MILITANT FEMINISM EN VIKTIG GRUND FÖR ÅSIKTSFÖRTRYCK OCH -POLARISERING
avatar

Det kan väl inte undgå någon att åsiktspolariseringen och intoleransen mot andras åsikter har accelererat stort i och med forum som Facebook och vissa kommentarsfält.  Självklart kan man snegla på sir Winston Churchill, som lär ha sagt: ”människor är inte så dumma som du tror, de är dummare”, och hävda att det beror på det.  Naturligtvis gör det också det i viss mån, men det beror också på vilka krafter vi låter få spelrum i samhället.  Vi har låtit militant feminism få fritt spelrum i det svenska samhället och det har infekterat alla nivåer.  Könsmaktsordning skulle nog kunna sägas vara den militanta feminismens sharia-lagar och genusforskning är dess teologi.

Det absolut största misstaget som gjorts i Sverige under sent 1900-tal var att börja stifta nya ideologiskt grundade lagar och regler, som t ex om könskvotering.  När man inför sådana har man exkluderat kunskap och duglighet och dessutom via lag börjat att könsdiskriminera.  När staten inte tar hänsyn till de grupper som man då exkluderar och trampar på kommer dessa att reagera.  Detsamma gäller när lagar och regler tar sitt avstamp i teorin om könsmaktsordningen.  Det är en teori som enligt väldigt mångas mening – bl a min egen – är helt ovetenskaplig, inte minst för att en majoritet – törs jag påstå – av svenska folket inte tror på den, utan inser att könsrollerna vuxit fram i symbios under årmiljoner, därför att det var mest gynnsamt för artens fortlevnad.  När man då – som könsmaktsordningen gör – skuldförklarar halva befolkningen och en liten elit upphöjer sig själv till rätten att bestämma att alla måste åtlyda deras åsikter så blir det reaktioner.  Det är inte konstigare än att män och kvinnor på 1800-talet – tack vare förbättrad standard via industrialiseringen – började ifrågasätta kvinnors och fattigare mäns utestängande från yrken och utbildningar.  Som alla vet – men som den elit som upphöjt sig själv till rätten att tvinga andra att göra ”rätt” inte vill se – så botar man inte en orättvisa med en annan.

Lika illa är det med tokiga genusteorier.  Precis som med könsmaktsordningen så vet de flesta genom erfarenhet och möten med människor, att människor är olika kön på grund av nedärvd biologi.  Att då med t ex föräldrapenningen tvångsdela densamma mellan föräldrarna blir ett övergrepp på människors egen förmåga och rätt att välja – bara för att tillfredsställa de ”troendes” egon.  Likaså att göra om förskolor till genusförskolor mot föräldrars vilja eller att styra forskningspengar, anslag och karriärmöjligheter efter ”rätt” ideologisk inställning i genusfrågan.  Förutom att det också diskvalificerar hbtq-människors insikt om att de inte ”uppfostrats” till att bli det de är.

En annan ideologiskt styrd lag är sexköpslagen som drabbar minst två grupper i samhället, sexarbetare och sexköpare, men som upprör även andra just på grund av sin moralistiska och ideologiska grund.  Människor må ha vilken åsikt de vill, men då staten agerar inkvisitor och straffar människor enbart utifrån en ideologisk och moralistisk idé så vilar det på samma grund som t ex raslagar eller kommunistiska klasslagar.

Inte ens till synes sansad information som kablas ut, som av denna, där statistiken förvånande nog i stora delar verkar riktig, saknas denna ”vi vet bäst ni måste göra enligt vår ideologi” attityd.  Rubriken säger att feminismen har gått ”för kort”.  Ska vi alltså förstå, att det är ideologiskt fel att kvinnor ska kunna välja att arbeta mindre, att män och kvinnor ska kunna komma överens om att kvinnan enligt egen önskan får vara mer hemma med barnen, att kvinnan arbetar mer i hemmet eftersom män utför mer förvärvsarbete, att män oroar sig mindre – trots att de misshandlas mer – m m?  (Sedan måste man också ta i beaktande att detta handlar om anmält våld, inte oanmält, och som mitt nästa inlägg kommer att visa så misshandlas män i verkligheten lika mycket i förhållanden som kvinnor).  Enligt min mening ser vi här en oerhörd intolerans inför individers vilja och rätt att själva göra val i sitt liv till förmån för en ideologisk enhetlighetstanke om likriktning som inte står fascism och kommunism efter.  Och hur mycket av kvinnors större rädsla blåses inte under av militant feminism och deras språkrör i medierna?  De backar minsann inte i sin iver att monsterförklara mannen utan skrämmer då gärna kvinnor i onödan.

Varför ska människor som upplever att staten inte lyssnar på dem lyssna på staten?  När sedan kritiken bemöts med smutskastning, nedtystande och uppenbart bedräglig s k ”vetenskap” och fakta (som exemplifieras i mitt nästa inlägg) så får man en stor förtroendeklyfta i samhället, och har man en sådan så polariseras samhället obönhörligt.  Politiker och medier har svikit stort i och med att ensidigt gynna militant feminism och vända saklighet, vetenskaplighet och objektivitet ryggen och låtit de självupphöjda ”sanningsinnehavarna” få utöva tvångspolitik mot andra.  Deras svar till kritikerna har mer eller mindre blivit: ”men varför ska vi lyssna på er för när vi har rätt.  Ni får göra som vi säger”.  Därför är militant feminism en grundorsak till samhällets polarisering, strypandet av åsiktsfriheten, som tycks accelerera allt mer, och att den allt vanligare hatkulturen fått explodera.  När militanta feministiska hatare klagar över att de bemöts hatfullt så lockas man att säga:  ”Som man bäddar får man ligga”.  Visar man inte tolerans så bemöts man inte tolerant.  Därmed inte sagt att jag försvarar hatkulturen.  Den vänder jag mig mot varifrån den än kommer.

Kommentarer

MILITANT FEMINISM EN VIKTIG GRUND FÖR ÅSIKTSFÖRTRYCK OCH -POLARISERING — 32 kommentarer

 1. ”utan inser att könsrollerna vuxit fram i symbios under årmiljoner, därför att det var mest gynnsamt för artens fortlevnad.”

  För 25000 år sedan: *Spöar ner Dick med träklubba och våldtar hans kvinnliga familjemedlemmar eftersom den med starkast och mest aggressiva gener ska få avkomma för artens bästa*

  För 2000 år sedan: *Köper Dicks 12-åriga dotters hand för en åsna eftersom hon är ung och har fått mens och arten klarar sig bäst om vi börjar tidigt*

  För 100 år sedan: *Könsapartheid så att kvinnor kan specialera sig på kvinnosaker och män på allt annat för artens bästa*

  Inse – vi människor är mer flexibla och mer adaptiva än någon annan art. Jag menar, jag skulle kunna ta ner varje mästare i kampsport i världen med ett vapen som vi uppfann efter ett par hundratusen år. Jag skulle kunna göra färs av en krokodil och sedan ta ett foto av hans kadaver, och krokodiler har funnits ett bra tag utan stora evolutionära förändringar.

  ”Som alla vet – men som den elit som upphöjt sig själv till rätten att tvinga andra att göra ”rätt” inte vill se – så botar man inte en orättvisa med en annan.”

  Jag hör att du säger ”nej” till kvotering till börsstyrelser, men jag tänker tolka det som ett ”ja” eftersom jag är man och behöver tydligare signaler.

  ”En annan ideologiskt styrd lag är sexköpslagen som drabbar minst två grupper i samhället, sexarbetare och sexköpare”

  Ja till att börja med skiter jag fullständigt i sexköparna. Att betala för gos är inget substitut för att själv övervinna ensamhet, så det här *Amen det e ju synd om vissa män*-stuket kan du stoppa upp.

  Jag skulle tro att om du frågade även andra än de ”ideologiska” skulle sexköpslagen får vara kvar.

  Vänta! Jag har en idé! Kan inte du som uppenbarligen bryr dig typ arbeta politiskt för att få ett parti att vilja göra prostitution lagligt, så får folket bestämma och typ rösta in dig och ditt parti i riksdagen! typ, Trilbypartiet!

  Eller så kan du sitta där och gnälla och hoppas något förändras på det sättet. Either way. Jag för min del tänker fortsätta med att betala skatt och finansiera polisen som jagar sexköpare och olagliga bordeller.

  ”Likaså att göra om förskolor till genusförskolor mot föräldrars vilja”

  När har det hänt senast att en förälder satt sitt barn på en ”normal” förskola men att den sedan fick ny styrning? Svar, tack.

  ”Att då med t ex föräldrapenningen tvångsdela densamma mellan föräldrarna blir ett övergrepp på människors egen förmåga och rätt att välja ”

  Nej vadå? Klart vi ska ha individualiserad föräldraförsäkring! Som Ninni förklarat så kan ju kvinnan ta av mannens pengar men hon kan inte sedan ge honom tillbaka tiden han spenderade på jobbet istf med barnen! AWOOOOGA! Kalla på MRAsen!

  ”och som mitt nästa inlägg kommer att visa så misshandlas män i verkligheten lika mycket i förhållanden som kvinnor)”

  Vadå, är det här om att de får slag av sina kvinnor i lika stor utsträckning eller räknar du typ kvinnors ”mind-games” och taskiga manipulation som misshandel? Eller kanske du pratar om den där prestationsmakten som Erik gnölade om? LOL hursomhelst.

  ”Därför är militant feminism en grundorsak till samhällets polarisering,”

  Nej, den hade funnits oavsett eftersom vi har en recession, massarbetslöshet, en hånflinande idiot som utbildningsminister och utbredd rasism ovanpå en massa andra förändringar.

  ”strypandet av åsiktsfriheten”

  Uppfriska mitt minne – det här är samma vitlök som lite tidigare i texten pratat om ”Polarisering”, va?

  Snart kommer det behövas ”militant” feminism på riktigt om alla äckliga snubbar och gubbar faktiskt börjar tro att de ska leka rebeller i Red Dawn. Det här stället använder inte Disqus va?

 2. Gillar texten i stort, men är verkligen feminismen så militant? Annat än i småbloggar? Är Birgitta Ohlssons feminism militant? Är sexköp en central fråga för jämställdister och andra, som jag själv, som ifrågasätter genusteori och likhetsfeminism? Den man som driver den frågan har nog svårt att framstå som trovärdig. Att utnyttja prostituerade är, enligt mig, en extremt perifer samällsföreteelse. Är det en viktig symbolfråga? Jag är inte naiv, men däremot stark motståndare till prostitution som ide och praktik.
  Axel Edgren: dina enstaka poänger drunknar i en frustande ojämn, otrevlig, själförhärligande vit kränkt medelklassvada. Hur gammal är du?

 3. @Bengt:
  Jag anser att sexköp är en viktig principfråga eftersom det handlar om (för att låna lite från den feministiska terminologin) ”rätten till den egna kroppen”.

 4. @Bengt:
  ”Att utnyttja prostituerade är, enligt mig, en extremt perifer samällsföreteelse. Är det en viktig symbolfråga?”

  För feminister är den uppenbarligen det – en viktig symbolfråga – i alla fall. Sen undrar jag om de som inte tycker att det är okej att köpa en sexuell tjänst, tycker att det är okej att köpa en ”dödstjänst” eller en ”våldstjänst”, där man köper (i första hand mäns) tjänster och ”kroppar”, för att själv slippa utsätta sig för livsfara och för att själv slippa döda andra människor? Varför har vi en ”sexköpslag”, men inte en ”våldköpslag”, om man säger så? Och kan det finnas en könsaspekt här, i det att en ”våldsköpslag” främst skulle skydda män från att bli exploaterade (som till exempel soldater), medan kvinnor snarast skulle riskera att mista ett ”beskydd” av män, som sedan länge är ett privilegium de alltid har haft, och tydligen förväntar sig ha tillgång till även framöver?

  Varför det ena, men inte det andra?

 5. Bengt, jag säger inte att feminism är militant, jag talar om den gren av feminismen som är militant (läs min presentation tidigare). Angående sexhandel så handlar det om evolutionär adaption (http://www.anstandigt.com/?p=96), d v s ett biologiskt nedärvt beteende för att det är (har varit under miljontals år) ett gynnsamt beteende för artens överlevnad. Att ideologiskt försöka ”korrigera” evolutionen är – enligt min mening – ingen bra grej. Dessutom handlar det om att vissa individer upphöjer sig till att veta så mycket bättre än andra att de har rätt att stifta lagar som tvingar ”fel” individer att följa de ”rättas” åsikter. Det är i paritet med dem som anser sig veta ”rätt” om t ex rasideologi anser jag. Frågan i sig är inte stor, med tanke på att den maximalt berör en sjättedel av befolkningen, men det skulle man också kunna anföra om t ex homosexuella.

 6. @John Nilsson:
  Vi har redan ett sådant system det kallas arbete.

  I ett arbete så bla ”hyr” man någons kropp till att utföra olika saker.
  Sen kan man faktiskt också hyra någon för att begå våld mot någon annan.
  Dock får du inte fritt välja vem h an ska slå på och det finns ett regel system för det.

 7. Ok, jag är med på detta med rätten till sin egen kropp. Men just sex som handelsvaravara är problematiskt för mig då min åsikt är att det fungerar bäst i kärleksrelation . Klart gammaldags och inte hållbart för en logisk granskning kanske. (Och visst förstår jag att vissa prostituerade är lyckliga, men många är också heroinister) Debatten måste komma ut från sådana här forum på riktigt, in i politiken och mainstreammedia. Genusteorin måste skjutas i sank eftersom den är uppenbart falsk. (Precis som du skriver Dick så har ju alla som levt förstått att män och kvinnor är olika i genomsnitt. Från början ) Myten om. Lönegapet måste plockas isär och begravas i en stor seriös artikel i DN eller SvD. Det skyller röra om. Men barnet ska inte ut med badvattnet. Mycket bra har hänt för jämställdheten. Även de icke kvoterade kvinnorna på höga poster i samhället har kunnat komma fram pga ökad jämställdhet och förändrat tänk i samhället. OT: Jag funderar också kring det allt grövre ungdomssexet som ett resultat av porr och uppluckrade normer. Porren problematiseras för lite. Den debattör som lyfter frågan röjer kanske sin egen porrkonsumtion eller hamnar i moralistfacket. Det borde vara en humanistisk fråga, inte en feministisk.

 8. @Axel Edgren: @Axel Edgren: Jag skiter fullständigt i sexköparna också, men faktum är det att frågar man de som säljer sexuella tjänster så är de flesta emot sexköpslagen och anser att deras situation försämras av den. Både vad gäller en sämre arbetsmiljö och för att det ytterligare stigmatiserar dem.

  Sexköpslagen tar fram och demonstrerar de absolut värsta aspekterna av en del av dagens feminism; man är villig att offra individers rättigheter för att nå rent ideologiska mål som och de flesta är inte ens intresserade av att tala med de som drabbas för att bilda sig en egen uppfattning.

  Läs gärna alexanderchamberland.blogspot.se som har skrivit en del bra om det. Om du inte föredrar att lyssna på sexhatande 50 åriga ciskvinnor.

 9. @Bengt: Naturligtvis är sexköpslagen en näst intill omöjlig fråga att driva som man, men det är en ännu svårare fråga att driva för sexarbetare då de långt mer än män ignoreras på grund av stigmat. Så ta smällen i ’privilegiet’ och lyft fram vikten av att de utsatta kommer till tals.

  Själv ser jag det som en viktig fråga. Dels för att det handlar om något så grundläggande som rätten till sin egen kropp, dels för att den verkligen lyfter fram hur mycket förespråkarna fullständigt skiter i de drabbade. Det finns _inget_ i sexköpslagen för att hjälpa heroinister eller traffickingoffer; så som den är utformad är den avsedd att utrota handel med sexuella tjänster och om det innebär att man utrotar heroinister och traffickingoffer på samma gång så är man jävligt nöjda med det. För att Könsmaktsordningen.

  Sen har vi den aspekten du nämner; ’sex fungerar bäst i en kärleksrelation’. Det är en helt ok inställning, men det tillhör de där sakerna man måste inse är personliga och en del av ens egen sexualitet och läggning. Jag skulle aldrig hoppa i säng med någon jag just träffat, jag är inte ens speciellt intresserad av vaniljsex överhuvudtaget, men det är så jag fungerar. Men jag kan inte sätta mig på mina höga hästar och anta att alla fungerar på samma sätt. Framförallt kan jag inte uppmana till lagstiftning kring andras kroppar och vad de får eller inte får göra baserat på mina egna känslor och vad jag attraheras eller inte attraheras av. Ingens sexualitet är allmängiltig. En människas sexualitet blir inte till salu för att en annan människa vidrör fel bit av någons annans kropp och får betalt för det. Ryska barn blir inte homosexuella för att människor går i en Pride parad.

  Vad gäller porr så kan man ganska lätt konstatera att signifikanta delar av den produceras med exhibitionism som delintresse så det är i praktiken omöjligt att i någon större utsträckning minska produktion och distribution utan att igen begränsa människors rättigheter att vika ut och vara stolta över sin egen sexualitet, för att inte tala om risken att ytterligare stigmatisera sex i allmänhet och begränsade läggningar i synnerhet.

  Återigen, man blir inte homosexuell av att se nakna människor av samma kön. Inte heller tänder man på gruppsex av att se bilder av det. Man mår inte heller dåligt av att ägna sig åt sådant man faktiskt tänder på, frivilligt, tillsammans med andra som gillar samma sak.

  Det är också väldigt svårt att skilja på vad som är ’grövre ungdomssex’ och vad som är legitimt utforskande av sin egen sexualitet. Om du pratar med människor med icke-mainstream sexualitet som växte upp innan internet fanns så fanns för de flesta skillnaderna där från så tidigt de kan minnas. Och skam. Och ensamhet. Om de tidigare kan hitta rätt och en accepterande social kontext så är det ett framsteg.

  Men sen kommer kollektivismen in i bilden. Människor övertalas att ställa upp på sådant de inte vill. Eller tror att det förväntas av dem. Människor utsätts för skam och mår dåligt för att gruppen inte gillar vad de gör.

  Normerna för grupptryck och mobbing verkar definitivt ha luckrats upp och där är delar av feminismen på framkanten av vad som är acceptabelt. Numera är ju till och med vuxenmobbing poppis som teaterföreställning. Vissa verkar ha tagit till sig härskartekniker som någon sorts instruktionsbok i hur man skall bete sig.

  Och _det_ är verkligen en humanistisk fråga.

 10. @Micke:
  ”Vi har redan ett sådant system det kallas arbete.”

  Det är det jag menar. Vi köper varandras arbete på en hel massa sätt, vare sig det handlar om snickeri, forskning, sophämtning, matlagning – eller våld och att vistas i våldsamma miljöer. Detta anses okej och normalt. När det kommer till sexuella tjänster anses det inte längre okej i Sverige, men väl i länder som Tyskland och Nya Zeeland, som har en annan syn på detta, där myndigheterna mera verkar vara inne på att hjälpa sexsäljarna till en någorlunda värdig och säker tillvaro, snarare än att bara sätta dit ”köparna”. Som @Olof Hansen är inne på, så verkar ju lagen inte vara så välkommen bland de som ska ”skyddas”, utan det hela verkar mera vara en fråga om en morallag som skall disciplinera och demonisera manlig sexualitet, till skillnad från kvinnlig dito (det är ju tillåtet att ”sälja”).

  Fredrick Federley är av liknande åsikt:
  ”Ingen problematiserar kring det faktum att kvinnor och män kan göra valet att sälja sex. Ingen problematiserar kring det faktum att det knappast kan vara till stöd för vare sig dem som ofrivilligt eller frivilligt prostituerar sig att man inte längre bara är utkastad och förnekad socialförsäkringssystemen, a-kassan, möjligheten att organisera sig och så vidare.”

  ”Alla former av övergrepp, frihetsberövande osv som är förknippade med trafficking och påtvingat säljande av sexuella tjänster är strängt förbjudet i lag och skall så vara. Det skall klassas som de vidriga övergrepp de är. Det gör att sexköpslagen bara riktar sig till dem som gör det frivilligt. Sexköpslagen hjälper inte offer för trafficking. Den hjälper inte heller de prostituerade utan den stillar bara moralisternas samvete. Det de inte ser behöver de heller inte ta ställning till och de kan sova gott om natten.”

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article12031768.ab

  Hur olika vi ser på att köpa sexuella tjänster av kvinnor, jämfört med våldstjänster av män, blev ju också mycket tydligt för några år sedan (där det förra fördömdes men det senare inte alls ifrågasattes):

  http://genusnytt.wordpress.com/2009/10/14/soldater-kopte-sex-i-tyskland/

  Inte heller soldater, eller personer engagerade i dem, verkar ha avvikit från den förhärskande ”partilinjen”, men några yppar i alla fall ”avvikande mening” och har liknande funderingar som jag:

  ”För övrigt håller jag helt med Krook. Vi applåderar våra tuffa soldater när de gör processen kort med fienden, samtidigt som vi förväntar oss att de helst ska rulla apelsiner och plocka blommor på fritiden. Döda och lemlästa ger medalj och stående ovationer, men en bordellfylla på fritid efter en övning i en av Europas mest stabila nationer leder till krav på avsked. Hyckleri? Typ.”

  http://forum.soldf.com/topic/43399-svenska-soldater-roar-sig-paa-bordell/?p=722201

 11. John Nilsson: Fascinerande. Soldater får inte ha sexuella relationer med kvinnor om de inte kan bevisa att kvinnan är helt självförsörjande (om någon tipsar ledningen om den sexuella relationen):

  ”Köp av sexuella tjänster är förbjudet under Din internationella tjänstgöring.
  Med köp av sexuella tjänster avses här inte bara att Du köper sexuella tjänster av en prostituerad, besöker bordeller etc, utan även Du ger ”privatbistånd” i form av att Du betalar räkningar, hyror, skolavgifter o s v i syfte att få sexuella tjänster.”

 12. Som sexualhistoriker och -forskare (med två stora böcker i ämnet bakom mig) har jag viss insikt i ämnena porr och prostitution. Jag har sammanfattat en del kunskap om det här: Angående porr: http://www.anstandigt.com/?p=211, http://www.anstandigt.com/?p=219. Angående sexarbete så är det tyvärr så, att tokfeministerna, medierna och politikerna omhuldar och sprider myter och lögner (det vanliga mönstret för ideologiska ”sanningar”) som människor i gemen tror är ”fakta”. Jag brukar säga, att då politiker, medier och aktivister är rörande överens i kontroversiella frågor så ligger det en hund begraven. Och det gör det verkligen när det gäller sexarbete: http://www.anstandigt.com/?p=413, http://www.anstandigt.com/?p=420, http://www.anstandigt.com/?p=428, http://www.anstandigt.com/?p=433, http://www.anstandigt.com/?p=439, http://www.anstandigt.com/?p=451, http://www.anstandigt.com/?p=458, http://www.anstandigt.com/?p=463, http://www.anstandigt.com/?p=477, http://www.anstandigt.com/?p=483, http://www.anstandigt.com/?p=633. I vårt samhälle är det många som känner att sex hör ihop med kärlek, men det är enbart för att vi fostrats att tänka så. Det går helt och hållet tillbaka på kyrkans bestämmelse under vår tidiga medeltid, att äktenskap inte fick ingås om det inte fanns kärlek. Eftersom sex bara var tillåtet inom äktenskapet så uppstod kopplingen kärlek-sex, en koppling som inte finns i andra kulturer, och som inte existerade före kristendomen.

 13. .
  Sant… feminismen har skapat ett starkt hat i det svenska samfundet.
  Hatet mot feminismen , ær en reaktion på den feministiska polariserade ovenskapliga dogmatiska retoriken dær feministiska aktiviteter mer kan beskrivas som demagogik snarare æn… konstruktivitet.
  .
  Denna brist på konstruktivitet ær signifikant før kvinnan,s affektiva hållning och før hur kvinnan kognitivt nærmar sig komplexa problemstællningar.
  .
  Feminism ær ett førvrængt penisperspektiv.
  .
  Feminism + kultur + politik + svenska staten = Lysenkoliknande situation.
  .
  Per Hagman.
  .

 14. @Dick: Dick snabbkollade på dina lænkar , vilka ger ett nytt intryck av svensk sexualism.
  Svergie har ju , enligt svenskar i alla fall , under 70 -80 talet framstått som det ohæmade sexnæstet…ha sex med vem du vill nær du vill…men ændå ..samtidigt …finns det ett sånnt starkt bigotteri i det svenska politiska samfundet.
  .
  varfør ?
  .
  I Danmark fanns før några år sedan en tanke om att de personliga assistenterna
  till svårt sjuka pasienter skulle ge pasienterna sexhjælp som en naturlig del av/ till den øvriga vården pasienterna erhøll.
  .
  Några tankar?
  .

  Per Hagman
  .

 15. Eftersom jag personligen anser att sexarbete ska legaliseras så anser jag att det kan vara en rimlig tanke – inom frivillighetens ram, naturligtvis. En som absolut inte kan tänka sig att göra det ska slippa. Jag vet att Johan Nordansjö, som själv är handikappad, är en stark förkämpe för att handikappade ska kunna få sexuella tjänster och jag stöttar honom.

 16. @Dick: Vhis jag kommer ihåg så… i damnark får pasienten ett vårdbidrag från kommunen , vilket skall anvændas før pasientens pleie o vård. Då før att hyra in erfoderlig kompetent personal etc. En del av detta bidrag kan æven anvændas , før att pasienten skall kunna køpa de sexuella tjænster , han anser sig ha behov av. Problemet blir nu de marknadsekonomiska , dær priset før ønskade tjænster blir synnerligen betungande før pasienten.
  Ett rejælt samlag i veckan kan lætt skena i væg till ca 2500-4000:- vilket på en månad før en fertil ung handikappad man snabbt blir upptill 16000:- / månaden.
  Ingen man har ju råd med dessa kostsamma sexuella tjænster o i stællet, blir nu denna unga mannn..sexuellt undernærd och får sannolikt psykiska plager av detta.
  .
  Med syfte att undvika detta før mannen obekvæma , ligger / låg ett seriøst politisk kommun førslag på , att de kvinnor vilka vårdar den unga mannen skulle ha en skyldighet , att utføra behøvda sexuella tjænster…på arbetstid naturligvis.
  .
  Personligen , er jag enig med denna danska tanke o førslag.
  .
  Jag vet att dessa ovan tjænster førekommer ( svart eller av kvinnlig sympati b.l.a )…så varfør hymla???
  .
  Per Hagman.
  .

 17. @ Dick

  Jag kan inte riktigt instämma i ditt resonemang om könsmaktsordningen: Så här skriver du om den:

  ”Det är en teori som enligt väldigt mångas mening – bl a min egen – är helt ovetenskaplig, inte minst för att en majoritet – törs jag påstå – av svenska folket inte tror på den, utan inser att könsrollerna vuxit fram i symbios under årmiljoner, därför att det var mest gynnsamt för artens fortlevnad.”

  Att könsmaktsordningen inte funkar beror inte i första hand på att folk inte tror på den. Skulle majoritetens acceptans vara ett kriterium skulle ytterst få nya teorier kunna slå rot. Dessutom vore det faktiskt logiskt möjligt att det för artens överlevnad uppstått något som man i dgasläget kunde beskriva som just könsmaktsordning – detta är alltså i sig ingen orimilighet.

  Det som spräcker teorin om könsmaktsordning är att den inte tål ens en ytlig kontroll mot fakta. Det är nämligen lätt att räkna upp ett stort antal situationer och perioder i diverse samhällen där teorin om könsmaktsordning alldeles uppenbart inte gällt, som t.ex. Västeuropa 1914-1918.
  Detta är sättet att argumentera mot könsmaktsordningen.

 18. Problemet är att feminismen romantiseras, inte minst av unga tjejer. Det blir för många en feminism för feminismens skull. Och det är också, tror jag, den huvudsakliga förklaringen till att fler tjejer än killar identifierar sig med feminismen.

 19. @Rick:
  Självklart finns det könsmaktsordning men den är dels dubbelriktad och även helt beroende på situationen. Att bara säga att mannen har könsmakten i alla förhållanden och alla situationer är ju väldigt dumt påstående och har förvånat mig mycket att så många säger sig tro så.
  Jag antar att de flesta som säger så begriper det och gör så för att mannen måste ha handlingskraften för att kunna vara förtryckaren.

 20. Här har ni en manlig förebild; svenska marinsoldater i Afganistan, som gör parodi på Grease Lightning. Detta är riktig manlighet, inklusive humor…

 21. @Bengt:
  På vilket vis tycker du att man behöver ta upp porr? Jag har gjort det i några inlägg. Sök på ”porr” så kommer de upp.

 22. @Dick tack för uttömmande svar, du har verkligen kunskap på området. Det ör väl så att jag och många måste försöka förstå att acceptera utan att gilla.
  @Dolf 25 år alltså? Om några år kommer han att se tillbaka på den här tiden såsom vänsterextrema bokstavsvänstern såg på sitt sjuttiotal:jag ville väl men var ung och dum. Kaptalistsvin bytt till man. Blir bestört över extremfemimisternas ständiga kopplingar antifeminism-rasism-fascism. En påhittad trojka där en ska bort. Själv är jag politisk mitt, lite svårt att rösta bara då blind feminism hamras in från alla håll.

 23. &Dolf ang porr: jag har en känsla av att porr konsumeras extremt mycket. Behovet finns uppenbarligen. Tillgången på nätet gör också att våra ögon får se sådant vi inte vill se. Minnesbilder som dröjer sig kvar kan vara otäcka. Vad gör det med en trettonåring? Väldigt mycket porr har en bäring mot pedofili. Stora män och små kvinnor. Är kvinnan 20? 18 15? Porren gör sex till teknik? Sensualitet och att lyssna in sin partners känslor är inte aktuellt. Hmm , jag vet att det finns sån porr också, men du förstår vad jag menar.

 24. @Bengt:
  Du adresserade nog lite fel där, 25 års-kommentarendet var inte från mig, utan från @Magnus.

  @Bengt:
  Jag tycker risken för att exponeras för olämplig porr är rejält överdriven. Min erfarenhet är att man inte exponeras för någon porr överhuvudtaget om man inte själv aktivt söker efter den. Och jag har under mina år på nätet aldrig sett någon pedofiliporr, någon porr med inslag av övergrepp eller manlig homosexualitet eller andra perversioner (förutom möjligen då lättare bondage-inslag om man räknar det som perverst). Jag är givetvis fullt medveten om att sådant finns och går att få tag på, men, som sagt var, det kräver ett aktivt sökande. Det dyker inte bara upp hux flux objudet på skärmen.
  Vad gäller minderåriga (som porrkonsumenter) så anser jag att man skall placera ansvaret där det rätteligen hör hemma: hos föräldrarna. Det finns inställningar och filter som man kan använda hemma för att hindra att minderåriga exponeras för pornografi som man tycker är olämplig för dem.
  Jag är ärligt talat inte särskilt positiv till porr, jag tror tyvärr att porrens lättillgänglighet har en skadlig inverkan genom att den i längden dövar det naturliga sexuella intresset. Men det innebär inte att jag på några som helst villkor vill införa begränsningar för porr, yttrandefriheten är trumf.

 25. @jaja. Tvåsamheten före kristendomen är bara temporär. I de förkristna agrarsamhällena var det bara kvinnor som kunde begå äktenskapsbrott (vilket samma agrarsamhälle orsakat i kraft av möjligheten till egendomsackumulation, och upptäckten av sex som orsaken till graviditet, då det för vissa män började bli viktigt att säkra sin biologiska avkomma) och det var en självklarhet att män måste ha tillgång till flera kvinnor. I de ursprungliga jägar- och samlarsamhällena var det däremot en självklarhet att både män och kvinnor kunde ha partners vid sidan om den man var gift med (och i genomsnitt var en kvinna gift sju gånger under sitt liv, så ”tvåsamheten” var högst temporär), något som hos oss i Norden fortlevde ända fram till kristendomen.

 26. Har ingeting med den här artikeln, men den är intressant endå. Hittat på aftonbladets chatt om självmord 2014-02-04:

  Pirjo Stråte:
  Jag vet inte varför man upplever det så. Det är ju flest män som tar sitt liv. Men kvinnor gör fler självmordsförsök och mår sämre, så därför får detta kanske mer utrymme. Männens depression är ofta kortare, de orkar inte vara deprimerade lika länge som kvinnor, och tar ofta livet av sig efter tre månader till ett år. Kvinnors depression kan vara i två till tre år innan de skrider till verket.

  Kommentar från Peter
  Dubbelt så många män än kvinnor tar livet av sig men ändå skrivs det mest om kvinnor? Varför?