Dolfs skola för hållbara relationer
avatar

Dolfs logo

Eders Ödmjuke ger ett viktigt relationstips

Som säkert alla inser är kommunikation en viktig beståndsdel i alla relationer. Jag skulle till och med gå så långt som att påstå att det är den utan tvekan viktigaste komponenten av dem alla.

”Nä”, kanske någon protesterar,”för mig är det sex!”

”Jaha”, svarar jag då, ”vad är sex om inte en form av fysisk kommunikation?”

Det sagt, nu var det inte sex som upptog mina tankar, utan kommunikation rent generellt, och även om kommunikationen långt ifrån alltid inskränker sig till det rent språkliga utbytet av idéer så är det dock en viktig del av så gott som alla mellanmänskliga relationer.

För en bra relation bör man ha en bra och balanserad kommunikation mellan parterna. Det vill säga, det bör flöda obehindrat och naturligt mellan bägge parter. Man bör vara villig från bägge sidor att tala till den andra, och man bör på bägge sidor också vara villig att lyssna på den andre.

Men som alla goda principer så kan detta förstås tillämpas på ett felaktigt sätt. När man lyssnar på sin kära kan det vara en liten fördel om det sker med ett genuint intresse och inte bara som ett mekaniskt uppfyllande av en plikt:

ga151016 våld i nära relationer

Okej jag erkänner, det här är ett tramsinlägg för att kunna slänga in en strip med Garfield, men … det finns ändock ett stänk av verklig visdom att hämta här för den som så önskar.

©2015 Anders ”Dolf” Ericsson. Alla rättigheter förbehållna.

Om Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

Hjärtlös filantrop och altruistisk cyniker                                                                                  Minimal moderering begränsad till rena nödvändigheter.                                                         Skitstövlar åker ut permanent med en fet spark i ändalykten.                                                   e-mail: dolf.gd@hotmail.com

Kommentarer

Dolfs skola för hållbara relationer — 8 kommentarer

 1. @Gigas:

  Kan vara klokt att icke önska att vår EdersÖdmjuke utvecklar den saken.
  Jajo ehmm host-host förövrigt blir mera uppenbart efter viss träning.

  Mvh

 2. @Gigas:
  Jag skulle vilja fråga motsatsen, hur skulle sex kunna vara inte kommunikation?
  Beröring är väl den mest omedelbara och intensiva kommunikation man kan ha?

 3. ””Jaha”, svarar jag då, ”vad är sex om inte en form av fysisk kommunikation?””

  Då blir ju ordet ”kommunikation” så vagt och flummigt att det kan betyda nästan vad som helst.

 4. @Anon:
  Kommunikation är i grunden utbyte eller överföring av något från en plats eller person till en annan (tycker du t.ex. att det är ”flummigt” när man talar om kommunikation i samband med järnvägen eller transporter?). Vid sex överförs och utbyts sensationer och emotioner. Om sex inte vore kommunikation skulle man lika gärna kunna sitta och onanera var för sig.

 5. @Gigas: Om en beröring uppfattas av den som berör eller den som blir berörd så har den förmedlat information, även om den enda informationen är ”en beröring skedde”. Om en beröring inte förmedlar någon information är den helt meningslös.

 6. Pingback: Åter igen en internationell dag … | Genusdebatten