Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning
avatar

Inledning

I höstas startades Malmö för jämställdhet och det är med stor glädje jag här kan presentera vår första gemensamma aktion för jämställdhet, på initiativ från Andreas på jamstalldhet.se som även fråga partier och organisationer om deras inställning. Aktionen är att uppmärksamma Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. I Sverige råder ett totalförbud mot könsstympning på kvinnor. Det finns två fel med den lagen, det ena är att den förbjuder vuxna kvinnor att göra vad de vill med sitt könsorgan, det andra – det riktigt obehagliga felet – är att den inte är könsneutral, varvid pojkars rätt till kroppslig integritet inte skyddas i lag. För pojkar gäller istället denna lag:

3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar själv för att informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person.
Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen.
Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja. (min emfas)

Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja? Hur får man som vårdnadshavare detta samtycke av småbarn? Eller rent av nyfödda pojkar?

Invändningar mot könsstympning

Certatio inleder inlägget Könsstympning är aldrig okej med följande ord som förklarar vår kampanjs inriktning, omskärelse av pojkar:

Idag, den 6:e februari, har utropats till ”Internationella dagen mot könsstympning”. Det innebär att det lär förekomma en god dos artiklar och event som vänder sig mot den synnerligen obehagliga sedvänjan med kvinnlig omskärelse, vilket är bra. Det är – och bör vara – förbjudet.

Dock lär ni inte läsa lika mycket om manlig omskärelse, trots att även denna sedvänja handlar om att skära bort friska delar av ett könsorgan. Det här inlägget handlar därför om varför manlig omskärelse borde förbjudas i Sverige (och för all del helst överallt annanstans också). Om någon av er anser att jag målar upp det som en enkel fråga, har det sin naturliga förklaring: det ÄR en enkel fråga. Det finns inget rimligt skäl till varför det borde tillåtas.

Därefter bemöter Certatio sakligt de argument som brukar framföras av motståndare till en könsneutral lag innan han framför sina egna argument för ett förbud. Det är ett mycket bra inlägg, läs det!

Toklandet lyfter ett citat från Svd.se:

”Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) anser att det räcker med den lagstiftning som finns. Ett förbud leder bara till att de görs utanför sjukvården.

– Jag har aldrig träffat någon vuxen man som upplevt att omskärelsen som ett övergrepp. Ingreppet är inte särskilt omfattande och föräldrar har rätt att uppfostra sina barn enligt den tro och tradition som de tillhör. Om vi förbjuder det måste vi också ta upp frågan om det kristna barndopet, säger Erik Ullenhag.”

Okunskap hos våra politiker är förvisso regel snarare än undantag. Men att i en diskussion om könsstympning av pojkar ta upp det kristna barndopet – vatten på barnets huvud! – är politisk idioti osmaklig bortom ord! Jag föreslår att Erik Ullenhag skänker en halva av sin lön kontinuerligt till Jonathon Contes politiska aktivism för den kränkning Erik Ullenhag uttalande är för alla de män som lever med livslångt lidande till följd av könsstympning.

Jonathon Conte:

Det finns en växande rörelse på internet mot könsstympning av pojkar, vilken – av naturliga skäl – ofta drivs av män med egen erfarenhet. Videon ovan hittade jag på en sajt där man bland annat samlar män som berättar om sin könstympning. Det är en ganska vanlig föreställning att manlig omskärelse är ”en smal sak” eller rent av något positivt. Men årligen dör! fullt friska bebisar till följd av ingreppet, hur många som får leva med skador och fysiska eller psykiska problem till följd av dessa ingrepp, det vet vi inte, då det ingår i mansrollen att tiga om sitt lidande. Jag vill därför lyfta en av filmerna där en man med skador till följd av könsstympning väljer att berätta om de sviter han lever med:

Sajten har också utfört en internetbaserad enkätundersökning och sammanställning av resultatet finner ni här.

I en artikel om en dansk undersökning av hur könsstympning påverkar sexlivet för mannen och hans partner kan man läsa följande:

“Circumcised men are three times as likely to experience a frequent inability to reach an orgasm,” says one of the researchers, Associate Professor Morten Frisch from Danish research enterprise SSI.

“It appears that women with circumcised men are twice as likely to be sexually frustrated. They experience a three-fold risk of frequent difficulties in achieving orgasm, and an eight-fold risk of feeling pain during intercourse – also known as dyspareunia.”

Under rubriken Varför acceptera onödigt våld mot spädbarn? lyfter Snurrigtdotcom ett utlåtande av en medicinsk expert:

– ”Vi är inga religiösa experter, men av medicinska skäl kan vi inte bejaka ett ingrepp där man tar bort vävnad på könsorganet där risken är så stor för allvarliga komplikationer. Forskning från Danmark visar att det blir komplikationer vid ungefär fem procent även när ingreppen görs inom sjukvården. Att en på 20 drabbas av en infektion eller blödningar är en för stor risk, särskilt när det inte utförs av medicinska skäl, säger etik- och ansvarsrådets Thomas Flodin.”  (SvD 25/1 2014)

En Stilla Undrans (ESU) inlägg Könsstympning är dåligt vill jag särskilt rekommendera till den som vill sätta sig in mer i sakfrågan ”könsstympning av pojkar”. ESU visar där bland annat hur olika organisationer ställer sig till frågan och har gjort en sammanställning innehållande länkar till tidigare inlägg av feminismkritiska bloggare och till källor av olika slag. ESU  har även med följande lista från Stanford University School of Medicine över risker ingreppet medför:

En liten sammanställning över politikernas inställning till denna misshandel av pojkar kan vara bra att ha nu i valtider:

Att förbjuda omskärelse av pojkar på icke-medicinsk grund stöds dock inte av
Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna

För närvarande är följande partier för ett sådant förbud:
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Piratpartet
Feministiskt Initiativ

[min emfas, Från informationen till namninsamlingslistan (länk senare) skapad av Andreas N.]

Låt oss agera för en förändrad lagstiftning!

Jag vill avsluta inlägget med ännu ett citat från Certatio där han lyfter punkter från FN-konventionen om barnens rättigheter.

24. Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Läs den sista meningen igen. Och så en gång till.

 • Skriv under på namninsamlingen för att få svenska riksdagen att förbjuda omskärelse av barn.
 • Använd taggen #omskärelse på Twitter, Tweeta ditt stöd: Jag är för ett förbud mot #omskärelse.
 • Posta länkar på Facebook och andra sociala medier.
 • Och glöm inte ta upp det på fikat på jobbet imorgon!

Tillsammans kan vi påverka!

Kommentarer

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning — 20 kommentarer

 1. Har aldrigt änkt på det men det är ju faktiskt en jämställdhetsfråga som ”glömts bort”. Att vuxna män de facto har en rättighet som inte vuxna kvinnor har.

 2. Tack. Har skrivit på.
  Som sagt var, den korta listan över partier man kan tänka sig att rösta på blir inte precis längre.

 3. Pingback: Könsstympning är dåligt för alla | En stilla undran

 4. Jag vill återigen poängtera vikten att vi alla inser att omskärelse av religiösa skäl är ett brott emot ett barns religionsfrihet. Ett barn har rätt att välja sin religion själv och har rätten att inte bli brännmärkt in i en religion.

 5. @Alla som redan läst:

  Jag hade missat att få med ett citat i inlägget från artikeln om den danska undersökningen. Detta finns i inlägget nu:

  “Circumcised men are three times as likely to experience a frequent inability to reach an orgasm,” says one of the researchers, Associate Professor Morten Frisch from Danish research enterprise SSI.

 6. Tack Ninni för att du skriver om denna viktiga fråga!
  Jag har naturligtvis skrivit under namninsamlingen och ska försöka få fler att göra detsamma.

  När vi diskuterar denna fråga med vänner och bekanta tror jag att det är viktigt att upplysa om vilken negativ inverkan könsstympning har på sexlivet för såväl män som kvinnor. Svårare att få orgasm och vanligare med samlagssmärtor hos kvinnan. För jag tror de flesta inte har en aning om detta. De vet inte att förhuden har en viktig funktion. Som om evolutionen skulle utvecklat en förhud utan någon som helst anledning. Många tror att det bara är en skinnflik utan större betydelse.
  Även om så vore är det självklart ett övergrepp på ett barn! Definitivt barnmisshandel!

 7. @robjoh:
  ”Ett barn har rätt att välja sin religion själv och har rätten att inte bli brännmärkt in i en religion”

  Inte bara det, det är ett totalt onödigt permanent oåterkalleligt ingrepp som sker på någon som inte kan föra sin egen talan.
  Det är inget som hör hemma i dagens samhälle.

 8. David, 8 dagar gammal: ”Da-da-da-da-da”

  Vad mamma hör: ”Da-da-da-da-da”

  Vad David försöker säga: ”Nej, jag ger inte mitt medgivande!!! Varför skulle jag vilja skära bort en del av min kropp utan medicinsk motivering, med risk för komplikationer och förändrade sexuella funktioner bara för att du tror på en viss gud? Jag väntar heller tills jag är 18 år och kan göra ett vuxet, informerat val själv!”

 9. Det borde ju rimligen, år 2014, i Sverige, inte alls vara svårt att enas om det fullständigt självklara: Att det här i vårt land, utan undantag, helt oavsett kön, sekt, religion, födelseplats, hårfärg och hudfärg ska vara direkt straffbart att skära sönder sina egna eller andras barn.

 10. En samtyckeslag som inte inkluderar förbud mot övergrepp i form av otillåten könsstympning av en medmänniska, dvs samtycke av individen ska krävas, är en oerhört korkad lag som inte hör ett civiliserat samhälle till.

 11. Ja man har ju intervjuat män som blivit könsstympade(omskurna)på äldre dar och varit det ett antal år,dom berättar att deras sexuella njutning blivit sämre pga av ollonets förhårdnad och betydligt mindre känsligt än vad det var före.
  Om man gjorde ingrepp på flickor där 30% av deras sexuella stimuli försvann tror jag inte t,ex Ullenhag och andra skulle vara lika likgiltiga,utan tala om kvinnligt förtryck av kvinnors sexuella njutning.
  Men det är klart män är ju som kåta djur,så att i förebyggande syfte skära i pojkars könsorgan för att minska deras njutning är ju bara av godo.

 12. Ninni har helt rätt. Ett barn ska inte behöva ”välja” att låta skada den egna kroppen för att han har föräldrar som driver på åt det hållet. Hur ska han rimligen kunna stå emot?

  Skulle föräldrar låta skära bort andra kroppsdelar, tex örsnibbar, från sina söner skulle de klassas som misshandel. Tveksamt om de skulle få ha kvar vårdnanden. Att ingreppet är permanent skulle nog ases försvårande.

  Sådana beslut kan isf vänta till vuxen ålder, och då kan även kvinnor anses myndiga i frågan.

  Teo

 13. Ett argument, som de som anser att könsstympning av pojkar är helt ok brukar framhärda, är att pojkarna inte får några framtida fysiska men av övergreppet och att det därför inte behöver förbjudas.

  Ok, så om våldtäkt av kvinnor inte leder till några framtida fysiska men för kvinnorna så…ja, ni fattar var man lätt hanmar om man är konsekvent i sitt resonemang kring övergrepp.

  PS. Jag förespråkar varken könsstympning eller våldtäkter.

 14. @Fredrik S:

  Inte utan att du har en poäng. Våldtäkt sätter sig i huvudet, inte på kroppen. (Det är liksom inte risken att bli gravid som brukar vara argumentet.)
  Men omskärelse GER fysiska men, det är själva poängen med ingreppet. Och i vilken mån det även påverkar organets funktion får de utsatta döma i.

  Men båda är fel för de gör helt oskäliga ingrepp/angrepp på den personliga integriteten.

  Teo

 15. @Fredrik S:
  ”PS. Jag förespråkar varken könsstympning eller våldtäkter.”

  Till dig som gav gav mig ”tummen ner” för det här – du är riktigt vidrig!

 16. .
  Bra att du Ninni uppmærksammar…
  .
  ”Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja? Hur får man som vårdnadshavare detta samtycke av småbarn? Eller rent av nyfödda pojkar?”

  SVARET—vårdnadshavaren kan ej få ett Samtycke , førrens pojken i detta fall har…Samtyckeskompetens i form att ha førmågan att inse konsekvenserna av sitt val.
  Svensk kultur (lag ) anser att barn i tidig tonålder 14-16 år skall få ett succesivt større inflytande , beslutanderætt , øver sin vardag ,før att vid 18 års ålder bli myndig.
  utifrån ovan uppfattar jag att samtyckes kompetensen bør infinna sig i ca 16 års ålder.
  Dock skall barnet få vægledning i sitt beslut av prof personal.
  Ungf samma sak / hjælp mænn får ner de stå infør valet att gøra en …vasektomi.
  En mannlig vasektomi kan vara till en stor førdel før kvinnan , vilken då slipper anvænda sig av dvs preventivmedelsmetoder..
  .
  Per Hagman.
  .
  Før øvrigt æger ej kvinnan sin kropp.

 17. Karen Straughan (a.k.a. GirlWritesWhat) svarar på frågor, efter sitt utmärkta föredrag på Ryerson University, den 6:e februari (2:08:25-40)”:

  ”- What’s a good example of a right that women have, that men don’t have?

  Their right to genital integrity… The right to refuse to consent to the obligations of parenthood. These are two…”

  https://www.youtube.com/watch?v=0xe57q1lqHE

  *

  Fråga gärna Svenska kyrkans företrädare om deras inställning i denna fråga. Några av dem (alla fem är kvinnor) har med en ytterst ihålig argumentation, ställt sig på föräldrarnas och ”religionernas” sida, snarare än på pojkarnas och pojkspädbarnens. En av dem kommer att tillträda som ärkebiskop, senare i år:

  http://www.dn.se/debatt/vi-maste-visa-respekt-for-ratten-att-vara-annorlunda/

  (Slutklämmen är närmast ”fantastisk”, när man menar att omskärelsen av småpojkar handlar… ”Om rätten att vara en hel människa.”)

  http://www.dn.se/debatt/ratten-att-hora-till/

  *

  En artikel jag tidigare har hänvisat till, tar upp ett förbud mot omskärelse ur ett judiskt perspektiv:

  http://www.tikkun.org/nextgen/my-body-my-choice-ban-non-consensual-circumcision

  Artikelförfattaren tar också upp feministiska ”argument” för omskärelse (och argumentet om könsstympning som en väg att bli en ”hel” människa tas upp även här):

  ”Lerner extols the virtues of the Jewish community’s traditional abhorrence of violence against women. But why is violence against men OK? Mainstream Judaism practices a form of patriarchy that holds women and girls as sensitive and vulnerable, while men and boys are emotionless warriors against whom violence is not only permissible, but also necessary.

  Lerner refers to allegedly feminist arguments in favor of circumcision, lines of thought that strike me as misandry masquerading as feminism. For example, feminist-identified Rabbi Elyse Goldstein argues that men’s “phallic-centered power” must be decreased in order to teach men to respect and become more like women. “In ‘sacrificing’ a piece of the penis, in uncovering and revealing themselves in their most vulnerable part, in making themselves more like women, men can be made more whole,” Goldstein claims.

  From where I sit, arguments like Goldstein’s sound like hate speech. If a man said he needed to cut off part of a woman’s genitals in order to make her “more like a man,” he’d rightly be ostracized. Why do we, as a progressive community, let this kind of dehumanization of men go unchallenged? Yes, male violence against women is a huge social problem and must be addressed. Inflicting irreversible harm onto our innocent sons’ genitals is not the answer.”