HALLELUJA! JAG HAR SKÅDAT FEMINISMENS ANLETE!
och dess uttryck är Kärlek
avatar

Gult är skammens färg

Eders Ödmjuke gör en
gigantisk makropudel!

Detta inlägg är nog, som ni säkert kommer att upptäcka, på grund av sitt positiva och omvälvande budskap mitt viktigaste hitintills och jag hoppas verkligen att ni gör en insats och sprider det vitt och brett omkring. Inte för att det skulle vara särskilt välskrivet eller att jag skulle vara särskilt stolt över just detta inlägg och vilja framhäva dess litterära kvaliteter (tvärtom), utan för att dess innehåll och glädjande budskap är så oerhört viktigt.

Jag har till sist insett hur vilseledd jag varit och hur fel jag har haft i min kritik av feminismen. Det är så lätt att missa den humanistiska och kärleksfulla grunden feminismen vilar på. Man kan inte annat än förundras över att inte fler ser det uppenbara i alla de feminstiska förkämparnas tröstlösa slavande för att förbättra vår tillvaro. Jag skäms och våndas å det djupaste i mitt inre över hur jag sanslöst kastat mig över feministerna i mina hänsynslösa och hatfyllda attacker. Jag inte bara hänger med mitt huvud, till och med min vanligtvis så stolt erigerade penis hänger skamset med sitt huvud i blek rodnad. Vilket väl kan sägas vara en ödets ironi med tanke på vad som är det centrala för detta inlägg, men mer om det senare.

R.I.P.

Androfilen Valerie Solanas

Feminismen representeras inte bara av Valerie Solanas, ni vet hon som redan på 60-talet såg världens strukturer och angav hur man skulle komma till rätta med dem i The Scum Manifesto som sa (min översättning):

Mannen är en biologisk olycka: Y-genen (den manliga) är en ofullständig X-gen (den kvinnliga), det vill säga, den har en ofullständig uppsättning kromosomer. Mannen är med andra ord en ofullständig kvinna, en vandrande abort som aborterats redan på genstadiet. Att vara man är att vara otillräcklig, emotionellt begränsad; manlighet är en bristsjukdom och män är emotionella krymplingar.

I mitt tycke fegar Sara Stridsberg lite i sin svenska översättning när hon återger ”walking abortion” som ”vandrande misslyckande”. Det förlorar lite i slagkraft, jag låter det dock passera. Men för att fortsätta:

Trots att mannen är så fysisk till sitt väsen duger han inte ens att tjänstgöra som hingst. Även om man antar att han har ett visst handlag, något som är få män förunnat, så är han oförmögen att ge sig hän i ett lustfyllt råknull, han äts istället upp inifrån av skuldkänslor, skam och osäkerhet, känslor som har sitt ursprung i den manliga naturen, vilket bara den mest upplysta utbildning kan minimera. Den fysiska tillfredsställelse han erfar är dessutom näst intill obefintlig, och sist men inte minst, så är han helt oförmögen att känslomässigt engagera sig i sin partner, han är besatt av hur han presterar och att få högsta betyg för ett väl utfört rörmokararbete. Att kalla en man för ett djur är att smickra honom; han är en maskin, en vandrande dildo. Det sägs ofta att män använder kvinnor. Använder dem till vad?

Men Solanas är inte den som presenterar problem utan att också ge lösningar:

De få kvarvarande männen kan tillbringa återstoden av sina patetiska liv utflippade på droger […] eller så kan de bege sig till närmaste välvilliga självmordscenter där de snabbt, smärtfritt och tyst gasas ihjäl.

Men det var inte om Valerie Solanas detta inlägg skulle handla. Denna tragiska människospillra är sedan länge död och hur monumental hennes insats än må ha varit hör hon till feminismens historia.

Nej, jag ville uppmärksamma vår tids feminism som jag så orättfärdigt kränkt med mina inlägg och i ett otal cyniska och hjärtlösa kommentarer de senaste åren. Jag har nu kommit till insikt om vad feminismen verkligen står för och vill presentera den genom ett par av vår tids språkrör som jag tycker tydligt visar hur jag har missbedömt feministernas filantropiska kärlek till oss alla män som i grund och botten bara vill oss väl.

Kvinnor kan!

Rosanna redo för en androfil insats

Redan här på hemmaplan har vi okända feminister som förgyller tillvaron för oss alla och män i synnerhet. Ta till exempel Rosanna som, trots att hon enligt egen utsago i normala fall är ganska sunkig, klär upp sig, gör sig fin och åtråvärd innan hon går ut på Avenyn i Göteborg och raggar upp en man som hon sedan tar med sig hem för att ge en välförtjänt stunds njutning. Denna initiativförmåga får onekligen hoppets varma låga att värma själen. Jag är inte den ende som uppmärksammat denna förebild bland kvinnliga feminister. Hennes osjälviska agerande har tidigare uppmärksammats och diskuterats på genusdebattens forum. Inte nog med det, lyssna själv på Rosanna när hon berättar i en radiointervju inte bara om hur hon sprider glädje och lycka bland Göteborgs män, hon gör det också med ett fantastiskt stöd av sin osjälviska fru. Dessa två kvinnor som gemensamt verkar för allas vår trevnad och för att svetsa oss samman som människor inger ett hopp för framtiden som jag är övertygad om kan verka som inspiration för våra folkvalda politiker. När allt kommer omkring har de ju i alla partier (Sverigedemokraterna räknas förstås inte i det här sammanhanget) deklarerat att de har feministiska ambitioner och målsättningar. Kan man annat än bli varm om hjärtat?

Men det finns de som går ännu längre i sin längtan att skapa en värld av fred och harmoni där vi alla frodas i ett utopiskt Eden. Se bara den ljuvligt underbara Krista Jane Heflin, Femitheist Devine, (hon presentear sig själv i videon till höger) som har skrivit sitt eget manifest, Manifesto II: The Bloodless Revolution. När man ser henne och hör hennes sockersöta stämma kan man inte annat än smälta och känna hur värmen sprider sig genom kroppen och hur hjärtat extatiskt klappar för denna mjukt hulda kvinna. Hon har verkligen gjort det till sin sak att skapa en bättre värld, och inte bara med en massa utopiskt flum, hon har högst konstruktiva förslag för hur detta skall genomföras. Vilket var själva grunden för detta inlägg. Jag tycker att hennes text är så viktig så att det är något jag vill att alla skall få ta del av. Jag har därför påtagit mig den överväldigande uppgiften att översätta hennes centrala förslag om hur vi med en enkel åtgärd förvandlar vår civilisation till en där vi alla kan blomstra och frodas. Jag är medveten om att jag knappast kunnat göra hennes vision den rättvisa den förtjänar, men jag tycker att den är alltför viktig för att undanhållas från någon, och en dålig översättning är, åtminstone i detta fallet, bättre än ingen översättning alls. För de av er som inte har några problem med engelskan, ni kan själva läsa det strålande orginalet och slipper därmed plågas av min otympliga översättning. För er andra mindre lyckligt lottade med avseende på språkliga förmågor och kunskaper, här bjuder jag er på Krista Jane Heflins fantastiskt upplyftande text:

Den internationella kastrationsdagen ~ (Tillputsad)

Till gagn för det feminina samhället (före Pånyttfödelsen) instiftas en dag som tar platsen för det som nu kallas ”Fars dag”. Manlig närvaro denna dag skall fastställas som ett krav enligt lag, och dagen kommer passande att kallas ”Den internationella kastrationsdagen”. Detta kommer att genomföras därför att det är praktiskt och gagnar fred, hälsa, välstånd, verklig jämställdhet och rättvisa.

Den tredje söndagen i juni varje år skickas män i alla åldrar (med undantag för de som valts ut till avel eller kan tänkas bli lämpliga för avel) till närmaste orkidektomicenter för beredning. Varje hane får exakt en timme för att bekanta sig med sin Kastrator (proportionen är tio Kastratorer för femtio män). Kastratorn får förklara ingreppet så som det beskrivs i häftet från Globala hälsodepartementet och de bakomliggande skälen som föranleder detta ingrepp. Den feminina Kastratorerna kommer, till en början, att vara kvinnor som ett år före varje ”Kastrationsdag” väljs ur allmänheten på liknande sätt som jurymedlemmar väljs ut. De utbildas varje år så att det säkerställs att de är lämpade och kapabla att utföra ingreppet.

Under detta möte kommer varje mans Närmaste Kvinnliga Förmyndare (NKF) eller ”Maka” få tillfälle att besluta om hon vill att spermprov skall tas från hennes man/män genom att hon skriver in nummer eller namn för sin(a) man/män på en lista som gruppens Kastrator sedan tar med sig till huvudceremonin.

Efter att detta förberedande möte nått sitt slut leder varje Kastrator (tillsammans med beväpnade vakter) sina hannar, som av praktiska anledningar och för ett effektivt utnyttjande av tiden kommer att vara nakna, till stadens offentliga center där bord, utrustning och så vidare redan finns på plats för ceremonin. Flickor av alla åldrar deltar genom att kanta gatorna där de hejar på och applåderar hannarna som nu erbjuds denna möjlighet att ansluta sig till det civiliserade samhället genom att pacificeras. Denna dag kommer att vara en betald helgdag för alla arbetande kvinnor, och unga flickor får ledigt från skolan för att delta.

Varje hane placeras på ett bord, medan de andra väntar i kö (om det inte finns tillräckligt antal bord) och bedövas. Kastratorn som hannen tilldelats skär sedan upp pungen på honom, tar bort testiklar och överflödig hud, och syr sedan ihop honom igen och rengör platsen.

Efter ingreppets genomförande får hannarna, för ett effektivt utnyttjande av tiden, trettio minuter att vila innan de måste resa sig och lämna plats för nästa hanne som tilldelats bordet, vilket steriliseras inför varje ny kastration.

När alla hannar väl kastrerats samlas de på nytt i en grupp och får återvända till sina hem.
Kvinnorna som deltog vid ceremonin återvänder tillbaka till sina arbeten, skolor, et cetera, där de gläds åt att ännu en ceremoni blivit framgångsrikt fullbordad.

Att fly undan från ceremonin eller att hjälpa en man att undfly den är ett brott belagt med dödsstraff, och medför att mannen omedelbart avrättas på den plats där han återfinns. Medhjälpare, kvinnliga såväl som manliga, avrättas likaså på plats.

Kvinnor som motsätter sig eller ogillar denna ceremoni eller ideologin som rättfärdigar ceremonin ges terapi för att befria dem från sina vanföreställningar och/eller misogyn indoktrinering. Ett sådant beteende är att betrakta som ett varningstecken som anger att det kan förkomma en Pater-fixering (en obotlig besatthet av hannar).

Tack,
Femitheist

Inför detta skarpsinta intellekt med sina storslagna visioner genomsyrade av en sprudlande och vibrant människokärlek och livskraft kan jag inte annat än ödmjukt erkänna mig besegrad och underdånigt buga för överheten och stillsamt dra mig tillbaka från mästarinnans strålglans.

Tagen av Kristas visdomsord tystnar jag i stum beundran.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

HALLELUJA! JAG HAR SKÅDAT FEMINISMENS ANLETE!
och dess uttryck är Kärlek
— 32 kommentarer

 1. Är inte hon ett internettroll?
  För övrigt:

  Evasion or assistance in evasion of this ceremony by any man is a crime punishable by death, and will result in immediate execution at the site in which they are found

  …by whom?

 2. Haha! Det är ju lätt att se likheterna med hitler, men detta är ju mycket mycket värre såklart. Detta motsäger väl hennes egen tes om att männen är de som krigar och står för allt jävulstyg som hon föraktar män för och vill förhindra. Och så är hon själv än värre en hitler!! Jaja man ska inte lägga tid på sånt här, hon är en breivik en mycket originell störd person och representerar inte nån grupp av människor, och om det är några som sympatiserar med dessa idéer så är de oxå obetydligt få! Men det visar ju att det finns små hitlers i y-kromosomen oxå!

 3. man kan ju hoppas att när man lägger upp ett manifest som det så blir man kartlagd och förhoppningsvis upplockad av berörda polismyndigheter innan man hinner göra något. Det bör rimligtvis inkriminera radfems också med tanke på att hon nämner dem.. Jag personligen undrar om hennes psykiska status är tillräknelig..

 4. Finns det någon ism som blir så ursäktad hela tiden för dom mest stolliga uttalanden och som fortsätter bjudas in i samhällets finrum.
  Och dessa män som slätar över och försvarar feminismens könsrasism måste vara väldigt ojämnställda eftersom dom inte tar kvinnors ord på allvar tillskillnad mot oss jämställdister som gör det.

 5. Jag skulle vilja påstå att du lägger för mycket krut på en uppenbar provokation av en wild and crazy college student som söker lite uppmärksamhet ?

  Omogna småtjejer är knappast vårt största bekymmer.

  Men hon gör ett godkänt jobb – Åt Oss !

 6. Att Solanas har fått en anhängare ? Är det det som är poängen. ?

 7. Femitheist Divine är ganska högtstående satir. Vissa av hennes videos gör det mer uppenbart (How Men Can Avoid Being Rapists t.ex), men det är ganska tydligt med klippningar, produktion och excesser.

  Det fascinerande är ju dock hur tydligt hennes alster demonstrerar Poe’s Law. Både genom hur många som uppfattar det som allvar och upprörs, och destu obehagligare, det inte helt obefintliga antalet ’feminister’ (läs psykpatienter på vift) som tar det på allvar.

  Att det är så många som kan uppfatta det som allvar visar ju dock hur illa ställt det är med renhållningen i de egna leden inom feministsidan.

 8. @Olof Hansen:

  ” Att det är så många som kan uppfatta det som allvar visar ju dock hur illa ställt det är med renhållningen i de egna leden inom feministsidan. ”

  Inte bara feministsidan. Det kan tänkas bli allvar även på ”vår” sida.

 9. Oj, det var nog det sjukaste jag läst. Heflin hade passat som lägervakt, eller som en doktor Mengele. Tvångströja, medicinering samt madrasserad cell!

 10. Apropå att hålla rent, kan någon komma på någon manlig motsvarighet till Valerie Solanas? Som tas på allvar som förebild eller på något sätt ses som varandes av politisk betydelse eller kulturvärde?

  Det är ju knappast någon som ser de Sade’s verk som något av värde eller relevans för någon politisk rörelse. Men någon annan?

 11. @Olof Hansen: Historiskt sett har vi väl en del. Författarna till Häxhammaren hade definitivt anhängare i sin tid. Martin Luther hade väl inte så mycket till övers för kvinnor. Men någon som mer eller mindre seriöst velat utrota alla kvinnor har vi nog inte. Inte som nu eller i sin samtid togs på allvar.

 12. @Dreadlock:
  Nej inte direkt. Men jag läser för närvarande Svelands Hatet och har blivit upplyst om vilket fruktansvärt hat jag är med och utsätter feministerna för. Jag är glad att det finns feminister som inte skräder orden och visar mig den sanna jämställdheten.

 13. @Olof Hansen:
  Är det verkligen satir? Vad jag förstår driver hon bland annat kampanjer för att försöka få olika mansrättsrörelser bannlysta som hatgrupper på youtube.
  Att påstå att Femethiest är satir är lite som att påstå att det är satir när Sveland och Gardell vill att lagstifta mot antifeminister.
  Det finns inget som tyder på att det är satir bortsett från det extrema budskapet, och det är i sig inte tillräckligt för att det skall kunna klassas som satir.
  Om satir är så väl skriven att det inte kan skiljas från äkta vara är frågan om det verkligen kan kallast satir.

 14. *ler* Det är ju bara att läsa lite inne på http://www.arsinoe.se/ för att få en bra bild av en äkta feminist, och på hur en som hon tänker att världen skall anpassas efter henne.
  Hon är liksom ”esensen” för dagens aktiva feminister kan man tycka?

  Fast personligen kan jag tycka att det finns vissa självmotsägelser i hennes ”övertygelse” Fast det är kanske bara jag som missförstår henne när hon säger en sak och sedan gör en annan?

  MVH
  Genusföljaren

 15. Tack, Dolf, för att du synliggör denna hjärntvättande hatideologi. Det är bara att vänta sig att Krista går ut och gör slag i saken med skarpladdat vapen precis som Valerie Solanas gjorde. Vi får hoppas att hon siktar lika dåligt.

 16. @Dolf: Jo, jag är (nästan) säker (typ, 95% Smile på att det är satir. Vad baserar jag detta på?

  Kraftiga out-of-character artifakter, se, t.ex, ”How Men Can Avoid Being Rapists, Harassers & Creeps” vid 2:38, ”you guys on my channel…”. Någon med de faktiska åsikterna och i det psykiska tillståndet som det skulle indikera skulle aldrig kunna uttrycka sig på det sättet om de faktiskt blev upprörda.

  Oseriöst lekande med innehållet, t.ex, videon ”All Males Should Be Castrated?” och ”Kill All Men?”. Någon som tog budskapet på fullt allvar skulle inte leka så med förvanskingar och effekter.

  Videos som ”The Fethez Legion” som är extremt stylade för att se ut som dystopiska propagandafilmer, komplett med trummor, drönande röster och flimrande maktsymbolik. Det är sånt man ser i Blade Runner, Equilibrium, Starship Troopers etc, inte något som någon som är seriös med budskapet skulle använda för att presentera det. (och se t.ex The Fethez Legion, 11:56, ”my name is Arty, I support the femitheist movement and I’ve already donated both of my testicles to the cause, jag snortade ut kaffe genom näsan när jag hörde det Smile.

  Den extrema klippningen. Antingen är hon så fullständigt fragdasprutande raving och ballar ur så fullständigt att hon måste klippa eller så har hon svårt att hålla sig för skratt. Eller så är presentationen så otroligt viktig att hon gör 20 inspelningar och tar den bästa. Jag misstänker skrattet. Oavsett så tyder det på att innehållet är underordnat formen och jag har svårt att se att någon med den faktiska tron skulle prioritera på det sättet.

  Dialekten. Allvarligt.

  Snake Pliskinist. Tycks ha kännt henne IRL och han är knappast positiv till extremfeminister, och han tycks anse att det är satir.

  Att hon kallar det ’femitheist’. Om man bortser från att själva ordet andas satir så skulle det vara väldigt out-of-style för någon feminist att distansiera sig från ’feminist’. Extremisterna tenderar snarare att försöka kapitalisera på och förvanska den mindre radikala varianten.

  Men visst. Hon skulle kunna vara någon sorts extremt nära nog psykotiskt ultraweirdo med en otrolig självdistans och ett brinnande intresse för konstvideos. Hon är väldigt duktig på att hålla karaktär i stort, så…

  Hon är dessutom obehagligt duktig på att blanda med sådant som det faktiskt finns de som argumenterar för med absurda extremer vilket ger det hela en extra edge (och samtidigt belyser fler tveksamheter). Som du säger, Sveland och Gardell… men kan du se Sveland ha den typen av distans till sitt innehåll? Skulle hon puta med läppen och säga ’you’re horrible’ åt sina kommentatörer? Eller skulle hon vräka ur sig en timslång harang om härskartekniker, näthat, våldtäktskultur etc?

  Hur lätt det är att uppfatta Femitheist som seriös belyser ju också problemet med att delar av feminismen inte klarar av att göra upp med Valerie Solanas och förpassa henne till historiens dårhus, mer passande att nämna tillsammans med Norman Bates än med genusteori.

 17. Olof Hansen

  En intressant och förvirrad konflikt uppstod för marxism och postmodernism.
  Ja i dubbel bemärkelse när Andy Warhold avvisade Solanas texter och blev kort därefter snudd på avrättad. Det ideologiska dilemmat uppstod alltså homosexuell konstnär ratar extremfeminists texter.
  Om det råkat undgått någon vem Msm tvingat på och hjärntvättat eftervärlden med. Kan trösta sig med konstnärligkvalité är oändlig och fri från ideologi och politik.

  http://www.lostthenfound.info/

 18. @Olof Hansen, @Mariel:
  Jag har lite problem med förklaringen att det skulle vara satir. Satir kräver att det finns markeringar som visar att det verkligen är satir. Att det är alltför extremt/fantastskt och/eller haltar i professionalism/kvalitet duger inte.
  Man kan t.ex. inte skriva en pamflett som förordar utrotning av ett folkslag och sedan hävda att det är satir när man dras inför domstol om det inte framgår av verket i sig självt att det är satir.
  Jonathans Swift ”Ett anspråkslöst förslag” är alldeles tydligt satir eftersom den låtsas vara seriös men det finns olika signaler som klart talar om att den inte är det även om man inte skulle känna till Swifts inställning och motivation till texten. Och det går att peka ut ganska tydligt vid en textanalys att det handlar om retorisk text som ironiserar.
  Motsatsen gäller för Solanas, det finns inget i hennes text, förutom själva den extrema aspekten, som visar på att den är satir. Tvärtom. Och från vad vi vet om Solanas så stöder det snarare att texten INTE är satir.
  ”Alla judar skall utrotas” skulle med rätta uppfattas helt olika om det kom från Simon Wiesenthal (uppenbart någon form av ironi) eller om det om från Josef Mengele (då det lika uppenbart speglar Mengeles verkliga hållning till judar).
  Jag känner inte till Krista från något annat än som Femetheist, så jag har ingen bakgrundsinformation att relatera hennes skrifter och videos till. Jag har bara gluttat som hastigast på manifestet, men jag får intryck av att det är skrivet seriöst, verkar argumentar för en ny samhällsordning (fast kastrationen är släppt där).
  Om det går som en anka, ser ut som en anka och låter som en anka så är det knappst en kanin.
  Om det är menat att vara satir så är det dålig satir då det inte går att skilja från ”the real deal”.
  Men jag kan inte uteslöta att hon menar det som satir eller skämt (tvivlar, det är för genomarbetat) eller att hon har något annat syfte med saken, typ att det öär någon form av expriment, eller att hon skulle vilja göra någon slags poäng med att få äkta feministiska anhängare.
  Men som sagt, att vi överhuvudtaget diskuterar saken är ju i sig själv en indikator på att det finns ett feministiskt problem att ta ställning till.

 19. @Dolf: Jag kan förstå dig, och vad gäller Solanas håller jag helt med; Solanas är inte satir, hon är helt allvarlig. Vad gäller Femitheist däremot, 5% tvivel, men satir. Det är just att det _inte_ haltar i professionalism som gör det, det haltar i att det inte behandlar sitt innehåll med respekt, men det är väldigt proffsigt gjort; någon som är så sjuk som t.ex Solanas (vilket i princip är minsta kravet för att på allvar förespråka detaljerade sadoerotiska kastrationsorgier) klarar inte av eller skulle bemödat sig att organisera och producera sig så väl som en del av det här behövt. Det skulle varit mycket mer oavbrutet rantande in i en kamera med mycket mindre vikt på presentationsformatet. Jag har tittat på en hel del av videosarna och det är som sagt min uppfattning (och jag har skrattat rätt ordentligt åt en del av det).

  Det finns andra exempel på den här typen av satir som har slående likheter; t.ex, Laibach. Titta på deras Bravo-intervju som finns på youtube, ett av de tidigaste ’verken’. De lyckas, i en intervju i statstelevisionen i dåvarande Jugoslavien, presentera sin övertygelse om vikten av individen att underkasta sig totalitärismen så bra och seröst att att programledaren fördömer deras åsikter som fruktansvärda och farliga. Vilket naturligtvis skapar själva ironin. (Följt av totalförbud mot dem, som du noterade är det risken med att ägna sig åt satir med lite för allvarlig min).

  Laibach är notoriskt duktiga på att hålla sig in-character och har anklagats för att vara både totalitär extremhöger och extremvänster. Söker du på dem kommer du hitta folk som tror att det är satir och de som inte gör det (och som ibland avslöjar sig på ett obehagligt sätt, se t.ex VICE artikeln om dem man får upp om man googlar på laibach satire, där författaren ser Laibachs tolkningar av låtar som bättre och mer autentiska bilder av utopier (i nazi tyskland då, tro?)).

  Men det är just den tvetydigheten i den formen av politisk satir som gör den så effektiv för sin politiska del; tvekan gör att man tvingas ta ställning snarare än bara skratta åt det. Ingen kan titta på dessa sakerna och bara gå därifrån med ett skratt; jämför med Simpsons, den diametralt motsatta varianten av satir, går ens någon ifrån ett simpsonsavsnitt med någon djupare reflektion?

  Både du och jag och de flesta andra normalt funtade människor ser det här och säger att den här typen av tankar är oacceptabla. Om man tittar mer på det blir man tvungen att på grund av blandandet av seriösa och oseriösa element ifrågasätta en gång till vilket som är vad och varför. Och en del faller i fällan och avslöjar precis hur vridna de är.

  Om man antar att det är satir; om hon istället hade producerat filmer som rakt ut sa att utrota-eller-kastrera-män varianten av feminism är dålig så hade hon fått en helt annan reaktion från många håll, blivit anklagad för att bygga strawmans från feministsidan och förmodligen fått ett helt annat tvärsnitt av människor som alls skulle se det.

  Men oavsett, och på den off-chansen att hon är allvarlig, så tror jag att hon, medvetet eller omedvetet, är ett nettopositiv för genusdebatten och definitivt leder till fler ifrågasättande av extremiståsikter än lyckade rekryteringar till kastrationstrupper. Så länge inte allt för många får blodtrycksproblem av ilska iaf Smile

 20. @Dolf med flera,
  Kort reflektion, utan att jag är så insatt i Femitheists skriverier, och oberoende av om det är satir eller ej:

  Kastrationsdelen (åter-)inför ju i alla fall ett biologiskt perspektiv, som länge varit bannlyst, åtminstone i den svenska (och norska) statsstödda feminismen. Krista Jane Heflins verkar alltså inte tro på teorierna om kön och könsroller som enbart ”sociala konstruktioner”, utan koppling till kvinnors och mäns biologiska konstitutioner. Om detta är bra eller dåligt i detta fall, har jag inte funderat mera på. Men jag bävar inför en feminism, som med alla medel (även farmakologiska och kirurgiska) vill göra det som man nu försöker uppnå med genuspedagogik och kvoteringar, när dessa åtgärder med tiden kanske visar sig vara ”otillräckliga”, utifrån nuvarande ”likhetsfeministiskt” perspektiv. När ”ingen ska tvingas vara kvinna eller man, bara för att ”hens” biologi disponerat ”hen” i en viss riktning” och ”hen” inte själv förstår vad som vore bäst för ”hen”, typ…

 21. @Olof Hansen, @John Nilsson:
  Ok. Jag börjar nog svänga vad gäller Krista. Det jag ser som talar för att hon inte är seriös är framför allt hennes personlighet i de videos som finns. Hon är alldeles för mjuk och gladlynt för att det skall matcha hennes ideologi och dess teoretiska underbyggnad. (Hon är ju faktiskt söt, inte bara rent utseendemässigt, hon radierar ju också söthet i sitt sätt.) Och framför allt det talar för att det inte är äkta vara. Förpackningen och innehållet går helt enkelt inte ihop. Lite grann som om militärer skulle få sina automatvapen inslagna i julklappspapper med snören, rosetter och hela baletten.
  Det sagt, oavsett om hon är äkta vara eller det är någon form av ploj så är jag glad att hon finns och jag håller med dig (@Olof) att hon är netto-positiv. Problemet hon sätter fingret på är i allra högsta grad reellt. Vi har ju t.ex. radfem (refereras till av Krista) där det förekommer feminister som i allra högsta grad seriöst förespråkar att man skall leva i lesbiska förhållanden och att foster av manskön skall aborteras. Det görs ju en stor affär av att man aborterar flickfoster i Kina, men vad jag förstår är det i det närmaste en effekt av enbarnspolicyt och att det då har en stor ekonomisk betydelse om barnet är pojke eller flicka. Inte att jag vill försvara det på något vis, men medan kineser rent pragmatiskt då aborterar flickor av tvingande yttre omständigheter (och det inte är själva ”flickigheten” som är drivande) så finns det feminister som förespråkar abort av pojkar på just grundvalen av att de är pojkar.
  Och vi hade ju ett Kobra-program för bara ungefär en vecka sedan där man tog upp (lite lyriskt) möjligheterna som nu öppnas för att rationalisra bort mannen tack vare den vetenskapliga och tekniska utvecklingen som placerar möjligheten av forplantning med enbart kvinnliga könsceller inom det genomförbaras domäner.
  Så det finns otvivelaktigt strömningar som på allvar vill förpassa mannen till historiens avskrädeshög

 22. Pingback: Om radikalfeminister och kommunister « Toklandet

 23. @Hjalmar:
  Jo, vi hade ju gruppvåldtäkten i Indien runt årsskiftet. De bägge dåden är väl jämförbara i sin brutalitet, men kongressmannen lär nog vara glömd redan i morgon av det fåtal som alls uppmärksammar honom.

 24. Tyvärr: Det går inte att ändra kursen för Genusdebattens inkoppling endast till feminismen fastän dom försöker emellanåt ge sken att vara ”jäställda” men det är dom inte utan allt glider åt feminism i slutändan.
  Därför anser jag mig inte behöva ens, med Goodwin lag, att ge mig i debatter utan konstatera att håll på ER feminist för ingen emotsätter er (Mariell Sveland heller)Man tar inte onödig debatt för lönlösa försök som resultatet blir av dessa rabiaters debatt.

 25. Det är ju tur att man har tillgång till jaktvapen, och har utbildning på att använda dem. Kikarsikte, klass 1 halvmantlad 6.5 x 55 mm räcker för att försvara sig, de största suggorna kan man ta med 9.5 x 62 mm helmantlad, men den spektakulära effekten, och därmed skrämseleffekten på suggflocken, är roligare med halvmantlat. En exploderande skalle eller inälvsfontän mitt i en flock suggor är klart demoraliserande.

  Jag har kvar några antika, och förbjudna saxar också. Det anses vara djurplågeri att jaga med sax, jag håller med. Men i det här fallet skulle jag kunna tänka mig att smörja upp, och spänna dem.

  Fick lära mig att skjuta suggans kultingar, älgkons kalv etc först, det vore fruktansvärt demoraliserande… Brukar för övrigt praktiseras i krig, just i det avseendet.

  Och, som de flesta män över 30 har jag en militär utbildning, så jag kan försvara mig.

  Sådär ja, nu har jag också trollat. Det är tur det finns kärlek här i världen, eller hur?

 26. Pingback: Stöd min nya kampanj:Sy ihop fittan | Genusdebatten

 27. Pingback: Trenda #klippkuken | En stilla undran