Modet att påpeka verkligheten
avatar

I ett samhälle finns det några modiga människor och en mängd medlöpare till den för tillfället gällande ”rätta” normen – illustrerandes Churchills ack så sanna ord; ”människor är inte så dumma som du tror, de är dummare.”  Till den förra kategorin hör dock Tommy Sandström, som i Uppsala lagt fram en uppsats i specialpedagogik, med titeln ”Den svenska staten och pojkarnas misslyckande i skolan undersökt utifrån ett relationellt perspektiv.”

Syftet med arbetet är ”att ta reda på vilka åtgärder som den svenska statsmakten vidtagit för att komma till rätta med pojkarnas svaga prestationer i skolan.”  Resultatet är emellertid synnerligen beklämmande.  Som författaren skriver så visar undersökningen ”att den svenska staten visat ett tämligen svalt intresse för att komma till rätt med pojkarnas skolsvårigheter. Endast en  riksdagsmotion i ämnet har under åren 2004 – 2014 skrivits utifrån ett relationellt perspektiv för att söka förbättra pojkarnas möjligheter att lyckas i skolan.”  Denna enda riksdagsmotion lades fram av Miljöpartiet 2005 och röstades ner av en – utom Miljöpartiet – enig riksdag.  Inte heller de undersökningar (SOU 2010:51, SOU 2010:52 samt slutbetänkandet SOU 2010:99) som berört frågan har lett till konkreta propositioner från regeringen vad gäller förändringar i skolans arbetssätt eller organisation visavi pojkarna.  Det finns ett uppenbart ointresse från svensk riksdag och svenska regeringar att bry sig om pojkarna i skolan.  Detta trots att SOU 2010:52 (av hjärnforskaren Martin Ingvar) konstaterar att könsstereotypa beteenden har sitt ursprung ”i både arv och miljö.”  D v s att också biologiska skillnader spelar in i detta.

Istället, visar Sandström, har den övergripande statsfeminismens feminisering av skolan varit den enda ”metoden” för att komma ”tillrätta” med problemen.  En feminisering som istället direkt har försvårat för pojkarna!  Ett exempel som författaren tar upp är projektet ”Genus och ämnesdidaktik”, vilket bl a tillämpades på den omskrivna Frejaskolan i Gnesta, med stort uppslagen text i DN, under rubriken ”När mansrollerna ifrågasätts så höjer pojkarna sina betyg”.  Sandström visar tydligt att detta var en (omedveten?) bluff.  Han skriver: ”Ännu mera förvånad blir man av en mera detaljerad studie av Frejaskolans meritvärden för året 2013 när projektet avslutades. Pojkarna har inte höjt sina meritvärden under projektet utan tvärtom sänkt dem med nästan 15 meritpoäng om man jämför med tidigvarande år. Dessutom ligger pojkarna lång efter riksgenomsnittet på 202 poäng. Flickorna har också sänkt sina meritvärden, dock mindre än pojkarna; men flickorna ligger långt under riksgenomsnittet på 224 meritpoäng.”  Så tillägger han: ”Slutsatsen blir att det är svårt att förändra elevers beteenden och könsroller utifrån statliga feministiska normer.”  Men i det ”jämställda” landet Sverige behöver inte riksdag och regering göra något åt att man skapat en skola där pojkarna halkar efter, man skyller nämligen detta på pojkarna själva, för de har en ”antipluggkultur” (SOU 2014:6).  I slutdiskussionen skriver Sandström, utifrån svenska statens s k ”åtgärder”: ”Det är pojkarnas normsyn som ska förändras. Om bara pojkarnas jämställda tänkande utvecklas kan de komma ikapp flickornas övertag i skolan. Hur den här typen av ovetenskapliga resonemang fått fotfäste i Sverige kan bara förklaras av ideologiska vanföreställningar.”

I slutdiskussionen konstateras, med rätta, att statsfeminismen förhindrar att pojkarnas problem i skolan tas upp och att inga vetenskapliga bevis finns för genusordningens existens.  ”Den anses finnas a priori på samma sätt som Kant ansåg att Guds existens var given utan att den behövde bevisas.”  Och så ställer författaren frågan om hur rimligt det är att pojkars misslyckande skulle bero på bristande jämställdhet i skolan, när Sverige som ett av världens mest jämställda länder befinner sig i OECD-mätningarnas botten.  Men den frågan anser sig inte det genuskorrekta politiska etablissemanget behöva bry sig om.

Det här är en angelägen uppsats och det krävs mod för att skriva den i dagens åsiktsstyrda Sverige – landet där det är en belastning att berätta sanningar.  Uppsatsens största ”problem” är väl dock att den ytterligare kommer att bevisa, att svensk riksdag och regering tillhör den kategori av människor som Churchill uttalar sig om, enligt citatet ovan.  D v s dumma, fega medlöpare som bara bryr sig om sitt eget bästa.

Kommentarer

Modet att påpeka verkligheten — 23 kommentarer

 1. Finns uppsatsen att ladda ner? Jag hittar den i alla fall inte på ett enkelt sätt. Skulle vara intressant att läsa.

 2. Svensk feministisk regering och feministisk riksdag är medlöpare åt…? Nej, det där var ingen bra slutkläm på inlägget.

 3. Pingback: Bra blogg om genusdebatt | RikF

 4. Tack för den, har väntat på detta. Statsfeministisk skolexpertis säger att ”bristande jämställdhet” även bär skulden till att språkbruket i svensk skola är värst i världen. I världens sedan länge ”mest jämställda land”. Kan det vara lärarna språkbruk som avses? http://www.folkpartiet.se/Jan-Bjorklund/Pressmeddelanden/BjorklundSabuni-110-miljoner-for-okad-jamstalldhet-i-skolan/
  ”Svensk skola brister i jämställdhet. Språkbruket i klassrummet är det mest kränkande i hela världen och det drabbar ofta tjejer. Många unga flickor är stressade och mår psykiskt dåligt. Skillnaderna i utbildningsresultat mellan pojkar och flickor är stora.”

 5. @ Runar

  Tack för de norska länkarna. Han sade det bra, den där Dagbladet-kolumnisten, ”Könsmaktsordningen slutar vid gränsen”. Ja se där, svensk spjutspetsforskning gäller inte utanför Sveriges gränser… Grin

 6. Ja men, nu får du ta och samla mod och säga oss exakt vilka de är, som den feministiska regeringen och feministiska riksagen är medlöpare åt.
  Annars kunde du lika gärna ha låtit bli publicera inlägget eller lika gärna avslutat det med ”idioter” eller något…

 7. @JonasBsson Konversationen tar slut där. Ett icke-svar är slutet på Skolverkets tankebana.
  @Anonymous Att kalla myndigheter eller politiker för namn hjälper inte något. Alla är medlöpare i den svenska riksdagen – alla är mer eller mindre en del av systemet med ”genusordningen”. Och med pennan i handen kan du försätta berg om du ifrågasätter denna orimliga ordning.

 8. @ Tommy
  Churchill var nog medlöpare åt den brittiska imperialismen. Eller så kanske inte (beroende på hans roll utöver det rent parlementariska).
  En feministisk ledamot som bedriver en feministisk politik är medlöpare åt…?
  ”Genusordningen” låter lika illa som ”könsmaktsordningen”.

  Beevor utgick från två tyska feministiska författarinnors förvrängda definition på våldtäkt och pruttade ur sig att 2 miljoner tyska kvinnor hade våldtagits av ryska armén under befrielsen.
  Du har visst hyllat hans böcker och tusentals liknande?
  Ja, jag håller med. Så där är männen, liksom. Vad ska MAN göra?

  Haha, det är nog feministens penna som har försatt dina berg sedan tio år nu.

  Ditt lilla krig är i princip över nu. Snacka om ”mod” nu? Eller påstå att ”ni växer så det knakar”? Herregud!

  Nu snackar folk om tre andra möjliga krig: a) inbördeskrig i USA, b) inbördeskrig i Europa, c) Världskrig. Eller rentav alla tre ihop, med tanke på så många ”Je suis Charlatan”-er som kryllar överallt.

 9. @ Anonymous

  Du är upprörd över något, men det framgår inte riktigt vad. Å andra sidan skulle väl jag själv också vara upprörd om jag hade fått för mig att europeiskt inbördeskrig är på väg att bryta ut rentav samtidigt med ett tredje världskrig.

  Försök alltså att komma till klarhet med dina egna funderingar innan du flyger på andra.

 10. @ Rick
  Jag har förstått att du brukar tillfredställa dig med förvirrad kass kvasi-psykoanalys av dina medmänniskor.

  – Jag ÄR (påstående) upprörd över något, men det framgår INTE vad
  – Du skulle själv vara upprörd över det som UPPERNBARLIGEN gör mig upprörd (påstående)
  Haha!
  Och vem har sagt att jag inte skulle välkomna ett världskrig?

 11. @
  Okej det blev (som så ofta förr) lite som det där inlägget om den rangliga folkskolan.
  Jag förstår att det inte är världens lättaste uppgift att redogöra för begreppet ”medlöpare”. Världen är kaotisk med en massa begreppsförskjutningar. (Ge mig 60000 i månaden, så kallar jag mig också socialist, ungefär).
  En sådan uppgift förutsätter ju en sorts kritik av det ekonomiska systemet à la Kant’s kritiken av rena förnuftet.
  Men att slänga ur sig ”medlöpare” och sådant är faktiskt inte mer informativt än att ropa t.ex. ”reaktionär”. Det är intressant att så många högersympatisörer och även högerextremister sedan minst tio år har hållit på att upprepa det s.k. ”marxistiska” språkbruket. Ganska tragikomiskt egentligen. Se bara detta marxistiska korståg mot alla världens religioner som högerextremismen leder, med övertygelsen att religion är ett opium för folket (något som för inte så länge sedan, många socialister i hela Väst avrättades för)
  Man kan i alla fall konstatera att förbättringarna på könsrollsfronten från nu kommer inte vara ”genusdebattörernas” förtjänst, eftersom feminismen nu är ett delvis utanvänt medel. Alltid handlar det om olika medel i syfte att skjuta upp stora konflikter och krig (med risk för att man just därför framkallar sådant, förstås; t.ex. den sociala och andliga krisen feminismen har orsakat är ju en sorts katastrof). Ofta leder sådana lösningar till radikala förändringar av samhällsstrukturen (t.ex. tvingar ett av de mest kvinnofientliga partierna, se bara på moderaternas historia, till ett äkta feministiskt parti. Feminismen handlade enbart om en sorts ”ommöblering” hos överklassen själv). För vanligt folk hade man dock inte behövt feminismen. Tiden var ändå inne för jämställdhet.

  De ytterligare försämringar kan å andra sidan mycket väl bero på debattörernas eget fortsatta medlöperi eller dumblindhet.
  Hur som helst, för tillfället är det andra mer jordnära medel som är på tapeten (AlCIAda, IS****, ubåtar etc.)

  Min avsikt var inte att flyga på någon utan bara att påminna om det elfte budordet:
  Du ska icke bedra dig själv.
  Och det tolfte?
  Du ska inte pösa upp dig för ingenting.

 12. Det var ju inget fel på insändaren utom ramen då, som kröntes av Churchill.
  Bra förstås att folk ändå skriver böcker mot feminismen.

  Exempel på medel:
  Våldtäkt och sådant är egentligen juridiska frågor, som feministen i sin tur använder som medel för sin överlevnad. Fast det kommer inte hålla i längden, nu när också kvinnor våldtar, lemlästar eller styckar sina rivaler – såsom förutspått.
  ”Billig arbetskraft” var medel, för att hålla kvar ”väldfärdsstatusen” för sina medborgare, etc.
  Det är skitsnack i kubik att invandrare kostar det och det… Vad är det för feministisk statistik man använder sig av här?
  Och så myten om islamiseringen av Sverige, fastän 99 av 100 invandrare ger blanka fan i allt som har med religion att göra.
  Snacket om jihadister som återvänder. De ett par hundra (källa Aftonbladet) förvirrade idioter som påstås åka till Syrien, tror jag inte ett smack på att IS låter återvända. En ledamot föreslår det och det… – herregud! Provokation är ju också ett medel.
  Helt plötsligt börjar man lita på Aftonbladet? Som inte ens kunde stå för sitt motto ”Je Suis Charlie” utan vägrade publicera bilderna eftersom de var så grova.
  Ja, Charlie Hebdo själv var ju ett medel. Uppemot trettiotal absurditeter hittills; ja, så gott som bevis på att allt måste ha varit iscensatt/verkställt av andra krafter.
  Det ska bli intressant att se alla dessa ”Je Suis Charlie”-sar i deras respektive polisstat som de själva börjar bygga upp.

  Är allt det här OT? Jag tror inte det. Det ena hänger ihop med det andra.

  Låter man bli att lura och låter man sig inte bli lurad, kommer livet självt att framstå som en fascinerande galen teater.
  ”Join us”!

 13. Gud vad folk gottar sig i allt elände som media bjuder på. Jag anar en sorts dold passiv sadism hos stora delar av befolkningen. Ännu mer misstänksam blir man när man ser hur alla desperat håller upp ett självförhärligande sken av att vara de godaste på jorden. Man ser hur kusligt snabbt det här eskalerar mot en eller annan form av en stor katastrof.

  Det sägs att en IS-höjdare var tränad av Israel, tydligen baserat på ett Snowden-dokument. Hur det än må vara med den saken, ska man inte heller svälja, vad den genom tiderna falskaste officiela media skänker, med hull och hår.

  I princip ända sedan feminismens lansering har västerlandet styrts mot fler och fler extremiteter. Till och med högerextremismen själv verkar bråka inbördes: pro- och antijudar (pro- och antimuslimer).

  Jag har absolut inget emot SD:s invandringspolitik. Bara man kunde sköta den snyggt, utan en massa korkade myter sådana som ”islamiseringen av Sverige”. Troligare att vi får besök av utomjordingar innan dess. Vill man begränsa invandringen eller tycker att den bör skötas bättre, är det bara kontraproduktivt att komma med en massa ovetenskapliga myter eller ”feministisk” statistik (dvs. inte ”vetenskaplig”)

  Apropå medlöperi. Jag fick anledning att gå tillbaka till Beevors cyniskt skrivna Stalingrad (länge sedan jag läste den). Jag hade bl.a. markerat följande paragraf:
  ”Vid en tid då Hitler fortfarande vägrade att överväga tanken på tyska kvinnor i fabrikerna var den sovjetiska produktionen beroende av massmobilisering av mödrar och döttrar.”
  Vad är problemet, kan man undra. Men hans böcker minns jag kryllar av sådana här påpekanden och irrelevanta jämförelser. En ren beskrivande författare skulle aldrig göra sådana imbecilla jämförelser. Vid den tiden, var det nämligen två OLIKA tider, två olika platser. Nazifruarna ammade ju nästa våg av naziungar som skulle sändas för fortsatt slakt av en inringad Stalingrad. Nyliberal feminism eller vice-versa. Och så jämför man honom med Tolstoy? Vilken skymf mot den store författaren.

  Allt från sådana här fula psykologiska manövrar (vilka vid första anblicken ter sig som oskyldiga) ända till Scum-manifestet, har man äntligen nått dit man ville: en massa trötta hatande hjärnor överallt. Hat startade första världskriget och andra världskriget. Satan är alltså tillbaka.

  Alltså, hur ska den bortskämda västerlänningen överleva en liknande katastrof? En stor del av befolkningen kommer förmodligen att ta livet av sig bara efter någon vecka utan internet. Med en daglig näring som motsvarar tio fattiga i stora delar av världen, hur fan ska hon överleva flera månaders hårda matransonering?
  Det vägrar hon tänka på nu när hon sitter i sin varma stuga och bara njuter av att hata.

  Så i en värld som befinner sig vid randen av ett storkrig ter sig denna blogg som smått komisk. Kanske dags att utvidga plattformen…