Karaktärsmord och skuld genom sammankoppling
avatar

Den feministiska bloggaren NoBoyToy (NBT) skrev nyss en artikel om Henrik Sundholm, även känd som bloggaren tenebrism. Artikeln är ett paradexempel på hur man kan försöka karaktärsmörda en meningsmotståndare, genom selektiva citat ryckta ur sina sammanhang, ett antal logiska felslut och inte minst en rejäl dos av skuld genom sammankoppling (’guilt by association’).

Beträffande kritiken mot tenebrism är det bäst att läsa hans eget svar. Det är också möjligt att via NBT hitta fram till hans ursprungliga inlägg. Kort kan sägas att man känner igen tenebrism på stilen: sakligt och resonerande, och inte alls så radikalt som NBT vill göra gällande. Tenebrism kommenterar också reaktionerna på NBTs artikel, och den uppenbara dubbelmoralen:

Fanny tycker att den här bloggen är vidrig, som anklagar henne för att ha borderline — vilket den aldrig gjort, vare sig i ett inlägg eller i kommentarsfältet. Att anklaga mig för att vara ”pro-pedofil” går förstås bra. Om någon i mitt kommentarsfält skulle kalla henne för ett vidrigt äckel blev det minsann reaktioner, men om det riktas mot mig är det förstås okej (?). Att kritik mot det man skriver på en offentlig politisk blogg ses som något man blir ”utsatt” för, vittnar gott och väl om hur radikalfeminister ofta ser på oliktänkande. Precis som hur föraktet mot funktionshindrade passerar på NBTs blogg, när det riktas mot någon som inte håller med.

Men eftersom tenebrism så väl bemöter kritiken mot honom själv, tänkte jag ta upp en annan tråd.

I artikeln länkas till ett två år gammalt inlägg där Pär Ström, Pelle Billing, Moderatmännen och Warren Farrell klumpas ihop och tjärmålas som ’pedofiler’. Logiken är ytterst grumlig, men i stort sett har man grävt fram några påståenden om Warren Farrell, där han anklagas för att förespråka incest och våldtäkt, och sedan insinuerar att personer som sagt bra saker om Farrell, och uttryckt en vilja att träffa honom, också troligen är pedofiler. Eftersom Farrell påstås (felaktigt) vara för incest, och andra som Billing berömt honom (för något helt annat), så måste alla de andra (inklusive tenebrism förstås) vara för incest och … pedofili, får vi anta.

Associationerna stannar inte vid personer som direkt rekommenderat Farrell, utan man går vidare i flera steg för att hitta personer man kan misstänkliggöra: Moderatmännen var glada att Billing ville bjuda in Farrell, och enligt deras kritiker alliansfrittsverige.nu är de sammankopplade med Pär Ström, eftersom han talade på ett av deras arrangemang. Problemet när man associerar så här fritt kring en person som Warren Farrell, är att man snart målat en enorm massa människor med pedofilpenseln. Rimligen är även Oprah Winfrey då pedofil, eftersom hon har haft med Farrell som sakkunnig på sin egen show. Och tänk så många som gillar Oprah!

Antingen finner vi att praktiskt taget alla i förlängningen är för pedofili, eller så accepterar vi att man kan uppskatta en person utan att nödvändigtvis dela alla åsikter de anklagas för att ha.

Exakt hur Farrell kopplades ihop med pedofili är oklart. Anklagelsen mot honom gällde incest, och hänger ihop med att han 1977 intervjuades av Penthouse om den forskning han gjort om incest. Han hade intervjuat 200 personer med erfarenhet av incest, och kommit fram till att bilden var överraskande nyanserad. Flera bloggare har gjort sitt bästa för att vaska ut besvärande uttalanden av Farrell. Det värsta var troligen en felcitering av Penthouse. En mer ingående bemötande av kritiken finns här.

NBT tar också upp att Warren Farrell skulle vara för våldtäkt, och att han tycker att ”date rape” är ”upphetsande”.

Warren Farrell anser också, att våldtäkt inte är ett brott:
”We have forgotten that before we began calling this date rape… we called it exciting.”
”Exciting” för vem, Warren Farrell…?

Detta är också ett flagrant exempel på ”quote mining”, där man lyfter en mening ur sitt sammanhang och försöker ge den en helt annan mening än vad som avsågs. Nedan finns citatet i sitt sammanhang (min fetstil):

If a man ignoring a woman’s verbal ’no’ is committing date rape, then a woman who says `no’ with her verbal language but ’yes’ with her body language is committing date fraud. And a woman who continues to be sexual even after she says ’no’ is committing date lying.

Do women still do this? Two feminists found the answer is yes. Nearly 40 percent of college women acknowledged they had said ”no” to sex even ”when they meant yes.” In my own work with over 150,000 men and women – about half of whom are single – the answer is also yes. Almost all single women acknowledge they have agreed to go back to a guy’s place ”just to talk” but were nevertheless responsive to his first kiss. Almost all acknowledge they’ve recently said something like ”That’s far enough for now,” even as her lips are still kissing and her tongue is still touching his.

We have forgotten that before we called this date rape and date fraud, we called it exciting. Somehow, women’s romance novels are not titled He Stopped When I Said ”No”. They are, though, titled Sweet Savage Love, in which the woman rejects the hand of her gentler lover who saves her from the rapist and marries the man who repeatedly and savagely rapes her. It is this ”marry the rapist” theme that not only turned Sweet Savage Love into a best-seller but also into one of women’s most enduring romance novels. And it is Rhett Butler, carrying the kicking and screaming Scarlett O’Hara to bed, who is a hero to females – not to males – in Gone With the Wind (the best selling romance novel of all time – to women). It is important that a woman’s ”noes” be respected and her ”yeses” be respected. And it is also important when her nonverbal ”yeses” (tongues still touching) conflict with those verbal ”noes” that the man not be put in jail for choosing the ”yes” over the ”no.”

Det NBT tycks vilja få sina läsare att tycka är att all association med papparättsorganisationer, mansrättsrörelser, antifeminister, personer som gillar tenebrism, Pelle Billing, Pär Ström eller Warren Farrell, implicit ger sitt stöd till pedofili, incest och våldtäkt. Anklagelserna saknar helt grund och syftar endast till att skrämma och skambelägga.

Kommentarer

Karaktärsmord och skuld genom sammankoppling — 21 kommentarer

 1. Vet inte om det är värt att lägga någon energi på NBT. Även feminister i det egna ledet skyr henne!

 2. NBT är en ”feministisk” Joseph McCarthy som ser ”pedofilkramare” och ”våldtäktsförsvarare” undre en var sten. Att bli klassad som sådan är lika lätt som det var att bli ”kommunist” i USA på 50-talet.

 3. @Chr Ewrk:

  Det jag tyckte det var värt att lägga tid på var anklagelserna om Farrell. Den om att han skulle vara positiv till ”date rape” har figurerat flitigt, bl.a. vid protesterna i Toronto.

  Incestanklagelserna hörs mer sällan, men det intressanta med Farrell är ju hur just feminister drivit honom att mer och mer tydligt markera emot dem, då de förkastat alla hans försök till en konstruktiv samsyn.

  Även om de värsta försöken till förtal kommer från mer extrema element, är det svårt att hitta någon tongivande feminist som ens vill medge att Farrell har något att komma med.

 4. Artikeln fick mig iofs att komma ihåg att jag för ett bra tag sedan köpte e-boken Father and Child Reunion, men kom av mig i läsningen.

  Följande stycke ur boken tycker jag passar väl in på hur jag själv, och även (upplever jag) Genusdebatten, försöker placera oss i debatten:

  On many of these questions, I do not have answers to which I am personally attached. But I am attached to reframing the dialogue so it is not stuck in one ideology or another; so that everyone is included, and theories that are in conflict are out in the open. At this moment in history, fathers are the left-out parent. But if fathers were presumed to be the better parent, this book would be called Mother and Child Reunion.

  Jag tycker själv att Farrell kanske bättre än någon annan lyckas med denna föresats: att belysa jämställdhetsfrågan från olika vinklar på så sätt att både män och kvinnor kan känna igen sig.

 5. @Ulf T,
  Jag tycker att det var en bra och viktig genomgång, i synnerhet som Warren Farrell mer och mer verkar göra gemensam sak med A Voice for Men, och därmed kan förväntas bli mera ifrågasatt för dessa gamla uttalanden och skriverier.

  Ulf T:
  ”Det NBT tycks vilja få sina läsare att tycka är att all association med papparättsorganisationer, mansrättsrörelser, antifeminister, personer som gillar tenebrism, Pelle Billing, Pär Ström eller Warren Farrell, implicit ger sitt stöd till pedofili, incest och våldtäkt. Anklagelserna saknar helt grund och syftar endast till att skrämma och skambelägga.”

  Jag tänker mig att den omfattande rapporteringen om sexuella övergrepp, ”mäns våld mot kvinnor” etc, kan fungera på ett liknande sätt inom vanlig massmedia, framförallt detta med skambeläggningen. En människa som går omkring och bär på skam för den han eller hon är, har naturligtvis svårare att säga ifrån, när hans eller hennes rättigheter ifrågasätts och hotas av andra. En människa som skäms, för att han är man, är vit eller heterosexuell, eller vad det nu gäller, blir lättare att härska över, ignorera och osynliggöra, eftersom vederbörande själv kommer att vara osäker på sitt eget värde, och ha stora problem med att försvara sig själv och sina rättigheter. Och om det nu i första hand är makt man vill ha, utifrån sin feministiskt grundade och ”intersektionella” analys av ”maktordningar”, kanske man tycker att ”ändåmålen helgar medlen” och väljer ”påförande av skuld och skam” som en taktik bland andra?

 6. @John Nilsson:

  Jag tänker mig att den omfattande rapporteringen om sexuella övergrepp, “mäns våld mot kvinnor” etc, kan fungera på ett liknande sätt inom vanlig massmedia, framförallt detta med skambeläggningen.

  Ja, absolut! Skambeläggandet som mönster kopplat med motståndet mot att debattera faktiska observationer är omfattande inom feminismen.

  Ta bara denna färska debattartikel i AB: Sverige behöver en ny feministisk myndighet:

  Valåret 2014 går journalisten Belinda Olsson runt och undrar i tre timslånga TV-program om feminismen har gått för långt. Frågan är absurd.

  Feminism handlar om rättvisa. Kan rättvisa gå för långt?

  Här tar man redan från början skamgrepp på motståndaren (i detta fall Belinda Olsson), genom att ifrågasätta hennes rätt att ens formulera frågan – per definition var den absurd!

  Går vi för långt när kvinnor kräver lika lön för likvärdigt arbete?

  Nej, men ni går för långt när ni ignorerar alla observationer om att så redan är fallet, och fortsätter ställa samma krav som om ingenting hade hänt.

  När kvinnor kräver att äga rätten till våra egna kroppar efter brutala övergrepp och gruppvåldtäkter där männen friats – är vi i otakt med samtiden då?

  Nej, men i otakt med fakta, eftersom många av dessa domar faktiskt innehöll fullt begripliga och genomtänkta juridiska resonemang, som ni struntar i till förmån för er egen ’ideologiska sanning’.

  Inkomstklyftan mellan män och kvinnor har, enligt riksdagens utredningstjänst, ökat med 40 procent sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister.

  Detta påstående kommer från en debattartikel, och baseras på en RUT-rapport, som (bl.a. enligt En stilla undran) ej offentliggjorts – möjligen eftersom uppdragsgivarna F! och MP inte är intresserade av det. DN har dock studerat siffrorna och kommit fram till att det krävs en hel del trixande för att komma fram till deras slutsats:

  Siffrorna i Bolunds och Schymans underlag, som är hämtade från Riksdagens utredningstjänst, visar att kvinnornas inkomster under fem av de senaste sju åren har ökat mer än männens. Plånboksgapet har rentav minskat sedan valet för snart fyra år sedan. Ingen stadig ökning, alltså. Den katastrofala snedfördelning som oppositionen hävdat skulle bli jobbskatteavdragets effekt har inte blivit verklighet.

  Summan som MP och FI hänvisade till är också tagen ur en kalkyl som inbegriper en framtida höjning av brytpunkten – en skattesänkning som Per Bolund lär minnas att han var med och satte stopp för under höstens stora budgetdramatik. Den prognos som läsarna bjuds på är inaktuell. Påståendet att inkomstklyftan mellan könen har ökat med 43 procent är heller inget annat än en försåtlig sifferexercis. Det som kan sägas är att klyftan, som den mäts, har ökat med 0,8 procentenheter.

  Den beska förklaringen är att det finns få mirakelmedel mot de tröga strukturer som håller kvinnor tillbaka. Miljöpartiets och Feministiskt initiativs gemensamma utspel visade hur enkelt det är att göra frågan till något som politiken kan ge snabba och hafsiga svar på.

  Om det stämmer att 43 procent i detta fall motsvarar endast 0.8 procentenheter, betyder det att den löneskillnad på 14 procent som de inleder artikeln med inte har mycket med beräkningen att göra, och den skillnad som sägs ha ökat med 43 procent snarare motsvarar en ökning från drygt en procent till 1.8.

  Med tanke på detta är följande påstående…

  Ett skäl är att faktiskt belägga hur verkligheten ser ut. Det finns stora behov av underlag; relevanta studier och forskning.

  …rent av skrattretande, när det kommer från grupper som aktivt motarbetar all forskning som levererar resultat som inte passar den egna agendan.

 7. .
  ”Mannens ständiga krig mot Kvinnan – hans Moder – leder till en värld utan kärlek och i förlängningen, om han får hållas, till en värld utan Människan.” /NoBoyToy
  .
  Hæftig historisk omværldsanalys och predikation.
  Går det att ha en mer enfaldig feministisk verklighetsbild?
  Nazifeministen NoBrainToy kan int uppenbarligen skilja på , individen medborgaren och mænnskligheten.
  .
  Per Hagman.
  .

 8. @Per Hagman:
  Feminismens ständiga krig mot män-deras Far-leder till en värld utan kärlek och i förlängningen,om dom får hållas,till en värld utan Människan.
  Att feminister projicerar sitt eget hat på män är ingen nyhet,om man tillskriver någon annan sitt eget hat så friskriver man sig själv.
  Det tragiska är att hat aldrig befriar en själv visserligen kan det kännas stärkande i början,att det är en kraft som är lätt att omfamna,men hat gör en alltid till en liten och inskränkt person utan överblick.
  Där alltid en punkt på kartan är markerad men resten av världen är en vit fläck och på denna fläck står man och stampar livet ut om det vill sig illa.
  Och när man ligger där på dödsbädden och ställer sig frågan,var det värt det,att begränsa mitt enda liv till att gå omkring och hata vilket gjorde mitt liv grått tråkigt och miserabelt,där ens vänners enda gemensamma sak var hat.Tror jag att dom flesta skulle säga what a waste of life.

 9. @Bashflak:
  Ha, ha Bacon-nummer. Ursprunget till Bacon-nummer är väl Erdős-nummer. Och mitt Erdős-nummer är 5, eftersom jag räknar det som att jag, genom mitt flitiga kommenterande hos Tanja Bergkvist, kan räkna mig som sampublicerad med henne. (Och hon har Erdős-nummer 4)

 10. Legg ikke vekt på hva NBT skriver, jeg fulgte en del av hennes argumentasjon hos Billing for noen år tilbake, og besøkte hennes blogg for å forstå mer. Det er ikke verdt bryet, jeg opplever henne som en relativt umoden og ustabil person, av ukjente årsaker bærer hun på ett sinne/bitterhet mot menn, ansvaret er aldri hennes eget om ting går galt på det intime/seksuelle område, det er konsekvent mennene det er noe galt med. At hun kaller seg feminist sier ikke annet enn at hun har funnet ett passende skjulested, eller alibi om du vil, for å spre sin bitterhet med en viss ”ideologisk legitimitet”.

 11. Pingback: Burgschki 2.0 och When Darkness Falls – Konsten att ljuga som en tokfeminist | Aktivarum

 12. Pojkleksaken är nog ingen att ta på allvar. Hon är en sådan där psykiskt sjuk människa som använder feminism som förevändning för sitt hat och sitt behov av att ljuga och konspirera.
  Inte ens radikalfeminister, som är psykiskt friska, vill förknippas med henne eller sådana som henne.
  Förutom att det gör henne oväsentlig så är det ju också så att hon bara påstår saker och alltid vägrar att diskutera dem, det gör henne helt ointressant för en politisk diskussion.
  Till sist så är det ju så att hon har en massa psykiatriska bekymmer, även om dessa gör henne otrevlig så bör man beakta det och inte ge sig på henne.

 13. @MJ:

  Pojkleksaken är nog ingen att ta på allvar. Hon är en sådan där psykiskt sjuk människa som använder feminism som förevändning för sitt hat och sitt behov av att ljuga och konspirera.
  Inte ens radikalfeminister, som är psykiskt friska, vill förknippas med henne eller sådana som henne.

  Jo, som sagt, jag håller med. Hennes blogg är i sig ointressant och hon saknar all trovärdighet. Tyvärr är det ju så att ett eventuellt avståndstagande från andra feminister inte så mycket handlar om en principiell ståndpunkt, utan mer känns som att hon går för långt även för dem.

  Eller uttryckt på ett annat sätt: Ytterst få bland feminister skulle få för sig att kalla Warren Farrell för pedofil; något fler skulle möjligen tänka sig att kalla honom våldtäktsapologist, men ytterst få av dem skulle heller få för sig att offentligt yttra något stöd för honom. På så sätt låter man extremisterna sätta agendan.

 14. http://debatt.svt.se/2014/02/03/antirasister-och-rasister-gor-gemensam-sak/

  Tyckte den här var bra, som med tenebrism och med feminism överhuvudtaget så vill man gärna skuldbelägga kollektivt som tex cis man så förminskar man pga sexuelläggning och kön och färg! Argumenten måste vara det enda som spelar roll, att ta in det andra är bara att födda Fördommar och sexism nåt som jag trodde vi ville komma bort från. Håller med om att antifeminister och rasister är dem som är bäst på detta!

 15. @Petter:

  Fördommar och sexism nåt som jag trodde vi ville komma bort från. Håller med om att antifeminister och rasister är dem som är bäst på detta!

  Vad menar du? Är rasister bäst på att komma bort från fördomar?

 16. Ulf t@

  Jag citerar istället: ”Det är skrämmande att följa hur utvecklingen mot diskriminering gått från att vi inte ska göra skillnad på människor utifrån deras hudfärg till att i dag bygga just på definitioner av ”vita” och ”icke-vita”.”

  Hittade ett till stycke jag vill citera:
  ”Det är också avgörande att de som bjuds in för att samtala väljs ut utifrån övervägda ställningstaganden och värderingar, inte något så diffust och irrelevant som (etnisk) grupptillhörighet.”

  Jag följer egentligen inte rasismdebatten utan det är genus/feministerna som tar upp mycket av min lediga tid. Tycker dock jag känner igen mycket i det som sägs av krönikörskan och jag sympatiserar med hennes kritik! Det verkar lätt bli så att de goda blir dom onda på något sätt….

  PS. Kanske ska tillägga att jag är liberal och inte alls rasist så att inte detta ses som rasistiskt bara för att det är kritiskt mot antirasism, det verkar allt för ofta blandas ihop…

 17. ”If a man ignoring a woman’s verbal ‘no’ is committing date rape, then a woman who says `no’ with her verbal language but ‘yes’ with her body language is committing date fraud.”

  Om det är sånt här Pär Ström sprider är det bara bra att han förföljs.

 18. @Axel Edgren:

  Hur menar du? Jag läser det som en uppmaning till kvinnor att inte säga nej när de menar ja, vilket enligt kvinnors egen utsago sker förhållandevis ofta. Det kan väl inte vara någon dålig uppmaning oavsett om man är feminist, jämställdist, pianist eller whatever.

 19. @Axel Edgren:

  ”If a man ignoring a woman’s verbal ‘no’ is committing date rape, then a woman who says `no’ with her verbal language but ‘yes’ with her body language is committing date fraud.”

  Är folk tröga eller? Han har själv bemött det där påståendet på youtube? Om nån behöver förklaring på ”out of context” är det här ett utmärkte exempel.

  Vissa är tydligen mer än lovligt förvirrade.