Den politiskt korrekta eliten är Trump’s och SD’s bästa valarbetare
avatar

Nu börjar den värsta chocken efter Trumps valseger lägga sig och t o m i svenska medier kan man ana ett drag av undran över hur det kunde bli så. Däremot saknas i stort sett självkritiken eller realistisk analys hos den elit som verkligen orsakat detta, nämligen journalister, aktivister och politiker.

Jag ska här lufta några funderingar kring detta. Analys vill jag inte kalla det, även om vissa drag kanske kan vara analytiska.   Jag menar inte heller att det inte finns andra faktorer som spelar in, men det jag berör menar jag är de viktigaste.   Det skiljer sig naturligtvis mellan Sverige och USA i viss mån, men mina funderingar rör företrädesvis det förstnämnda landet.

Om vi skärskådar varför sådana som Trump och SD (och ett antal exempel i diverse europeiska stater) kan nå fram till så många människor så menar jag, att det grundläggande skälet är elitens förakt för den ”vanliga” människan. Det finns ett mycket markant drag av att ”de som vet bättre” (journalister, aktivister och politiker) inte anser sig behöva lyssna på ”vanligt” folk, utan istället ser som sin uppgift att ”uppfostra” människor till att bli ”rätt”.   Det blir ett avstånd mellan ”vanliga” människor och eliten, som bl a manifesteras i den låga tilltro som människor i gemen har till den senare. Eftersom dock denna anser sig veta bättre än ”vanligt” folk så är det naturligtvis folk som har fel. Eliten är ofelbar och gör egna (världsfrånvända) analyser som ska bortförklara det låga förtroendet och legitimera densammas ”rättfärdighet”.   Ett stort problem i detta är att eliten då låter ändamålet helga medlen, bl a i form av förvrängning och förtigande av fakta som är motstridiga. Endast elitens åsikter är gångbara – d v s politiskt korrekta. Åsiktskorridoren är ett faktum!

Det nyss beskrivna mönstret är något som de flesta känner till, men självklart inte eliten. Denna lever i en annan verklighet där det är helt ok att t ex ljuga öppet för att rättfärdiga det politiskt korrekta och hitta urskuldande förklaringar till att andra är ”fel”. Elitmänniskor studsar när de hör Trump ogenerat stå och slänga ur sig lögn efter lögn, och journalisterna skriver långa texter om det.   Att politiker som t ex Birgitta Olsson, som var ”ankare” under valvakan vid det amerikanska valet, kan stå och ljuga lika öppet som Trump är däremot ingen intresserad av och samma journalister som förfäras över Trumps lögner är angelägna om att tysta ned att Birgitta Olsson ljuger lika öppet. Oavsett om Olsson själv tror på sina lögner eller inte så kommer man inte ifrån att det är lögner. Men Olsson har någonting som Trump än så länge saknar. Hon har en del kvasi-vetenskapliga artiklar och ounderbyggda ”rapporter” bakom sig som påstår att hennes lögner är sanna.

Inom en snar framtid kan förmodligen även Trump falla tillbaka på samma type av kvasi-fakta som han låter tjänstevilliga personer producera. I Sverige göds producerandet av kvasi-fakta av att endast det som eliten anser bör premieras får anslag (som t ex genus och forskning kring våld mot kvinnor) och att de som riskerar att komma med ”fel” slutsatser ställs utan medel.   Det här har utarmat vårt land i form av t ex en kulturpolitik som i alla avseenden måste vara politiskt korrekt. Ett tecken på denna utarmning kan man t ex skönja i tillsättningen av ny chef för Gotlands museum; en chef som ”brinner för mångfald- och genusfrågor”.   Politisk korrekthet blir viktigare än historisk vetenskaplighet. Det farligaste med den väg dagens elit använder sig av för att rättfärdiga sig själva – skamstämpling av dem med ”fel” åsikter, faktaförvrängning, vetenskapsutarmning m m – är att den nya elit som riskerar att ta över, i form av Trump, SD och andra – har fått legalitet för att använda samma metoder.

Hur kan det då ha blivit så här? Ja i mina ögon är radikalfeminismen vår tids startskott för detta. Den militanta feminism som fördes hit från USA på 70-talet legaliserade dessa metoder genom att starta kriget mot mannen. Vi män som på 70-talet sympatiserade med och slogs för de feministiska sakfrågorna blev plötsligt skurkar med en arvssynd enbart i att vara man. De effektivaste vapnen för detta var att plocka upp en konservativ sexualmoral och anklaga alla män för att vara sexuella predatorer och sedan följa upp detta med att ”alla” män var våldsamma. I den här kampen mot mannen var och är alla medel tillåtna:   Häxjakter, skamstämpling, falska anklagelser, tystande av ”fel” fakta (särskilt journalistkåren backade upp detta, eftersom objektivitet aldrig har sålt – däremot braskande rubriker), producerande av kvasi-vetenskap (som t ex Eva Lundgren som använts flitigt i statliga ”utredningar”) och falska ”rapporter” (som t ex ”utvärderingen” av sexköpslagen), ensidigt fokuserande på de ”onda” männen och upphöjande av kvinnan som ”god” m m. Det blev helt legalt att framställa den ”vite heterosexuelle mannen” som en inkarnation av all världens ondska – den som helt enkelt ensam fördärvat den goda värld som hade existerat om icke vita eller kvinnor fått styra istället.

Problemet är bara, att eliten som gör karriärer och ekonomisk framgång på denna bild inte fattar att inte ens de flesta kvinnor omfattar denna bild av mannen. Dagens svenska feminism är helt enkelt en liten elits projekt vilket de önskar genomdriva utan stöd från flertalet människor.   Det bekymrar dem nu inte, eftersom de ju ”vet bättre” än alla andra – och därför inte behöver ta hänsyn till att detta inte är en viktig fråga för de flesta. De flesta kvinnor känner nämligen inte igen bilden av ”det vita mansmonstret” i sina partners och bekanta. Det hjälper inte ens att eliten försöker intala dessa klentrogna att deras män och bekanta innerst inne är sådana. När sedan de etablerade partierna och medierna hänger på denna vankurs måste de som inte känner igen sig vända sig någon annanstans. Då blir den som ifrågasätter eliten det alternativ som återstår. Hillary var en sådan elit, som bl a förknippades med en feministisk vrångbild, liksom våra svenska ministrar och ledande kvinnor i de ”etablerade” partierna är. Tyvärr är det bara sådana som Trump och SD som ifrågasätter tokigheterna.

Kanske hade man kunnat undvika reaktionen längre om man nöjt sig med att bara göra mannen till universalskurk. Men när både män och kvinnor bland ”vanligt” folk började oroa sig för utvecklingen med den allt mer ökade invandringen så kunde eliten naturligtvis inte ta deras oro på allvar.   De oroade utpekades som ”rasister” och samma metoder som användes mot männen började nu appliceras på ”rasisterna”.   Plötsligt kunde vilken ”vanlig” människa som helst, man som kvinna, vara lagligt villebråd för elitens åsiktspoliser och aktivister. Som kvinnan i Dalarna, vilken trots nio års volontärarbete i Röda korset uttryckte ”fel” åsikter inför en hemlig kamera och tyckte att hjälpen skulle vara bättre om den var på plats i hemländerna. Den ”modiga” ordföranden i Röda korset, Eva von Oelreich, drog genast ut och förklarade att åsikterna inte stämde med organisationens värdegrund och kvinnan uteslöts ur organisationen. Vi har alltså svart på vitt att man inte får ha ”fel” åsikter i Röda korset!

Och det här är tyvärr det utmärkande draget för eliten. Övertygelsen om den egna förträffligheten omintetgör alla möjligheter till att kunna lyssna på andra eller att fundera på om det ligger något i den kritik som framförs.   Man anser sig göra så ”gott” att man inte behöver lyssna på dem som inte supporterar detta ”goda” och för att rättfärdiga sig mörkar man sådant som gör det ”goda” tveksamt – för den ”goda” sakens skull. Det eviga problemet i detta är att när reaktionen väl kommer så har man legitimerat för sådana som Trump och SD att agera likadant. Vi behöver nya politiker, men inte sådana som Trump och SD. Det bästa vore naturligtvis om de mer sansade i vissa etablerade partier vågade ifrågasätta den väg som deras partier har slagit in på.   Men hittills har det inte varit möjligt eftersom de skräms till tystnad inför risken att hånas, utpekas och hindras i sin politiska gärning.

Jag kan inte med bästa vilja i världen säga att den kurs Sverige tagit, i och med att låta militant feminism bli ledstjärna, har gjort något gott för landet. Och däri inkluderar jag att man orsakat att SD har vuxit, för det partiet skulle jag aldrig uppmana någon att rösta på. Däremot har jag respekt för dem som valt att lägga sin röst där. De etablerade partierna ger dem nämligen inget val!

Kommentarer

Den politiskt korrekta eliten är Trump’s och SD’s bästa valarbetare — 102 kommentarer

 1. Vad är en ”vanlig” människa? Hur många ”vanliga” människor finns det i Sverige?

 2. @Lasse-Maja:

  Vad är en ”vanlig” människa?

  En ”vanlig” människa är en sån som knyter handen i fickan och sitter vid köksbordet o klagar på tingens ordning och etablissemangets maktmissbruk. Det är den stora massan, alltså.

  Sen, om en ”vanlig” människa bestämmer sig för att nu får det vara nog – att klaga vid köksbordet inte löser något – och engagerar sig, då förvandlas plötsligt människan till en ny politiker av den sort vi inte behöver.

  Så är det. Eller inte.

  Du kan bättre än så här, Dick. Du känner väl till medias metoder. Öppna dina ögon.

 3. ” Vi behöver nya politiker, men inte sådana som Trump och SD.”

  Tja, det funkar fint i Schweiz! Här har högerpopulister och rasister dominerat väldigt länge och SD skulle vara ett menlöst mittenparti.

  ”Det bästa vore naturligtvis om de mer sansade i vissa etablerade partier vågade ifrågasätta den väg som deras partier har slagit in på. Men hittills har det inte varit möjligt eftersom de skräms till tystnad inför risken att hånas, utpekas och hindras i sin politiska gärning.”

  Jaha, så de som ryggradslöst alternativt hjärndött har suttit som knapptryckare åt Reinfeldt och Löfven ska rädda landet?

  De hör inte hemma i riksdagen, de hör hemma inför domstol.

 4. @Utlandssvensk:

  SD skulle vara ett menlöst mittenparti.

  Japp, SD är inte extremt någonstans. Mellanmjölksparti. Det är de andra partierna som är extrema. Smile

  Jag är, som säkert märktes av min kommentar, innerligt trött på det här ”ett parti som SD”. Hur bemöter man sånt?

  Det borde inte vara så svårt att räkna ut, nu med facit i hand, att SDs politiker är just ”vanligt” folk, som engagerar sig för att etablissemanget missköter landet (o hela väst).

  De hör inte hemma i riksdagen, de hör hemma inför domstol.

  Japp.

 5. Hej,

  Själv har jag kommit till slutsatsen att ”nya politiker, … sådana som Trump och SD” varken är skickliga, radikala eller handfasta nog för att kunna ställa tillrätta eländet som råder i landet.

  Staten och etablissemanget befinner sig nämligen i slutskedet av en dödsdans som, om det forsätter i samma takt, endast kan sluta på ett sätt; en fullständig sammhällskollaps.

  Det enda vi nu kan hoppas på är att det offentligas pengar tar slut snabbare än att ordningsmakten och samhällsskyddet tynar bort. Om utbetalningar till utlänningarna upphör drar dessa vidare till ställen där det fortfarande finns bidrag, i enlighet med dessa ”sociala turisternas” modus operandi.

  Nästa problem är att få bort politisk islam ur Sverige, vilken är en vedervärdig och fascistoid ideologi som absolut inte hör hemma i ett upplyst samhälle.

  Till sist måste hela kulturmarxismen vädras ur, en gång för alla, med alla dess manifestationer; från feminazism, barkbrödsbolsjevism, över genusdårskap till ras-socialism.

  För att lyckas med detta, och mycket mera därtill, behöver vi se över våra grundlagar, avskaffa den försåtliga ”smygkommunistiska folksuveränitetsprincipen”, återinföra maktdelningen och säkra en regional (läs: läns-) representation i riksdagen.
  Hela konstitutionen behöver en rejäl återställare.

  Listan på ”återställare” kan göras hur långt som helst om man lägger till, skolan, sjukvård, försvar, bostadspolitik, polis, energipolitik, mm.

  SD är inte på långa vägar byxade till att fixa allt detta.

  /Gustav H

 6. @Ninni: Hej.

  Hur man bemöter ”’…ett parti som SD.'”?

  Genom att fråga vad som skiljer sig åt, även känt som att räcka en spade åt den som gräver en grop, eller ”När din motståndare är på väg att begå ett misstag, stoppa honom inte”.

  Frasen är helt enkelt en variant på ”såna som du”.

  Ang. partiet Sverigedemokraterna så har Utlandssvensk rätt i att det inte är annat än ett klassiskt (även om han säger menlöst) mittenparti av europeiskt mått mätt – det är mittstolpen i svensk politik som är skev.

  Ang. vanliga människor och den breda massan – endast den som vet svaret kan ställa en sådan fråga, då frågan ställs i syfte att skapa en Zenos paradox, där man via Sokrastiskt sofisteri söker visa att den vanliga människan inte finns, och att den breda massan varken är bred eller massiv. Bättre bud, tack, och för skicka frågan tillbaka till Lasse-Maja:
  Vad menar du med människor? Vad menar du med Sverige?

  ”It depends on what the meaning of the word ’is’ is.” Bill Clinton

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 7. @Ninni, @Rikard:

  Jag är, som säkert märktes av min kommentar, innerligt trött på det här ”ett parti som SD”. Hur bemöter man sånt?

  Ja, be om konkreta exempel.

  För övrigt håller jag med om analysen, och får tillägga att det varit ett bra år så här långt: Först Brexit, sedan Trump, och trots det ingen antydan till att vare sig den europeiska eller svenska eliten har någon aning om vad de egentligen sysslar med!

 8. Exakt varför exempelvis Trump lyckades är förstås en mångfacetterad fråga, något entydigt svar finns förmodligen inte. Men jag får säga att jag håller med om din analys kring åsiktskorridoren och eliten. De är sanna mästare på dubbelmoral.

  Till exempel: i allehanda ”kulturpaneler” brukar det ju sägas att ”konsten ska provocera”, när någon ligist klottrat ned tunnelbanan, någon lesbisk bohem ställt ut avgjutningar av Jesus vagina eller något annat mer eller mindre obegripligt.

  Ritar någon däremot en karikatyr av profeten Mohammed, ja då jäklar tycker exakt samma människor inte alls det är skoj med provokationer mer. Tvärtom vill de mycket aktivt censurera precis allting som inte faller dem på läppen, exempelvis teckningar av Jan Lööf, Tintin i Kongo och så vidare.

  Deras dubbelmoral är tydligen alltid dubbelt så bra.

 9. @Ninni: @Rikard:

  ”Jag är, som säkert märktes av min kommentar, innerligt trött på det här ”ett parti som SD”. Hur bemöter man sånt?”

  Det är väldigt, väldigt tröttsamt… Likväl har jag försökt mig på det otaliga gånger genom åren. Här är ett närliggande exempel där jag tyckte att det blev ganska bra:

  https://detgodasamhallet.com/2016/07/30/folket/

  (Det är den första kommentaren till inlägget)

 10. @Rikard:

  ”Ang. partiet Sverigedemokraterna så har Utlandssvensk rätt i att det inte är annat än ett klassiskt (även om han säger menlöst) mittenparti av europeiskt mått mätt – det är mittstolpen i svensk politik som är skev.”

  Håller helt med om ”mittstolpen”! Strålande formulerat, som vanligt!

  Man vad gäller just Schweiz, så är ”menlös” rätt ord, eftersom tonläget i debatten här är MYCKET grövre. En svensk journalist skulle kissa på sig och svimma om hon bevakade en valkampanj här. SD skulle framstå som så extremt försynta och försiktiga att de knappt skulle märkas.

 11. @Ninni: & Dolf,

  In en del tidigare debatter har jag varit inne på att det snart kommer hårdare tag mot alla regimkritiker. Nu verkar det börja ske:

  ”Regeringen presenterade i dag en nationell plan mot rasism, hatbrott och olika ”former av fientlighet” med fokus på att motverka hot och hat på nätet.

  Inrikesminister Anders Ygeman tror att man snart kommer att kunna se resultat.

  – Det kommer bli förändring i form av att fler människor kommer kunna ställas inför rätta för hatbrott ganska snart för nu har vi fått de här speciella hatbrottsenheterna och de blir ju specialister inom sitt område. Det är klart jag förväntar mig att det blir resultat, säger Anders Ygeman.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6570788

  Redan den befintliga HMF lagen räcker mer än väl för att bura in tusentals vanliga svenskar om polisen och åklagarna har lust med detta.

  Vidare verkar ytterligare väldigt hårda, närmast drakoniska, inskränkningar av yttrandefriheten vara på gång:

  https://hax.5july.org/2016/11/21/sweden-to-outlaw-what-exactly/

  Sverige kommer att vara en ren diktatur i god tid innan ”valet” 2018.

 12. ”Regeringen presenterade i dag en nationell plan mot rasism, hatbrott och olika ”former av fientlighet” med fokus på att motverka hot och hat på nätet.”

  Vad kul. Hoppas de sätter Mona Sahlin som chef där för vad vore väl livet utan ännu en Mona Sahlin-skandal där hon är nationell samordnar-bluppfubb för något där man bara sysslar med image-management åt regeringen?

  På tal om att motverka hat på nätet hur går det ihop med att de inte får agera mot ”fältrop” för gällande krig med riktiga dödsfall i verkligheten?

  ”I dag svarar JK att han inte vill åtala smädelser och stridsrop som ingår som alldagliga inslag i konflikter i fjärran länder.”
  http://www.expressen.se/debatt/jag-atalar-inte-faltrop/

  Vill Ygeman ta plats på listan över löjliga ministrar som gjort bort sig med allt från lägenhetsskandaler till att jämföra flyktingkriser med terroristdåd och koncentrationsläger så står det honom fritt men innan han gapar om att göra nya saker kan han börja med sina gamla löften

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/tiotusentals-asylsokande-ska-avvisas

  Eller ännu bättre, nationella samordnaren för blubbfubb kan åtala Ygeman för att ha gapat om att vilja utvisa folk för vad säger att det inte går att tolka sådana uttalanden också som uttryck för fientlighet nu igen?

 13. @Utlandssvensk:
  Jag har länge sagt att vi är på väg mot en diktatur (fast jag har på senare år öppnat för inbördeskrig som alternativ). Det har bara varit en fråga om hur länge det dröjer innan vi är där.

 14. @Utlandssvensk: Hej.

  Tack för det – hur tonen är i Schweiz har jag lika mycket koll på som gatunätet i Ougadougou.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 15. I stort sett en bra artikel. En del av vänster- etablissemanget som Michael Moore har insett detta men tyvärr inte dragit några djupare slutsatser av det. Gender/ identitets teorierna sitter för djupt rotade för det. Sparkade vita manliga industriarbetare som klagar, tendrar att få ett ”kolla dina privilegier” nedkört i halsen.
  Den här sidan har annars på sista tiden varit lite för mycket av en plattform för SD.s ideologi för att passa min smak. Man kan vara liberal, sosse eller frihetlig socialist och ändå ha en avikande inställning i många delar av ”gender politiken”. Det är idiotiskt att lämna över sådana viktiga saker till högerextremisterna. Men vänster/feminismen i Sverige och i andra västländer arbetar hårt på att shame-a alla som försöker föra en diskussion utanför den rådande agendan. Detta gör att många inte har nån stans att ta vägen. Till exempel har flera från den ganska ”liberala” gruppen Honey Badger Brigade stödde Trump. Det var knappast ett verkligt stöd för Trump utan snarare motstånd mot Clinton och ”PK-etablissemanget”. Kanske kommer de att få ångra det då många ärke- konservativa knappast stöder sådant som MRA för att inte tala om MGTOW och PUA.

 16. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson):

  Nej, vi är inte på väg mot inbördeskrig i Sverige.
  Nej, vi är inte heller på väg att bli 30-talets Tyskland som Arnstad tror.

  Vi är dock på väg att tappa förmågan att ha den svenska välfärden kvar så den mest sannolika utvecklingen är ett klassamhälle mer som i USA.

 17. Hej.

  Jag bara måste peta i såret som den kommande inskränkningen av åsikts, tanke och yttrandefriheten utgör.

  Kommer den som döms att placeras på särskild anstalt, eller blir det fotboja med särskilda direktiv om på vilket sätt den får nyttja elektronisk kommunikation?

  Vad är det för straffsatser vi talar om? Blir det straffrabatt eller blir det per offer och ord?

  Får man låta en fiktiv karaktär i ett verk uttala förbjudna åsikter och ord, eller räknas det också in? Jag tänker på den gamla sketchen (eller är det ett gammalt skämt?):
  -”Ursäkta länsman, får man kalla länsman för idiot?”
  -”Nej se det får man verkligen inte!”
  -”Jaha, får man kalla en idiot för länsman då?”
  -”Ja-a, det är väl inte förbjudet, inte.”
  -”Jaha, jamen goddag då, länsman!”

  Det känns alltmer som att om han trallat på visan om den välkända hästen från Troja idag, så hade man inte nöjt sig med censur.

  Vi får väl lära oss skriva på samma sätt som ryssar och polcker var duktiga på förr:
  ”Vi har det bra här i [struket]. Vi har gott om mat, ingen rutten potatis och ingen tyfus eller kolera heller. Vakterna är vänliga och ser till att ingen kommer bort eller går vilse.”

  Jag borde ta detta på mer allvar men det känns så absurdt att jag närmast skrattar hysteriskt vid tanken på att den lag som började som ett ingrepp mot en enkild persons propaganda och kampanjande nu blir en horrorskön munkavle.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 18. @Dolf (a.k.a. Anders Ericsson): @Erik:

  ”De kommande åren förväntas anhöriginvandringen öka stort.

  På fem år väntas 374000 anhöriga ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.”

  ”Alla 374000 ansökningar kommer naturligtvis inte att beviljas. Historiskt har beviljandegraden legat runt 70 procent. Samma beviljandegrad skulle leda till knappt 262 000 uppehållstillstånd för anhöriga under prognosperioden.”

  http://www.svd.se/i-asylkrisens-spar-374-000-anhoriga-vantas

  De fem åren som avses är från 2016 till 2020. Förutom de nästan 400 tusen anhöriga, verkar man tro på minst 150 tusen asylansökningar.

  Om detta verkligen inträffar är det helt, totalt, hundraprocentigt kört för Sverige. Det innebär nämligen att de unga männen från reinfeldtpuckeln tillåts att fritt importera kvinnor. Vi kan då mycket lätt se 200.000 nya par från MENA de närmaste åren som föder 100 tusen barn om året under 10 år, men det kan även bli fler. 4-6 barn per kvinna är normalt i MENA och inget tyder på att detta ändras när de kommer till Sverige.

  Det innebär då en fördubbling av antalet nyfödda per år. Om andelen helsvenska barn nu ligger på 50%, vilket är troligt, faller andelen ner till 25%. Samtidigt kommer ytterst få av de nyanlända att bidra med skattepengar. Tvärtom lär många svenska höginkomsttagare lämna landet, så skatteintäkterna kan mycket väl falla.

  För en vanlig svenne, kommer i princip alla offentliga tjänster att försämras kraftigt, alternativt helt försvinna. Samtidigt lär skatterna öka kraftigt. Yngre svenskar kommer i praktiken att förvandlas till renodlade skatteslavar som arbetar för MENA gruppen och deras barn, samtidigt som deras egna möjligheter att bilda familj blir obefintliga, pga. höga skatter och kraftig brist på bostäder.

  Dessutom kommer alla helvita områden och skolor att försvinna, så även de med god ekonomi lär dra sig för att sätta barn till världen när de vet vad som väntar dessa. Hur många vanliga svenskar skulle skaffa barn nu om de var säkra på att ungarna skulle tvingas att gå på dagis och skola i Rosengård eller Tensta? För så kommer det att bli för i princip samtliga svenska barn som föds från 2020 och framåt, om Mig verkets prognos blir verklighet.

  Om landet ska kunna ha en framtid, skulle vi behöva repatriera minst 500 tusen de närmaste åren. Om vi istället gör tvärtom, vilket tyvärr förefaller troligt, är det game over. Om det sen blir krig eller vi bara passivt dör ut kan man bara gissa.

 19. @Sokrates:

  ”Den här sidan har annars på sista tiden varit lite för mycket av en plattform för SD.s ideologi för att passa min smak.”

  Vi har ältat det där flera gånger här. Även jag skulle väl delvis gärna se att det gick att undvika att allt handlar om invandring och SD. Men det är helt enkelt inte realistiskt i dagens Sverige. Dessa frågor dominerar totalt all debatt och det blir bara meningslöst och troligen stendött om man försöker att undvika dem.

 20. Det ni diskuterar är viktigt men…
  Kan man inte ha en sida om i första hand ”genus” utan att ständigt blanda in ”nation” eller ”etnicitet”.

 21. @Sokrates:

  ”Kan man inte ha en sida om i första hand ”genus” utan att ständigt blanda in ”nation” eller ”etnicitet”.”

  Det är väl upp till de som driver bloggen, men det lär nog kräva militant moderering om man vill undvika immigrationsfrågor. Troligen är enda sättet att då stänga kommentarsfälten, vilket förefaller vara rena motsatsen till dagens mycket berömvärda fria debatt.

  Jag är mycket intresserad av att debattera genusfrågor, men invandringen är nu en lika dominerande fråga i Sverige som kriget var i Finland 1939. Den går inte att undvika i nästan något sammanhang.

 22. Jag vill också diskutera genus.
  Inte så att immigrations frågor skall undvikas helt men man kan försöka hålla sig till ämnet.

 23. @Utlandssvensk:

  Sverige kommer att vara en ren diktatur i god tid innan ”valet” 2018.

  Inte bara Sverige:
  http://www.breitbart.com/london/2016/11/17/merkel-obama-internet-disruptive-force/

  Jag blir helt förstummad. Folket ser kaoset med polis som går på knäna, vakter vid akuten, skola i förfall … och våra politiker visar sin enorma handlingskraft med att sätta fokus där? Är de blåsta att de verkligen inte fattar att så totalt missriktat fokus är att göra politiskt självmål? De gör ju såna självmål på löpande band.

 24. @Sokrates:
  De flesta inläggen rör väl sånt som är aktuellt i nyhetsflödet, och det är helt enkelt så att immigration tagit över där väldigt mycket. Och jag är personligen mest intresserad av att skriva om saker ur frihetsperspektiv. Jag har annars mycket genusrelaterat som ligger i pipeline, det har bara fastnat där.

 25. @Sokrates: Hej.

  Jamen då gör vi väl det.

  Hur ser du på eventuella lagar som straffar den som inte använder (politiskt?) korrekt pronomen?

  Tänker du som jag att det i så fall är bättre att stryka könsbaserade/definierad pronomen helt, och ersätta dessa med ett annat ord: kamrat, eller vän, eller medmänniska eller så?

  Tycker du att vi skall eftersträva mångfaldigande av könsidentiteter som ett självändamål, eller skall vi söka omskapa lagar och regler så att biologiskt kön/könsroll inte spelar roll – varken främjande eller förhindrande?

  Borde vi genomföra stora dubbelblindserier vid anställningsförfaranden, rättegångar om vårdnad, och andra sådana situationer där vi kan misstänka att de inblandades könsroller eller biologisk kön kan påverka bedömningen eller omdömet?

  Om vi skall kvotera efter kön, hur gör vi med transpersoner före, under och efter transiteringen? Vilken avgränsning skall vi i så fall använda för att bestämma någons kön; skall vi t ex nöja oss med att fråga, eller skall vi kräva kromosomprov?

  Hur skall vi förhålla oss till könsroller i relation till etnicitet och religiös tradition? Gäller den religiösa/etniskt traditionella tolkningsmallen över individuella friheter, eller skall samfund och föreningar få diskriminera/kvotera utifrån sin värdegrund? Innebär det att man kan starta ett religiöst samfund med regler på tvärs mot allmän lag eller generisk västerländsk liberal humanism utan att ha ett visst kön eller viss könsroll, eller etnicitet?

  Varsågod, en lista diskussionspunkter som berör var flera olika frågor har sina skärningspunkter.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare
  Ps Själv hamnar jag i ’intersektionerna’ (alltså skärningspunkterna på Södertörnssvenska) mellan ”Sur gubbe, lika dj*vlig mot alla” och ”Altruistisk egoist” samt ”inte vålla skada”. Om nu det är av intresse. Ds

 26. @Dick:

  Hur kan det då ha blivit så här? Ja i mina ögon är radikalfeminismen vår tids startskott för detta. Den militanta feminism som fördes hit från USA på 70-talet legaliserade dessa metoder genom att starta kriget mot mannen. Vi män som på 70-talet sympatiserade med och slogs för de feministiska sakfrågorna blev plötsligt skurkar med en arvssynd enbart i att vara man.

  Mina tankar är angränsande. Det vi ser nu är, menar jag, att västvärlden feminiserats till följd av feminismen. Och som du noterar tar jagbort radikal. Jag menar att ”vanlig” feminism är mer skadligt än radikalfeminist. Den senare hade avfärdats som de tokar de är utan den förra. Den förra medför feminisering av samhällsstrukturen.

 27. @Sokrates: @Rikard:

  Här kommer ett genusrelaterat resonemang som någon kanske har lust att debattera:

  Ett samhälle med bestämmande kvinnligt inflytande är onaturligt och om det uppstår genererar det automatiskt sin egen undergång. Detta sker via ett stort antal olika mekanismer, men de verkar alla åt samma håll. Det är inget konstigt med detta från ett biologiskt perspektiv. Befintliga könsroller hos djur existerar för att de är evolutionärt stabila och de är detta just pga. att det finns starka feedbackmekanismer som hela tiden puttar tillbaka systemet till samma jämviktsläge. Det kan t.ex mycket väl födas en lejonhane som agerar mer ”jämställt”, men han lär inte få någon avkomma.

  I fallet Sverige, och till viss del i många andra västländer, kan man nämna t.ex följande feedbackmekanismer:

  – Kvinnor driver via sitt demokratiska inflytande fram omfördelningssystem som gör dem ”oberoende” av enskilda män. Detta sänker kraftigt attraktionskraften hos vanliga betamän och för många av dem blir det meningslöst att hålla på med kvinnor. De blir någon variant av MGTOW, vilket kraftigt försvagar samhället.

  – De ”starka” och ”oberoende” kvinnorna utvecklar över tiden förakt för de män som de lyckas styra och utnyttja. De är inte ”riktiga” män, utan mesproppar. Detta är avtändande och kvinnorna blir då intresserade av att byta ut dessa män mot ”riktiga” män, dvs. i praktiken från hårda patriarkaliska kulturer. Detta är sannolikt det verkliga skälet till att just unga kvinnor hela vägen har varit de mest positiva till MENA invandring.

  Som jag ser det, finns det en påtaglig korrelation mellan bestämmande kvinnligt inflytande och nationellt självmordsbeteende. Sverige ligger här först, men det finns liknande tendenser i de flesta västländer. Schweiz ligger sist, troligen pga. att kvinnorna här fick rösträtt först 1970. Likväl kan man tydligt nu se samma tendenser här som man såg i Sverige för 30-40 år sen. Det förefaller inte så allvarligt, men har man sett det förr inser man vad som komma skall.

  Ett bra exempel är skolan. I Schweiz är denna fortfarande ungefär som den var i Sverige för 50 år sen, dvs. extremt bra. Men kvinnorna håller nu på att ta över. Andelen manliga lärare faller snabbt och de unga, progressiva lärarinnorna driver utvecklingen åt samma håll som 68-generationen gjorde i Sverige. Det har bara börjat här, men likväl kan man tydligt se att det troligen kommer att leda till haveri här också, om 20-40 år.

  Kvinnorna håller också på att ta över universiteten och där går det fort. Några av världens absolut bästa utbildningar kommer inom kort att drabbas av hela genusvansinnet. Europas i särklass bästa tekniska högskola, ETH, ska nu börja införa jämställdhet och ”sexual harassment” regler. Som tur är lär det ta ett tag innan detta ger effekt, så mina ungar klarar sig nog. Men denna helt otroligt imponerande skola, där bland annat Einstein gick, ska nu tydligen offras.

  Systemet med folkomröstningar har varit väldigt bra för Schweiz, men det skapar också möjligheten för snabba och radikala förändringar. Hittills har det funnits noll aptit för detta, men det är ganska sannolikt att kvinnorna kommer att utnyttja detta system för att genomföra en liknande utveckling som vi har sett i Sverige. Empirin från övriga västländer indikerar att kvinnor kan driva fram nästan vad de vill, oavsett hur katastrofalt skadligt detta är för möjligheterna att långsiktigt överleva som nation.

 28. @Ninni:

  ”Det vi ser nu är, menar jag, att västvärlden feminiserats till följd av feminismen. Och som du noterar tar jag bort radikal. Jag menar att ”vanlig” feminism är mer skadligt än radikalfeminist.”

  Exakt så! Håller med helt!

 29. Ett tillägg:

  För tydlighetens skull, vill jag påtala att jag inte alls är säker på de kopplingar mellan feminism och nationell kollaps som jag skissar på ovan. Det är bara så att det är den mest trovärdiga förklaringen jag har sett hittills och jag är intresserad av att debattera saken.

  Något väldigt dramatiskt har uppenbarligen gått fel i västvärlden och Sverige är ”the canary in the coalmine”, så det känns angeläget att fundera över orsak och verkan. Att stoppa huvudet i sanden verkar inte längre vara fungerande alternativ…..

 30. Hej.

  Där Utlandssvensk lägger betoningen på feminismen (post-femtiotal utgående från dess mittfåra skulle jag gissa?) gör jag istället den gissningen att det har med andra faktorer att göra:

  *Symbiosen mellan den intellektuella borgarklassens barn (tänk franska filosofer från sextiotalet och framåt – postmodernism för att använda ett samlat begrepp) och den politiska klass som växte fram inom de europeiska demokratierna efter det senaste världskriget grundlade och sedermera cementerade föreställningar om politiker och politikens teoretiker som innehavare och väktare av högre sanningar. Jämför franska politiker med bakgrund inom andra sektorer och branscher med de som var renodlade byråkrater – DeGaulles olika kabinette i synnerhet. Samma utveckling kan ses i Sverige inom både fackföreningsrörelsen och socialdemokratin.

  *Framväxten av det allomfattande välfärdssamhället som över generationerna inympar en underliggande fundamental känsla av berättigande, avund, och att ha blivit lurad, samt värst av allt närmast: mitt liv är inte mitt ansvar – vad jag gör är samhällets fel.

  *Skuldkänslor påförda av ohistoriska resonemang förda för att främja nutida agenda (återigen, med start under tidigt sextiotal). Hur hade den tekniska, sociala och politiksa strukturen varit i forna kolonier utan just kolonialepoken? (Själva termen ’kolonilaism’ är ett språkligt vapen här, då den antyder via bruket av -ism att det förelåg en ideologi bakom processen, och inte materiella realpolitiska hänsyn.)

  *Kombinerat med den så kallade motkulturen, eller ungdomskulturen, där den kriminelle gjordes till hjälte: på så vis knöts systemkritik samman med kriminalitet, våld och skapandet av ett ansiktslöst ’Dom’ – vilket kan vara kapitalet, patriarkatet, hatarna eller vem det nu är som passar som fiende idag. Istället för en förenande och förbrödrande men även förpliktigande humanism skapades enighet genom att rikta hat mot en i grunden tämligen amorf och abstrakt grupp, där opponenter till hatet och dess bakomliggande åsikter per definition måste omfatta och personligfiera det som hatas. Via den processen skyddas den förment radikala och revolutionära gruppen mot självkritik, då all sådan måste av nödvändighet använda samma ord och språkliga termer som just de till fetischer gjorda motståndarna. Hata tillsammans som metod helt enkelt.

  *Den semantiska krigföringen som inte får brett genomslag förrän efter Murens fall – både på grund av att den uppenbara faran syntes över, men också med generationsskiftningar inom både politik, media och kultursektorerna – de som vuxit upp med riktig nöd i familjen eller runt knuten, men också som granne med verkligt förtryck försvann alltmer från att vara hegemon.

  *Öppna gränser, och fri rörlighet samt avstannad ekonomi och en stark underliggande idéströmning som talar mot nationalistisk stolthet, kulturellt expansionistisk politik och som gynnar konfliktundvikande beteenden. Notera att det inte rör sig om konflikträdsla som sådan, utan att konflikter över huvud taget undviks.

  Jag är tveksam att knyta allt detta till förändrade könsroller utan är mer benägen att se radikal feminism (de som under sjuttiotalet kallades separatister, men idag är mittfåra) som toppen på spjutet. En serie beslut som vart och ett i isolering varit taktiska och strategiska inom olika organisationer för att blidka aggressiv opinion internt och externt (tänk exempelvis på när Göran Persson kom ut som feminist, och normaliserade ett tidigare tämligen extremistiskt begrepp) har gett legitimitet och normalitet åt allt mer extremare åsikter givet hur en sådan idéskola fungerar internt.

  Inom en grupp där ideologisk (eller religiös) renlärighet och dogmatism praktiseras och idealiseras är den lättaste vägen att skaffa status i gruppen (eller flocken) att hitta något sätt att vara lite extra djärv, lite granna mera progressiv, i syfte att bli ledare via denna status. Väl på ledarplats krävs det att man i någon mån genomför det man uttalat sig för, varpå man skapar någon form av pragmatisk kompromiss. Inom en liten isolerad sekt utan möjlighet att påverka en stat är detta bara farligt för medlemmarna och den som är gruppens ’Andre’ eller fiende, men när processen sker inom en stats (eller motsvarande stor organisation som t ex EU, FN, eller företag på samma skala) ledande skikt både förstärks och accelereras den givet den större mängden påverkans- och återkopplingsmöjligheter om finns.

  Det är möjligt att hävda att ovanstående skulle vara mer kvinnligt än manligt men givet hur stora organisationer vilka historiskt varit närmast uteslutande sammansatta av män, även om de haft fruar, systrar och mödrar runt sig, så känns det osannolikt. Möjligen kan det vara så att det är svårare att utmana den process jag beskrivit när den utgörs till en stor del av kvinnor, givet kvinnors generella tendens till kamp via konsensusskapande och utstötning av den med avvikande uppfattning jämfört med mäns tendens till kamp om makten och utstötning av förlorare (som ej underordnar sig) i kampen.

  Nu gör jag inga anspråk att något av ovanstående på något sätt är underbyggt med någon vetenskaplig metod bortsett från rent funderande. Analysen, om man kan kall det för en sådan, är min och utgår från mig själv.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 31. @dick

  ”Hur kan det då ha blivit så här? Ja i mina ögon är radikalfeminismen vår tids startskott för detta. Den militanta feminism som fördes hit från USA på 70-talet legaliserade dessa metoder genom att starta kriget mot mannen. Vi män som på 70-talet sympatiserade med och slogs för de feministiska sakfrågorna blev plötsligt skurkar med en arvssynd enbart i att vara man. De effektivaste vapnen för detta var att plocka upp en konservativ sexualmoral och anklaga alla män för att vara sexuella predatorer och sedan följa upp detta med att ”alla” män var våldsamma.”

  Jag vet inte om någon här hörde ett inslag på radion för en tid sedan om en äldre man som var ung på 70-talet när vänstervågen träffade Sverige i röven. Inne var det då att omhulda kvinnans sexuella frihet och radikalfeminism och massa annat skitsnack. Han sa det, i radion, att han gjorde allt rätt. Dvs han satt och lärde sig massa tramsfeministiska teorier och han umgicks med kvinnorna i rörelsen. Tillsammans åkte dom omkring och rökte hasch och festade över hela Sverige. Hans poäng var, att trots att han klädde sig och uppförde sig så som var förväntat av en feministisk man så var det inte han som fick ligga med tjejerna. Han sa rätt ut i radion att det var alltid någon kille som inte var urtypen av en feminist, ofta väldigt manliga män som på dessa road trips fick ligga med tjejerna i hans lilla gäng.

 32. @dick

  Du säger ”vi män som slogs ”

  Jag undrar varför ni slogs för radikalfeminismen? Jag vet dock svaret, ni gjorde det för att ni trodde att ni skulle få ligga. Och det fick ni kanske, men jag kan garantera dig att de män som fick ligga mest på 70-talet var de män som pratade minst feminism vid lägereldarna.

  Män är lite grundlurade. Många kvinnor vill inte ha jämställdhet all the Way, dom är till och med beredda att bli ihop med de männen som är minst feministiska.
  Att mänga kvinnor idag, mer än män, vill ha den enorma massinvandring vi ser idag av kulturer som inte låter kvinnor roa sig som västerländska kvinnor, betyder enligt mig bara att många västerländska kvinnor vill ha fler män att välja på.

  Hade den nivån av invandring vi ser idag bestått av unga virila thailändska kvinnor så hade många svenska kvinnor protesterat mot invandringen. Då hade det inte varit så populärt med solidaritet.

 33. @Sokrates:

  ” En del av vänster- etablissemanget som Michael Moore har insett detta men tyvärr inte dragit några djupare slutsatser av det.”

  Nja säg inte det, Michael Moore gjorde ju en av de överlägset djupaste och mest korrekta slutsatserna om vad som skulle hända. Han drog slutsatser, han gillade bara inte vad han kom fram till och försökte förhindra det.

  Han kan ångra det bäst han vill men fakta bryr sig inte om känslor och fakta är att den här analysen kommer närmare sanningen än det mesta som CNN hävde ur sig och allt Trumps anhängare behövde göra var lägga till musik och bilder.

 34. @Torstensson:

  I amerikansk debatt är det en del som argumenterar för att hela feminismen bör betraktas som en form av ”shit test” (kallas också ”fitness test”).

  Kortfattat innebär detta att de krav som kvinnorna ställer inte direkt har något att göra med vad de vill ha, utan de testar bara männens förmåga att säga nej. Om det inte blir nej, bara fortsätter de med nya krav. Detta kan då förklara att feministerna över tiden spårar ut i tillsynes rent vansinniga och motstridiga krav. Det är ren desperation över att ingen stoppar dem.

  Samtidigt utvecklar kvinnorna förakt och nästan avsky för de män som tillåter detta. De längtar efter riktigt hårda traditionella män som pekar med hela handen.

  Detta kan låta absurt, men verkar faktiskt stämma ganska väl med den observerbara verkligheten. Att vi nu ser ett ganska öppet närmande mellan F! och radikala muslimer är möjligen den slutliga bekräftelsen.

 35. @Sokrates:

  ”Den här sidan har annars på sista tiden varit lite för mycket av en plattform för SD.s ideologi för att passa min smak.”

  1. Ämnet har kommit upp tidigare, svaret har inte ändrats. Det finns EN skribent på sidan som är aktiv i SD, en enda, inga fler. Man bör fundera över vad det innebär när man får känslan att fler än noll är en dominant majoritet.

  2. SD har inte valt att göra den här sidan mer SD (jag tror större delen av SD struntar i GD). Andra politiska partiers anhängare har däremot i allt högra grad slutat att ge egna bidrag på alla sidor som inte mobbar, diskriminerar och ljuger om dem de ogillar. Det här är inget litet problem, det här är totalitära tendenser som är uttryck för riktiga psykiska problem.

  3. Sedan har vi ju den här kritiska teorin som säger att det är viktigt att reflektera omvärlden. SD fick 24,5 i senaste Sentio så för att spegla befolkningen och se till att alla är representerade borde 1/4 av allting här vara SD.

  ”Man kan vara liberal, sosse eller frihetlig socialist och ändå ha en avikande inställning i många delar av ”gender politiken”. Det är idiotiskt att lämna över sådana viktiga saker till högerextremisterna”

  Ja, helt enig om det men varför är det oss du säger det här till? Det är ju de andra partierna som valt det här. Vad kan vi göra åt att deras nya hippa inställning till demokrati är ”vägra debatten”? Det är bara att gratulera dem till att ha vägrat debattera Trump ända in i Vita huset… Applåder till dem.

 36. @Erik: & Sokrates

  ”Man kan vara liberal, sosse eller frihetlig socialist och ändå ha en avikande inställning i många delar av ”gender politiken”.”

  Visst! Dessutom är det så att man kan vara ”liberal, sosse eller frihetlig socialist” och likväl stödja SD. De är sannolikt det i särklass bredaste partiet i dagens Sverige. Allt från gamla vänsterpartister till folk som ligger till höger om de klassiska gamla moderaterna samlas där.

 37. @Utlandssvensk:

  Ditt resonemang tangerar teorier som jag hört från diverse amerikanska ”pick-up artists” (fråga inte Quiet ). Den moderna kvinnan är ofta inte fullt medveten om vad hon vill ha i en man. Undermedvetet är attraktionsfaktorerna dock högst klara och i hög grad dikterade av evolutionen.

  En kvinna som checkar i alla korrekta rutor om ”jämställdhet” med mera och i stora bokstäver KRÄVER att bli respekterad, inte sexualiserad etc. kan därmed ändå tända på alla cylindrar inför en riktig alfahane, eller åtminstone en man som beter sig som en sådan.

  Givetvis är inte alla kvinnor precis likadana och för mig känns det som det är lite foliehattvarning på det hela. Men jag måste medge att det överensstämmer ganska bra med mina erfarenheter i livet så här långt… vilket förstås inte är något bevis alls, men ändå.

 38. @Utlandssvensk:

  ”I amerikansk debatt är det en del som argumenterar för att hela feminismen bör betraktas som en form av ”shit test” (kallas också ”fitness test”).”

  De som påstår det har fetfel. Shit test är när en kvinna testar en mans mentala styrka. Det är alltså enligt teorin (som mycket väl kan vara riktig) kvinnornas uppgift att testa män och se till att män är starka nog att uppfylla kvinnors behov av trygghet, intimitet etc. Efter denna punkt kollapsar resonemanget som ett korthus. Deras tanke är att hävda att män har misslyckats med shit-testet. Men feminism är inte samma sak som kvinnor så sanningen är att kvinnor genom att låta feminism göra testet inte har utfört uppgiften alls att testa män. Tror man shit-test är kvinnors uppgift så innebär feminism att kvinnor inte gjort den uppgiften.

  Tanken med shit-test är att män skall var starka nog att stå upp mot kvinnor. Det har aldrig varit mäns uppgift att stå upp mot statligt finansierade byråkratier understödda av större delen av bägge de politiska blocken så den som går i de tankarna och inbillar sig det skall göra män starkare lurar bara sig själv. Summa summarum är att om shit-tester ger kvinnor starka män så innebär för kvinnor att strejka och låta feminister göra testerna att de inte kan räkna med att få starka män längre. De som påstår män har misslyckats är korkade.

  Samma korkade resonemang kan ni för övrigt se gällande ”i senaste Star Trek-filmen. SPOILER Teorin som läggs fram är att federationen skall stärkas genom att attackeras. Detta är ursäkten som de ansvariga ”bad guys” ger för sitt argerande och den är inget annat än nonsens som när det förklarades i slutet gjorde mig förbannad. Attackerna på federationen hade inte skuggan av chans att stärka den. Hade de lyckats hade federationen förstörts helt och hållet och att inbilla sig att det magiskt skall leda till en starkare federation visar enbart att man är dum, galen eller bägge.

 39. @Sokrates, @Erik:
  Kan vara värt att tillägga att jag visserligen ofta tar upp SD i mina inlägg, men det är egentligen inte inlägg som är pro-SD, även om det kan verka så, det är snarare inlägg som Anti-media. Om media slutade ljuga om hur hemska SD är och istället började ljuga om hur förträffliga de är, så skulle min kritik av media också svänga runt i förhållande till det.

 40. @Bamse:

  ”Ditt resonemang tangerar teorier som jag hört från diverse amerikanska ”pick-up artists””

  Jo, det var på Heartiste som jag såg den första längre debatten kring detta, men jag kan inte hitta posten nu. Men sen har jag sett liknande tankar ventileras på många ställen.

  Är det ”foliehattvarning” som gäller på detta eller ligger det något i funderingarna? Det är inte helt uppenbart från mitt perspektiv. Min första reaktion var också att det låter helt tokigt, men precis som du tycker jag att det verkar överensstämma med mina egna erfarenheter. Vidare tycker jag att det verkar vara en trovärdig infallsvinkel för att förklara vissa fenomen som annars framstår som riktigt skogstokiga, t.ex att F! och muslimska brödraskapet verkar ha funnit varandra.

 41. @Erik:

  Termen som jag har sett användas är ”civilizational shit test” och resonemanget är att det är något som gruppen kvinnor utsätter gruppen män för.

  Du avfärdar konceptet ganska hårt och kanske har du rätt. Jag ska grubbla lite på saken och även se om jag kan hitta några bättre inlägg och debatter kring detta. Det finns flera stycken, men det är inte helt lätt att gräva fram dem.

 42. @Utlandssvensk:

  ”Termen som jag har sett användas är ”civilizational shit test” och resonemanget är att det är något som gruppen kvinnor utsätter gruppen män för.”

  Det är inget kvinnor (kön) gör alls. Det är något feminism (ideologi som inkluderar män) gör. När kvinnor gör det kan man hävda det producerar starkare män – det är teorin om shit-test. När någon form av organiserad statsmakt som inkluderar män och kvinnor däremot gör det kan man inte det. När staten eller liknande organisation agerar så försöker de inte misslyckas och göra den de gör det mot starkare. Det är en absurd tanke. Syftet med polisen är inte att maffian skall bli bättre vem tror på nåt så korkat?

  Det stollarna säger om feminister kan vi lika gärna säga om terroristdåd isåfall. Terroristernas syfte med att försöka döda dig är inte att öka din eller din grupps förmåga att överleva – De försöker verkligen lyckas att döda dig. Syftet är att du inte skall kunna klara dig alls – inte att det på något luddigt sätt de aldrig förklarar magiskt skall göra dig starkare. terroristdåd är inte en raffinerad styrketräning. Inte feminism heller, gör det inte folk starkare så är det inte ett shit-test överhuvudtaget.

  ”Du avfärdar konceptet ganska hårt”

  Ja det gör jag. Jag avfärdar hela motivationen som anges för skurkarna i den senaste Star Trek filmen. Att de försöker göra federationen starkare är bara vad de inbillar sig själva. De vill skada federationen och de hittar på en rationalisering. Feminism vill skada män och de har samma rationalisering för att få försöka. De inbillar sig att de gör män en tjänst. Detta är verkligen något av det dummaste som påstås.

  Kvinnor kan inte outsourca sin uppgift och inbilla sig de forftarande utför den. Kvinnor har slutat shit-testa män och kvinnor klagar för att det inte finns ”riktiga män” längre. Det är inte jättesvårt att se hur de två sakerna hänger ihop.

 43. Jag vist jag håller med, PK-eliten är de bästa valarbetarna för Trump & SD. Tycker man att Trump eller SD är bra så är det naturligtvis bara att tacka och ta emot.

  Angående kvinnors preferenser så påverkar inte feminismen dem. Det enda man kan säga att det gör feminister mindre ärliga, även mot sig själv. Något som fungerar tack vare ”hamstering”.
  Längtar kvinnor efter mer hårda och traditionella män. Svaret är nog i de flesta fall både nej och ja på samma gång. Dom tänder på dem men klarar inte att leva med dem någon längre tid.

 44. @Utlandssvensk: Hej.

  Den tror jag stämmer.

  Man kan se processen i mikroformat när en man som tidigare haft fritidsintressen, egen klädsmak (eller sprit, musik eller vad som helst) inte förändras genom att lägga till gemensamma intressen och aktiviteter, utan istället byter sina egna mot de kvinnan bestämt ”vi är intresserade av”.

  Jag har observerat ett halvdussin sådana relationer i den större bekantskapskretsen och de har alla slutat med att kvinnan efter längre eller kortare tids otrohet lämnat den ’omgjorda’ mannen för ett nytt projekt.

  Jag skulle till och med påstå att det är samma mekanism som får en del kvinnor att intala sig att de kan ’rädda’ män med svåra beteendeproblem, eller som är yrkes/livsstilskriminella.

  Då skulle det innebära att vi nu upplever den processen i realtid, och i makroformat. Vad kan vi göra åt det? En kamrat kan man ju sitta ner med över en öl eller två och förklara att kvinnan vill ha en man som lyssnar, ja, men det är inte samma sak som en man som lyder. Säg ifrån, stå på dig, argumentera sakligt för din ståndpunkt och visa att du respekterar både henne och hennes åsikt om hon gör sammalunda, men att du inte är någon strykpåse eller nickedocka till goddagspilt.

  Nå, jag kan i alla fall berätta att en del svenska pojkar får lära sig mer traditionella och konservativa värderingar via många skolors ART-program som ofta hålls av ungdomsledare från invandrarförorter. Där betonas att man ingår i en sorts broderskap som man, att en man har heder, och en hel del gamla klassiska manliga värderingar om ordhållighet och dylikt.

  Samt att det som diskuteras i ART-gruppen stannar mellan medlemmarna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 45. @Rikard:

  ”kvinnan vill ha en man som lyssnar, ja, men det är inte samma sak som en man som lyder.”

  Ja, exakt så!

  ”Då skulle det innebära att vi nu upplever den processen i realtid, och i makroformat. Vad kan vi göra åt det?”

  Jo, det är, enligt mig, rätt fråga. Att sen komma till rätt svar är jobbigt och otrevligt.

  Västerländska samhällen kännetecknas av en extrem respekt för kvinnor. Detta fungerade väl så länge det fanns väldigt tydliga gränser för det kvinnliga inflytandet, MEN det skapar extrema problem när dessa spärrar avlägsnas.

  Givet hur vi agerar mot kvinnor är det omöjligt att vinna debatter. Inga västerländska män kan publikt stå upp och skoningslöst föra ett logiskt resonemang mot mot en kvinna eller om kvinnor. Det bara går inte och om någon försökte skulle domen bli väldigt hård.

  Västerländska män har varit mycket väl medvetna om detta under mycket lång tid. Personligen tog jag starkt intryck av John Adams, USAs andra president, och hans brevväxling med sin fru. Hon var en helt vanlig feminist och han var en ganska svag man, men likväl insåg han tydligt behovet av att stå upp och ta konfrontationen.

  Det finns i praktiken två metoder för att hantera kvinnor, givet vår kulturella bakgrund. Antingen exkluderar man dem från politiskt inflytande eller så kapitulerar man helt. Historiskt har vi tillämpat den först metoden, men de senaste 50-100 åren har vi prövat den senare.

  Resultatet är inte direkt lovande…..

  PS.
  Vad står ”ART” för?
  DS

 46. @Sokrates:

  ”Angående kvinnors preferenser så påverkar inte feminismen dem.”

  Feminism är, enligt mig, en konsekvens av kvinnlig inflytande.

  Om man gillar historia, märker man snart att kvinnor alltid har försökt att driva samhället i feministisk riktning. Men det har oftast funnits (väldigt) starka motkrafter som har förhindrat detta. Nu är motkrafterna borta och resultatet är uppenbart…..

 47. @Sokrates:

  ” Något som fungerar tack vare ”hamstering”.”

  Jag har läst en hel del om ”the hamster”. Det finns mycket att säga om detta, men den mest uppenbara slutsatsen är rimligen att om man anser att detta beskriver något som ligger nära den objektiva verkligheten, kan kvinnor inte tillåtas att ha politiskt inflytande.

 48. @Sokrates:

  Nu ska jag sova, men innan jag lägger mig vill jag ställa en allvarlig fråga:

  Anser du att det finns en tydlig koppling mellan den svenska statsfeminismen och den helt extrema immigrationen från 3je världen?

 49. Feminism och massinvandring?
  Vist tar man in PK-fok i styret får man både ock.
  Men nej PK är ingen konspiration för att förstöra landet.

  En lagom stor invandring är en bra sak både humanitärt och för landet.
  Men tyvärr är de nivåer som vi haft den senare tiden långt över lagom. På grund av två faktorer.
  Det uppenbara är begränsningar av pengar och andra resurser.

  Den andra är svårigheter med integrering om det blir för många från samma länder.
  Vist går det att få till att jag är bekymrad över ”islamisering”. Men det finns olika sorters islam precis som det finns olika sorters kristendom. Men mycket av det vi gynnar nu är förskräckligt.

  Är man jämstäldist blir naturligtvis ”islamiseringen” ett problem. Bland de värden den hotar finns jämställdheten.

  Så uttalandet ,
  ”Antingen exkluderar man dem från politiskt inflytande eller så kapitulerar man helt.”
  ,låter mycket islamistiskt. Det finns många kvinnor som inte är feminister och även vettiga feminister som Christina Hoff Sommers.

 50. @Sokrates:

  ”En lagom stor invandring är en bra sak både humanitärt och för landet.”

  Det finns absolut inget som tyder på detta. Immigration av rätt sort tenderar att vara bra, oavsett antal. Men vissa grupper är helt enkelt skadliga. Visst, tusen somalier orsakar mindre skada än 100 tusen, men det är aldrig ”en bra sak” med MENA immigration. 3 utanförskapsområden är ett mindre problem än 300, men likväl ett problem. Rent humanitärt gäller att det alltid är MYCKET bättre att lägga pengarna i närområden, än att tillåta immigration.

  ”Antingen exkluderar man dem från politiskt inflytande eller så kapitulerar man helt.”
  ,låter mycket islamistiskt.”

  Det är väl inte orimligt att se det så. Å andra sidan kan man även säga att t.ex ”kärnkraftverk bör inte kylas med regnvatten” är ett uttalande som både muslimer och västerlänningar kan hålla med om.

  Min uppfattning är att kvinnligt politiskt inflytande helt enkelt förstör civilisationer. Därav följer att ALLA civilisationer som har förmågan att överleva över tiden har spärrar mot detta. Detta gäller både Islam och klassiskt västerländska samhällen.

  ”Det finns många kvinnor som inte är feminister och även vettiga feminister som Christina Hoff Sommers.”

  Visst, ingen tvekan om detta. Men flera av dessa vettiga kvinnor, som t.ex Karen Straughan och Janet Bloomfield, ifrågasätter också kvinnlig rösträtt utifrån ungefär samma funderingar som jag har.

 51. @Erik: & övriga,

  Nu hittade jag en relevant debatt:

  ”feminism was a civilization-wide shit test, and the men of Western Europe and the USA failed.”

  ”when stronger* men invade your public space, your women will eventually, and often in contradiction to their own stated wishes, gravitate into an orbit with the dominant invader male valence and assume the submissive position.

  *Stronger in a sexual market context means less appeasing, bolder, and firmer of frame. IOW, an asshole.

  The lesson is that when an existential crisis threatens the nation, its women simply can’t be trusted to correct course. Men must steer the ship. And if that means dismissing their women’s opinions while they get to the hard job of making their country great again, then so be it. The dismissiveness will probably reignite their women’s desire for them.”

  https://heartiste.wordpress.com/2016/01/26/rapefugee-game/

  Det finns nästan 300 kommentarer.

 52. @Sokrates:

  ”Feminism och massinvandring? Vist tar man in PK-fok i styret får man både ock. Men nej PK är ingen konspiration för att förstöra landet.”

  Hur vet du det?

  Jag har läst PK material, både bakgrund och nutida – mer än de flesta – och jag kan säga att flera av de personer de väljer att lyda vill förstöra landet. Fast det såklart, det är en definitionsfråga av vad du menar ”landet” är för någonting. Låt mig förklara poängen med det.

  Hur pkfolk går till väga för att förstöra saker är att lingvistiskt ifrågasätta deras existens – en metod som kallas ”dekonstruktion”. Enligt sig själva behöver de inte förstöra landet för det du kallar landet existerar inte så ingen kan hävda att landet inte skall förstöras. De förstör inte saker, de bara ”avslöjar” hur det ”är”. Andra människor är blinda och skall påtvingas ljuset. Det är därför de här pk människorna hela tiden skall ha byråkratiska jobb där de kan införa sin ideologi som policy och hota folk som säger emot med att få sparken.

  Detta är vad som alltid händer när man låter dem hållas. Man får en situation där folk som gör ett bra jobb enligt dem skalll sparkas för att tycka fel. Detta är inget som bara händer ibland, det händer regelmässigt.

  ”En lagom stor invandring är en bra sak både humanitärt och för landet.”

  Hur vet du det?

  Jag skulle svara att invandring ”är” inte alls. Människan är både bra och dålig och då människor som invandrar är både bra och dåliga faller det på sin orimlighet att påstå att invandring i sig automatiskt är bra. Den kan lika gärna vara dålig. Vidare så är det missvisande att påstå det här bara handlar om invandring. Isåfall hade vi kunnat ha en invandringsdebatt där vi pratade enbart om danskar, finnar och norrmän. Pk-folk i de flesta västerländska länder när de säger invandring kräver att det är mångkultur och kräver att det är etnisk blandning. Bevisföremål 1:

  De kräver också absolut att de länder som invandre flyttar till ser till att de magiskt presterar lika bra som folk i det nya landet medan de har kvar kulturen hos det gamla underpresterande land de flytt från och dessutom mycket större familjer och många fler barn och mycket mer religion och helst skall de inte behöva vara bra på korrekt svenska heller för vi kan säkert kalla det rasism också.

  Jag har läst mängder av texter på ämnet och inte en enda av dem som påstår att detta är bra bevisar att det är bra. De flesta bara påstår det och gör personattacker på dem som ifrågasätter och som vanligt – suck – skall alla som tycker emot dem förlora jobbet för att de inte delar värdegrund. Professor Robert Putnam, en stark förespråkare för invandring av amerikansk modell vägrade i tio år att publicera sina upptäckter eftersom de visade en mängd saker som inte alls var bra.

  Du vet redan att dessa saker med mångkultur inte är bra. Alla har hört om dem. Det är bara det att när ni hör om saker dåliga med mångkultur/invandring så kallas de inte dåliga. Alla personer ni lyssnar på har koordinerat att använda ordet ”utmaningar” för dåliga saker.

  ”Men tyvärr är de nivåer som vi haft den senare tiden långt över lagom. På grund av två faktorer. Det uppenbara är begränsningar av pengar och andra resurser.”

  Men hur skiljer sig den retoriken från att prata om brottslighet? Vad är ”lagom” brottslighet? Och hur går det här ihop med den politiska debatt jag följt i flera år där feminister säger att rättssäkerhet är skit för en enda våldtäkt är en för många. Hur går det ihop med att nu prata om vad som är ”lagom” antal våldtäkter?

  ”Den andra är svårigheter med integrering om det blir för många från samma länder.

  Du menar såklart utmaningar? Jag kan ju påpeka hur Singapore löste sina ”utmaningar”. Först så lämnade man Malaysia efter rasupplopp för att Malaysias regering ville diskriminera kineserna i Singapore. Sedan för att undvika problem i Singapore så skapade man en totalitär diktatur där ingen får ha åsikter om någon grupp. Man hotar sekulära och ateister med fängelse för att inte respektera gudstro.

  ”Vist går det att få till att jag är bekymrad över ”islamisering”. Men det finns olika sorters islam precis som det finns olika sorters kristendom. Men mycket av det vi gynnar nu är förskräckligt.”

  Du underskattar problemet. Anledningen kristendomen har någon som helst fungerande existens med västerländska samhället är upplysningen och reformationen. Om du med kristendomen menade kristna statskyrkan som den såg under den goda tiden när man brände häxor eller som den ser ut i kristna ickevästländer i afrika som gör homosexualitet olaglig så ja, då kan du hänvisa till att det fanns olika kristendom precis som oiika islam.

  Men kristendomen i väst ändrades drastiskt med tvång och ingen pk-byråkrat på medeltids-FN gapade och skrek att det var rasistiskt eller intolerant av sekulära västländer att göra det. Islam har INGEN upplysning och INGEN reformation, alla de galenskaper och idioter som kristendomen brukade godta men tvingades (utan tolerans, utan hänsyn, utan FN och utan pk-byråkrater) ändra på. Alla de saker har Islam kvar och alla de pksaker jag nämner som inte skyddade kristendomen från att ändras skyddar Islam från att ändras idag.

  ”Är man jämstäldist blir naturligtvis ”islamiseringen” ett problem. Bland de värden den hotar finns jämställdheten.”

  Man behöver inte vara jämställdist för att ha problem med islamisering, det räcker med att vara sekulär eller sätta vetenskap först. Samma sekund som pk-folk har fått tillräckligt med makt så kommer bägge de sakerna att betraktas som problem och som Professor Jordan Peterson-situationen redan bevisar är steget från det till att börja skriva lagar som tvingar sekulära att använda regligöst språk inte långt.

  På tal om ingenting, anledningen jag redan kände till den här Human Rights Tribunalen i Toronto var att de försökte fälla författaren Mark Steyn och Macleans magazine för brott mot Human Rights och gissa vilket brott han åtalades för? Islamofobi (skrev respektlösa saker om Islam)

  ”Så uttalandet , ”Antingen exkluderar man dem från politiskt inflytande eller så kapitulerar man helt.” ,låter mycket islamistiskt. Det finns många kvinnor som inte är feminister och även vettiga feminister som Christina Hoff Sommers.”

  Problemet med det argumentet är att det bara finns en feminism som får pengar och stöd från regeringar och NGO:s och den feminismen blir starkare ju fler som stödjer feminismen oavsett om det var ”den” feminismen de personligen höll med om eller inte. Det är alltså antalet feminister som bestämmer hur mycket pengar feminismen får medan den enda feminism som får pengarna är den som hatar kvinnor som Christina Hoff Sommers.

 53. @Utlandssvensk: Hej.

  Sent svar, kanske: ART brukar utläsas som ’Anger Replacement Training’ och är som så mycket annat amerikanskt. Metoden är en produkt och namnet är varumärkesskyddat, så den kostar att köpa in. Organisationer som Hassela brukar erbjuda sig att låna ut ungdomsledare med ART-träning, kvinnor för tjejgrupper, och män för killgrupper.

  Socialstyrelsen har följande att säga:

  [https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/art]

  [https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/Documents/ART-i-socialtjansten-i-sverige.pdf] (15 sidor lång rapport om forskningsläge och om det finns evidens för metoden.)

  Generellt sett kan man säga att det saknas evidens för att det är ART som har effekt i de studier som gjorts, utom de som gjorts av upphovsmännen i USA under 1980-talet. Den är mycket vanlig i Sverige, och svärs vid likt en helig relik. Att ta del av det tveksamma forskningsläget är man inte intresserad av.

  Angående vad man kan göra – man möter kvinnan som jämlike, och som man möter en man. Det fungerar kanske inte på de frälsta (men vad gör?) men det fungerar på publiken som ser både att man kan, och hur man gör. Får man möjlighet att lägga ut texten kan man påpeka att man anser det förklenande och förminskande av kvinnor att kräva särskilt öm behandling eller bemötande i debatter om sakfrågor:

  ”Den som sig i leken ger får leken tåla betyder att om du är med och kämpar skall du visa respekt för din motståndare och medtävlare genom att göra ditt bästa, inte genom att leka semantiska lekar med vaga och godtyckliga definitioner med krav på särskilda undantag. Du väljer själv oavsett ditt kön vem du är, och vad du gör, och jag visar dig den respekten att jag respekterar att du väljer – även om jag inte instämmer med det valda.”

  Den meningen behöver nog filas till om den skall fungera i en TV-soffa, men det är andemeningen jag är ute efter. Det värsta för en fanatiker med monopolistiska anspråk på sanningen är när någon visar att jodå, det går visst att göra annorlunda. Tänk på hur kvinnor som förkastar feminismen och istället ’kan själv’ bemöts, eller för all del män som tränar balett, konstsim eller blir frisörer och designers har bemötts ibland – och sedan demonstrerat ’kan själv’. Framgången är sitt eget bevis skulle man kunna säga.

  En annan intressant mental skillnad:
  De flesta som är kritiska mot feminism och politisk korrekthet argumenterar utifrån att dåliga, skadliga företeelser skall försvinna genom att de som skadar och förtrycker hindras från att så göra – det är företeelsen man vänder sig mot.

  De flesta politiskt korrekta, feminister och även hipster-vänster i brist på bättre uttryck verkar istället vara inriktade på att de personer som döms som fel skall försvinna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 54. @Erik: Hej.

  Erik, du har inte fel i hur man använder dekonstruktion som politiskt vapen, men jag vill invända eller lägga till en sak eller två och det är att dekonstruktion kan användas av vem som helst då det är en metod för analys av kommunikation (i den vidare betydelsen), och att metoden i sig inte nödvändigtvis har politisk färg.

  Vitsen med att använda dekonstruktion som metod, om man aspirerar på någon sorts vetenskaplighet eller akademisk integritet och hederlighet, är att väl man tycker sig ha hittat något sedan testar och prövar detta fynd för att se om det håller vatten, och för att hitta sina egna partiska preferenser: ’kiss & kill’ helt enkelt. Om metoden har gjorts till ideolgi går detta inte, då bevisföringen blir tautologisk.

  Tyvärr är det ovanstående svårt för de flesta, om man inte befinner sig i en akademisk miljö där man har starkt motsatta positioner och därmed kan räkna med att bli hårt granskad för sina påståenden – en förutsättning för att metoden dekonstruktion alls skall kunna ha giltighet. Omges man av beundrare, av kollegor med samma ideologiserade metodologi (eller metodologifierade idé kanske?), samt studenter i beroendeställning märker man kanske inte ens sitt eget förfall, eller så vältrar man sig i det. (Tänk på hur Sam Gamgi kastar av sig Ringens lockelser: ödmjukhet, blygsamhet, och säkerhet i sin egen förmåga. Få av oss har den inre styrkan.)

  Ideologisering av koncept är en styggelse, men också ett ack så lättanvänt vapen. Tyvärr är det den akademiska motsvarigheten till att utrota malaria med vätebomber.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 55. @Rikard:

  ” man möter kvinnan som jämlike, och som man möter en man.”

  Vi har vid några tillfällen här debatterat kvinnors skyddsvärde. Ingen verkar direkt motsätta sig att detta existerar och att resultatet av detta är att kvinnor bemöts på ett helt annorlunda sätt än män, både på det personliga planet och vad gäller samhällets regelverk.

  Det är väldigt uppenbart att kvinnor är mycket kraftigt gynnade både av regler och lagar samt angående hur dessa tillämpas. I princip är hela västvärldens skatte- och välfärdssystem en gigantisk tvångsomflyttning av resurser från män till kvinnor. Vidare kan man titta på ett så centralt koncept som äktenskap och konstatera att alla kvinnliga plikter har avskaffats helt, samtidigt som mannen (eller statens) plikter mot kvinnan har blivit mer omfattande. Kvinnor erhåller positiv särbehandling på många områden, inte minst vad gäller tillgång till attraktiva utbildningar och jobb. osv, osv

  Om man ska kunna prata om ett jämställt samhälle, måste detta skyddsvärde elimineras. Där finns det väl olika uppfattningar om huruvida detta är möjligt och/eller önskvärd.

  Min ståndpunkt är att detta kvinnliga skyddsvärde är någonting som är väldigt hårt biologiskt rotat hos oss och att det skulle vara extremt svårt att få oss att ändra vår inställning. Troligen är detta lika svårt som att få folk att helt överge sitt egenintresse, vilket man som bekant prövade under kommunismen.

  Dessutom tror jag att det skulle bli ett extremt otrevlig samhälle om man försökte och en mycket trolig effekt är att nativiteten skulle kollapsa. Slutligen ser jag det som helt omöjligt att avskaffa detta skyddsvärde inom ramen för en demokratisk process. Tvärtom tyder allt på motsatsen, dvs, kvinnors skyddvärde blir bara högre över tiden.

  Jag gillar dessutom det kvinnliga skyddvärdet och tycker att det är helt i sin ordning att det finns där, MEN om man erkänner detta måste man även inse att konsekvensen av detta är att sann jämlikhet, dvs. exakt samma rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor, är helt omöjligt att uppnå. Det är då även rimligt att män har vissa rättigheter som kvinnor saknar, eftersom de bär bördan av kvinnornas skyddsvärde. Detta verkar även ha varit fallet i alla samhällen som har varit långsiktigt livsdugliga.

  Att förneka kvinnor rösträtt var aldrig, som jag ser det, en fråga om något förtryck. Istället handlar det om rent självförsvar för männen i ett samhälle, eftersom dessa helt uppenbarligen över tiden kommer att bli grovt rånade, utnyttjade och möjligen även ersatta av andra män om kvinnor tillåts att delta i den demokratiska processen.

  Schweiz är ett land som på alla sätt märker ut sig positivt. BNP per capita ligger absolut skyhögt över andra västländer, ungefär dubbelt mot Sverige. ALLT fungerar extremt bra. Skolor, sjukvård, polis, etc, etc.

  Sverige och Schweiz är vidare de två länderna i Västeuropa som på många sätt är mest jämförbara. Upp till ungefär 1970 var utvecklingen också extremt likartad, men sen har det divergerat rejält och de senaste åren har skillnad blivit direkt dramatisk.

  Nu finns det, som jag ser saken, två stor skillnader: Direktdemokratin och att kvinnor fick rösträtt 50 år senare i Schweiz. Jag gillar på alla sätt folkomröstningar och att argumentera för att detta är en fördel möter sällan protester på svenska kommentarsfält. Men dessvärre är jag ganska övertygad om att det är skillnader i den kvinnliga rösträtten som är den verkliga förklaringen till Schweiz relativa framgångar. Detta är definitivt inte en populär ståndpunkt, men det är så jag ser saken. Det är direkt kusligt att nu se samma tendenser här som jag såg i Sverige på 70-80 talet.

 56. @Utlandssvensk:

  ”feminism was a civilization-wide shit test, and the men of Western Europe and the USA failed.”

  Detta är ett historiemässigt inkorrekt påstående. Dels så var det inte så modern feminism skapades och dels så har de ledande feministerna varit män – inte kvinnor. Alla de ideologier vi pratar om skapades av män som hade underordnade kvinnor som okritiskt höll med om vad de männen sade. Exempelvis Magaret Mead var en tjej som ville imponera på Franz Boas så hon lekte forskare, lärde känna några personer, trodde de var vänner och tog varenda ord de sade som sant.

  ”when stronger* men invade your public space, your women will eventually, and often in contradiction to their own stated wishes, gravitate into an orbit with the dominant invader male valence and assume the submissive position.”

  Det var inte kvinnor som beslutade om ”invandring”. Det var män som tog de besluten. De starkare män som kvinnor underordnar sig är inte invandrare, utan journalister, kändisar, politiker, fejkfilosofer och liknande. Vad än de sagt har de haft kvinnliga anhängare som höll med. Alla vänsterpartiernas ideologier skapades av män. Simone De Buvve rättade sig lydigt efter Sartre osv.

  *Stronger in a sexual market context means less appeasing, bolder, and firmer of frame. IOW, an asshole.

  Nej, starkare i en sexuell marknad betyder högre status. Vilka män är det som förespråkar invandring jo kändisar, tv-folk, politiska aktivister.

  ”The lesson is that when an existential crisis threatens the nation, its women simply can’t be trusted to correct course. Men must steer the ship.”

  Det är männen som styrt kursen. Sossarnas partiledare är man, LO:s högsta chef är man, Vänstepartiets partiledare är man…Reinfeldt är man, de flesta gapigaste kändisarna är också män.

  ”And if that means dismissing their women’s opinions while they get to the hard job of making their country great again, then so be it. The dismissiveness will probably reignite their women’s desire for them.”

  Nej, däremot så kan de ersätta den gamla generationens högstatusfolk med egna högstatusfolk och sedan kommer nästa generation kvinnor att rätta sig efter de män som är den generationens stora namn. Det är ju därför vänstern tycker politisk korrekthet är viktigt men när moderaterna har makten i åtta år är det ingen som får sparken för att ha vänsteråsikter – det är helt enkelriktat.

 57. Erik

  Är det inte fler kvinnor än män som är positiva till invandringen. Borde det rimligen då inte kunna sägas att kvinnor varit med och beslutat om det?

 58. @Utlandssvensk: Hej.

  Ja, där skiljer vi oss åt. Jag är ju inte förespråkare för allmän och obegränsad rösträtt så som vi praktiserar den idag.

  Alla jämlikhetsideal eftersträvar med nödvändighet utplånande av skillnader mellan människor: inte i betydelsen materiella eller i form av privilegierad ställning utan i betydelsen vara på olika sätt, med olika förutsättningar och preferenser – likriktning.

  Jag tror vi måste nöja oss med likhet inför lagen, och att endast gärningar skall vägas in både i lagar och andra förordningar. Jag tror det är enda sättet att låta ’lika men olika’ kunna växa som ett fungerande ideal över flera generationer, och jag tror att det är en stenig törnbeströdd väg. Jag hämtar min inspiration i ett uttryck jag ofta hörde under min barndom: ’Var som folk’.

  För mig har det utvecklats (eller snarare: jag har utvecklat det) till att syfta just på agerande. Den som klarar betinget, den som håller sin del av ackordet är lika god som en ann’, oavsett om den är kvinnfolk eller man, skulle man kunna säga.

  Hur man överför det till samhällsnivå, eller om det går utan att betydelsen försvinner, vete tusan, men jag tvivlar på att obegränsad rösträtt och oinskränkt välfärdsstat är rätt väg.

  En sak har de postmoderna marxistiskt inspirerade feministerna orsakat som jag påstår gett dem segern (en Pyrrhusseger som det alltmer visar sig): de har via språket gjort oss alla till kalkerade karikatyrer utan djup eller variation. Allt som återstår är för oss (oss människor) att vara fysiska manifestationer av en grupp, inget annat.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 59. @Rikard:

  Det är svåra och jobbiga frågor, detta. Förvisso vore det betydligt enklare att slippa fundera över dem. Men verkligheten kallar med allt starkare nödrop och i fallet Sverige är läget akut.

  Mina funderingar kring kvinnlig rösträtt baseras i hög grad på egen erfarenhet från Sverige och Schweiz. Få har det perspektivet, så det framstår lätt som udda eller extremt. Men jag tror, tyvärr, att det är så det ser ut. Fast vad man ska göra åt saken har jag inte en susning om. Det verkar helt omöjligt att stoppa processen.

 60. Teorin om civilisationernas uppgång och fall verkar väldigt konstig. Det finns antagligen samvariation mellan civilisationers uppgång och fall och kvinnlig frihet. Men det betyder inte att det finns någon enkelt orsak-verkan samband. Den gamla Grekiska civilisationen var under den arkaiska perioden mer jämställd än under den klassiska perioden. Däremot stämmer det bra på Rom. Fredliga förhållanden i en civilisations centrum kan uppstå när gränsen flyttas utåt. Det ger förutsättning för ökad jämlikhet mellan könen. Men det ger också längre gränser, fler fiender och längre avstånd, vilket ger instabilitet.

  Jag hörde Karen Staughan säga nått i den stilen, lite uppgivet. Man skall nog inte ta henne direkt på orden. Ungefär som när vissa PK-politiker sade nått om att avskaffa manlig rösträtt efter Trumps seger. När Karen dissade suffragetterna sa hon att kvinnlig rösträtt inte var deras förtjänst.

  Unga mena. men, blir i stort ratade av europeiska kvinnor. Det finns naturligtvis en del alpha bland dem som kan få till det. Men större delen blir utan. Det kan vara en bidragande orsak till våldtäkter, kriminalitet och islamism.
  http://www.rothstein.dinstudio.se/files/De_dubbelt_ratade_2.pdf

  Landet, nationen? Ja det beror på vad man menar med ”landet”. För många ”nationella” verkar nationen vara något metafysiskt eller andligt väsen. Det är naturligtvis bara rent flum. För nationerna är det fullstädigt riktigt att tala om social konstruktion eller snarare en sorts redskap för att nå diverse mål för dess innevånare. Men en nation förmedlar också en uppätning av värden och traditioner. En del bra, en del dåliga.

  När det gäller västvärden anser jag att de högsta värdena kommer från den period som kallas upplysningen. Rationalitet, yttrandefrihet, demokrati, likhet inför lagen etc. Jämlikhet mellan könen är också bland dessa värden. Dessa hotas av islamism, fumvänster och extremhöger.
  Till flumvänster räknas också nutida feminism som strider för nåt annat än jämlikhet och tar avstånd från upplysningen.
  https://www.youtube.com/watch?v=eJQHakkViPo

  Vist fins det mycket som inte är bra med invandring, men dessa olägenheter blir uthärdliga om invandringen inte är för stor (vilket den är). Riktigt dålig blir den när befolkningstillväxten blir större än den ekonomiska tillväxten.
  Men integrationen skulle också gått lättare om man inte hade hindrat den med kulturrelativistisk politik och idiotteorier som tillåter nästan vad som helst när det gäller politiskt korrekta grupper. Några undantag finns, som den kurdiska feministen Amineh Kakabaveh.

  Det låter som en del här snarare vill bevara ett uppdiktat mytologiskt ”SVERIGE” än att bevara upplysningens värden. Det vill säga man försöker skapa en svensk motsvarighet till islamisten.

 61. ”en nation förmedlar också en uppsättning av värden och traditioner.,….”
  Skulle det vara.
  Blush

 62. @Sokrates:

  ”Det låter som en del här snarare vill bevara ett uppdiktat mytologiskt ”SVERIGE” än att bevara upplysningens värden. Det vill säga man försöker skapa en svensk motsvarighet till islamisten.”

  Jaha….

  Upplysningen är en västerländsk kulturprodukt och om man vill skydda den är det absolut viktigaste att västerlandet består. Om ett västland islamiseras, finns det inte längre några som helst förutsättningar för upplysning eller övriga västerländska kulturyttringar. De upphör.

  Så frågan blir då hur man hindrar västländer från att förstöra sig själva. Som jag ser det verkar en enkel och praktiskt lösning, som dessutom har massivt empiriskt stöd, vara att avskaffa kvinnlig rösträtt. Men det kan visst finnas andra förslag.

  Dock är dessa fantasier om ”integration” uppenbarligen meningslösa. Det finns inget som helst stöd i verkligheten för att det går att integrera stora grupper av MENA människor in i ett västerländskt samhälle. Tvärtom tyder allt på motsatsen, dvs. andra och tredje generationens immigranter från MENA utgör större problem än den första.

 63. @Sokrates: Hej.

  Jag tror vi tänker i termer av uppgång och fall bland annat för att våra liv och därmed vår tidsuppfattning är linjär med början och slut. Dessutom är det ett enkelt sätt att säga att nu blir det nytt, annorlunda och bättre jämfört med förr – titta vad mycket de gjorde fel, eftersom de kollapsade. Det kan helt enkelt vara en retorisk figur som över århundraden muterat till ett faktum.

  När det gäller kvinnor och män re: nationen tror jag att män som är vana att kämpa och tävla på mäns sätt bygger nationens administration utifrån denna insikt (våld är makt, och makt är rätt – förenklat och generaliserat intill meningslöshet) och att kvinnor bygger sin maktstruktur för att fungera symbiotiskt och i modern tid parasitiskt på den manliga, genom att utnyttja dennas blottor via dess olika ideal om manlighet. Eftersom jag här talar om mänsklighetens samlade historia i termer av könen finns det knappast en enda individ eller kultur som resonemanget stämmer på till sin helhet – jag söker efter ett underliggande generellt mönster.

  Jag tvivlar på att det finns metoder vi kan tillgripa för att skapa en ny och sund balans – de realistiska alternativen syntes mig vara att mer mansdominerade patriarkala kulturer ersätter den feminiserade och emaskulerade svenska, och på andra plats att dessa också faller i fällan och genomgår samma process som här. Sociala förändringsprocessers tempo är ju bland annat mycket avhängiga i takten på informationsflöde och kunskapsuppdatering, och därmed kommer det att gå betydligt fortare bland asiatiska och orientaliska folk – troligen inte mer än en eller två generationer räknat från nu (under förutsättning att västvärlden kan hålla ut och exportera feminismen och den postmoderna ontologin till dessa civilisationsområden).

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 64. Varför inte bara se frågan i ett praktiskt perspektiv?

  Schweiz är det i särklass mest framgångsrika västlandet i modern tid och Sverige är det mest katastrofala misslyckandet, i raketfart på väg mot kollaps. Kan det då inte vara vettigt att bara kopiera Schweiz?

  Ta bort kvinnlig rösträtt och inför bindande folkomröstningar. Med all sannolikhet skulle vi då kunna lösa alla våra problem ganska snabbt. Männen skulle rösta fram fungerande repatrieringsprogram och allt trams med genus och identitetspolitik skulle bara försvinna. Politikerklassen skulle avskaffas, skatterna skulle komma ner betydligt och kvinnorna kunde återvända till att bli hemmafruar, vilket är mycket bättre för alla inblandade.

  Fast jag inser också att det är helt omöjligt. Vi lär fortsätta att simma i full fart i dagens riktning tills huvudet sitter hårt i kaklet. Som det ser ut nu, har vi inte långt kvar som fungerande västland.

  På ett eller annat sätt kommer vi att återvända till ett samhälle med traditionella könsroller. Om vi inte förmår oss att göra det själva inom gruppen svenskar, kommer förändringen att påtvingas oss av andra grupper. Priset för detta blir då tyvärr att vi även helt upphör som folk.

 65. @Sokrates:

  ”Jag hörde Karen Staughan säga nått i den stilen, lite uppgivet. Man skall nog inte ta henne direkt på orden.”

  Janet Bloomfield argumenterar väldigt explicit och flitigt för avskaffande av kvinnlig rösträtt och Karen Staughan brukar delta i kommentarerna till hennes inlägg. Även om Karen inte är lika tydligt som Janet, uppfattar jag det som att hon i stort håller med.

 66. @Torstensson:

  ”Är det inte fler kvinnor än män som är positiva till invandringen.”

  Jovisst, det finns fler lågstatusmän än högstatusmän och det är framför allt högstatusmännen som är positiva till invandring. Hur positiv en man är till invandring korrelerar med att vara kändis, skådis, musiker intellektuell, journalist etc och helt uppenbart att själv bo i rikare områden med låg andel invandrare.

  Undertecknarna bor till stor del på Norrmalm, Östermalm och Södermalm – alla dessa områden har låga andelar invånare med utländsk bakgrund. Ett annat populärt ställe är villaområden i Bromma. Ett litet fåtal (6 av 187) bor i områden där andelen med utländsk härkomst är över 40 procent. Alla dessa har själva invandrarbakgrund.

  ”Borde det rimligen då inte kunna sägas att kvinnor varit med och beslutat om det?”

  Ja och nej, det beror på vilken makt du upplever majoriteten kvinnor har i förhållande till den allt krympande mängden högstatusmän som styr de sociala regler som för kvinnors ställning och rykte upplevs så extremt viktiga att följa.

  Detta gäller särskilt kvinnor som är singlar. Studier på amerikanska universitet har dessutom visat att när andelen ”godtagbara” män sjunker så börjar dating styras av den manliga minoriteten.

  ”As for a man’s cheating, ”that’s a thing that girls let slide, because you have to,” said Emily Kennard, a junior at North Carolina. ”If you don’t let it slide, you don’t have a boyfriend.””

  Med denna kunskap i bakfickan är det långtifrån garanterat att det är rimligt, eller ens realistiskt att lägga skulden på kvinnor för att de betett sig precis som normala kvinnor normalt brukar göra. När allt färre män har hög status så är det allt färre män kvinnor vill ha uppmärksamhet från. Se denna video:

  I enlighet med teorin så kommer bristen på högstatusmän att få kvinnor att bli allt mer extrema i sina behov att få uppmärksamhet från de allt färre män som duger och kom ihåg att vi nu lever i en tid då inte ens Brad Pitt eller Johnny Depp längre klarar av att vara idealman för kvinnor vad beträffar relationer.

  För länge sedan påpekade jag att detta upphört att bara vara ett problem bara för män. Då började det dyka upp artiklar där kvinnor klagade på bristen på män. Nu har vi nått nästa steg. Där till och med högstatusmän som Justin Bieber klagar på alla skrikande kvinnor som vill han som ensam person skall ersätta alla tusentals män som de inte tycker duger.

 67. @Sokrates:

  Upplysningens värden är precis vad jag förespråkat hela tiden sedan jag började blogga så jag tror vi delar åsikter om hur det mesta borde vara. Vad vi däremot inte i lika hög grad verkar dela är verklighetsbild.

  ”Landet, nationen? Ja det beror på vad man menar med ”landet”. För många ”nationella” verkar nationen vara något metafysiskt eller andligt väsen.”

  Javisst, men jag tror du missar varför det är så. Vad ”nationella” gjort är anpassat sig till samhällets spelregler. Identitetsvänstern som dominerat media, samhällsvetenskap och humanioran har lärt ut flum i åratal och dem lät man hållas. Det går inte att komma flera år efteråt och ändra reglerna bara för att vi nu har flera flummiga rörelser istället för en.

  ”Det är naturligtvis bara rent flum.”

  Javisst, och flum har svenska institutioner förespråkat i flera år så vad klagar folk på? Finns någon obskyr lag jag inte känner till som säger att nationella inte får vara lika flummiga som socialdemokraternas och moderaternas identitetspolitiker glatt varit i flera år?

  ”För nationerna är det fullstädigt riktigt att tala om social konstruktion eller snarare en sorts redskap för att nå diverse mål för dess innevånare.”

  Nej det är bara till hälften riktigt, Sovjet och liknande länder var ett försök att bevisa den teorin och de flesta är idag överrens om att Sovjet var ett misslyckande som snarare visade att det inte bara är att ”konstruera” ett samhälle som man tänkt i huvudet. De bäst fungerande nationerna idag är knappast konstruerade utan snarare beskrivs de bättre som gradvis och mer organiskt uppkomna

  ”Men en nation förmedlar också en uppätning av värden och traditioner. En del bra, en del dåliga.”

  När en nation skapas så kommer värden och traditioner inte att bedömas efter om de är bra/dåliga. Det du tycker är dåligt idag kan vid en nations skapelse vara fullkomligt nödvändigt för överlevnad. Att värdera potentiellt livsnödvändiga saker som bra/dåliga lutar åt det flummiga hållet. Att applicera nutida värderingar på dåtida samhällens förutsättningar har enbart betydelse för egna egot.

  ”När det gäller västvärden anser jag att de högsta värdena kommer från den period som kallas upplysningen.”

  Jag med, absolut. Saken är dock den att det är just de värdena som postmodernismen, identitetspolitiken, moderna feminismen etc varit en attack på som pågått i över tio år utan att någon klagade.

  ”Rationalitet, yttrandefrihet, demokrati, likhet inför lagen etc. Jämlikhet mellan könen är också bland dessa värden. Dessa hotas av islamism, fumvänster och extremhöger.”

  Nej där har du fel. De hotas enbart av flumvänster och av ingen annan. Varken islamism eller extremhöger har framgångsrikt attackerat de värdena. Vad som sedan hänt är att först islamister och sedan alternativhöger/trump/nationella anpassat sig till de spelregler som identitetsvänstern tilläts skapa.

  ”Vist fins det mycket som inte är bra med invandring, men dessa olägenheter blir uthärdliga om invandringen inte är för stor (vilket den är).”

  * För det första så verkar du ha missat det jag skrev om att vi inte ens pratar om invandring utan att man klistrat på mångkultur och etnisk blandning. Det är alltså missvisande att hävda desa saker är bra alls, forskning visar stora problem.

  * För det andra: Att säga mångkultur är ”uthärdlig” är inte samma sak som att säga den är ”bra”. För övrigt är de personer som har minst med mångkultur att göra som är ivrigast att betrakta den som uthärdlig. När de flyttar sina egna barn till de skolor som jag besökt då kan vi få se hur uthärdlig de tycker mångkultur är.

  * För det tredje: Det är irrelevant att prata om invandring som bra. Vår invandring är helt och hållet humanitär hjälp till andra länder. Handlade det om vad som var bra skulle vi ha det mer som i Kanada där det blir svårare att invandra för dem som inte kan försörja sig. Det är dessutom extremt svårt att ta sig till Kanada mot landets vilja då deras gräns är till USA.

  ”Riktigt dålig blir den när befolkningstillväxten blir större än den ekonomiska tillväxten.”

  Till skillnad från annars då den inte är riktigt dålig utan bara dålig? Min poäng gick ut på en sak och det var att man inte kunde kalla den bra.

  ”Men integrationen skulle också gått lättare om man inte hade hindrat den med kulturrelativistisk politik och idiotteorier som tillåter nästan vad som helst när det gäller politiskt korrekta grupper.”

  Javisst, men det valet har ju aldrig funnits.

  ”Några undantag finns, som den kurdiska feministen Amineh Kakabaveh.”

  Rättning, det valet har aldrig funnits för svenskar. Bara ”rasifierade” har haft rätt att ifrågasätta saker i Sverige. Majoritetsbefolkningen fråntog man glatt den rätten med alla retoriska vapen man kunde.

  ”Det låter som en del här snarare vill bevara ett uppdiktat mytologiskt ”SVERIGE” än att bevara upplysningens värden.”

  Vadå bevara? Även om vi varken hade nationella eller islamister idag så kunde du säga tack och adjö till upplysningens värden. Feministvänstern och Identitetsvänstern gjorde att flum var det enda alternativ som fick finnas och alla som inte flummade utsattes för personangrepp och stigmatiserades. Exempelvis Pär Ström hade aldrig någonsin något att göra med nationella inte tusan fick han finnas för det.

  ”Det vill säga man försöker skapa en svensk motsvarighet till islamisten.”

  Såklart man gör det. Islamisterna har tack vare postmodernism, identitetspolitik och i längden beslut från de flesta riksdagspartier inklusive socialdemokraterna gått från något folk inte bryr sig om till den mäktigaste faktorn i att styra vad europeiska politiker tycker är viktigt att bry sig om.

  De som vill tjäna pengar tar efter Warren Buffet han är miljardär så hans metoder verkar fungera. De som vill ha politiskt inflytande tar efter islamisterna för vad de gör är vad som fungerar!

 68. @Erik:

  ”Detta gäller särskilt kvinnor som är singlar. Studier på amerikanska universitet har dessutom visat att när andelen ”godtagbara” män sjunker så börjar dating styras av den manliga minoriteten. ”

  Intressant artikel det där. Jag tycker din summering av läget är korrekt, men tycker att artikelskribenten ändå försökt få en helt annan vinkel på det hela.

  I mitt tycke var den röda tråden i artikeln ungefär ”stackars unga, vackra och talangfulla kvinnor som måste bete sig extra lösaktigt för att få någon karl alls”. Där sägs i ett citat att dessa kvinnor självmant sållar bort hälften av killarna och att det finns rätt många ”Mr. Lonelyhearts” på campus. Men det verkar inte som om artikelskribenten tyckte detta var något större problem (för de redan i utgångspunkten ratade männen alltså).

  Eller tolkar jag skribentens intentioner orättvist?

 69. @Utlandssvensk:

  ”Upplysningen är en västerländsk kulturprodukt och om man vill skydda den är det absolut viktigaste att västerlandet består. Om ett västland islamiseras, finns det inte längre några som helst förutsättningar för upplysning eller övriga västerländska kulturyttringar. De upphör.”

  Givetvis är det så, det stannar dock inte där. För att skydda upplysningen måste man ha makt, tack vara postmodernismens spelregler i offentligheten och i högre utbildning så får man ingen makt genom att följa upplysningens värderingar. Tvärtom Professor Jordan Peterson riskerar sparken från sitt Universitet och att få 250.000 dollar i böter för att ha gjort det i debatt med inte en utan tre flumtroende feministkvinnor som förespråkar att uttalad tro på flum blir lag (däremot inte tro på flum, du behöver inte tro, men du skall tvingas prata SOM OM du gjorde det)

  ”Så frågan blir då hur man hindrar västländer från att förstöra sig själva. Som jag ser det verkar en enkel och praktiskt lösning, som dessutom har massivt empiriskt stöd, vara att avskaffa kvinnlig rösträtt. Men det kan visst finnas andra förslag.”

  Det är uppenbart att man först måste ha makt för att kunna skydda västländer och tack vare flumvänstern får man idag ofta ingen makt av att tala sanning, vara rationell, faktamässig osv. Vad som ger makt idag är värdegrund, kontakter och att födas i en offergrupp, Se bara hur låtsaspolis från skattemyndigheten gett en annan kollega från skattemyndigheten toppjobb som låtsaspolis och se hur praktiskt taget alla personer inblandade i skandaler har kopplingar till feministnätverken ”Hilda” och ”Ruben”.

  ”Dock är dessa fantasier om ”integration” uppenbarligen meningslösa. Det finns inget som helst stöd i verkligheten för att det går att integrera stora grupper av MENA människor in i ett västerländskt samhälle.”

  Vilket är irrelevant. Det finns inget stöd i verkligheten för att en massa personer från MENA länder ens skulle eftersträva en framtid här om budskapet var att de som vill bo här rättar sig efter vad som gäller här. Alla mätningar vi har visar hur det går att kombinera dessa saker med mångkulturell ideologi.

  ”Tvärtom tyder allt på motsatsen, dvs. andra och tredje generationens immigranter från MENA utgör större problem än den första.”

  Vi vet dock inte om de problemen skulle finnas kvar om integration genomfördes utan påverkan från ovan nämnda ideologi.

 70. @Bamse:

  ”Intressant artikel det där. Jag tycker din summering av läget är korrekt, men tycker att artikelskribenten ändå försökt få en helt annan vinkel på det hela.”

  Annan vinkel? Hade jag en vinkel alls?

  ”Där sägs i ett citat att dessa kvinnor självmant sållar bort hälften av killarna och att det finns rätt många ”Mr. Lonelyhearts” på campus. Men det verkar inte som om artikelskribenten tyckte detta var något större problem”

  Självfallet sållar kvinnorna självmant, det gjorde de tidigare också. Min poäng handlade om kvinnornas förmåga att ha åsikter som gick emot deras sociala/biologiska programmering att rätta sig efter minoriteten högstatusmän. Jag beskriver hur kvinnorna fortsätter att bete sig så här även när det på grund av ökad jämställdhet inte är realistiskt. Att det finns färre högstatusmän får inte kvinnorna att sålla mindre hårt eller lyssna mer på kvinnor – det enda som hänt är tuffare konkurrensbeteende mot kvinnor.

  ”Eller tolkar jag skribentens intentioner orättvist?”

  Nej det skulle jag inte säga. Det är en rätt rimlig bedömning. Däremot så är de intentioner han har eller inte har helt oviktiga för mitt resonemang, Det går inte att bedöma saker på basis av intentioner. Vad som däremot går att bedöma är hur kvinnornas beteende påverkas när antalet högstatusmän är lägre än antalet kvinnor som eftersträvar deras uppmärksamhet.

 71. @Erik:

  Jag menade alltså att skribenten i NYTimes hade lite konstig, om än helt förväntad vinkel. Sett till faktapåståenden som tas upp i artikeln är din slutsats helt rätt och förstås helt ovinklad. Tyckte dock NYTimes vinkel på det hela var ”stackars kvinnor” och ville höra om det var ditt intryck också.

  I alla fall undrar man som läsare osökt: ”varför kommer ca hälften av collegekillarna inte ens i åtanke då?”. Men det får man ju inget som helst svar på i NYTimesartikeln.

  Liksom du är jag helt övertygad om att männens status har med saken att göra. Lite lustigt kan man tycka, eftersom feminister inte helt sällan brukar tycka att män som på traditionellt maner vill kunna försörja sina familjer är någon sorts fossil från en svunnen era – ”inte är det någon skillnad vem som drar in pengarna i ett förhållande”, påstår de.

  Nu handlar status förstås inte enbart om pengar. Men visst f-n gör det hela skillnaden för en mans framgång hos det motsatta könet om han har hög status eller inte!

 72. @Erik:

  I enlighet med teorin så kommer bristen på högstatusmän att få kvinnor att bli allt mer extrema i sina behov att få uppmärksamhet från de allt färre män som duger och kom ihåg att vi nu lever i en tid då inte ens Brad Pitt eller Johnny Depp längre klarar av att vara idealman för kvinnor vad beträffar relationer.

  För länge sedan påpekade jag att detta upphört att bara vara ett problem bara för män. Då började det dyka upp artiklar där kvinnor klagade på bristen på män. Nu har vi nått nästa steg. Där till och med högstatusmän som Justin Bieber klagar på alla skrikande kvinnor som vill han som ensam person skall ersätta alla tusentals män som de inte tycker duger.

  Jag har slutat helt att kommentera könsfrågor (läser här fortfarande), men det här var bara för pricelsess!

  Som Strindberg skrev:

  ”Det är synd om människorna”

 73. @Bamse:

  ”Jag menade alltså att skribenten i NYTimes hade lite konstig, om än helt förväntad vinkel. Sett till faktapåståenden som tas upp i artikeln är din slutsats helt rätt och förstås helt ovinklad. Tyckte dock NYTimes vinkel på det hela var ”stackars kvinnor” och ville höra om det var ditt intryck också.”

  Vinkeln i NYT ,världens största vänsterliberala tidning är givetvis kvinnor som ”disadvantaged sex” och män som ”privileged sex”. Det saknas inte män i artikeln. Det saknas män i kvinnors könsroll (offer) och det saknas kvinnor i mäns könsroll (förövare/privligerad). Med tanke på hur ofta feminister gapar om hur de vill ”ändra könsrollerna” är det dubbelmoral så det skriker om det att feministtidningen NYT har den här vinkeln. MEN det är inte direkt nytt att den här nya vänstern vi ser bygger sin världsbild på hyckleri.

  ”I alla fall undrar man som läsare osökt: ”varför kommer ca hälften av collegekillarna inte ens i åtanke då?”. Men det får man ju inget som helst svar på i NYTimesartikeln.”

  Nej, kom ihåg att vi pratar om nyheter. NYT-artikeln handlar om hur ändringar i könsbalans påverkar män och kvinnor. Att hälften av collegekillarna inte kommer på fråga är ingen nyhet. Kvinnor sållade på det viset förut också. Det har kvinnor alltid gjort. Skillnaden är att det nu finns betydligt färre män totalt så när kvinnor gör som de alltid gjort får det konsekvenser det inte tidigare haft.

  ”Liksom du är jag helt övertygad om att männens status har med saken att göra. Lite lustigt kan man tycka, eftersom feminister inte helt sällan brukar tycka att män som på traditionellt maner vill kunna försörja sina familjer är någon sorts fossil från en svunnen era – ”inte är det någon skillnad vem som drar in pengarna i ett förhållande”, påstår de.”

  Status och pengar är inte samma sak. Det är fullt möjligt för killar i högskolan som inte har stora pengar att ha hög status exempelvis genom att vara medlemmar i ett rockband eller ingå i ett skollag i en lagsport. Eller rättare sagt vad gäller sistnämnda, det VAR fullt möjligt för killar att vara det innan feminister förstörde den möjligheten genom att omdefiniera lagtexten Title IX

  ”More than 400 men’s athletic teams have been eliminated as a result of Universities needing to become NCAA compliant. The sports worst hit have been low revenue Olympic sports such as wrestling, swimming and track and field. This is a disturbing trend that was never intended when Title IX was introduced.”

  ”Nu handlar status förstås inte enbart om pengar. Men visst f-n gör det hela skillnaden för en mans framgång hos det motsatta könet om han har hög status eller inte!”

  Vi pratar om college, många börjar på college när de är 19 år. Med undantag för de med extremt rika föräldrar är det i stort sett ingen på college som har massor av pengar. Kom också ihåg att när det gäller USA så är många collegekillar på ett sätt rika bara genom att gå där, det är DYRT att studera i USA. Ju finare skola desto dyrare.

  Status handlar inte alls om pengar. Status handlar om att vara någon andra ser upp till. Poliser har urdålig lön men hög status. Kvinnors behov av högstatuskillar krockar dock massivt med de politiska behoven att – av allt annat än tydligt förklarade skäl – jämna ut könsskillnaderna varhelst de dyker upp. Kvinnor vill ha fler högstatuskillar, politiker och byråkrater däremot vill absolut ha fler högstatuskvinnor.

  Vet vi ens varför det är så?

 74. @Erik:

  ”Kvinnor vill ha fler högstatuskillar, politiker och byråkrater däremot vill absolut ha fler högstatuskvinnor.

  Vet vi ens varför det är så?”

  Jag ska inte påstå att jag vet, men visst har jag funderingar. Det hela förefaller bara vara ytterligare ett fall av att det kvinnor på ytan stöder, ligger i konflikt med vad de verkligen vill.

  Kvinnor stöder, i stor utsträckning, att de ska få (minst) samma tillgång till högre utbildning som män. Vidare stöder de genomgående hård lagstiftning som förbjuder arbetsgivare att välja bort kvinnor.

  Om man t.ex tittar på läkare, har detta redan fått katastrofala effekter. Kvinnorna dominerar nu på utbildningarna och sjukhusen mer eller mindre måste anställa dem, trots att de vet att sannolikheten är hög att det sen blir problem när kvinnorna ska skaffa barn. Det hela slutar med permanent läkarbrist och att det blir enormt svårt att driva verksamheten. Det har varit en stor debatt kring detta nyligen i UK, främst kring de massiva problem som nu uppkommer när de yngre läkarna är i huvudsak kvinnor.

  Men en annan påtaglig effekt är att en tidigare glasklar manlig högstatusgrupp nu har ersatts av kvinnor. Detta innebär dels att det finns färre män med hög status men också att det nu finns en massa kvinnor som ska ha män med ännu högre status än en läkare.

  Det här sker, mer eller mindre, i hela ekonomin och det är drivet av vad kvinnorna påstår att de vill. Vilken politiker skulle våga utesluta, eller kräva bättre betyg, för kvinnor på läkarlinjen? Istället vill de alla ha motsatsen, dvs. ytterligare ”stöd” och förmåner för kvinnor som utbildar sig. Och de vill detta för att de vet att det är populärt bland kvinnliga väljare.

  Sen när kvinnorna har lyckats och helt dominerar läkaryrket, då är de djupt missnöjda med att det inte finns några män som passar. Så trots att de tydligt stöder varje steg i processen är de helt skamlöst missnöjda med utfallet. Att sjukvården för alla dessutom blir mycket sämre och att man måste utbilda dubbelt så många läkare som tidigare (ganska dyr aktivitet…), verkar de inte ens reflektera över.

  Sen kan man tillägga att det är uppenbart att en del av processen är att man kraftigt sänker kraven i de hårda naturvetenskapliga ämnena för att uppnå denna dominans av kvinnor i läkarkåren. Det har man gjort i nästan hela västvärlden. I Schweiz krävs det dock fortfarande hög nivå på matte och annat för att bli läkare, något som gör att killarna kan konkurrera på ett helt annat sätt. Självklart ogillar kvinnorna detta och man kan se klara tendenser att de nu jobbar för att putta skolan i samma riktning som i Sverige.

 75. @Utlandssvensk:

  ”Jag ska inte påstå att jag vet, men visst har jag funderingar. Det hela förefaller bara vara ytterligare ett fall av att det kvinnor på ytan stöder, ligger i konflikt med vad de verkligen vill.”

  Jo jag förstår men åter, jag är inte säker på att det här har något med kvinnor som kön att göra. Jag skulle lägga fram teorin att kvinnor lika ivrigt skulle stödja andra politiska ideer om de dominerade offentligheten och att vad vi ser snarare än en effekt av kön är effekten av bristen på intellektuell mångfald i TV-studior, på tidningar, på universitetskurser osv.

  Kvinnor hör inget annat varken i media eller i skolan och kvinnor i högre grad än män tycks inte våga eller kunna göra uppror mot RIKTIGA makthavare. Mot Låtsasmakthavare som ”kulturen”, ”patriarketet” eller ”strukturer” jovisst och särskilt om de först kan få godkännande från någon regeringsinstans. Att kämpa mot ”makten” är ju precis vad ett lands regering ägnar sig åt eller hur?

  Men mot riktiga makthavare som exempelvis regeringen, DN:s chefsredaktör, LO:s högsta chef, advokatförbundets ordförande, skolverkets chef eller liknande hur ofta ser vi motstånd mot dessa där majoriteten som står emot är kvinnor?

 76. @Erik:

  ”Jag skulle lägga fram teorin att kvinnor lika ivrigt skulle stödja andra politiska ideer om de dominerade offentligheten och att vad vi ser snarare än en effekt av kön är effekten av bristen på intellektuell mångfald i TV-studior, på tidningar, på universitetskurser osv.”

  Det kan inte uteslutas att så är fallet. Men jag upplever att det finns ett klart mönster över tiden, efter att kvinnor har erhållit politisk makt. En del av detta mönster är att debatten gradvis infantiliseras och blir en känslosås.

  Min uppfattning är, som sagt, mycket baserad på jämförelsen Sverige-Schweiz. Unga kvinnor här verkar ligga förbluffande nära unga kvinnor i Sverige på ungefär 80-talet i deras uppfattningar och sätt att se världen. Detta är väldigt, väldigt svårt att förklara i termer av debattklimat och media, för båda dessa är ärkekonservativa här. Betydligt mer troligt är att dessa kvinnor kommer att driva fram ett helt annat mediaklimat här under de kommande åren.

 77. @Erik:

  Ett tillägg:

  Om vi förmodar att du har rätt och jag har fel, dvs. att ”kvinnor lika ivrigt skulle stödja andra politiska ideer om de dominerade offentligheten”, vilken praktisk lösning föreslår du?

  Uppenbarligen måste då andra ideer komma att dominera offentligheten. Hur ska det gå till? Vad är sannolikheten för våldsamt motstånd från dagens makthavare? Redan ser vi tydliga tendenser till att man vill använda olika former av lagstiftning för att stödja befintlig media och samtidigt kriminalisera alternativ media.

  Det är möjligt att vi kommer att få se ett test av din teori nu i USA. Att en person från Breitbart har fått en så central roll i den nya administrationen, motsvaras väl ungefär av att Dagerlind skulle bli minister under Åkesson.

  Kommer vi att se ett försök att bryta gammelmedias ställning? Kommer det att lyckas? Och om det lyckas, kommer det att i grunden förändra kvinnors attityder?

  Den som lever får se, men spännande är det. I fallet Sverige tror jag dock att makthavarna nu efter Trump och Brexit är rädda på allvar och att de kommer att ta till storsläggan för att säkerställa problemformuleringsprivilegiet ett tag till.

 78. @Erik:

  Ett sista tillägg innan jag lägger mig:

  Är inte det du säger också ett argument mot kvinnlig rösträtt? Om medieklimat, kändisars åsikter osv. i betydligt högre grad påverkar kvinnors åsikter än vad som är fallet med män, tyder då inte detta på lägre genomsnittlig förmåga till oberoende tänkande?

 79. @Utlandssvensk:

  ”Om vi förmodar att du har rätt och jag har fel, dvs. att ”kvinnor lika ivrigt skulle stödja andra politiska ideer om de dominerade offentligheten”, vilken praktisk lösning föreslår du?”

  Bra fråga

  Det är såklart flera saker som behöver åtgärdas men en av de viktigaste och som jag gett särskilt fokus på GD är den som först Professor Jonathan Haidt och sedan Professor Jordan Peterson har tagit upp om behovet av intellektuell mångfald på universiteten och i det offentliga livet där ni senast Jordan Petersons roll har var att demonstrera vikten av kraftigt skydd i lagstiftningen för intellektuella (dvs politiska) minoriteter.

  Sådan här stigmatisering som vi sett av feltyckande måste helt enkelt beivras i tid nästa gång (egentligen skall det ingå i yttrandefriheten men i brist på tydlighet föreslår jag repressalieskydd i lag). Det är skrattretande att sekulära demokratiers ledare har brytt sig om att skydda enbart gudstroende men inte andra åsikter och jag hoppas verkligen att Trump håller fast vid sina principer från kampanjen och inte stänger den dörr han kom in genom.

  ”Uppenbarligen måste då andra ideer komma att dominera offentligheten. Hur ska det gå till?”

  Hur gick det till att Donald Trump vann presidentvalet i USA? Hur Jo hans sida hade sina egna superkändisar (inte minst Trump själv och hans familj) och egna tänkare som dominerade offentligheten på egna arenor som uppkom tack vare internet. Helt i linje med min teori misslyckades också kändiseliten med personer som Lena Dunham, Kate Perry, Beyonce, Robert DeNiro etc med att få någon större majoritet av kvinnorna med sig. TYT:s (The Young Turks) Ana Kasparian, feminist och professor i journalistik blev ju helt ifrån sig under valvakan och började prata om hur dumma kvinnor var.

  Högutbildade kvinnor däremot röstade i tydligare majoritet för Clinton-sidan vilket är helt i linje med teorin jag lagt fram att dessa åsikter inte handlar om kvinnors kön specifikt utan mer om hur kvinnor i brist på alternativ följer de starka rösterna i kulturen. Lågutbildade kvinnor är ju många fler och därmed mer representativa för kvinnor om det bara vore könet vi pratar om.

  ”Vad är sannolikheten för våldsamt motstånd från dagens makthavare?”

  Jag förstär din undran men jag kan inte låta bli att undra.. våldsamt motstånd från vem? Under valet i USA bestod det våldsamma motståndet främst av kriminella gatugäng samlade under bannern Black Lives Matter och enstaka polismördare medan Poliskåren stöttade Trump och alltså redan motsatte sig Clinton-sidans argument.

  Här i Sverige har vi en liknande situation med allvarlig konflikt mellan poliskåren på ena sidan (polisförbundet kräver avgång för polisens skånechef) och politiska ledningen i form av Dan Eliasson och hans folk som mestadels själva inte verkar vara utbildade poliser på den andra.

  ”Redan ser vi tydliga tendenser till att man vill använda olika former av lagstiftning för att stödja befintlig media och samtidigt kriminalisera alternativ media.”

  Jag förstår din poäng men jag måste påpeka att de här kulturella och politiska eliterna som vill det inte kan vara säkra på att ha tvångsmakten på sin sida. Tvärtom så har massmediernas hjärta varit hos AFA som attackerar polisen och hos förortsbefolkningen som kastat sten både på polis, brandmän och ambulansförare. Så kommer verkligen alla dessa lågavlönade poliser som själva behandlats illa att vara så sympatiska till eliterna?

  Ett annat tecken på hur många som fått nog av makteliters arrogans är det massiva hån som nu möter Kanadas Premiärminister, feministen Justin Trudeau efter hans uttalande gällande Fidel Castros död. Justin Trudeaus skönmålning av Castro hånas med otaliga exempel där liknande skönmålande texter skrivs om Adolf Hitler, Caligula, Pol Pot, Jeffrey Dahmer, Kil Il Jong, Darth Vader, Sauron och Kung Joffrey (från Game of Thrones) Se själv på #trudeaueulogies #trudeaueulogy

  (Själv påpekade jag bland annat att medan Cobra Commander var en kontroversiell figur så var han drivande i att introducera teknologisk design och modekänsla inom internationell terrorism)

  ”Det är möjligt att vi kommer att få se ett test av din teori nu i USA. Att en person från Breitbart har fått en så central roll i den nya administrationen, motsvaras väl ungefär av att Dagerlind skulle bli minister under Åkesson.”

  Ja precis, fast med skillnaden att Avpixlat vore flerdubbelt större, kommersiellt gångbar, hade anställd personal och dessutom att det var dess grundare som hade varit drivande i att sjösätta Aftonbladets internetportal och därför kände alla anställda (Andrew Breitbart har en bakgrund inom vänstern och var en av dem som hjälpte till att skapa Huffington Post, jag har läst hans biografi)

  ”Kommer vi att se ett försök att bryta gammelmedias ställning? Kommer det att lyckas? Och om det lyckas, kommer det att i grunden förändra kvinnors attityder?”

  Gammelmedias ställning ÄR redan bruten. Beviset på att detta redan inträffat är hur politiska och mediala eliter vänt sig till cheferna för Youtube (Google), Facebook och Twitter. Det här skulle förstås aldrig hänt om de trodde sig fortfarande ha kontrollen i sina vanliga kanaler.

  De flesta människor förstår inte hur internets mekanismer fungerar. De tror att CNN är jättestora medan ”alternativmedia” är en liten fringe. Vad de inte förstått är att CNN har så många tittare just för att man inte behöver aktivt stödja CNN för att använda deras tjänster. Det är dock JUST vad som gäller för alternativmedia på internet. Folk inte bara besöker youtubevideos, de visar AKTIVT vad de tycker om skaparna genom likes och prenumerationer. Folk inte bara läser ”twitter”. När de hittar material de gillar går de AKTIVT in på personers twitterkonto och dem vars material de gillar följer de.

  Att jämföra antal tittare är alltså missvisande. En bättre bild fås genom att bedöma antal prenumeranter på youtube. Det är för övrigt även så Professor Jordan Peterson bemötte frågan om han oroade sig för sitt jobb. Hans svar var att om målet var en trygg inkomst godkänd av överheten så ja, men om målet var att som professor påverka fler människors kunskap positivt var ett rimligare mål att med sin youtubekanal ha fler följare än hela universitetet har studenter.

  ”Den som lever får se, men spännande är det. I fallet Sverige tror jag dock att makthavarna nu efter Trump och Brexit är rädda på allvar och att de kommer att ta till storsläggan för att säkerställa problemformuleringsprivilegiet ett tag till.”

  Det stannar inte med Brexit och Trump även om många är så marinerade i de här ideerna att de inbillar sig dessa är någon slags ”unika händelser” som kan bortförklaras. Vad många glömmer är att de där garantierna som visade sig saknas i England och USA inte är särskilt garanterade i andra länder heller. Låt mig avsluta med ett talande exempel: Italien har en snarlik situation den som var i England innan Brexit. In i det längsta förnekades problemen men en kort tid innan valet kom chockbeskedet där ”leave” sidan hade knapp ledning före ”remain”.

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-18/final-polls-show-renzi-s-referendum-heading-for-defeat-in-italy

 80. @Erik:

  Det blev ju en kul och trevlig debatt, detta!

  ”Italien har en snarlik situation den som var i England innan Brexit.”

  Ja, absolut! Dessutom har vi val i Holland i mars och sen i Frankrike i maj. I båda dessa fall kan ”populister” som får SD att framstå som synnerligen vattenkammade bli vinnare. Wilders har länge varit min favoritpolitiker i Europa och det finns en realistisk möjlighet att han är statsminister efter valet.

  Så det är mycket positivt som händer. Dock ser jag nästan allt som i princip en renodlad reaktion mot immigration från 3je världen. Självklart gillar jag detta, men man bör också vara klar över att det inte innebär att det kommer några åtgärder mot andra grundläggande problem.

  För att återfå en rimlig balans mellan könen skulle vi framförallt behöva få ett slut på direkta och indirekta statliga subventioner av kvinnor. Men detta finns inte alls på tapeten och lär bli helt extremt svårt att genomföra om kvinnor behåller rösträtten.

  Men visst, att stoppa inflödet från MENA är det helt i särklass viktigaste för västvärlden. Sen räcker inte detta för flera länder, utan även någon form av repatrieringar måste ske om inte demografin ska göra länderna muslimiska. Sverige är här det klart mest extrema fallet.

 81. Angående demografin i Sverige kom det just ut ett mycket bra program!

  En kristen libanes som kom till Sverige på 80-talet pratar hur han ser på saken. Det råkar vara nästan exakt enligt mina funderingar. Bland annat säger han:

  – Libanon gick från 80% kristet till 10% på 100 år.

  – Utvecklingen i Sverige är en kopia av den i Libanon.

  – Islamskt politiskt parti kommer snart i Sverige.

  Se gärna hela!!!!!

 82. @Utlandssvensk:

  ”Är inte det du säger också ett argument mot kvinnlig rösträtt?”

  Nej, inte om man inte först helt ger upp gällande att lösa de problem som jag nämner ovan. För att det skall bli ett argumemt mot kvinnlig rösträtt måste man först ”förutsätta stigmatisering av intellektuella minoriteter” och att vi skall fortsätta ha en skola som gör människor dummare, sämre på att läsa och skriva, sämre på matte, sämre på att lösa problem, sämre på allt förutom att tycka ”värdgrund” och blåsa upp ”självkänsla”

  ”Om medieklimat, kändisars åsikter osv. i betydligt högre grad påverkar kvinnors åsikter än vad som är fallet med män, tyder då inte detta på lägre genomsnittlig förmåga till oberoende tänkande?”

  Nej, snarare tyder det på att kvinnor har större behov än män (män har också det behovet, bara något mindre) av starka grundlagar som begränsar allas förmåga att stigmatisera oliktänkande och gör att ingen kan få absolut makt. Det här är för övrigt en jämställdhetsfråga. Män kan idag dra nytta av individualism men kvinnor kan inte dela mäns individualism så länge de riskerar det sociala stigma som bevisligen män har bättre förmåga att motstå.

  Det här är alltså ytterst en klar jämställdhetsfråga. För att ge kvinnor rätten till individualism behöver grundlagen enligt mig förtydligas med ett repressalieskydd. För övrigt måste jag som sekulär medborgare i ett av världens mest sekulära länder fråga hur sjutton det kommer sig vi har repressalieskydd för folk som tror på gud men inte för alla andra?

  Varför skall de som tror på gud vara priviligerade i statens och lagens ögon?

 83. @Utlandssvensk:
  @Erik:

  Jo jag förstår men åter, jag är inte säker på att det här har något med kvinnor som kön att göra. Jag skulle lägga fram teorin att kvinnor lika ivrigt skulle stödja andra politiska ideer om de dominerade offentligheten och att vad vi ser snarare än en effekt av kön är effekten av bristen på intellektuell mångfald i TV-studior, på tidningar, på universitetskurser osv.

  Och hur kommer detta att lösa problemet med att allt färre män duger åt kvinnor?

  Män kan inte i dagens situation bara börja prestera bättre, för att duga åt kvinnor, om kvinnor håller sin nivå. Så hur ska det gå till? Ska kvinnors samhälleliga ställning försämras? Hur ska detta gå till? Vem och vad ska kvinnor (och män) rösta på/göra för att något sådant kunde ske?

 84. @Erik:

  ”Nej, snarare tyder det på att kvinnor har större behov än män (män har också det behovet, bara något mindre) av starka grundlagar som begränsar allas förmåga att stigmatisera oliktänkande och gör att ingen kan få absolut makt. Det här är för övrigt en jämställdhetsfråga. Män kan idag dra nytta av individualism men kvinnor kan inte dela mäns individualism så länge de riskerar det sociala stigma som bevisligen män har bättre förmåga att motstå.”

  Resonemanget förefaller utgå från att kvinnor är mer känsliga för grupptryck än män, något som är sant. Din lösning är då reglering som ska minska risken för sanktioner mot dissidenter till rådande dogmer. Men detta riskerar då att bara bli ytterligare en variant på att man anpassar samhället bort från helt fri debatt för att passa kvinnor.

  Traditionella och välfungerande demokratier tenderar att ha extremt hårt debattklimat. Som jag har nämnt är tonläget mycket högre i Schweiz än i Sverige. Om man tittar på USA och läser om debatterna där under t.ex 1800-talet, var de väldigt grova och personangreppen haglade.

  Allt det där är bra, inte dåligt. Det ger en helt annan vitalitet i debatten, men innebär också att det krävs rejält hård hud för att delta.

  Du verkar vilja uppnå ett läge där ingen grupp eller individ kan utsättas för hård stigmatisering, men det normala i en fungerande demokrati är att alla utsätter alla andra för just stigmatisering.

  Som jag ser det är problemet snarare att kvinnors deltagande i demokratin omöjliggör hårda och skoningslöst rationella debatter, framförallt om alla frågor som direkt berör kvinnor.

  För att återgå till exemplet med läkarna, skulle vi utan kvinnlig rösträtt sannolikt ha en väldigt öppen debatt kring för och nackdelar med detta och med all sannolikhet skulle man komma fram till att staten inte ska betala läkarutbildningar för kvinnor. För det är uppenbart vansinne, om man tänker efter lite. Men med kvinnor som väljare är det i praktiken omöjligt att ens prata om saken. Detta driver alla demokratier med kvinnlig rösträtt till ett läge där gruppen män i princip förvandlas till skattemässiga mjölkkor för gruppen kvinnor. Vidare trycker det debatten bort från förnuftsargument mot känsloargument. Det är troligen detta som har öppnat för PK dogmerna. Alla försök att införa något liknande i manligt dominerade demokratier hade bara mötts av hånskratt och förakt.

  ”För övrigt måste jag som sekulär medborgare i ett av väldens mest sekulära länder fråga hur sjutton det kommer sig vi har repressalieskydd för folk som tror på gud men inte för andra?”

  Det är nog helt praktiskt omöjligt att förena yttrandefrihet med mångkultur. Snarare är det nästan säkert att utvecklingen kommer att gå i motsatt riktning. I takt med högre andel muslimer lär HMF lagarna skärpas och troligen får vi även rena hädelselagar inom en inte allt för avlägsen framtid.

 85. @straightmansburden: @Erik:

  ”Och hur kommer detta att lösa problemet med att allt färre män duger åt kvinnor?”

  Ja, det är väldigt svårt att se det.

  Kvinnligt politiskt inflytande förefaller systematiskt stärka gruppen kvinnor på bekostnad av gruppen män, via ett flertal mekanismer. I huvudsak framtvingar man massiv omfördelning av pengar, som gör att kvinnorna blir mer ”oberoende”. Men det sker även på många andra sätt, som mitt exempel med läkarna förhoppningsvis illustrerade.

  Allt det där leder till att:

  – Kvinnor upplever mindre behov av en man

  – Män får det svårare att bli framgångsrika

  – Kvinnor ser en allt större del av de befintliga männen som förlorare

  – En växande andel av männen anser att det inte längre är meningsfullt att göra sitt bästa, för det går ändå inte att vinna.

  – Männen blir allt mer ovilliga att delta som skattebetalare, eftersom de inser att deras skatter går till att skada dem, dvs. i praktiken att de ska betala för kvinnor och andras barn.

  – Kvinnorna bara fortsätter att kräva mer. De ska ha ”rätt” att gå dyra utbildningar som de sen knappt använder, de ska ha rätt att skaffa barn hur som helst som sen ska finansieras av staten, osv, osv. Vidare ska alla traditionella skyldigheter för kvinnor avlägsnas.

  Detta leder självklart till en dödsspiral för samhället. Immigration från MENA är bara ytterligare ett symptom på detta. Det hade aldrig tillåtits i ett mansdominerat samhälle.

 86. @straightmansburden:

  ”Och hur kommer detta att lösa problemet med att allt färre män duger åt kvinnor?”

  Det kommer inte att lösa problemet. Vad det kommer att göra är skapa förutsättningarna för att ha en diskussion om hur problemet kan lösas där både män och kvinnor kan delta.

  ”Män kan inte i dagens situation bara börja prestera bättre, för att duga åt kvinnor, om kvinnor håller sin nivå. Så hur ska det gå till?”

  Det handlar inte om att vara bättre på något, det handlar om att vara bra till någonting och kunna beundras för den saken. Kvinnor kan inte vara bäst på allt, inte mer än män kan vara bäst på allt. Vad än kvinnor väljer så kan män välja något annat att grunda status på. Problemet är de personer som inte nöjer sig med jämställdhet utan bestämt sig för att vi till varje pris skall ha likadanhet.

  ”Ska kvinnors samhälleliga ställning försämras?”

  Vilken samhällsställning har kvinnor menar du? kvinnor som kön (klass) verkar ju ha blivit vänsterkillars passuppar. Trots att tre av högerns partiledare är kvinnor så är det vänstern där alla partiledare plus LO-chefen och det dominanta språkröret i mp är män vars åsikter som kvinnor som kön (eller klass) skall vara passuppar åt och det inklusive när vad vänsterkillarna vill är ha massor av invandring från kvinnofientliga länder.

  ”Hur ska detta gå till?”

  Ingen aning, jag tror vad som krävs för att bäst lösa de här sakerna är en öppen ärlig diskussion och förutsättningar för en sådan saknas idag. Vi behöver verktygen för att skapa lösningar innan vi kan skapa lösningar.

  ”Vem och vad ska kvinnor (och män) rösta på/göra för att något sådant kunde ske?”

  Antingen så får kvinnor och män rösta på vad än för partier och personer som tydligt uttalar stöd för upplysningens ideer – vilket jag kommer att göra – eller så måste de göra som i USA och i England och rösta på vad än för alternativ som är mot status quo.

  Ger regeringen britter inget annat val än Nigel Farage så skall de inte gnälla när hans sida vinner heller. Ger partierna folk inget annat val än Trump så skall de inte klaga om Trump vinner. De är vuxna människor, de skall föreställa utbildade, de skall föreställa kompetenta, men nejdå under PK kan til loch med statsråd bete sig som gnälliga barnungar.

  OBS: Det räcker inte med att bara rösta. För att bli av med nyvänsterns strypgrepp behöver man använda nyvänsterns metoder kommersiellt och så långt det går både 1. bojkotta produkter från privata företag som antingen själva prackar på andra nyvänsterns värdegrund, viker sig inför tryck från nyvänstern eller är delaktiga i annonsering som nyvänstern tjänar på och 2. kontakta de företagen och upplysa dem om varför deras produkter inte är önskade.

  OBS 2: Kom ihåg att jag inte förespråkar nyvänsterns metoder i något annat syfte än att kontra nyvänsterns metoder. Jag förespråkar INTE att på samma sätt försöka pressa företag att ta min sida. De största företagen har varken råd att stödja den ena eller andra sidan. Disney exempelvis vill vara familjevänliga och undvika kontroverser. Det finns ingen större risk att Disney gör en SONY/Ghostbusters och låter en uppföljare i ett stort varumärke bli en feministiskt extremvänstervinklad skräpfilm.

  PS: Visste ni att Paul Feigs Ghostbusters Directors Cut är ännu mer pinsam än bioversionen?

 87. @straightmansburden:

  ”Ska kvinnors samhälleliga ställning försämras? Hur ska detta gå till? Vem och vad ska kvinnor (och män) rösta på/göra för att något sådant kunde ske?”

  Vi har varit inne på det där förut och enligt mig är det helt, totalt omöjligt inom ramen för dagens system. T.ex är det helt uppenbart att det ligger i mäns (och hela samhällets) mycket kraftiga intresse att alla former av ekonomiskt stöd till ensamma mammor bör elimineras eller åtminstone kraftigt villkoras. Vidare bör skattefinansierad tillgång till högre utbildning för kvinnor försvinna. Men lycka till med att driva de frågorna i dagens västvärld! Det går inte!

 88. @Erik:

  Vilken samhällsställning har kvinnor menar du?

  Jag menade såklart vad som är relevant för parbildning och ett fungerande samhälle dvs. utbildning och inkomster. Ser du inte det strukturella problemet i att kvinnor är jämställda med män samtidigt som de insisterar att gifta sig uppåt?

  Med tanke på att kvinnor troligtvis inte kommer att gå mot sin natur och börjar para sig neråt, är det enda återstående alternativet att kvinnor ställning försämras. Vilka andra alternativ finns det? Nå, såklart ett haremsamhälle, men det var ju undvikandet av det som står på tapeten.

 89. @Utlandssvensk:

  Vi har varit inne på det där förut och enligt mig är det helt, totalt omöjligt inom ramen för dagens system.

  Det där menar jag också. Hur Erik menar att det är möjligt vill jag höra. Nå nu har han klargjort att först ska förutsättningarna för en sådan diskussion skapas, men vad sedan? Vilka alternativ kommer att presenteras i denna diskussion?

 90. @straightmansburden:

  ”Jag menade såklart vad som är relevant för parbildning och ett fungerande samhälle dvs. utbildning och inkomster. Ser du inte det strukturella problemet i att kvinnor är jämställda med män samtidigt som de insisterar att gifta sig uppåt?”

  Jovisst, men jag påpekade också att kvinnors parbildning enligt det mesta jag lärt mig har mycket mer att göra med status än med inkomst och utbildning. En stor del av problemet är inte inkomstskillnader utan brist på respekt för män och ”maleshaming” och det är inte en fråga om kvinnor, det är i lika hög grad något män använder för att shama andra män.

  ”Med tanke på att kvinnor troligtvis inte kommer att gå mot sin natur och börjar para sig neråt, är det enda återstående alternativet att kvinnor ställning försämras. Vilka andra alternativ finns det?”

  Bra fråga. Det finns två alternativ. Antingen är män och kvinnor absolut lika och kan vara absolut lika bra. Eller så gäller Professor Roy Baumeisters beskrivning av kulturell evolution i ”Is there anything good about men?” (den åsikt jag lutar åt) där kvinnor kommer att vara bättre på vissa saker varefter det är ofrånkomligt att män kan vara bättre på andra saker för dygnet har bara 24 timmar, lika för alla.

  ”Nå, såklart ett haremsamhälle, men det var ju undvikandet av det som står på tapeten.”

  Ja och sådana här frågor går att besvara. Som Thomas Sowell påpekar är dock politik en fråga om ”trade-offs” så jag kan aldrig göra hela jobbet. Jag kan lägga fram alternativen men det är först när kvinnor deltar och berättar hur de vill prioritera som vi kan få hela lösningar.

 91. @Erik:

  ”PS: Visste ni att Paul Feigs Ghostbusters Directors Cut är ännu mer pinsam än bioversionen?”

  Jag såg den vanliga filmen nyligen. Vilket extremt, tragiskt lågvattenmärke.

  Nu väntar jag bara på en omgjord Basic Instinct, med en fet, homosexuell man i rollen som Catherine Tramell.

 92. @Erik:

  ”det är först när kvinnor deltar och berättar hur de vill prioritera som vi kan få hela lösningar.”

  Ok. Min uppfattning är att de redan i högsta grad deltar och det utfall vi ser nu är en konsekvens av deras prioriteringar.

  Men det är ju bra om vi tycker olika, så finns det något att prata om Smile

 93. @Utlandssvensk:

  Jag såg den vanliga filmen nyligen. Vilket extremt, tragiskt lågvattenmärke.

  För att lätta upp stämningen här presenterar jag ”honast trailers” bild av Ghostbusters, där inkluderas exempel på hur ”extended” skiljer sig från originalet.

 94. @Erik:

  ”För att lätta upp stämningen”

  Tack för den!

  För övrigt tycker jag att stämningen är utmärkt! Otroligt skönt att allt inte behöver spåra ut i långa havererade trådar.

  Sen var min egen argumentation inte så vass och stringent här. Men om vi kan ha sådana här debatter ska jag nog kunna skärpa mig och uppbåda lite glöd och entusiasm!

 95. @Erik:

  Jovisst, men jag påpekade också att kvinnors parbildning enligt det mesta jag lärt mig har mycket mer att göra med status än med inkomst och utbildning. En stor del av problemet är inte inkomstskillnader utan brist på respekt för män och ”maleshaming” och det är inte en fråga om kvinnor, det är i lika hög grad något män använder för att shama andra män.

  Håller nog inte med här, som utlandssvensk påpekade fungerar inte ett samhälle särskilt bra när kvinnor försöker kombinera karriär och traditionella manspreferenser. Det blir dyrt för samhället och för dyrt för enskilda män att ens försöka, förutom för högstatusmännenen såklart.

  Hur menar du att man ska höja mäns status? Är det inte tvärtemot kvinnor som har en oförtjänt hög status?

  Bra fråga. Det finns två alternativ. Antingen är män och kvinnor absolut lika och kan vara absolut lika bra. Eller så gäller Professor Roy Baumeisters beskrivning av kulturell evolution i ”Is there anything good about men?” (den åsikt jag lutar åt) där kvinnor kommer att vara bättre på vissa saker varefter det är ofrånkomligt att män kan vara bättre på andra saker för dygnet har bara 24 timmar, lika för alla.

  Visst, men problemet är bara att när kvinnor presterar i manliga sfärer anser de att deras kvinnliga prestation är lika bra som mäns manliga, alltså kvinnor som inte ens anser sig vara feminister. Precis som i dejting när kvinnor anser att de är bättre än män på samma nivå. Samma kvinnlighet utspelar sig också i arbetslivet.

  Ja och sådana här frågor går att besvara. Som Thomas Sowell påpekar är dock politik en fråga om ”trade-offs” så jag kan aldrig göra hela jobbet. Jag kan lägga fram alternativen men det är först när kvinnor deltar och berättar hur de vill prioritera som vi kan få hela lösningar.

  Ja, vad är det kvinnor vill? Är inte vår nuvarande situation tvärtom ett resultat av att kvinnors vilja fått för mycket bestämmanderätt?

  Jag tycker att tanken om att kvinnor har ingen röst idag är konstig med tanke på hur situationen är ganska ideal, bortsett från att den ohållbar, för hur kvinnliga kvinnor vill ha det. Precis som i sina relationer får hon i arbetslivet, och samhället överlag, stöd och handicap av män och samhällsinstitutioner.

 96. @Utlandssvensk:

  Jag drar mig tillbaka till mitt vinteride, tyckte bara att frågan var så avgörande att jag ville pressa med några klargöranden. Kanske återkommer när frågan kommer upp igen i någonn annan diskussion, men annars fortsätter nog pausen för min del. Lycka till!

 97. @Erik: @straightmansburden:

  Ja, tack till er och alla andra här för en trevlig debatt.

  Jag ligger väl inte i ide som SMB, men känner mig lite avslagen. Vi får se om jag piggnar till och hittar lite nya infallsvinklar.

  För övrig vill jag ge ett erkännande till Erik för det enorma arbete han lägger ner på både inlägg och kommentarer. Starkt jobbat!