Kvinnor som kan krysta
avatar

Dagens ETC (= dagstidningen) är nog den enda vänstertidning värd namnet idag. Tyvärr dras den också med vänsterns djupgående infektioner såsom krystade överdrifter och feminism. Och det är just en sådan överdrift jag vill peka på idag. Dagens ledare är författad av en Nabila Abdul Fattah och handlar om hur flickor sextrakasseras i skolan. (Den behandlar även en annan rapport, men den får anstå idag.)

Ingressen lyder i sin helhet: ”Läsa till ett prov. Klämmas på brösten. Fika med kompisar. Gå och träna. Bli intryckt i ett skåp och tagen mellan benen. Gå på bio.”

Denna ingress syftar till att ingjuta läsaren i känslan att alla flickor trakasseras varje dag. På tidningens framsida kan man läsa: ”Att trakasseras för att man är tjej eller kvinna är som ett naturligt steg i att leva sin vardag..” Samma visa där.

Men så illa är det inte. 20% av flickorna i högstadiet uppger att de någon gång har blivit tafsade på eller utsatt för sexuella anspelningar av en annan elev. Det är väldigt, väldigt långt från det intryck Nabila vill ge. Det är en medveten oärlighet. Slentrianmässiga överdrifter som brukar passera obemärkt. Lika typiskt är det att inte nämna pojkarnas 11% i samma frågeställning.

Frågan lyder: ”Har någon elev i skolan gjort sexuella anspelningar eller tagit på din kropp på ett sätt som har känts obehagligt?”

(Frågan kompletterades med förklaringen: Sexuella anspelningar kan innebära tex kommentarer, visslingar, blickar, tafsningar och rykten om dig som känts obehagliga eller kan ha att göra med sex eller din kropp.)

Som ni ser är definitionen mycket vid. Inget fel i sig, men resultatet måste förstås därefter. Speciellt då barnen går från den allmänna sexuella nyfikenheten i lågstadiet till att sexualiteten har blivit allvar i nian. Om någon alls tar sig igenom detta utan att något inträffar eller att någon säger något oönskat skulle förvåna mig mer.

Friends som ligger bakom rapporten (ladda ner) behandlar kränkningar i allmänhet. En tabell som fångar mitt intresse är denna: ”Vad handlade kränkningarna om?” Svaren i åk 6-9 lyder

1. Något annat 74% (tex fritidsintresse, vilken sport man utövar, musiksmak eller utseende)
2. Könsöverskridande identitet 21%
3. Kön 17% (att du är tjej/kille)
4. Etnisk tillhörighet 17%
5. Sexuell läggning 13%

Som ni ser så är de sexuella kränkningarna knappast fler än andra. Varför hakar man upp sig på just dessa, och varför sopar Nabila det andra under mattan? Är det inte ens värt ett omnämnande? Nyckeln är att läsarna är vuxna, och det som prånglas ut måste tilltala de vuxnas känslor. Och i det syftet är sex så oerhört mycket effektivare än något annat. I skolan är man medveten om det andra också, och Friends vekar göra det bra. Men när det utnyttjas för för att göra billiga poänger i egna syften så är det bara arrogans. (Tänk på dem, inte dig själv.)

Men hur utbrett är problemet då? En mätare på det kan vara att fråga om eleverna känner sig trygga i skolan. På detta svarade 89% av flickorna och 93% av pojkarna alltid eller ofta. Skillnaden är här 4%, innefattande alla sorts mobbning och andra kränkningar. Men man får inte sätta likhetstecken mellan de sakerna, det är bara en indikator på varaktiga problem. 23% av tejerja och 15% av killarna uppger att de utsatts för någon sorts kränkning det senaste året. (åk 6-9) Vid upprepade tillfällen är frekvensen 9 respektive 6%.

Med tanke på hur olika pojkar och flickor fungerar kring det sexuella, så skulle jag tro att felmarginalen mycket väl kan vara större än skillnaden.

Att komma verkligheten närmare

Efter att ha tittat på siffror och definitioner en stund så borde något snart stå klart. Man måste skilja på kränkningar som är avsedd att kränka, och ”kränkningar” som är uppriktigt menade men oönskade. Som när jag förklarar för Amazon att hon är en otroligt vacker och klok kvinna som jag gärna, om hon inte så misstycker, gärna skulle dela bädd med. Det kan ju inte vara ”trakasserier” eller en ”kränkning” om det hon nu skulle misshaga. En förutsättning för att kunna bilda par är att man har ett socialt accepterat sätt att höra sig för om den tilltänktas eventuella intresse.

Sedan måste man ha i bakhuvudet att många sexuella kommentarer och skämt pojkar emellan inte är avsedda som kränkningar. Sex är inte lika hårt knutet till känslolivet för pojkar som hos flickor. Det som för en pojke är ett grovt skämt kan gå rakt in i hjärtat på en flicka. Och det är inte avsiktligt. Det är tvärtom mycket vänsterns eget fel som så lång tid försökt hänvisa allt till sociala konstruktioner istället för att acceptera uppenbar fakta. Målet får inte vara att göra könen lika, utan att göra det möjligt att må bra och trivas för båda könen.

Sedan har vi kränkningar tjejer emellan. Där råder sällan ”tuffa tag”, utan en mycket mer subtil form av blickar och miner i kränkande syfte. (50% har upplevt det, knappast en slump.) Denna sorts angrepp är svåra att värja sig emot, vilket också medför en annan sorts rädsla för att utsättas. Det är också nästan omöjligt för vuxna att markera emot. Det är lätt att säga att ”man inte får slåss”, men inte att man inte får ”titta på varandra på ett speciellt sätt.” Hur kontrollerar vi det?

När det gäller ”kränkande kommentarer” så finns det också en enorm gråzon. ”Jag fattar inte att du kan dansa balett, är det inte bara tjejer som gör det?” Kan vara en motiverad fråga, men kan ändå börja kännas i hjärtat hos en pojke som mycket väl vet att han borde spela fotboll istället och har fått frågan lite för många gånger. Mycket kan menas och förstås på olika sätt. Verkligheten är komplicerad då våra känslor och vår interaktion inte alltid beter sig rationellt eller har de effekter vi avser.

Detta stycke vill jag att ni förstår rätt, misstolka mig lagom. För vi måste också ha i åtanke att kränkningar per definition inte behöver vara skadligt i längden. Den ungdom som växer upp utan att någonsin ha behövt tackla en enda kränkning skulle knappast överleva en dag som vuxen. Nyligen publicerade jag ett exempel på kränkningar som vi själva får tåla med en axelryckning. Att kunna tackla och hantera kränkningar är en oumbärlig kunskap. Att motarbeta verkliga kränkningar och lära folk att tåla dem går hand i hand. De som inte behärskar det är otroligt sårbara. I det ingår också att lära sig skilja på vad som är illa menat, och vad som kanske bara är en plump komplimang eller ett misslyckat skämt. För det vore ju förargligt om dottern nobbar landets bästa ungkarl, för att han var ohyfsad nog att hävda att hon är vacker och undrar om hon vill bli hans!

Teo

Kommentarer

Kvinnor som kan krysta — 18 kommentarer

 1. @Pether: @Pether:
  ”En flirt från en du gillar är bara en flirt, en flirt från någon du inte gillar är sexuella trakasserier.”

  Och hur bra passar det här ihop med en den allt hårdare samtyckeslag?
  Ska man fråga om man får ligga med tjejerna eller inte? Wink

 2. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):
  Som han som strax efter dansens början frågade:

  Ska vi kn*lla? Fick en örfil och frågan: Säger du detta till alla du dansar med, då blir det många örfilar?

  Jo, men det blir mycket kn*lla också…

  Annars en bra artikel av Teo, men ganska ointressant vad marginella antisvenska tokfeminister tycker.

  Har ni kollat in vad Fredrik den Onde och Anders Borg brölar om sin feminism? Den sist nämnde är en av tiotusentals akademiskt misslyckade som inte ens kunde skaffa sig en akademisk examen. Bottensatsen anrikas istället inom politiken och i byråkratin som bara växer…

 3. @Risto Matinen: Minns att jag läste en intervju med Mort Walker en gång i tiden. Han sa att Jägarn (eng. Killer) i serien Knasen (Beetle Bailey) hade som förlaga en soldat som Walkers gjorde sin militärtjänstgöring tillsammans med. Den killen körde just med det där systemet. Mort Walker återgav inte vad killen sa bokstavligt, bara att han brukade frågade damer han träffade på stan rakt på. Han fick också mycket örfilar, men han fick också förvånansvärt ofta napp.

 4. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Jo, det kan vara en framgångsstrategi om man vill ligga med vem som helst. Även fruntimmer kan gå för ett ONS.

  Själv har jag haft högre mål i livet och inte nöjt mig med vem som helst, även om jag sällsynt nedlåtit mig.

  De gånger jag nobbat ligg jag inte önskat, har kvinnorna stått som fågelholkar eller låtsas som att de inte bjudit ut sig…

  Andra kan man dela njutning med, om det stämmer trots att det inte kan bli något.

  Minns en jag dumpat, som inte var en lämplig blivande mor till mina barn. Hon ringde och sa:
  Jag har börjat käka p-piller! Vill du hälsa på? Svarade ja, för jag var fri och k*t. Mer blev det inte efter det…

  Ett ovant perspektiv här på GD? Jag håller inte med om att det är kvinnor som bestämmer partnerval. Tönissons bok ”Makt som hobby” beskriver annat: Män är köpare och kvinnor är säljare.

  Nä, sablar vad sent det blev. Nattinatti!

 5. @Risto Matinen:
  “Ett ovant perspektiv här på GD? Jag håller inte med om att det är kvinnor som bestämmer partnerval. Tönissons bok ”Makt som hobby” beskriver annat: Män är köpare och kvinnor är säljare.”

  Du har aldrig funderat över att båda kan gå hand i hand. Mannen köper ju genom sin förmåga till beskydd och försörjning medan kvinnan väljer högstbjudande. OBS jag menar inte ONS nu utan den mannen som får avkomma.

  Att upprepa frasen ”ska vi knulla” till varenda kvinna man möter snarare understryker faktumet att mannen står för kvantiteten. Motbeviset finns först när kvinnor gör samma sak till höger och vänster, utan att reflektera över vem de ligger med.

 6. Man får inte glömma att Risto ändå kom springande när det handlade om fritt sex.

  Det kan fortf vara tjejens försök att snärja en försörjare. Och även om risto kan välja så vet vi ju att sex inte fördelas jämnt, speciellt inte bland män.

  Att vara petig är dock inte en dålig egenskap om man har rätt anledningar.

 7. @Teo

  Jag hade tänkt försöka få tid att skriva om denna. Skönt att du tog detSmile

  Som ni ser är definitionen mycket vid. Inget fel i sig, men resultatet måste förstås därefter.

  Ja, resultatet måste tolkas med stor försiktigthet när definitionen är så vid.

  – Dels vet man att pojkar underrapporterar jämfört med flickor på så vagt ställda frågor som finns i rapporten.

  – Dels tolkar vi allt utifrån förförståelse, pojkar och flickor har olika förförståelse pga. individualism och kollektivism. Jag vet inte hur det är med ”känts obehagliga”, men t.ex. ordet ”rädd” har lite olika betydelse/användning på manssidan resp. kvinnosidan. Och därför vet man inte vad man mäter, om man får med gender bias pga. kulturella skillnader eller om det är faktiska skillnader. (Det är inget unikt för just pojkar/flickor. Det är samma om man jämför olika länder. Krosskultur-stuider är svårt och där måste man alltid vara försiktig när man tolkar resultat.)

  Och framförallt reagerade jag på en sak: ”rykten om dig som känts obehagliga”
  Ryktesspridning är ett omfattande problem mellan tjejer, könet på ”förövaren” framgår inte i undersökningen. Hur stor del av dessa 20 % är problem som finns inom kvinnlig homosocialitet?
  När resultatet sen redovisas så i studien som en sammanställning så ser det ut så här på sidan 4:

  Skarmavbild 2014-08-20 kl. 09.35.29

  Det här är helt missvisande, därför att ”sexuella trakasserier” tolkas just så som Nabila Abdul Fattah skriver i sin artikel. Det har man över huvud taget inte koll på i studien.

  Som ni ser så är de sexuella kränkningarna knappast fler än andra. Varför hakar man upp sig på just dessa, och varför sopar Nabila det andra under mattan? Är det inte ens värt ett omnämnande?

  Ja, varför? Svaret är moralpanik: ”The role of sexuality in moral panics calls for close attention”

  Man vill få det att framstå som att de där hemska killarna är ett enormt och överhängande hot mot de där sköra och skyddsvärda tjejerna.

 8. Det kommer ett inlägg från mig imorgon, i det inlägget finns ett citat. När ni läser det citatet ha kommentaren jag skrev nyss i bakhuvudet. Smile

 9. @Risto Matinen:

  Ett ovant perspektiv här på GD? Jag håller inte med om att det är kvinnor som bestämmer partnerval. Tönissons bok ”Makt som hobby” beskriver annat: Män är köpare och kvinnor är säljare.

  Det är snarare så att en liten minoritet av män blir så pass uppmärksammade av kvinnor att de kan välja. De flesta män är inte i den positionen.

  Även när det gäller fall med män som tar initiativ till raggning har man kunnat notera att de kvinnor de raggar på först indikerar att de är mottagliga (detta kommer man fram till med hjälp av digital bildanalys där man kunnat identifiera gemensamma markörer för indikerat intresse). Sannolikt är det oftast så att varken män eller kvinnor är medvetna om att detta händer (orkar inte gräva efter referenser just nu. Någon annan kanske har dem?)

  Det kan också förklara varför kvinnor blir väldigt irriterade när ’fel’ man stöter på dem: han hade inte fått tillstånd.

 10. @Ulf T:

  Ok, här är en referens:

  Non-verbal behavior as courtship signals: the role of control and choice in selecting partners (Grammer et al 1997)

  In this work, we provide evidence based on direct observation of behavior in encounters of opposite-sexed strangers, that women initiate and ”control” the outcome. In the first minute of these videotaped 10-min interactions, neither female ”solicitation” behavior nor ”negative” behavior is strongly related to professed interest in the man, while female ”affirmative” behavior at this stage modulates male verbal output in later stages (4 ± 10 min)

  Studien noterar att både kvinnor med stort och litet intresse skickar ungefär samma inviter inledningsvis, men att de intresserade kvinnorna affirmerar sina inviter när mannen uppvaktar (om han gör det väl).

 11. Länken ligger för långt ner i mitt twitterflöde för att gräva fram, men så här vill en del amerikanska feminister definiera sexuellt våld: 100% av alla män har drabbats mer än en gång i så fall…

 12. @Bashflak:

  Ah, ännu en möjlig åtalspunkt mot Assange, kanske?

  Från förhöret med Sofia:

  ”Plötsligt sa Julian att han skulle lägga sig ned och sova. Hon kände sig avvisad och chockad. Det kom så tvärt, de hade haft ett jättelångt förspel och sen … ingenting.

 13. För att inte framstå som den som alltid fick sin vilja igenom här i kärlekslivet, kan jag berätta:

  Fick inte mitt livs kärlek, hon nobbade. Men hon menade att vi kunde träffas då och då med sex. Njet, svarade jag! Allt eller inget! Inget blev det…

  Flickor/kvinnor attraherades huvudsakligen av mig för mitt utseende, vilket jag är säker på till >80 %. Inte någon alfahanne här inte..

  Är jag ett sexistiskt offer? Nej! Tänker inte ens i så små banor…