Ledare: Nyheter om GenusDebatten
avatar

Ledare

”Ledare, vad är nu detta?” kanske ni frågar er. ”Ledare” är kanske inte den bästa beteckningen, men vi är ju tvungna att kalla det något. Det för kanske tanken till ledare i dagstidningar. Det är det inte. Se det mer som information från ”ledningen” på GenusDebatten.

GenusDebatten har ingen åsikt eller inställning. Det som är gemensamt för oss som skriver och verkar på GenusDebatten är att vi alla är mer eller mindre kritiskt inställda till den svenska feminismen och hur genus har fått en framträdande roll i samhället. Men GenusDebatten är menat att vara ett neutralt forum där vi samlar skribenter med olika perspektiv och syn dessa saker. Även om det inte är särskilt troligt att det kommer att inträffa är det principiellt fullt möjligt att en uttalad feminist skulle kunna bli skribent på GenusDebatten. Men det är som sagt vad inte särskilt troligt att det kommer att ske, en förutsättning för att någon skall bli inbjuden att skriva är att vi ser personen som någon som kan tillföra GenusDebatten ytterligare ett perspektiv och ge liv åt debatten. Vi vill inte ha in människor som agerar troll eller bara orsakar turbulens och trasar sönder diskussionerna.

Skribenterna skriver som de individer de är. De har åsikter och inställningar. De är allt annat än neutrala. Och det är precis så det skall vara. Det är därför viktigt att hålla isär skribenterna som individer och GenusDebatten som ett gemensamt forum. Därför börjar vi nu med ledare.

Se inläggen som publiceras som ledare som informationsbrev från GenusDebattens ledning. Ledarna är menade att innehålla information som rör GenusDebatten som forum, nyheter om arbetet som förs här, meddelande om träffar, framtidsplaner, insamlingar (donationer) för drift och eventuella projekt och så vidare. Ledarna är inte menade att vara debattinlägg eller föra fram åsikter.

Skribenternas inlägg är helt och hållet deras egna. De står för den enskilda skribenten och ingen annan. De står inte för GenusDebatten. Inget som en skribent säger i inlägg eller kommentarsfält är på något vis ”officiellt sanktionerat”. Det står enbart för den skribenten. Är det ”officiellt sanktionerat” publiceras det i en ledare. Och alla ledare som publiceras är överenskomna och godkända på våra regelbundna möten bakom scenerna.

Ägarbyte, bakgrundsinformation

GenusDebatten startades på Eriks initiativ, han är forumets sanna upphovsman. Det rent praktiska arbetet med GenusDebatten, dess organisation och estetiska utformning utfördes av Mariel, och det var också hon som var forumets ägare och administratör. GenusDebatten ser ut som den gör tack vare henne. Hon utförde ett mycket bra arbete och det finns inga planer på att genomföra några genomgripande förändringar i dessa avseenden. Det uppstod dock vissa inre slitningar i gruppen och Mariel beslöt sig i slutet av november förra året för att lämna oss. Som ni kanske märkte gick GenusDebatten i hög grad i träda. I mitten av januari blev ägarbytet klart, och Mariel har i och med det helt lämnat GenusDebatten. När nu ägarbytet är avklarat har vi en nystart, och ni har kanske märkt att det hänt lite saker de senaste veckorna.

Nya skribenter

Vi har fått in två nya skribenter, Amazon och MiT. De tillför definitivt bägge två nya sidor och perspektiv och vi är mycket glada över att ha fått med dem på tåget.

Fler skribenter är på gång. Vi har två stycken, en kvinna och en man, som har anslutit sig men inte har skrivit några inlägg ännu. De får presentera sig själva. Förhoppningsvis kommer ni att få se något av den ena under den kommande veckan. Den andra kanske dröjer ett tag på grund av rent praktiska omständigheter i personens liv. Vi har dessutom bjudit in flera andra skribenter, men vi vet ännu inte om de nappar på erbjudandet. Vi planerar att bjuda in fler. Så bli inte förvånade om skaran växer. Förhoppningen är att vi ska få en rik variation på skribenter, och att det inte bara blir tunga och nästintill akademiska inlägg. Vi vill ha med allt från det lugna, tankfulla och varma till det ilskna och aggressiva. Vi vill ha med de som skriver ironiskt, de som skriver långt, de som skriver kort, de som är gravallvarliga och de som skriver med humor. De som är poetiska och de som målar upp framtidsdrömmar. Och fler analytiker och akademiker. Listan är långt ifrån uttömmande, att det du ser saknas där betyder inte att det är ovälkommet, vi vill ha med skribenter av alla de slag. Här gillar vi faktiskt i hög grad olika.

Ekonomi

GenusDebatten är inte en gratisblogg på WordPress. Det kostar pengar att driva sajten. I och med att ägarbytet blev slutfört så betalade vi också för hela 2014 (förutom 2 veckor på slutet av året). Så på den sidan har vi inga brinnande problem. Men det finns också annat som kostar. Några av skribenterna gör ganska omfattande efterforskningar och behöver tillgång till källmaterial, inte sällan handlar det om att beställa hem avhandlingar och uppsatser. Det är inga enorma utgifter, men för den med en ansträngd ekonomi är det tärande. Förhoppningsvis kommer viframöver att arrangera träffar och andra aktiviteter, det är ganska troligt att vi kommer att få utgifter också i samband med det. Även annat kan dyka upp. Vi är därför mycket tacksamma för donationer. En ny donationsknapp har lagts in i högermarginalen. Det går att ge oss donationer via PayPal eller via kreditkort. Ett särskilt bankkonto kommer också att inrättas, och när det väl har gjorts kommer det också att gå att göra direkta överföringar till det.

Framtiden

Det är knappast någon idé att försöka sia om vad som komma skall, men förhoppningsvis kommer GenusDebatten att växa till något mer än bara en blogg. Men själva bloggen kommer att fortsätta i stort sett som den är, med bara mindre förändringar av rutinkaraktär. Ju fler skribenter vi får, ju mer vi skriver och publicerar, desto mer blir vi en faktor i opinionsbildandet. Förhoppningsvis leder det till ytterligare aktiviteter, att nya grupper bildas, och vem vet, kanske ett politiskt parti växer fram härur som får betydelse för nästa val (med vilket menas valet 2018, ett nytt parti lär inte få något avgörande inflytande i årets val). Det finns inga uttalade planer ännu från GenusDebattens sida. Vi är i en period av formation där vi håller på att definiera oss. Men vi vill alla se förändringar och vi brinner alla för vårt arbete. Förhoppningsvis kan vi så småningom bli en verklig maktfaktor som har ett positivt inflytande på samhällsutvecklingen.

Vi ser gärna att du drar ditt strå till stacken, på vad vis det än må vara.

Väl Mött!

Kommentarer

Ledare: Nyheter om GenusDebatten — 14 kommentarer

 1. Bra och jag tycker även om att ni producerar minst en artikel per dag gärna flerSmilevilket verkar ha påverkat besöksstatistiken.
  mvh michael.

 2. Det låter som att vi går ett intressant år till mötes, helt klart. Däremot så reagerade jag på trevaren om ett politiskt parti. Ett parti behöver ett partiprogram och då skulle ni/vi gå miste om grundidén att vi tycker (och får tycka) olika. Mitt motförslag skulle då vara att ni snarare ser GD som en tankesmedja och en plattform för lobbyverksamhet, vilket jag även tror skulle ge ett större genomslag i debatten än ett ”missnöjesparti” för ”vita kränkta män”. Det som behövs är en attitydförändring på bred front i samhället, med några enstaka procent i riksdagen står vi i realiteten maktlösa.
  Ett parti skulle ge ”gratis” uppmärksamhet, men jag tror att ni/vi skulle kunna få lika mycket genuin uppmärksamhet på annat sätt utan att behöva likrikta våra åsikter och värderingar.

 3. Mot bakgrund av detta inlägg, denna första ”ledare”, verkar det som om Genusdebatten håller på att utvecklas mot någon form av jämställdistisk internettidning och/eller tankesmedja, som absolut kan komma att sätta sitt speciella avtryck i den offentliga debatten, på ett mera regelbundet och betydelsefullt sätt. Det känns jättespännande och som något jag ser fram emot.

  Vad gäller layout, så kan man tycka vad man vill om den ideologi som torgförs på http://dagensseglora.se/ , men deras sida ser i alla fall ganska trevlig ut och är skapligt lättnavigerad. Att skribenterna där framträder med foto bidrar naturligtvis till detta, och det ger också denna sida ett intryck av att vara en mera ”seriös” plats på nätet, där skribenterna vågar stå för sina åsikter (tänk bara på hur Hanne Kjöller häromdagen dissade de anonyma brandmännen i Belinda Olssons tv-serie i sin ledare i DN*). Den dagen alla Genusdebattens skribenter väljer att göra detsamma, alltså framträda med fullständigt namn och bild, kommer gissningsvis också denna sida att komma betraktas som en både mera inbjudande och ”pålitlig” spelare, så det hoppas jag också på vartefter.

  Min egen medverkan? Jag skulle vilja bidra mera, kanske också som skribent eller i någon annan funktion i redaktionen (korrekturläsning?), men jag känner mig lite osäker på om jag skulle ”platsa” i den rollen, hur regelbundet jag skulle kunna ”leverera”, och om mina perspektiv vore välkomna. Jag är lite feg, kanske. Gissar att jag får skriva ett inlägg och skicka in, för att se om ni på Genusdebatten vill ha det (och kanske flera inlägg efter det)? Har bara så förtvivlat svårt att ta mig den tiden, och ja, den platsen (trots att jag är man alltså…). Jag skulle vilja helt klart, men törs inte lova att det blir av.

  * http://www.dn.se/ledare/signerat/fragorna-ar-inte-problemet/

 4. Det enda reagerar på är denna formulering ”Här gillar vi faktiskt i hög grad olika.” kanske lite olyckligt formulerat? Smile

 5. @Bashflak:

  Dolf. Och han utför den rollen STRÅLANDE!

  Känns som en tyngd släppt och jag kan göra ”mitt” nu. Idag har jag planerat mitt arbete. Bara så otroligt skönt. Smile

 6. Donerade just, med förbehållet att jag kommer önska att ni alla misslyckas med allt ni någonsin gör och dör utblottade om ni propagerar för en ”mer nyanserad debatt” om abortgränsen eller något annat lika urbota ointelligent.

 7. @Kollen:

  Ett parti behöver ett partiprogram och då skulle ni/vi gå miste om grundidén att vi tycker (och får tycka) olika. Mitt motförslag skulle då vara att ni snarare ser GD som en tankesmedja och en plattform för lobbyverksamhet, vilket jag även tror skulle ge ett större genomslag i debatten än ett ”missnöjesparti” för ”vita kränkta män”.

  Tankesmedja är ett mycket bra ord för att beskriva våra tankar om GDSmile

 8. @John Nilsson:

  Jag skulle vilja bidra mera, kanske också som skribent eller i någon annan funktion i redaktionen (korrekturläsning?), men jag känner mig lite osäker på om jag skulle ”platsa” i den rollen, hur regelbundet jag skulle kunna ”leverera”, och om mina perspektiv vore välkomna. Jag är lite feg, kanske. Gissar att jag får skriva ett inlägg och skicka in, för att se om ni på Genusdebatten vill ha det (och kanske flera inlägg efter det)? Har bara så förtvivlat svårt att ta mig den tiden, och ja, den platsen (trots att jag är man alltså…).

  Tveka inte. Gör det! Smile

 9. Pingback: Ledare: liten uppdatering | Genusdebatten