Män har skurkrollen i samhället – Politiker och Media vill bara ta upp ämnet vad gäller Skolskjutningar o dyl.
avatar

Män finns inte – Förutom när de gör något dåligt. Så summerar youtubekanalen ”Man Woman Myth” hur mäns situation ser ut i media och det kunde inte stämma bättre på den serie inslag som Tucker Carlson presenterat under Mars månad under temat ”Men In America”. Det är nämligen ingen slump att denna serie sändes. Den bidragande orsaken är givetvis att en ung man med en AR-15 mördades 17 människor i Parkland, Florida den 14:e februari. Uppdelningen i media har varit den att vänstermedia (CNN) tagit upp att en AR-15 eller ”Assault Weapon” användes som ämne medan högermedia (FOX) tagit upp manligt kön som ämne vilket är vad som nu följs upp.

Men In America – Part 1 Tucker Carlson konstaterar att tecknen på något oroväckande gällande män i USA finns överallt. Jag vill mena att samma exempel som han nämner för USA i varierande grad är sanna för Sverige och större delen av västvärlden. Han påpekar även att dessa saker inte diskuteras offentligt. Politiska ledare hävdar tvärtom att det går dåligt för flickor och kvinnor och lägger enorma ansträngningarna där. Män behöver ingen hjälp, de har för många fördelan redan lyder den populära åsikten – Men är detta sant sett till generella data? Varför ser då patriarkatet ut så här?

* Män dör i genomsnitt tidigare än kvinnor
* En orsak till det är att män oftare är missbrukare
* Män begår oftare självmord, särskilt vanligt är detta hos vita män
* Den absoluta majoriteten av alla i fängelse är män
* Pojkar misslyckas i skolan oftare än flickor
* De elever som bestraffas i skolor är oftare pojkar
* De elever som diagnostiseras med ADHD-sjukdomar är oftare pojkar
* Betydligt fler kvinnor än män hittas i högre utbildning
* Det är fler kvinnor än män både i juridik och medicin
* Icke-högskoleutbildade kvinnors löner har ökat
* Icke-högskoleutbildade mäns löner har sjunkit
* Färre män gifter sig, fler män skiljer sig.
* Cirka 20% av barnen i USA lever med mamman
* Hälften av alla män misslyckades fys-testet i militären
* Fler män än kvinnor är överviktiga
* Spermaantalet har sjunkit hos män sedan 70-talet
* Testeronhalten har sjunkit hos män med 1% varje år sedan 1987

Inslaget avslutas med en intervju med Jordan Peterson där Tucker Carlson frågade varför pojkar tycks hamna bakom flickor i samhället? Peterson svarade att det delvis är en konsekvens av politiska policybeslut. Det finns idag en idé hos de styrande att det är någonting är fel på maskulinitet (könsrollen) och det leder till försök att begränsa ytliga uttryck för maskulinitet. Detta baseras på en världsbild där historien bestått av att män förtyckt kvinnor. Denna världsbild beskriver Dr Peterson inte bara som felaktig utan även som patologisk (sjuklig)

”Its an ideological view of the world. Its not like men and women always get along anymore than men and men get along or women and women for that matter but fundamentally human history have been a cooperative enterprise”

Innan vi går vidare kommer här lite bakgrund: Redan i slutet av februari så intervjuade Tucker Carlson Professor Jordan Peterson gällande frågan ”Why are so many young men turning violent?” gällande Skolskjutningen i Parkland där 17 människor dödades***. Peterson gav svaret att så många unga män bli våldsmamma eftersom många unga män är nihilistiska och desperata och man kan bli sådan om man inte har ett klart syfte i livet.

***Att förövaren hade en AR-15 ledde till en absurd debatt om vapenlagarna. Absurd eftersom av alla dödsfall orsakade av skjutvapen i USA så är 2/3 självmord och av den 1/3 som var mord så var i 90% av fallen vapnet någon form av pistol. De flesta våldsamma dödsfall sker pga knytnävar, knivar och pistoler så hur sjutton handlade ”March For Life” på något sätt om att begränsa dödsfall?

Jordan Peterson: ”They make a display of their hatred against being, by slaughtering the innocent”

Utöver nihilism så finns det en psykologisk epidemi med ett element av tävlan hos skolskjutare som drivs av det faktum att de blir omtalade med namn i media. Peterson konstaterar att vad som motiverar dem är att det är bättre att vara hatad än att vara ignorerad. Vilket är helt i linje med hur politiker och media behandlar könsdebatten. Politiker och Journalister vill helt enkelt inte att män skall ha en annan roll än skurkrollen i samhället – så vem är egentligen förvånad? Åter till Carlsons intervjun med Peterson:

Tucker Carlson: ”But if men are so aggressive and bent om domination and establishing a patriarchy why have they stepped back and allowed this to happen?”

Jordan Peterson: ”I guess thats a good question isnt it? I dont know the answer to that.

Jag kan besvara den frågan. Det enkla svaret är att de dominanta männen inte drabbas själva utan tvärtom deltar i att driva på utvecklingen på kvinnors sida. Bland framgångsrika högavlönade personer är det män och kvinnor på samma sida och ingen alls på andra sidan för det finns inga sätt för svaga män eller för den delen svaga kvinnor att hålla emot när alla starka rika högutbildade personer vare sig de är män eller kvinnor ivrigt vill förstöra maskuliniteten. Eller rättare sagt det finns inga lagliga sätt att göra det. De grupper av män som använder olagliga sätt omfamnas av samhället.

Vad är alternativet? Här är det bara att se till exemplet Islam. Enda lösningen de mest aggressiva muslimska männen hittat är att hota med terrorism om de inte får sina behov uppfyllda. Det är så de muslimska männen fått respekt i vårt samhälle från politiker och journalister och akademiker Det skedde inte med någon positiv mansroll så även om de grupperna försöker framställa det som deras mål så är resultatet det rakt omvända. Den enda grupp män som får respekt är den som framgångsrikt tar på sig skurkrollen. Alla de andra får respekt enbart i den grad de själva deltar i att förstöra maskulinitet. Vilket i brist på motstånd består av att översvämma samhället med propaganda för egna världsbilden.

Jordan Peterson är den enda någorlunda inflytelserika person som vågar tala öppet och det kan han eftersom han är helt oberoende av vårt samhälles självdestruktiva tendenser. Arbetsgivaren kan inte hota med indragen lön. Regeringens byråkrater kan inte slåss genom att dra in finansieringen (ynkryggarna i Kanada har redan försökt) och han är inte beroende av företagsreklam. Vad gäller könsdebatten är vårt samhälle idag en mobbare som skyller ifrån sig och menar sig ha rätt att mobba för att ha blivit mobbad själv under barndomen. Historiskt marginalisering är ursäkten till vad än statsbyråkratin beslutar.

I nästa inlägg tar jag upp vilka faktorer som Tucker Carlson identifierar som viktiga förklaringar på mäns situaton och medias politikers och akademikers totala ovilja och oförmåga att ärligt diskutera mäns situation.

Kommentarer

Män har skurkrollen i samhället – Politiker och Media vill bara ta upp ämnet vad gäller Skolskjutningar o dyl. — 25 kommentarer

 1. Jag ser det som att män gärna ser sig som handlingskraftiga individer.

  Många män talar gärna om kvinnor som styrda av flocken, kollektiv, styrda av väninnor och andra kvinnor, vilseledda och viljelösa.

  Det blir då svårt för män att tala om gruppen män. Tala om sig själva som ett kollektiv, tala om andra män och vad som är bra för dem.

  Många män vill absolut inte uppfattas som feminina. Motsatsen till kvinnornas kollektiv blir då ”varje man för sig”, ”ensam dräng reder sig”.

 2. Kanske inte så konstigt, det är handlingskraften som ger män ett värde i samhället och då fokuserar de givetvis på det även i sin självbild.

  Styrda av flocken är nog däremot lite av en missuppfattning, snarare att de själva styr mot flocken. Dvs det är viktigare att passa in än att göra något. För män är det ungefär tvärtom, att passa in betyder ingenting, bara det du gör/åstadkommer värderas i samhället, det finns inget inneboende värde att falla tillbaka på.

  Kvinnor vill inte uppfattas som maskulina, män vill inte uppfattas som feminina. Om man uppfattar sig själv som aktiv och vältränad vill man inte uppfattas som lat och svag, inget speciellt konstigt i det.
  Jag ser inte egentligen någon motvilja mot kollektiv eller grupper hos män, men de uppfattas som värdefulla om de leder i en riktning som åstadkommer något snarare än för sin egens skull. Män talar då mer i termer om gruppens funktion och vad som är bra för den snarare än gruppen i sig. Det är inte ”svårt” att prata om män som kollektiv, det uppfattas bara inte som speciellt relevant i de flesta fall.

 3. @Andreas:

  Utveckla gärna ditt argument. Hur ska män göra för att få det bättre? Du beskriver situationen så som den är nu. Precis som Erik precis gjorde i sitt blogginlägg.

  Sen att dras till flocken ingår i manligheten också. Supporterklubbar, arméer, herrklubbar osv. Tjejer skriker av sig på konserter och män på fotbollsarenan.

 4. @Jenny:

  I min erfarenhet (anekdotiskt, inte någon universell sanning) har andra kvinnors uppfattning väldigt stor betydelse för en kvinna. Även kvinnor som uppfattas som starka och självständiga oroar sig för att bli utfrusna ur ”systerskapet” genom att sticka ut för mycket.

  Män (forfarande i min anekdotiska erfarenhet) bryr sig givetvis om vad andra män tycker, men att bli socialt utstött är inte fullt lika katastrofalt som det verkar vara för kvinnor. Dessutom verkar män sukta mer efter att få respekt från andra män än att vara omtyckta för ”den de är”.

  Nu ser ju jag världen genom mina mansögon och jag förstår att jag inte fullt ut greppar hur kvinnor umgås. Men utifrån den begränsade förståelse jag tror mig ha så inbillar jag mig ändå att det finns någon form av ”systerskap” som inte har någon riktig motsvarighet bland män. Kvinnor verkar (ibland) vilja umgås med andra kvinnor bara därför att de är kvinnor. Någon sådan könsgemenskap har i alla fall inte jag upplevt bland män och det är därför jag tror att män har svårt att tala om sig själva som ett kollektiv: vi uppfattar oss inte som ett sådant. Vi kan givetvis känna oss delaktiga i ett kollektiv, men då vanligen baserat på intresse eller aktiviteter, inte kön.

  Jag har också hört kvinnliga bekanta beskriva hur ”trycket” att umgås med andra kvinnor kan upplevas jobbigt. Exempelvis på firmafester, där en tjej som har mer gemensamt med sina närmaste manliga kollegor ändå känner press att umgås med damerna på ekonomiavdelningen som hon nästan aldrig träffar på jobbet.

  Män vill inte uppfattas som feminina, precis som du skriver. Det beror säkert till viss del på det där med respekt från andra män, men minst lika mycket på att kvinnor aldrig tycks dras till feminina män (inte ens de kvinnor som säger sig uppskatta traditionellt feminina egenskaper hos män gör det när det kommer till det sexuella urvalet). Även vi som inte aktivt söker romantiskt/sexuellt umgänge med kvinnor vill nog undermedvetet fortfarande vara åtråvärda. Som Andreas säger vill kvinnor inte uppfattas som maskulina heller.

  Jag anser absolut inte kvinnor som viljelösa, men jag tror att de anpassar sig mer efter grupptryck än vad män gör. Men jag kan ha fel. Sen tycker jag att det är empiriskt bevisat (om än anekdotiskt) att fler kvinnor än män gärna fattar beslut baserade på känslor än rationella argument. Inte alla kvinnor och inte jämt. Och det finns många män som gör det också, men fler kvinnor. Tror jag.

 5. @Jenny:

  Här tycker jag att du gör ett klassiskt misstag:

  Hur ska män göra för att få det bättre?

  Varför är det kvinnliga sättet att umgås (kollektivt) objektivt ”bättre”? Varför tror du (och många andra kvinnor) att vi män egentligen vill umgås på samma sätt som kvinnor gör, men att vi av någon anledning inte vågar?

  Jag skulle absolut inte vilja umgås med andra män på det sätt som jag ser att kvinnor gör tillsammans. Jag har ingen som helst längtan efter att få pussa och krama andra män eller att få gråta offentligt eller att förändra andra beteenden som skiljer sig från det kvinnliga och därmed betraktas som fel av vissa kvinnor.

  Därmed inte sagt att jag ser ned på kvinnors umgängessätt och tycker att det manliga sättet är ”bättre”. Var och en efter sitt skön, anser jag.

 6. Kvinnor följer sina evolutionära egenskaper och väljer ut de dugligaste männen. Feminismen är inget annat än kvinnliga egenskaper som löpt amok. Män som misslyckas räknas inte. Vad feminismen försöker skapa är ett samhälle för kvinnor och deras utvalda män. Denna grupp blir en slags överklass. Problemet är att de som blivit över inte dör frivilligt. Män utan framtid är statistiskt farliga. Alla begår inte brott men en stor del kommer att göra det.

  70% av högskolestudenterna är kvinnor. Än har vi inte sett vad detta får för konsekvenser. Arbetslösheten har legat ganska stadigt 1% högre bland män de senaste åren. Troligen blir det en ketchupeffekt när den skeva fördelningen slår igenom på allvar. Vad outbildade och arbetslösa män ska hitta på är det ingen som vet. En sak är säker och det är att hatet växer. Feminismens framtid är ”gated communities” där kvinnor lever med sina utvalda män medan resten betraktas som skit. Så det blir när människor blint följer sin biologi.

 7. Det finns en testosterondriven ung manlig kraft hos unga män. Ett samhälle måste kanalisera den i positiv riktning. Då kan man bokstavligen flytta berg, gräva kanaler tvärs över landet och bygga inlandsbanor genom blötmyr och mygg. Den kan kanaliseras åt fel håll för att starta världskrig.
  Den kan inte sopas under mattan. I ett samhälle som förnekar den, genom att dekonstruera maskulinitet och minska unga mäns möjligheter att vara duktiga, kommer kraften pysa ut på en massa negativa sätt. Gängkriminalitet, skolskjutningar, självmord mm.
  Utesluter man de unga männen ur byn kommer de tillbaka och bränner ner den. (Gammalt afrikanskt ordspråk)

 8. Som sagt, samhället ger män skurkrollen… och kvinnor är mer ”agreeble” än män så flera kvinnor gör precis som samhället säger åt dem.
  Läs texten och diskutera i grupp 5p.

  ”Teenage girls and young women have been flooding the suspected Florida shooter with fan mail. Nikolas Cruz is accused of murdering 17 students and staff members at a Florida high school, and could face the death penalty. The women have sent Cruz gushing love letters, revealing photos of themselves, and roughly $800 for his commissary account, the South Florida Sun-Sentinel reported.”

  http://nordic.businessinsider.com/nikolas-cruz-fans-send-love-letters-bikini-pictures-money-donations-2018-3?r=US&IR=T

 9. #Metoo
  Har gjort det lättare för mig som man.
  Aldrig att jag håller upp dörren mer.
  Kärringarna får skylla sig själva….
  Det var Patriarkalisk förtryckande att hålla upp dörren..

  Fan!
  Tanterna blir ilskna när dörren slår bakåt
  Kista centrum….

 10. @SkeptiskGrinu har lite rätt där.
  Feministerna har nu laglig rätt att befrukta sig.
  Män behövs inte.
  De är bara till besvär.

 11. @Egon:

  ”Feministerna har nu laglig rätt att befrukta sig.
  Män behövs inte. De är bara till besvär.”

  Är det verkligen sant? Ämnet kommenteras i kommande inlägg.

 12. Valjakkala, Manson, Breivik. Fenomenet är ju inte direkt nytt. Snälla pojkar slutar sist. Jag gissar att incitamenten för män att göra sådant här aldrig kommer diskuteras inom evolutionspsykologins ramar på Södertörn?

 13. @Jerry:

  Problemet är att de som blivit över inte dör frivilligt.

  Gör de inte?

  70% av högskolestudenterna är kvinnor. Än har vi inte sett vad detta får för konsekvenser.

  Ja, fast en stor del av de högskoleplatserna saknar något egentligt utbildningsvärde. För att genomslaget ifrån det skall vara högt krävs även att mängden låtsasjobb inom skattefinansierade sektorer kan hållas högt.

  Vilket i sin tur naturligtvis kräver att sysselsättning och konkurrenskraft i produktiva sektorer är hög.

 14. Hej.

  Skurkrollen, eller rollen som antagonist (och att det är detsamma som Den Andre, eller ’othering’ i postmodernistens debattlåda, ansett som mycket fult och implicit ondskefullt och dehumaniserande skall vi inte låtsas om, om inte postmodernisten skall få fnatt och hamna i ”it’s okay when we do it”-läge…) är lika gammal som både existens och sagoberättande.

  Är inte räven hönans antagonist, och skurk? Är inte både sagor och historia fylld av såväl män som kvinnor som uppfyller rollen som antagonist – skurk – utifrån sina könsroller både vid sagans källa och dess återberättelseögonblick?

  Jo, så är det. Livia Agrippa, Maleficent, Mulan, och drösvis med andra kvinnor har spelat skurkrollen vare sig de är historiska personer eller verkliga – men vad händer när vi vänder vår ideologiska analyslupp mot hur de kvinnor som varit både protagonist och antagonist beskrivs om de har brutit mot könsroller?

  Hur beskrivs den skurk (kvinna) som inte Lucretialikt använder list och gift och nattens dolk, utan öppet våld? Och hur beskrivs den man som använder just list, gift och lönnmord istället för öppet motstånd?

  Idag när man inte längre kan kalla beteende för omanliga eller okvinnliga – vad finns då kvar?

  Omänskliga, verkar vara de progressivas val, vare sig de är historielösa Misestillbedjande ”lazy fare”-libertarianer, badkarsliberaler med smuts-Rand, gåsleverkommunister och champgnesocialister, eller ”metoo-inkvisitorer och ”jagärhär-Gestapo.

  Och vad gör man med den som man utsett till rollen som ”ej mänsklig”? Man gör den till ett monster att nedkämpa och fördriva tillbaka till den avgrund man hävdar den sprungit ur, där man speglar sig i rättfärdighetens glans och framkväder segerns lov över sina läppar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 15. @Olof Låtsasjobb är egentligen en annan diskussion. Finns mängder av jobb som egentligen inte borde finnas och är fel sätt att lösa problemen. USA kanske det värsta exemplet där miljoner sitter i fängelse och man byggt upp en industri kring detta. De enda som har nytta av fängelser är de som jobbar där och får sin lön. Men det kanske inte spelar någon roll för dem. Samma sak med svenska byråkrater. Alla socialsekreterare, försäkringstanter och handläggare på arbetsförmedlingen. De tillför inte samhället något men blir fler när de sociala problemen växer. Vi kan kalla det låtsasjobb men de har betalt och bryr sig inte. Och för alla dessa jobb krävs utbildning.

 16. @Jenny:

  Utveckla gärna ditt argument. Hur ska män göra för att få det bättre? Du beskriver situationen så som den är nu.

  Det finns flera vägar beroende på vilken typ av samhälle man vill ha. Det man får om man inte gör något är en destruktiv spiral som slår sönder samhället för både män och kvinnor, dvs någon form av anarki.

  En mindre destruktiv variant är något motsvarande MGTOW, dvs man slår undan fötterna på de kvinnliga maktstrukturerna genom att inte göda dem med vare sig pengar eller undfallenhet.

  Bättre modell är nog att stå upp för sina individuella rättigheter, speciellt mot extremisterna. Stå upp för fakta och rättvisa snarare än emotionella övertoner. Stoppa och ifrågasätt extremistiska aktivister som försöker utnyttja myndigheter för att driva sina agendor. De flesta kvinnor är inte extremister, det gynnar dem bara att inte gå emot flocken om det inte finns särskilda skäl och det behövs inte så stora förändringar för att ge andra utrymme. Vi ser redan en del av detta i medier och samhälle. Vänsterextremisternas maktstruktur håller på att kollapsa från flera håll, det är bara en tidsfråga innan massflykten och avbönerna börjar, nu är det mest en liten rännil.

  Sen att dras till flocken ingår i manligheten också. Supporterklubbar, arméer, herrklubbar osv. Tjejer skriker av sig på konserter och män på fotbollsarenan.

  Absolut, det är en gradskillnad och i viss mån fråga om vad man dras till, inte något svartvitt. Arméer är dock inte en del av den flocktrenden utan handlar främst om en praktisk funktion, inte en herrklubb, även om kvinnor gärna vill framställa militären som en sådan för att främja sina egna maktstrukturer. Det gäller för övrigt ganska många mansdominerade områden där kvinnor (och främst då extremisterna) vägrar erkänna att männens arbete fyller en viktig funktion, t.ex. transporter där män istället beskylls för att vara miljöbovar utan att det finns någon sammanhängande tanke på någon ersättning. Detta är inte heller något slumpartat eller som bygger på tillfälliga känslouttryck, utan del i en tydlig strategi.

 17. @Jenny:

  ”Sen att dras till flocken ingår i manligheten också. Supporterklubbar, arméer, herrklubbar osv. Tjejer skriker av sig på konserter och män på fotbollsarenan.”

  Nej, det är inte så det fungerar. Både de saker du nämner och könen har långt större olikheter än som du beskriver dem. Det ingår i kvinnligheten att dras till flocken men det ingår inte alls i manligheten att dras till flocken.

  Tvärtom så dras män till kvinnor. De både tävlar och slåss om kvinnor. Att dras till män ingår inte alls i manlighet. Vad som däremot ingår i manlighet är att dras till sysslan och försöka bli bra på sysslan och tävla med andra män i vem som är bäst på sysslan.

  Det är så flockar av män uppstår. De uppstår kring sysslan, inte kring flocken. Sysslan skapar flocken. Det är därför flockar av män ser helt olika ut jämfört med flockar av kvinnor. Vad som ingår i kvinnligheten är att dras i första hand till flocken och i andra hand även dras till de män som är bäst på sysslan. Fast även då skall de helst godkännas av flocken. Detta beskriver också perfekt ditt exempel: kvinnor på konsert. Påfallande ofta är de själva inte intresserade av att göra vad bandet de tittar på gör.

  Jämför detta med män på Fotbollsmatch. Om män skulle fungera som kvinnor skulle de gå på damfotboll och deras skrikande skulle vara i relation till deras sexuella intresse att se deltagarna i matchen som sexuella varelser. De skulle inte vara intresserade av att spela fotboll själva. En genusteoretiker skulle förmodligen försöka inbilla folk att när män inte vill se damfotboll utan föredrar herrfotboll måste det handlar om förtryckt homosexualitet.

  Så är givetvis inte fallet. Det är helt enkelt så att mäns skrikande har sysslan i sig som det centrala medan kvinnors skrikande har flocken som det centrala.

 18. Varför bry sig om människor som indoktrinerats att hata svaghet och utsatthet?

  Om man gör ett venndiagram av män som älskar att förstöra transpersoners, muslimers, kvinnors och icke-vitas liv samt män som klagar på att vissa män saknar jobb, brudar eller gemenskap så har man en cirkel. Ät upp smärtan, era sadistiska kräk.

  Återigen: att ge solidaritet till män som hatar att ge solidaritet är som att kasta energi in i ett svart hål. Det är ondskefullt att vara snäll mot ondskefulla.

  ”Tvärtom så dras män till kvinnor.”

  Nej, många män tycker inte om kvinnor utöver det sexuella. Det var någon komiker som sade att heterokvinnor tycker illa om de flesta heterokvinnor medan heteromän innerst inne önskar att de kunde leva och ligga med sina killkompisar.

 19. @Axel Edgren:
  Om man gör ett Venn-diagram av personer som älskar att skriva hatiskt och nedsättande om män, heterosexuella och vita så har man inte ens en cirkel utan en väldigt liten punkt.

 20. ”* Män dör i genomsnitt tidigare än kvinnor
  * En orsak till det är att män oftare är missbrukare
  * Män begår oftare självmord, särskilt vanligt är detta hos vita män
  * Den absoluta majoriteten av alla i fängelse är män
  * Pojkar misslyckas i skolan oftare än flickor
  * De elever som bestraffas i skolor är oftare pojkar
  * De elever som diagnostiseras med ADHD-sjukdomar är oftare pojkar
  * Betydligt fler kvinnor än män hittas i högre utbildning
  * Det är fler kvinnor än män både i juridik och medicin
  * Icke-högskoleutbildade kvinnors löner har ökat
  * Icke-högskoleutbildade mäns löner har sjunkit
  * Färre män gifter sig, fler män skiljer sig.
  * Cirka 20% av barnen i USA lever med mamman
  * Hälften av alla män misslyckades fys-testet i militären
  * Fler män än kvinnor är överviktiga
  * Spermaantalet har sjunkit hos män sedan 70-talet
  * Testeronhalten har sjunkit hos män med 1% varje år sedan 1987”

  Inget av detta ska åtgärdas om männen ifråga inte frånsvär sig bigotteri och förakt för svaga. Det är religion bland MRApists, MGOTWs och Petersons kultpojkar att försmäda, demonisera, bespotta och hata alla som försöker åtgärda, prata om eller ens ta upp samhällsproblem och orättvisor av alla slag. Alltså är denna radda av problem bara EXAKT vad de tycker ska drabba andra och de har SAGT TILL OSS att det är fel att adressera problemen. Ät smärtan. Klagar ni blir det mer.

 21. @Axel Edgren:
  Oj, blev det dålig stämning nu?

  Jag är inte direkt ledsen och jag kommer knappast att hålla käften för att du tycker det, speciellt inte när din favoritgren är att spy ur dig sexism och rasism.

 22. @Axel Edgren:

  ”Inget av detta ska åtgärdas om männen ifråga inte…”

  Det där kallas ”Moving goalpost fallacy” det är
  a) ett välkänt argumentationsfel
  b) tecken på att man har att göra med skitsnack.

  Vi diskuterar jämställdhet, vad du diskuterar är det ingen som vet.

 23. @Erik:

  Fallacy-wallacy-mallacy.

  Samma män som gnäller om mäns samhällsproblem hånar och bortförklarar alla andra samhällsproblem och orättvisor. Därför vore det kontraproduktivt och definitivt inte lärorikt att ta vad det nu är du klagar på på allvar. Du och din art, ni ska lära er att om man hånar och demoniserar blotta diskuterandet av samhällsproblem och orättvisor, då ska man få surt efter om det dyker upp ett problem som drabbar en själv!