Feministisk pedagogik bär skulden för pojkars skolresultat
avatar

Så tycks den första riktiga ”antifeministiska” studien av skolornas behandling av pojkar ha dykt upp. När jag säger antifeministisk menar jag att skolorna är feministska och detta är den första studie som säger att det är skolorna som gör fel – inte barnen och inte ”kulturen”

Med pedagogik menar jag undervisningsteori – dvs hur man bäst lär ut saker. Paradigm är ett annat namn för den sorts teorier i akademiska ämnen som förespråkas av Thomas Kuhn.

Nordirland, första land att ta pojkars behov i skolan på allvar?

Nordirlands ”Departments of Education and Justice” (Myndigheterna för utbildning och rättvisa, passande beskrivning) är nu klar med en femårig utredning gällande könsskillnderna på pojkars och flickors skolresultat.

Dr. Ken Harland and Sam McCready from the University of Ulster said that the problem has been clear for “several decades,” but that “it was extremely difficult for the research team to find specific strategies addressing boys’ underachievement.”

Vad har då dessa forskare kommit fram till? Jo ganska precis det kritiker av genusteori sedan länge påtalat. Låt mig passa på att ge argumentet en egen rubrik så det bllir tydligt var ansvar och skuld för att pojkar får dåliga resultat i skolan ligger.

Lärarnas undervisningsparadigm missgynnar systematiskt pojkar!

Eller på enkel svenska, dagens pedagogiska teori skapar lärare som har uppenbara attitydproblem gällande att undervisa pojkar. Inte nog med att de systematiskt missgynnar pojkar. Lärarna tycks inte ens anse deras sätt att undervisa har med saken att göra.

“Although teachers who were interviewed as part of this study recognised the predominance of boys with lower academic achievement, they generally did not take this into account in terms of learning styles or teaching approaches,” he said.

En av eleverna som deltog i studien citerades av The Belfast Telegraph:

“Teachers should understand better the way boys think and why they do some things. They’re out of touch.

Hur kommer det sig då att lärarna fått denna attityd. Kort och enkelt svar. Skulden ligger hos feminister i högre utbildning. Forskare från IZA, Bonn visar hur pojkars nedgång korrelerar med feministiska teoriers popularitet hos akademiker och policymakare.

Research from 2006 has tracked the decline in male academic performance over the same period as the rise of feminist-dominated ideologies in academia and policymaking.

IZA – Non-cognitive Skills and the Gender Disparities in Test Scores and Teacher Assessments: Evidence from Primary School (PDF)

Nedgången är lätt att följa. 1960 var det 1,60 examina  i killars favör, 1980 var det könsbalans på skolorna. 2003 var det 1,35 examina i tjejers favör och samtidigt handlade skolornas så kallade ”jämställdhetsarbete” om att göra det lättare för kvinnor.

Vilket det fortfarande gör idag. Det framgår tydligt av intervjun med Title IX coordinator Christine Vieira

Professor Cornwell: Feministiskt driven undervisningsteori missgynnar pojkar från dag 1 i skolan

Professor Christopher Cornwell at the University of Georgia has found that a heavily feminist-driven education paradigm systematically favours girls and disadvantages boys from their first days in school.

Cornwell har gjort statistiska jämförelser och funnit att lärarna så tidigt som på förskolan (tidigare kallad dagis) ger pojkar sämre betyg än vad som kunde väntas av deras testresultat. Kort sagt lärarna – som är mestadels kvinnor – tycker andra saker är så mycket viktigare.

The answer lies in the way teachers, who are statistically mostly women, evaluate students without reference to objective test scores. Boys are regularly graded well below their actual academic performance.

Observera att lärarna själva är byråkrater i den här frågan för att vara det är en del av deras utbildning på lärarhögskolan. Lärarna tar för givet deras auktoriteter i undervisning måste ha rätt och vägrar att rätta sig efter objektiva data.

När barnen får dåliga resultat av pedagogiken lägger lärarna ansvaret på barnen själva

Lärarnas (och myndigheters, i Sveriges fall skolverket) teori om hur ungar skall lära sig saker har alltså blivit viktigare än att faktiskt se till att barnen lär sig saker. Byråkrater gör sitt jobb, lyder de direktiv karriären behöver och struntar helt i konsekvenserna.

Förlorarna blir barnen, främst pojkarna och där främst minoritetspojkarna.

Eliminating the factor of “non-cognitive skills…almost eliminates the estimated gender gap in reading grades,” Cornwell found. He said he found it “surprising” that although boys out-perform girls on math and science test scores, girls out-perform boys on teacher-assigned grades.

De av er som redan läst mina ”paradigm” känner redan till en av orsakerna man idag börjar se sexismen mot pojkar. Den följer nämligen samma mönster som rasism och medan de flesta är helt okunniga på ämnet mansfrågor är det få idag som rycker på axlarna åt rasism.

Hur ser det då ut med siffran för ”sexism mot pojkar” bredvid siffran för ”rasism mot svarta”?

Cornwell notes that “the girl-boy gap in reading grades is over 300 percent larger than the white-black reading gap,” and boy-girl gap is about 40 percent larger than the white-black grade gaps.

Något för alla självutnämnda ”antirasister” från svenska vänstern att tänka på. Om den person som anses utsatt för rasism är en svart man är alltså diskrimineringen av den svarta mannens kön klart värre än diskrimineringen av den svarta mannens hudfärg.

Och därmed är min presentatiion klar. Vid behov kommer jag att skriva en Del 2 där jag kommenterar artikelsn beskrivning av feministisk undervisningsteori  men har även arbete med 46 minuter videoanalys på Aktivarum.

Stort tack till Andre Åkerlund och Joseph Caux för länktips.

Kommentarer

Feministisk pedagogik bär skulden för pojkars skolresultat — 30 kommentarer

 1. Nja, tacka den som tackas bör, i det här fallet du själv som skrev och André som grävde fram nyheten. Men skolans diskriminering av pojkar är absolut en av de saker som jag tycker mest illa om hos feminismen och det är ingen slump att den nämns först i den långa raden av genusdårskaper i Café Rättvisan.

 2. Bra att du lyfte fram det. Tråden med länken var helt död i forumet.

  För att förtydliga Cornwells resultat. Pojkar med samma provresultat som flickor får sämre betyg än flickorna. I alla ämnen. Om man även tar hänsyn till vad han kallar kognitiva färdigheter så försvinner skillnaden.

  Nu går Cornwell inte helt in på hur kognitiva färdigheter mäts så om man är väldigt intresserad får man följa upp mätverktyget de använder. Enligt hans korta beskrivning får lärarna svara på frågor om hur engagerade eleverna är, hur ofta de tappar kontrollen, om de internaliserar eller externaliserar problem och hur välutvecklade interpersonella färdigheter de har. Pojkar får i genomsnitt 15% sämre resultat på det.

 3. Sabuni tillsatte PM Nilsson att titta just på diskriminering av pojkar och män där detta är en av frågorna det är väll inte en allt för vild gissning att han inte kommer våga nämna denna rapport eller dra liknande slutsatser.
  Eftersom vi lever i Sverige där feminism är lika med jämställdhet och ifrågasätter man det så är man automatiskt mot jämställdhet.

 4. @Joseph Caux:

  Precis, tacka den som tackas bör. André tipsade om länken och du förmedlade den extra länken till studien (pdf) som inte var med i första utkastet. Antagandet att den var ”något för mig” kunde inte stämt bättre.

 5. Undrar en sak…! På vilket sätt är skolorna ”feministiska” ?? När jag gick i skolan upplevde jag ingen särskild feminism där, förutom att när jag kom upp i gymnasiet hade vi genus i ett ämne.

 6. Erik

  Vilken timing! Jag har just skrivit på mitt nästa inlägg och där omnämns detta med att feminismen bär skulden, fast ur ett annat perspektiv. Du är telepatisk? Wink

 7. Det skulle vara intressant med statistik från europeiska länder om skillnaden mellan pojkars och flickors betyg är större där feminismen vunnit mest teräng och hur det då kan vara jämställt.
  Jag har för mig att PM Nilsson sa att Sverige är extremt när det gäller skillnader på betyg pga kön.

 8. Mariel

  Jag ser det snarare som en feministisk kultur hos lärarna snarare än uttalade ämnen som man läser.

  Jag skulle dock ändå vilja dela upp studier i andra saker också som det bör forskas kring.

  Då tex mäns högre sexuella drive visavi kvinnor. Gå in på närmsta högskolebibliotek och sätt er och titta. Tjejerna sitter och plinkar på datorerna med travar av böcker. Killarna sitter i betydligt högre grad där för att samtidigt titta på tänkbara avelshonor. Har sett detta mycket tydligt nu under lång tid då jag sitter och gör räkenskaper i hyrda konferanslokaler som också inhyser ett högskolebibliotek. Jag ser allt i ljuset av sexualitet oavsett om den är dämpad eller ej. Har sett ett mönster så pass tydligt att jag själv inte behöver empiri från andra för att tro på det. Killar blir distraherade av kvinnor i sina studier, kvinnor har redan en pojkvän alternativt en pseudo-pojkvän (studierna itself).

  Killar som hellre tittar på flickor blir självklart utslagna av samma flickor sen när tentorna kommer. Så att skylla helt på feminism gör jag inte, det här är ett sexuellt problem likaså. Därmed har jag stuckit ut hakan lite. Killar är slavar i sin sexualitet på många olika vis. Följande mantra behöver dom.

  1) Fokusera på dig själv och dina studier.
  2) Then after , get the girl

  Det omvända fungerar mycket sämre. Trust be been there done that.

 9. @Mariel: Lärarutbildningen idag är helt genomrutten med genusgalenskap, flickor är offer, pojkarna förtryckare och störande moment som förstör för flickorna.

  Hela tiden hör man om hur prov, läroböcker, ämnen, eller varför inte hela verkligheten? Att något är objektivt och vetenskapligt är fel, allt ska vara subjektivt och känslomässigt. Naturvetenskap har för höga krav på fakta? Gör om ämnet för att vara mer postmodernt och feminint!
  Pojkarna halkar efter? Det är deras eget fel, de stör ändå bara, det ligger i deras mentalitet. Det kan ju absolut inte vara så att skolan helt tappat sync med dem och satsar 110% på flickorna. Allt som är pojkigt och manligt ska bort.
  När jag gick lärarutbildningen var det flera killar i klassen som talade om hur de fått lägre betyg, endast på grund av att de var killar. Detta av feministiska lärare, de klarar sig ändå, medans flickorna får högre betyg för att de anses behöva det. Detta helt frånkopplat från faktiska prestationer. Såklart att detta viftades bort av föreläsare o de feministiska tjejerna.
  Blev själv kallas nazist för att jag inte trodde på könsmaktsordningen, det skulle vara lika dant som att förneka förintelsen. Blivit kallad biologisk av seminarieledare för att jag ansåg att kön är biologi o inte socialt bullshit. Fick komplettera min buppsats för att jag var kritisk mot den extrema feministiska vinkling i läroböckerna, osv.

  Egentligen behövs endast ett svar för att bevisa det totala feministiska förtrycket av pojkar o flickor i skolan.
  Alla har säkert hört talas om, speciellt alla blivande lärare, ett experiment inom skolan där man berättar för en lärare att två av dennes elever ’kommer att gå långt med rätt motivation’.
  Resultatet blev att de två klarade sig klart bäst, inte för att de var något speciellt med dem, utan för att läraren specialbehandlade dem.

  Detta går enkelt att vända på, om alla lärare, hela samhället också förövrigt, får höra hur värdelösa pojkar är, hur de endast kommer att bli våldtäktsmän o endast e störande i skolan, så kommer de att behandlas om sådana, och inte få en ärlig chans.
  Och flickorna som ses som duktiga och offer för pojkarna och patriarkatet, kommer att få åka räkmacka.

 10. @Ninni:

  Nja, telepatisk är jag inte (jag hade haft god nytta av att vara det dock) snarare ser vi vad som ofta sorteras in under ”Great Minds think alike” och faktum är att det finns mycket sanning bakom det påståendet.

  Få vetenskapliga upptäckter görs isolerat av en enda person. Det brukar vara en grupp personer som kommer på samma spår vid ungefär samma tidpunkt. Vår mansfrågeforskning (male studies research) har med andra ord nått samma slutsatser från olika utgångspunkter, erfarenheter och kompetenser.

 11. @Mariel:

  Skolornas undervisningsteori är feministisk, dvs teorier om hur barn bäst lär sig saker. Skolorna har helt tagit till sig (köns)politiskt motiverade lögner och resultatet är att flickor lär sig sämre och pojkar ännu sämre vilket relativt (du vet ordet som Rädda Barnen vill lära oss) ger det resultat som feminister vill ha – gynnade flickor.

  Hur det går för pojkar är feminister i bästa fall ointresserade av och i värsta fall glädjer de sig ju sämre de går eftersom de vill hämnas ”könsmaktsordningen” Läs vissa kvinnors kommentarer på Hanna Rosins bok ”The end of men and rise of women” skadeglädjen är helt uppenbar.

 12. @Erik: Hur vet du att undervisningsteorin är feministisk? Vilka är lögnerna? Finns det här i läroplanen eller, kan nån länka citat?

  Jag tror jag ska bli antifeminist iaf… orkar inte med mansfientlighet.

 13. Det hadde vært interesant å sett en studie der den enkelte lærers grad av identifisering med feminismen ble målt og sammenholdt med resultatene de ga til gutter vs jenter. Her er det såvidt jeg forstår analysert mere på makronivå. Får man analysert det på mikronivå er det virkelig et dødsskudd til feminismen.

 14. @Mariel:

  Jag tror jag ska bli antifeminist iaf… orkar inte med mansfientlighet.

  Deras mansförkt är den starkaste orsaken till mitt val. Att påstå att man måste uppfostras utanför mansnormen för att bli snäll och empatiskt… det är bara så vidrigt!
  Snäll och empatisk ingår absolut i mansnormen.

  Det valet, för mig, att ta till mig antifeminist alltså.. gjorde det faktiskt känslomässigt bättre/lättare. Det är bara ett ord, men.. det är en så tydlig markör mot något som jag anser är(helt eller delvis spelar ingen roll) totalt vidrigt.

 15. @Torstensson:
  Jag tror inte du förstått hur mycket tonårstjejer tänker diskuterar och fantiserar om killar.
  Om du skulle titta på säg tio avsnitt av sex and the city så skulle du få en liten inblick hur kvinnor ältar män även om detta är fiction så säger det en hel del.
  Vilket förövrigt feminismen är en del av som du vet finns det många kvinnor som vill göra om sina män när dom blivit tillsammans fast nu har man gjort politik av det.
  Därför säger Schyman att det privata är politik om du tänker efter finns det någon annan ism som vill uppfostra medborgarna så mycket som feminismen vill.
  Därför ska pojkar uppfostras redan från dagis så att dom anpassar sig efter deras önskningar och detta kallar dom jämställdhet.

 16. @Mariel:

  ”Hur vet du att undervisningsteorin är feministisk?”

  1. För att jag är expert på mansfrågor och könsskillnader.
  2. Det står i artikeln jag länkade till både att det är så och varför.

  Some writers are beginning to connect the dots between the shift over the last few decades in educational practices from fact-based grading to evaluation based on “non-cognitive” and “emotional skills” and the drop in school performance of boys.

  Det står också att det är feminister som förespråkat denna förändring.

  ”Vilka är lögnerna? Finns det här i läroplanen eller, kan nån länka citat?”

  Lögnerna handlar om könsmaktsordningen, dvs iden att samhället och skolan systematiskt gynnar pojkar. Det är på basis av denna ide som man skapar system överallt som skall ”motverka” den fördel pojar ANTAS ha.

  Sommers wrote in The Atlantic,“These are things everyone is presumed to know. But they are not true.”

  Alltså genom att ljuga ihop att pojkar fördel fick man ursäkter att skapa riktiga fördelar åt flickor. 1980 var ration män/kvinnor i högre utbildning 50/50 men Carol Gillighan och hennes gäng pojkhatare gillade inte siffror. De gick på flickors egna anekdotiska berättelser. Ju mer tårdrypande ju bättre – precis samma mentalitet som Rädda Barnen.

  ”Jag tror jag ska bli antifeminist iaf… orkar inte med mansfientlighet.”

  I detta fall är det specifikt pojkfientlighet. Den tekniska definitionen är strukturellt hat mot blivande män. med andra ord är det en mycket starkare form, det är sjukt nog att hata män man aldrig träffat men att hata pojkar innan man ens sett vilken man de växer upp att bli tyder på en rejäl störning.

 17. @michael:

  Både du och Torstensson har rätt. Han har rätt i problemet, du har rätt i påpekandet att kvinnor är mer besatta av sex än han gav intryck. Men Torstensson har fortfarande rätt i problematiken för när kvinnor är inne på sex är det mycket mindre andel av alla män som räknas /hypergami. Dvs de flesta män gör inte kvinnor sexuellt intresserade – särskilt inte när det bara är utseendet vi pratar om. Men de flesta kvinnor gör män intresserade och ju mer nördiga män ju mindre snyggingar har de haft ihop det med tidigare. En mycket större mängd av kvinnorna har haft ihop det med samma killar som andra tjejer eftersom killar diskriminerar neråt i mycket lägre grad än tjejer.

 18. @Mariel:

  Jag kan inte ge dig några länkar, men man använder maktanalyser flitigt på lärarhögskolorna och i utbildningsmaterial, vilket bland annat gör att alla som går ut lärarhögskolorna lär sig att uppmärksamma flickor mer än pojkar. Som Pether beskrev här ovan.

  Pedagogiskt har jag förstått att pojkar brukar ha lättare med styrd undervisning och flickor med egenledd undervisning, ex. grupparbeten. Om det finns forskning på det vet jag inte, men vilken form av undervisning som uppmuntras idag är tydligt.

  Det finns två kognitiva skillnader mellan män och kvinnor som man tror är biologiska, pojkar är i snitt bättre på spatiala förmågor (vilket bland annat påverkar den matematiska förmågan), flickor är i snitt bättre på de verbala förmågorna. Medan man haft massor av projekt och lagt ner massor av pengar på att få flickorna att komma ikapp pojkar på de matematiska områdena har man inte lagt ner i närheten så mycket på att få pojkarna att komma ikapp i de verbala områdena. Det har resulterat i att när man testat pojkar och flickor idag skiljer den spatiala förmågan mycket mindre än vad den brukade göra medan skillnaden i de verbala förmågorna är densamma.

 19. @Erik: Jag förstår ändå inte helt 100 %, kanske är trög eller nått. Om jag blir lärare, under vilken del av min utbildning (eller senare på jobbet) kommer jag att bli informerad om könsmaktordningen osv? Jag trodde det bara informerades på genusutbildningen samt i media.

  Ja, pojkfientlighet och mansfientlighet. Anledningen till att jag vill kalla mig antifemnist är detta, eller kanske anti-statsfeminist (kan man kalla sig det? )

 20. @Johan Grå: AH okej! Så mina lärare hade kanske också samma ”baktankar” i huvudet? Önskar i så fall att när betygen dalade att jag kunnat dra kvinnokortet? Pratat om hur jag diskriminerades… Fast nej tack.

 21. @Mariel:

  ”Jag förstår ändå inte helt 100 %, kanske är trög eller nått. Om jag blir lärare, under vilken del av min utbildning (eller senare på jobbet) kommer jag att bli informerad om könsmaktordningen osv? Jag trodde det bara informerades på genusutbildningen samt i media.”

  Du kommer sannolikt inte alls att bli informerad om könsmaktsordningen eftersom den anses självklar och man pratar inte om det självklara. Du kommer istället att få böcker med teoretiskt material som skapats specifikt för att motverka könsmaktsordingen. Ingen kommer att säga att man särbehandlar kvinnor. Man kommer att låtsas man inte gör det och när killarna missgynnas statistiskt (du kan läsa i studien att könsskillnaden alltid är till tjejers fördel) så kommer lärare och myndighetspersonal att skylla det på pojkarnas ”antiplugg-kultur”.

  ”Ja, pojkfientlighet och mansfientlighet. Anledningen till att jag vill kalla mig antifemnist är detta, eller kanske anti-statsfeminist (kan man kalla sig det? )”

  Man kan såklart kalla sig vad man vill. Jag tycker jämställdist är bäst för om jag kallar mig antifeminist så måste jag varje gång förklara vad som räknas som feminism. Anti-statsfeminist är lite för långt och för krångligt att uttala för att vara praktiskt och de flesta vet inte vad statsfeminist är för någonting.

  Jag har samma åsikt som feminister brukade ha innan de förförder av marxism, strukturtjat, postmodernism, identitstpolitik, civilisationskritik och politiska korrekthetens krav på censur av oliktänkande. Det är inte jag som slutat tro på lika rättigheter mellan könen – det är de som gjort det.

 22. Bunkefloexperimentet, som gick ut på att eleverna fick ha gympa i skolan varje dag från ettan till nian, hade som bieffekt att betygsgapet mellan könen försvann i kärnämnena matte,svenska och engelska. Min tolkning är att DAMP-ungarna (störiga pojkar) klarade av att sitta still och lyssna på läraren efter att de fått springa av sig överskottsenergin på gympan. Lugna snälla pojkar klarar sig ändå, det är de ’störiga’ pojkarna som drar ner statistiken.

  Och den majoritet av eleverna som inte behöver den extra fysiska aktiviteten för att kunna koncentrera sig, lär knappast lida av den heller.

  Men nu när experimentet är över tonas resultatet ner och rapporten göms i byrålådan. Jag mailade forskaren och frågade och t.o.m. hon tonar ner det hela. Försöket upprepas inte, trots de banbrytande resultaten.

  Även om våra resultat pekar i den riktning du beskrver, så måste de tolkas med försiktighet. Om du läser artikeln så ser du att det endast är summan av betyg i fyra ämnen vi undersökt. I idrott och hälsa har pojkar fortfarande signifikant högre betyg än flickor ….

 23. @Bashflak: Ja, så det ær dærfør det ær viktigt før er att betona de biologiska skillnaderna mellan kønen? Inte før att ni absolut vill att flickor och pojkar SKA (måste) gøra olika saker, utan før att på bæsta møjliga sætt ta tillvara på deras olika sætt utan att någon hamnar i klæm? Førstås ær ju idrott bra, speciellt om det hjælper dem som ær vældigt aktiva (oavsett køn) samt som du sæger: skadar inte.

 24. @Mariel:

  I varje kursmoment kommer det finnas genusmoment där ett genushöns kommer och pratar, eller om ordinarie föreläsare tar hand om det. Så var det iaf på göteborgs universitet. Du har sedan kursböcker som är skrivna utifrån att feminism är vetenskapligt korrekt och som då bygger på vad hönset har sagt.

 25. Pingback: Katrine Kielos Krönika Del 2 – Flickors dåliga självkänsla, Really??? | Genusdebatten

 26. Pingback: Jämförelse av Feminister och Antifeminister – Del 4 Om att vi missförstår feminister | Aktivarum