makt. Hitler var alltså Kansler innan han valdes till nånting. I början av 1933 öppnades koncentrationslägret Buchenwald dit politiska motståndare skickades, i mars brann riksdagshuset, i april posterades SA utanför judiska affärer för att se till de bojkottades och 30 juni 1934 mördades SA-ledningen under de långa knivarnas natt varefter SS tog över SA:s roll som terror-redskap.

 20. @Erik:
  Hur gammal Hindenburg var är väl helt irrelevant i sammanhanget. Och även om nazisterna förlorade 2 millioner röster mellan valet juli -32 och valet november -32, så fick ändå 33% av rösterna i novembervalet. Det är fortfarande siffror som skulle ge samtliga svenska partiledare utom möjligen Löfven akut serieorgasm.
  I mars -34 fick nazisterna 44%, men då hade nazisterna börjat utöva statligt sanktionerad terror efter riksdagsbranden någon månad tidigare. Så frågan är hur snedvriden den siffran är.

  Min poäng med att driva att Hitler kom till makten den demokratiska vägen är att Hitler de facto redan satt i maktens säte när staten gick över gränsen och blev totalitär.
  Jag försöker inte påstå att Hitler agerade demokratiskt. Jag säger bara att staten, nationen, den offentliga sektorn, myndigheter, kalla det vad du vill fortfarande var demokratisk fram till dess att Hitler kunde genomdriva de förändringar parlamenteriskt (även om med maffia-metoder) som i praktiken förvandlade Tyskland till en diktatur och enpartistat.

  Och anledningen till att jag så envis på denna punkten är att den svenska demokratin håller på och tippar på tå in i det totalitära gränslandet. Jag ser det inte som otroligt att jag under min livstid kommer att få uppleva att sverige blir en bona fide diktatur.

 21. @MJ:
  Ja du glömde att idén om att demokrati skulle vara liktydigt med val är något som uppstår på 80-talet. I samband med detta börjar man också ljuga om att de länder man inte vill ska vara demokratier skulle sakna val. Hela tanken är ju att nyliberalerna ska kunna avskaffa demokratin i sina egna länder utan att förlora det demokratiska slagträt.

  Försöker du säga att Sovjetunionen och Kuba har/hade demokratiska val? Att väst världens liberaler försökte avskaffa demokratin genom att hitta på att Sovjetunionen och Kuba inte var demokratier?

  Jag anser att det finns klara brister i Svensk demokrati, men till skillnad emot Kuba får jag fortfarande säga vad jag tycker. Till skillnad emot Sovjetunionen innebär inte att säga vad man tycker att jag hamnar i ett straffläger.

 22. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  ”Hur gammal Hindenburg var är väl helt irrelevant i sammanhanget.”

  Knappast irrelevant då det säger en hel del att Hitlers huvudmotståndare i valet i praktiken inte kunde kampanja alls men ändå vann stort mot Hitler trots att denne höll 5 tal varje dag. Det säger en hel del om hur stor del av det hela som berodde på brist på konkurrens. I praktiken kunde en tom sjukhussäng ha vunnit över Hitler.

  ”Och även om nazisterna förlorade 2 millioner röster mellan valet juli -32 och valet november -32, så fick ändå 33% av rösterna i novembervalet. Det är fortfarande siffror som skulle ge samtliga svenska partiledare utom möjligen Löfven akut serieorgasm.”

  Jovisst låter det fantastiskt. Fast när man lägger till ansvaret för över 100 dödade och över 1000 skadade så tappar siffrorna en hel del av sin glans i de flesta svenska politikers ögon.

  ”I mars -34 fick nazisterna 44%, men då hade nazisterna börjat utöva statligt sanktionerad terror efter riksdagsbranden någon månad tidigare. Så frågan är hur snedvriden den siffran är.”

  Statlig och statlig… det var alltså inte statsmakten som stod för terrorn utan Hitlers privata militär SA och hans privata polis SS. Det var heller inget som började 1934 utan det var tvärtom så att Hitler inte slutade med terrorn bara för att han bjöds in av Von papen-gänget (som de trodde han skulle)

  ”Min poäng med att driva att Hitler kom till makten den demokratiska vägen är att Hitler de facto redan satt i maktens säte när staten gick över gränsen och blev totalitär.”

  Men staten gick inte över gränsen. Hitler gick över gränsen långt innan. Hitler togs upp i statsmakten för att sedan (efter president Hindenburgs död) göra sig själv och statsmakten till en och samma sak.

  ”Jag försöker inte påstå att Hitler agerade demokratiskt. Jag säger bara att staten, nationen, den offentliga sektorn, myndigheter, kalla det vad du vill fortfarande var demokratisk fram till dess att Hitler kunde genomdriva de förändringar parlamenteriskt (även om med maffia-metoder) som i praktiken förvandlade Tyskland till en diktatur och enpartistat.”

  Ja men det är inte tyska staten som genomför terrorhandlingarna. Det är Hitler som efter Hindenburgs död gör sig själv till tyska staten (en lag folket inte röstar om) och fortsätter precis som om ingenting hade hänt.

  ”Och anledningen till att jag så envis på denna punkten är att den svenska demokratin håller på och tippar på tå in i det totalitära gränslandet. Jag ser det inte som otroligt att jag under min livstid kommer att få uppleva att sverige blir en bona fide diktatur.”

  Men där håller jag ju med helt och hållet. Först och främst så har Sverige redan fått samma situation som rådde i Tyskland där privata påtryckningsgrupper härskar. Vi ser hur domstolarna börjar anpassa sig, vi ser hur politikerna använder de privata påtryckningsgrupperna i sin maktutövning. Skillnaden är att våldet inte är fysiskt utan psykologiskt och ekonomiskt… Dvs personer som inte har rätt värdegrund vägras samma rättigheter som andra. Det faktum att Sverige är så antirasistiskt styrker bara min poäng att Hitler och Lenin kom till makten på samma sätt. Genom att göra sin åsikt – till statens åsikt.

 23. Nikolaj störtades i februari 1917 och mördades sommaren 1918. Håll reda på årtalen.